Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 22 iunie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Marti , 4 Iulie 2017, 11:07

Exportă PDF - PROCES VERBAL  Încheiat azi 22 iunie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL  Încheiat azi 22 iunie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL  Încheiat azi 22 iunie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 22 iunie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a

 

Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Chiană Laurențiu Alin,  d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian.  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l. Ionescu Romeo, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin,d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Bună ziua.

Astăzi, 22 iunie a fost convocată ședința ordinară Consiliului Local al municipiului Oradea.

Vă informez că sunt prezenți toți consilierii. În aceste condiții sau și în aceste condiții ședința este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 14 voturi.

Înainte de a intra în Ordinea de zi v-aș ruga să îmi permiteți să aduc în atenția dvs. și să supun la vot procesul - verbal al ședinței anterioare din data de 25 mai, proces - verbal care a fost supus publicității prin afișare la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local.

Vă supun la vot procesul verbal:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

-          UNANIMITATE PENTRU

Vă mulțumesc.

Dau cuvântul președintelui de ședință, domnul Lezeu.

Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Da, mulțumesc.

Bună ziua!

Să începem ședința cu aprobarea Borderoului!

Supun aprobării Borderoul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

Punctul 2: vă supun la vot să schimbăm materialul nr. 38: Proiect de hotărâre și  Raport de specialitate privind constatarea încetării mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Huszár István Eric şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradeaa d-nei Pető Dalma Csilla din partea Uniunii Democrate Maghiare din România, să-l discutăm primul acest punct!

-          Dacă sunteți de acord?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

Dau cuvântul domnului profesor Maci, președintele comisiei de validare.

 

D-nul Maci Mihai - consilier

 

PROCES - VERBAL

 

Încheiat astăzi, 22.06.2017, cu ocazia şedinţei Comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Oradea, întrunită pentru validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-nei Pető Dalma Csilla din partea Uniunii Democrate Maghiare din România

 

 

Astăzi, 22.06.2017, Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al municipiului Oradea în şedinţa de constituire din data de 22.06.2016 a examinat, în conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanţa nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii d-nei Pető Dalma Csilla membru supleant pe listele electorale ale Uniunii Democrate Maghiare din România, la alegerile locale pentru Consiliul Local al municipiului Oradea desfăşurate la data de 05 iunie 2016,

  Având în vedere demisia d-lui Huszar Istvan Eric, din calitatea de consilier local al municipiului Oradea, înregistrată cu nr. 98/06.06.2017,

Ținând cont de renunțarea d-nei Kecskes Iren la poziția ocupată pe Lista de candidați ai Uniunii Democrate Maghaire din România, pentru alegerea în Consiliul local al municipiului Oradea, înregistrată cu nr. 99/06.06.2017,

Luând în considerare adresa înregistrată cu nr. 179532/06.06.2017 prin care Uniunea Democrată Maghiară din România confirmă renunțarea la poziția ocupată pe Lista de candidați ai Uniunii Democrate Maghaire din România d-nei Kecskes Iren, precum și apartenenţa politică a d-nei Pető Dalma Csilla la Uniunea Democrată Maghiară din România, aceasta fiind candidată pe listele electorale la alegerile locale pentru Consiliul Local al municipiului Oradea din data de 05 iunie 2016, pe următoarea poziție eligibilă cu nr.6, în vederea validării acestuia în funcţia de consilier local,

În conformitate cu prevederile art. 205 alin.(1) lit. h^1) şi alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.754/2008,

În baza art.12 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleşilor locali,

În temeiul art.31 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a d-nei Pető Dalma Csilla din partea Uniunii Democrate Maghiare din România.

 Drept pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.

            Îi mulțumim domnului Huszar pentru prezența dânsului printre noi și îl asigurăm că îi vom regreta absența și ne va fi dor de intervențiile dânsului și o felicităm pe doamna Pető Dalma Csilla.

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Da, mulțumesc.

-          Dacă sunt discuții? Dacă nu supunem la vot materialul nr. 38:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

Vă rog să poftiți să depuneți jurământul!

 

            D-na Pető Dalma Csilla

J U R Ă M Â N T

 

          Subsemnata Pető Dalma Csilla, consilier local al Consiliului local al municipiului Oradea, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:

          „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

 

            Mulțumesc!

