Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 28 aprilie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Joi , 9 Iunie 2016, 15:27

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi 28 aprilie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi 28 aprilie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi 28 aprilie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi 28 aprilie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a

Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

            Participă următorii consilieri: d-l Bârsan Ioan, d-na Bunea Doina, d-l Câmpan Ioan, d-na Coste Marina Adelina, d-na Debelka Boglarka Lilla, d-na Dulca Camelia Mariana, d-l Felea Adrian Ioan, d-l Filimon Teofil Laviniu, d-l Huszar Istvan, d-l Kis Gabor Ferenc, d-l Lascu Tudor Sebastian, d-l Manea Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel George, d-l Negrean Daniel Dumitru, d-na Popescu Anca Magdalena, d-l Pușcaș Cristian, d-l Ritli Laszlo Csongor, d-l Sarkozi Zoltan, d-l Stângă Adrian, d-l Szabo Jozsef , d-l Tau Ioan, d-ra Vig Hajnalka Ildiko, d-l Vulcu Daniel Sorin.

            Lipsesc motivat: d-l Bonchiş Ioand-l Dan Octavian, d-l Huszar Istvan, d-l Sarkozi Zoltan.

            Invitaţi: d-nul Eduard Florea - city manager, d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manger general Eurobusiness Parc Oradea SA, d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

Dl. Ionel Vila - secretarul municipiului Oradea

Doamnelor consilieri, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor colegi, stimați invitați, ședința ordinară aferentă lunii aprilie 2016, a fost convocată pentru astăzi, joi, 28 aprilie 2016.  Din totalul de consilieri locali aleși în funcție, de 27 de consilieri locali aleși în funcție, sunt prezenți acum 22, lipsesc motivați următorii consilieri Huszar Istvan, Bonchiș Ioan, Dan Octavian și Sarkozy Zoltan. În consecință, ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu 14 voturi și cu 18 voturi, dar înainte de a intra în ordinea de zi v-aş ruga să îmi daţi voie să supun aprobării dvs. procesul - verbal al ședinței anterioare a consiliului local și anume, procesul - verbal al ședinței din data de 31 martie 2016, care a fost afișat prin publicitate la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local.  

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Dacă se abține cineva?

21 VOTURI PENTRU

1 VOT ÎMPOTRIVĂ

 

În aceste condiții, cum spuneam, ședința noastră fiind legal constituită, dau cuvântul președintelui de ședință domnul Lascu Tudor Sebastian.

Poftiți domnule Lascu!

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Bună ziua tuturor!

Astăzi avem pe Borderou 102 materiale, care au fost supuse discuției în comisii, comisiile de ieri și comisiile de astăzi!.. aș începe cu punctual 1...votăm Borderoul, votăm Ordinea de zi!

Domnul consilier Ritli, poftiți!

 

Dl. Ritli Ladislau - consilier

Mulțumesc frumos domnule președinte!

Înainte de votul pentru Borderou sau pentru Ordinea de zi aș dori să îl întreb pe domnul secretar dacă dumnealui consider că în condițiile în care la ședința de comisii de ieri, am avut afișate și puteam să accesăm 49 de material.

- Este normal, ca astăzi la ora două, la abia 24 de ore mai târziu să discutăm despre 102 materiale care au fost publicate, din care jumătate sau peste jumătate au fost publicate în ultimele trei ore, înainte de ședință. Dacă considerați că în aceste condiții, această ședință și modul de convocare a acestei ședințe a fost una normal sau legală?

Mulțumesc.

 

Dl. Ionel Vila - secretarul municipiului Oradea

Da..nu mă gândesc mult cum să vă răspund domnule consilier pentru că resortul meu este legalitatea și vreau să vă spun că ședința a fost legal constituită, legal anunțată și este acum legal constituită.

În ceea ce privește materialele la care dvs. trebuie să aveți acces, așa este! Se întâmplă faptul că nu întotdeauna și nu numai acuma și de-alungul mandatului au fost situații în care nu au ajuns în termenul prevăzut de lege materialel la dvs. pentru a le putea studia.

Dar despre oportunitate și despre urgența discutării unor material nu cu secretarul cred că trebuie să discutați!

Vă repet că eu vorbesc despre legalitate! Iar dacă au apărut material de la o zi la alta am avut grijă să convocăm o altă tură de comisii, chiar dacă reunite, pentru a le da legalitatea cuvenită. Ca atare, așa cum spunea și domnul președinte, materialele au fost discutate în comisiile de ieri și cele care au apărut de ieri până astăzi sau care au fost pe circuit la semnat au fost discutate astăzi! Deci, întrunesc condițiile legale pentru a putea fi discutate!

În consecință, Borderoul care este în fața dvs., îl aveți și domnul președinte de ședință o să îl supună înspre aprobare, este opțiunea dvs., este actul dvs. de voință în calitatea mandatului pe care îl exercitați de a vota sau nu!

Vă mulțumesc!   

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumesc domnului secretar!

Voi supune la vot borderoul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 1

Informare privind modalitatea de ducere la îndeplinire a Hotărărilor Consiliului Local al Muncipiului Oradea pentru anul 2015.

-          Dacă sunt discuții?

 

CAPITOLUL I. DIRECŢIA TEHNICĂ  

PUNCTUL NR. 2

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr. 106.588/22.01.2008, prin introducerea unor suprafeţe noi (carosabil şi pietonal) situate în Piaţa Unirii, pentru prestarea activităţii de salubrizare stradală şi dezăpezire, conform Anexei 1.

-          Discuții dacă sunt?  Domnul consilier Stângă.

 

Dl. Stângă Adrian -conslier

Mulțumesc domnule președinte!

Aș dori în primul rând să știm, dacă aceaste zone, dacă aceste suprafețe noi introduse au fost recepționate deja?

Mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Domnnul director Ghitea!

 

Dl. Ghitea Mircea - director Direcția Tehnică

Așa cum am precizat și ieri când sa pus întrebarea, nu știu să vă răspund, pentru că nu Direcția Tehnică se ocupă de acest lucru.

V-am sugerat să întrebați Direcția de Management.

... asta nu mai știu dacă sa recepționat sau nu!

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului primar!

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Dacă vă referiți la lucrările din Piața Unirii, ele sunt în momentul de față în curs de recepție! 

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Domnul consilier Stângă.

 

Dl. Stângă Adrian -conslier

Mulțumesc domnule președinte!

Da, întradevăr la acele lucrări mă refer, la cele din Piața Unirii. Dacă, întradevăr acestea sunt în cosntrucție, nu sunt recepționate, nu imi dau seama cum această administrație locală au putut să încheie contracte de închiriere a unor spații în acea zonă. Prin urmare, personal, solicit demiterea celor care se află în conflict de interese, în acest moment, cu privire la închirierea și utilizarea acelor spații.

Vă mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului primar!

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Sunt niște lucruri total diferite și eu înțeleg pe unii colegi că ... neavând o .... activitate pe care să o prezinte în perioada următoare trebuie să facă ceva! Pricep și această perioadă de campanile! Dar, cred că totuși în afară de spectacolul politic, care trebuie să abiă limitele lui, cred că sunt niște chestiuni de normalitate! Iar asigurarea curățeniei în zona centrală a orașului Oradea este o chestiune de normalitate!  În rest, sigur este dreptul fiecărui consilier local sau al ori cărui candidat să acționeze așa cum dorește el, dar cred că lucrurile nu trebuie încurcate! Vă mulțumesc foarte mult.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Domnul consilier Stângă.

