Trimite unui prieten

PROCES VERBAL incheiat azi 28 iulie 2016 cu ocazia şedinţei extaordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Joi , 18 August 2016, 11:48

Exportă PDF - PROCES VERBAL incheiat azi 28 iulie 2016 cu ocazia şedinţei extaordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL incheiat azi 28 iulie 2016 cu ocazia şedinţei extaordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL incheiat azi 28 iulie 2016 cu ocazia şedinţei extaordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  28 iulie 2016 cu ocazia şedinţei extrordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Buhaș Camelia - Liana, , d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Huszar Istvan-Eric, d-l Ionescu Romeo,  d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Palladi Dacian Salvator, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, , d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: d-na. Coste Marina-Adelina, d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Mohan Aurel-George, d-na. Kecse Gabriela.

Invitaţi: d-nul Eduard Florea - city manager, d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

D-na Borbei Eugenia - director executiv Direcția Juridică

Bună ziua!

Din totalul de 27 de consilier locali în funcție lipsesc motivat doamna consilier Coste, domnul consilier Felea, domnul consilier Mohan și doamna consilier Kecse Gabrilella, astfel sunt prezenți un număr de 23 de consilier.

În continuare voi da cuvântul presedintelui de ședință.

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Mulțumesc.

Bună ziua doamnelor și domnilor consilier.

Vă propun să începem ședința extraordinară din data de 28 iulie prin a aproba Borderoul care cuprinde materialele propuse spre analiză și aprobare cu următoarea precizare: materialul nr. 5 se retrage, deci materialul nr. 5 se retrage!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 1

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic General al municipiului Oradea.

-          Discuții dacă sunt?

Da, domnul consilier Kiss.

 

D-nul Kiss Gabor - consilier

Mulțumesc domnule președinte!

Asta am vrut să întreb: legat de acest PUG care ne-a fost prezentat și în comisii cu ocazia comisiilor de specialitate, am ascultat pe domnul arhitect, reprezentantul societății care a eloaborat acest Plan Urbanistic General și citind și presa de ieri și alaltăieri, legat de strada Avram Iancu în special am o întrebare: regulile, prevederile PUG-ului referitoare la strada Avram Iancu pot fi interpretate ca o propunere de modificare a lățirii străzii prin demolarea uneia dintre fronturi și aicea nu aș dori să intrăm în detalii, atâta să îmi spună domnul arhitect dacă da sau nu!

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Da, mulțumesc domnului consilier, îi dau cuvântul domnului primar.

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Vă răspund că da, sigur cu condiția de a merge mai departe, adică de a face un Plan de Urbanism Zonal care trebuie să parcurgă procedura legală, care ajunge pe masa Consiliului Municipal, care dacă este aprobat generează alte efecte.

 

D-nul Kiss Gabor - consilier

Mulțumesc domnul primar!

Dacă îmi permiteți aș dori să aud acest răspuns și din gura domnului arhitect. Poate nu același răspuns, dar ...

Domnul arhitect, vă rog ...

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Domnule consilier, există un președinte de ședință ... așa că vă rog frumos ...

 

D-nul Kiss Gabor - consilier

Așa că nu vreți să îi dați cuvântul domnului arhitect!

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Da, are cuvântul domnul arhitect!

 

D-nul Eugen Pănescu - arhitect

Bună ziua! Eugen Pănescu mă numesc!

Sunt în cunoștiință de porblemă și aș vrea să dau un răspuns foarte scurt, așa cu mi l-ați solicitat! Nu tot timpul cu da și nu se pot răspunde la întrebările acestea dar referitor la situația acestei străzi a cărei potențial și probleme le-am discutat deja cu alte ocazii.

Planul General de Urbanism, acum, imediat în prima fază imediată nu solicită neapărat configurări de fronturi, ci reconfigurarea străzii. Pe termen mediu și lung însă posibilitatea acesteia este încurajată de a fi luată în vedere cu studii ulterioare care să dovedească fezabilitatea ei. Deci, ăsta este răspunsul pe care pot să vi-l dau acum.