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

            Mulțumim doamnei Pető. Bine a-ți venit! Dau cuvântul domnului viceprimar Birta să spună câteva cuvinte!

 

            D-nul Birta Florin - viceprimar

            Vreau să o felicit pe doamna Pető Dalma Csilla pentru mandatul de consilier local pe care îl preia azi și vreau să îi urez mult succes.

Totodată, referitor la domnul Huszar Istvan, dacă domnul Maci la felicitat, bănuiesc că la felicitat în numele Consiliului local, eu îl voi felicita în numele executivului Primăriei și în numele angajaților Primăriei Oradea și îi mulțumesc pentru toată activitatea de 13 ani pe care a avut-o în slujba Consiliului loca, ca și consilieri local și o perioadă ca și viceprimar.

Am avut o colaborare foarte bună cu dânsul, îi mulțumim pentru activitatea depusă înspre Consiliul local și înspre Primăria Oradea, îi dorim succes pe mai departe în activitatea pe care o va desfășura.

Vă mulțumesc domnule Huszar.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Bun, să revenim la Borderou!

Începem cu materialul nr. 1:

 

PUNCTUL NR. 1

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2017.

-          Discuții dacă sunt?

Domnul Negrea.

 

D-nul Negrea Adrian - consilier

Mulțumesc domnule președinte!

Aș avea două întrebări să adresez pe baza acestui material. Vizează Dealul Ciuperca, am obeservat că se vor cheltui un milion de lei în plus pe lângă suma alocat de un milion două sute de mii. Aș vrea să știu o dată de ce nu a fost prevăzută această sumă la începutul lucrărilor? Și a doua întrebare: ce lucrări și ce bani vor fi alocați poentru finalizarea lucrărilor Dealului Ciuperca?

Vă mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Domnul director Moș!

 

D-nul Moș Marius - director DMPFI

Bună ziua!

Dintr-o eroare, în prima fază când s-a facut bugetul a fost prevăzuti un milion două sute de mii, dar în ședința din 30 martie au fost aprobați indicatorii tehnico-economici de către Consiliul Local pentru întreaga sumă, vorbim despre cele două virgulă două milioane de lei.

Deci, suma era deja aprobată, nu este vorba de o sumă în plus. Banii sunt pentru lucrările de drenaj, pentru lucrările de rigidizare a fundațiilor și despre lucrările de stabilizare a dealului. Vorbim depre acele două rânduri de piloni. 

D-nul Negrea Adrian - consilier

Da, mulțumesc!

Și ce alte lucrări și ce bani vor mai fi suportați pentru suportarea lucrărilor?

 

D-nul Moș Marius - director DMPFI

În momentul de față lucrăm la stabilizarea dealului, urmând să trecem la etapa următoare, cea de refacere efectivă a amenajării. Pentru acea etapă, în mod normal banii vor fi recuperați de la cei care au partea de vină acolo. 

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumesc.

Domnul Kis.

 

D-nul Kis Gabor - consilier

Eu am mai spus și în ședințele de comisii că ar fi bine să porniți și procedura de recuperare. În primul rând să stabilim cine este vinovatul ca să nu rămânem așa cu două milioane și ceva de lei în aer. Am mai întâlnit o hotărâre definitivă - tocmai am vorbit cu colega noastră de la Poliția Locală - din 2014 care nu a fost pusă în aplicare, nu a fost dată în executare. Nu aș dori să pățim așa și cu această cauză să avem o pagubă de două milioane și ceva de lei, care poate fi și trei milioane dacă înțeleg bine până când se finalizează.

Vă rog frumos să stabiliți cu colegii dvs. sau cu conducerea Primăriei cine este vinovatul! Executantul sau proiectantul! Sau împreună! Și eu zic cât mai repede ar trebui să luăm măsuri.

Mulțumesc.

 

D-nul Moș Marius - director DMPFI

Lucrările de stabilizare a dealului trebuiau realizate ori cum conform celor spuse de experți și proiectanți.

Reamenajarea va trebui făcută pe cheltuiala celor care au ...

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Ok! Mulțumesc!

Vă rog să luați act executivul de propunerea domnului Kis.

 

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

5 VOTURI ABȚINERE

22 PENTRU

Mulțumesc.