 

Dl. Stângă Adrian -conslier

Aș dori să fac o precizare: domnule primar, eu personal nu mă aflu în campanie, spre deosebire de dumneavoastră care vă aflați! Prin urmare, consider că în momentul actual, colegii respectivi din executivul local se află în continuare în conflict de interese și acesta este raționamentul pentru care am solicitat demiterea lor.

Vă mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

-          Mai sunt alte luări de cuvânt?

Supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

17 VOTURI PENTRU

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare reţea de canalizare menajeră pe strada Fluturilor, municipiul Oradea".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Parcul Traian din municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

Domnul consilier Stângă!

 

Dl. Stângă Adrian -conslier

Mulțumesc domnule președinte! Am constatat în ultima perioadă că atât cetățenii orașului suferă de frig așa cum suferă și cei de la penetenciar. Prin urmare, văd că acest material vine de la cei de la penetenciar pentru că doresc să asigure condiții mai umane pentru toți deținuții, fapt pe care și noi, consilierii locali dorim ca să îl aibă toți cetățenii municipiului Oradea. Considerăm că acești oameni merită mai mult, prin urmare încurajăm pe toți cetățenii municipiului Oradea să solicite conectarea la Distrigaz, astfel încât ei să aibă condiții decente. Știu că aceasă conecatare apare cu totul altfel, dar este o conectare mascată ca să beneficieze de căldură la iarnă, așa cum ar trebui să beneficieze și toți cetățenii municipiului Oradea.

Mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului primar!

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Eu nu o să mai intervin întrun șir de replici pentru că e clar, pentru că orice om care uită la care se întâmplă, care e situația, voi spune că cei de la penetenciar pregătesc hrana cu motorină. Dacă vă uitați în cursul zile să vedeți ce poluare este în zona centrală, în zona respectivă și cred că dacă trec pe gaze este un lucru foarte bun pentru că se va reduce poluarea în zona respectivă.

În ceea ce privește grija față de cetățeni, cred că lucrurile sunt întro direcție normală și mai sunt vre-o trei, patru teme pe care sper că până la sfârșitul ședinței le ve-ți aborda ca să epuizați întreg spectrul de probleme electorale. Mai sunt câteva materiale și sunt convins că le ve-ți aborda! 

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumesc domnule primar!

-          Mai sunt discuții pe acest punct?

Domnul director Ghitea!

 

Dl. Ghitea Mircea - director Direcția Tehnică

Cu permisiunea dumneavostră aș vrea să fac pe scurt o precizare!

Domnul conilier, cu respect dezinformați!

V-am spus ieri la ce anume, care e destinația acestui branșament! .. era pentru a prepara hrana și nu de încălzire! V-am spus ieri că penetenciarul este în acest moment racordat la rețeaua de termie a orașului. Ca atare nu are nici o legătură ceea ce susțineți dumneavoastră ... în legătură cu încălzirea concetățenilor noștri și în legătură cu acest material! Și știți foarte bine acest lucru!

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului primar!

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Puteți să mai repetați încă o dată, se filmează și sigur, pe blogurile de campanie ve-ți putea fi bine repezentați, cred că puteți să continuați în felul acesta.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Domnul consilier Stângă!

 

Dl. Stângă Adrian -conslier

Mulțumesc domnule președinte.

Așa cum a explicat domnul Ghitea, domnul director, pe cei de la penetenciar au solicitat o soluție să poată să își prepare hrana caldă, eu am spus și propun orădenilor  să se debranșeze de la acest sistem închis din centrul orașului și să beneficieze în continuare de apă caldă menajeră și căldură în mod special!

Mulțumesc. 

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

-          Mai sunt discuții pe acest material?

-          Dacă nu, supunem la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Ovidiu Densuşianu din muncipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe strada Calea Aradului din municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 7

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe strazile Eftimie Murgu, Ion Raţiu şi Anton Bacalbaşa din municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 13

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru modificarea și completarea art. 3 din HCL 517/2015, prin aprobarea Modelului de Contract de prestare a serviciului de salubrizare privind activitățile de organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare și administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

1 VOT ABȚINERE

21 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 14

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Modificări nestructurale la Centrul de Afaceri cu Produse Agroalimentare, Oradea, str. Corneliu Coposu"

-          Discuții dacă sunt?

Domnul consilier Stângă.

 

Dl. Stângă Adrian - conslier local

Mulțumesc domnule președinte.

Țin să aduc la cunoștiința colegilor mei consilieri, că, ni se solicită prin Proiect de hotărâre o sumă de 140.000 de euro pentru a asigura niște pereți, trei pereți, o copertină și încă câțiva pereți și tâmplărie, în condițiile în care Piața Nufărul sa reabilitat integral cu 100.000 de euro! Aș dori să-l întreb pe domnul Andrica ce erori din proiectul inițial dorește să acopere cu aceste lucrări! Acest proiect acoperă numai partea de pereți așa cum ni sa prezentat sau și alte lucrări.

Mulțumesc. 

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului director Andrica!

 

Dl. Andrica Liviu - director S.C. Administrația Domeniului Public SA

La Piața Rogeriu, Centrul de Afaceri am constatat în timpul iernii anumite disfuncționalități. Aceste disfuncționalități constă în: sectorul de flori nu era închis, nici astăzi nu este închis, iar în hala de legume-fructe este curent. Nu este o eroare de proiectare, nu ascundem nimic, doar vrem să îmbunătățim condițiile pentru cei care își desfășoară activitatea în această piață!

Vis-a-vis de valoarea investiițiilor, valoarea care este dată pentru indicatorii tehnico-economici este o valoare estimată, noi urmând să facem o achiziție publică prin licitație. În urma licitației, valoarea va coborâ mult.

Referitor la Piața Nufărul lucrările sunt mult mai simple, sunt lucrări cu policarbonat cu alucobond. 

Mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumesc  domnului director Andrica!

Domnul consilier Stângă aveți cuvântul!

 

Dl. Stângă Adrian -conslier

În material și în toată documentația afișată la hotărârea de consiliu nu spune nimica de faptul că dumneavoastră doriți de fapt prin acest proiect  în afară de a asigura condițiile cele decente să instalați și o instalație de desfumare și alte instalații electrice. De asta era raționamentul pentru care v-am întrebat. Nu apar nicăieri ... și nici nu apar măcar costrurile respective, pentru că altfel nu se justifică prețul de 420 de euro/mp pe suprafața pe care dumneavostră o propuneți.

Mulțumesc.

 

Dl. Andrica Liviu - director S.C. ADP

În real valoarea instalațiilor de desfumare este aproximativ 60.000 de lei.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Domnul consilier Stângă aveți cuvântul!

 

Dl. Stângă Adrian -conslier

O să vă rog să ne prezentați acel deviz pentru că în materialul SF pe care l-am studiat ieri nu se găsește anexă la hotărârea de consiliu local, nu apare nimic referitor la acest subiect!

 Mulțumesc.

 

Dl. Andrica Liviu - director S.C. ADP

Am să vi-l prezit și imi asum ..

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Domnul consilier Ritli aveți cuvântul!