 

D-nul Kiss Gabor - consilier

Mulțumesc.

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

-          Domnule consilier sunteți mulțumit?

 

D-nul Kiss Gabor - consilier

Da, mulțumesc domnule președinte!

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

-          Alte discuții dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

I Direcția Tehnică

            PUNCTUL NR. 2

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea rețelei de gaze naturale presiune medie pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Amenajări exterioare sediu administrativ SC Administrația Domeniului Public SA Oradea,, din municipiul Oradea, strada Tribunalului nr. 8

-          Discuții la material dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea rețelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Gheorghe Doja din municipiul Oradea.

-          Discuții la material dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea locurilor de așteptare a clienților sau de staționare a taxiurilor din muncipiul Oradea.

-          Discuții la material dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

II ASCO

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției zilnice de întreținere a părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie - Creșe în anul școlar 2016-2017.

-          Discuții la material dacă sunt?

Da, doamna consilier aveți cuvântul!

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Stimate domnule președinte, stimați colegi!

Mă așteptam ca în Raportul de specialitate la această Hotărâre să găsesc o referire la cuantumul de alocație de până acum și procentul de majorare a acestuia.

În comisie am primit niște explicații, dar trebuie să vă spun dumneavoastră că cineva nu stă bine cu aritmetica! Creșterea costului mediu lunar de întreținere pentru copii care frecventează Centrul de Îngrijire și Educație Timpurie - Creșe de la cuantumul de la 840 de lei/copil/lună la 853 lei/copil/luna, cât se propune reprezintă 1,55%.

În schimb, creșterea contribuției zilnice de întreținere a părinților, reprezentanților legali ai copiilor, de la 6 lei/zi/copil până la 8 lei/zi/copil cât se propune reprezintă 3,33%.

Explicații pot fi mai multe, avem nevoie de bani la buget, cu toate că domnul primar a spus că nu suntem îndatorați și în presă a apărut că pe semestrul I din taxe și impozite locale s-au încasat cu 1 milion de lei mai mult față de anul trecut. Nu înțeleg cum cresc costurile în acest an când TVA-ul la alimente a scăzut, nu înțeleg dacă am dat vina pe Guvern pentru creșterea taxelor și impozitelor locale, tot Guvernul este de vină să majorăm și contribuția părinților! Nu cred că suma ce s-ar încasa în plus, care corespunzător calculelor aparatului de specialitate se calculează astfel că 323 de copii înmulțit cu ...22 ori 7 zile cât a fost în 2015 cât a fost zi lucrătoare, cu 2 lei care este diferența, rezultând  cifra de 146642 de lei salvează bugetul! Nu cred că noi, consilierii trebuie să fim de acord cu această majorare!

Și un ultim lucru stimați colegi! Am în mână Hotărârea nr. 16 din 11 ianuarie 2016 a Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca în care citez: ,,valoarea contribuției părinților, reprezentanților legali ai căror copii beneficiază de serviciile creșelor sin subordinea Centrului bugetar de administrație - Creșe se stabilește după cum urmează (și citesc numai primul articol): pentru părinții, reprezentanții legalui care au un singur copil în familie și au venit mediu lunar brut cumulat peste 700.000 lei, cuantumul contribuției zilnice va fi de 4,73 de lei/zi/copil.

Pun întrebarea: Consiliul Local Cluj se comportă mai responsabil decât noi față de familiile cu copii?

Propun și vă rog să fiți de acord să nu aprobăm Proiectul de Hotărâre, să rămânem macar la valoarea actuală care este acum și care este și așa mai mare cu 27% decât cea din Cluj.      

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

-          Da, mulțumesc!

-          Dacă sunt și alte întrebări?

Dacă nu aș ruga-o pe doamna consilier să formuleze o întrebare pentru că dânsa ne-a prezentat o ...

