Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 22 iunie 2016 cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Miercuri , 17 Mai 2017, 12:38

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi  22 iunie 2016 cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi  22 iunie 2016 cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi  22 iunie 2016 cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  22 iunie 2016 cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Oradea


Participă următorii i: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-na. Coste Marina-Adelina, d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l  Felea Adrian-Ioan , d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-l Huszar Istvan-Eric, d-l Ionescu Romeo, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, Mohan Aurel-George ,d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Palladi Dacian Salvator, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, , d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Invitaţi: d-nul prefect Claudiu Pop, d-nul Ilie Bolojan, d-nul Eduard Florea - city manager, d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

Bună ziua!

Vă mulțumim pentru prezență!

Sunt deosebit de onorat să particip la ședința de validare a Consiliului Local al municipiului Oradea.

Permiteți-mi în numele instituției prefectului și în numele meu personal să vă felicit pentru obținerea mandatelor, să vă felicitpentru faptul că în linii mari în municipiul Oradea și sigur în județul Bihor campania a fost o campanile elegantă, fără probleme din punct de vedere al legalității. Ca cetățean, să vă rog,  ca fiecare dintre dvs. să vă respectați promisiunile făcute celor care v-au votat. Campania s-a terminat în data de 4, vă rog de acum înainte, pentru toți cei care v-au votat să municiți pentru ei, pentru noi toți de altfel!

În conformitate cu Ordinul 237 din 16.06.2016, emis de Prefectul Județului Bihor, ținând cont de rezultatul alegerilor locale 5 iunie, luând în considerare Sentința Civilă a Judecătoriei, de validare, Prefectul județului emite următorul Ordin: ,, Consilierul și Primarul declarați aleși, urmare a rezultatelor alegerilor din 5 iunie se convoacă în ședința de constituire a Consiliului Local al municipiului Oradea, în data de 22.06, orele 12,00 la Primăria Municipiului Oradea.,,

Pe cale de consecință, conform acestui Ordin, suntem astăzi, aici.

O să îl rog pe domnul secretar să dea citire prezenței pentru a vedea dacă suntem statutari.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Domnule prefect!

Domnule primar!

Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați!

Am procedat la convocarea ședinței de constituire a Consiliului Local în urma Ordinului votat de domnul prefect și eliberat de către dânsul!

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri aleși în funcție la alegerile din 5 iunie, sunt prezenți acum 25, lipsesc doi consilieri și anume: doamna Fonoage Corina Lavinia Silvia și domnul Mălan Mircea, lipsesc motivați, având acte doveditoare în acest sens.

În aceste condiții ședința noastră este legal constituită.

Dau cuvântul mai departe domnului prefect!

 

 D-nul Claudiu Pop - prefect

O să vă rog,... o să îi rog pe reprezentanții partidelor să se constituie în grupuri ..., da vă rog domnule secretar ...

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Pentru a respecta procedura de constituire v-aș ruga să îmi dați voie să invit la masa prezidiului pe decanul de vârstă al dvs., al consilierilo aleși, în persoana domnului Morar Grigore. Vă rog domnule președinte! Care va avea un rol foarte important în această ședință de constituire. Și de asemenea invit pe cei doi tineri, cei mai tineri doi asistenți ai dânsului, care fac parte tot din rândul dvs., în prezența domnilor Adrian Ioan Felea și Adrian Negrea. Domnilor consilieri, poftiți, ocupați loc!

... Rolul dvs. va fi de asemena la fel de important! Vă rog să ocupați loc! ...

Domnule prefect vă rog!

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

Trecem mai departe.

O să îl rog pe domnul președinte, pe decanul de vârstă, pe domnul comandant Grigore Morar să îmi permit să conduc lucrările ședinței din motive de operativitate. Și o să trecem vă rog la constituirea grupurilor de consilieri.

....

Așa este, i-am cerut voie domnului președinte din motive de operativitate să îmi permit să conduc ședința.

... Absolut pe lege ... ba este absolute legal ... îl rog pe domnul secretar să vă confirme.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Având în vedere că prezența domnului prefect este una evidentă. Având în vedere de rolul și importanța funcției pe care o are, domnul prefect poate să conducă această parte de ședință de constituire, nu este deci interzisă, ca atare socotim și am socotit că procedura este legală domnule consilier. Ca atare se poate defășura în condițiile legii.

Mulțumesc.

 

D-nul Marinău Florin Liviu - consilier

Ca tare se poate deroga?

Mulțumesc!                

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

Nu doresc creeăm o dispută într-o ședință festivă.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Aș vrea să vă spun că acesta este un îndrumar. Nu este o lege domnule consilier! Vă rog să  luați act de ceea ce vă spun!

Vă mulțumesc.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

Distinse domnule coleg!

În calitatea mea de coleg, de reprezentant al Guvernului, garantul respectării legii și legalității în Județul Bihor, vă asigur de faptul că acesta este - așa cum vas pus și domnul secretar - un îndrumar, iar faptul că am cerut să conduc această ședință este exclusive - sunt convins că și domnul președinte de ședință Grigore Morar ce-l puțin la fel de bine ca și mine - dar vă asigur de faptul că a fost,... această solicitare este doar pentru operativitate! Faptul că dvs. a-ți spus că nu respectă legea sunteți într-o gravă eroare și vă rog să, să ... citiți cu atenție. Mai aveți alte ...?