 

Dl. Ritli Ladislau - consilier local

Mulțumesc frumos.

Am discutat ieri în ședința de comisii și am și primit răspunsul Direcției Tehnice cu privire la faptul că acest proiect a fost fundamentat, nota de fundamentare, fundamentată de ADP și temeiul de proiect a fost emis tot de ADP. Noi avem din luna ianuarie domnul director, domnul Andrica, legat de aceasta, o promisiune în care domnul director ne-a transmis că unele  subunități în cadrul societății care astăzi nu au inscripția în limba maghiară, denumirile, vor fi rezolvate în cel mai scurt timp.â

Vă mai pun o dată întrebarea: nu este posibil să găsim în cadrul acestui proiect bani pentru 44 de litere, cu care să putem corespunzător să afișăm denumirea centrului de afaceri de acolo și în limba maghiară, dacă tot facem intervenții de ... în acest moment acolo. Eu cred că aceste costru ar fi mult prea mici sau nesemnificative chiar, față de lucrarea pe care o pregătiți.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Executivul va lua act de această propunere. O să vă comunice...

Supunem la vot

 

Dl. Ritli Ladislau - consilier local

Denumirea este depusă în scris, denumirea propusă de noi, care este denumire oglindă, o traducere oglindă a Centrului Comercial, am depus în scris.

Vă mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Vă mulțumim.

Vom supune la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

I.                     DIRECȚIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR. 8

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public  al  Muncipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcţiune urmare a inventarierii pe anul 2015

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 9

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea raportului privind gestionarea patrimoniului Municipiului Oradea pe anul 2015.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 15

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea parteneriatului încheiat între Municipiul Oradea și Liceul „Don Orione" Oradea pentru derularea unor acțiuni cu acces public în spațiile administrate de unitatea de învățământ, parteneriat aprobat inițial prin HCL nr. 410/2010.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 22

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 23

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea plafonului aferent obligaţiilor de plată restante ale contribuabililor bugetului local al municipiului Oradea în vederea publicării listei restanţierilor pe pagina de internet a municipiului.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 25

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind stabilirea plafonului aferent obligaţiilor de plată restante ale contribuabililor bugetului local al municipiului Oradea în vederea publicării listei restanţierilor pe pagina de internet a municipiului.

 Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 26

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1032 din 2015.

-          Discuții dacă sunt?

Poftiți domnule Stângă.

 

Dl. Stângă Adrian - consilier

Rog Direcția Economică să ne prezinte înapoi numărul pe care ni la prezantat în comisie, după care îmi rezerv să pun o întrebare.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul doameni director Nadia Haș.

 

Dna. Nadia Haș - director Direcția Economică

În decembrie 2015 s-au adoptat un număr 162 de Hotărâri legate de supraimpozitarea clădirlor aflate întro stare de degradare. În urma contestațiilor depuse sa pornit o acțiune de verificare și de stabilire a supraimpozitării doar în cazul acelor contribuabili, proprietari care sunt direct răspunzători de natura fațadei respective. Până în acest moment avem un număr de 6 Hotărâri de Consiliu local cu care am intrat pentru revocare având în vedere că ori au fost dublări de hotărâri ori sa constatat că există întenția manifestată printr-o autorizație de construire din partea proprietaruluim, de reabilitare a fațadei, anterior datei de 1 decembrie 2015. De asemenea avem 12 Hotărâri de Consiliu local - până în present - de modificare a listei proprietarilor care vor fi  supraimpozitați dintr-un număr de 114 proprietari, rămân cu supraimpozitare 44 de proprietari, conform acestor acțiuni. Având în vedere însă numărul mare am solicitat Poliției Locale să se deruleze o acțiune de verificare a tuturor Hotărârilor de Consiliu local.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumim.

Îi dau cuvântul domnului consilier Stângă.

 

Dl. Stângă Adrian - consilier

Și pentru că nu am avut inițiativă, o să rog înapoi executivul să revină la propunerea pe care am avuto când am discutat pe acest material în comisii, acea prin care am spus clar: oamenii trebuie să ia cunoștință de nota respectivă prin care se stabilește că trebuie să reabiliteza fațada și numai după ce ne convingem că acea notă este corect întocmită, după aceea să emitem hotărârea de consiliu! Nu să le emitem la pachet, așa cum sa votat!

Vă mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Vă mulțumesc.

-            Discuții dacă mai sunt?

Domnul consilier Ritli!

 

Dl. Ritli Ladislau -consilier

Vă mulțumesc domnule președinte!

Apropo de ceea ce au discutat la începutul ședinței. Aceste hotărâri au fost aprobate, la fel,  în ultima zi, în ultima ședință a anului trecut. Înainte de ședință cu o oră au intrat 80 și ceva sau 100 de materiale!  Ar fi fost util și acolo să avem un pic de răgaz. Dar punând la o parte acestă chestiune aș fi dorit pentru operativitate să propun ca de la materialul 26 până la materialul 36 să fiți de acord ca domnul președinte să citească doar numărul hotărârilor pe care le modificăm și să putem trece mai departe de această parte a Borderoului.

Mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumesc.

Îi dau cuvântul domnului primar.

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi!

La aceste probleme vă rog să vă aduceți aminte că legea care prevedea supraimpozitarea a apărut pe final de an. Că am avut o duratpă foarte scurtă în care colegii noștri de la Disciplina în Construcții și Poliția Locală, au putut să facă aceste evaluări și că am procedat perfect legal, în sensul în care cetățenii au fost înștiințați și au putut să conteste aceste lucruri. Ceea ce facem acum este o chestiune foarte corectă! În urma verificărilor care au fost adoptate, practic cei care rămân, rămân, ce care, nu știu, dau un exemplu: locuiau la un anumit număr de imobil, a cărui fațadă era întro stare avansată de degradare, dar stau întro clădire în spate și nu au corp comun cu imobilul degradat nu mai sunt impozitați! Lucru foarte normal! A fost o situație excepțională, iar pentru anul viitor există timp suficient ca cei care se ocupă de acest lucru să facă aceste evaluări și conform discuției pe care am avuto atunci, care am adoptat, dacă vă aduceți aminte, ele urmeayă să fie făcute până în prima jumătate a anului, deci undeva în cursul lunii iulie, august vom adopta aceste hotărâri. Persoanele posibil afectate vor fi înștiințate din timp și până la finalul anului va fi timp suficient să se facă încă o dată aceste verificări, contestații în așa fel încât de la 1 ianuarie 2017 să se intre întro formulă normală.

Aceasta este realitatea! Dar, legea, dacă vă aduceți aminte, Codul Fiscal a fost publicat târziu și ca să faci astfel de evaluări, sigur, sa lucrat cu o anumită rapiditate  ceea ce a generat și o situație în care lucrurile trebuie corectate. Și e un lucru bun că se corectează!           

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumim domnului primar!

Supun la vot propunerea domnului consilier Ritli!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

Supun la vot și punctul 26:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 27

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 996 din 2015.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 28

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 990 din 2015.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 29

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 997 din 2015.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 30

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1051 din 2015.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 31

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 924 din 2015.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 32

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1033 din 2015.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 33

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1055 din 2015.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 34

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 953 din 2015.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 35

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 1013 din 2015.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 36

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 986 din 2015.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 37

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Acţiunea Felix pentru clădirile şi terenurile situate pe strada Eroului  Necunoscut nr. 2 şi strada Sântandrei nr. 118

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU         

 

PUNCTUL NR. 38

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano Catolică Oradea, pentru clădirea şi terenul situate în Oradea pe strada republicii nr. 33.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 43

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în concesiune către operatorul Compania de Apă Oradea SA a staţiei hidrofor nr. 113 rezultată ca urmare a implementării proiectului „Cooperare Tranfrontalieră penru dezvoltarea unui Centru cu Produse Agroalimentare în Oradea şi a unui Centru pentru Educaţie Antreprenorială şi Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 44

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a punctului termic 113 realizat ca urmare a implementării proiectului „Cooperare Tranfrontalieră penru dezvoltarea unui Centru cu Produse Agroalimentare în Oradea şi a unui Centru pentru Educaţie Antreprenorială şi Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 45

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru modificarea H.C.L. nr. 123/2016 privind modificarea contractului de administrare nr. 68518/2012 încheiat cu societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 46

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Asistenţă pentru Proiect din data de 11 septembrie 2013 încheiat între Municipiul Oradea, Compania de Apă Oradea SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în legătură cu Proiectul „extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 47

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Oradea în AGA la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2015.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 48

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind concesionarea către Societatea Administraţia Domeniului Public SA Oradea a bunurilor rezultate ca urmare a implementării proiectului ,,Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea şi a unui Centru pentru Educaţie Antreprenorială şi Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 63

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 1008 din 2015.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 64

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 958 din 2015.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 68

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 980/2015.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 85

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea listei de investiţii pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 87

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanţilor mun. Oradea în AGA la societatea Oradea Transport Local SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2015.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

5 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 88

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea listei de investiţii la societatea Electrocentrale Oradea SA pe anul 2016.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

5 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 89

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanţilor mun. Oradea în AGA la societatea Administraţia Domeniului Public SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2015.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

5 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 90

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea extinderii Parcului Industrial Eurobusiness I şi acordarea de facilităţi fiscale Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 91

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei din partea Asociaţiei Tikvah constând în monument reprezentând-o pe Eva Heyman, realizat în memoria copiilor evrei deportaţi din Oradea în mai şi iunie 1044 în timpul Holocaustului din Transilvania de Nord.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 92

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea listei de investiţii pe anul 2016 la Societatea Administraţia Domeniului Public SA Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

5 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 93

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea proiectelor de Contract şi de Act Adiţional care se vor încheia între mun. Oradea, Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA şi Societatea Scorţe Trans SRL.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului primar.

 

            Dl. Ilie Bolojan - primar

            Domnul secretar! Am o rugăminte, îmi cer scuze că intervin, la  hotărârea cu statuia, vă rog să corectați 1944 în loc de 1044.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Trecem la punctul nr. 94

 

PUNCTUL NR. 94

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanţilor mun. Oradea în AGA la societatea Electrocentrale Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2015.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

5 VOTURI ABȚINERE

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

13 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 100

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanţilor municipiului Oradea în AGA la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2015.

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

5 VOTURI ABȚINERE

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 101

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea actului constitutiv al societăţii Administraţia Domeniului Public SA Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 102

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea listei de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2016.

-          Discuții dacă sunt? Domnul consilier Stângă, aveți cuvântul!

 

Dl. Stângă Adrian - consilier

           ... ar trebui să ni se justifice de trebuie să votăm  cu 14 voturi, pentru că la punctul 85 trebuia să avem 18 voturi ... ?

           Mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

            O să clarificăm la diverse.

            Mulțumesc.

            Trecem la capitolul III...

 

Dl. Stângă Adrian - consilier

            Domnule președinte nu sa votat materialul 102!

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

            Supun la vot materiaul 102:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

II.                   ARHITECT ȘEF

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -  Reconversie functionala din zona de locuire (R3a) in zona de institutii si servicii (Is), construire biserica si centru social, str. Piata Bobalnei, nr.cadastral 188301 - Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind Planului Urbanistic Zonal - Reconversie functionala din zona agricola (A) in zona de servicii (C8)  si construire hala de diagnosticare auto (ITP), Zona str. Calea Borsului - Ion Mihalache, nr.cad.192181, 191907  - Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren  pentru amplasare de locuinte individuale si functiuni complementare str. Plantelor, nr.cad.161838-:-161841, 161843, 13188, 157955, 161844, 161721, 165058, 161720, 13293, 169773, 192638, 192639 - Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 19

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru modificarea art. 4 din HCL nr. 317/2015 procedurii de notificare conform Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor şi aprobarea începerii executării lucrărilor de intervenţie de către Municipiul Oradea, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul monument istoric - Palatul STERN, Oradea str. Republicii nr. 10-10A

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 24

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind programul de transformare a străzii Vasile Alecsandri în zona pietonală prin refuncționalizarea și amenajarea spațiului public.

-          Discuții dacă sunt? Îi dau cuvântul domnului consilier Stângă!

 

Dl. Stângă Adrian - consilier

            Mulțumesc domnule președinte!

            Văd că utilitatea finală a acestui proiect este de a amenaja clădirile din zona Vasile Alecsandri și totodată de a asigura spații pentru terase. Sper că măcar pentru această dată, pentru această locație aceste spații să fie introduse întrun plan de amplasare a teraselor care să fie la nivel unitar al municipiului Oradea, iarăși entitatea economică care deja a primit un spațiu în zona Piața Unirii, care de fapt are sediu pe strada Vasile Alecsandri să își deie seama că nu merită să vină și în această locație și să deie posibilitatea celorlalți competitori care doresc să vină la această locație.

Vă mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului primar.

 

            Dl. Ilie Bolojan - primar

            Având în vedere că și pe strada Vasile Alecsandri se va aplica Regulamentul care este adoptat de către Consiliul municipal, vă recomand să vă închiriați de acuma spații sau să cumpărați pe strada Vasile Alecsandri, în așa fel încât în luna iulie 2017 când toate fațadele vor fi reabilitate, iar strada va fi transformată în stradă pietonală să puteți beneficia în calitate de chiriaș sau de proprietar de Regulament valabil pe tot teritoriul municipiului Oradea, puteți să aveți terase în fața locației dumneavoastră.  

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Vă mulțumesc.

-          Mai sunt discuții la acest punct? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

IV DIRECȚIA PATRIMONIU

PUNCTUL NR.  16

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea listelor finale privind tinerii care au acces la locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, rezultate în urma soluționării contestațiilor precum și a listelor de repartizare a locuințelor pentru tineri disponibile în municipiul Oradea, destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 39

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-l Pirtea Daniel - Avram şi soţia sa d-na. Pirtea Anca - Maria, pentru suprafaţa de 68 mp reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193729 - Oradea, situat în Oradea, str. Piatra Craiului nr. 22, cu destinaţia de „drum public".

-          Discuții dacă sunt? Doamna consilier Coste aveți cuvîntul!

 

Dna Coste Adelin - cosnsilier

Mulțumesc domnul președinte!

Eu am să vin cu niște hârtii, probe clare!   

Asupra acestui material și acestei situații m-am referit și în ședința trecută, știu poziția exactă a domnului primar, a declarato public!