 

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR. 2

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donației proprietarilor imobilelor de pe strada Calea Sântandrei nr. 40L1, 40J1, 42L1, 42J1, 44L1, 38K1 constând în infrastructură alimentare cu apă.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea doamnei Zah Elena Iolanda constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe strada Franz Joseph Haydn.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

-          UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind privind modificarea art. 2 din HCL nr. 244/2015 privind aprobarea pachetului turistic Oradea City Card.

-          Discuții? D-na Kecse!

 

D-na Kecse Gabriela - consilier

Mulțumesc domnule președinte!

Grupul UDMR se va abține la votarea acestui material și propunerea noastră ar fi ca acest pachet turistic Oradea City Card să fie îmbunătățit cu bilete de intrare în obiective turistice sau cu ceva ca să fie indicat mărirea sumei pachetului.

Mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumesc!

Domul Sabău.

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

Mulțumesc.

Am văzut la motivare că s-au evidențiat creșterea costurilor de producție a cardurilor. Dat fiind faptul că înainte era 15 lei și se mărește la 20, întrebarea era: cresc cu 5 lei costul de producție pentru un singur card?        

Mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Era printre costuri și cardul ... Ok. Mulțumim.

Supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ABȚINERE

 

 

PUNCTUL NR. 5

                    Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea donației din partea doamnei Secară Florina Alina și doamna Maghiar Minodora Ioana constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe strada Nicolae Beldiceanu nr. 80B și 78F.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 7

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate  privind darea în concesiune operatorului Oradea Transport Local SA a bunurilor aferente sistemului de transport public local rezultate ca urmare a implementării proiectului „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri Piața Unirii"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Mulțumesc.

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în concesiune operatorului Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării proiectelor „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri Piața Unirii" și „Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Mulțumesc.

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiții la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2017

-          Discuții?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Mulțumesc.

5 VOTURI ABȚINERE

22 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind indreptarea erorii materiale referitoare la revizuirea facilității fiscale pe anul 2017 a SC NOVATIV IMOBILIARE SRL

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Mulțumesc.

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind  numirea membrilor în consiliile de administrație ale societăților Compania de Apă Oradea SA și Oradea Transport Local SA

-          Discuții?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

Mulțumesc.

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

21 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 14

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Liceului cu Program Sportiv „Bihorul" Oradea a microbuzului școlar marca Opel Movano 16+1 locuri având nr. de inventar 007754

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 15

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

5 VOTURI ABȚINERE

22 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 32

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind completarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor neîntreținute de pe raza municipiului Oradea, în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit al acestor clădiri

-          Discuții?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

1 VOT ÎMPOTRIVĂ

5 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 33

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite pentru anul fiscal 2018

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 40

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în concesiune către Operatorul Compania de apă Oradea SA a activelor fixe aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare rezultate ca urmare a implementării proiectului "Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Unirii, municipiul Oradea".

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 43

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către SC Exeget Consulting SRL pentru clădirile și terenurile situate pe str. P-ța Emanuil Gojdu nr. 39-41

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 51

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind rectificarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor pe anul 2017

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 56

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 1/2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2017-2018.

-          Discuții dacă sunt?

D-na Kecse!

 

D-na Kecse Gabriela - consilier

Mulțumesc domnule președinte!

În Raportul de specialitate, la modificări, pagina 3, după enumerarea modificărilor, apare o propoziție:,,astfel, Școala Gimnazială Szacsvay Imre va funționa în două locații, pe strada Mihai Eminescu nr. 28 și strada Tudor Vladimirescu nr. 42,,. Dar, școala mai are o locație fosta școaslă Iuhasz Gyula pe strada Matei Corvin nr. 106/A. Propunerea mea ar fi să adăugați vă rog frumos ca, completare această jumate de propoziție, deci, respectiv pe strada Matei Corvin nr. 106/A.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Domnul Florera, aveți un răspuns?

 

D-nul Eduard Florea - director Direcția Economică

Bună ziua!

Țin să precizez că în anexă, acolo unde sunt prezentate într-o listă toate unitățile școlare, în cazul Școlii Gimnaziale Szacsvay Imre este unitate arondată Iuhasz Gyula și apare mențiunea ...

 

D-na Kecse Gabriela - consilier

Da, întradevăr, dar dacă se poate să apară și în această frază...

 

D-nul Eduard Florea - director Direcția Economică

Nu cred că e o problemă era unitate arondată care este pe Ion Bogdan ... 