 

D-nul Vila Ionel - secretar

De la început aș vrea să fac o precizare. În Consiliul Local se dă cuvântul celui care dorește să ia cuvântul și a consilierilor atunci când se anunță să ia cuvântul. Ca atare, aicea nu se discută fiecare cu fiecare, nu se face dialoguri între persoane sau între persoane sau între consilieri sau între prezidiu și consilieri.

Mulțumesc domnule consilier pentru înțelegere.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

Neexistând un consiliu legal constituit, secretarul municipiului conduce ședințele...

Mergem mai departe.

O să îl rog .. o să rog partidele să ia o scurtă pauză pentru a-și valida - 5 minute - a-și valida liderii de grup și de asemenea în această pauză, pentru a nu mai lua încă o pauză ulterioară, să facă propunerile pentru comisia de validare.

Vă propun și supun votului dvs. un număr de 5 membrii în comisia de validare.

-          Sunteți pentru?

-          Cine este pentru numărul de 5?

Vă mulțumesc.

Pe cale de consecință o să rog liderii de grup, în momentul în care vă întoarceți de la consultări să faceți vă rog și propunerile pentru comisia de validare.

Pauză 5 minute vă rog.

 

... Doamnelor și domnilor! Bănuiesc că nu a fost atât de complicat să ...

Distinse doamne și distinși domni consilieri!

-          V-ați ales liderii de grup?

O să rog grupurile în ordinea mărimii!Vă rog...

Grupul PNL...

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Domnul Birta, vă rog!

 

D-nul Birta Florin

Grupul PNL îl propune ca lider de grup pe domnul Negrean Daniel.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

Grupul PSD?

 

D-nul Mohan Aurel George

Grupul PSD îl propune pe domnul Sabău Liviu Popa.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

S-a consemnat!

Grupul UDMR?

 

D-nul Kis Gabor

Grupul UDMR propune pe domnul Huszar Istvan.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

Am înțeles, s-a consemnat.

Vă rog atunci propunerile pentru comisia de validare. În ordinea configurației politice a consiliului.

PNL-ul 3 propuneri!

 

D-nul Negrean Daniel

Grupul PNL îl propune în comisia de validare pe domnul Maci Mihai, pe domnul Revnic Adrian și pe domnul Zdrâncă Ionel Marius.

S-a consemnat.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

Grupul PSD propunere!

 

D-nul Sabău Popa Liviu Mihai

Noi îl propunem pe domnul Mohan Aurel.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

În regulă, s-a consemnat! Grupul UDMR vă rog!

 

D-nul Huszar Istvan

Grupul UDMR o propune pe doamna Kirei Melinda.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

Ok. S-a consemnat.

Supun votului dvs.  ăn primul rând domnul Maci Mihai, acceptați să faceți parte din comisia de validare?

 

D-nul Maci Mihai

Da.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

-          Cine este pentru ca domnul Maci Mihai să facă parte din comisia de validare?

-          Impotrivă?

-          Abținere?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

-          Dnul Revnic Adrian acceptați să faceți parte din comisia de validare?

 

D-nul Revnic Adrian

Da.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

În regulă!

-          Voturi pentru?

-          Impotrivă?

-          Abținere?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

D-nul Zdrâncă Ionel Marius acceptați să faceți parte?

 

D-nul Zdrâncă Ionel Marius

Da.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

În regulă!

-          Voturi pentru?

-          Impotrivă?

-          Abținere?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

D-nul Mogan Aurel acceptați să faceți parte din comisa de validare?

 

D-nul Mohan Aurel George

Da.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

În regulă!

-          Voturi pentru?

-          Impotrivă?

-          Abținere?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 O să rog colegii din presă să faceți cumva să vedem și noi sala.

Mulțumesc.

 

Doamna Kirei Melinda acceptați să faceți parte din comisie?

 

D-na Kirei Melinda

Da.

 

D-nul Claudiu Pop - prefect

În regulă!

-          Voturi pentru?

-          Impotrivă?

-          Abținere?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

Adoptare a votului dvs. a fost adoptată Hotărârea nr. 1 a Consiliului Local Oradea privind alegerea și validarea comisiei de validare.

Comisia vă rog să se retragă împreună cu domnul secretar pentru a valida mandatele consilierilor aleși!

 

5 minute pauză.

 

Și vă rog să vă alegeți președintele și secretarul.

 

Rog președintele ...

-          Comisia de validare v-ați ocupat locurile?

O să vă rog să ne comunicați rezultatul alegerilor pentru funcția de președinte al comisiei, pentru secretar și rezultatul validării mandatelor consilierilor.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Da, vă rog domnule Maci!

Haideți aici, vă rog!

Porniți microfonul vă rog, dați citire procesului - verbal încheiat.

 

D-nul Maci Mihai

 

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE VALIDARE

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 22 IUNIE 2016, în prima şedinţă a comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Oradea

           Astăzi, 22 IUNIE 2016 comisia de validare aleasă de Consiliul Local al municipiului Oradea în şedinţa de constituire din data de 22 iunie 2016 a examinat, în conformitate cu prevederile art.31 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.20/2008 publicată în M.O.nr.177/7.03.2008 şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor.

           Se ia act de renunţarea la mandatul de consilier a d-lui BOLOJAN ILIE GAVRIL.