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Propun ca această Hotărâre să nu fie luată în considerare și să rămână Hotărârea de anul trecut care a fost cu 6 lei/zi/lună.

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

-          Da, mulțumesc!

Am să dau cuvântul doameni director Arina Moș.

 

D-na Arina Moș - director executive ASCO

Bună ziua!

În primul rând aș dori să faceți diferența între contribuție ceea ce înseamnă că pe noi, un copil în creșă pe lună ne costă 853 de lei. Adică, pe noi, pe dumneavoastră, un copil în creșă la acest moment vă costă 40,62 de lei, din care părintele plătește doar 8 lei.

Alocația de hrană despre care vorbiți este 12 lei, deci faceți diferența între ce înseamnă costul unui copil în creșă și alocația zilnică de hrană.

Deci, părintele plătește 8 lei pentru un copil în creșă și Primăria subvenționează cu încă 4 lei/zi! Înțelegeți?

 

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Înțeleg! Da!

 

D-na Arina Moș - director executive ASCO

Iar 12 lei este stabilit de Hotărârea de Guvern. Deci, noi subvenționăm! Nu înțeleg la ce vă referiți de fapt! 

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

-          Da, doamna consilier!

 

D-na Kirei Melinda - consilier

După cum eu știu acești 12 lei este suma maximă!

 

D-na Arina Moș - director executive ASCO

Nu! 12 lei este o sumă fixă impusă de Hotărârea de Guvern, iar noi tocmai ca să sprijinim părinții și reprezentanții legali pentru că suntem asistență socială, subevenționăm!

Pe noi ne costă un copil în creșă nu doar 12 lei sau 8 lei, ne costă 40,65 lei din bugetele Primăriei Oradea.

Eu cred că părinții dacă aleg de atâția ani de zile acest serviciu sunt mulțumiți!

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Mulțumesc doamna director!

Supun materialul la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

16 VOTURI PENTRU

6 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

III DIRECȚIA PATRIMONIU

PUNCTUL NR. 7

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea locuințelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, solicitanților din lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 28 aprilie 2016.

-          Discuții la material dacă sunt? Dacă nu:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 869 din 21.12.2015 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală -Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca - Biroul Vamal Oradea, în domeniul public al Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local, a imobilului constând în construcţii şi teren, în suprafaţă de 1.714 mp, situat în Municipiul Oradea, str. Armatei Române, nr. 4  în vederea înființării Muzeului francmasoneriei (masoneriei) în Municipiul Oradea

-          Discuții la material dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 9

Proiect de hotărâre și Raport de specialitatepentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.977mp, reprezentând clădirea și terenul fostului manej din cadrul ansamblului Cazarma Husarilor, situat în Oradea, Piața Cazărmii

-          Discuții la material dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre și Raport de specialitateprivind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de alipire, cu nr. cadastral  195182 în suprafață de 36.222 mp,  reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Aleea Ștrandului.

-          Discuții la material dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre și Raport de specialitatepentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului compus din suprafaţa de16.167mp  teren şi două corpuri de clădire,reprezentând Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, situat în municipiul Oradea, str. Onisifor Ghibu nr.3

-          Discuții la material dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. Cadastral 158615 / Oradea, reprezentând teren proprietatea municipiului Oradea, situat în Cartierul Tineretului

-          Discuții la material dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 13

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea închirierii/prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea și gestionarea Consiliului Local Municipiului Oradea, deținute de către Organizații Non - Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști etc.)

-          Discuții la material dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 14

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 54723/25.07.2012, pentru spațiul cu destinația de cabinet medical situat în Oradea, strada Tudor Vladimirescu nr. 8, et. III, cabinet nr. 28, deținut de S.C. AUDIOLOGOS S.R.L.

-          Discuții la material dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

PUNCTUL NR. 15

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind notarea dreptului de administrare al municipiului Oradea asupra cotei părți/proprietatea Statului Român din imobilul situat în Oradea, strada Iosif Vulcan, nr. 11, Casa Darvas - La Roche, înscris în CF. Nr. 167471 C.1 / Oradea.

