Trimite unui prieten

PROCES VERBAL incheiat azi 20 septembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Miercuri , 28 Septembrie 2016, 15:20

Exportă PDF - PROCES VERBAL incheiat azi 20 septembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL incheiat azi 20 septembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL incheiat azi 20 septembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  20 septembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-na. Coste Marina-Adelina, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, dl. Dragoș Marcel,  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Huszar Istvan-Eric, d-l Ionescu Romeo, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel-George, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, dl.Negrean Daniel,  d-l Palladi Dacian Salvator, dl. Revnic Adrian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius

Invitaţi: d-nul Eduard Florea - city manager, d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general A.D.L., d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

            d-l. Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor și domnilor consilieri, ședința ordinară aferentă lunii septembrie a fost convocată pentru astăzi 20 septembrie 2016. Din totalul de 27 consilieri locali aleși în funcție,sunt prezenți acum 26, d-l Huszar este la registratură, ajunge imediat. În aceste condiții ședința este legal constituită și se pot adopta hotărâri cu 14 voturi și cu 18 voturi. Înainte de a intra în ordinea de zi, v-aș ruga să-mi dați voie să supun atenției dumneavoastră înspre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare, și anume: Procesul verbal al ședinței ordinare din 30 august 2016, proces verbal care a fost supus publicității prin afișare la comp.Consiliului Local. Supun spre aprobare acest proces verbal.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

În aceste condiții  dau cuvântul domnului președinte de ședință, poftiți domnule președinte Filimon!

 

d-l Teofil Laviniu Filimon - președinte de ședință

 

Mulțumesc domnule secretar, bună ziua tuturor. Pentru sedința de azi avem un borderou cu 95 de materiale din care la inițiativa executivului se retrag două materiale, materialul cu nr. 55 și mat. 47. Supun la vot borderoul cu cele două mențiuni.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Pct. 1. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul

 

-          Cine este pentru? 21 voturi

-          Împotrivă? 5 voturi

-          Abţinere?

 

I.                    DIRECȚIA PATRIMONIU

 

           Pct. 2. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului în și teren, în suprafață de 61.577 mp situate în Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului nr. 43, în vederea realizării lucrării de interes public local privind „vederea demarării procedurii de transmitere, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, în domeniul public al Municipiului Oradea, a unor imobile - construcții Dezvoltarea unui Centru Intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în Municipiul Oradea - zona Gării CFR din Episcopia Bihor".

 

           Discuții dacă sunt? Poftiți d-l Sabău.

 

           d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

De această dată grupul consilierilor PSD va vota pentru acest proiect cu mențiunea că votul negativ de data trecută s-a datorat unor inadvertențe în SF-uri și  indicatorii tehnico - economici pe care îi considerăm nepotriviți cu costurile actuale ale investițiilor și deasemenea considerăm că era probabil oportun să se gândească mai bine așezarea geografică, mai aproape de aeroport sau mult mai aproape de autostradă. Mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu, atunci supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

               Pct. 3. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. Cadastral 192678, având suprafața de 54.590 mp, reprezentând teren, domeniul public, respectiv atribuirea denumirilor pentru cele două drumuri principale constituite în incinta viitorului cartier, situat în mun. Oradea, str. Ceyrat.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 8 voturi

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 745 mp, reprezentând teren cu construcții, situat în Municipiul Oradea, str. Făcliei - zona Silvaș.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 8 voturi

 

              Pct. 5. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 2.871 mp și 346 mp, reprezentând terenuri publice, situate în Municipiul Oradea, în zona str. Liszt Ferenc și str. Depozitului.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 8 voturi

 

              Pct. 6. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.234 mp, reprezentând teren - drum în cartierul Podgoria - proprietate publică a mun. Oradea.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 8 voturi

 

            Pct. 7. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 431 mp, teren cu categoria de folosință „drum", proprietate publică a mun. Oradea, reprezentând un tronson din str. Pitagora.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

              Pct. 8. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 5.300 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea situat pe str. Ogorului.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

              Pct. 9. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 11.380 mp, reprezentând teren cu destinație de "drum" - proprietate publică a mun. Oradea, situat în zona șoseaua Borșului.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

              Pct. 10. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării limitei de proprietate a imobilelor, identificate cu nr. Cadastrale 161909 și 7035 - Oradea, situate în Municipiul Oradea, str. Nufărului nr. 90, respectiv pentru aprobarea încheierii unui contract de concesiune cu societatea Podnet Consulting SRL, ca urmare a contractului de vânzare-cumpărare intervenit între această societate și societatea Proges SRL.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

            Pct. 11. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 4.024 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 184565 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, în favoarea societății GTD DISTRIBUTION GROUP SRL.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

              Pct. 12. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 173907, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 15 (în cartier Tineretului) în favoarea d-lui Sim Lucian - Marcel.

 

               Discuții dacă sunt? Poftiți domnule Huzsar.

 

               d-l Huzsar Istvan Eric - consilier local

 

               Mulțumesc domnule președinte. De data aceasta vom vota „pentru" la aceste materiale care prevăd vânzările de parcele în Cartierul Tineretului, însă rugămintea ar fi ca să avem pe data viitoare o situație vis-a-vis de autorizațiile care au fost emise și în ce  stadiu sunt construcțiile respective și dacă se respectă acele reguli care sunt prevăzute pentru aceste tipuri de construcții.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

               Executivul a luat act de propunerea dvs. Alte discuții? Domnul Sabău.

 

               d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

               Și grupul de consilieri PSD va vota cu „da" pentru aceste materiale cu mențiunea că mă așteptam să se  facă mult mai repede vânzarea acestor terenuri.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

               Alte discuții? Dacă nu mai sunt supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

              Pct. 13. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 94 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Măslinului nr. 1 A, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafețe, în favoarea soților Groza Daniel și Groza Mioara - Monica.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

              Pct. 14. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 624 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea pe str. Graurilor nr. 62, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a cotei de 174/624 părți teren, în favoarea soților Lascău Dănuț și Lascău Simona - Loredana.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

            Pct. 15. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeței de 305 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cad. si înscris în CF 150888 - Oradea, situat în Oradea, str. Gabor Jozsef nr. 38, în favoarea d-lui Viciu Gabriel.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

              Pct. 16. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 811 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea pe str. Graurilor nr. 5/C, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a cotei de 210 părți teren, în favoarea soților Măduța Silviu Mircea și Măduța Ramona.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

              Pct. 17. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a două parcele de teren proprietate a Municipiului Oradea, identificate cu nr. Cad. 195136, în suprafață de 404 mp - situat în mun. Oradea pe str. Radu Enescu și nr. Cad. 195143 în suprafață de 873 mp - situat în mun. Oradea pe str. General Eremia Grigorescu.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

              Pct. 18. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 188319 - Oradea - situat în municipiul Oradea, str. Bethlen Gabor

 

               Discuții? Dacă nu mai sunt supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

            Pct. 19. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren înscris în CF nr. 159696 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. George Bacaloglu nr. 57 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Kecskes Sandor.

