Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 23 februarie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Marti , 28 Februarie 2017, 14:56

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi 23 februarie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi 23 februarie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi 23 februarie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 23 februarie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana,  d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian.  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo, d-l Huszar Istvan-Eric, d-na. Kecse Gabriela, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Palladi Dacian Salvator, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: d-nul Zdrînca Ionel Marius și d-nul Marinău Florin.

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

Dl. Ionel Vila - secretarul municipiului Oradea

Doamnelor consilieri, domnilor consilieri, vreau să vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleși în funcție sunt prezenți acum 25, lipsesc motivați următorii consilieri Zdrînca Ionel Marius și Marinău Florin. Supun atenţiei dvs. înspre aprobare procesul verbal al sedinței ordinare anterioare care a fost supus publicității de către compartimentul de specialitate al Consiliului Local.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 14 voturi.

Dau cuvântul președintelui de ședință, d-nei Buhaș Camelia Liana.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - preşedinte de şedinţă

Mulțumesc, domnule secretar.

Bună ziua tuturor!

Începem ședința de astăzi care cuprinde materialele propuse spre analiză și aprobare a Consiliului Local al Municipiului Oradea în ședința ordinară de astăzi, 23 februarie 2017, cu mențiunea că materialul cu numărul 38 a fost retras de pe borderou din inițiativa executivului. Supun la vot borderoul cu această mențiune.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

D-na Buhaș Camelia Liana - preşedinte de şedinţă

 

Materialul cu nr. 1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea.

Discutii daca, sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

D-na Buhaș Camelia Liana - preşedinte de şedinţă

 

Cap. I. Compartiment Management Spitale

 

Materialul cu nr. 2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

 

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

D-na Buhaș Camelia Liana - preşedinte de şedinţă

 

Cap. II. ASCO

 

Materialul cu nr. 3. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei Administrației Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi, a statului de funcții al ASCO și a numărului de posturi ale instituției.

Discutii daca, sunt? Dacă , supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 14. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea alocării sumei de 2000 lei în vederea organizării celei de a cincea ediții  a Galei Voluntarilor în domeniul social, eveniment organizat de către Administrația Socială Comunitară Oradea, care va avea locîn data de 01.03.2017, în sala Traian Moșoiu a Primăriei municipiului Oradea.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 15. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului Anual de Acțiune în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale la nivelul A.S.C.O. pe anul 2017.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Cap. III. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Materialul cu nr. 4. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Reabilitare rețea canalizare pluvială pe str. Georege Coșbuc, municipiul Oradea".

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 5. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindererețea alimentare cu apă si canalizare menajeră pe str. Ceyrat, municipiul Oradea"

 

Discutii daca, sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 6. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Inlocuirerețea de apă și canalizare menajeră pe str. M. Kogălniceanu, mun. Oradea"

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 7. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Inlocuirerețea de canalizare menajeră aferentă bl. R10D, R10C, R8B, RL12  pe str. 22 Decembrie, mun. Oradea"

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

 

Materialul cu nr. 8. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindererețea de canalizare menajeră pe str. Ion Pop Reteganul, mun. Oradea"

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 9. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Inlocuirerețea de canalizare menajeră aferentă bl. Z10, Z11,   pe str. Al. Cazaban, mun. Oradea"

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

Materialul cu nr. 10. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiile de fezabilitate, documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru : „Modernizare str. Sintezei, modernizare str. Al. D. Xenopol - bretea dintre str. Xenopol și str. Chimiei, modernizare str. Chimiei, modernizare str. Lebedei, modernizare str. Potârnichilor, modernizare str. Fluierașului, modernizare str. Sturzului"

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 11. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindererețea de apă si canalizare menajeră pe str. Gh. Putuț, tronsonul str. Matei Corvin - str. Bunytai Vince,  municipiul Oradea"

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 12. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Inlocuire rețea de apă și branșamente aferente pe str. Caraiman, Lăcrămioarelor, Martin Andersen Nexo și b-dul. Ștefan cel mare (tronsonul cuprns între str. Caraiman și T. Neș) municipiul Oradea.

