Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 20 decembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Marti , 27 Decembrie 2016, 11:35

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi 20 decembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi 20 decembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi 20 decembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  20 decembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana,  d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian.  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo, d-l Huszar Istvan-Eric, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Palladi Dacian Salvator, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: d-l Mălan Mircea, d-l Maci Mihai, d-l Mohan Aurel-George, d-na. Coste Marina-Adelina

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

                d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 20 decembrie 2016 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 23,  lipsesc motivat d-l consilier Mălan Mircea, d-l Maci Mihai, d-na. Coste Adelina și d-l Mohan Aurel. În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. As dori să supun înspre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23 noiembrie 2016, care a fost supus publicității prin afișare la Comp. de specialitate al Consiliului Local.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere? 1 vot

 

Dau cuvântul doamnei președinte de şedinţă d-na. Buhaș, poftiţi vă rog.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

In primul rând, bună ziua tuturor, stimați colegi ați primit borderoul cu materialele care au fost discutate pe comisii, ieri și astăzi, cu precizarea că de pe borderou au fost retrase câteva materiale 85, 88, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 328. Prin urmare voi supune la vot borderoul cu materialele care au fost retrase.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Aș mai vrea să fac o precizare, din cauza vitezei, au fost dublate câteva materiale, și v-aș ruga să luați act de ele, este vorba despre materialul 373, 374, 375, 376, ele se regăsesc de la materialul 51 la 54. Vă rog să înțelegeți că am avut o zi plină astăzi cu atâtea materiale. Aș dori să nu le votăm de două ori, vor fi scoase de pe ordinea de zi, v-aș ruga să votați așa borderoul.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Supun la vot borderoul cu modificările prezentate.

 

Poftiți d-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Aș dori să întreb, materialul 85, 88, 92, 93 și 95 care este motivul retragerii?

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Sunt dublate.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Nu, vorbim despre materiale care prevăd majorări de 400%.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Dacă vă uitați mai sus, materialul 84 și 85 sunt la fel, este același material.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Supun la vot borderoul cu modificările precizate anterior.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Prima intrebare ar fi, din propunerile de la dezbaterea publică au fost acceptate sau nu, pentru că nu le-am sesizat.

 

d-l Eduard Florea - director executiv Direcția Economică

 

Bună ziua, în anexa la material se găsesc într-un centralizator toate propunerile și observațiile înaintate de către membrii comisiei buget, membrii comisiei de dialog economic și de către cetățeni. Sunt câteva care au fost ridicate de către cetățeni care au fost lămurite fie în timpul discuțiilor, fie s-a prevăzut ca atare în material, cele care tineau de cazuri individuale ale unor imobile.

 

                d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

                Clădiri nerezidențiale persoane fizice, au scăzut sau ați păstrat la 0,6 propunerea era de 0,2.

 

d-l Florea Eduard - director executive Direcția Economică

 

                Materialul a rămas la 0,6.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Alte discuții dacă mai sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                Eu am să fac câteva propuneri punctuale și am să vă rog să le supuneți la vot, avâns în vedere că noi, grupul UDMR, am depus în scris propunerile noastre, au fost prezentate și la dezbaterile publice. Sincer, îmi pare rău că  aceste dezbateri  publice se organizează după termenul de depunere a sugestiilor și observațiilor. Menționez că adresa scrisă a fost inregistrată pe data de 12 decembrie. Și anume la pct. 1 bonificațiile fiscale, propunem ca si in cazul persoanelor juridice bonificația fiscală să fie de 10%. Am să vă rog să supuneți la vot și apoi să mergem mai departe.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                Supun la vot propunerea d-lui Huszar

 

                Cine este pentru? 7 voturi

 

                Dau cuvântul domnului primar.

 

                d-l  Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

                Aș avea o foarte mare rugăminte. Vă rog să faceți toate propunerile pe care le aveți, ca să știe colegii despre ce este vorba, și apoi vor fi supuse la vot.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                Dacă-mi permiteți domnule primar, propuneri noastre au fost făcute, au fost depuse, iar din material nu rezultă dacă acestea influențează sau nu. Eu am întrebat ieri în sedință, avem 6 puncte, eu pot să le citesc, ele au fost depuse și în scris. Tocmai de aceea doresc să fie supuse la vot pentru că nu au fost cuprinse în raportul de specialitate, respectiv proiectul de hotărâre.

 

                d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

                Acest material este propunerea pe care o face executivul, parte din propunerile care au fost discutate și sugerate au fost acceptate, parte nu. Nu toate propunerile făcute la dezbateri au fost acceptate. Este o realitate această chestiune, nu se întâmplă niciodată asta. Și atunci dumneavostră faceți cum doriți, dacă dvs. doriți să le prezentati bucată cu bucată sau pe toate deodată, cum doriți.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                D-l Huszar vă mențineți punctul de vedere de a le vota separat?

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                Sigur pentru că cele care au fost luate în considerare se refereau la cetățeni care au venit la dezbaterea publică si au pus niste intrebări, și anume că au o parte din documente si ca vor fi scutiți, sau că nu vor intra sub incidența hotărârii respective, sau la majorarea de 400%. Noi avem propuneri clare,să nu fie 400%, ci doar 200%, am înțeles care este mecanismul și tendința, dar,...

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                Si atunci cum doriți să procedăm?

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                De atunci le-am fi votat pe toate. Atunci mai dau odată citire.

                Deci, propunem ca si în cazul persoanelor juridice bonificația fiscală să fie de 10%, nu numai la persoanele fizice. Asta este prima propounere.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                Supun la vot propunerea d-lui Huszar

 

                Cine este pentru? 7 voturi

                Împotrivă? 16 voturi

                Abțineri?

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                Ar fi fost în sprijinul investitorilor. Bun. Impozitul pe clădiri, în cazul clădirilor nerezidențiale pentru persoanele fizice, propunem reducerea cotei de impozitare de la 0,6 la 0,5, iar propunerea grupului se referă la reducerea graduală până la 0,2 până în 2020. Pas cu pas, cu 0,1 în fiecare an.

 

 d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                Supun la vot propunerea d-lui Huszar

 

                Cine este pentru? 7 voturi

                Împotrivă? 16 voturi

                Abțineri?

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                Supraimpozitarea clădirilor neingrijite, propunerea executivului este de 400%, iar noi propunem să fie de 200%.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                Supun la vot propunerea d-lui Huszar

 

                Cine este pentru? 7 voturi

                Împotrivă? 16 voturi

                Abțineri?

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                Cota adițională de impozitare de plus 50% pentru cea de-a doua sau a treia clădire rezidențială pentru persoanele fizice. Propunem eliminarea acesteia având în vedere prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015  din Codul Fiscal, prevede că autoritatea deliberativă a administrației publice locale la propunerea autorității executive poate stabili cote adiționale la impozitele si taxele locale prevăzute în funcție de următoarele criterii economice, sociale, geografice precum și de necesitățile bugetare locale cu execepția taxelor prevăzute la art. 494 al. 10 lit. b și c. Mă reîntorc la această expresie : în prezentul titlu. Titlul nu contine acest lucru.

 

                d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

                O problem de legalitate, cât timp există viza Direcției juridice și a d-lui secretar, această hotărâre este legală, dacă există elemente de nelegalitate atunci Prefectura, sau alte persoane poate să se sesizeze, iar instanța să se pronunțe. Eu o singură remarcă aș vrea să fac la ceea ce a spus dl Huszar: anul trecut am votat exact aceleași taxe, în afară de supraimpozitare, dar a scăzut impozitul pe clădiri la persoane juridice pentru clădirile folosite nerezidențial. Atunci era exact aceeasi lege in vigoare , mă mir că le-ați votat pe toate anul trecut, aceleași legi, a fost totul în regulă, acum înțeleg că nu mai sunt în regulă, sigur că dacă esti la o masă vezi lucrurile într-un fel, dacă esti la o altă masă se văd lucrurile altfel. Asta este ceea ce am dorit să spun.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                D-le primar aveți dreptate într-adevăr anul trecut s-a votat 1% și s-a redus la 0,6 , si mă refer la acel titlu, modificările aduse Codului fiscal nu coincid în titlu, dar este o remarcă, nu este obligatorie, sunt persoane care răspund pentru legalitate, avem experiența cazurilor când am revenit asupra unor hotărâri de consiliu, de ex. la supraimpozitări inițial am zis că pornim cu clădiri care efectiv erau 24 la nr. am ajuns la 145, anul acesta am revenit la cel putin 17 din câte știu eu, tocmai din cauza faptului că așa cum am spus de la început graba strică treaba, ca dovadă că astăzi au apărut peste noapte pe site peste 300 de propuneri de  hotărâri de consiliu local, la  care prevăd că vom reveni în consiliu local. Stau să mă întreb de ce nu s-a putut veni lunar cu câte 20 - 30, pentru că nu toate acestea au fost pregătite peste noapte, nici controalele, nici documentațiile, vă dau concret când vom ajunge la mat. 337, cred, persoana respectivă se află în sala și mi s-a spus că are inclusiv contract cu executantul. Deci, vă rog să supuneți la vot propunerea.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                Supun la vot propunerea d-lui Huszar

 

                Cine este pentru? 7 voturi

                Împotrivă? 16 voturi

                Abțineri?

 

                Dacă mai sunt și alte propuneri? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                La taxele locale există acea taxă de permisiune de fotografiere profesională  la obiectivele turistice, propunerea de 50 de lei. Am înțeles că există și o interpretare, că dacă un fotograf este plătit pentru a efectua aceste poze, în special vorbim de nunți, în calitate de fost viceprimar am avut onoarea să oficiez câteva căsătorii în această sală, pentru care Primăria are o taxă de închiriere și vreau să vă spun că s-au făcut foarte multe poze și în spațiul public, cum se poate urmări acest lucru, cine face poze, sau câte poze se fac, credeți că este necesar? In Viena, de ex., în nici un parc nu am văzut ca un fotograf să fie taxat. Noi am propus eliminarea acestei taxe.

