Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 23 noiembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Miercuri , 30 Noiembrie 2016, 13:23

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi  23 noiembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi  23 noiembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi  23 noiembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  23 noiembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-na. Coste Marina-Adelina, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Dragoș Marcel,  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo, d-na Kecse Gabriela, d-na Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel-George, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, , dl.Negrean Daniel,  d-l Revnic Adrian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius

Lipsesc următorii consilieri: d-l Huszar Istvan-Eric și d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai.

 Invitaţi: d-na Nadia Haș - director adj. executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general A.D.L., d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Doamnelor, domnilor... am avut tare multe în ultima perioadă de multiplicat și imediat în câteva  minute vom începe ședința ordinară aferentă lunii noiembrie. Până atunci vă infomez că mai sunt de discutat, să spun, pe comisii patru materiale. Unul este a Direcției de Patrimoniu, domnul Popa  Lucian știe despre ce este vorba și este în măsură să vă dea elementele și datele de care aveți nevoie ... o prezentare ...da! Și apoi materialele care au legătură cu punctul 1, sunt cele de fapt pentru care am convocat ședința ordinară pentru data de astăzi.

De ce pentru data de astăzi am convocat-o? Pentru că vineri dimineața, înțeleg până la ora 10, acest proiect va trebui să fie depus la Agenția Nord - Vest Cluj, alt minteri el se pierde. Mai fiind ziua de mâine la dispoziție în vederea întocmirii celorlalte acte colaterale ca documente ale proiectului care vor trebui să facă obiectul discuției la Cluj. Deci, vor trebui să însoțească Hotărârea pe care dvs. o veți adopta astăzi.   

Să spun, ca o justificare că încetineala asta de întocmire sau de finalizare a materialelor  este faptul că fiind un proiect elaborat  la care concură mulți factori care nu sunt din Primărie, sunt privați, începând cu arhitecți, ingineri, economiști ș.a.m.d., echipe întregi, nu au reușit până la această dată sau în timpul optim în care noi ne doream, nu au reușit să strângă toate datele pentru a putea fi coroborate și a putea fi prezentate astăzi. Dar, înțelegem cu toții de importanța acestor proiecte și ca atare eu zic că nu va fi nici un fel de problemă.

Mulțumesc.

....      

Haideți, vă rog atuncia, să începem cu domnul Popa Lucian! Haideți vă rog la microfon! Sau luați un microfon, cum credeți că e mai simplu pentru dvs.

 

D-nul Popa Lucian - director Direcția Patrimoniu Imobiliar

Bună ziua!

Direcția Patrimoniu a mai introdus astăzi pentru comisii materialul cu nr. 72 care se referă la aprobarea unui Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării, de către Municipiul Oradea a unui imobil constând în teren și construcție în suprafață de 454 mp. Pentru a definitiva un proiect de asfaltare a străzii Cornițelului în zona Ioșia!

-          Întrebări dacă aveți?

...

 

            Și mai e vorba de materialul 73 care colegii din greșală l-au pus la DMPFI, e vorba de aprobarea indicatorilor tehnico - economici referitor la: „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural și multiconfesional european - Etapa III."

...

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Doamnelor, domnilor consilieri ...

Domnul Kis!

 

D-nul Kis Gabor - consilier

Materialul nr. 1 și materialul nr. 73 totuși au o legătură și noi am cerut să fie prezentate ambele materiale mai detaliat. Și materialul 74 și respectiv 75 care au intrat ulterior pe Ordinea de zi și nici acestea nu au fost prezentate.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Atunci va trebui să mai așteptăm un pic sau dacă dvs. agreați, vă consult acum, dacă agreați aprobăm Ordinea de zi, trecem la următorul punct, urmând când vine rândul să le discutăm punctual pe ordine! În fond și la urma urmei este același lucru!

 

D-nul Kis Gabor - consilier

-          Cine o să ni le prezinte?

 

D-nul Vila Ionel - secretar

            O să vină băieții de la DMPFI!

 

D-nul Kis Gabor - consilier

            Bine!

 

D-nul Vila Ionel - secretar

            E aici domnul Moș!

 

            D-nul Marius Moș - director DMPFI

            Bună ziua!