 Se propune validarea mandatului supleantului pe lista de candidati ai PNL BIHOR la alegerile locale organizate în data de 05 iunie 2016 a d-lui IONESCU ROMNEO, având în vedere confirmarea apartenenței politice la PNL Bihor.

Ținând seama de faptul că dl Mălan Mircea și d-na Fonoage Corina Lavinia Silvia lipsesc motivat, validarea mandatelor lor este amânată până la proxima ședință a Consiliului Local al Municipiului Oradea.

              Comisia constată că au fost/nu au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea următorilor consilieri aleşi la data de 05 iunie 2016, în condiţiile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

În cadrul fiecărei persoane voi citi numărul,  numele și prenumele, locul de muncă și funcția și list ape care a candidat.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Locul de muncă şi funcţia

Lista pe care a candidat

1

AVRAM NICOLAE IOAN

Inspector Școlar/ Inspectoratul Școlar județean Bihor

PSD

2

BIRTA FLORIN ALIN

Director/ CSM Oradea

PNL

3

BUHAŞ CAMELIA LIANA

Medic primar legist

PNL

4

COSTE MARINA - ADELINA

Consultant juridic /SC Act Legis Consult SRL

PSD

5

DRAGOŞ MARCEL DANIEL

Șef serviciu/ OCPI Bihor

PNL

6

DULCĂ CAMELIA MARIANA

Administrator/ SC Savicom Fulger 2000 SRL

PNL

7

DUŞE TRAIAN ADRIAN

Medic/ Spitalul Clinic Județean de Urgențe Oradea

PNL

8

FELEA ADRIAN IOAN

Lector universitar / Facultatea de Științe Economice

PNL

9

FILIMON TEOFIL LAVINIU

Șef serviciu / RDS&RCS SA

PNL

10

FONOAGE CORINA LAVINIA SILVIA

Medic epidemiologic/ DSP Bihor

PNL

11

HUSZÁR ISTVÁN ERIC

Viceprimar al Municipiului Oradea

UDMR

12

IONESCU ROMEO

Manager Hotel

PNL

13

KECSE GABRIELLA

Director Adjunct /Școala Gimnazială "Szacsvay Imre" Oradea

UDMR

14

KIREI MELINDA

Fizician/ Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu" - secția Oncologie

UDMR

15

KIS GÁBOR - FERENC

Director Tehnico Economic

UDMR

16

LEZEU IOAN

Administrator/ SC Congips SA

PNL

17

MACI MIHAI

Lector universitar/ Universitatea Oradea

PNL

18

MARINĂU FLORIN LIVIU

Avocat/Baroul Bihor

PNL

19

MĂLAN MIRCEA

Viceprimar al Municipiului Oradea

PNL

20

MOHAN AUREL - GEORGE

Medic specialist neurochirurg /Spialul Clinic Județean de Urgență Oradea

PSD

21

MORAR GRIGORE

Pensionar militar

PNL

22

NEGREA ADRIAN

Cadru didactic/ Facultatea de Științe Economice

PSD

23

NEGREAN DANIEL DUMITRU

Director adjunct/ Colegiul Economic Partenie Cosma

PNL

24

PALLADI DACIAN SALVATOR

Consultant afaceri/ persoană fizică aurotizată

PNL

25

REVNIC ADRIAN

Director vânzări/ SC Rev Solutions SRL

PNL

26

SABĂU - POPA LIVIU - MIHAI

Director economic/Serviciul Județean de Ambulanță Bihor

PSD

27

ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

Administrator/ SC Donatiro SRL

PNL

 

 Drept pentru care, am încheiat prezentul proces-verbal.

PREŞEDINTELE COMISIEI DE VALIDARE

 

Maci Mihai

Membrii:

Revnic Adrian

Mohan George Aurel

Kirei Melinda

Zdrâncă Ionel Marius

 

 

            D-nul Vila Ionel - secretar

            Da, trebuie să fac precizarea că domnul Maci a prezentat procesul - verbal al comisiei de validare în calitate de președinte al comisiei, iar secretar este domnul Revnic Adrian.

Da mulțumesc.

 

            D-nul Pop Claudiu - prefect

            Supun la vot validarea consilierilor în ordine alfabetică.

            Precizez că validarea se face prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot.

 O să îl rog pe domnul secretar să citească jurământul:

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Conform procedurilor legale, secretarul citește jurământul în întregimea lui, urmând ca apoi consilierii să vină în fața prezidiului și cu mâna stângă pe Biblie și pe Constituție să spună doar cuvântul ,,JUR,,.

Această invitație o va face colegul meu domnul Morar Grigore!

...

D-nul Morar Grigore

-          Cine este pentru validarea mandatului de consilier pentru AVRAM NICOLAE?

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

BIRTA FLORIN ALIN

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-na BUHAŞ CAMELIA LIANA

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru D-na COSTE MARINA - ADELINA

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

Pentru DRAGOŞ MARCEL DANIEL

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-na DULCĂ CAMELIA MARIANA

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru DUŞE TRAIAN ADRIAN

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

 

Pentru FELEA ADRIAN IOAN

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru FILIMON TEOFIL LAVINIU

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

Pentru d-nul HUSZÁR ISTVÁN ERIC

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-nul IONESCU ROMEO

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-na KECSE GABRIELLA

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-na KIREI MELINDA

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-nul KIS GÁBOR - FERENC

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-nul LEZEU IOAN

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-nul MACI MIHAI

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru MARINĂU FLORIN LIVIU

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-nul MOHAN AUREL - GEORGE

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

Pentru d-nul MORAR GRIGORE

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

Pentru d-nul NEGREA ADRIAN

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-nul NEGREAN DANIEL DUMITRU

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-nul PALLADI DACIAN SALVATOR

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-nul REVNIC ADRIAN

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-nul SABĂU - POPA LIVIU - MIHAI

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

Pentru d-nul ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

-          Cine este pentru?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

-          Dacă este cineva împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

Mulțumesc.