 

                d-l Eduard Florea - director executiv Direcția Economică

 

                As vrea să clarific problema ridicată, este vorba de taxă de incintă pentru obiectivele turistice, singura exceptie o constituie în Cetate, atunci când se cere ajutorul angajatilor noștri sau recuzită, cavaler, zale, care doreste fotograful să fie mutat în altă  parte. Nu este nici un alt caz în care în piața sau în alte părți s-ar taxa. Este vorba doar de incinte.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                În cazul în care este această specificare că în incintă și în cazul în care se cere ajutorul angajatilor atunci, da.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                d-l Sabău

 

                d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

                Rugămintea ar fi, dat fiind faptul că nu au fost incluse în material și propunerile grupului PSD din cadrul dezbaterii publice să fie supuse la vot. O să le fac punctual așa cum a făcut și d-l Huszar.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                Dacă-mi permiteți, ultima propunere legată de acest material. La taxe și abonamente la parcările publice, am avut propunerea inclusiv în cadrul comisiei, cred că ar fi binevenită o standardizare a discount-urilor și anume creșterea prețului de parcare la cele de lungă durată, o uniformizare care s-ar putea face inclusiv cu valabilitate pentru parcările subterane sau supraetajate, avâns în vedere faptul că dacă o mașină are un asemenea  abonament nu poate parca  deodată în același loc. Știm foarte bine că la vremea respectivă când am făcut acea uniformizare la abonamentele pentru liniile OTL am avut o creștere cu vreo 10 - 15%, pentru că și în momentul de față avem locuri libere chiar dacă avem abonamente vândute la parcarea de la Tribunal, în amiaza mare sunt peste 200 de locuri libere.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                Inaninte de a vota domnul primar doreste să ia cuvântul.

 

                d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

                D-l Huszar, nu există nici un oraș din Europa în care funcționează ceea ce spuneți dvs. Deci, una este o investiție care trebuie amortizată, și care poate fi făcută din bani publici sau privați, noi din păcate am făcut asta doar din bani publici, în mod normal ar trebui făcută din bani privați, ceea ce înseamnă parcări în afara carosabilului, una este parcarea pe carosabil care este total diferită de ceea ce înseamnă parcările din afara carosabilului, în nici un oraș din Europa nu veți găsi ceea ce propuneți dvs. Noi dimpotrivă, trebuie să ducem o politică în anii următori, ca pe de o parte parcarea de pe carosabil să fie întotdeauna mai scumpă decât cea din afara carosabilului, pentru că astfel nimeni nu o să-și ducă mașina la 200 de metri în spatele Tribunalului, pe de o parte, și pe de altă parte să atragem bani privați, aceste parcări să fie făcute și din banii privaților nu numai din banii primăriei, dar in veci nu vor veni dacă vom avea astfel de abordări și atunci în loc să avem 10, 15 parcări în Oradea și să nu mai avem probleme legate de parcări, o să avem probleme foarte multe. Putem să fim populari, anulăm toate taxele și impozitele, să scădem câte ceva, dar nu funcționează un astfel de sistem, putem să facem astfel de propuneri, dar nu funcționează. Este dovedit asta, este valabil din  Debrețin asta, de la parcarea de la Forum și mergând până în Austria, Germania, Portugalia, sunt studii de parcări, sunt tratate pe tema asta. Sunt lucruri care funcționează și sunt lucruri care  nu funcționează. Da, mi-ar place, cu un singur abonament să poti parca unde vrei nelimitat, dar nu funcționează. Pentru că după aceea nu sunt locuri. Este foarte simplu, nu poate funcționa acest lucru. Putem vă votăm ipotetic, dar va ieși un haos după aceea, dare eu vă recomand și spun cu toată răspunderea, sistemele de parcări nu le inventăm sunt tratate scrise de parcări, trebuie să le administrăm. Sunt ca si niste legi ale fizicii pe care dacă nu le respectăm îți vin in cap.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                După explicațiile primite de la d-l primar, d-le Huszar vă mențineti propunerea?

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

                Trebuie să reacționez la cele spuse de d-l primar. Sigur că, nu putem spune că nu funcționează ceva, și nu putem face comparație cu zone comerciale pentru că acolo cel putin primele două ore sunt gratite. Am fost la Kosite acum două săptămâni și parcarea subterană era gratuită într-un centru commercial, dar nu asta este idea. Sigur, peste tot se plătește, dacă mergem în Germania, sunt acele ceasuri de plastic care se aplică pe parbriz și acolo se înregistrează ora la care ai oprit, și regulamentul de parcare spune că prima jumătate de oră este la un preț, restul la un alt preț și sunt bancomatele la care se poate achita. Fiecare tara are un sistem propriu de parcare. Eu nu spun că este cea mai bună soluție, dar dați-mi o solutie atunci prin care se vor umple locurile de parcare pentru că noi avem sute de parcări libere, și la parcarea de la Truibunal, intr-adevăr numărul abonamentelor este mai mare decât numărul locurilor de parcare, dar sunt locuri, și atunci de ce să nu ... Auziți, decât să am un hotel cu 100 de camere la care mențin prețul și am 10 camere ocupate, în loc să reduc prețul și să aduc facilități să fac o modificare, pentru că pe întreg hotelul veniturile tot sunt mai mari. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

 Supun la vot propunerea dvs.

 

Cine este pentru? 7 voturi

                Împotrivă? 16 voturi

                Abțineri?

               

                D-l Sabău propunerile dvs.

 

                d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

                Da, prima propunere se referă la impozitul pe clădirile rezidentiale persoane fizice, scăderea impozitului de la 0,6 la 0,2 % începând cu anul 2017 nu gradual până în 2018, cu mențiunea că acesta este și nivelul impozitului în Cluj în acest moment.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                Supun la vor propunerea

 

                Cine este pentru? 7 voturi

                Împotrivă? 16 voturi

                Abțineri?

 

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

A doua propunere este scăderea taxei pentru spectacole, evenimente de la 5% la 2 %, făcând aceeași precizare că în momentul de față în municipiile din jurul municipiului Oradea  această taxă este de 2%, iar încasările chiar cu această taxa de 2% iar încasările sunt mult mai mari decât ale municipiului Oradea.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                Cine este pentru? 7 voturi

                Împotrivă? 16 voturi

                Abțineri?

 

                A treia propunere legată tot de partera de parcări, mă bucur că s-a deschis subiectul, propunerea este tot de 2 lei și  în suprateran ca si cele de asfalt, în momentul de față se egalizează cele două de la 1,5 cresc la 2 cele de pe asflat și supratean și subteran rămân tot 2, avem același nivel nicidecum mai scump, subteran sau suprateran decât pe asflat, propunerea era cu același abonament unic de parcare să se poată parca atât în parcările de suprafață cât și în cele subterane sau supraterane cu mențiunea că în momentul de față dacă am dorit să eliminăm parcările din zona centrală, Dunării, și inspre centru, am eliminate toate locurile de parcare pentru a stimula parcarea supraterană, lucru benefic, e mormal ca acelor oameni care si-au făcut abonamente pentru zonele de parcări cu marcaj de suprafață să poată parca și în parcările supraterane și subterane cum este si cazul Petei Rogerius. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                Cine este pentru? 7 voturi

                Împotrivă? 16 voturi

                Abțineri?

 

                A patra, propunere era eliminarea, dat fiind faptul că din Codul Fiscal s-a eliminat taxa hotelieră, care era in momentul de față, în material s-a introdus o alternativă la acea taxa hotelieră propunerea este de eliminare a acestei taxe, acea taxă de promovare turistică pe care o plătesc cei care se cazează.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                Cine este pentru? 7 voturi

                Împotrivă? 16 voturi

                Abțineri?

 

                d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

                Si ultima propunere, cea de-a cincea, era să se includă ca si conditie la elaborarea proiectului de taxe si impozite ca să nu se poată depăși volumul taxelor și impozitelor din municipiile aflate la o distanță mai mare de 250 km de Oradea, neținându-se cont de veniturile jud. Bihor față de aceste municipii. În condițiile în care avem venituri mai mici decât municipiile aflate la o distanță mai mare de 250 km să nu putem depăși ca si nivel de impozitare nivelul de impozitare al acestor municipii pentru că noi considerăm că ne aducem un dezavantaj din punct de vedere concurențial în atragerea investitorilor și a fortei de muncă în Oradea. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

                Cine este pentru? 7 voturi

                Împotrivă? 16 voturi

                Abțineri?

 

                Dacă mai sunt și alte discuții pe marginea acestui material. Dacă nu supun la vot materialul așa cum a fost prezentat.

 

                Cine este pentru? 16 voturi

                Împotrivă? 7 voturi

                Abțineri?

 

I.                     Direcția Patrimoniu

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 210 mp, din terenul  identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 196321 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Graurilor nr. 5/C, în favoarea soților Măduța Silviu-Mircea și Măduța Ramona

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct.3. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea prețului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 305 mp, teren identificat cu nr. cad. Și înscris în CF 150888 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Gabor Jozsef nr. 38, în favoarea d-lui Viciu Gabriel.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

                Pct.4. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 200 mp,teren  identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 176948 - Oradea, situat în mun. Oradea str. George Emil Palade nr. 23 (în Cartierul Europa), în favoarea d-nei. Matița Maria-Felicia

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea, a suprafeţei de 4.366 mp reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Uzinelor, în Parcul Industrial Eurobusiness III Oradea, identificat cu nr. cadastral 190924 și înscris în CF nr. 190924 - Oradea 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 16.580 mp, reprezentând teren - drum de acces în zona Calea Sântandrei - proprietate publică a mun. Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 7. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Optimedia S.R.L.referitoare la suprafaţa de 297 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196359 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Sântandrei nr.36, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Poftiti d-l Kis

 

d-l Kis  Gabor - consilier local

 

Materialele de la nr. 7 la nr. 12 sunt materiale care se ocupă cu exproprierea, noi în continuare considerăm aceste tip de hotărâre ca fiind ilegală, în consecintă nu vom vota aceste materiale, vom vota „impotrivă"

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abțineri?