Primul material care îl supunem aprobării dvs. pe Ordinea de zi astăzi este cel privind reabilitarea Cetății din Oradea, este vorba de a treia etapă. Primele două fiind deja consumate. După cum bine știți celelalte două etape au fost finanțate prin intermediul Programului Operațional Regional și au făcut ca Cetatea să renască (să spunem așa), de aceea sa decis să profităm de oportunitatea oferită tot de același Program Operațional Regional perioada 2014 - 2020 în vederea finanțării unei a treia etape.

În etapa care o supunem aprobării dvs. astăzi vorbim despre o valoare a proiectului, de aproximativ  12, 6 milioane de lei, din care contribuția municipiului va fi de aproximativ 630 de mii lei. Aici intră atât cheltuieli neeligibile cât și partea de cofinanțare proprie în valoare de 2%, conform Ghidului solicitantului POR.

În lucrările propuse a fi realizate prin acest proiect se vizează corpul F, unde va fi realizată o sală multifuncțională dedicată conferințelor expozițiilor, iar la sufsol va fi de asemena o sală multifuncțională, un spațiu expozițional cât și partea de grupuri sanitare.  În același timp sun vizate de lucrările de restaurare Bastioanele Ciunt și Bethlen, cât și zidurile de incintă. Vorbim despre cele fac legătura între Bastioanele Auriu și Ciunt și în partea de vest între Bastionul Ciunt și Bethlen. Proiectul va fi depus ... până vineri este termenul limită. El trebuie să ajungă la ADR Nord - Vest la Cluj.

-          Dacă sunt întrebări?

Da, al doilea proiect care îl vom depune tot până vineri la Cluj, cel care vizează realizarea unui Muzeu  al Francmasoneriei în Oradea, proiect care ste în valoare de aproximativ  4,6 milioane de lei din care contribuția proprie a municipiului este de aproximativ  1,4 milioane de lei. Proiectul vizează restaurarea, conservarea și integrarea în circuitul cultural a acestui obiectiv și sperăm ca realizarea lui să aducă, să zicem, un plus în ceea ce privește atât partea de atragere a turiștilor cât și partea culturală a municipiului. Nu aș intra în amănunte, vă vom pune la dispoziție pe site în câteva minute și partea de tehnică, partea de studiu, astfel să puteți să vă dați seama ce anume se face acolo. Vor fi de asemena spații multifuncționale, anexele care țin de asemenea de acest monument vor fi de asemenea reabilitate asfel încât întreaga zonă să aibă un alt asfect funcțional.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

            Da, sperăm că informațiile au fost suficiente ... pentru a vă edifica dvs. și asfel să intrăm în protocolul ședinței ordinare de astăzi!

            Doamenlor și domnilor consilieri ședința ordinară aferentă lunii noiembrie 2016 a fost convocată pentru astăzi, data de 23 noiembrie 2016.

Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleși în funcție sunt prezenți acum 25, lipsesc motivat domnul consilier Huszar Isvan și domnul consilier Sabău Liviu.

În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 14 voturi.    

            Înainte de a intra în Ordinea de zi v-aș ruga să îmi dați voie să supun atenției dvs. înspre votare procesele verbale ale ședințelor Consiliului local anterioare și anume ... și v-aș ruga să fiți de acord să le supunem în bloc.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20 octombrie 2016 și procesul ședinței extraordinare din data de 3 noiembrie 2016.

Vă fac precizarea că aceste acte, aceste documente au fost aprobate prin publicitate la Compartimentul de Specialitate al Consiliului Local. Acestea fiind spuse, supun spre aprobare cele două procese verbale, tot așa în bloc:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

Dau cuvântul președintelului de ședință! Poftiți domnule președinte!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

Mulțumesc domnule secretar! Bună ziua!

Pentru început aș dori să supun la vot Borderoul așa cum este el prezentat: ...