 

D-na Kecse Gabriela - consilier

Eu înțeleg, dar aici sunt înșirate toate modificările ...

 

D-nul Eduard Florea - director Direcția Economică

În regulă, se poate ...

 

D-na Kecse Gabriela - consilier

Vă mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Ok.

Propun să modificăm! Da, domnul Florea?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 66

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare pentru înființarea Școlii „International school of Oradea" - școală privată cu sistem internațional în limba engleză, acreditată Cambridge.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURI PENTRU

6 VOTURI ABȚINERE

 

II ARHITECT ȘEF

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - parcelare teren pentru amplasare de locuințe individuale zona strada Calea Adevărului - strada Livezilor, nr. cadastral 197883, 197884 - Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 39

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire birouri, service și parking TIR, str. Matei Corvin nr. 303, nr. cade. 167003 - Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 41

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe, str. Dimitrie Anghel nr. cad. 9465, 4395/1, 169821, 17185 Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

III. DIREȚIA TEHNICĂ

PUNCTUL NR. 9

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Modernizarea rețelei termice de distribuție a instalațiilor interioare, modernizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice)"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 16

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE STRADA PIATA BOBALNEIDIN MUNICIPIUL ORADEA

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 17

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie „Modernizarea instalațiilor interioare, monitorizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (16 punctetermice)"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 37

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr. 5".

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

IV. A.S.C.O.

PUNCTUL NR. 13

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei A.S.C.O., a organigramei Centrului de Ingrijire și Educație Timpurie, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi, a statului de funcții al ASCO și a numărului de posturi ale instituției.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 42

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea completării şi modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Îngrijire de Zi din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 167/2016, începând cu data de 01.09.2017

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

V. D.P.I.

PUNCTUL NR. 18

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 18.813 mp, reprezentând teren - domeniu public al Municipiului Oradea, respectiv curtea blocurilor de locuințe situată între străzile bulevardul Dacia - Constantin Brâncuşi - Costache Negruzzi - Doina

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 19

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea radierii dreptului de administrare înscris asupra terenurilor, identificate cu numerele cadastrale 187995 și 192582  - Oradea, situate în Municipiul Oradea, în incinta Parcului Industrial II

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

5 VOTURI ABȚINERE

22 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 20

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 250 mp, identificată cu nr. cadastral şi înscrisă în CF 180342, situată în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 22 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Kőteles Bogdan - Mihai și Kőteles Ana - Maria

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 21

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 250 mp, identificată cu nr. cadastral şi înscrisă în CF 167223, situată în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 43 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Purima Gabriella - Ilona

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 22

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a fondului forestier ce constituie proprietatea publică a Municipiului Oradea în vederea aplicării acestora de către administrator

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 23

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 421 mp, şi pentru realizarea unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea şi  Asociația "Caritas Sfântul Nicolae" având ca obiect terenuri situate în Oradea, pe strada Alexandru Andrițoiu

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 24

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Budura Liviu şi soția sa, d-na. Ștef Elena, referitoare la suprafaţa de 516 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF  198082 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Aradului - DN79  cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 25

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Crișan Sorin-Gheorghe şi soția sa, d-na. Crișan Cornelia-Margareta, referitoare la suprafaţa de 24 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194287 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei nr. 27/A, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 26

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Csekő Kálmán - Károly, referitoare la suprafaţa de 1.684 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197884 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzilor Calea Adevărului - Livezilor, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 27

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Fetea Ioan şi soția sa, d-na. Fetea - Pteancu Liana , referitoare la suprafaţa de 6 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197791 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 93/F, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 28

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pușcaș Viorel - Gelu şi soția sa, d-na. Pușcaș Mia - Dana, referitoare la suprafaţa de 28 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197675 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făgetului nr. 8, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 29

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Șorhenț Silvia referitoare la suprafaţa de 29 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198192, situat în mun. Oradea, în zona străzii Éva Heyman, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 30

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Sotiuț Dorel - Ovidiu şi soția sa, d-na. Sotiuț Dana - Amalia, referitoare la suprafaţa de 46 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198088 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Podgoria nr. 99, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 31

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 41 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 174799 - Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Bihorului.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 34

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Gomboș Cristian şi soția sa, d-na. Gomboș Camelia - Daniela, referitoare la suprafaţa de 37 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195367 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 35