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lele Adrian-Ovidiureferitoare la suprafaţa totală de 238 mp reprezentând teren,identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189386, 191369, 191359 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abțineri?

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Vîrva Sanda- Luminița- Elena referitoare la suprafaţa de 31 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196258 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Renașterii nr.23, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abțineri?

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Petrucz István  şi soția sa,d-na. Petrucz Katalin-Julianna referitoare la suprafaţa de 98 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193592 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Viilor nr.19, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abțineri?

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pantiș Marius-Ioan şi soția sa,d-na. Pantiș Otilia-Simona referitoare la suprafaţa de 141 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196269 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Sântandrei nr.36, cu destinaţia "drum public"

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abțineri?

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Brazda Mircea-Dan, dna. Brazda Maria și dl. Brazda Liviu -Oliver referitoare la suprafaţa totală de 9408 mp reprezentând teren,identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194438, 194483, 194482, 194463 și 194445 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abțineri?

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 961 și 1.128 mp,  reprezentând teren cu destinaţie de „drum" - str. Ţiglarilor, proprietate publică a mun. Oradea şi revocarea H.C.L. Oradea nr. 808 din 31.10.2013, referitoare la "declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată reprezentând terenuri situate în municipiul Oradea, afectate de obiectivul de investiţie - Modernizare strada Ţiglarilor"

 

Discuții dacă sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Este un material foarte interesant si foarte bun, o să-l voteze grupul UDMR, nu ne opunem dezvoltării orașului, mai ales la cele de străzi. Dar, dacă citim materialul cu atenție se pare că aici s-a putut ajunge cu proprietarii în baza unei conventii, ca atare nu s-a mai trecut  la expropriere, nu este vorba de o expropriere a Primăriei ci de a forta prin alte mijloace de a cumpăra, sigur că atunci când eram la executiv am votat aceste materiale dar atunci nu exista acea hotărâre judecătorescă cu sentință definitivă. Noi vom vota.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Alte discuții? Supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 12664 - Oradea, conform Planurilor de amplasament și delimitare, recepționate de O.C.P.I. Bihor cu nr. 59959 și 68253 din 2016, privind imobilele cu nr. cadastrale 195309 și 195561 - Oradea, situat în municipiul Oradea pe strada Ady Endre nr. 76.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentruaprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 108 mp, din terenul  identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 195322 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Fântânilor nr. 18, în favoarea soților Popa Zorin - Constantin și Popa Gizella.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentruaprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 144 mp, din terenul  identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 170362 - Oradea, situat în mun. Oradea str. Soarelui nr. 3/E, în favoarea d-lui  Dimitriu Georgel Irinel.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 3.262 mp, reprezentând teren aferent extinderii unui drum, în prelungirea străzii Afinelor, din cartierul Episcopia Bihor - proprietate publică a municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2017, în vederea repartizării spre închiriere a locuințelor sociale din municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 7 voturi

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea locuințelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din lista finală aprobată prin H.C.L. 272/2016.

 

Discuții dacă sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulțumesc doamna președintă. Având în vedere faptul că și anul acesta s-a deschis o nouă sesiune, știm foarte bine că s-au aprobat pozitiile 22 și 23, dacă nu mă înșel, anterior. Cei care erau următorii pe listă, teoretic ar fi urmat ei, nu vor mai urma pentru că urmează o nouă sesiune de depune și iar vor  ajunge pe 22, 23 între timp anii trec depășesc vârsta de 35 de ani, eu am în evidentă foarte multi care se prezintă și spun că la social nu mă încadrez, la ANL am depășit deja vârsta și datorită faptului că se tot repetă sesiunile de depunere vin alții în față care au depus dosare mai târziu.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 7 voturi

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în administrarea Spitalului municipal „dr. Gavril Curteanu" Oradea pe o perioadă de 5 ani a imobilului situat în Oradea, str. Făcliei, nr. 60 B înscris în CF 156322 Oradea, nr. cad. 6162.

 

Discuții dacă sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulțumesc doamna președință, aș dori să întreb la ce va folosi spitalul acest imobil. Dacă nu mă înșel este o vilă din cartierul Europa.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

d-l Popa

 

d-l Popa Lucian - director executiv Direcția Patrimoniu

 

Bună ziua. Această locuință va fi folosită ca si locuință de serviciu pentru medicii de la spital. Dacă o vom da dânsilor în administrare, dânșii se vor ocupa de absolut toate investițiile de acolo, și trebuie făcute niște investiții, și o vor folosi cum vor crede de cuviință, câte familii pot băga.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

d-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Este vorba de acel imobil de 150 mp?

 

d-l Popa Lucian - director executiv Direcția Patrimoniu

 

Da, este vorba de singura vilă din cartierul Europa care este goală si este intr-o stare destul de avansată de degradare, care presupune investitii destul de semnificative.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Nu s-ar putea vinde acest imobil? Pentru că ar fi bine dacă am putea cumpăra mai multe locuințe mai mici ca să incapă mai multi medici.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, noi avem un deficit de competente medicale în anumite zone. Va aduceti aminte de neurochirurgie și de medicii care au venit în Oradea si a trebuit să le dăm locuință. Chirurgi oncologi nu avem și mai avem câteva specializări unde avem un deficit, ca urmare eu cred că este un avantaj pentru oraș dacă în afara unor conditii din spitale le putem oferi și o locuință acestor oameni calificați, nu vorbesc despre un incepător căruia îi dăm o locuință ca să ne aflăm în treabă. Nu, discutăm despre aducerea în oraș a unor specialiști unde avem un deficit, și asta a fost și rațiunea pentru care am preluat acele imobile la data respectivă.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

D-l primar să nu mă înțelegeti greșit, cunosc situația pentru că am discutat noi subiecte similare și chiar la chirurgia toracică am avut o situatie similară și nu mă împotrivesc, dar decât să stea într-o vilă mai multi medici, chiar cu intrări separate, dar am întrebat, poate că ar fi mai bine dacă s-ar vinde vila respectivă și s-ar cumpăra două apartamente, poate chiar trei dacă mai completăm și pe acelea să le dăm în administrare spitalului. Deci, nu sunt impotriva materialului, am pus doar o intrebare și încerc să raționalizez ceea ce avem.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discuții?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Pantea Florin Adrian și soția Pantea Simona Carla - Elena, d-na Onaca Felicia și d-na Capriș Patricia - Maria, coproprietarii terenului înscris în CF 196332 și CF 196393 - Oradea, pentru suprafața totală de 3.348 mp. reprezentând teren, identificat cu numerele cadastrale 196332 și 196393 - situat în municipiul Oradea, în zona străzilor Plantelor și Afinelor, cu destinația ,,drum public,,

 

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abțineri?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planurilor de amplsament și delimitare a imobilelor, cu propunerea de dezmembrare a nr. cad. 195042, 194652, 194654 - Oradea, reprezentând teren pus la dispoziția Comisiei Locale de aplicare a Fondului Funciar, în compensare pentru suprafața preluată de Municipiul Oradea pentru Parcul Industrial Industrial Eurobusiness I Oradea.

 

Dacă mai sunt și alte discuții?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cad. 186366, 186367 și 196575 - Oradea, proprietate privată a municipiului Oradea reprezentând teren pus la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar în compensare pentru suprafața preluată de municipiul Oradea pentru Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea.

 

Dacă mai sunt și alte discuții?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea punerii la dispoziția Comisiei Locale de aplicare a Fondului Funciar, a suprafeței totale de 38.577 mp, reprezentând teren proprietatea privată a municipiului Oradea, în compensare pentru suprafața preluată de Municipiul Oradea pentru Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, conform H.C.L. nr. 206/2016.

 

Dacă mai sunt și alte discuții?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cad. 195044 - Oradea, reprezentând teren pus la dispoziția Comisiei Locale de aplicare a Fondului Funciar, în compensare pentru suprafața preluată de municipiul Oradea pentru Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea.

 

Dacă mai sunt și alte discuții?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 505 mp, reprezentând teren ocupat de casă de locuit  - situat în municipiul Oradea, str. Cap. Mușat nr. 6/B.

Discuții dacă sunt ?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței nr. 112.076 mp, reprezentând teren situat în incinta Parcului Industrial Oradea I, identificat nr. nr. cad. Și înscris în CF 193434 - Oradea, în favoarea societății Eberspaecher Exhaust Technology Romania SRL.

 

Discuții dacă sunt ?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea prețului rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 124 mp, teren identificat cu nr. cad. Și înscris în CF 192873 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Eftimie Murgu nr. 71/A, în favoarea sotilor Silaghi Ioan și a soției Silaghi Maria.

 

Discuții dacă sunt ?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea prețului rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeței de 15 mp, teren identificat cu nr. cad. Și înscris în CF 192351 - Oradea, situat în Oradea, str. Carpați nr. 1/B, în favoarea sotilor Nicoriu Florin și sotia sa Nicoriciu Ramona - Ana.

 

Discuții dacă sunt ?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar, între mun. Oradea și Asociația „Habiat pentru Umanitate Beiuș".