-          Discuții la material dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 16

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 801/9.12.2015 pentru numirea Comisiei de analiză a solicitărilor O.N.G.-urilor privind spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

-          Discuții la material dacă sunt?

Am să dau cuvântul domnului consilier Huszar.

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Am crezut ca ve-ți spune Pasztor! A fost o glumă.

Mulțumesc domnule președinte!

Aș avea o întrebare vis-a-vis de materialele 16, 18 și 19. Și anume: dacă legea nu reglementează sub oarecare formă prezența unui dintre viceprimari în aceste comisii sau a primarului în aceste comisii?

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Am să dau cuvântul doameni Borbei!

 

D-na Borbei Eugenia - director executiv Direcția Juridică

Legea nu reglementează și așa cum am mai spus prezența viceprimarilor sau a primarului la aceste comisii. Dar, așa cum am spus la ședințele pe comisiile de specialitate aceste comisii fac mai ușoară munca sau aprobarea în Consiliul Local a propunerilor care vă sunt puse spre arobare.

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Domnul consilier!

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Mulțumesc domna Borbei.

Întradevăr ușurează mai mult, dar eu totuși aș dori să întreb: având în vedere că de când există Consiliu Local în Oradea  - întotdeauna a existat ca membru și am fost chiar președintele acestor comisii, vorbesc de 16, 18 și 19 ca material - întotdeauna era desemnat un primar care, adică un viceprimar care era președintele comisiei, acuma am înțeles, așa cum ne-ați explicat în ședința de comisie - Direcția de Patrimoniu Imobiliarse află în directa subordine a primarului, asta nu înseamnă că nu poate fi desemnat un viceprimar! Poate fi desemnat un viceprimar sau nu poate fi? De fapt asta este întrebarea!

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Am să dau cuvântul domnului primar pentru lămuriri!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi, de când sunt primar de 8 ani de zile este prima dată când am luat Direcția de Patrimoniu în subordinea mea directă pentru că niciodată nu a fost. Este adevărat, până acum fiind în subordinea unui viceprimar acesta hotăra modalitatea în care funcționau aceste comisii și la propunera viceprimarului respectiv făceam propunera Consiliului să aprobe comisia de lucru, comisia pregătitoare.

Având în vedere că eu am încredere totală în domnul Popa Lucian, i-am încredințat această competență de a conduce dânsul comisia. Ori cum era membru în aceste comisii și ori cum aceste materiale vor veni pe Ordinea de zi a Consiliului municipal, vor fi verificate de către dumneavoastră și ori de câte ori aveți întrebări sau alte chestiuni care țin de modul în care Direcția de Patrimoniu își desfășoară activitatea, vă rog să discutați direct cu dânsul și sunt convins că vă va pune toate datele la dispoziție.

Deci, e o chestiune de funcționare a Primăriei. Nu avea rost să mă duc în fiecare săptămână să stau o oră, două în comisie, pentru că există niște reguli pe care știți foarte bine că le-am stabilit împreună cu dumneavoastră ca să evităm ori ce fel de probleme posibile. Prin urmare cred că funcționarea acestei comisii va fi foarte bună și în formula care se propune astăzi!

Aceasta este rațiunea pentru care am luat această decizie și facem propunerea care o aveți în fața dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

-          Alte discuții dacă mai sunt?

-          Domnul consilier!

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Mulțumesc domnule preșdinte.

O ultimă intervenție și practic va fi o propunere. Felicit domnul primar că a luat taurul de coarne și chiar mă bucur pentru acest lucru. Știu întradevăr ce a însemnat câte o sedință de comisie al unei dintre aceste trei. Cu toate acestea eu propun ca să fie un viceprimar delegat, desemnat, să participe la aceste comisii având în vedere importanța acestora.  

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Da!

Așadar avem o propunere făcută de domnul consilier Huszar!

Vă supun la vot această propunere:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

6 VOTURI PENTRU

17 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

Așa dar vă supun la vot acum materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

17 VOTURI PENTRU

6 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 17

Proiect de hotărâreșiRaport de specialitateprivind stabilirea sesiunii de depunere a dosarelor şi aprobarea criteriilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor sociale și a locuinţelor din fondul locativ de stat aflate în administrarea Primăriei Muncipiului Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar.

-          Discuții la material dacă sunt? Dacă nu, vă supun la vot materialul:

 

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 18

Proiect de hotărâreșiRaport de specialitatecu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 7/08.01.2016 privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe fond de stat şi locuinţe aflate în proprietatea privată a municipiului Oradea,  administrate de Direcţia Patrimoniu Imobiliar.

-          Discuții la material dacă sunt?

-          Da, domnul consilier Huszar!

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Mulțumesc domnule preșdinte.

            Tot așa, având în vedere importanța comisie propunerea este de a fi present un viceprimar în această comisie.

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Așadar supun la vot propunerea domnului Huszar!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

6 VOTURI PENTRU

17 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

Supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

17 VOTURI PENTRU

6 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 19

Proiect de hotărâre și Raport de specialitatecu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 8/08.01.2016 privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL,   aflate în administrarea  Direcţiei Patrimoniu Imobiliar

-          Discuții la material dacă sunt?Dacă nu voi supune la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

17 VOTURI PENTRU

6 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 21

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a suprafeței de 445.496 mp. Teren înscris în CF cu nr. Cadastrale 187883, 187995, 192578, 192582 și 192880 - Oradea, situat în municipiul Oradea, Șoseaua Borșului, în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea.

-          Discuții la material dacă sunt?Dacă nu voi supune la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

UNANIMITATE PENTRU ...

 

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Deci, pentru a putea să contabilizăm voturile, vă rugăm cei care doriți să votați împotrivă sau să aveți abțineri să o faceți la momentul oportun!

 

D-nul Sabău Popa Liviu Mihai - consilier

Atuncia vă rugăm frumos să lăsați o pauză măcar de o secundă, două ca să putem și între ele.

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Am înțeles. Vă mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 22

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din proprietatea privată în proprietatea publica Municipiului Oradea, a imobilului ,,Cetatea Oradea,, și aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor cu propunerea de alipire, cu nr. Cadastral 195411 în suprafață  de 80.772 mp. Și nr cadastral 195413 în suprafață de 64.596 mp., reprezentând imobile, teren și construcții - ,, Cetatea Oradea,.

-          Discuții la material dacă sunt?...

Da, domnul ....

 

D-nul Marinău Ioan - consilier

Este o eroare materială în redactarea, în bordeoul acestui material. Materialul este ,,Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea trecerii în proprietatea  publică nu din proprietatea publică ...,,

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Deci, cei de la Consiliul Local au făcut această modificare, astfel încât că ea este eliminată.

Așa dar vă supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 23

Proiect de hotărâreșiRaport de specialitate privind preluarea în administrare a imobilului - Sinagoga Ortodoxă ,,Hinech Neorim,, situate în Oradea, str. Primăriei nr. 25, înscris în CF nr. 178855 - Oradea.

-          Discuții la material dacă sunt?Dacă nu voi supune la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

IV DIRECȚIA JURIDICĂ

PUNCTUL NR. 20

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru instituția publică Poliția locală Oradea.

-          Discuții la material dacă sunt?Dacă nu voi supune la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

V DIRECȚIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR. 24

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în concesiune către societatea Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării proiectului Dezvoltarea de habitate naturale de floră spontană și specii de arbori protejați pe Dealul Ciuperca - Oradea și în Körösszegapáti - Hajdú - Bihar.

-          Discuții la material dacă sunt?Dacă nu voi supune la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 25

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în concesiune către operatorul Compania de Apă Oradea SA a bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare rezultate ca urmare a implementării proiectului Dezvolatrea de Habitate naturale de floră spontană și specii de arbori protejați pe Dealul Ciuperca - Oradea și în Körösszegapáti - Hajdú - Bihar

-          Discuții la material dacă sunt?Dacă nu voi supune la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 26

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea art. 3 din HCL nr. 244/2015 privind aprobarea pachetului turistic Oradea City Card.

-          Discuții la material dacă sunt?Dacă nu voi supune la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 28

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA în calitate de Administrator al Parcului Industrial Eurobusiness I să încheie în numele și pe seama Municipiului Oradea, în calitate de Proprietar, Acte de constituire a dreptului de superficie asupra unor terenuri proprietatea municipiului Oradea date în folosință rezidenților Societatea Magrim Com SRL și Societatea Theranova Protezare SRL.

-          Discuții la material dacă sunt?Dacă nu voi supune la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 29

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota „pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor extraordinară și ordinară a Adunării Generale a Acționarilor care vor avea loc în data de 28 iulie 2016 (prima convocare) ora 15:00, respectiv ora 16:00 și în data de 29 iulie 2016 (a doua convocare) ora 12:00, respectiv ora 13:00.

-          Discuții la material dacă sunt?Dacă nu voi supune la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 30

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privindaprobarea de măsuri referitoare la accesul societății Adeplast SA ca rezident în Parcul Industrial Eurobusiness III.

-          Discuții la material dacă sunt?Dacă nu voi supune la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

VI BIROUL RESURSE UMANE

PUNCTUL NR. 27

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

-          Discuții la material dacă sunt?Dacă nu voi supune la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abţineri?

20 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

Stimați colegi, am epuizat Ordinea de zi, trecem la capitolul DIVERSE.

 

Am să dau cuvântul domnului consilier Huszar.

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Mulțumesc domnule președinte!

Aș dori să intervin cu două probleme și anume: una dintre acestea - nu știu - Poliția Rutieră, Poliția Locală sau un organ abilitat să intervină, ar trebui anunțat, pe Drumul Expres, aproape în fiecare seară, am primit o sesizare din partea locatarilor, udeva pe la ora 8 - 9 se transform într-o pistă de curse punând realmente în pericol viața celor care sunt pietoni sau domiciliază de exemplu pe strada Ecaterina Teodoroiu. Am înțeles că în zonele care sunt mai denivelate tinerii chiar profit de acest fapt și încearcă să accelereze astfel încât să o folosească ca și trambulină. Deci, rugămintea e - fenomenul acesta a mai fost acu câțiva ani de zile când sa predate primul tronson al centurii Oradea - ...

Iar al doilea lucru la care aș dori să atrag atenția executivului: să găsească o soluție astfel încât să nu pericliteze nici finanțarea Aquaparcului, nici activitatea ADP-ului, dar realmente cele două bazine sportive ar trebui puse oarecum la dispoziția sportivilor, repet al sportivilor, nu al publicului și nu al celorlalți pentru că ne aflăm în situația în care, știți, ca în deșert, când ai un pahar cu apă, dar nu ai voie să te atingi de el. Bine înțeles asta privind cu ochiul unui sportiv care se antrenează aglomerat în bazinul sportive. Ne mai vorbind de faptul că, condițiile în aceste două bazine sunt mult mai bune și ar decongestiona inclusiv bazinul acoperit. Dacă ar exista această posibilitate, cred că ar fi bine venită pentru sportivii orădeni.

Mulțumesc.      

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

            Da, mulțumim. O să dau cuvântul domnului primar.

 

            D-nul Ilie Bolojan - primar

            Il pot inform ape domnul consilier că am sesizat Poliția Rutieră cu privire la necesitatea prezenței pe tronsonul Drumului Expres, întrucât, întradevăr au fost sesizări legate de depășirea vitezei legale. Lucru pe care l-am făcut deja și sper ca dânșii să își trimită echipajele în zona respectivă, inclusiv aparatele radar.

În ceea ce privește cele două bazine sportive. Așa cum știți sa facut delimitarea dintre zona de agreement și cea sportivă și căutăm o fromulă în acord cu finanțarea europeană care prevede că întreg  complexul va fi administrat de ADP. În așa fel încât - cu toate că ADP-ul va rămâne în continuare administratorul titular - să existe o posiblitate de colaborare cu Clubul Sportiv Municipal și să se găsească o formulă pentru ca zona respectivă să intre într-un circuit hai să spunem separat, alături de cele două bazine care sunt în zonă. Trebuie să găsim o formulă legală în acord cu finanțatorii noștrii și așa cum am primit poziția lor legat de alte obiective unde am luat alte decizii care puteau fi, să spunem, interpretate, vis-à-vis de cum folosim un obiectv de investiție european în perioada celor 5 ani de zile. Așteptăm răspunsul ca să putem lua o decizie acolo.

Vreau să vă mulțumesc celor care ați votat materialele de astăzi! Sunt câteva puncte importante pentru orașul nostrum. E vorba de proiectele care sunt și au fort aprobate astăzi, privitoare la clădirile monument istoric, care urmează să fie finanțate din bani europeni. Așa cum știți, cei care sunteți interesați de fonduri europene există deschisă din această toamnă o linie de finanțare prin programul operațional regional, care permite reabilitarea clădirlor monument istoric, care sunt folosite în scop muzeal, de exemplu. Nu Primăria Oradea care are componență administrativă și atunci clădirile Casei Darvas, cele ale fostei vămi, Fostul Manej care face parte din Cazarma Huszarilor - încercăm în această toamnă ...- Sinagoga Ortodoxă, materialul nr. 23, Cetatea Oradea de exemplu  - încercăm să închidem aceste documente de finanțare în așa fel încât să putem să depunem  până la toamnă aceste cereri de finanțare și funcție de analiza acestor cereri, dacă ea va fi în favoarea orașului Oradea să putem să reabilităm aceste clădiri.

Există, deci, posibilitatea, având în vedere că e o perioadă în care lucrăm la aceste proiecte și colaborăm cu autoritățile guvernamentale sau cu cele care gestionează fondurile să mai fim în situația să mai convocăm o ședință de Consiliu Local până în data de 25 august este posibil dacă mai apar anumite materiale care ar trebui aprobate să închidem transferul, de exemplu cum este clădirea fostei vămi către municipiul Oradea, să fim proprietarii ei, altfel nu putem să o reabilităm. Situație în care vom convoca o ședință până la data de 25 august. Dacă nu vor fi astfel de probleme probabil că ședința ordinară va fi în ultimele zile ale lunii august.

De asemena, un lucru important este faptul că ați aprobat materialele legate de Parcul Industrial și de o investiție importantă care dacă totul va fi în bună regulă se va face în municipiu în următorii ani.

Vă mulțumesc.       

 

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

            Da, mulțumesc.

-          Alte discuții?

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

            E bine venită informația că o să apară radarele pe tronsonul acesta de Drum Expres . M-am gândit, dacă ar fi posibil așa cum în Cartierul Oncea, pe strada Ion Bogdan sau spre ieșirea către serpentine de la Paleu s-au aplicat acele limitatoare de viteză tehnice, limitatoare tehnice, deci pe tronsonul între sensul giratoriu cu Louis Pasteur și strada Ana Ipătescu pentru că acolo avem limitatatoare, tablițe de 30 de km/oră, dar nimeni nu le prea respectă și acolo este pericolul  mai mare pentru că sunt trotuarele cum sunt, nu există nici pistă de bicicletă în zonă, acolo...

D-nul Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

            Da, executivul va lua în vedere ceea ce ați dispus dumneavoastră și într-un interval de timp va comunica.

            - Alte discuții dacă mai sunt la diverse?

            Dacă nu vă mulțumesc și declar ședința închisă!

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL incheiat azi 28 iulie 2016 cu ocazia şedinţei extaordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2