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 1

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „REABILITAREA, RESTAURAREA ŞI REFUNCŢIONALIZAREA ZIDURILOR CETĂŢII ORADEA  ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN CIRCUITUL TURISTIC - „CETATEA ORADEA" - CENTRU MULTICULTURAL ŞI MULTICONFESIONAL EUROPEAN - ETAPA A III-A. CONSOLIDAREA SI RESTAURAREA ZIDURILOR BASTIOANELOR CIUNT SI BETHLEN, RESPECTIV A CURTINEI NORDICE SI VESTICE".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

I . DIRECȚIA PATRIMONIU

PUNCTUL NR. 2

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Cozman Mircea - Bogdan şi soția sa, d-na. Cozman Ileana, referitoare la suprafaţa de 36 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195788 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Coriolan Hora nr. 151/G, cu destinaţia "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Domnul Kis.

 

D-nul Kis Gabor - consilier

Cunoașteți opinia grupului UDMR . Aceste tipuri de hotărâri , de la punctual 2 până la inclusive 31 le considerăm ilegale, în consecință nu o să le votăm.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Adică nu există nu o să le votăm! Votați cumva! 

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-          Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dulău Marius - Ioan şi soția sa, d-na. Dulău Doina - Adriana referitoare la suprafaţa de 90 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195939 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Filimon Florian şi soția sa,d-na. Filimon Elisabeta pentru suprafaţa de 73 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195187 - Oradea și  pentru suprafaţa de  219 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195189 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzilor Episcop Ioan Alexi și K. Nagy Șandor, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Mureșan Dănuț - Augustin referitoare la suprafaţa de 18 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196046 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 48, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre și Rport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Silaghi Adrian,referitoare la suprafaţa de 70 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în 195945 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petru Maior, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 7

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Zőld - Nagy Robert - András şi soția sa,d-na. Zőld - Nagy Erika pentru suprafaţa de 7 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195318 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 53, cu destinaţia "drum public"

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Compania de Construcții Rezidențiale AG referitoare la suprafaţa de 1.664  mp reprezentând teren, identificat cu numărul cadastral și înscris în CF 196092 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ion Bradu, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 9

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Compania de Construcții Rezidențiale AG referitoare la suprafaţa de 2.391  mp reprezentând teren, identificat cu numărul cadastral și înscris în CF 195894 - Oradea, situat în mun. Oradea, în prelungirea străzii Ștefan Octavian Iosif spre strada Oneștilor, cu destinaţia "drum public"

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Optimit Hidraulic S.R.L.referitoare la suprafaţa de 75  mp reprezentând teren, identificat cu numărul cadastral și înscris în CF 194209 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Czárán Gyula, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Tibea Imob S.R.L. referitoare la suprafaţa de 274  mp reprezentând teren, identificat cu numărul cadastral și înscris în CF 194539 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Lăpușului nr. 21, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂâ

 

PUNCTUL NR. 30

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Meșter Attila - Ferencz şi soția sa,d-na. Meșter Anca - Emilia, referitoare la suprafaţa de 38 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195907 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 105/A, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 31

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de coproprietarii terenului înscris în CF 196184, CF 163316 și CF 196183 - Oradea, pentru suprafața de 10.089 mp reprezentând teren, identificat cu numerele cadastrale 196184, 163316 și 196183, situat în mun. Oradea, în zona străzilor Sofiei și Vasile Lucaciu, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 32

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a terenului reprezentând cota de 65 mp din imobilul, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 178316 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Liszt Ferenc nr. 44/A, înfavoareasoțilorAbrudanRadu - Mihai şi AbrudanCosmina - Elena

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 33

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF nr. 170572 - Oradea,situată în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 19 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Coste - Cromec Vlad - Mihai şi a soției sale, d-na. Cromec Mariana - Veronica

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 34

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a numărului cadastral 193945, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I, pe strada General Mărdărescu.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 35

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a numărului cadastral 193945, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I, pe strada General Mărdărescu

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 36

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu nr. cadastral 190856, în suprafață de 189 mp reprezentând teren cu construcţie - casă, situat în mun. Oradea, str. Gheorghe Marinescu nr. 22

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 37

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a numărului cadastral 169198, având suprafața măsurată de 8.228 mp, reprezentând teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în Parcul Industrial I Oradea, str. Nicolae Filipescu nr. 2 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 38

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 420 mp, 185 mp și 26 mp, reprezentând teren - situat în municipiul Oradea, str. Renașterii 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 39

            Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea închirierii spaţiului situat în Oradea, str. Clujului, nr. 186, proprietatea Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea o gupă mixtă de copiii aparţinând de Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici" Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 40