Urmare a votului dvs. a fost aprobată Hotărârea nr. 2 privind validarea mandatelor consilierilor aleși.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Vă rog să îmi dați voie să citesc JURĂMÂNTUL:

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

J U R Ă M Â N T

 

          Subsemnatul _______________ consilier local al Consiliului local al municipiului Oradea, în conformitate cu prevederile art. 32 alin (1) din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:

          „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

 

 

            Acesta este jurământul, iar domnul coleg Morar Grigore va da citire, după Convocator, în ordine alfabetică, pentru ca dvs. să poftiți, să spuneți cuvântul ,,JUR,, pe Biblie, urmând să veniți în partea cea laltă să semnati cele două jurăminte. Unul rămâne la dvs., unul la noi.

 

            D-nul Morar Grigore

            Procedăm la depunerea Jurământului:

            Îl invit pe domnul AVRAM NICOLAE

 

1.      27

AVRAM NICOLAE

JUR

2.      2

BIRTA FLORIN ALIN

 

JUR

3.      8

BUHAŞ CAMELIA LIANA

 

JUR

4.      23

COSTE MARINA - ADELINA

JUR

5.      9

DRAGOŞ MARCEL DANIEL

 

JUR

6.      4

DULCĂ CAMELIA MARIANA

 

JUR

7.      1

DUŞE TRAIAN ADRIAN

 

JUR

8.      14

FELEA ADRIAN IOAN

JUR

9.      12

FILIMON TEOFIL LAVINIU

JUR

10.  19

HUSZÁR ISTVÁN ERIC

JUR

11.  17

IONESCU ROMEO

JUR

12.  20

KECSE GABRIELLA

JUR

13.  21

KIREI MELINDA

JUR

14.  22

KIS GÁBOR - FERENC

JUR

15.  13

LEZEU IOAN

JUR

16.  5

MACI MIHAI

 

JUR

17.  11

MARINĂU FLORIN LIVIU

JUR

18.  25

MOHAN AUREL - GEORGE

JUR

19.  7

MORAR GRIGORE

 

JUR

20.  26

NEGREA ADRIAN

JUR

21.  6

NEGREAN DANIEL DUMITRU

 

JUR

22.  3

PALLADI DACIAN SALVATOR

 

JUR

23.  10

REVNIC ADRIAN

JUR

24.  24

SABĂU - POPA LIVIU - MIHAI

JUR

25.  16

ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

JUR

 

            D-nul Pop Claudiu - prefect

Întrucât au depus jurământul un număr de 25 din totalul de 27 consilieri, declar Consiliul Local Oradea legal constituit.

Pentru aceasta s-a adoptat Hotărârea nr. 3 privind declararea Consiliului ca legal constituit.

            O să rog consilierii ca să facă propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. În ordine succesivă fiecare dintre consilieri va asigura conducerea Consiliului local printr-un președinte de ședință...

A sosit și d-na Judecător Gherman Natalia.        

 

D-nul Birta Florin - consilier

Vreau să-l propun la funcția de președinte de ședință pe domnul consilier Negrean Daniel din partea grupului PNL.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

-          Acceptați domnule Negrean?

 

D-nul Negrean Daniel - consilier

Da.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

-          Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

24 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

            Rugăm pe noul președinte de ședință - domnul decan de vârstă, domnilor asistenți, misiunea dvs. aici s-a înceheiat, vă rugăm să vă ocupați locurile  - poftiți domnule președinte să intrăm în Ordinea de zi!

            Vă rog!

 

            D-nul Pop Claudiu - prefect

            Doamnelor și domnilor trecem la depunerea jurământului de către primarul ales la data de 5 iunie 2016.

            O să o rog pe doamna judecător Gherman Natalia să dea citire Sentinței.

D-na Gherman Natalia - judecător

            ... Voi da citire Sentinței Civile nr. 1865/2016

            Ședința din Camera de Consiliu de la 22.06.2016

Completul compus din

PREȘEDINTE: NATALIA MONICA LAURA GHERMAN

GREFIER: MARIA ALINA NEGRUȚ

 

            Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petent Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 Municipiul Oradea, având ca obiect validare Primar.

La apelul nominal făcut în ședința camerei de consiliu nu se prezintă nimeni.

Procedura legal îndeplinită prin necitarea părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Instanța, verificându-și competența conform art. 131 alin. 1 C pr.  Civ., stabilește că este competent general, material și teritorial  să judece pricina, în temeiul art. 126 din Constituția României și art. 94 pct. 3 C. pr. Civ. Coroborat cu art. 58 alin. 1 Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale și Decizia nr. 11 din data de 21.06.2016 emisă de către Președintele Judecătoriei Oradea.

În baza art. 255 coroborat cu art. 258 c.p.c instanța încuviințează proba cu înscrisurile de la dosar.