 

               Discuții? Dacă nu mai sunt supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

              Pct. 20. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren înscris în CF nr. 151631 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. George Bacaloglu nr. 43 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Mara Răzvan - Ioan și Mara Corina.

 

               Discuții? Dacă nu mai sunt supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

              Pct. 21. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren înscris în CF nr. 172821 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. George Bacaloglu nr. 4B (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Popovici Ioan - Adrian și soției sale d-na. Popovici Mariana - Cristina.

 

               Discuții? Dacă nu mai sunt supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

              Pct. 22. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren înscris în CF nr. 162667 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Bethlen Gabor  nr. 46 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Roșan Daniel - Gheorghe și Roșan Clauia - Laura.

 

               Discuții? Dacă nu mai sunt supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

              Pct. 23. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 530 mp, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 17.

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

              Pct. 24. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea sistării de indiviziune din CF 177970 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte Funciară pentru imobilul situat pe str.Trotușului nr.38, identificat cu nr. Cadastral 194952 - Oradea, proprietatea d-nei Lăzău - Igna Ana

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

              Pct. 25. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea sistării de indiviziune din CF 186557 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte Funciară pentru imobilul situat pe str. Henrik Ibsen nr.2A, identificat cu nr. Cadastral 194632 - Oradea, proprietatea soților Iuhas Călin - Ioan și Iuhas Gabriela - Daciana.

 

               Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

              Pct. 26. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.000 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, pe str. Coriolan Hora FN, respectiv transmiterea în folosință gratuită a acestei suprafețe în favoarea Asociației Club Sportiv "Agility" Oradea.

 

               Discuții? Dacă nu mai sunt supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

              Pct. 27. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Avram Ioan pentru suprafața de 178 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 194382, situat în mun. Oradea, în zona str. Vasile Lucaciu nr. 25, cu destinația „drum public"

 

              Discuții dacă sunt? D-l Huszar.

 

              d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

              Mulțumesc domnule președinte. Vis-a-vis de materialele care ating acest subiect oarecum de donație forțată în vederea realizării unui drum public pentru că altfel cetățenii nu primesc autorizație de construcție. Există o sentință civilă din 2013 la un dosar din 2012. Deci, există un precedent prin care Primăria este pusă în situația în care trebuie să cumpere de la cetățeni aceste terenuri care acum sunt donate. Ca atare nu vom vota aceste materiale.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

              Poftiți doamna Coste

 

              d-na. Coste Adelina - consilier local

              Mulțumesc domnule președinte. Ținând cont că din mandatul trecut grupul de consilieri PSD nu a votat aceste materiale și ne bucurăm că, colegii noștri de la UDMR au venit în susținerea acestui lucru așteptăm în continuare ca Primăria să vină cu exproprieri pentru aceste suprafețe de teren și să nu fie condiționați de obținerea autorizațiilor de construcții. Așa cum am procedat și altă dată, grupul de consilieri PSD va vota împotriva acestor materiale.

 

              Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă? 9 voturi

-          Abţinere?

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Borhidi Ioan și soția sa dna. Borhidi Cornelia, pentru suprafața de 52 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 195201, situat în mun. Oradea, în zona str. Sofiei nr. 37/A, cu destinația „drum public"

 

              Discuții dacă  sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă? 9 voturi

-          Abţinere?

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Boțiu Florian și soția sa, d-na Boțiu Anda - Lorana, pentru suprafața de 34 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 194598 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Izvorului nr. 59/E, cu destinația „drum public"

 

              Discuții dacă  sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă? 9 voturi

-          Abţinere?

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Bungău Mircea- Ciprian și soția sa, d-na Bungău Daniela - Mariana, pentru suprafața de 21 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 194849 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Macului, cu destinația „drum public"

 

              Discuții dacă  sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă? 9 voturi

-          Abţinere?

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de d-na Ciora Ioana - Nicoleta pentru suprafața de 112 mp teren identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 153925 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Aurel Covaci nr. 3, cu destinația „drum public"

 

              Discuții dacă  sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă? 9 voturi

-          Abţinere?

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Iuga Sebastian - Florin, pentru suprafața de 30 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195201057 situat în mun. Oradea, în zona str. Izvorului nr. 10/C, cu destinația „drum public".

 

              Discuții dacă  sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă? 9 voturi

-          Abţinere?

 

Pct. 33. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Mate Gabriel, pentru suprafața de 23 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 195255, situat în mun. Oradea, în zona str. Filatov nr. 11, cu destinația „drum public"

 

              Discuții dacă  sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă? 9 voturi

-          Abţinere?

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Molnar Ioan, d/na. Molnar Erika - Etelka, d-na.Molnar Anna - Maria, d-na. Molnar Monika - Tunde și d-na. Molnar Ana, pentru suprafața de 46 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194925, situat în mun. Oradea, în zona str. Strugurilor nr. 8/A, cu destinația „drum public".

 

              Discuții dacă  sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă? 9 voturi

-          Abţinere?

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Racz Jozsef, d-na. Racz Erika, dl Szabo Albert și d-na. Szabo Erzsebet pentru suprafața de 59 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 179946, situat în mun. Oradea, în zona str. Plantelor nr. 36, cu destinația „drum public".

 

              Discuții dacă  sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă? 9 voturi

-          Abţinere?

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl Scurt Ioan-Eugen, pentru suprafața de 157 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194835, situat în mun. Oradea, în zona str. Plaiului nr. 13/A cu destinația „drum public".

 

              Discuții dacă  sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă? 9 voturi

-          Abţinere?