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea compensării sumei de 4435,36 lei achitată de Asociaţia Serviciul Internațional de Salvarea Copiilor- Organizația din România - Filiala Oradea, pe perioada 01.07.2016 - 31.10.2016 cu chiria aferentă perioadei 01.11.2016 - 28.02.2017, pentru spaţiul cu altă destinaţie deținut în baza contractului de închiriere nr.120133/05.05.2016

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 41

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii/prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non-Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc) 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 42

            Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200914/B/27.03.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Oradea, Str. I. Vulcan nr. 4-6 deținut de către S.C. CONBRIL COM S.R.L

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 43

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii / prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea şi gestionarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 44

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind prelungirea cu o perioadă de 2 (doi) ani a duratei Contractelor de comodat încheiate pentru spațiile situate în Centrul Non-profit pentru sprijinirea mediului de afaceri, din Oradea P-ța Emanuil Gojdu nr. 41.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 50

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea participării Municipiului Oradea la licitaţia organizată de ANAF Bihor prin Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice, în vederea achiziționării construcţiei hotel, construit în anul 1983, respectiv a terenului aferent, în suprafaţă de 670 mp, imobil înscris în CF nr. 189682,  situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, proprietate a Fundaţiei Române pentru Tineret Bihor 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 51

            Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 155517, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 38 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Șchiop Vasile - Cornel şi Șchiop Gabriela.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 52

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea documentaţiilor cadastrale, referitoare la suprafața de 25.372 mp și 38.643 mp, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 1.506 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Oneștilor,  în favoarea societății Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L., în vederea realizării investițiilorprevăzute în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 466 din 12.07.2016

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 53

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru stabilirea unor măsuri în vederea aplicăriiprevederilor Regulamentului de acces, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2015

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 54

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri, pentru suprafța de 1.490 mp, cu societatea Construcții Bihor SA, respectiv aprobarea documentației cadastrale pentru suprafețele de 1.352 mp și 138 mp, reprezentând terenuri oferite la schimb de municipiul Oradea situate pe str. Ciheiului.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 55

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 14502/04.08.2015 pentru spațiul cu altă  destinație decât aceeade locuință cu o suprafață de 44,77 mp situat în imobilul din Oradea, str. Republicii nr. 5 - colț cu str. Aurel Lazăr nr. 1.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 70

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cad. 195414, 195446 și 180169 - Oradea, proprietatea publică a Municipiului Oradea reprezentând tronson in str. Gen. Gheorghe Magheru și platoul din fața Magazinului Crișul.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 71

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 1.440 mp, 1.752 mp și 737 mp, reprezentând terenuri publice, situate în mun. Oradea, în zona str. Ogorului, S. Bărnuțiu și Roșiorilor.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 72

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea achiziționării, de către Municipiul Oradea, de la d-na. Gurzău Laura - Luciana, a imobilului constând în teren și construcție edificată pe acesta, situate în Oradea, pe str. Cornițelului nr. 12.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

II. DIRECȚIA  TEHNICA

PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre și Raport de specialitateprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru "Realizare Sistem de iluminat public Cartier Ceyrat, Municipiul Oradea, județul Bihor"

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 13

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ogorului și str. Apateului din municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 15

Proiect de hotărâre și Raport de specialitateprivindaprobareaproceduriilegale de achizitiepentruintretinereasiamenajareaparcului Petofi siscuar central Bd. Dacia, sensurigiratorii: Bd.Dacia/Transilvaniei, Bd.Dacia/ Carpati, Borsului - parcul Industrial, parculTraian, parculGhioceilor, parcul Sala Sporturilor, scuar Piata Devei, parcul 1 Decembrie, parcul IC Bratianu, parculLibertatii, parculOnisiforGhibu din Municipiul Oradea finalizata cu incheiereaunuiacordcadrupe o perioada de 3 ani (2017-2020)

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 16

Proiect de hotărâre și Raport de specialitateprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Piața Obor"

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 18

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr. 106588/2008, prin introducerea unor suprafețe noi, rezultate în urma modernizării străzilor în cursul anului 2016, conform anexei nr. 1.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 29

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind completarea ,,Regulamentului de Organizare și funcționare a transportului greu în municipiul Oradea"  aprobat prin HCL. nr. 362/2010 și modificat succesiv prin HCL nr. 362/2010 și HCL 803/2012

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 66

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Asigurarea alimentării de rezervă a cazanului nr. 1 cu gaze naturale,,.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

III. ARHITECT ȘEF

PUNCTUL NR. 14

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea art. 2 din H.C.L. 741/2015 privind aprobarea P.U.Z. - parcelare teren pentru amplasarea locuințe individuale, zona str. Soarelui nr. cad. 174574 - Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dau cuvântul doamnei Lipoveanu.

 

D-na Lipoveanu Aurora - director Instituția arhitectului Șef

            Bună ziua!

Pentru materialele, nu pentru acesta, pentru 14, pentru că acesta vizează doar o prelungire de Plan Urbanistic Zonal.  Pentru materialele 46, 47 și 48, ca urmare a discuțiilor din comisiile de specialitate de ieri, modificăm articolul 1 prin care conform  declarațiilor autentificate notarial a tuturor investitorilor și inițiatorilor PUZ-ului se angajează să extindă pe cheltuiala lor pe drumuri, rețelele de energie electric apă și canal. O să dau propunerea de modificare de material șa Secretariatul Consiliului Local.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

-           Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot: Domnul Marinău.

 

D-nul Marinău - consilier

Ca urmare a intervenției doamnei architect șef , în acest moment, noi pe Ordinea de zi avem acest material care la articolul 1, punctual final, echiparea tehnico - edilitară avem următorul paragraf: ,, parcelele vor fi racordate la rețelel de energie electrică , apă și canalizare existente pe strada Plantelor prin extinderea acestora.,,

Pentru ca ceea ce a spus doamna architect șef să se poată regăsi în conținutul hotărârii de consiliu local, trebuie să existe o propunere de modificare a acestui material, în sensul prezentat de către dumneaiei.

Și atunci eu înțeleg să vă propun modificarea acestui material în sensul completării punctului echiparea tehnico -  edilitară, după cele ce am citit anterior, parcelele vor fi racordate la utilități, pe cheltuiala beneficiarului sau investitorului.

Și atunci noi să votăm fie propunerea afișată pe siteul Primăriei fie propunerea pe care eu am făcut-o, dar de altfel este ceea care a prezentat-o doamna architect șef. Ea însă, în această manieră îmbracă o formă legală. Este o propunere de modificare a proiectlui de hotărâre. 

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului secretar.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

            Propunerea domnului consilier este pertinent, ea este legală, este corectă. De ieri până azi trebuia să modificăm sau să modifice colegii de la arhitectul șef proiectul de hotărâre și raportul de specialitate dar nu a fost timp fizic. Atunci au venit cu o completare. Le-am indicat să facă o completare, completări în scris și despre asta făcea referire doamna Lipoveanu. Suntem în procedură legală, aceste completări vor fi depuse la Compartimentul de Specialitate al Consiliului Local, urmând ca noi să avem grijă, întradevăr să inserăm acolo această obligativitate care este de fapt este a inițiatorului proiectului. Așa este! Mulțumim pentru înțelegere și colaborare. 

 

D-nul Marinău Ioan - consilier

În măsura în care supunem la vot să înțelegem că supunem proiectul de hotărâre așa cum el este pe site?

Sau așa cum am propus eu să fie modificat?

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Așa cum ați propus cu completările făcute în scris la Compartimentul de Specialitate al Consiliu Local. Este corect ce spuneți.

 

D-nul Marinău Ioan - consilier

Deci, acele completări deocamdată nu le avem! Deci, cu propunerea de făcută acum de modificare, în sensul arătat. Extinerea rețelelor să se facă pe cheltuiala beneficiarului sau a investitorului.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

Supun la vot propunerea făcută și din câte am înțeles de la doamna Lipoveanu această propunere este valabilă și pentru materialul 47 și 48.

Atunci, voi supune la vot propunerea făcută de domnul Marinău, referitor și la celelalte două puncte.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

D-nul Marinău Ioan - consilier

            Dacă îmi perimteți, la materialul 47 există această chestiune, nu este nevoie să fie modificat ci doar la materialul 46 și 48! 

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Da, atuncia pentru a elimina orce fel de dubiu, vă rog să acceptați propunerea încă o dată spun, a domnului consilier Marinău, care este corectă și este legală  și supunem atenției dvs. această propunere.

Domnul președinte vă trog să o faceți!

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

Supun la vot propunerea făcută de domnul consilier Marinău care face referire la materialul 46 și 48!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 46

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobrea P.U.Z. - parcelare teren pentru amplasare locuințe, reglementare parcele zona str. Plantelor - str. Afinelor, nr. cad. 195191 - Oradea.

Supun la vot materialul 46 cu propunerea făcută!

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 47

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - parcelare teren pentru amplasare locuințe zona str. Frunzișului - str. Pasului nr. cad. 155833, 20809 - 20819 - Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 48

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone de activități economice terțiare, zona str. Ogorului, nr. cad. 193290, 193264, 193281, 192928, 192929, 192930, 192731, 192752, 195127 - Oradea.

Voi supune la vot propunerea făcută de domnul Marinău!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 Acum supun la vot materialul nr. 48 cu propunerea făcută!

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

IV. RESURSE UMANE

PUNCTUL NR. 17

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

                       

V ASCO    

PUNCTUL NR. 19

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acordarea unui sprijin financiar asociațiilor și fundațiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora, copii, tineri, persoane cu dizabilități, vârstnici

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 27

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificarii și compleării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin HCL nr. 497/2012 - modificat și completat prin HCL nr. 354/2016.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 28

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Acordului de parteneriat între Adminitrația Socială Comunitară Oradea și Colegiul Tehnic Transilvania Oradea, în vederea organizării acțiunii ,,Prânzul pe roți pentru oamenii străzii" pe perioada sezonului rece 2016-2017

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

                       

VI DIRECȚIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR. 20

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în concesiune operatorului Luxten Lighting Company SA a instalației de iluminat public realizată în cadrul proiectului de amenajare a Parcului Salca - etapa I.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURUI  PENTRU

4 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 21

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării din partea societății Madrugada Com SRL. 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 22

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea d-lui Sichet Emil Francisc constând în infrastructură de alimentare cu apă.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 23

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea d-lui Butnaru Felician Csaba, proprietar al imobilului din str. Călărașilor nr. 4B  constând în infrastructură de alimentare cu energie termică.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR.  24

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea d-lui Cohuț Ioan  constând în infrastructură de alimentare cu energie termică.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR.  25

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune.

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR.  26

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Distrigaz Vest SA Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURUI PENTRU

4 VOURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR.  49

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2016.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURUI PENTRU

4 VOURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR.  56

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea asocierii autorităților contractante Primăria Municipiului Oradea și Societatea Termoficare Oradea SA în vederea achiziționării de servicii de asigurare a centralei pe gaz de producere energie electrică și energie termică în cogenerare în sistem centralizat în municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURUI PENTRU

4 VOURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR.  57

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării  din partea societăţii Plastor SA constand in bunuri materiale

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR.  58

               Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind completarea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR.  59

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURUI PENTRU

4 VOURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR.  60

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea programului de investiţii pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURUI PENTRU

4 VOURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR.  61

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind numirea unui reprezentant al Municipiului Oradea in Adunarea Generala a Acționarilor la societatea RER Ecologic Service Oradea SA ca urmare a demisiei dlui Domocoș Laviniu Ionuț.

Dau cuvântul domnului viceprimar.

 

D-nul Birta Florin - viceprimar

Vreau să fac o propunere în Adunarea Generala a Acționarilor la societatea RER Ecologic Service Oradea SA în persoana domnului Revnic Adrian.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofin - președinte de ședință

-          Domnul Revinic Acceptați?

 

D-nul Revnic Adrian - consilier

Da.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofin - președinte de ședință

Alte propuneri dacă mai sunt?

Dacă nu supun la vot propunerea viceprimar:

 

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

5 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

Voi supune la vot materialul nr. 61:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR.  62

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 23 noiembrie 2016 și mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în A.G.A., societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR.  63

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea contractelor de concesiune încheiate cu societățile PERIND SA și ZUCCHETTI SRL precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății A.D.P. SA în A.G.A. societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota „pentru"în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor extraordinară și ordinară a A.G.A. care vor avea loc în data de 24 noiembrie 2016 (prima convocare) și în data de 25 noiembrie 2016 (a doua convocare)

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 64

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2016.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR.  65

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei din partea domnului Lazăr Florin Daniel constând  în infrastructură de alimentare cu apă realizată pe str. Nufărului

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 67

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind unele măsuri în legătură cu contractul de delegare a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, Grădinii Zoologice, Ștrandului Municipal, Ștrandului Ioșia Nord, WC-urilor publice și Cimitirului Municipal semnat cu Societatea Administrația Domeniului Public SA

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 68

Proiect de hotărâre și Raport de specialitateprivind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Oradea, servicii constand in administrarea pietelor agroalimentare publice, strandurilor publice, cimitirelor publice, WC-urilor publice si a gradinii zoologice din Municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR.  69

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație al Societăților Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locală Oradea SA in conformitate cu legislatia privind guvernanța corporativă

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

VII. POLIȚIA LOCALĂ

PUNCTUL NR.  45

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal,pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

4 VOTURI ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

VIII. DMPFI

PUNCTUL NR.  73

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici în vederea realizării investiției: „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea - Centru multicultural și multiconfesional european - Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt și Bethlen respectiv a curtinei nordice și vestice".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR.  74

Proiect de hotărâreșiRaport de specialitateprivindaprobareaproiectului si a cheltuielilor legate de proiect "RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 75

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobareaprivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie: RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

La capitolul DIVERSE

D-na Kirei Melinda - consilier

Aș dori să prezint Consiliului Local o inițiativă, adică un Proiect de hotărâre pe care l-am depus astăzi privind introducerea liniilor de gardă la Spitalul Clinic Municipal Oradea, la secția de ORL și oftalmologie pediatrică.

După discuțiile care au fost purtate cu părinți, cu bunici, a cărăr copii suferă de probleme ORL și oftalmologie și sunt nevoiți ca după programul la spital să, dacă de obicei, cum e legea lui Murphy, dacă după program începe să plângă că îi doare urechea, că are problem, părinții sunt nevoiți să ducă copii la Spitalul Municipal la Urgență, unde copilul nu este în împrejurimi adecvate, luând în considerare și starea lui fizică. Și pentru acest proiect a fost astăzi depus ... și doresc ca executivul să dea în continuare pentru Raport de specialitate și să fie luat în considerate.

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

Dau cuvântul domnului secretar!

 

 D-nul Vila Ionel - secretar

Da, am înțeles că ați depus  astăzi un proiect. Da! Precum bine știți și vă informez că inițiativa elaborării proiectelor de hotărâri aparține primarului, consilierilor locali și cetățenilor. Dacă ați depus proiectul de hotărâre la registratură, va ajunge la compartimentul de specialitate, o să-l urmărim. Am înțeles că acuma dvs. ați dorit să anunțați acest lucru, să informați și ceilalți consilieri că ați depus pentru un Proiect de hotărâre.  

 

D-nul Filimon Laviniu Teofil - președinte de ședință

La diverse dacă mai sunt și alte luări de cuvânt?

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Da, trebuie să-I mulțumim domnului președinte de ședință, iat că au trecut încă trei luni de zile și trece timpul practice de la noi! Și a condus bine după opinia mea ședințele. Acum, dvs. va trebui să faceți o propunere pentru următoarea perioadă de trei luni, pentru desemnarea, alegerea ...

Vă rog, domnul Birta!

 

D-nul Birta Florin - viceprimar

O propun pe doamna Camelia Buhaș pentru a îndeplini funcția de președinte pentru următoarele trei ședințe.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Doamna consilier acceptați?

 

D-na Buhaș Camelia - consilier

Da.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Mulțumim.

-          Mai sunt și alte propuneri?

Atunci am să supun înspre aprobare:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

Vă mulțumim.

Si, domnul ex președinte în mandatul dinainte  a închis ședința.

O zi bună.

 

Preşedinte de sedinţă                                                     Secretar al Municipiului Oradea

             FILIMON LAVINIU TEOFIL                                                                 jr. IONEL VILA

 

Întocmit: JURCA MARIANA

 

 

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 23 noiembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2