Nemaifiind alte excepții de invocate, probe de administrat, cereri de formulat, instanța declară închisă cercetarea judecătorească în baza art. 394 Cp.c  și reține cauza în pronunțare.

 

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND

 

Constată că prin sesizarea Biroului Electoral de Circumscripție nr. 1 Municipiul Oradea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 8 iunie 2016, s-a solicitat validarea alegerii Primarului Municipiului Oradea, în baza scrutinului electoral organizat în data de 5 iunie 2016.

Din verificarea înscrisurilor depuse la dosar, instanța reține următoarele:

Potrivit procesului verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului pentru funcția de Primar la alegerile organizate în data de 5 iunie 2016, în Circumscripția Electorală nr. 1 Municipiul Oradea, domnul Bolojan Ilie Gavril, candidat din partea Partidului Național Liberal, a obținut un număr de 52.400 voturi valabil exprimate din numărul total de 73.853 voturi valabil exprimate și a fost declarat ales pentru atribuirea mandatului de primar, potrivit art. 101 alin 2 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali.

Cu privire la rezultatul alegerilor pentru funcția de primar din Circumscripția Electorală nr. 1 Municipiul Oradea, nu au fost formulate nici un fel de întâmpinări sau contestații.

Se constată îndeplinirea dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 334/2006, în Monitorul Oficial nr. 460/21.06.2016 fiind publicată de către Autoritatea Electorală Permanentă lista partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus în termen legal raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. 1 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, iar la poziția nr. 1 din această listă figurează Partidul Național Liberal.

Față de acestă situație, instanța va constata că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de legea pentru validarea alegerii primarului, motiv pentru care, în baza art. 58 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, va admite sesizarea și va valida alegerea Primarului din Circumscripția Electorală nr. 1 Municipiul Oradea, în baza scrutinului electoral din 5 iunie 2016, în persoana domnului Bolojan Ilie Gavril.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 

 

Admite cererea formulată de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 Municipiul Oradea și în consecință:

Validează alegerea în funcția de Primar al Municipiului Oradea a domnului Bolojan Ilie Gavril, candidat din partea Partidului Național Liberal.

Dată în Camera de Consiliu și pronunțată în ședința public, astăzi, 22.06.2016

 

PREȘEDINTE: NATALIA MONICA LAURA GHERMAN

GREFIER: MARIA ALINA NEGRUȚ

 

...

D-nul Negrean Daniel - președinte de ședință

Bună ziua tuturor.

Vă rog să îmi permiteți să continuăm ședința.

Înainte de a trece la depunerea jurământului de către domnul primar aș dori să felicit pe domnii și doamnele consilieri pentru mandatul validat astăzi și să le urez mult succes și multă responsabilitate în funcția pe care o au.

În continuare am să-l rog pe domnul primar Ilie Bolojan să depună Jurământul.

 

Ilie Bolojan - primar

          „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

 

D-nul Negrean Daniel - președinte de ședință

După depunerea jurământului, primarului i se înmânează legitimația care va fi semnată de președintele de ședință, un semn distinctiv al calității de pimar care este eșarfa în culorile drapelului național al României pe care acesta are dreptul să o poarte, potrivit legii, pe întreaga durată a mandatului, conform prevederilor art. 62 alin 2 și 3 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 14 alin. 2 din Legea nr. 393/2004. 

 

Ilie Bolojan - primar

Onorat prezidiu, doamnelor și domnilor consilieri, stimați orădeni care participați la această festivitate.

Alegerea mea în funcția de Primar al Municipiului Oradea în acest al treilea mandat, cu un număr important de voturi, de peste 70%,  ]n afară de orice alte considerații de natură politică sau conjuncturală s-a datorat în primul rând lucrurilor care s-au făcut în Oradea, în acești ani. Și vreau să le mulțumesc tuturor colaboratorilor din Primăria Municipiului Oradea, din companiile care sunt în subordinea Consiliului Local, echipei de consilieri care ma susținut în toți acești ani, doresc să le mulțumesc viceprimarilor cu care am lucrat în această perioadă, domnului Mureșan, domnului Mălan, domnului Huszar și tuturor celor cu care am colaborat din serviciile publice din județul Bihor, din instituțiile deconcentrate, Prefectură, Consiliul Județean, pentru că este un rezultat de echipă.

Vreau să le mulțumesc orădenilor pentru încrederea care mi-au acordat-o și de asemenea să le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat.

Ce cred că trebuie să facem în anii următori! Trebuie să continuăm dezvoltarea municipiului Oradea în așa fel încât menținând rate ridicate de dezvoltare orașul nostru să prospere și să devină un oraș de care se vorbește ca o destinație în care merită să te localizezi din punct de vedere al investițiilor, un oraș care oferă cindiții tot mai bune pentru locuitorii săi, un oraș care oferă oportunități pentru tineri.

Pentru aceasta voi susține în continuare trei direcții importante. În primul rând e vorba de realizarea proiectelor majore care dezvoltă municipiul nostrum, proiecte majore care se finanțează din bani europeni în principal și se administrează direct de către municipiu sau în colaborare cu alte entități guvernamentale. Mă gândesc de exemplu la lucrările mari de termoficare, la cele de infrastructură grea, pasaje, drumuri care trebuie făcute în anii următori, proiecte care vor fi derulate de către Primăria municipiului Oradea, dar și la alte proiecte importante care sunt derulate sau de Compania de Drumuri cum este legătura cu autostrada sau de Compania Națională de Investiții cum este Sala de sport.