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Ștef Sebastian - Mihai, pentru suprafața de 139 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195573 situat în mun. Oradea, în zona str. Caișilor  nr. 55, cu destinația „drum public".

 

              Discuții dacă  sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă? 9 voturi

-          Abţinere?

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de d-na. Zanfir Aurelia - Georgeta referitor la suprafața de 166 mp teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 194659 - Oradea, situat în mun. Oradea, în str. Ion Mihalache, cu destinația „drum public"

 

              Discuții dacă  sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă? 9 voturi

-          Abţinere?

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea unor spații destinate Organizațiilor Non - Profit în incinta Cetății Oradea.

 

              Discuții dacă  sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Poftiți domnule Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Mulțumesc domnule președinte. Suntem susținătorii ONG-urilor și organizațiilor non-profit. Știți foarte bine., ca atare am votat acest material.

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea și completarea prevederilor HCL nr. 104/2016, pentru spațiile comerciale/terenurile/bunurile situate în incinta Cetății Oradea în vederea desfășurării de activități economice.

 

              Discuții dacă  sunt? D-l Sabău

 

              d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

              Grupul de consilieri PSD se va abține de la acest material pentru că am avut experiența nefericită a licitațiilor pentru spațiile din Cetate și cred că a venit momentul să facem o propunere cât mai serioasă și bine fundamentată și ancorată în actualitatea economică în care trăim în momentul de față în Oradea. Mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

              Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

-           

Pct. 41. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr. 784/2015 privind aprobarea unor măsuri pentru locuințele proprietate privată a Statului Român construite de Agenția Națională pentru Locuințe.

 

              Discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 9 voturi

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr. 600/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.

 

Dau cuvântul domnului viceprimar Fliron Birta

 

d-l Florin Birta - viceprimar al municipiului Oradea

 

Trebuie să facem niște propuneri în aceste comisii, fiind patru comisii grupul PNL va face 4 propuneri, în fiecare comisie câte un membru. Fiecare comisie trebuie să aibă în componență doi membrii din cadrul Consiliului Local. În comisia pentru vânzare o propunem pe d-na. Fonoage Corina. Pentru membru supleant în comisia pentru vânzare îl propunem pe d-l Dușe Adrian. În comisia de contestații o propunem pe d-na. Buhaș Camelia, iar membru supleant în comisia de contestații îl propunem pe d-l Marinău Florin.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Acceptați domnilor consilieri? D-na Fonoage, acceptați?

 

d-na. Fonoage Corina Lavinia Silvia - consilier local

 

Da

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

d-l Dușe ?

 

d-l Dușe Traian Adrian - consilier local

 

Da

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

d-na. Buhaș

 

d-na. Buhaș Camelia Liana - consilier local

 

Da.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

d-l Marinău?

 

d-l Marinău Florin Liviu - consilier local

 

Da.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Alte propuneri?

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

În comisia de vânzare îl propunem pe d-l Huszar, iar ca și membru supleant pe d-l Kis Gabor.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

d-l Huszar acceptați?

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Da

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

d-l Kis acceptați?

 

d-l Kis Gabor - consilier local

 

Da.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Alte propuneri? D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

În comisia de contestații îl propunem pe d-l Aurel Mohan , și ca și supleant pe d-l Negrea

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

d-l Mohan acceptați?

d-l  Mohan Aurel George - consilier local

 

Da.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

d-l Negrea acceptați?

 

d-l Negrea Adrian - consilier local

 

Da.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Propun să votăm în bloc propunerile care au fost făcute.

 

-          Cine este pentru? unanimitate 

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Supun la vot materialul cu propunerile făcute.

 

-          Cine este pentru? unanimitate 

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

d-l Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Aș dori să fac o precizare, colega spunea la materialul anterior că „unanimitate", sigur că „unanimitate" mai puțin cei care nu trebuiau să voteze. Da? Este în regulă.

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr. 684/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietatea privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 

Dau cuvântul domnului viceprimar Florin Birta.

 

d-l Florin  Birta - viceprimar al municipiului Oradea

 

În această comisie Consiliul Local trebuie să aibă trei reprezentanți prin urmare grupul PNL îl propune pe d-l Revnic Adrian.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

d-l Revnic acceptați?

 

d-l Adrian Revnic - consilier local

 

Da.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Poftiți d-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Grupul UDMR îl propune pe d-l Kis Gabor.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

d-l Kis acceptați?

 

d-l Kis Gabor - consilier local

 

Da.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

d-na Coste poftiți

 

d-na Coste Adelina - consilier local

 

Grupul PSD îl propune pe d-l Sabău

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

d-l Sabău acceptați?

 

d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Da.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

La fel ca și la celălalt material propun să votăm în bloc cele trei propuneri

 

Cine este pentru?   24 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 3 voturi

 

Supun la vot materialul 53 cu  propunerile făcute.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea unor spații destinate ONG, respectiv pentru aprobarea încheierii/prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către ONG-uri (asociații, fundații, uniuni, ligi, artiști etc.)

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

În principiu suntem de acord cu materialul, dar avem o propunere să se elimine obligativitatea organizării unei expoziții pe an în interiorul Cetății. Nu considerăm că actul cultural poate fi normat ca atare credem că artiștii trebuie să aibe libertate și nu presiune pe actul artistic, nu este normal să-i obligăm. Este adevărat că trebuie să existe o bună înțelegere între artiști și comunitatea locală care le oferă sprijin să beneficiem și noi de pe urma actului de creație dar să nu uităm că  nu este o activitate normată. Doar în perioada de tristă amintire se impuneau cincinale și realizări pe cincinal și cred că am depășit momentul. Mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Supun la vot propunerea domnului Sabău

 

Cine este pentru? 9 voturi

Împotrivă? 18 voturi

Abțineri?  