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Micle Gheorghe - Viorel şi soția sa, d-na. Micle Marcela - Niculina, referitoare la suprafaţa de 42 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195380 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului nr. 19, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 36

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 76 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195590 - Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Aurel Covaci

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 44

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea încheierii unor contracte noi de închiriere / de comodat, pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non - Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc) sau societăți comerciale

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 45

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere, nr. 273000 din 30.09.2016, privind închirierea imobilului, situat în mun. Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 2, identificat prin CF nr. 31861 - Oradea, nr. top 3124/6/I, în care își desfășoară parțial activitatea didactică Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu" din Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 46

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 8/08.01.2016 privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 47

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea locuinţelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 48

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200388/30.06.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, Str. T. Vladimirescu nr. 35, deținut de către VENGYIE ȘTEFAN - Persoană Fizică Autorizată

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 52

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie:  REABILITARE FATADE, INLOCUIRE INVELITOARE, REPARATII ACOPERIS la imobilul situat in Oradea, Piata Ferdinand nr.1

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 53

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie:REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.4, CASA DEUTSCH K.I.

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 54

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru preluarea în administrarea Municipiului Oradea a imobilului  - situat în Oradea, str. T. Vladimirescu nr. 42, înscris în CF nr. 188307 Oradea și CF nr. 186487 Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 55

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea procedurilor de ridicare, transport și depozitare în spații special amenajate a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor abandonate ori fără stăpân, pe raza Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

4 VOTURI ABȚINERE

18 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 57

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui contract de colaborare pentru recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul Municipiului Oradea, inclusiv în incinta Uzinei de Apă, cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Forest Hunt Paleu - gestionar al fondului cinegetic 21 Paleu

-          Discuții? D-na Kecse!

 

D-na Kecse Gabriela - consilier

Aș vrea să vă mulțumesc că prin propunerea UDMR-ului și acest punct s-a ... să sperăm că se va vota.

Mulțumim.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Domnul Felea.

 

D-nul Felea Adrian - consilier

Două astecte! În primul rând inițiativa chiar este foarte bună și este nevoie de așa ceva, dar cred că ar trebui fixată și o cotă de recoltare, am citit materialul și nu apare nicăriei!

De ce? Întradevăr animalele și zona despre care vorbim e la limita cu pădurea. Ele vor tot veni și dacă nu stabilim o limită și sunt acolo între 3 și 12 vânători pe an, riscăm ca la un moment dat pădurea să nu mai aibă animale pentru că ele sunt atrase de zona locuită. Deci e clar că e nevoie, dar totuși ar trebui să existe o cotă! Animalele circulă, pădurea e la limita cu casele și ... o cotă de recoltare!

Și în al doilea rând trebuie ținut cont și nu am văzut material legea interzice vânătoarea în intravilan sau la 200 de metri de o locuință! Asta este legea vânătorii! Cred că trebuie ținut cont de aceste aspecte! 

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Ok. Rog executivul să ia act!

 

D-nul Birta Florin - viceprimar

Vom lua act, astfel de protocoale au mai funcționat în municipiul Oradea, trebuie să vedem dacă au avut cotă sau nu, dar cu siguranță nu s-au vânat toate animalele din acea zonă!

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

VII. D.M.P.F.I.

PUNCTUL NR. 49

Proiect de hotărâre și  Raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 877/23.11.2016 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect "RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 50

Proiect de hotărâre și  Raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 878/23.11.2016 privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investiție "RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 58

Proiect de hotărâre și  Raport de specialitate privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„Creşterea Eficienţei Energetice a Cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 59

Proiect de hotărâre și  Raport de specialitate privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţiesi a indicatorilor tehnico-economici in vederearea realizarii investitiei :„Creşterea Eficienţei Energetice a Cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 60

Proiect de hotărâre și  Raport de specialitate privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei :„Creşterea eficienţei energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 61

Proiect de hotărâre și  Raport de specialitateprivind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: Creştrea eficienţei energetice a cladirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 62

Proiect de hotărâre și  Raport de specialitate privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţiesi a indicatorilor tehnico-economici in vederearea realizarii investitiei :„Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.20 - Municipiul Oradea"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 63

Proiect de hotărâre și  Raport de specialitate privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.20 - Municipiul Oradea"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 64

Proiect de hotărâre și  Raport de specialitate pentrua probarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţiesi a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei : „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A ŞCOLII GIMNAZIALE DACIA DIN MUNICIPIUL ORADEA"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 65

Proiect de hotărâre și  Raport de specialitatepentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:  „Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale DACIA din Municipiul Oradea"

-          Discuții dacă sunt?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

            Mulțumim.