O altă categorie important de probleme sunt politicile publice pe care le vom dezvolta în anii următori. Politicile publice legate de taxele și impozitele locale, legate de adaptarea învățământului preuniversitar la realitatea economic, cele legate de susținerea mediului de afaceri, de parteneriatul cu Universitatea din Oradea, de amenajarea zonei central, orașul turistic ș.a.m.d. 

În ultimul rând, o a treia componentă este cea legată de serviciile publice pe care municipiul Oradea le oferă orădenilor în așa fel încât acestea să se îmbunătățească în continuu. Este vorba de serviciile de încălzire, de apă și canalizare, salubrizarea municipiului, spitalele, spațiile verzi,  ș.a.m.d.

Și în ultimul rând va trebui să adoptăm și politici în domenii noi cum este susținerea construcției de locuințe, cum este gestionarea apei geotermale sau planificarea urbanistică a zonelor care astăzi sunt abandonate în interiorul orașului.

Pentru această mă bazez și în anii următori pe o bună colaborare cu consilierii care au fost validați astăzi, în urma votului din data de 5 iunie, pe colegii din Pirmăria Municipiului Oradea și serviciile care sunt în subordinea Consiliului municipal, inclusiv companiile noastre și de asemena o bună colaborare cu reprezentanții Guvernului României și cu celelalte servicii ale statului pe teritoriul județului Bihor.

Va fi un mandat de muncă și vă invit să facem ceea ce ține de noi, așa cum am spus și în jurământ pentru binele și prosperitatea orașului Oradea.

Dumnezeu să aibă în pază orașul nostrum! Doamne ajută! ...

 

D-nul Negrean Daniel - președinte de ședință

Mulțumim domnului primar pentru frumoasele cuvinte și îi dorim mult success în activitate și multă sănătate!

Stimați consilieri vă propun să trecem la următorul moment al ședinței noastre, este vorba de alegerea viceprimarilor, dar înainte vă acord o pauză.

...

 

Doamnelor și domnilor consilieri, propun să trecem la alegerea viceprimarilor!

Precizez că propunerile de candidați pentru alegerea viceprimarilor se face de către grupurile de consilieri sau de către consilieri locali.

În acest sens solicit propuneri de candidați de la grupurile de consilieri.

Grupul PNL.

Domnul Marinău.

 

D-nul Marinău Florin Liviu - consilier

Propun pentru funcția de viceprimar din partea PNL pe domnul Birta Florin și pe domnul Palladi Dacian.

 

D-nul Negrean Daniel - președinte de ședință

-          Domnule Birta acceptați?

 

D-nul Birta Florin - consilier

Da!

 

D-nul Negrean Daniel - președinte de ședință

-          Domnule Palladi acceptați?

 

D-nul Palladi Dacian - consilier

-          Da?

 

D-nul Negrean Daniel - președinte de ședință

-                      Dacă mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri, până când numele candidaților se vor trece pe buletinele de vot aș dori să vă informez că, conform art. 57 nalin. 3 din legea administrației publice locale 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție. Alegerea se face prin vot secret.

Vă propun să luăm o pauză de 10 minute, până când Secretariatul Consiliului local va redacta buletinele de vot.

 

....

 

            Un pic de liniște!

 

....

 

Domnilor consilieri! Precizez că exercitarea votului se va face într-o cabină special amenajată, în partea mea dreaptă, putându-se folosi, la alegere una dintre următoarele modalități de vot:

a)      Fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină din lista candidaților, vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să-i aleagă. Pe buletin vor rămâne nebarare numele consilierilor pe care dorește să-l aleagă votantul.

b)      Pe buletinul de vot se scrie cuvântul ,,DA,, în dreptul numelor celor pe care dorește să-i voteze.

c)      Varianta c) cuprinde și alte modalități.

 

Vă propun în calitate de ședință să mergem pe varianta b) pentru că este mult mai simplă, adică să scrieți ,,DA,, în dreptul numelui candidatului pe care doriți să-l votați.    

Supun la vot această propunere:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

25 VOTURI PENTRU

 

În continuare o să fac câteva precizări vis-a-vis de modalitatea de vot. Ficare consilier îți va auzi în ordine alfabetică numele, se va îndrepta înspre cabina de vot și va prelua sub semnătură de la domnul secretar buletinul de vot, își va exercita votul, după care va reveni la masa de consiliu. Există și o .. urna .. o vedeți acolo, există și o comisie care asigură partea tehnică.

Comisia de validare vă rog să veniți în dreptul cabinei de vot!