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Supun la vot materialul așa cum a fost prezentat.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea locuințelor sociale și din fondul locativ de stat persoanelor înscrise pe lista de priorități, aprobată prin HCL nr. 830/2015

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

Pct. 57. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 20718/20.10.2014, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, în incinta Complexului Multifuncțional cu parcaje supraetajate - parter, str. Tribunalului nr. 8, deținut de către Direcția Națională Anticorupție.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 59. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I." S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Sală sport polivalentă cu capacitate de 5000 locuri, municipiul Oradea, județul Bihor", precum și abrogarea HCL nr. 199/31.03.2016

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Solicit executivului la mai mult de două luni de când a demarat Guvernul PSD implementarea prin Compania Națională de Investiții a Sălii multifuncționale ajungem în cele din urmă și la momentul în care să și avem terenul pus la dispoziție chiar dacă este a doua variantă de teren, sper să fie ultima variantă.În cazul acesta, vom vota bineînțeles cu „da" acest material și avem rugămintea să urgentăm cât  mai mult procesul legislativ să nu lungim ca si data trecută cu partea de hotărâre de consiliu local și tot ce ținea de SF-uri și tot ce trebuia demarat către Compania Națională de Investiții. Mulțumesc.

 

d-l Florin Birta - viceprimar al  municipiului Oradea

 

Tot procesul legislativ putea să-l urgenteze Guvernul PSD, dar se pare că nu l-a făcut, se va urgenta acum și sala se va construi.

 

d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consiliee local

 

Guvernul nu face procesul legislativ la executiv. Mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 67. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acordarea unui drept de servitute de trecere, provizorie, cu piciorul și auto, pe o lățime de 5 m și o lungime de 38 m, din terenul identificat cu nr. Cad. 188154 - Oradea, proprietate publică a mun. Oradea, situat în incinta Parcului Industrial Oradea II, în favoarea imobilului - teren, identificat cu nr. cad. 12513, înscris în CF nr. 151983 - Oradea, proprietatea d-l Oanță Romeo - Mircea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere? 9 voturi

 

Pct. 68. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren înscris în CF nr. 180066 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Victor Papilian  nr. 27 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Trip Cristina - Rodica.

 

 Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 69. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 313 mp, reprezentând "drum de acces" - proprietate publică a municipiului Oradea situat pe str. B-dul. Decebal.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere? 9 voturi

 

Pct. 70. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea deschierii a 4 (patru) coli dde Carte Funciară nentru nr. cad. 195924, 195034, 195963 și 195967 reprezentând teren extravilan, proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinația "drum în extravilan". 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere? 9 voturi

 

Pct. 71. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Popa Bogdan - Adrian și d-na. Iosif Roxana - Diana, pentru suprafața de 157 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195250 situat în mun. Oradea, în zona str. Sofiei nr. 38/D, cu destinația „drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abținere?

 

Pct. 72. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Marian Ovidiu și soția sa d-na. Marian Elena - Cristina, respectiv d-na. Crăciun Florina - Lăcrămioara pentru suprafața de 57 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195273 situat în mun. Oradea, în zona Cartier Podgoria pe str. Kabos Endre, cu destinația „drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abținere?

 

Pct. 73. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Micle Gheorghe - Viorel și d-na. Micle Marcela - Niculina, pentru suprafața de 42 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195380  situat în mun. Oradea, în zona str. Branului nr. 19, cu destinația „drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abținere?

 

Pct. 74. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Schmidh Istvan - Robert, pentru suprafața de 9 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195485 situat în mun. Oradea, în zona str. Piersicilor nr. 50/E, cu destinația „drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abținere?

 

Pct. 75. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Gombos Cristian și soția sa d-na. Gomboș Camelia - Daniela, pentru suprafața de 37 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195367 situat în mun. Oradea, în zona str. Branului, cu destinația „drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abținere?

 

Pct. 76. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind schimbarea destinației unor spații situate în municipiul Oradea, aflate în aministrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere? 9 voturi

 

Pct. 80. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. M. Viteazul nr. 2, identificat prin CF nr. 31861 Oradea nr. topo 3124/6/I - imobil în care își desfășoară activitatea Școala cu clasele I - VIII „Nicolae Bălcescu" Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 85. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 728 mp, situat în Oradea pe str. Pionierilor nr. 15, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a cotei de 482 mp teren, în favoarea soților Micula Gheroghe și Micula Ana.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere? 9 voturi

 

Pct. 86. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.703 mp, reprezentând teren, proprietate privată a mun. Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Ogorului FN.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere? 9 voturi

 

DIRECȚIA ECONOMICA

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în administrare societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a bunului rezultat ca urmare a implementării investiției "Alimentare cu energie electrică pentru organizarea de șantier în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere? 9 voturi

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea proprietarilor imobilelor de pe strada Cornițelului nr. 1, 2A și 3 constând în infrastructură de alimentare cu energie termică.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanumitate 

Împotrivă?

Abținere?

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 2.522 mp cu societatea Cezar Paper SRL.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere? 9 voturi

 

Pct. 48. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului Oradea, bugetului creditelor interne și externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 30 iunie 2016.

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu - Mihai - consilier local

 

Grupul consilierilor PSD  va vota impotriva acestui material, în principal pentru creșterea subvenției 5 ori la Termoficare, de la 2 milioane cât era alocat anul trecut la 10 milioane cât avem în momentul de față la execuția pe primele 6 luni, lucru pe care nu-l considerăm normal în condițiile în care avem un CET nou pe gaz, avem reabilitarea rețelelor, și nu înțelegem partea de subvenție de ce crește de 5 ori? Mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Alte discuții dacă  mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul.  

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abținere? 4 voturi

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare locală Oradea SA de a încheia pe numele  și pe seama Municipiului Oradea actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 4.376 mp cu societatea Lutech Expert SRL.

 

Disucții dacă sunt? Poftiți d-na. Melinda ...

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

Mulțumesc domnule președinte, toate detaliile contractului de superficie trebuie cunoscute de către consilierii locali care își dau acordul, să figureze concret și sancțiunile în caz de neîndeplinire a angajamentelor contractuale. Grupul UDMR doreste să cunoască aceste prevederi și să voteze în consecință. Acest lucru l-am ridicat și la ședința anterioară și constat că nu s-a concretizat nimic. Grupul UDMR votează „împotriva„.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abținere?

 

Pct. 51. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind stabilirea redevenței datorată municipiului Oradea de către societatea Termoficare Oradea SA pentru bunurile date în concesiune în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr.1/196/06.08.2013.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abținere? 9 voturi

 

Pct. 62. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea retragerii Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA (fostă Eurobusiness Parc Oradea SRL) din Societatea Parcuri Industriale Bihor SRL ca urmare a neatingerii scopului pentru care a fost aceasta din urmă înființată și  a nerealizării obiectului principal de activitate.