 

Discutii daca, sunt?Dacă nu, supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 13. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindererețea de apă cu branșamente pe str. Mărgelelor, municipiul Oradea"

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 32. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajare Cimitir Municipal Oradea - Împrejmuire latura vestică"

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 33. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Calea Aradului din mun. Oradea.

Discutii daca, sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 34. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Borșului nr. 38 L 1 din mun. Oradea

Discutii daca, sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 35. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Caraiman, Lăcrămioarelor și b-dul. Ștefan cel Mare din mun. Oradea.

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 36. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Gheorghe Costa Foru și Piața Cetății din mun. Oradea

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 37. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Stefan Zweig din municipiul Oradea.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 68. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Extindererețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tancodrom".

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

 

 

Cap. IV. D.M.P.F.I.

 

Materialul cu nr. 16. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „CityWalk: responsabilizarea energetică a localităților prin dezvoltarea de orașe circulabile pentru pietoni în regiunea Dunării".

 

Discutii daca, sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 65. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare tramvaie TATRA T4D + B4D"

 

Discutii daca, sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Cap. V. DIRECȚIA PATRIMONIU

 

Materialul cu nr. 17. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-l Bundea Zeno - Marius referitoare la suprafața de 78 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 176811, situat în mun. Oradea, în zona str. Aurel Ciupe, cu destinația de „drum public"

 

Discutii daca, sunt?

Dau, cuvântul domnului consilier Huszar Istvan.

 

Multumesc, doamnă președinte. Aceeași intervenție ca și datele anterioare, așa cum astăzi la materialul cu numărul 48 se poate avea o înțelegere cu un proprietar privat, vis-à-vis de dezvoltarea unei infrastructuri stradale, credem că și la aceste materiale care conțin "drum public" s-ar putea, dacă ar exista voință. Pentru că, interesul orașului este ca cetățeni plătitori de impozite să aibe proprietăți mai mari, să plătească mai multe impozite, deci am putea achiziționa aceste tronsoane de drum publice ca să-și poată materializa proiectele pe care le au. Mulțumesc. Cu prescurtarea de rigoare la aceste materiale să se utilizeze noul CF și denumirea de "drum public".

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 16

-          Împotrivă? 9

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 18. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Costea Nicoleta - Ioana,  referitoare la suprafața de 7 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196186, situat în mun. Oradea, în zona str. Ivanyi Odon, cu destinația de „drum public"

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 16

-          Împotrivă? 9

-          Abţinere?

 

 

Materialul cu nr. 19. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Gherghey Mariana - Andrada referitoare la suprafața de 28 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196974, situat în mun. Oradea, în zona str. Eva Heyman, cu destinația de „drum public"

 

Discutii daca, sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 16

-          Împotrivă? 9

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 20. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Podina Floare, d-na. Urdea Mariana, d-na. Macra Dorina și d-l Podina Radu - Grigore referitoare la suprafața totală de 331 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 155839, și CF 196467 situat în mun. Oradea, în zona str. Pasului și Frunzișului, cu destinația de „drum public"

 

Discutii daca, sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 16

-          Împotrivă? 9

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 21. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 8.049 mp teren, situați în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Parc II Oradea, identificați cu nr. cad. și înscriși în CF 175985 - Oradea, în favoarea soc. Benvenuti SRL.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 22. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 2.530 mp teren, situați în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I Oradea, identificați cu nr. cad. și înscriși în CF 164186 - Oradea, în favoarea soc. Zuchetti SRL.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu, supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

 

Materialul cu nr. 23. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea radierii dreptului de administrare asupra terenurilor, identificate cu nr. cad. 195110, 195111 și 195112 - Oradea, situate în mun. Oradea, in incinta Parcului Industrial Oradea II.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 24. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării de 250 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. 4926/70 înscris în CF 194877, situat în mun. Oradea, str. G. Bacaloglu nr. 8 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Brândaș Camelia - Ramona.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

 

Materialul cu nr. 25. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 250 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. înscris în CF 166025, situat în mun. Oradea, str. G. Bacaloglu nr. 1 M (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților  Retea Cristian și Retea Florentina - Mariana.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 26. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 250 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. înscris în CF 169795, situat în mun. Oradea, str. G. Bacaloglu nr. 1  (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui  Vese Adrian - Paul.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 27. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 853 mp, reprezentând teren public cu destinația de drum, respectiv avizarea documentației cadastrale pentru sistarea indiviziunii în vederea constituirii nr. cad. 187828, situat în mun. Oradea, în zona Drumului Uzinal, reprezentând suprafața de 4.146 mp teren cu 5 construcții aflate în proprietatea societății Sinteza SA.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 28. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea înscrierii în CF a terenurilor cu nr. cad. 197179, 197180 și 197181 reprezentând proprietatea mun. Oradea, situate în zona str. Oneștilor, respectiv pentru aprobarea completării H.C.L. 832/23.11.2016.