Se pregătește să voteze:

1.      27

AVRAM NICOLAE

2.      2

BIRTA FLORIN ALIN

 

3.      8

BUHAŞ CAMELIA LIANA

 

4.      23

COSTE MARINA - ADELINA

5.      9

DRAGOŞ MARCEL DANIEL

 

6.      4

DULCĂ CAMELIA MARIANA

 

7.      1

DUŞE TRAIAN ADRIAN

 

8.      14

FELEA ADRIAN IOAN

9.      12

FILIMON TEOFIL LAVINIU

10.  19

HUSZÁR ISTVÁN ERIC

11.  17

IONESCU ROMEO

12.  20

KECSE GABRIELLA

13.  21

KIREI MELINDA

14.  22

KIS GÁBOR - FERENC

15.  13

LEZEU IOAN

16.  5

MACI MIHAI

 

17.  11

MARINĂU FLORIN LIVIU

18.  25

MOHAN AUREL - GEORGE

19.  7

MORAR GRIGORE

 

20.  26

NEGREA ADRIAN

21.  6

NEGREAN DANIEL DUMITRU

 

22.  3

PALLADI DACIAN SALVATOR

 

23.  10

REVNIC ADRIAN

24.  24

SABĂU - POPA LIVIU - MIHAI

25.  16

ZDRÎNCĂ IONEL MARIUS

 

Întrucât toți consilierii prezenți au votat, rog comisia de validare să preia urna cu buletinele de vot și să se îndrepte înspre o încăpere pusă la dispoziție de Consiliul Local pentru a delibera votul.

Domnilor consilieri mai doresc să fac câteva precizări!

Potrivit art. 11, alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, viceprimarii se aleg cu votul secret al majotității consilierilor în funcție, iar potrivit art. 11, alin. 6 din din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002  în situația în care se aleg doi viceprimari sunt declarați aleși primi doi candidați care au obținut votul majorității consilierilor în funcție.

Până vom avea rezultatul votului vă propun să luați o pauză de 10 minute.  

Domnul consilieri Huszar.

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Profit de ocazie până colegii numără voturile și pe această cale, având în vedere că mandatul meu expiră astăzi, vreau să mulțmesc tuturor colegilor din vechiul Consiliu Local, domnului primar pentru că a fost alături de mine în acest un an și două luni de zile, colegilor de la toate direcțiile, de la companiile subordonate Consiliului Local. Sper că nu am jignit pe nimeni, am încercat să fiu om cu toată lumea, iar dacă da, atunci pe această cale îmi cer scuze și nu în ultimul rând presei care întotdeauna a fost alături de executiv și a prezentat într-un cadru optim întotdeauna știrile pe care le-a prezentat. Eu vă mulțumesc pe această cale și să ne vedem sănătoși și în continuare.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Negrean Daniel - președinte de ședință

Domnilor consilieri, vă rog să luați loc la masa de consiliu. Și îi dau cuvântul domnului președinte al comisiei de validare pentru a ne face cunoscut rezultatul votului.

 

D-nul Maci Mihai - consilier

Iată ce a ieșit din urnă:  

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi, 22 IUNIE 2016, cu ocazia întrunirii comisiei de validare pentru a constata rezultatele alegerii viceprimarilor Municipiului Oradea

 

           Astăzi, 22 IUNIE 2016 comisia de validare aleasă de Consiliul Local al municipiului Oradea în şedinţa de constituire din data de 22 iunie 2016 în prezența următorilor membri:

-       Maci Mihai

-       Revnic Adrian

-       Mihan Aurel George

-       Kirei Melinda

-       Zdrâncă Ionel Marius

A procedeat la numărarea voturilor pentru alegerea viceprimarilor Municipiuului Oradea.

După numărarea voturilor s-au constatat următoarele:

Din totalul de 25 buletine de vot, au fost exprimate un nr. de 18 opțiuni de vot astfel:

1.      Birta Florin 17

2.      Palladi Dacian 16

Au fost 7 voturi nule, pe care nu s-a scris nimic și era precizat pe ele că sunt nule cele pe care nu se scriu. 1 vot împotrivă la ambele propuneri.

Având în vedere rezultatele constatăm următoarele:

Au fost aleși pentru funcția de viceprimari ai Municipiului Oradea următorii:

1. Birta Florin

2. Palladi Dacian

Drept pentru care am încheiat prezentul prooces verbal.

 

D-nul Negrean Daniel - președinte de ședință

Mulțumesc domnului președinte.

În consecință propun să adoptăm Hotărârea nr. 5 privind alegerea viceprimarilor municipiului Oradea în persoana domnului Birta Florin Alin și a domnului Palladi Dacian Salvador.

Domnilor consilieri în continuare vom trece la ultimul punct al Ordinii de zi și anume este vorba de organizarea comisiilor de specialitate.

Potrivit legii, după constituire, Consiliul Local stabilește și organizează comisii de specialitate pe domenii de activitate.

În urma consultărilor care au avut loc, vă propun următoarele domenii de activitate în care se vor organiza comisii de specialitate, de numire a acestora și numărul de membrii după cum urmează:

1.      Comisiei pentru prognoză şi programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, componență 7 membrii.

2.      Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, tineret, activităţi sportive şi de agreement, componență 5 membrii.

3.      Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism, componență 5 membrii.

4.      Comisiei pentru muncă, sănătate, familie, protecţie socială şi protecţie copii, componența 5 membri.

5.      Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, relaţii cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană, componență 5 membri.

În consecință, stimați consilieri, vă spun la vot aceste comisii.

-       Cine este pentru?

-       Împotrivă?

-       Abțineri dacă sunt?

UNANIMITATE PENTRU

 

      Deoarece în urma consultărilor, fiecare grup de consilieri și-a nominalizat membrii în fiecare comisie, în funcție de ponderea în cadrul Consiliului supun la vot componența comisiilor de specialitate.