 

Discuții dacă sunt ?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

II.                    DIRECTIA TEHNICA

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea anexei 1 și anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

 

Discuții dacă sunt ?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea procedurii legale de achizitie a lucrarilor privind întretinerea, reparatia si executia  de lucrari noi, finalizata cu  incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani(2017-2020) cuprinzand  2 loturi (Lot 1 si Lot 2)

 

Discuții dacă sunt ?  Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 20 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea aplicarii procedurii de negociere directa ,fara publicare prealabila a unui anunt de participare , pentru realizarea proiectarii si executiei lucrarilor aferente obiectivului de investitii  „Realizare sistem de iluminat public Cartier Ceyrat, Municipiul Oradea"

 

Discuții dacă sunt ?  d-na Kirei

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

Am o intrebare și o observatie.

Intrebarea mea este: cine plătește amenda de până la 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor noii  legi de achizitii publice în cazul aprobării acestui proiect de hotărâre, consilierii care votează pentru, aparatul de specialitate al primarului, sau toti contribuabilii din municipiul Oradea?

Si acum observațiile mele: potrivit normelor metodologice de aplicare a legii 98 din 2016, aprobată prin HG 395 din  2016 se prevede că autoritatea contractantă poate aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare prevăzut la art. 104 al. 1 lit. „b", numai dacă lucrările sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic  pentru unul din motivele prevăzute la al. 2. In al. 2 motivele prevăzute la al. 1 lit. „b„ sunt următoarele :

a) scopul achizitiei este achizitionarea unei opere de artă, a unei reprezentanții artistice unice;

b) concurența lipsește dn motive tehnice

c) proprietatea exclusivă și dreptul de proprietate  intelectuală

La al. 3 autoritatea contractantă poate aplica procedura de  negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în cazul prevăzut la al. 1 lit. b numai dacă în legătură cu motivele prevăzute la al. 2 lit. b și c nu există o solutie alternativă sau o inlocuire rezonabilă cum ar fi utilizarea unor canale de distributie alternative pe teritoriul României pentru achizitie unor lucrări sau servicii comparabile din punct de vedere functional iar absenta concurentei sau protectia drepturilor exclusive nu sunt rezultatul unei restrângeri artificiale de către autoritatea contractantă a parametrilor achizitiei în vederea viitoarei proceduri de atribuire.  Așa cum lit. b și c din al. 2 nu se aplică în cazul lit. d dacă lipseste concurenta trebuie motivat acest lucru. Consider că baza legală ar trebui să cuprindă si al. 8 a aceluiași articol, autoritatea contractantă are dreptul de aplica procedura de negociere directă fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare atunci când ulterior atribuirii unui contract de achizitie publică de lucrări sau servicii autoritatea contractantă intenționează să achzitioneze lucrări sau servicii și numai dacă se indeplinesc în mod unanim următoarele condiții: atribuirea se face contractului inițial, iar noile lucrări, respectiv noile servicii constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute în contractul atribuit inițial și conform cu cerințele prevăzute in  documentele achizitiei elaborate cu ocazia atribuirii con tractului initial.

2. Valoarea estimată a contractului de lucrări sau servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrărilor sau serviciilor noi care pot fi achizitionate ulterior.

În anunțul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractelor initial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioară de noi lucrări, respectiv noi servicii de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare in cadrul procedurii respective,

Punctul 2. Procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare este aplicată într-un interval care nu poate depăși 3 ani de la încheierea contractului inițial. Contractul initial cu nr. 109967 din 28.06.2001 cu SC Luxten conform al. 8 ca să putem aplica procedura de negociere fără publicare prealabilă de participare ar fi trebuit să cuprindă cumulativ toate elementele prevăzute în al. 8 art. 104 astfel : noile servicii constau in repetarea unor lucrări sau servicii similare prevăzute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cele prevpzute in documentele achizitiei elaborate cu ocazia atribuirii contractului initial. Obiectul contractului initial este concesionarea serviciului de iluminat public și  modernizarea acestuia in  mun. Oradea, obiectivul de investie conform proiectului de HCL este realizarea sistemului de iluminat oublic cartier Ceyrat mun. Oradea, ceea ce inseamnă extinderea sistemului de iluminat public așa cum este prevăzut și in Raportul de specialitate conform actului aditional la contractul nr. 2, contractul se completează cu posibilitatea efecturării de lucrări privind rețele de iluminat precum și extinderi de rețele existente, obiectivul contractului rămânând același. Trebuie verificat dacă anunțul de participare a cuprins la data respectivă prevederi referitoare la dreptul de a opta pentru achizitionarea de noi lucrări respectiv de noi servicii de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare in cadrul procedurii.

Acum sunt în situatia preotului tânăr sosit în comuna, care inaintea primei slujbe asteaptă să tragă clopotele. Văzând că nu se intâmplă nimic a intrebat clopotarul de ce nu se trag clopotele. La care bătrânul a răspuns: aș putea însira o sută de motive, dar il spun pe al 101, biserica noastră nu are clopote. Tot așa și eu am lăsat la urmă argumentul cel mai important, contractul initial a fost incheiat 27.08.2009, drept urmare nu se poate iniția procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare fiindcă nu se incadrează în perioada de trei ani de la data incheierii contractului, condiție imperativă prevăzută de lege. Dacă proiectul de hotărâre nu se modifică conform prevederilor legale, noi, grupul UDMR nu vom vota proiectul de hotărâre.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Dl primar dorește să intervină.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Vă pot da eu un răpspuns, în mod cert dvs. nu veți plăti, deci puteti să votați așa cum vă dictează conștiința, nu riscați nimic legat de amendă. Stimați colegi, este dreptul dvs. să citiți 3 - 4 pagini dacă doriți, este optiunea dvs. Din punctul meu de vedere suntem in două situații, dacă cei care aveți cunoștinte de specialitate și chiar le stăpâniți, recomandarea mea este atunci când sunt astfel de probleme pe ordinea de zi să le discutați cu colegii noștrii, pentru că a enumera aici articole de lege nu ne ajută cu nimic, pot fi clarificate cu specialiștii în achizitii sau cu cei de la juridic dacă este o chestiune de juridic. Dacă doar citim niste materiale,nici asta nu ne ajută cu nimic pentru că nu cred că este o chstiune de a citi și de a spune pilde, nu cred că ar fi legal. Această procedură a fost aplicată de-a lungul acestor ani pentru că avem niște prevederi contractuale, există niște proceduri care sunt vizuale, dacă dl Ghitea mai dorește să explice anumite chestiuni poate să o facă nu am nici o problemă. Din punctul meu de vedere cât timp proiectul de hotărâre are  toate avizele  și este o chestuiune vizuală pe care am aplicat-o, dvs. votați cum credeți.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

d-l Ghitea

 

d-l Mircea Ghitea - director executiv Direcția Tehnică

 

Spun doar atât, am ascultat întreaga citare a legislației, problema este următoarea, așa s-a votat în fiecare an și Ordonanța 34 prevedea același lucru, nu suntem in situatia art. 8 in nici un caz, avem un contract de concesiune valabil 20 de ani aprobat cu intregul său continut de Consiliul local în anul 2006, care spune că pe intreaga perioadă se concesionează atât exploatarea cât și modernizarea și extinderea sistemului. Ne-am consultat cu tot ceea ce inseamnă biroul de achizitie publică  din primărie cu privire la actuala legislație.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

d-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Mulțumesc. Prima nedumerire ar fi că, materialul, din punctul meu de vedere ar trebui să vină de la Direcția Economică, în subordinea căreia ar trebui să fie comp. achizitii publice, si recomandarea ar fi, stabilirea procedurii de achizitie publică să se facă în urma referatului de la Direcția tehnică, de către Comp.achiziții, în mod normal așa funcționează într-o instituție publică fisa postului, pentru că fiecare are responsabilități, partea tehnică face referatul  și propunerea tehnică și mai departe serviciul achiziții stabileste conform legii procedura de achizitie. Aceasta ar fi recomandarea pentru achizitiile ulterioare. Intr-adevăr nici eu nu prea pot să deslușesc de ce se face prin negociere directă și nu se publica pe site pentru că ar fi mult mai transparent și am evita această discutie de 10 minute referitor la lege. In momentul in care s-ar publica pe site nu am mai avea discutia aceasta. După cum bine stiti s-a modificat legea achizițiilor publice, dar ar fi bine să vă sfătuiti cu Comp.achizitii. D-l Ghitea ca si consilier local avem si noi voie să ne deschidem gura. Mulțumesc.

 

d-l Florin Birta - viceprimar al municipiului Oradea

 

Având în vedere că în această comisie Consiliul Local trebuie să fie reprezentat de către trei consilieri, voi face următoarele propuneri, d-l Chiană Laurențiu, d-l Felea Adrian și d-l Lezeu Ioan pentru a face parte din această comisie. Vă mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

d-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Observația este că, dacă este vot nominal atunci ar trebui să fie vot secret, eu așa știu.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Dacă există consens în arcul politic local de la această masă și dacă până acuma domnilor consilieri am votat în această manieră, nu văd nici un fel de problema, pentru că inclusiv la constituirea consiliului local, dacă vă aduceți aminte, chiar dacă sunteți consilieri noii, sunt materiale și sunt propuneri care se votează secret, când este vorba de persoane. Dar este optiunea dvs, veți face propuneri și le vom vota aici.

 

d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Fiind vorba de persoane să se facă vot secret.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

D-l primar dorește să intervină.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimațși colegi, dacă vreți vot secret, puteți să o faceți, dar dacă sunt doar trei locuri și trei propuneri atunci doar ca să dureze sedinta inca o jumătate de oră și nu se mai fac alte propuneri, vreți doar să ne aflăm in treabă, sunt și alte propuneri? Sunt și alti consilieri care vor să facă parte din comisie? Atunci se recurge la varianta de vot secret conform legii și o aplicăm, dar altfel nu ajută cu nimic la ora actuală această chestuiune. Dacă vin și alte propuneri, cu toată plăcerea le acceptăm.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

D-l Sabău vă mai mențineti propunerea?