 

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 29. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 382 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. și inscris in CF 194117, situat în Oradea str. Veteranilor nr. 81, în favoarea d-lui Lencar Horea  - Cristian.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 30. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea modificării și completării HCL 911/2016, privind aprobarea efectuării unui schimb imobiliar intre mun. Oradea și Asociația „Habitat pentru Umanitate Beiuș".

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 31. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cad. 194128 și 194129 - Oradea, proprietatea privată a mun. Oradea reprezentând parcele concesionate în favoarea d-nei. Cipleu Ana și d-lui Fodor Alin - Ovidiu.

 

Discutii daca, sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 39. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a mun. Oradea, a imobilului - teren, in suprafață dee 274 mp, identificat cu nr. cad si înscris in CF 194539 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona str. Lăpușului nr. 21.

 

Discutii daca, sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 40. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: reabilitarea fatadelor imobilului situat pe strada Vasile Alecsandri, nr. 3, Casa Roth

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 41. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: reabilitarea fatadelor imobilului situat pe strada Vasile Alecsandri, nr. 7

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

 

Materialul cu nr. 42. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: "Refacere instalație de climatizare la sala bazin polo din cadul Bazinului Acoperit Oradea".

 

Discutii daca, sunt? Dau cuvantul domnului consilier Huszar Istvan.

Multumesc, doamna președintă. Am rugămintea ca aceasta instalație să fie funcțională, pentru că la bazinul Ion Alexandrescu există, dar nu este funcțională.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință.

Executivul va lua act de propunrea dvs.

 

Alte discuții dacă mai sunt?

Dau cuvântul domnului viceprimar Florin Birta

Nu cred ca mai are rost să dezgropăm morții, să aflăm cum a fost făcută acea stație de climatizare important este că incercăm să le punem în funcțiune.

 

Alte, discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 43. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Asfaltare curte la Scoala Gimnazială Szacsvay Imre, corp situat pe strada Mihai Eminescu nr. 28 - Municipiul Oradea

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 44. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Asfaltare curte la Scoala Gimnazială Ioan Bogdan - structură a Scolii Gimnaziale nr. 11

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 45. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Asfaltare curte interioară, acces auto și trotuare la Liceul Teoretic Lucian Blaga, situat în Oradea pe strada Aleea Posada nr. 1

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 46. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Asfaltare curte interioară la Colegiul Național Iosif Vulcan, corp clădire situat în Oradea pe strada Jean Calvin nr. 3

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 47. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2008 pentru aprobarea listei de achiziţie de imobile cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Oradea, în vederea repartizării către cazurile familiilor evacuate de către foştii proprietari.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 47. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2008 pentru aprobarea listei de achiziţie de imobile cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Oradea, în vederea repartizării către cazurile familiilor evacuate de către foştii proprietari.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 48. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea a unui imobil constând în teren, cu suprafață totală de 616 mp, respectiv casă - cu două apartamente, situate în mun. Oradea pe strada Oneștilor nr. 78, proprietate privată  a doamnei Fritea Delia Monica

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 49. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fațadă și înlocuire învelitoare la imobilul siutat în Oradea, Piața Regele Ferdinand I, nr. 3

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 59. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea parteneriatului cu Direcția Județeană pentru sport și Tineret Bihor în vederea desfășurării activităților Centrului de informare și consiliere pentru tineri în Cetatea Oradea

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 67. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru stabilirea unor măsuri privind vânzarea directă a terenurilor aferente locuințelor situate în mun. Oradea, zona str. Caporal Mușat - Calea Clujului.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 70. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 801/2015 pentru numirea Comisiei de analiză a solicitărilor ONG-urilor privind spații  cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea. 