 

Discuțiii dacă sunt? D-na Coste

 

d-na. Coste Adelina - consilier local

 

Mulțumesc domnule președinte, poate ar trebui să reamintim că atunci când s-a optat pentru intrarea în această asociere, Consiliul Județean era condus de liberali, avându-l ca președinte pe d-l Cornel Popa. Trebuie să întrebăm Primăria Oradea ce a împiedicat-o să se implice în a  nu se ajunge la această situație pentru a se retrage din această asociere.

 

d-na Ungur Delia - director A.D.L.

 

Noi am sprijinit această societate încă de la înființare, a folosit toate materialele noastre pornind de la statut, la regulamente. Din păcate noi suntem asociați minoritari cu participație minoritară, nu putem să influențăm esențial deciziile pe care le ia asociatul majoritar. Nu avem puterea, conform documentelor constitutive. În schimb au avut tot sprijinul nostru, de câte ori au avut întrebări.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Alte discuții? Dacă nu mai sunt supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 63. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în vederea identificării oportunităților de colaborare sau de asociere cu autorități publice locale din județul Bihor interesate în înființarea și/sau administrarea parcurilor industriale.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 78. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

La fel ca și la materialul privind execuția bugetară am constatat din păcate cu amărăciune că subvenția la Termoficare crește cu încă 5 milioane pe lângă cei 10 milioane de lei bugetați. În consecință vom vota „împotriva" acestui material. 

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Alte discuții?  Dacă  nu mai sunt supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

                Pct. 81. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2016.

 

Discuții dacă sunt?  Dacă  nu , supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 5 voturi

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 82. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării din partea societății Andreas Stihl Motounelte SRL.

 

Discuții dacă sunt?  Dacă  nu , supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

Pct. 83. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea majorării cotizației anuale datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio de către Municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt?  Dacă  nu , supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

Pct. 84. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea listei de investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2016.

 

Discuții dacă sunt?  Dacă  nu , supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

Pct. 90. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Anexelor 14 și 38 a HCL nr. 712/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.

 

Discuții dacă sunt? D-na. Melinda Kirfei

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

Mulțumesc domnule președinte. Ne bucurăm că au început și reducerile la tarife și am dori să revenim cu propunerea noastră pe care am avut-o la aprobarea acestei hotărâri cu mici modificări în cazul familiilor care au mai mult de 2 copii, la al treilea și următorii reducere de 50% din tariful de intrare.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Este o propunere?

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

Da este o propunere.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Supun la vot propunerea făcută.

 

Cine este pentru? 9 voturi

Împotrivă? 18 voturi

Abțineri?

 

Dacă nu mai sunt și alte discuții supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

DIRECȚIA TEHNICA

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea locurilor de așteptare a clienților sau de staționare a taxiurilor din municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Din păcate în urma ședinței Consiliului Local de luna trecută nu s-au operat  modificări în acest regulament. Ne menținem propunerea ca să se desființeze stația din fața Teatrului pentru a putea valorifica mai bine arhitectura acestei clădiri extrem de frumoase, și propunem suplimentarea în Piața Unirii, de la patru locuri de taxi care sunt total insuficiente în momentul de față cu cele 9 locuri care sunt acum în față la Teatru ca să se ajungă undeva la 13 locuri de parcare în Piața Unirii, cu mențiunea ca cele 9 locuri să poată să fie ocupate în zilele de wekend începând cu ora 7,00 seara pentru a nu perturba traficul pietonal în Piața Unirii. Mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Dau cuvântul domnului viceprimar

 

d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Vreau să vă spun că  pentru întocmirea și definitivarea acestei liste ne-am consultat cu toate dispeceratele de taxi din Oradea inclusiv cu Camera taximetriștilor. Am ajuns împreună la această concluzie, au fost de acord toți cu această propunere, nu văd unde ar fi problema în acest moment.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

d-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Noi ne-am consultat cu cetățenii care în momentul de față au altă părere. Deasemenea cred că o clădire ca cea a Teatrului, atâta timp cât intenționăm ca și vegetația de acolo din zonă, cum am făcut cu Piața Unirii am dat arborii de câțiva ani jos ca să valorificăm frumusețea clădirilor ar fi frumos să facem la fel și cu Teatrul. Mulțumesc.

 

d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Piața Ferdinand va intra în reabilitare probabil de anul viitor și va fi pusă în valoare și clădirea Teatrului fără să aibă locuri de parcare în fața clădirii.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Supun la vot propunerea domnului Sabău.

 

Cine este pentru? 9 voturi

Împotrivă? 18 voturi

Abțineri?

 

Dacă nu  mai sunt și alte discuții supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea achiziției privind serviciile de tăieri arbori și arbuști, scoaterea cioatelor, intervenție cu tăieri de orice fel în coroana arborilor și arbuștilor și defrișarea vegetației arbustive și arboricole din municipiul Oradea finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani cuprinzând 2 loturi (lot 1 și lot 2)

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Ne menținem propunerea din ședința anterioară unde am propus să se meargă pe o procedura de achiziție licitație și pe o perioadă de un an.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Alte discuții? Dacă nu sunt supun la vot propunerea domnului Sabău.

 

Cine este pentru? 9 voturi

Împotrivă? 18 voturi

Abțineri?

 

Supun la vot materialul nr. 46.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 50. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind trecerea unor sectoare de drumuri județene situate în intravilanul municipiului Oradea, aparținând domeniului public al Județului Bihor, în administrarea Municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 23 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 4 voturi

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea din municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

Pct. 60. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,, Reabilitare rețea de apă cu branșamente existente pe strada Fluierașului și Sturzului, municipiul Oradea..

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi

 

Pct. 61. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe strada Gheorghe Doja,,.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

ARHITECT SEF

 

Pct. 77. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru respingerea proiectului de hotărâre privind protejarea monumentelor istorice indiferent de regimul lor de proprietate.