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Grupul PSD il propune pe d-l Negrea.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Atunci facem o pauza de15 min. facem buletinele de vot și atunci votăm secret.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Facem o pauză de 15 minute pentru a se putea vota secret.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor și domnilor consilieri, vă rugăm să fiți putin atenți, vom supune la vot materialul nr. 16, căruia îi va da citire domna președintă de ședință, văzând dacă procedurile mai continuă sau nu. In condițiile acestea o fac pentru dvs., pentru timp, pentru că in final rezultatul va fi tot acolo. Deci, ca atare, supun înspre aprobare materialul nr. 16.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abțineri?

 

Prin urmare materialul este din start respins.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Prin urmare putem trece la celelalte materiale de pe ordinea de zi. D-na Buhas vă rog.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

d-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulțumesc doamna președintă. Am avut se pare toți nevoie de o pauză. Asta se putea face si inainte.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Mă simt nevoit să dau o explicație. Este vorba de consecventă, de principii și de conduită. Dacă am inceput un lucru intr-un fel îl duc până la capăt in același fel, sau altfel spus nu schimb regulile în timpul jocului.  Ceea ce chiar ar trebui să facem noi, asta ar fi. Asta nu înseamnă că, ceea ce a propus d-l Sabău este illegal. Nu, dare eu așa am știut că există consens referitor la acest lucru, așa cum a fost și până acum.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

M-ați băgat în ceață, să înțeleg că nu avea nici o șansă să treacă propunerea colegilor, pentru că sunt 3 locuri șli 4 propuneri și ca atare ati zis că oricum nu avea rost...

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Dvs. înțelegeți ceea ce trebuie să înțelegeți. Mulțumesc. Vorbim de legalitate aici, nu de altceva. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Cap.  III A.S.C.O.

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între A.S.C.O.  și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, privind furnizarea serviciilor de recuperare  pentru copii cu dizabilități din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situații de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere socială.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

IV.                 RESURSE UMANE

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal  pentru  aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Impotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

V.                   ARHITECT SEF

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - parcelare teren pentru amplasare locuințe zona str. Plantelor nr. cad. 179923 - 179935, 179945, 179946, 193527 - 193530, 193548, 193549, 193552 - 193557, 193562, 193563, 193570, 193571, 193574, 193575, Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

                Pct. 20. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - Reconversie funcțională din zona de servicii generale în zona comercială centrală, str. M. Kogălniceanu nr. 26 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

                Pct. 28. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - Reconversie funcțională din zona agricolă în zona de servicii generale și activități industriale, construire hale industriale zona str. Ion Mihalache, nr. cad. 194659, 194658 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

                Pct. 34. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.D. - Construire ansamblu multifuncțional galerii comerciale și birouri, str. T. Vladimirescu, nr. 80/A, Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

                Pct. 35. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea art. 4 din H.C.L. nr. 317/2015 privind demarea procedurii de notificare conform Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor și aprobarea începerii executării lucrărilor de intervenție de către municipiul Oradea, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul monument istoric - Palatul Stern, Oradea str. Republicii nr. 10 - 10A.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Impotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

VI.                 DIRECTIA ECONOMICA

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2016.

 

d-l Eduard Florea - director executiv Direcția Economică

 

Imi cer scuze, la mat. 33 avem o completare, am fost anunțati de către trezorerie, 23.000 lei este o sumă suplimentară pentru învățământul particular, pentru a putea fi distribuite către unitățile respective vă rog să acceptați această completare.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Alte discuții? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Invățământul particular acreditat.

 

d-l Eduard Florea - director executiv Direcția Economică

 

Da.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Impotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea unor  măsuri cu caracter administrativ referitoare la Muzeul Cetății și orașului Oradea și la Serviciul Management Cetate - Centrul Municipal de informare turistică Cetatea Oradea, situat în Oradea, Piața E. Gojdu nr. 41.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Impotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea accesării temporare a fondului de închidere constituit conform contractului de parteneriat public privat nr. 122246/23.12.2003, de către operatorul depozitului ecologic - soc. Ecobihor SRL, în cazul instituirii obligativității achitării taxei de 80 lei/to conform OUG 196/2005 privind fondul de mediu, pentru deșeurile inerte și nepericuloase îndreptățite de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Impotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  unor măsuri în vederea asigurării continuității actului de administrare la soc. Compania de Apă Oradea SA, O.T.L. A.D.P. și A.D.L. Oradea SA până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor declanșată prin HCL 874/2016.

 

Discuții dacă sunt? D-l primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Stimați colegi, propunerea pe care o facem la acest punct este ca actualele consilii de administrație care sunt in funcțiune să le prelungim mandatele în așa fel încât în maxim 6 luni de zile să avem noile consilii de administrație ca urmare a selecției pe care o vom aplica. Din păcate datorită faptului că legea s-a modificat și încă nu există o abordare unitară la nivel de tară cu privire la aceste mecanisme de selecție care sunt destul de stufoase și de lungi din păcate, procedura va dura, din câte discuții am avut, cam 3 - 4 luni de zile, cam aceasta este estimarea și pentru a nu avea perturbații în managementul acestor instituții aceasta este propunerea care din punctul nostru de vedere este cea mai corectă. In cazul in care există alte persoane interesate pot depune pe durata procedurii de selectie dosarul și sigur, Consiliul local următor în baza procedurilor care vor fi parcurse, selectie și cu tot ce se face, analiză, vom avea de ales între mai multe dosare și vom putea pleca pentru următorii 4 ani de zile cu noi structuri. Rugămintea mea este să acceptați să prelungim aceste mandatate ca să putem merge mai departe.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Alte discuții? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Dacă sunteți amabil să dați citire numelor persoanelor care sunt și as dori să întreb nu s-ar fi putut demara acum 6 luni această procedură, ca să nu ne aflăm în această situație?

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Am să-l rog pe dl Florea să citească actuala componență

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

O ultimă intervenție la acest material, citind propunerea din HCL văd că se convoacă deîndată aceste consilii.

 

d-l Florea Eduard - director executiv Direcția Economică

 

Ca si procedură mandatul a expirat in data de 18 decembrie. Nu se putea inainte decât dacă erau revocati. La finele lunii septembrie și s-a publicat in octombrie această legislatie care a fost menționată și de d-l primar și care prevede o etapizare, am inceput acum o lună planul de selectie vom mai veni în consiliul local cel poutin de trei ori. Pentru fiecare dintre consiliile de administratie va trebui să aprobăm un profil al fiecărui candidat, o scrisoare de asteptări, indicatori de performanță, procedura nu o putem face mai devreme, asta este cert.

In privința numelor as vrea să spun că era o completare la material cu situatia exactă.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

In două minute colegii vor aduce lista și se va da citire.

 

d-l Florea Eduard - director executiv Direcția Economică

 

Din memorie, acolo unde sunt si eu membru

Compania de Apă Oradea SA,

§  Oros Claudiu

§  Gavra Ovidiu

§  Fodre Gabriela

§  Giurea Mina

§  Mercea Pavel

§  Negruţiu Sorin Vasile

 

Oradea Transport Local SA,

o   Pop Viorel

o   Csuzi Istvan

o   Gogoneata Emilia

o   Miclaus Sorin Dan

o   Pacurar Calin Mercea Pavel

o   Urdea Florin

 

Administraţia Domeniului Public SA,

 • Negrutiu Sorin Vasile
 • Andrica Liviu
 • Fenesi Tibor
 • Ghiuca Liana
 • Lupsea Angela
 • Sabau Gheorghe
 • Timaru Nicolae

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Eu am primit un material pe care l-am cerut, nu știu dacă este vorba despre acest HCL dar, datează din 18.12.2012.

 

d-l Florea Eduard - director executiv Direcția Economică

 

Nu, au fost modificări, prin Consiliul local, deci, în cazul ADLO poreședinte este Pantea Florian, fac parte inca 4 membrii, sunt eu Florea Eduard, Nadia Has, Sava Anamaria și Delia Ungur, la OTL dl Pop Viorel - președinte, dl Csuzi Istvan, Gogoneata Emilia, Miclaus Dan, Păcurar Călin și Birta Florian. La ADP președinte Negrutiu Sorin ...CAO ...

Ei sunt propusi si in continuare.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Materialul a fost postat pe site.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Intrebarea este când? Credeți că am avut timp să citesc treisute saptezeci si ceva de materiale cu completări. Am cerut pentru că nu pușcă, văd aici la CAO, Fodre Gabriela, Gavra Ovidiu, Mercea Pavel, Oros Claudiu, Pop Miron 

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Având in vedere că materialul este pe site unde poate fi consultat, haideti să supunem la vot materialul.

 

Discuții dacă mai sunt, dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării din partea  Asociației Parteneriat pentru Educație constând în lucrări de reabilitare a corpului A de clădire din  incinta Colegiului Tehnic „Traian Vuia" Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării din partea  Societății Vernicolor SRL constând în amenajarea unui spațiu verde în suprafață de 1312 mp situat în Oradea str. Calea Borșului nr.19.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea de măsuri de stimulare a folosirii mijloacelor de transport in comun de catre elevii înscrişi în învăţământul liceal şi profesional acreditat/autorizat din Municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier Local

 

Propunerea noastră ar fi ca mai mult decât ar fi acest card credem că ar stimula folosirea mijloacelor de transport în comun, ar fi acordarea gratuității pentru un an pe mijloacele de transport in comun pentru elevi din categoriile anunțate de dvs. Conform raportului de specialitate, doar sub 50%  dintre aceștia folosesc mijloacele de transport in comun și considerăm că această măsură ar duce la o creștere a acestui grad și la un obicei pe viitor de a folosi aceste mijloace de transport.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Alte discuții dacă mai sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Impotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării tarifelor la biletele şi abonamentele practicate de Societatea Oradea Transport Local SA pentru transportul public de călători incepand cu data de 01.01.2017

 

Discuții dacă sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Impotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. CARNIVAL CREW S.R.L. pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39- 41

 

Discuții dacă sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Impotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. Pod Serv Com S.R.L. pentru clădirile şi terenurile situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41

 

Discuții dacă sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2017 societatii comerciale AURA S.A. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata pin HCL nr. 908/2014 

 

Discuții dacă sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2017 societatii comerciale DEDEMAN S.R.L. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata pin HCL nr. 908/2014

 

Discuții dacă sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2017 societatii comerciale DORULET COMIMPEX S.R.L. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata pin HCL nr. 908/2014 

 

Discuții dacă sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

       

Pct. 54. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acordarea facilitatii fiscale pe anul 2017 societatii comerciale WEST FRUTA S.R.L. pentru stimularea investitiilor care promoveaza dezvoltarea locala prin crearea de locuri de munca in municipiul Oradea aprobata pin HCL nr. 908/2014 

 

Discuții dacă sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Impotrivă?