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 20

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 5

 

Materialul cu nr. 71. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru  aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 5491/2015, referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. V. Alecsandri nr. 21 în favoarea soc. Active Media SRL.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 20

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 5

 

Materialul cu nr. 72. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru  aprobarea încheierii sau prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizații Non - Profit (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc.)

 

Discutii daca, sunt? Dau cuvântul, domnului consilier Huszar Istvan.

Multumesc doamnă președinte. La ședința anterioară ni s-a proimis că ni se va face o prezentare vis-à-vis de Clubul Dreptei.

 

Dau cuvantul, domnului Popescu.

La această ora nu este gata acest material, urmează să vi-l dăm în două zile.

 

Dacă mai sunt alte discuții?

Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 73. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a două spații comerciale aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 74. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a mun. Oradea, a imobilelor - teren, în suprafață totală de 419 mp, respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.093 mp, teren - proprietate publică a mun. Oradea reprezentând strada Jean Jacques Rousseau.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 75. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind vânzarea parcelelor de teren atribuite în concesiune pe care au fost edificate locuințe, prin credit ipotecar de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în mun. Oradea, str. Titus Popovici.

 

Discutii daca, sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 77. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 20.681 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice și juridice, situate în mun. Oradea - Cartierul Episcopia, afectat de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică, reprezentând tronsonul 1 și Tronsonul 2 din proiectul privind „Drum de legătură între str. Suișului și Calea Bihorului".

 

Discutii daca, sunt? Dau cuvantul domnului consilier Huszar Istvan.

 

Multumesc, doamnă președintă. În comisii am inteles faptul că, topografii și colegii de la DPI au contactat proprietarii, aș vrea să știu dacă există un punct de vedere al Episcopiei Reformate având în vedere că este cel mai mare proprietar afectat în momentul de față.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - preşedinte de şedinţă

Dau cuvantul domnului Popescu Cristian

 

Informarea pe care am facut-o în comisii se referea la locuințele în care a trebuit să intrăm, să fie evaluate, măsurate etc. Cu privire la obiectivul privind „Drum de legătură între str. Suișului și Calea Bihorului", încă nu s-a luat legătura cu proprietarii de teren, doar cu proprietarii unei case de vacanță pe care a trebuit să o măsurăm, să o evaluăm. Cu proprietarii de terenuri vom avea o negociere chiar cu modul în care se va face plata.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - preşedinte de şedinţă

Dau cuvantul domnului consilier Huszar.

În aceasă situație grupul UDMR nu va vota acest material și ca să nu mai intervin și la materialul următor, înțeleg că acolo ați luat legătura cu proprietarii și că aveți un acord de principiu de la ei, respectiv pe coridorul str. Barcăului - str. Oneștilor - str. S. Bărnuțiu.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - preşedinte de şedinţă

Dau cuvantul domnului Popescu Cristian

Acolo unde se pune problema să scoatem oamenii din case, evident am luat legătura, i-am informat, am facut tot ceea ce a trebuit, dar la ieșirea în teren, pregătirea materialelor și luarea legăturii cu fiecare proprietar presupune aprox. 6 luni de documentare înainte. De aceea noi facem coridorul de expropriere, identificăm proprietarii, supunem atenției dvs. spre aprobare materialul, urmând să-i contactăm pe fiecare dintre ei și să le prezentăm proiectul, prețul pe care îl oferim etc., iar ei trebuie să-și depună potrivit legii documentele necesare care atestă dreptul de proprietate pe care dumnealor le dețin. Aceasta este procedura legală.

 

Alte discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 16

-          Împotrivă? 9

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 78. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 896 mp și construcții case înscrise în CF 168690, 165859 - C1 și 154032 - C1 - Oradea, proprietate privată a unor persoane fizice și juridice, afectate de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Drum de acces pe relația str. Barcăului - str. Oneștilor - str. S. Bărnuțiu.

 

Discuții dacă sunt?

D-na Buhaș Camelia Liana - preşedinte de şedinţă

 

Dau cuvantul domnului consilier Huszar Istvan.

Nu pot să nu revin, la continuarea drumului expres, în acele 6 luni poate s-ar fi finalizat tronsonul 1 din drumul expres. In altă ordine de idei am înțeles în comisii că în principiu există un acord la acest material deci o să-l votăm.