 

1.      Comisiei pentru prognoză şi programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al municipiului.

 

1.      MĂLAN MIRCEA

2.      PALLADI DACIAN - SALVATOR

3.      LEZEU IOAN    

4.      REVNIC ADRIAN     

5.      IONESCU ROMEO

6.      HUSZÁR ISTVÁN ERIC

7.      SABĂU - POPA LIVIU - MIHAI

 

2.      Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, tineret, activităţi sportive şi de agrement.

1.      NEGREAN DANIEL - DUMITRU

2.      MACI MIHAI

3.      FELEA ADRIAN - IOAN

4.      KECSE GABRIELLA

5.      AVRAM NICOLAE - IOAN

 

3.      Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism.

1.      BIRTA FLORIN ALIN

2.      DULCA CAMELIA - MARIANA

3.      DRAGOȘ MARCEL - DANIEL

4.      KIS GÁBOR - FERENC

5.      NEGREA ADRIAN

 

4.      Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție social și protecție copii.

1.      DUŞE TRAIAN ADRIAN

2.      FONOAGE CORINA - LAVINIA - SILVIA

3.      BUHAŞ CAMELIA - LIANA

4.      KIREI MELINDA

5.      MOHAN AUREL - GEORGE

 

5. Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, relaţii cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană.

  1. MARINĂU FLORIN LIVIU
  2. MORAR GRIGORE
  3. FILIMON TEOFIL LAVINIU
  4. ZDRÎNCA IONEL MARIUS
  5. COSTE MARINA - ADELINA

 

Dau cuvântul domnului secretar.

 

            D-nul Vila Ionel - secretar

            Doamnelor și domnilor consilieri, o precizare trebuie făcută, și anume faptul că domnul consilier Mălan Mircea nu a fost validat, de asemena doamna Fonoage nu a fost validată. Propun înspre aprobarea dvs. ca, componența nominală a comisiilor și tot ceea ce a spus d-nul președinte să se facă, deci fără acestia, urmând ca în ședințele următoare, după validare, depunerea jurământului să își prezinte opțiunile.

-       Cine este pentru?

-       Împotrivă?

-       Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

D-nul Negrean Daniel - președinte de ședință

Conform opțiunilor dvs., supun la vot componența comisiilor de specialitate cu mențiunea făcută de către domnul secretar!

-       Cine este pentru?

-       Împotrivă?

-       Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

Vă informez că a fost adoptată  Hotărârea nr. 6 privind aprobarea numărului , domeniile de activitate, denumirea, numărul de membri și componența comisiilor de specialitate.

În vederea alegerii președintelui și secretarului comisiei de specialitate, vă propun din nou, dar de data aceasta ultima pauză de 10  minute, pentru a putea în cadrul comisiei prin vot deschis să vă alegeți președintele și secretarul.

 

            D-nul Vila Ionel - secretar

V-aș propune să mergeți în sala mică și pe grupuri - că încăpem acolo toți - veniți cu propunerile făcute înapoi în sală. Sau, domnul Huszar, cu experiența dvs. puteți să o faceți și aici în sală! Nu ne deranjează de loc!

...

Doamnelor consilieri, domnilor consilieri, vă rog să vă ocupați locurile pentru a vă anunța președinții și secretarii de comisii ale Consiliului Local, vă rog ,...domnule președinte...

 

D-nul Negrean Daniel - președinte de ședință

Mulțumesc domnului secretar.

În urma votului din cadrul comsiilor vă voi prezenta care este rezultatul acestora, respectiv președintele pentru fiecare comsie și secretar.

Voi începe cu Comisiei pentru prognoză şi programe de dezvoltare economică, buget, finanţe, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al municipiului:

PREȘEDINTE d-nul Lezeu Ioan și SECRETAR d-nul Revnic Adrian

 

2.Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, tineret, activităţi sportive şi de agrement.

PREȘEDINTE NEGREAN DANIEL - DUMITRU, SECRETAR FELEA ADRIAN - IOAN

 

3.Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism.

PREȘEDINTE d-na DULCA CAMELIA - MARIANA și SECRETAR d-nul DRAGOȘ MARCEL - DANIEL

 

4.Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție social și protecție copii.

PREȘEDINTE d-nul DUŞE TRAIAN ADRIAN  și SECRETAR d-na BUHAŞ CAMELIA - LIANA

 

5.Comisiei juridice, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, relaţii cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană.

 PREȘEDINTE d-nul MARINĂU FLORIN LIVIU și secretar d-nul FILIMON TEOFIL LAVINIU

 

Deoarece au fost aprcurse toate materialele de pe Ordinea de zi declar ședința închisă.

 

Dau cuvântul domnului primar.

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi! Vă informez că în data de 29, deci săptămâna viitoare miercuri la ora 14 intenționăm să convocăm prima ședință de Consiliu din noul mandat. Sunt ceva materiale restante, avem ceva proiecte care trebuie  aprobate .. la ora 14 așa cum este cutuma va fi ședința organizată. O să fiți convocați bine înțeles, iar după aceea o să stabilim de acord cu dvs. când vor fi organizate și următoarele ședințe în iulie și în august, având în vedere perioada de concedii.

Vă mulțumesc foarte mult. Mult success în acest mandat și dvs.

Sărut mâinile, o zi bună!

 

PREȘEINTE DE SEDINTA,                                                                    SECRETAR,

 Negrean Dumitru-Daniel                                                                   Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Intocmit,

                                                                                                                  Jurca Mariana

 

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 22 iunie 2016 cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea