Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 27 aprilie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Joi , 4 Mai 2017, 13:01

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi 27 aprilie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi 27 aprilie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi 27 aprilie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 27 aprilie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, Chiană Laurențiu Alin,  d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian.  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-l Huszar Istvan-Eric, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel-George,   d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: d-na. Kecse Gabriela și d-nul Negrea Adrian

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

                d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor consilieri, domnilor consilieri, ședința ordinară aferentă lunii aprilie a fost convocată pentru astăzi 27 aprilie 2017. Vreau să precizez că din totalul de 27 de consilieri locali aleși în funcție sunt prezenți acum 25, lipsesc motivați următorii consilieri Kecse Gabriela și Negrea Adrian. În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 14 voturi. Înainte de a intra în ordinea de zi supun atenţiei dvs. înspre aprobare  procesul verbal al ședinței anterioare din data de 30 martie 2017.

 

-          Cine este pentru? 24 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 1 vot

 

Vă mulțumesc.În aceste condiții dau cuvântul președintelui de ședință, doamnei Dulca Camelia Mariana. Poftiți d-na consilier.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Bună ziua tuturor!

Pentru ședința de azi 27 aprilie 2017 avem în față un borderou care cuprinde 74 de material care au fost discutate în comisiile de specialitate, totodată vreau să anunț că executivul a retras materialul cu numărul 40, astfel vă supun la vot borderoul după ce a fost rertras materialul cu numărul 40.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Am propunerea să începem cu materialele cu numărul 49 și 50 având în vedere trebuiesc depuse la Cluj.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 49. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL 620 din 30 august 2016 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect "RESTAURAREA CASEI DARVAS - LA ROCHE IN VEDEREA VALORIFICARII PATRIMONIULUI CULTURAL SECESSION"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 50. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL 621 din 30 august 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție: "RESTAURAREA CASEI DARVAS - LA ROCHE IN VEDEREA VALORIFICARII PATRIMONIULUI CULTURAL SECESSION"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 1. Raportul anul privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Oradea.

Discuții dacă sunt?

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul doamnei consilier Kirei Melinda

 

D-na Kirei Melinda - consilier local al municipiului Oradea

 

Stimată d-na președinte, stimați colegi!

Citind Raportul de activitate bine documentat pe 300 de pagini, lucrare vastă, aţi putea avea impresia că în urbea noastră, din punctul de vedere al primăriei, totul merge bine. Numai la capitolul "Audit public intern" sunt menționate câteva neajunsuri. Permiteți-mi câteva observații critice, câteva întrebări menite să îmbunătățească acest raport și, bineînțeles, activitatea curentă și viitoare.

- Atât semestrul II/2015 cît și semestrul I/2016 așa cum rezultă din cele două rapoarte, din anul trecut și din acest an, au fost dedicate stabilirii impozitelor și taxelor locale, instruirii personalului. Cam mult un an.

- O serie de necorelări neconcordante între cifrele raportate cu execuția în 2015, pag. 2 din raportul din anul trecut, și cele din raportul din acest an, tot cu referire la 2015, pag. 7.

- Impozitul pe terenuri la persoane juridice a crescut în 2016 cu 6,9%, pe când la persoane fizice a crescut cu 14,5% în condițiile acelorași prevederi ale codului fiscal, de unde rezultă că majorarea poverii fiscale cade pe umerii locuitorilor municipiului.

 - Interesant este și faptul că execuția la impozitul pe terenuri la persoane juridice este de 99,7% față de buget, iar la persoane fizice este de 101,5%. Severitate maximă față de persoane fizice, indulgență față de persoane juridice.

- La capitolul cheltuieli cu salariile ar trebui să existe o informație cu privire la numărul mediu de persoane, raportat la cheltuielile cu salariile, ca să ne putem da seama de unde rezultă creșterea de 25% a acestor cheltuieli față de 2015.

- Reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile ale instituțiilor publice cu 7,2% față de bugetul inițial (pag. 13), în esență este unlucru pozitiv, dacă e în urma unor măsuri raționale aplicate și nu ca urmarea unui buget umflat inițial. Nu găsim nici o explicație.

- De ce au scăzut cheltuielile cu reparațiile curente la unitățile de învățământ cu 47,2% față de 2015, și cu 50,3% față de planul inițial pe 2016 (pag. 14)? Cunoscând situația din unitățile de învățământ este loc de îmbunătățiri.

- Nu s-a menționat cât la sută din totalul de achiziții directe s-a realizat pe SEAP (Sistem Electronic de Achiziții Publice), dacă se respectă prevederile art. 21 alin. 1 lit. a, b, c, Legea 20/2016 care prevăd pentru 2016 cel puțin 60% până în luna mai, iar după această dată în totalitate pe SEAP și numai cu derogare justificată altfel.

 - La capitolul Direcția juridică nu sunt menționate care sunt cele mai importante cazuri din cele 134 de dosare pierdute, cele 56 neapelate și nerecurate, cele 26 în care s-a renunțat la judecată. Prezintă interes public și modul de recuperare de la cei vinovați a amenzilor, penalităților, corecțiilor și prejudiciilor stabilite de organele de control, lucruri despre care nu se vorbește în raport.

 - La capitolul 4 Activități de control și reglementare privind asigurarea serviciilor publice, se menționează alimentarea cu apă, canalizarea, inclusiv cea pluvială, administrarea cișmelelor publice, a fântânilor arteziene și a rețelelor de irigat, dar nu se spune nimic despre verificarea hidranților exteriori de incendiu, a bazinelor și rezervoarelor cu apă pentru stins incendii.

Nici la capitolul Compartiment Protecție Civilă PSI nu apare nimic.  Aș avea și alte observații, dar nu doresc să monopolizez discuțiile. Important ca pe viitor analiza să fie mai obiectivă, pe lângă realizări să apară și neajunsurile. Conștientizarea acestora e primul pas spre remediere.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Mulțumesc d-na consilier.

Discuții dacă sunt? Dau cuvântul domnului viceprimar Birta Florin.

 

 D-nul Florin Birta - viceprimar al municipiului Oradea

Am luat act de ceea ce ati citit dvs. Dacă aveți nevoie de răspunsuri vă vom da, după ce vom verifica. Vreau doar să precizez faptul că, raportul anual privind starea economică, socială și de mediu este pe anul 2016 și să nu uităm că în 2016 până în luna iunie inclusiv grupul UDMR a fost la guvernare locală și putea ști toate aceste chestiuni și să le remedieze.

 

Cap. I. DIRECȚIA TEHNICĂ

 

Materialul nr. 2. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Modernizare str. Caraiman" din municipiul Oradea varianta V1 recomandată de proiectant.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 3. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Modernizare str. LĂCRĂMIOARELOR" din municipiul Oradea varianta V1 recomandată de proiectant.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 4. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea achiziției și a caietelor de sarcini, pentru prestarea serviciilor de întreținere și amenajare a parcurilor:  22 Decembrie, Țăranilor, Teiului din mun. Oradea finalizate cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani (2017 - 2020).

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 7. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Construire punct de colectare selectivă a deșeurilor".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 22. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Chioșc de vânzare bilete și abonamente în Piața Unirii".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Cap. II. RESURSE UMANE.

 

Materialul nr. 5. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru personalul contractual și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitatre al Primarului municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 21

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 4

 

Materialul nr. 8. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Cetății și Orașului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 21

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 4

 

Cap. III. A.S.C.O.

 

Materialul nr. 6. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acordarea de subvenții de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2017, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

 

Cap. IV. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR.

 

Materialul nr. 9. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aplicarea unor măsuri administrative și atribuirea unor spații destinate Organizațiilor Non - Profit  in  incinta Cetății Oradea.   

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 15. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privindprivind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 2015 pentru stabilirea bunurilor care pot face obiectul compensării în condițiile Legii nr. 10/2001, respectiv a Legii nr. 165/2013

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 22

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 3

 

Materialul nr. 16. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea încheierii sau prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non - Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc) sau societăți comerciale

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 17. Proiect Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea completării Listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activitaţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68 din 2008, aprobată prin H.C.L nr. 600/2008

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 18. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri de desființare a imobilelor - construcții cu caracter industrial, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate pe strada Oneștilor nr. 78

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 20. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 159008 şi înscris în CF 159008, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Mălăieș Florica - Rodica.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 21. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 172059, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 38 (în Cartierul Tineretului) în favoarea dnei. Crișan Alexandra.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 23. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publicăa Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 238 mp, identificat cu nr. cadastral 197383 - Oradea situat în mun. Oradea, str. Chimieinr. 3 - 5.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 24. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a unor terenuri situate în mun. Oradea, str. Ogorului F.N.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 25. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Koreni Ján şi soția sa, d-na. Koreni Alina - Ana, referitoare la suprafaţa de 10 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 157912 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nufărului nr. 169/D, cu destinaţia "drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 18

-          Împotrivă? 7

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 26. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Kulcsar József referitoare la suprafaţa de 38 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196494,  situat în mun. Oradea, în zona străzii Valea Frumoasă, cu destinaţia "drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 18

-          Împotrivă? 7

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 27. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Nagy Erzsébet referitoare la suprafaţa de 18 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188535, situat în mun. Oradea, în zona străzii Valea Frumoasă nr. 29, cu destinaţia "drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 18

-          Împotrivă? 7

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 28. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind administrarea contractelor de concesiune având ca obiect terenuri ocupate de garaje auto pe raza Municipiului Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 18

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 7

 

Materialul nr. 29. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, cu suprafața de 566 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 197763 şi înscris în CF 197763, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 4, în favoarea soților Botoșanu Toader și Maria

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 30. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, cu suprafața de 698 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 178291 şi înscris în CF 178291, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 16, în favoarea soților Ghiuro Lică și Elena

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 31. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, cu suprafața de 602 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 187319 şi înscris în CF 187319, situat în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 8B, în favoarea soților Scorțe Gheorghe și Scorțe Gabriela - Claudia

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 32. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 113 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină,  identificat cu nr. cadastral 194113 şi înscris în CF 194113, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea d-lui. Praja Viorel.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 33. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 769 mp, reprezentând teren cu construcţii - casă și anexe, situate în mun. Oradea, str. Corneliu Baba fn, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării suprafeței de 769 mp teren în favoarea soților Țigan Ioan și Țigan Elena.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 34. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 866 mp, reprezentând teren public, situat în mun. Oradea, în zona străzii Anatole France.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 35. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate  pentru aprobarea unor măsuri de desființare a imobilului - casă cu 2 apartamente achiziționat de către Municipiul Oradea de la d-na. Fritea (fostă Man) Delia - Monica.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 36. Proiect de hotărâre și Raport de specialitatepentru aprobarea unor măsuri de desființare a imobilului - casă achiziționat de către Municipiul Oradea de la d-na. Gurzău   Laura  - Luciana.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 37. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 908 mp și 2.183 mp, reprezentând drumuri publice, situate în mun. Oradea, în zona străzii Ogorului

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 38. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.730 mp,  reprezentând teren - drum de acces în zona str. Ion Mihalache - proprietate publică a Municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 39. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 19.728 mp,reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Bihorului - tronson 2.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Discuții dacă sunt? Dau cuvântul domnului consilier Huszar Istvan.

 

 D-nul Huszar Istvan - consilier local al municipiului Oradea

Mulțumesc d-na președinte. Având în vedere că cele două materiale 39 și 40 sunt strâns legate între ele care este motivul pentru care s-a retras materialul cu numărul 40 și 39 a rămas pe borderou.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul domnului director DPI - Popa Lucian.

 

D-nul Lucian Popa -  director DPI.

Buna ziua.

Nu sunt strâns legate între ele, sunt două numere cadastrale diferite. Acest material rămane în vigoare celelălalt nu mai este necesar să îl facem, se poate rezolva fără să mai facem această cadastrare.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 22

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 3

 

Materialul nr. 41. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.441 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Lăcrămioarelor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 42. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 706 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Caraiman.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 43. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea locuințelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin HCL nr. 225/30.03.2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 44. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în administrare către Administrația Socială Comunitară Oradea a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 46. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de Nechifor Romică - Intreprindere Individuală referitoare la suprafaţa de 54 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196126,  situat în mun. Oradea, în zona străzii Czárán Gyula, cu destinaţia "drum public".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 54. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind reglementarea apartenenței la domeniul public sau la domeniul privat al Municipiului Oradea a unor imobile cu destinația de locuință.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 57. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL 624/30.08.2016 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului "Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 21

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 4

 

Materialul nr. 60. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, cu suprafața de 637mp situat în mun. Oradea, Calea Clujului, respectiv pentru concesionarea directă a unei suprafețe în favoarea Societății Grup West Premium SRL.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

CAP. V. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

 

Materialul nr. 10. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - Reglementări urbanistice pentru parcelare teren în vederea amplasării de locuințe zona str. Piersicilor, nr. cad. 193928, 193927 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 11. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - Construire și amenajare parc industrial, str. Ion Mihalache, nr. cad. 179854 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 12. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - Parcelare teren pentru amplasare de locuințe Calea Sântandrei, nr. 44 V6, nr. cad. 195488 - Oradea. 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 13. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea art. 1 al. 1, din HCL 404/2015 de aprobare PUZ - Lotizare teren pentru dezvoltarea unui ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare, str. Ceyrat nr. cad. 169131,10838,  10839, 165409, 171125, 165412, 169342, 165022, 165023, 165024, 165026, 187489 Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

CAP. VI. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Materialul nr. 14. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 45. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru înființarea unei școli internaționale private (cu predare în limba engleză) în Oradea și mandatarea Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. (ADLO) să facă demersurile necesare realizării proiectului.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 48. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind completarea HCL 67/26.01.2017 referitor la aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 51. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Compania de Apă SA.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Discuții dacă sunt? Dau cuvântul domnului consilier Huszar Istvan.

 

 D-nul Huszar Istvan - consilier local al municipiului Oradea

Mulțumesc d-na președinte. Așa cum am menționat și în cadrul ședinței de comisie buget la art. 1 aș dori completarea "...se aprobă contractarea de servicii juridice în condițiile legii."

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul domnului secretar - Vila Ionel

 

D-nul Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

Observația dvs a fost remediată de ieri.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 52. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și în seama Municipiului Oradea, Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 6647 mp cu societatea Real Expert Advertising SRL.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

-           

Materialul nr. 53. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și în seama Municipiului Oradea, Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenurilor în suprafață totală de 32.117 mp, respectiv 193 mp cu societatea Han Besitzgesellscaft SRL

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 55. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și în seama Municipiului Oradea, Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 4339 mp cu societatea Modpack System SRL.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 56. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adnunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 18

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 7

 

Materialul nr. 59. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în concesiune către operatorul Compania de Apă Oradea SA a bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare rezultate ca urmare a implementării proiectului Amenajare Parc Salca Etapa a II -a.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 61. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru atribuirea în administrare a unui teren în suprafața de 1515 mp, către societatea Administrația Domeniului Public SA, în vederea construirii unui imobil în regim hotelier în vecinătatea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Discuții dacă sunt? Dau cuvântul domnului consilier Huszar Istvan.

 

 D-nul Huszar Istvan - consilier local al municipiului Oradea

Mulțumesc d-na președinte. Așa cum am discutat și în comisie, propun ca să se aibe în vedere la elborarea studiului de oportunitate și fezabilitate ca la parterul acestui imobil să fie un bazin didactic și tunelul acela de legătura, să fie astfel conceput să se poată trece de la bazinul acoperit de 33 la bazinul olimpic.

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Multumesc. Executivul a luat act de propunerea dvs. și în comisie și acum iar la următoarele proiecte sigur că vor veni cu aceste reguli.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 62. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în concesiune către societatea Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării proiectului Amenajare Parc Salca, Etapa a II - a.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 63. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea avizului cu privire la concesionarea de către Societatea ECO Bihor SRL, operatorul Depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea, a Serviciului Public de salubritate pentru managementul și operarea facilităților Centrului de Management Integrat al Deșeurilor - Boroșneu Mare și a Stației de transfer - Târgu Secuiesc, județul Covasna.

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Discuții dacă sunt? Dau cuvântul domnului consilier Sabău Liviu

 

 D-nul Sabau Liviu - consilier local al municipiului Oradea

Mulțumesc d-na președinte. Nu există nici o posibilitate ca aceste deșeuri să ajungă la groapa din Oradea? Este și distanța foarte mare, mă gândesc ca nu este rentabil la transport.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul domnului Primar.