Abțineri?

 

Inainte de a trece la următorul material o dau cuvîntul domnului secretar.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor și domnilor consilieri avem peste 300 de proiecte de hotărâri supuse dezbaterii, apoi aprobării dvs. dacă sunteți de acord, v-aș propune tot pentru economie de timp, fiind inlăuntrul procedurilor legale să procedăm in maniera următoare de la mat. 55 - 363 care au același continut, diferă doar adresele, consilul local, dvs., să fiti de acord ca, secretarul prin compartimentul de specialitate să intocmească aceste hotărâri, ele oricum sunt semnate de președintele de ședință și contrasemnate de secretar, să nu le mai aducem in discutie pe fiecare in parte. Dacă sunteti de acord cu această procedură.

 

Cine este pentru? unanimitate

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

d-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Pentru a respecta acest principiu al operativității, așa cum la materialul care prevedea taxele și impozitele pentru 2017, grupul UDMR nu va vota aceste materiale și nu din cauza unei propuneri populiste, pentru că materialele care au fost votate și se referă la facilități fiscale sunt in baza unei hotărâri care a fost pregătită impreună cu grupul PNL la vremea respectivă, și ca dovadă că funcționează, tot așa funcționează si reducerea taxei de la 1,6% la 0,9 % cei drept în primul mandat noi ne-am propus impreună cu grupul UDMR să reducem în primul mandat, dar cu aceste materiale nu putem fi de acord și  vă și spunem de ce:  la mat. 337 de ex. proporietarii au inclusiv contract cu executantul care va trebui să execute lucrarea. Sigur, au parcurs toate etapele de notificare, de pregătire a documentației și a trebuit să scoată de mai multe ori CF-ul pentru că CF-ul este valabil doar 30 de zile, până au parcurs tot, deja au intrat in acest program. De aceea am spus, poate pe viitor măcar aceste materiale să fie promovate etapizat, nu toate dintr-o dată.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului primar

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Sigur, putem să imbunătățim în permanentă activitatea, însă trebuie înțeles un lucru până nu există o autorizatie de constructie emisă pentru reabilitarea unei fațade proprietarul clădirii un este exonerat de plata supraimpozitării. Există posibilitatea ca o parte dintre cei care există astăzi in  listă să-și  fi intocmit proiecte tehnice, poate chiar să fi negociat reabilitarea fațadei, sau un contract, dar cât timp nu au finalizată toată documentația, nu au obținut toate avizele care să facă posibilă eliberarea autorizației de construire încă sunt in culpă. Deci, pot fi situatii de genul acesta, dar rugămintea mea ar fi următoarea: aceste chestiuni sunt niste aspecte care au o anumită fluiditate in permanentă, pe de o parte, oamenii ce in măsură ce-și rezolvă problemele trebuie să modificăm hotărârile, dar nu noi am stabilit această formulă, ci legiuitorul, a impus adoptarea de hotărâri nominale, poate că altfel ne-ar fi trebuit o singură hotărâre și cei de la urbanism, politia locală și directia economică se putea rezolva fără să intrăm în plen. Dar, dacă aceasta este modalitatea haideți să parcurgem această procedură, să votăm aceste hotărâri, sigur, așa cum fiecare grup consideră de cuviință și haideti să vedem că se urgentează și se grăbește cu reabilitarea fațadelor în municipiu. Nu o să fie totul perfect, inevitabil peste o lună unul o să-și rezolve autorizatia, ar fi foarte bine să tot anulăm pe hotărâri pe măsură ce cetățenii își rezolvă problemele și se apucă de lucrări. Ar fi foarte bine. Anul trecut ritmul a fost cam de 10%. 10% dintre cei notificați si-au obținut autorizatiile de construire și sunt in diferite stadii, unii au finalizat, alții au autorizatia dar nu mai intră la acest mecanism de supraimpozitare.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu, având in vedere că am aprobat propounerea d-lui secretar de a vota in bloc, supun la vot materialele de 55 la 363 cu exceptia celor care au fost retrase de pe ordinea de zi.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CALEA CLUJULUI FN  , nr. cadastral 12685, CF. 159377

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CALEA CLUJULUI FN  , nr. cadastral 9447, CF. 159649

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CALEA CLUJULUI FN  , nr. cadastral 8890, CF. 159650

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CALEA CLUJULUI NR. 294  , nr. cadastral 162010, CF. 162010

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CALEA CLUJULUI NR. 294  , nr. cadastral 162069, CF. 162069

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CALEA CLUJULUI NR. 294  , nr. cadastral 162085, CF. 162085

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CALEA CLUJULUI NR. 288/C  , nr. cadastral 161986, CF. 161986

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CALEA CLUJULUI NR. 243  , nr. cadastral 2504, CF. 1352

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. NOJORIDULUI NR. 61  , nr. cadastral 4668, CF. 4700

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. PETRU RARES NR. 1  , nr. cadastral 12112, CF. 152371

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. OGORULUI FN  , nr. cadastral 175630, CF. 175630

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CIHEIULUI NR. 37  , nr. cadastral 8561, CF. 150463

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. OGORULUI FN  , nr. cadastral 7223, CF. 5578

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. OGORULUI FN  , nr. cadastral 6789, CF. 4855

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. OGORULUI FN  , nr. cadastral 4940, CF. 3224

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. OGORULUI FN  , nr. cadastral 5017, CF. 180674

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. OGORULUI FN  , nr. cadastral 5018, CF. 180735

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. OGORULUI FN  , nr. cadastral 8687, CF. 6512

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. OGORULUI FN  , nr. cadastral 8697, CF. 6512

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. OGORULUI FN  , nr. cadastral 9693, CF. 7376

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. EROULUI NECUNOSCUT NR. 31  , nr. cadastral 160388, CF. 160388

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. EROULUI NECUNOSCUT NR. 63, nr. cadastral 165258, CF. 165258

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. N.BELDICEANU NR. 47  , nr. cadastral 169712, CF. 169712

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. AUREL COVACI NR. 48  , nr. cadastral 153638, CF. 153638

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. IOAN POP RETEGANUL FN  , nr. cadastral 168876, CF. 168876

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. EP. IOAN ALEXI NR. 31  , nr. cadastral 164638, CF. 164638

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. MATEI CORVIN FN  , nr. cadastral 168596, CF. 168596

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. BORSULUI FN  , nr. cadastral 150325, CF. 150325

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. BORSULUI FN  , nr. cadastral 161272, CF. 161272

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. BORSULUI FN  , nr. cadastral 188904, CF. 188904

SE RETRAGE Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. BORSULUI FN  , nr. cadastral 188904, CF. 188904

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CALEA ARADULUI/CALEA SANTANDREI FN  , nr. cadastral 195388, CF. 195388

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. RADAUTILOR FN  , nr. cadastral 153923, CF. 153923

SE RETRAGE - Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. RADAUTILOR FN  , nr. cadastral 153934, CF. 153934

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. RADAUTILOR FN  , nr. cadastral 153946, CF. 153946

SE RETRAGE - Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. RADAUTILOR FN  , nr. cadastral 6944, CF. 153950

SE RETRAGE - Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. RADAUTILOR FN  , nr. cadastral 6945, CF. 153953

SE RETRAGE - Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CLUJULUI NR. 209  , nr. cadastral 6946, CF. 153955

SE RETRAGE - Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. RADAUTILOR FN  , nr. cadastral 153923, CF. 153923

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. RADAUTILOR FN  , nr. cadastral 153934, CF. 153934

 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. RADAUTILOR FN  , nr. cadastral 153946, CF. 153946

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. RADAUTILOR FN  , nr. cadastral 6944, CF. 153950

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. RADAUTILOR FN  , nr. cadastral 6945, CF. 153953

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CLUJULUI NR. 209  , nr. cadastral 6946, CF. 153955

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CIHEIULUI NR. 68E  , nr. cadastral 157323, CF. 157323

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. CIHEIULUI NR. 68F  , nr. cadastral 157325, CF. 157325

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. OGORULUI NR. 122  , nr. cadastral 7869, CF. 157327

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. OGORULUI NR. 83  , nr. cadastral 16499, CF. 157316

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe teren, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016, pentru Oradea,  str. BRANULUI NR. 12D  , nr. cadastral 31706, CF. 180068

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. 1 Decembrie, Nr. 1.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. 1 Decembrie, Nr. 11.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. 1 Decembrie, Nr. 14.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ady Endre, Nr. 10.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ady Endre, Nr. 24.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ady Endre, Nr. 37.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ady Endre, Nr. 38.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ady Endre, Nr. 42.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ady Endre, Nr. 5.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 12.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 16.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 18.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 2.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 20.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 8.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Avram Iancu, Nr. 2.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Avram Iancu, Nr. 20.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Borsului, Nr.51.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. CAL Aradului, Nr. 89G.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. CAL Aradului, Nr. 93D.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. CAL Maresal Alexandru Averescu, Nr. 47.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. CAL Maresal Alexandru Averescu, Nr. 59.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cazarmii, Nr. 17.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cerbului, Nr. 12.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Clujului, Nr. 100.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Clujului, Nr. 12.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Clujului, Nr. 159.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Clujului, Nr. 205.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Clujului, Nr. 95.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 5.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr. 6.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Corneliu Baba, Nr. 12.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Corneliu Baba, Nr. 2.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, NR. 10.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 12.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 27.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 34.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 44.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 45.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 54.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 6.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 70.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 72.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 73.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 80.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 82.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 84.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Decebal, Nr. 55.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Decebal, Nr. 92.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Decebal, Nr. 94.