 

Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 80. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

 

Discutii daca, sunt. Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 20

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 5

 

 

Cap. VI. ARHITECT ȘEF

 

Materialul cu nr. 69. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „Protejarea și promovarea sustenabilă a moștenirii Art  Nouveau în Regiunea Dunării".

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

 

Cap. VII. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

 

Materialul cu nr. 50. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind evaluarea secretarului municipiului Oradea pe anul 2016

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Cap. VIII. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Materialul cu nr. 51. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano - Catolică pentru clădirea situată în Oradea, str. Ion Creangă, nr. 2

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 52. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociația Acțiunea Felix pentru clădirile și terenurile amplasate în intravilan, str. Eroului Necunoscut nr. 2 și str. Sântandrei nr. 128, nr. 128B, nr. 128C, nr. 128D, nr. 128E, nr. 128F, nr. 128H, nr. 130D, nr.130E

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 53. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundația Căminul Felix pentru clădirile și terenurile amplasate în Oradea, str. Sântandrei nr. 120

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 54. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundația Hospice Emanuel pentru terenul situat pe str. Thutzo Sandor, nr. 7

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 55. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Pod Serv Com SRL pentru clădirea și terenul situate pe str. Piața Emanuil Gojdu, nr. 39

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 20

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 5

 

Materialul cu nr. 56. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea revocării HCL nr. 902/2015 și a HCL nr. 1009/2016

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 57. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociația Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Theodor Aman, nr. 1/C, str. Spartacus, nr. 35B Ion Cantacuzino nr. 56

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 60. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și teren datorată bugetului local al municipiului Oradea, de către SC CARNIVAL CREW SRL pentru clădirea și terenul situate pe str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 20

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 5

 

 

Materialul cu nr. 61. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în administrare către societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a unor active fixe proprietate a Municipiului Oradea

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 20

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 5

 

Materialul cu nr. 62. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea proprietarilor imobilelor de pe străzile C-tin Nottara, Lanului, Narciselor, Francisc Hubic și Alexandru Hașaș constând în infrastructură de alimentare cu energie termică

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 63. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA îm Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota "pentru" în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor extraordinară și ordinară a Adunării Generale a Acționarilor care vor avea loc în data de 23 februarie 2017 (prima convocare) și în data de 24 februarie 2017 (a doua convocare)

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 64. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea societății Steinberg Property Invest SRL constând în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare menajeră, executată ca extindere pe domeniul public, pe strada Czaran Gyula, pentru parcelele cu nr. cadastral 194134, 194135, 194141, 194142, 194143, 194144, 194150, 194151, 194152, 194153, 194154 și 194155

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 66. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea  H.C.L. 883/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.

 

Discutii daca, sunt?

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Dau cuvântul doamnei consilier Kirei Melinda

O intrebare aș avea, când se deschid porțile între parcarea subterană și piața Rogerius?

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului viceprimar Florin Birta

 

Acel pasaj eu știu că este deschis, poate ați prins o zi în care se făcea curățenie, dar pasajul este deschis de o lună. Nu funcționau lifturile, pentru că trebuiau autorizate de catre ISCIR, zilele acestea, cred a fost finalizată procedura de autorizare, dar pasajul a fost deschis.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Dacă mai sunt alte discuții?

Dau cuvântul domnului consilier Huszar Istvan.

Aș avea rugămintea totuși să se verifice, pentru că eu în urmă cu două săptămâni, sâmbătă dimineața nu am putut deschide ușa respectivă, poate era blocată din greșeală, nu știu.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului viceprimar Florin Birta

 

Adminisitrația Domneiului Public a predat parcarea către Administrația Domeniului Imobiliar cu siguranță pasajul a fost deschis, poate în acea dimineață a uitat cineva să-l deschidă, dar voi verifica cu siguranță acest lucru.

 

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Dacă mai sunt alte discuții? Dau cuvântul domnului consilier Huszar Istvan.