 

Discuții dacă sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan - Eric - consilier local

 

Mulțumesc domnule președinte, văd că inițiativa grupului UDMR este propusă spre respingere, vreau să vă anunț că având în vedere că astăzi este termenul final pentru depunerea de observații și recomandări vis-a-vis de planul de mobilitate urbană durabilă grupul de consilieri UDMR a depus un asemenea act, am depus în numele organizatiei UDMR - organizatia Oradea 1.700 de semnături ale cetățenilor care sunt impotriva demolării frontului drept al str. Avram Iancu. Am constatat ieri în comisia de  specialitate că se intenționează și demolarea clădirilor de la ISU către Parcul Bălcescu. Ceea ce până acum nu s-a pomenit, dar ieri s-a pomenit și acest lucru. Vreau să vă spun că suntem împotriva acestor lucrări. Mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 88. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea completării și modificării HCL nr. 663/2015 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în „Ansamblul urban - Centrul Istoric Oradea" precum și în alte perimetre considerate prioritare

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

BIROUL RESURSE UMANE

 

Pct. 64. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul  de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu am să supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

DIRECȚIA JURIDICĂ

 

Pct. 65. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea, completarea și republicarea  "Regulamentului privind serviciile publice, parcurile și zonele verzi, norme specifice privind protecția mediului", aprobat prin HCL 725/2006, abrogat parțial prin HCL 429/2009 și modificat prin HCL 760/2009.

 

Discuții dacă sunt? D-l Sabău

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Așa cum probabil știți există o inițiativă civică de a propune Consiliului Local Oradea un proiect de hotărâre prin care problema ambroziei să fie abordată mult mai serios decât până acum. In urma acestei inițiative care a adunat până acum peste 1000 de semnături s-au semnalat și disfuncționalitățile care fac astăzi obiectul acestei hotărâri supuse atenției noastre. Eroare de redactare, care pune Poliția Locală în imposibilitatea de a amenda persoanele fizice și lipsa unor prevederi în ceea ce privește persoanele juridice aflate în insolvență, reorganizare. Susținem aprobarea acestor regulamente, dar în același timp am dori să atragem atenția colegilor din Consiliul local că aceste  modificări deși sunt necesare sunt total ineficiente. Grupul de consilieri PSD din Consiliul local a  înțeles amploarea și gravitatea acestei probleme, alergia la ambrozie, și susține de la bun început inițiativa care solicită crearea unui cadru legal local mult mai complex decât cel prevăzut în regulamentul amintit. În acest moment s-a constituit un grup de lucru care are ca scop de a propune Consiliului local un proiect de hotărâre special cu tot cu norme metodologice dedicat infestării terenurilor cu planta cunoscută sub numele de ambrozia. Acest viitor proiect de hotărâre la care deja lucrăm este absolut necesar din următoarele două motive: prima ar fi  lipsa de eficacitate a măsurilor actuale. In acest moment regulamentul menționat oferă într-adevăr un minim cadru legal pentru sancționarea proprietarilor terenurilor infestate cu această plantă, dar așa cum o demonstrează și experiența anilor anteriori, și aici citez din Raportul de specialitate depus ca susținere pentru hotărârea de astăzi „se constată o lipsă de finalitate a actului de control și constatare a agenților Poliției locale". Cu alte cuvinte controlăm, dăm amenzi și nu le plătește nimeni, sau sunt plătite parțial, iar planta rămâne tot acolo și afectează cetățenii acestui oraș. Al doilea  motiv ar fi insuficienta înțelegere și preocupare a autorităților locale pentru eradicarea acestei plante. Din datele obținute până acum de grupul nostru de lucru rezultă că numărul persoanelor din Oradea cu probleme de sănătate cauzate de această plantă este de ordinul miilor. Studiile de specialitate din țări precum Franța, Elveția care sunt puternic afectate de această infestare estimează un procent de 15 - 20 % din populație având probleme din cauza alergiei la ambrozia. De asemenea observăm o creștere în urma analizei făcute în farmacii cu 50 - 70% a anhistaminicelor față de media anuală a primelor 6 luni. In același timp vânzările de anul acesta  la acest tip de medicamente necesare in alergii sunt mai mari cu 30% față de anul trecut. Iar dacă vom obține date din toate farmaciile din Oradea pe mai multe tipuri de medicamente asociate alergiei, astmului, dermatitei, sinuzitei, rinitei sau alte boli cauzate  sau infleunțate de ambrozia probabil că vom vedea date mult  mai îngrijorătoare. În concluzie, a nu ne apleca asupra acestei probleme cu toată preocuparea și profesionalismul de care putem da dovadă se va dovedi o greșeală care ne va costa scump. Ne confruntăm cu o problemă care riscă să afecteze între 20 - 40.000 de orădeni. Nota de plată pentru supraviețuirea în aceste două luni va costa in cel  mai fericit caz câteva sute de mii de euro și câteva milioane de euro pentru serviciile medicale în cel  mai bun caz.  Nu putem estima cât va afecta scăderea capacității de muncă a câtorva mii de oameni pe parcursul celor două luni problematice, august și septembrie și nici pagubele produse culturilor agricol.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

D-l Sabău vă rog frumos putin mai scurt.

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Mai am un rând și termin. Este limpede deci, că o banală amendă este modalitatea ce mai simplă si nefericită de a rezolva această problemă. Soluția nu se află nici în mărirea cuantumului amenzilor, în Ungaria amenda ajunge până la 5 milioane de forinți, în Franța 30.000 de euro și doi ani de închisoare. Soluția se află în campanii masive de informare și solicitarea ajutorului cetățenilor și implicarea civică. Amenda trebuie să fie drastică, dar trebuie să fie o ultimă măsură dispusă în eradicarea ambroziei. Scopul unei viitoare hotărâri a acestui consiliu local trebuie să fie legată de plantă, de eradicarea ei, și nu de persoane, de proprietari și de încasarea de venituri din amenzi. Acest lucru trebuie să-l înțelegem și dvs. ca și executiv al Primăriei că nu amenzile disciplinează ci creșterea capacității civice. Propunerea noastră este de amânare a materialului până în clipa în care există o documentare și ca și grup de lucru vă putem propune proiectul de hotărâre de consiliu local în așa fel încât fiind a treia modificare de regulament să nu fie și a patra. Mulțumesc.