La DIVERSE dacă sunt?

            Domnul consilier Chiană!

 

            D-nul Chiană Laurențiu - consilier

            Stimați colegi!

La ședința din data de 26 ianuarie am aprobat Hotărârea de Consiliu Local nu 62 privind unele măsuri privind montarea numerelor administrative pe clădirile din Oradea.

Eu am urmărit punerea în practică a acestei Hotărâri, am constatat că suntem încă în termen, termenul de inventariere ar fi 1 iulie și 31 iulie ar fi maximu de a se pune în aplicare de către cetățeni, dar a apărut o sincopă de comunicare între Instituția Arhitectului Șef, Poliția Locală, dar și autoritățile locale care trebuiau să ne transmită acel nomenclator stadal privind adresa și numerele administrative, drept pentru care solicit executivului să reevalueze termenul pentru punerea în practică a acestei Hotărâri, respectiv stabilirea exactă pentru clădirile istorice a fontului și culorii de font pentru clădirile istorice, încă o dată menționez. Pentru blocuri și case s-a stabilit!

În acest context doresc să fac o propunere și pentru modificarea Regulamentului intern al Poliției Locale care vine în spijinul acestei Hotărâri - punerea în practică - ...

 

D-nul Marinău Florin - consilier

Dacă îmi permiteți - îmi cer iertare -  ... astfel de propuneri nu se fac în plenul ședinței Consiliului Local! Este o procedură care trebuie urmată atunci când se fac propuneri pentru ori ce material! Acuma, la chestiunea de discuții diverse în ședința de Consiliu Local cred că altele pot fi temele care trebuiesc aduse sau pot fi aduse în discuție!

Imi cer iertare!       

 

            D-nul Chiană Laurențiu - consilier

            Am înțeles, dar consider că atâta timp cât Poliția Locală nu este în slujba cetățeanului permanent prin modul de adresare începând, eu sunt dator să sancționez acest lucru! Cu tot respectul stimate coleg!

În acest context vreau să propun următoarele modificări:

-          conducerea institituției să stabilească în cadrul obiectivelor de performanțe individuale următorul lucru: în normele de conduită profesională să se stabilească clar modul de adresare: domnule, doamnă, domnișorule, domnișoară!;  

-          totodată la Capitolul 2: conducerea instituției art. 7 lit. c) spune că îndrumă, supravegează, controlează și analizează etc. vreau să se introducă și cuvântul ,,notifică,,, astfel încât hotărârile noastre de Consiliu Local care sunt aprobate să fie cu impact asupra cetățeanului, să fie notificat de către Poliția Locală și abia după aceea să punem în aplicare, să dăm amenzi.

Mulțumesc frumos.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumim.

O să le notăm și la ședințele pe comisii o să cerem și directorului de la Poliția Locală să vină să discutăm cu el! ...

Domnul viceprimar Birta.

 

D-nul Birta Florin - vicerpimar

Vom ține cont de propunerile dvs. Vreau doar să vă spun că Poliția Locală este total în slujba cetățeanului și a locuitorilor municipiului Oradea. Nu este în slujba altcuiva!

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumesc!

-          Dacă mai sunt!

-          Domnul Kis!

 

D-nul Kis Gabor - consilier

Mulțumesc domnule președinte!

Din luna mai am un răspuns din partea Comisiei de circulație care supune așa: strada Leonardo Da Vinci nu poate să fie cu sens unic de circulație, dar nici nu ne asigură pe cei din Nufărul că o să putem circula pe trotuare! Trotuarele sunt ocupate în permanență de mașini și v-aș ruga ca totuși să faceți eforturi ca măcar pe o parte a carosabilului să aibă posibilitatea ca mămica, cu copilul, cu căruciorul să aibă șanse să circule fiind că nu are ... astăzi dacă mergeți, la ora asta de exemplu sau după masă nu este loc nici pe o parte, nici pe cealaltă!