Una este cea emisă de către Primăria Oradea, către ori care solicitant de autorizație de construcție în care spune clar că dacă va depune oferta de donație pentru terenul grevat de servitute publică va primi și autorizație de construcție. Au intrat în instanță, sunt pe rol în 2015 multe acțiuni și vorbesc doar de acțiunile care sunt pe rol și la care tot Primăria Oradea a depus o întâmpinare în care - și am aici semnat de către Primăria Oradea și am aicea documentația luată din dosarele de la instanță -,  în care spune clar în întâmpinare: ,,donația este o opțiune a reclamantei și nu o obligație impusă,,!

Vreu să întreb când spune adevărul administrația locală?

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului viceprimar.

 

Dl. Mălan Mircea - viceprimar

Doamna Coste!

Ați mai învârtit acest subiect și înțeleg că nu îi dibuiți realitățile!

În fapt, un cetățean solicită autorizație de construire! Pentru ca să se poată încadra în dispozițiile legale care reglementează obligativitatea accesului la un drum cu o anumită lățime, acel cetățean face o donație domeniului public pentru că alminteri nu ar fi îndeplinite condițiile legale pentru eliberarea acelei autorizații de construire. Din punct de vedere al orașului nu există nici un câștig prin faptul că cetățenii își donează în acest fel terenul pentru că dacă le rămâne terenul cetățeanului, orașul ar percepe impozit, iar devreme ce devin domeniu public generează costuri pentru amenajarea acelui spațiu. Ca urmare, orașul nu impune nimănui să își doneze terenurile, ci oferă posibilitatea cetățenilor să își asigure condițiile legale pentru a primi autorizația de construire.

Mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Doamna consilier Coste, aveți cuvântul.

 

 

Dna Coste Adelin - cosnsilier

Mulțumesc că a preluat domnul viceprimar!

Problema pentru că părerea domnului primar o cunoaștem și nu știu, eu recunosc că în măsura în care utilitatea publică o cere, calea legală de a obține proprietatea asupra unor terenuri este exproprierea cu o justă despăgubire și nici de cum condiționarea emiterii unor acte administrative de efectuare a unor donații.

Și încă o dată vreau să vă spun domnule viceprimar că această hârtie este emisă de către Primăria Oradea, în care se spune clar: ,,condiționarea obținerii unor autorizații de construcții,,.

Eu consider că trebuie să respectăm regula și că din acest moment pentru terenurile pe care dumneavoastră le solicitați cred că ar trebui ca acești oameni să fie expropriați.

Și încă o dată, începând cu acest moment ar trebui să terminăm cu donațiile pentru drum public! Și nu este o învârteală, și nu este campanie electorală este un drept asupra proprietății pe care fiecare om o are pe terenul pe care îl are!

Și vă mai spun: toate cheltuielile pe care dumneavoastră le solicitați referitor la aceste donații intră tot în sarcina acelei persoane care face donația către dumneavoastră!

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumesc.

-          Mai sunt discuții pe acest punct?

Îi dau cuvântul domnului primar.

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Aș vrea să vă spun că e păcat doar că după patru ani de zile după ce doamna consilier a votat toate aceste donații, tate materialele, sa trezit acuma, - sigur, e adevărat -, în pragul de campanile electorală să se gândească la interesele celor pentru care a votat timp de patru ani de zile pentru donații! Da, e păcat, în campanile se întâmplă foarte multe!

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Doamna consilier Coste, aveți cuvântul.

 

Dna Coste Adelin - cosnsilier

Mulțumesc domnule președinte!

Nu e păcat, e foarte bine că ne întoarcem către cetățeni. Deja de șase luni, ce citesc în spate, cred că  trebuiau  colegii mei de la PNL să învețe pe de rost acele benere din spate, iar de data asta să voteze în cunoștiină de cauză!

Nu este păcat! Și în campanie ne aflăm domnule primar amândoi!  

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

-          Dacă mai sunt intervenții la acest punct? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 40

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-l Lazea Cosmin  şi soţia sa d-na. Lazea Olimpia, pentru suprafaţa de 30 mp reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193084 - Oradea, situat în Oradea, str. Poet Vasile Cârlova nr. 29/B, cu destinaţia de „drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 41

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-l Ilea Ioan şi soţia sa d-na. Ilea Mihaela - Maria, pentru suprafaţa de 19 mp reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193393 - Oradea, situat în Oradea, str. Valea Frumoasă, cu destinaţia de „drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 42

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 873 şi 404 mp, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea, str. Eremia Grigorescu şi str. Radu Enescu.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 49

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind repartizarea în vederea închierierii a 8 locuinţe fond de stat /municipal, administrate de Direcţia Patrimoniu Imobiliar, chiriaşilor de imobile restituite foştilor proprietari.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 50

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea concesionării suprafeţei de 250 mp teren cu nr. cad. şi înscris în CF 180342, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 22 (Cartierul Tineretului) în favoarea soţilor Koteles Bogdan  - Mihai şi Koteles Ana - Maria.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 51

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea concesionării suprafeţei de 250 mp teren cu nr. cad. şi înscris în CF 166025, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 1 M (Cartierul Tineretului) în favoarea soţilor Restea Cristian si Restea Florentina - Mariana. 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 52

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea cotei de 25 mp din terenul identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193450 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Nordului nr. 7 în favoarea d-nei. Demeter Teodora - Lucia. 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 53

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeţei de 618 mp din terenul identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193523- Oradea, situat în mun. Oradea, str. Vămii nr. 15 în favoarea soţilor Dovlete Adrian şi Dovlete Iuliana.  

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 54

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea cotei de 95 mp din terenul identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 194084 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Moţilor  nr. 15 în favoarea soţilor Seleş Gheorghe - Constantin şi Seleş Leontina - Aurica.  

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 55

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea suprafeţei de 250 mp din terenul identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 192626 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Tileagdului FNnr. 7 în favoarea d-lui Misaroş Mihai. 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 56

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea preţului rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea cotei de 50 mp din terenul identificat cu nr. topo 8862/121, înscris în CF 26150 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Alexandru Vlahuţă nr. 83 în favoarea d-nei. Naamany Gabriela.  

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 57

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 27.044 mp, reprezentând teren proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia de drum public, în mun. Oradea str. Coriolan Hora.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 58

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 442 mp, reprezentând teren proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinaţia de drum public, în zona străzii Făgetului.

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 59

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind  aprobarea sistării de indiviziune din CF 186019 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat pe str. Dimitrie Cantemir nr. 38/A, identificat cu nr. cad. 194619 - Oradea, respectiv trecerea în proprietatea publică a mun. Oradea a diferenţei de teren, în suprafaţă de 69 mp, ce rămâne înscrisă sub nr. topo 695/1 în vechea coală de CF.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 60

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind  aprobarea sistării de indiviziune din CF 161971 (CF vechi 14417) Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul situat pe str. Vlădeasa nr. 27, identificat cu nr. cad. 186351 - Oradea, respectiv trecerea în proprietatea publică a mun. Oradea a diferenţei de teren, în suprafaţă de 236 mp, ce rămâne înscrisă sub nr. topo 9657/1 în vechea coală de CF.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 61

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 10.464 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Uzinelor, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a mun. Oradea, în vederea punerii la dispoziţia Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 62

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 20.915 mp, precum şi înscrierea în evidenţele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte Funciară a numerelor cadastrale 194652, 194653 şi 194654, teren situat în mun. Oradea, str. Uzinelor.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 65

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind  completarea Anexei nr. 29 la HCL nr. 712/19.11.2015, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.