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Dau cuvântul d-lui Birta

 

d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Având în vedere că ați adus în discuție eradicarea ambroziei în Ungaria și Franța. Vreau să vă spun că acolo este un cadru legislativ național pentru eradicarea acestei plante. Dacă tot ne facem griji pentru orădeni, eu zic că ar trebui să ne facem griji pentru locuitorii întregii țări pentru că sunt milioane de oameni care suferă de această alergie și cum grupul PSD din parlament are majoritate, v-aș ruga frumos să înaintați și parlamentarilor o petiție pentru a crea un cadru legilativ național, nu local. Vă mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Alte discuții dacă mai sunt? D-l Mălan

 

d-l Mălan Mircea - viceprimar al municipiului Oradea

 

Pe de altă parte, eu v-aș sugera să ne mai vorbiți și despre ceea ce faceți, nu să ne amenințați că veți face. Dacă cunoașteți atât de bine aceată problemă a ambroziei și dacă executivul nu a găsit până astăzi măsuri eficiente pentru eradicare și dvs. știți, trebuia să veniți cu un proiect foarte clar pe care astăzi să-l dezbatem. A amâna niște măsuri pe ideea că veți veni dvs. odată și odată cred că orădenii s-au lămurit despre promisiunile pe care le-ați făcut și nu a mai auzit nimeni ce s-a întâmplat în realitate cu ele.

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Probabil aveau aceeași  soartă ca și toate propunerile făcute de către orice alt grupul decât grupul PNL. Eu mă bucur că măcar sala de sport despre care ziceați că nu se va face, în cele din urmă măcar o avem pusă pe tapet.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Supun la vot materialul nr. 65.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9 voturi

Abțineri?

 

Pct. 66. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind însușirea rapoartelor de evaluare a imobilelor, care fac obiectul compensării în temeiul Legii nr. 10/2001 - republicată, actualizată.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vor materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

Pct. 87. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al mun. Oradea, a suprafeței totale de 66.657 mp teren arabil, situat în intravilanul municipiului Oradea, str. Matei Corvin FN.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vor materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

Pct. 91. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea.

 

Discuții dacă sunt? D-na consilier Kecse

 

d-na. Kecse Gabriella - consilier local

 

Am o întrebare. Cine a decis acești membrii de pe această listă? Eu sunt în Comisia  de învățământ a Consiliului local, d-l Negrean este președinte, iar din câte știu comisia nu a fost întrebată deloc. Cel puțin la mine nu a ajuns nici o veste legată de această problemă.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Dau cuvântul domnului viceprimar Mălan

 

d-l Mălan Mircea - viceprimar al municipiului Oradea

 

Consiliul urmează să decidă în acest sens. Aveți pe masă propounerile executivului. Dvs. puteți face alte propuneri, se supune votului și se ia decizia care fi însușită de către Consiliul local. Altă procedură nu cunoaștem.

 

d-na. Kecse Gabriella - consilier local

 

Pe această listă sunt nume deja. Intrebarea mea a fost cine anume i-a numit? Deci, nu comisia de învățămât, asta este clar.

 

d-l Mălan Mircea - viceprimar al municipiului Oradea

 

Executivul local i-a propus consiliului pentru ca acum în această ședință să se ia o hotărâre. Dacă aveți alte propuneri de făcut vă rog să le faceți, însă vreau să fac o singură  mențiune, veți constata că în școlile cu predare în limba maghiară au fost propuse persoane de etnie maghiară. Deci, din acest punct de veedere cred că este o idee  firească aceea de a ține cont de ponderea populației maghiare în ceea ce privește populația generală a orasului Oradea.

 

d-na. Kecse Gabriella - consilier local

 

Nu mi se pare etic, poate că este legal, ca să fie propuși din partea Consiliului local doi profesori care predau la școala respectivă.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Poftiți d-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Având în vedere că acest material a ajuns într-o stare destul de fierbinte pe masa consilierilor și la propriu și la figurat, aș propune amânarea materialului și mai ales pentru motivele pe care le-a invocat și colega datorită faptului că reprezentanții minorităților maghiare în momentul de față cel putin sunt grupul UDMR, și cu noi nu s-a consultat nimeni. Ideea ar fi să amânăm acest material.

 

 d-l Birta Florin Alin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Nu putem să amânăm acest material deoarece am avut o serie de solicitări din partea scolilor pentru a le numi reprezentanții în consiliile de administrație, pentru că după cum știți urmează o perioadă când vor fi concursuri pentru directorii de școli. Și atunci consiliile de administrație trebuie să fie funcționale, să fie complete și să funcționeze conform noului Consiliu local. Intr-adevăr poate că o parte din acei reprezentanți in consiliul de administrație poate că nu sunt persoane în grația conducerii UDMR Bihor,  dar ideea este în felul următor, să nu uităm că după alegerile din iunie 2016 unele partide nu și-au asumat prerogativa de a face parte din executivul Consiliului local. Așadar aceste propuneri sunt făcute de către executiv, insusite de către executiv și puse pe masă astăzi pentru a fi aprobate de către dvs.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Dau cuvântul domnului Avram

 

d-l Avram Nicolae - Ioan - consilier local

 

Domnule viceprimar vreau să vă spun că acei membrii care vor face parte din comisiile de concurs vor fi alții, nu aceștia. În metodologie scrie că vor fi alții. Aceștia sunt doar reprezentanții în Consiliile de administrație. Eu am observat că acești reprezentanți în consiliile de administrație pe care consiliul local trebuie să-i propună sunt doar consilieri PNL ori persoane, colegi, cadre didactice care fac parte din unitățile de învățământ respective, pentru a asigura probabil majoritatea directorilor. Și eu propun amânarea acestui material sau dacă se va vota îi rog pe consilierii PNL care văd că sunt în două trei sau chiar patru consilii de administrație să fie prezenți pentru că directorii chiar au nevoie de cvorum, cu toate că de obicei nu se prezintă, vă spun sincer. Dar eu propun amânarea, dar repet pentru comisiile de concurs va trebui ca autoritățile publice locale să numească alți membrii în comisii. Dacă se mai ține.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Poftiți d-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Având în vedere faptul că încă nu este cert dacă se va mai ține sau concursul, știm foarte bine că sunt încă dezbateri atât la Guvern cât și în Parlament pe acest subiect. Cred că nu întârziem nici o procedură dacă amânăm acest material și vom reveni cu el într-o altă ședință chiar extraordinară, dacă va fi cazul, pentru că mi se pare firesc ca să fie consultări măcar în comisia de specialitate. Și nu este un secret din informațiile pe care le-am primit de la anumite școli, am înțeles că aceste consultări totuși au existat cu P.P.M.T. , condus de d-l Tokes, iar în situația respectivă s-au consultat cu d-l Csomortanyi. Să înțelegem că executivul și le asumă?