Deci, în acest sens vă sesizez că ar trebui luat măcat ca pe o parte să putem circula pe această stradă sau chiar pe mai multe străzi dacă este cazul! Cum este în zona Magheru, Andrei Mureșan și unde mai parchează cei care lucrează în zona străzii Oltea Doamna!

În graficul de întreținere al Pieței Unirii aș ruga, nu știu cu cine ... cui ar trebui să mă adresez, să cuprindeți și Podul Sfântul Ladislau, datorită faptului că eu mă gândesc că a fost terminat în același an și acel carosabil ar trebui întreținut, curățat și dezinfectat.

Tot în zona cluburilor din Piața Unirii, iei am stat cu colegele mele și ne-am simțit ca și într-o toaletă publică. Mirosul de urină care venea din Pasajul Vulturul Negru era îngrozitor. Eu vă rog să luați măsuri, ca în jurul cluburilor, ori obligăm cluburile ca să facă curățenie și dezinfecție în fiecare diminieață, ori angajăm noi o societate și vin cluburile și ne plătesc pentru acest lucru.

Iarăși parcările pe zonele verzi! Și alaltă ieri am trecut pe strada Făcilei, spre strada Făcliei, după Hotelul Dacia este un restaurant, nu vreau să îi fac reclamă, dar mașinile parcau ..., azi mâine ocupă și spațiul verde din Parcul Bălcescu nu Bălcescu, I.C. Brătianu. Deci acolo ar trebui să luăm noi ca și Poliție Locală sau direcție, nu știu care direcție. Ori creăm spații de parcare, ori interzicem! Și dacă interzicem să mergem să luăm măsuri și să amendăm!...Este, dar în afara dalelor mai parchează de două ori atâtea mașini. Eu înțeleg că este o clientelă care merge și o afacere, dar atuncia am zis ori creăm condiții pentru parcare ori interzicem. Spațiul verde e spațiu verde, nu este parcare!

Mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumesc!

Rog executivul să noteze cele spuse de domnul Kis și să încercăm să le rezolvăm!

Doamna Blaga.

 

D-na Blaga Mariana - consilier

Și ieri în ședința pe comisii am adus la cunoștiința despre problema locuitorilor din zona Gutemberg. Adică cu acele locuințe sociale în care locuiesc ființe, care fac acte de vandalism, distrug ... noaptea nu se poate odihni nimeni de ei, sunt multe probleme care deja s-au adus la cunoștiință prin petiții s-au facut ...

 

D-nul Vila Ionel - secretar

-          Vă referiți la azilul de noapte?

 

D-na Blaga Mariana - consilier

Mă refer la acel bloc .. și în general al cartierului. Am înțeles că au fost sesizări, sunt plângeri, eu propun să se facă o ședință cu conducerea, cu oamenii, cu conducerea instituțiilor care pot să ia decizii pentru soluționarea acestui caz, acestei probleme care tinde să se extindă tot mai mult ...

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumim!

Tot așa, rog executivul - am discutat și ieri în comisii - rugăm să se găsească o soluție, e forte greu, am înțeles, dar sperăm ..., sperăm într-o soluție.

Domnul Sabău.

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

Mulțumesc.

Foarte scurt o să fiu. Și acum două luni am amintit în ședința de Consiliu Local problema Orășelului Copiilor, știu că este un compartiment Orășelului Copiilor care se ocupă de el cu programul de funcționare! Sensul în care ziua de luni este închis. Sunt sute de copii, mai ales în perioada aceasta, e și perioada de vacanță în care lunea să ții închis locul de joacă pentru curățenie, ... nu știu dacă e oportun. Cred că s-ar putea organiza activitatea în așa fel încât măcar pe perioada vacanței sau pe perioada de vară să putem asigura inclusiv lunea accesul în Orășelul Copiilor. Pentru că până la urmă e un cartier, cred că e cartierul cel mai populat, sunt mulți care vin inclusiv din județ, e Spitalul de copii lângă ... e rezolvată!

Mulțumesc.    

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumim!

-          Dacă mai sunt discuții?

Să aveți o zi bună și o săptămână ... Declar ședința închisă!

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    SECRETAR,

        Lezeu Ioan                                                                          Ionel Vila

 

 

 

 

 

       Intocmit,

Jurca Mariana

 

 

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 22 iunie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2