-          Discuții dacă sunt?

Îi dau cuvântul domnului președinte Stângă!

 

Dl. Stângă Adrian - consilier

Mulțumesc domnule președinte că de data asta îmi dați cuvântul!

Pentru că la ședința anterioară, tocmai pe un subiect de acest gen mi-ați retras propunerea și nici măcar nu sa votat!

Prin urmare revin la propunerea de la ședința de data trecută prin care am solicitat retragerea taxei în cuantum de 25 de lei, pentru eliberarea unui exemplar dintr-un contract pe care îl primește omul și îl încheie cu Administrația Patrimoniului Imobiliar.

Mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

-          Supunem la vot materialul:...

 

Dl. Stângă Adrian - consilier

Domnule președinte, ar trebui să imi supuneți la vort  propunerea, dacă îmi dați voie să intervin!

            Mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

            Normal! O supunem la vot propunerea domnului Stângă:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

Domnul consilier Ritli!

Spuneți, aveți cuvântul!

 

Dl. Ritli Laszlo - consilier

Domnul președinte! Propunerea nu are legătură strictă cu materialul pe care îl avem în față, propunerea ar trebui formulată întrun alt fel: la articolul patru se introduce următorul text! Mă gândesc! Nu?  

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului secretar pentru legalitate!

 

Dl. Vila Ionel - secretar

Da, domnilor consilieri, astăzi 28, ziua de joi discutăm Ordinea de zi, supunem aprobării materialele care sunt supuse și aprobate de către dumneavoastră ... vă rog să mă lăsați să imi spun punctul de vedere. Supunem în discuție și în dezbatere și înspre aprobare materialele de pe Ordinea de zi! Despre alea discutăm mai mult! Dacă dumneavoastră vreți să vă formulați o propunere legat de subiect și legat de materialul nr. 65, vă rog frumos! Faceți! Altminteri discutăm despre altceva!

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Domnul consilier Stângă, aveți cuvântul!

 

Dl. Stângă Adrian - consilier

Atunci fac propunerea respectivă: - și să nu uităm că eu personal am fost împotriva procesului verbal de data trecută, tocmai acesta era motivul pentru care am votat împotriva procesului verbal - , atunci solicit să se introducă articolul nr. 2, și o să rog în continuare pe Direcția Economică care este foarte propfesionistă și foarte nine pregătită și știe la ce articol mă refer, să mă ajute - :,,se abrogă alineatul cu privire la taxe și impozite din Direcția de Patrimoniu ....

 

Dl. Vila Ionel - secretar

Nu, nu, nu, haideți să nu ne târguim în felul acesta ...iertațimă..., Dacă tot vaș propune amânarea acestui punct până la finalul listei, eventual să faceți dumneavoastră o propunere, dacă Direcția Economică este de acord cu ceea ce dumneavoastră doriți și dacă se poate realiza acum! Iar dacă nu formulați în scris și mai avem o ședință și mai veniți cu un proiect, ... cu o inițiativă nouă, cu un proiect de hotărâre!

Vă mulțumesc.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Vom supunela vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

21 VOTURI PENTRU

1 VOT ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 66

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr. 96/26.02.2016, privind aprobarea unor măsuri administrative privind utilizarea imobilelor Stadionul Municipal „Iuliu Bodola", situat în Municipiul Oradea, strada Olimpiadei nr. 1, respectiv a Stadionului „Motorul", situate în Municipiul Oradea, strada Clujului nr. 202 de către Clubul Sportiv Municipal Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

Domnul consilier Ritli!

 

Dl. Ritli Ladislau - consilier

            Domnul președinte!

Revin cu întrebarea pe care am formulat-o la ședința pe comisii: avem vreo evaluare, care ar fi costul anual, lunar, trimestrial, orice fel de cost în legătură cu întreținerea celor două stadioane? 

 

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului director Lucian Popa.

 

Dl. Popa Dan Lucian - director Direcția Patrimoniu Imobiliar

Da, bună ziua!

Am predat și colegelor mele de la Direcția Economică costurile cu utilitățile la stadionul Iuliu Bodola sunt undeva în medie de 3500 de lei/lună, iar la Stadionul Mototul până în 800 de lei.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

-          Discuții dacă mai sunt?

Domnul consilier Ritli aveți cuvântul!

 

Dl. Ritli Ladislau - consilier

            Mulțumesc domnule președinte!

            Întrebarea mea este dacă nu cumva ne gândim că ar fi oportună modificarea chiriei în aceste condiții, pentru că suntem întrun deficit de 3300 de lei dacă nu mă înșel, avem utilități de 4300 și avem venituri doar pe urma Stadionul Iuliu Bodola de 1000 de lei/lună. N-am putea să găsim soluții eficiente de colaborare dacă preluăm și aceste cheltuieli, dacă ne asumăm aceste costuri?

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului primar!

 

Dl. Bolojan Ilie - primar

Stimați colegi! Dacă doriți să susțineți activitatea sportivă, asta înseamnă totuși suportarea unor cheltuieli legate de întreținerea bazelor sportive pe care le folosesc terți, nu entități private, entități publice!

Urmare, rugămintea mea este să votați materialul cu aceste chestiuni, în așa fel încât, chiar dacă aparent, el dintr-o fsingură folosire, nu știu, o dată pe lună de către terți, nu se acoperă toate cheltuielile, ele se acoperă prin folosirea curentă a acestor ... 

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Îi dau cuvântul domnului director Lucian Popa.

 

Dl. Popa Dan Lucian - director Direcția Patrimoniu Imobiliar

După cum bine știți, în ședința trecută, dumneavoastră a-ți aprobat niște tarife, alt fel de tarife de închiriere pentru aceste stadioane la terți. Această chirie de 1000 de lei plus TVA este doar pentru Clubul Sportiv Municipal. Deci chirii mari care să susțină aceste utilități sunt în baza Hotărârilor din ședința precedentă!!

 

Dl. Ritli Ladislau - consilier

            Iertare, înseamnă că m-ați înțeles greșit! Eu am avut doar propunere ca să revizium aceste chirii, nu am avut o problemă cu votarea acestui material, doar am vrut să știu cât sunt aceste costuri. Mulțumesc frumos!

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

-          Discuții dacă mai sunt la acest material? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 67

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind  aprobarea închirierii spațiului cu destinația de Cafe-Bar și informare turistică - situat în Oradea - Dealul Ciuperca, respectiv transmiterea în administrarea unei societăți de profil a unității de cazare (Asylum Artorum), situată în Cetatea Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 69

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind  darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 144 mp, reprezentând teren, identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 170362, situat în mun. Oradea, str. Soarelui nr. 3 E, în favoarea d-lui. Dimitriu Georgel - Irinel.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 70

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind  darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeţei de 15 mp, reprezentând teren, identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 192351, situat în mun. Oradea, str. Carpaţi , în favoarea soţilor Nicoriciu Florin şi Nicoriciu Ramona - Ana.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 71

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 108 mp reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Fântânilor nr. 18, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafeţe, în favoarea soţilor Popa Zorin - Constantin şi Popa Gizela.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 72

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind însuşirea notei de negociere a redevenţei datorată de Societatea Doruleţ Comimpex SRL ca urmare a prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 1008 din 09.03.2006.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

PUNCTUL NR. 73

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, la intersecţia str. Eftimie Murgu cu Someşului, având suprafaţa de 1.266 mp reprezentând imobilul, proprietate publică a mun. Oradea, Piaţa Velenţa.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 74

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru însuşirea Notei de Negociere şi a Contractului de închiriere, cu SNTFM „CFR Marfă" SA pentru preluarea în folosinţa mun. Oradea a suprafeţei de 10.968 mp reprezentând teren, în vederea amenajării unei zone publice de agrement şi terenuri sportive.