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Supun la vot propunerile care au fost făcute.

 

Cine este pentru? 9 voturi

Împotrivă? 18 voturi

Abțineri?

 

Supun la vot materialul nr. 91.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă? 9  voturi

Abțineri?

 

 

DIRECȚIA MONITORIZARE CHELTUIELI  DE FUNCȚIONARE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

 

Pct. 79. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind prelungirea contractului de comodat pentru spațiul situat la etajul I din imobilul situat în Oradea, str. Primăriei nr. 3 în favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioară automată pe bază de act adițional.

 

Discuții dacă sunt? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

Salutăm inițiativa executivului și sperăm că după meciul de aseară pe care l-am văzut jucat la Tg. Mureș stabilitatea în ce privește cel puțin sediul clubului să aducă noi performanțe nu numai la baschet ci și la celelalte sporturi și să se creeze condițiile necesare pentru nu numai pentru sportivii de performanță ci și pentru cei care doresc doar mișcare.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abțineri?

 

D.M.P.F.I.

 

Pct. 89. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind prelungirea termenului de finalizare a proiectului „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Unirii, Oradea, jud. Bihor" până la 01.11.2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 18 voturi

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi

 

La cap. „Diverse" s-a înscris d-l Todor Viorel. Ia cuvântul d-l Vila

 

d-l Vila Ionel - secretar al municipiului Oradea

 

Avem aici în sală reprezentanți ai Asociației Surzilor din municipiul Oradea, președinte este Todor Viorel, va interpreta d-na Ioana care este angajată, problema fiind legată de mat. 54, unde era trecut pe site-ul Primăriei un amendament care rezolvă problema solicitată de dânșii, în sensul încheierii unui contract valabil pe 2 ani, dar d-l Todor si-a exprimat dorința de a lua cuvântul la ședință. Scurt și la obiect.

 

d-l Todor Viorel Victor - președintele Filialei Surzilor Oradea

 

Sunt președintele Filialei Surzilor din Oradea, mă numesc Todor Viorel Victor, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați aprobat prelungirea contractului nostru. In primul rând avem o mică nemulțu- mire legată de chirie. Aș dori ca membrii Consiliului local Oradea să apreciaze activitățile pe care le desfășurăm, activități cultural - sportive, și vă rog să aveți inima deschisă ca pe viitor să nu mai măriți chiria pentru că noi nu avem nici un sprijin de la stat, toate cheltuielile le suportăm din veniturile realizate de către noi. Adică membrii noștri, surzii, plătesc anumite cotizații, în rest nu ne ajută nimeni. Nu facem nici un fel de afaceri, nu avem venituri. Toți banii vin de la membrii noștri, pentru a ne putea desfășura activitatea. Participăm la tot felul de concursuri, în toată țara, concursuri care trebuiesc plătite de către noi. Vă rog să vă gândiți bine la situația noastră. Dacă nu avem bani nu ne putem desfășura activitatea. Avem 400 de surzi în Bihor. Noi dorim să ne susținem membrii să se integraze în comunitate. Vă rugăm ca pe viitor să fim ajutați mai mult. Mulțumin.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Dau cuvântul domnului secrretar Vila.

 

d-l Vila Ionel - secretar al municipiului Oradea

 

Am luat act de solicitarea făcută, vreau să vă spun că executivul Primăriei de-a lungul timpului a luat în considerare toate solicitările organizațiilor non-profit, inclusiv a Asociației Surzilor din Bihor în limita posibilităților s-a acordat sprijin, d-l Todor știe pentru că am avut o colaborare de-a lungul timpului bună. Vom aduce în discuție în executiv solicitarea făcută și vă vom înștiința în scris despre hotărârea luată.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Dacă la „Diverse" mai sunt și alte discuții? D-l Huszar

 

d-l Hszar Istvan Eric - consilier local

 

La „Diverse" dar oarecum legat de mat. 77 și 88. Sincer mă bucur că acest material 88 a intrat pe ordinea de zi, având în vedere că este o propunere foarte bună de modificare a HCL care are la bază modificarea legii care reglementează aceste finanțări ale  fațadelelor  clădirilor din centrul istoric. Sigur, aici și parlamentarii UDMR au avut o contribuție în sensul că, această cotă cu care participă unitatea administrativ teritorială, Primăria Oradea, ajunge la 50%. Cred că va ajuta foarte mult cetățenii mai ales cei care stau în această zonă, dar, cred că str. Avram Iancu putea intra foarte bine în acest program mai ales că este vorba de o stradă care are ca punct de plecare Piața Unirii, iar noi acum discutăm că încerăm să deliberăm zona Pieței Unirii. Prin această lărgire care se  dorește, este clar că se dorește, pentru că domnul primar a spus  la aprobarea PUG-ului că se intenționează, chiar dacă arhitectul care a reprezentat echipa de proiectanți care au elaborat PUG-ul respectiv au spus că nu este neaparat necesar. Sigur cu o oarecare tristețe constat că mat. 77 a căzut, vom vedea cum se vor ține cont de propunerile făcute în dezbaterea publică. Mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Alte discuții dacă  mai sunt la „Diverse"? D-l Maci.

 

d-l Maci  Mihai - consilier local

 

Pentru domnul Huszar, așa cum știți nimeni nu a fost mai înjurat la vremea lui decât Osman când a tăiat bulevardele Parisului. În ziua de astăzi nimeni nu-și închipuie Parisul altfel decât cu bulevardele lui. Mulțumesc.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Alte discuții? D-l Huszar

 

d-l Huszar Istvan Eric - consilier local

 

 Cu dreptul la replică, dacă vom ajunge și noi ca și Parisul, nu am nimic împotrivă, dar în motivarea pe care am primit-o la respingere mi se pare oarecum neprofesională pentru că dacă s-ar fi motivat: „da demolăm pentru că vom construi un palat cultural" ar fi o altă poveste, dar  acolo există cel puțin o clădire care este monument istoric.

 

d-l Filimon Teofil Laviniu - consilier local

 

Vă mulțumim tuturor, o după amiază plăcută. Declar ședința închisă.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                                                SECRETAR,

   Filimon Teofil Laviniu                                                                         Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

  Teodora Silaghi

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL incheiat azi 20 septembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2