 

Am o propunere și anume la parcări. Am propus și ieri în comisie autoturismele acționate electric sau cele hibrid să fie scutite de taxa de parcare, există exemple în Europa de Vest chiar și în Ungaria aceste autoturisme sunt scutite de parcare.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului viceprimar Florin Birta

 

În acest moment autoturismele electrice sunt scutite la plata impozitului către primărie, autoturismele hibrid sunt scutite 50% la plata impozitului către primărie. Seviciul de parcări este un serviciu economic și aceea mașină ocupă acel loc de parcare și banii pe care îi încasăm de la aceea parcare îi folosim construind altă parcare. În acest moment în Oradea având în vedere că din statisticile noastre sunt "0" mașini  electrice și vreo 50 mașini hibrid, nu cred că își are rost propunerea respectivă.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului consilier Huszar Istvan.

Da, sunt de acord cu dumneavoastră, cu statistica, însă gândiți-vă la acel cetățean străin care vine la noi în oraș și este obișnuit că "afară" nu trebuie să plătească această taxă de parcare, parchează după care se găsește cu "bilețelul". Acesta era raționamentul, în Europa de Vest există această practică de ce să nu o aplicăm și noi, cred că nu sunt mii de mașini electrice sau hibrid și nu cred că acest gest ar răsturna bugetul, nici măcar al serviciului parcări.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Domnule consilier Huszar Istvan sunteți mulțumit de răspunsul obținut sau votăm propunerea?

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului consilier Maci Mihai.

Pentru domnul Huszar, nici o măsură pe care noi o luăm nu poate prevedea toate cazurile, logic este ca pe măsură ce apar problemele să legiferăm, când va exista această problemă realmente, atunci vom hotărî asupra ei.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Supunem la vot propunerea domnului consiler Huszar Istvan.

-          Cine este pentru? 9

-          Împotrivă? 16

-          Abţinere?

 

Dacă mai sunt alte întrebări la acest material?

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului consilier Sabău Popa Liviu Mihai.

Aș doar să vă reamintesc că în strategia de SMART CITY aveți pus partea de autoturisme hibrid. Mulțumesc.

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

            Supun la vot materialul așa cum este formulat.

-          Cine este pentru? 16

-          Împotrivă? 9

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 76. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării din partea societății Madrugada Com SRL constând în lucrări de tâmplărie a ferestrelor din cadrul Centrului Social de Urgență și Adăpost de Noapte Oradea.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul cu nr. 79. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al mun. Oradea, bugetului creditelor interne și externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 30.09.2016.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 20

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 5

 

Cap. IX. BIROU RESURSE UMANE

 

Materialul cu nr. 58. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea.

 

Discutii daca, sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 20

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 5

 

Am terminat cu borderoul pentru ziua de astăzi cine dorește să ia cuvântul

 

Cap. DIVERSE

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

 

Dau cuvântul domnului secretar, Ionel Vila.

Domnelor și domnilor consilieri vreau să vă mulțumesc sincer, pentru votul acordat astăzi secretarului la materialul cu numărul 50 și vreau să vă asigur pentru buna mea intenție și colaborare și pentru viitor.

Mulțumim doamnei Camelia Buhaș. Am rămas profund impresionat de cum a condus ședințele de consiliu, fiind pentru prima dată în acest mandat, așa că eu o felicit și dau cuvântul pentru a se face propuneri pentru un nou președinte de ședință.

 

Domnul viceprimar Florin Birta.

Propun, pe d-na  consilier Camelia Dulca să fie președinte de ședință pentru următoarele trei luni.

 

Domnul secretar, Ionel Vila.

Acceptați, d-na consilier Camelia Dulca.

 

D-na consilier Camelia Dulca.

Da, accept.

 

Domnul secretar, Ionel Vila

Supunem la vot, propunerea.

 

-          Cine este pentru? 24

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 1

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului consilier Huszar Istvan.

Câte intervenții ar trebui să avem, ca să înțeleg interevenția domnului Maci. Să vin cu câteva amenzi?

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului viceprimar Florin Birta.

Probabil în unele părți din Europa sunt aplicate aceste măsuri, cu siguranță nu în toată Europa. Nu cred că dacă vin alte mașini în Oradea, electrice sau hibrid nu-și vor plăti parcarea.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Mulțumesc.

Cu acestea, declar ședința închisă.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR,

   Buhaș Camelia - Liana                                                                                                  Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

       Intocmit,

Natalia Gyori

 

 

 

 

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2