-          Discuții dacă sunt?

Domnul consilier Ritli aveți cuvântul!

 

Dl. Ritli Ladislau - consilier

            Mulțumesc domnule președinte!

           Revin cu întrebarea din comisie de după masă: avem o informație cât o să coste acea amenajare pe care o proiectăm sau dorim să o realizăm pe acest teren?

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul domnului primar!

 

      Dl. Ilie Bolojan - primar

      Amenajarea va costa practic în intreținerea terenului și marcarea lui. Asta pentru că deși am încercat să obținem o perioadă mult mai mare de la CFR Marfă, care este proprietarul acestui teren, abandonată în momentl de față. Fiind o societate comercială care spune că are intenții de privatizare nu au dorit să încheie contracte pe o perioadă mai mare. Ca atare, pentru că cetățenii din zona Ștefan cel Mare, Milcovului nu au un teren, nu au un parc în imediata vecinătate unde să își lase copii și având în vedere că până la toamnă va fi gata pasajul subteran, pe sub calea ferată, către strada Secarei, către cartierul Oncea, acest teren este un bun loc, în care pe un fost teren de sport abandonat plin de bălării, așa cum arată astăzi, sa amenajăm o zonă verde a municipiului Oradea.

Deci, cheltuielile nu vor fi de natură să ne ducă în zona în care dacă la expirarea perioadei nu ne mai prelungesc contracte să avem sume investite și neamortizate.       

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumim domnului primar.

Domnul consilier Ritli aveți cuvântul!

 

Dl. Ritli Ladislau - consilier

            Mulțumesc domnule președinte!

Tocmai de aceea m-am interesat și eu de acest lucru pentru că am văzut că termenul este foarte scurt de închiriere pe un an! Întrebarea este că nici acest lucru nu reiese din nota de negociere: după finalizarea sau după încheierea contractului terenul va fi închis sau totuși va rămîne la dispoziția cetățenilor din acea zonă sau va fi închis, va fi înconjurat cu gard sau ce ce va întâmpla după un an sau la încheierea contractului?

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul domnului primar!

 

      Dl. Ilie Bolojan - primar

Noi vom încerca să prelungim acest contract în așa fel încât să existe o durată mult mai mare pentru administrarea acestui teren având în vedere că nu poate avea decât un acces limitat și nu poate fi valorificat decât tot întro zonă de agrement. Dar cât timp deciziile la CFR Marfă și infrastructură se iau cu viteza melcului, din păcate nu putem beneficia de o perioadă mai mare!

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumim domnului primar!

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 75

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafeţele de 1.975 mp, 11.480 mp şi 5.910 mp, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea, str. Uzinelor, respectiv pentru aprobarea înscrierii acestor suprafeţe în proprietatea privată a mun. Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 76

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-l Bitiş Avram   şi soţia sa d-na. Bitiş Alexandra - Maria, pentru suprafaţa de 14 mp reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 194021 - Oradea, situat în Oradea, str. Nicolae Beldiceanu nr. 67, cu destinaţia de „drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 77

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Măhăra Nadia - Sonia, d-na. Todica Daniela - Giorgiana şi d-na. Măhăra Cosmina - referitor la  suprafaţa de 43 mp reprezentând teren identificat cu nr. topo 6622/7  şi înscris în CF 186766 - Oradea, situat în Oradea, în zona str. Sofiei.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 78

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Vlădica Elena,  referitoare la suprafaţa de 15 mp reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193839 - Oradea, respectiv suprafaţa de 8 mp, reten identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 194170 - Oradea, situat în Oradea, str. Sofiei, cu destinaţia de „drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 79

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-l Totorean Liviu - Virgil  şi soţia sa d-na. Totorean Mariana, pentru suprafaţa de 12 mp reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 194052 - Oradea, situat în Oradea, str. Ivanyi Odon nr. 16,  cu destinaţia de „drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 80

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Opriş Monica pentru suprafaţa de 177 mp reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193878 - Oradea, situat în Oradea, str. Paleului nr. 37, cu destinaţia de „drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 81

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Purice Diana - Maria, pentru suprafaţa de 118mp reprezentând teren identificat cu nr. cad. şi înscris în CF 193500 - Oradea, situat în Oradea, str. Camil Petrescu nr. 14, cu destinaţia de „drum public".

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 82

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind atribuirea unor spaţii destinate Organizaţiilor Non-Profit în incinta Cetăţii Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 83

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii/prelungirii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie  decât aceea de locuinţă aflate în administrarea şi gestionarea Consiliului Local al municipiului Oradea, deţinute de către Organizaţii Non - Profit (asociaţii, fundaţii, ligi, uniuni, artişti, etc.)

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 84

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind atribuirea unor spaţii destinate Organizaţiilor Non - profit.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 96

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.702 mp, reprezentând teren, proprietate publică a municipiului Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Islazului.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 97

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 2.020 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Uzinelor, respectiv pentru înscrierea acestei suprafeţe în proprietatea privată a mun. Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 98

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind preluarea din domeniul public al statului - administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală regională a Finanţelor Publice Cluj, în domeniul public al municipiului Oradea şi în administrarea Consiliului Local, a unei părţi din imobilul, situat în mun. Oradea, şos. Borşului, identificat cu nr. cad. 83, înscris în CF 186855 - Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 99

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii, din domeniul public în domeniul privat al mun. Oradea, a suprafeţei de 87.407 mp, teren identificat cu nr. cad. 194528 şi 194634, înscrise în CF nr. 194528 şi 194634 - Oradea situat în mun. Oradea, şos. Borşului, în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

V. MANAGEMENT SPITALE

PUNCTUL NR.  17

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea liniilor de gardă prin care se asigură continuitatea asistenței medicale, în afara programului normal de activitate, la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 18

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea liniilor de gardă prin care se asigură continuitatea asistenței medicale, în afara programului normal de activitate, la nivelul Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

VI. ASCO

PUNCTUL NR. 20

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare între Administraţia Socială Comunitară Oradea, Primăria Municipiului Oradea - Direcţia Patrimoniu Imobiliar şi Fundaţia Sfântul Apostol Andrei - Oradea, având ca obiect dezvoltarea în municipiul Oradea, a unui serviciu rezidenţial pentru persoane vârstnice.

-          Discuții dacă sunt?

-          Dau cuvântul domnului consilier Ritli.

-           

Dl. Ritli Ladislau - consilier

O întrebare am ce nu reiese din material: cine anume amenajează spațiul respectiv?

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul doameni director Arina Moș.