 

D-nul Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea

 

Acest acord nu are nici o legătură cu depozitarea acestor deșeuri în Oradea ci doar cu extinderea practic a obiectului de activitate a companiei care a fost înființată pentru proiectul din Oradea, astfel încât în baza expertizei acumulate să poată desfășura activități și în alte zone.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 64. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 18

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 7

 

Materialul nr. 66. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 21

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 4

 

Materialul nr. 67. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind numirea membrilor în Consiliul Director al Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune și modificarea Statutului și Actului Constitutiv al asociației.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 21

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 4

 

Materialul nr. 68. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 22

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 3

 

Materialul nr. 70. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind renunțarea Municipiului Oradea la calitatea de membru asociat în Fundația euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 18

-          Împotrivă? 7

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 71. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea avizului Societății ECO Bihor SRL pentru depunerea unui proiect de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6, O.S. 6.1. Producție în vederea creșterii producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate: biogaz, biomasă, geotermal.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 73. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.05.2017 - 30.04.2018, majorarea cotei de constiuire a Fondului de închidere depozit și încheierea Actului adițional nr. 16 la Contractul de parteneriat public - privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Kaviep Kft.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 72. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea începând cu 01.05.2017 a tarifului pentru colectarea deșeurilor de la persoane fizice, practicat de Societatea RER Ecologic Service Oradea S.A., în baza contractului de concesiune nr. 106588/22.01.2008.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 18

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 7

 

Materialul nr. 74. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății A.D.L. Oradea SA de a încheia în numele și pe seama Municipiuylui Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 5.185 mp cu societatea Valtryp SRL.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

VII. DIRECȚIA JURIDICĂ

 

Materialul nr. 19. Informare privind modalitatea de ducere la îndeplinire a Hotărărilor Consiliului Local al Muncipiului Oradea pentru anul 2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu trecem mai departe.

 

Materialul nr. 47. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind desemnarea reprezentanților municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. Zona Metropolitană Oradea.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Discuții dacă sunt? Dau cuvântul domnului consilier Huszar Istvan.

 

 D-nul Huszar Istvan - consilier al municipiului Oradea

Mulțumesc d-na președinte. În proiectul de hotărâre sunt trecuți deja reprezentanții propuși. Se mai poate "umbla" la această listă? D-nul secretar susține că nu, deci nici o șansă ca unul dintre reprezentanții UDMR să facp parte din Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. Zona Metropolitană Oradea.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

-          Cine este pentru? 18

-          Împotrivă? 7

-          Abţinere?

 

Materialul nr. 58. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea și completarea contractului de administrare - cadru aprobat prin HCL nr. 64/26.01.2017.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

 

Discuții dacă sunt? Dau cuvântul domnului consilier Huszar Istvan.

D-nul Huszar Istvan - consilier al municipiului Oradea

 

Mulțumesc d-na președinte. Față de contractul inițial lipsește punctul f care spune în felul următor "să participe la recepția lucrărilor de investiții, reparații curente și capital consemnând finalizarea acestora în procese verbale de recepție".

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

 

Se va verifica și se va include în material.

 

Discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

 

CAP. VIII. D.M.P.F.I.

Materialul nr. 60. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Autorității Urbane, în vederea accesării finanțării nerambursabile alocate Municipiului Oradea prin Programul operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 22

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 3

 

DIVERSE

Materialul nr. 65. Informare în vederea însușirii de către Consiliul Local a constatarilor Curții de Conturi legate de UAT Municipiul Oradea și entitățile subordonate acestuia cuprinse în Raportul referitor la finanțele publice locale pe anul 2015 la nivelul județului Bihor.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Discuții dacă sunt? Dacă dorește la să ia la diverse cuvântul?

Poftiți, D-le primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

 

Stimați colegi, având în vedere faptul că, domnul director Csuzi Istvan participă pentru ultima dată la o ședință de consiliu în această calitate, vreau să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut la Compania noastră de Transport Local alături de ceilalți membri din echipa de conducere și angajații societății în toți acești ani. Vreau să-i mulțumesc pentru pregătirea proiectelor europene legate de extinderea liniilor de tramvai, studii de mobilitate etc. și bineînțeles să-i urez în numele executivului și al Dvs. Mult Succes!, în Emiratele Arabe, sper să lase o impresie bună despre țara noastră și despre municipiul Oradea. Mult succes d-le Csuzi Istvan !

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Discuții dacă mai sunt?

 

Dau cuvântul domnului consilier Huszar Istvan.

D-nul Huszar Istvan - consilier al municipiului Oradea

 

Mulțumesc asemenea domnului director Csuzi Istvan, cu rugămintea că nu ne va uita și ne va trimite o vedere.

 

D-na Dulca Camelia Mariana - preşedinte de şedinţă

Dacă nu mai sunt alte discuții declar ședința închisă.

 

Vă dorim tuturor. O zi minunată!

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                   SECRETAR,

   Dulca Camelia Mariana                                                                                        Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

Natalia Gyori

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 27 aprilie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2