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 115.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 73.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu, Nr. 10.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu, Nr. 8.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ep. Roman Ciorogariu, Nr. 12.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ep. Roman Ciorogariu, Nr. 28.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 30.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 59.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. General Traian Mosoiu, Nr. 13.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. General Traian Mosoiu, Nr. 6.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. George Cosbuc, Nr. 5.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Gheorghe Dima, Nr. 1.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Gheorghe Lazar, Nr. 3.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Gheorghe Sincai, Nr. 1.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ion Bogdan, Nr. 1.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Ion Creanga Nr. 7.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iosif Vulcan Nr. 1.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 10.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 11.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 36.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 6.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 66, Bl. , Ap. 1.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 9.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Jean Calvin, Nr. 13.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Lamaitei, Nr. 9.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Matei Corvin, Nr. 145, Bl. , Ap..

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Matei Corvin, Nr. 51, Bl. , Ap.. 0

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mestesugarilor Nr. 19A.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 16.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 18.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 31.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 53.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 61, Bl. , Ap. 1.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 61A, Bl. , Ap. 2.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 68.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 36, Bl. , Ap..

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 8A.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 17

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 34.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 42, Bl. , Ap..

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Onestilor, Nr. 20A.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Petofi Sandor, Nr. 6.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Poet Panait Cerna, Nr. 1.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 19.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 20.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 22.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 28.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 32.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 34.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 41.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 48.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Primariei, Nr. 5.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 40.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 48.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 5.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 54.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 69.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 71.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 87.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Rosiorilor, Nr. 2A.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Samuil Micu-Klein Nr. 8.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Semenicului, Nr. 1.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Sfantul Apostol Andrei, Nr. 23.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Stefan Simion Nr. 7.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 61.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 67.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 69.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 73.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Szigligeti Ede, Nr. 1.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Szigligeti Ede, Nr. 5.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Traian, Nr. 14.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Traian, Nr. 15.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Traian, Nr. 7.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 10.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 14.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 22.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 25.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 32.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 35.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 38.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 40.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 58.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 10.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 21.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Calea Maresal Alexandru Averescu, Nr. 35.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 47.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Decebal, Nr. 122.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 71.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 15.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 32.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 65.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 67.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 18.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Republicii, Nr. 73.

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Onestilor, nr.38

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Octavian Goga, nr.45

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Henrik  Ibsen, nr. 79

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Salcamilor, nr.10

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Munteniei, nr.22

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Aviatorilor, nr.41

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Apateului, nr.35

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Liszt Ferenc, nr.21

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mediasului,nr.32

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Nicolaus Olahus, nr.12 ,ap.1

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Alexandru Roman, nr. 2/G, ap.10

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, cal. Aradului nr.10, ap.5/A

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, cal. Aradului nr.78, ap.3

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Zaharia Stancu, nr.4

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Vlădeasa, nr.10

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Traian Blajovici,nr.10/B

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Stefan Octavian Iosif, nr.26

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Chimiei, nr.6

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ciheiului,nr.51

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ciheiului,nr.53

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ion Heliade Radulescu nr.28

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. I.C.Bratianu Nr.14

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mestecanisului Nr.1

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mestecanisului Nr.3

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mestecanisului Nr.5

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ady Endre Nr.27

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ady Endre nr.12

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ady Endre nr.8

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ady Endre Nr.4

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Parcului Nr. 2A

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Pescarusului nr.24

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. George Cosbuc nr.3

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Republicii nr.49

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Poet Andrei Muresanu nr.1

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Olteniei 51

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. George Enescu nr.24

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Republicii nr.40

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Pacii nr.30

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Libertatii nr.56

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Postavarului nr.14

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Parc Traian nr.31

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Republicii nr.15

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Dunarea nr.18

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Borșului nr.51

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Matei Corvin nr.154

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Matei Corvin nr.240

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Molidului nr.59

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Sebesului nr.1

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Izvorului nr.60

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Arany Janos nr.17

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Jokai Mor, nr. 2

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Bradului nr.19

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Bradului nr.32

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Bradului nr.36

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Rimanoczy Kalman nr.12

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Rimanoczy Kalman nr.13

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Rimanoczy Kalman nr.14

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Samuil Micu Klein nr.3

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Samuil Micu Klein nr. 7

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Samuil Micu Klein nr. 9

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Samuil Micu Klein nr. 10

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Principatele Unite, nr. 40

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr.24

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Tudor Vladimirescu, nr.39

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ion Ratiu, nr.17A

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Razboieni, nr.11

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Sulyok Istvan, nr.12

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Eforiei, nr. 11

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Timotei Cipariu, nr.1

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str.Bacăului nr.6

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Bacăului nr.8

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Gen.L.Mociulschi nr.10

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Gen.L.Mociulschi nr.12

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Gen. L.Mociulschi nr.16

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mimozei nr.6

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mimozei nr.8

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mimozei nr. 9

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mărăști nr.1

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Mărăști nr.10

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.29

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Jean Calvin nr.10

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.3

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.5

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.8

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.10

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.16

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Mihai Pavel nr.17

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep. Mihai Pavel nr.18

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Arany  Janos  nr.2

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr.6

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Sucevei nr.75

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str.Crișului nr.15

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Crișului nr.8

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ioan Budai Deleanu nr.4

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Aleea Emanuil Gojdu nr.2

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str.Ep. Sulyok Istvan nr.12

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Bradului Nr. 27

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Independenței nr.5

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Independenței Nr.11

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, Str. Independenței Nr.13

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Independenței nr.24

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, P-ța 1 Decembrie nr.6

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, P-ța 1 Decembrie nr.8

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, P-ța 1 Decembrie nr.9

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ștefan Simion Nr.3

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ștefan Simion nr.14

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ștefan Simion nr.42

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ciheiului,nr.35

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ciheiului,nr.51

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. William Shakespeare, nr. 19

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ady Endre Nr.46

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Iosif Vulcan nr.14

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ep.Roman Ciorogariu nr.38

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Arany Janos  nr.1

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Ioan Budai Deleanu nr.2

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea stării tehnice nesatisfăcatoare si majorarea în anul 2017 cu 400 % a impozitului pe clădin in cazul  nerespectarii conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizaţia de construire conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015, pentru clădirea situată în Oradea, str. Jokai Mor nr.19

 

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abțineri?

 

Pct. 364. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri în vederea închirierii de către mun. Oradea prin Direcția Patrimoniului Imobiliar a spațiilor cu altă destinație decât locuință.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 365. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind numirea reprezentanților în AGA la societățile comerciale la care mun. Oradea este acționar majoritar.

 

Discuții dacă sunt? D-l viceprimar Birta

 

d-l Florin Birta - viceprimar al municipiului Oradea

 

Vreau să fac niște propuneri pentru persoanele care vor face parte din AGA la instituțiile din subordinea Consiliului Local. :

-          dl. Zdrîncă Ionel Marius în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea si d-na. Buhaș Camelia - Liana in calitate de supleant în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Oradea Transport Local SA

-          dl. Ionescu Romeo în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea si dl. Dragoș Marcel - Daniel in calitate de supleant în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Administraţia Domeniului Public SA.

-           dl. Lezeu Ioan în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea si dl. Filimon Teofil - Laviniu in calitate de supleant în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Compania de Apă Oradea  SA.

-          dl. Revnic Adrian în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea si dl. Morar Grigore in calitate de supleant în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Termoficare Oradea  SA.

-          dl. Marinău Florin - Liviu în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea si dl. Dușe Traian - Adrian in calitate de supleant în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Electrocentrale Oradea  SA.

-          d-na. Dulca Camelia -  Mariana în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea si dl. Chiană Laurențiu - Alin în calitate de supleant în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA.

-          dl. Andrica Liviu în calitate de reprezentant al societatii Adminsitratia Domeniului Public SA si dl. Ardelean Călin in calitate de supleant în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Înainte de vot sau de alte discuții as vrea să fac două precizări, pe de o parte e o modificare adusă de lege și așa cum știți legea a redus foarte mult nr. de reprezentanți în AGA, noi funcționăm ca si consiliu ca si adunare generală a acționarilor dar din păcate această prevedere este in această situatie, deci trebuie să numim un om, asta este situatia, iar in al doilea rând ca si procedură de consiliu care tine de noi am stabilit că reprezentanții în AGA vor pune in aplicare mandatele date de consiliu, deci oricum aceste materiale se discută în Consiliu si tot dvs. la adoptați. Fac aceste precizări ca lucrurile să fie cât se poate de clare. Am discutat cu cei care au fost propusi si au acceptat aceste propuneri.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Alte discuții? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Pot fi consilieri locali? Si toate locurile au fost ocupate sau se mai pot face propuneri?

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Alte discuții? Dacă nu supun la vot propunerile făcute în bloc.

 

Supun la vot mat. 365

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abțineri?

 

Pct. 366. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea ADL Oradea SA pe anul 2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?

 

Pct. 367. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea practicării de către societatea Termoficare Oradea SA a prețului local al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeua primară, valabil începând cu 01.01.2017.

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău,

 

d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Intrebarea se referă și la pct. 367 și la pct. 368, mă bucur că îl avem pe d-l Necula aici alături de noi. Care este motivul pentru care in mai putin de un an pretul la gicalorie  a crescut cu peste 26%, in conditiile in care avem implementat un proiect European, avem o centrala nouă pe gaz, avem reabilitate rețelele primare  plus plata in avans, ar fi o intrebare pentru că acest procent de 26% în momentul de față mi se pare destul de mic, chiar dacă este suportat din subvenția primăriei în momentul de față acea subventie este tot din bugetul local. Mulțumesc.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

D-l primar doreste

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Pretul nu a crescut cu 26% este o informație incorectă dar cei care stiu care sunt mecanismele aveți cunoștință de faptul că această zonă este reglementată de o legislatie in care autoritatea națională pentru reglementarea in domeniul energiei stabilesc practic preturile pe baza unor grille care sunt stabilite la nivel național și a suprateranului noi nu avem controlul. Ce avem noi controlul? Să reglăm pretul local in functie de ceea ce hotărăște Consiliul Local și implicit să reglăm partea de subventie, asta putem să facem, dar preturile de referinta sunt stabilite pe baza unor grille care tin cont de preductia pe care o au anumiti indicatori pe care noi nu o putem influența. Pe cale de consecintă la final de fiecare an și periodic, știti foarte bine că trebuie să cerem aprobarea acestor preturi, sunt  niște termene, care se ajustează după acești indicatori. Nu există nici o altă problema in momentul de față, tarifele la gigacalorie nu cresc și apreciez eu după o perioadă de reglaj și sper să trecem cu bine după această perioadă de iarnă care va supune centrala la testul de funcționare în regim de sarcină maximă, să constatăm la primăvară că sistemul funcționează fără nici un fel de probleme majore și că lucrurile intră în normal din punct de vedre al termoficării. Iar in anul următor, pe măsura derulării proiectului de rețele de termoficare reabilitând incă câțiva zeci de km de magistrale să fim in situatia când pentru prima dată această companie livrează o parte din profitul municipalității și să nu mai acordăm subvenții la gigacalorie populației din municipiul Oradea. Dar probabil ne mai trebuie 2 - 3 ani de zile pentru a ajunge in această situatie. Nu mai mult de atât. Dacă d-l Necula dorsște să vă răspundă.

 

d-l Stănel Necula - manager SC Termoficare Oradea SA

 

Mare parte din răspunsul tehnic  a fost dat, în sensul in care in momentul in care am pornit centrala pe gaz, prețurile sunt, așa cum spune și d-l primar, reglementate de ANRE. În situația în care combustibilul in interior este de peste 70% gaz metan există o anumită grilă care este stabilită și care tine de echipamentele pe care le utilizează fiecare operator. Grila este stabilită, nu o să intru in conceptul ANRE de stabilire a prețurilor, noi am avut două creșteri in acest an, prima la momentul in care am pornit pe cărbune la care am avut un tarif aprobat pentru combustibil majoritar cărbune. Am intrat pe grila stabilită de ANRE cu prețul la gaz metan, prețul minim impus pentru combustibil majoritar gaz metan, iar după intrarea in operare comercială ANRE a acceptat în costuri, noi făcând raportări lunare  către dânșii cu costurile operationale pe care le avem cu noua sursă, au acceptat o creștere, dacă ați observant din material de 5,74 lei datorită energiilor de pompaj aferente sistemului de termoficare. Practic, este o corecție la ceea ce se intâmplă acum la prețul aprobat in primpăvară la momentul in care am inceput probele și funcționarea cu echipamentele pe gaz metan.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

d-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Cu tot respectul, de la 240 de lei cât era acum un an gigacaloria, acum este 303, pentru mine face 26,66 %. De aceea am intrebat de ce a crescut cu 26% prețul. Când era 24 lei subventia era de 3 lei, dacă nu mă înșel.  Înseamnă că acela era prețul de productie. Acuma este 303,64, și de acolo venea intrebarea de ce s-a scumpit? Cunosc reglementările ANRE pentru că am fost colegi cu d-l Necula in Consiliul de administratie la Termoficare dar de asemenea există și componente care depind de costurile operationale ale societății si care impactează asupra pretului reglementat de ANRE.

 

d-l Stănel Necula - manager SC Termoficare Oradea SA

 

Tocmai pentru acest lucru, pentru că cunoașteți aceste reglementări asteptarea mea este la fel ca si bucuria dvs. de a fi eu aici, asteptarea mea era să nu puneti intrebarea. Deci, din punct de vedere al costurilor operationale nu există influentă în tarif, datorită costurilor operationale pe care le are societatea. Explicațiile legate de modul de reglementare al tarifelor, eu cred că sunt suficiente

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Alte discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul?

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri?  4 voturi

 

Pct. 368. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prețului local al energiei termice practicat de societatea Termoficare Oradea SA în mun. Oradea, valabil începând cu 01.01.2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 15 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abțineri? 

 

Pct. 369. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la A.D.P. Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri? 

 

Pct. 370. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în administrare societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a terenului în suprafață de 4.366 mp, proprietatea publică a mun. Oradea, identificat prin nr. Cad. 190924 și CF 190924, situat în Parcul Industrial Eurobusiness III prin încheierea unui contract de administrare între municipiul Oradea și soc. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

 

Discuții dacă sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

As ruga pe d-na Ungur să ne prezinte in câteva cuvinte acest material având in vedre faptul că a venit cam târziu, nici nu era pe site când a inceput ședinta. Stiam că urmează dar să vedem despre ce este vorba.

 

d-na Delia Ungur - director executiv ADLO

 

Este vorba despre un teren care este situat intr-adevăr pe amplasamentul Parcului industrial 3, initial a fost in capitalul social al ADL-ului, ulterior a fost retras pentru niste lucrări realizate de municipiul Oradea. In momentul de față după cum știti ADLO a primit licenta de distributie a energiei electrice. Am demarat activitatea de distributie a energiei electrice in parcul industrial avem semnate undeva la peste 10  contracte cu diversi investitori, iar in viitor trebuie să le asigurăm alimentarea cu energie electrică. Necesitatea aducerii acestui teren in administrarea ADLO este generată de necesitatea demarării acestor investitii pe un teren asupra căruia să avem drept de administrare.

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Este un material bun și ne bucură faptul că dezvoltăm în continuare mediul de afaceri dar am fi fost și mai bucurosi dacă taxele și propunerile noastre ar fi fost acceptate.

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abțineri? 

 

Având in vedere că următoarele materiale se dublează, alte discuții dacă mai sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Inainte de toate, sărbători fericite și liniștite, eu știu că în executiv lucrează oameni profesioniști , dar totusi cred că atunci când apar atâtea materiale, nu putem să și citim, să și votăm și să ne dăm cu părerea, să intervenim in mod profesional. Eu v-as ruga ca pe viitor materialele să fie prezentate, postate pe site din timp, să incercăm să respectăm Legea 215, pentru că știți foarte bine că suntem in culpă, dar până la urmă ne apropiem de sfârșitul anului și le doresc tuturor colegilor și cetățenilor din municipiul Oradea sărbători liniștite, multă, multă sănătate și să ne vedem cu bine și anul viitor.

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local           

 

O propunere pentru desfășurarea sedintelor de consiliu pe parcursul anului 2017 dacă sunteti și dvs. de accord, să se facă o transmisie live, video și audio a sedintelor pe site-ul primăriei, facebook, oricare din variante pe care executivul din Primărie o consideră. Sărbători fericite tuturor.

 

d-l Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Eu vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în aceste ultime 6 luni din an, cu actual componență a consiliului să vă urez in numele  executivului si a colegilor din primărie sărbători fericite și „La multi ani". In ceea ce priveste functionarea în anul viitor, orice fel de variante de asigurare a publicității dezbaterilor din plen și a transparentei discuțiilor și votului poate fi făcută, toată problema este ca si aceste dezbateri trebuie să aibe intr-adevăr consitenta unor dezbateri si discutii și nu doar bifarea unor activități care să ne pozitioneze intr-o formă sau alta. Putem face si asta, poate avea un efect pe termen scurt dar nu cred că pe termen lung asta este formula pe care o putem aplica. Deci, e normal ca, consilierii aflati in opozitie să vină cu propuneri să critice. Da, trebuie gândit și apropo si de pauza pe care am avut-o la niște formule pe care pe de o parte să asigure implicarea tuturor celor care doresc să se implice fără nici un fel de probleme în orice fel de comisii, dar si o funcționare bună, așa cum a spus și dl secretar să se facă pe niște cutume pe care le-am aplicat de foarte multi de ani, nu de când sunt eu primar, și atunci când există propuneri de genul acesta să le putem discuta, negocia, într-o variantă civilizată și acceptată de toată lumea. Vă mulțumesc.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Imi cer scuze domnule primar, dacă intervin după discursul dânsului, vreau să vă mulțumesc eu personal pentru intelegerea de care ati dat dovadă și în cursul acestui mandat. Intr-adevăr propunerea făcută aici sunt attribute ale secretarului și vreau să vă asigur că voi cere sprijinul nemijlocit al domnului primar și a executivului in vederea intocmirii la timp a  materialelor, a prezentării lor asa cum spune legea și a dezbaterii lor pe comisii. Vă doresc sărbători frumoase și „La multi ani".

 

d-na. Buhas Camelia - Liana -  președinte de ședință

 

Declar ședința incheiată. „La mulți ani" tuturor colegilor.

 

PREȘEDINTE DE SEDINTA,                                                                                           SECRETAR,

     Buhas Camelia Liana                                                                                                    Ionel Vila

 

                                                                                                                                                          Întocmit,

Teodora Slaghi

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 20 decembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2