 

Dna. Moș Arina - director ASCO

Acest protocol după cum ați văzut ne prezintă ca și obiect principal al lui faptul că noi dorim să identificăm un spațiu. După ce identificăm acest spațiu dorim să identificăm și resursele financiare pe care le vom avea la dispoziție. Ori buget local, ori fonduri europene, ori în colaborare cu fundații

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumesc.

-          Mai sunt discuții pe acest punct? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 21

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea alocării din bugetul de cheltuieli al Administraţiei Sociale Comunitare Oradea, a sumei de 800 lei pentru achiziţionarea unor pachete cu alimente care vor fi acordate veteranilor de război cu ocazia Zilei Veteranilor de Război.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

VII. DMPFI

PUNCTUL NR. 86

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru operarea adecvată a Staţiei de Reglare Măsurare Gaze Naturale aferente instalaţiilor din Centrala nouă de cogenerare.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

VIII. DIRECȚIA JURIDICĂ

PUNCTUL NR. 95

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri pentru operarea adecvată a Staţiei de Reglare Măsurare Gaze Naturale aferente instalaţiilor din Centrala nouă de cogenerare.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

UNANIMITATE PENTRU

 

Trecem la capitolul DIVERSE

-          Discuții dacă sunt?

Doamna Consilier Coste.

 

Dna. Coste Adelina - consilier

Mulțumesc domnule președinte!

-          Am trecut în fugă, ori cum nu am votat situația financiară fabuloasă de la Electrocentrale, dar vreau să îl întreb pe domnul administrator: e frig în casă, au trecut patru zile în care au fost sub 10 grade, de ce nu se dă căldură? De ce când a fost cald caloriferele bubuiau și de ce azi nu avem căldură în casă când este frig?

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumesc.

            Îi dau cuvântul domnului director Necula.

 

            Dl. Necula Stănel - administrator Electrocentrale

Aș vrea să încep cu prima parte a discursului dumneavoastră, vis-à-vis de nevotarea situațiilor financiare de la Electrocentrale Oradea. E o castană fierbinte CET-ul și probabil că nu oricine poate să îți asume anumite chestiuni legate de problemele din CET. Dar, important pentru noi și pentru dumneavoastră, să știm că votăm în cunoștiință de cauză sau conștienți pentru că în situația în care situațiile financiare nu sunt depuse în termen de 60 de zile la Ministerul de Finanțe trebuie să știți că societatea poate fi dizolvată din momentul în care aceste situații financiare nu au fost depuse. E primul punct!

În legătură cu posibilitatea de a furniza energie termică, noi furnizăm energie termică în condițiile în care e nevoie de așa ceva și pentru asta probabil că ați urmărit și punctele de vedere din presă. Am avut 21 de solicitări telefonice pentru a reporni căldura, care erau solicitări individuale din diverse apartamente, din diverse asociații de proprietari. Nu putem reacționa din păcate, e o problem de sitem. Trebuie să avem o reacție la solicitarea asociațiilor de proprietar. Ba mai mult de atât, am făcut un sondaj minim, un sondaj telefonic de opinie la asociațiile mari, unde am vorbit cu președinții și administratorii ce ne-au răspuns la telefon să verificăm în ce măsură au nevoie sau vor să repornim măsura.

Nu ascund faptul că o dată cu oprirea sistemului de încălzire, în condițiile în care ne-am propus un plan ambițios de reparații pe partea de rețele, au început deja parte din lucrări, sunt sistate și oprite anumite rețele și sunt demontate în vederea metrologizării sau înlocuirii contoarele de măsură la un anumit număr de scări de bloc. Era pentru noi greu de anticipat că în final de aprilie putem să ne așteptăm la temperaturi scăzute. Asta e lucrul pe care ni-l asumăm astăzi! Din punctual ăsta de vedere credeți-mă că la 21 de solicitări nu putem să reacționăm, să pornim tot sistemul sau să îl activăm din punct de vedere al funcționării și apoi să constatăm că s-au racordat 2, 3, 5 asociații din tot orașul.

Mulțumesc.     

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumesc.

            Îi dau cuvântul doameni consilier Coste.

 

Dna. Coste Adelina - consilier

Mulțumesc!

Ori cum nu m-ați lămurit. Asociațiile de proprietari să știți că și noi am vorbit cu ele, și am vorbit personal nu printr-un mini sondaj. Din păcate dânșii ar vrea să se dea drumul la căldură pentru că este frig și tot deauna sa dat după patru zile în care a fost sub 10 grade sa dat drumul la căldură, dar din păcate orădenii nu au bani. Iar CET-ul după câte știu dumneavoastră nu mai aveți cărbune, deci nu vă permiteți ca să dați drumul! Iar actuala instalație după câte știu nu are autorizație de mediu iar cazanul de la vechiul CET face față numai pentru apă caldă. Deci, haideți să ne recunoaștem și imposibilitatea dumneavoastră de a face față unor necesități minimale ale cetățenilor, căldura și comfortul.

 

            Dl. Necula Stănel- administrator Electrocentrale

Din păcate, din păcate ..., vă rog domnule primar!  

 

Dl. Ilie Bolojan - primar

Eu am crezut că această chestiune sa încheiat! Am vrut doar să vă anunț stimați colegi că pentru începutul lunii mai urmează să organizăm o ședință, probabil că în data de 6 sau în data de 9. Pe de o parte pentru că respingându-se materialul prin care se mandatau reprezentanții în AGA de la Electrocentrale să aprobe rapoartele financiare, trebuie să mai reluăm încă o dată acest vot că așa cum a spus domnul Necula totuși e o chestiune de depunere a niște termene a bilanțurilor ș.a.m.d.

Pe de altă parte e nevoie să votăm câteva materiale legat de contractual de mentenață și de câteva chestiuni privitoare la fondurile europene. Deci, cel mai probabil în data de 6 sau în data de 9 mai va fi o ședință de consiliu în prima jumătate a lunii.

Profit și de această luare de cuvânt să vă doresc celor care sărbătoriți duminică, luni, ,,Paște fericit!,, alături de cei dragi dumneavoastră și sărbători fericite!

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumim.

            Domnul consilier Stângă aveți cuvântul!

 

            Dl. Stângă Adrian - consilier

            Mulțumim! Da, totuși așteptăm răspunsul domnului director!

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mai dorește și domnul consilier Ritli să ia cuvântul!

 

Dl. Ritli Ladislau - consilier

Doar două propoziții domnule președinte: aș dori să mă folosesc de faptul că toți conducătorii executivului sunt prezenți și revenind la prima discuție din această ședință aș dori să vă rog ca în luna mai, pentru ședința ordinară care probabil va fi ultima întâlnire, cel puțin a mea cu acest executive, am putea să facem un efort să pregătim materialele din timp și să nu le amânăm pe ultimul loc și aș dori să vă urez în numele grupului UDMR de consilieri locali sărbători fericite, liniștite, laminate și să ne vedem cu bine după paști!

Mulțumim.

 

Dl. Lascu Tudor Sebastian - preşedinte de şedinţă

Mulțumim. Declar ședința închisă.

 

 

 

SECRETAR                                                                                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ionel Vila                                                                                             Lascu Tudor Sebastian

 

 

 

 

                                                                                                            Întocmit,

                                                                                                            Jurca Mariana

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 28 aprilie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni