Trimite unui prieten

PROCES VERBAL incheiat azi 30 august 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 16 Septembrie 2016, 13:53

Exportă PDF - PROCES VERBAL incheiat azi 30 august 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL incheiat azi 30 august 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL incheiat azi 30 august 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

 

PROCES VERBAL

 ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 30 AUGUST 2016

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-na. Coste Marina-Adelina, d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Huszar Istvan-Eric, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Mohan Aurel-George, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Palladi Dacian Salvator, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: d-l Ionescu Romeo, d-na. Buhaș Camelia - Liana,  d-l Birta Florin-Alin, d-l Dușe Traian-Adrian. 

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

Dl Vila Ionel - secretarul Municipiului Oradea

Ședința ordinară aferentă lunii august a fost convocată pentru astăzi 30 august, vreau să precizez că din totalul de 37 de consilieri aleși în funcție sunt prezenți astăzi 23 lipsesc motivați următorii consilieri: Ionescu Romeo; Buhaș Camelia, Birta Florin, Dușe Adrian, repet sunt absenți motivați. În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se dop adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 18 voturi. Dați-mi voie înainte de a intra în ordinea de zi să supun înspre aprobare două procese verbale ale ședințelor anterioare și anume: procesul verbal al ședinței ordinare din data de 12 iulie 2016 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 28 iulie 2016. V-aș propune să le votăm în bloc aceste procese verbale cu menținea că acestea au fost afișate la Compartimentul Consiliul Local, spre vizualizare. Dacă sunteți de acord să le votăm în bloc.

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

Dl Negrean Daniel - președinte de ședință

Bună ziua d-lor și d-nelor consilieri, vă propun să trecem la aprobarea borderoului cuprinzând materialele propuse spre analiza și aprobarea Consiliului Local în ședința ordinară de astăzi. Avem un număr de 105 proiecte de hotărâri de consiliu.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 1. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016.

 

 

Dl Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

Ne menținem propunerea din comisie de a găsi o variantă prin care să se identifice dotării laboaratoarelor de la Liceul Partenie Cozma, una din propuneri ar cea care am spus-o în ședință, în varianta în care se găsesc și alte propuneri suntem de acord cu oricare dintre ele. Vă mulțumesc.

 

Dl Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

Bună ziua. Rugămintea mea este să adoptăm materialul în această formă. În ceea ce privește propunerea colegului nostru Sabău, eu cred că este o chestiune pertinentă să ne gândim la modul în care sunt dotate toate spațiile la Campusul din Partenie Cozma, însă nu există o decizie care să acopere toate detaliile acestor spații pentru că este nevoie ca Primăria Oradea, Inspectoratul Școlar și conducerea Colegiului Național Partenie Cozma dar nu numai să stabilească o modalitate prin care toate spațiile de acolo să fie folosite la maxim. Asta presupune ca în această toamnă să facem acest lucru împreună cu Inspectoratul, pentru că de Inspectoratul Școlar depinde planul de școlarizare. Dacă noi aprobăm rețeaua școlară așa cum știți și dumneavoastră, planul de școlarizare îl aprobă Inspectoratul Școlar. Am avut dicuții și cu dl inspector general pe această temă și trebuie să facem un plan de școlarizare care să acopere un număr de clase suficient, noi acolo având niște spații, într-adevăr excedentare, pentru că acel campus ar fi trebuit să acopere și Vasile Voiculescu, care a rămas în locația din zona Velența. Pe cale de consecință, până atunci, propunerea mea este să nu facem investiții majore acolo, odată cu stabilirea acestei strategii care are în vedere reașezarea grupelor de studiu în funcție de specțiile pe care le avem la dispoziție în municipiu, să venim cu detalii de mobilare a acestei sume. Aceasta este rațiunea. Nu pentru că n-ar fi într-adevăr o realitate.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

D-le consilier vă mențineți propunerea? Vă rog să o formulați.

 

Dl Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

Formularea care ați notat-o în comisie. Propunem ca din sumele alocate Companiei de Apă pentru investiția în autoturisme, echivalentul sumei unui autoturism să fie trecută ca și contribuție la bugetul propriu din bugetul local, iar acea sumă eliberată de la bugetul local să fie redirijată strict către cele 4 laboratoare fără garsoniere, fără restul clădirilor la Partenie Cozma. Vă mulțumesc.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Da. Mulțumesc. Supunem la vot propunerea d-lui consilier.

Cine este pentru? 9 voturi pentru.

Împotrivă? 13 voturi a împotrivă

Abțineri? 1 vot abținere

Trecem la votarea materialului așa cum a fost prezentat.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi a împotrivă

Abțineri? Nu sunt

 

I.                    DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

PUNCTUL 2. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea listei de investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2016.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu vă supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi a împotrivă

Abțineri?

 

 

PUNCTUL 3. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare locală Oradea SA de a încheia pe numele  și pe seama Municipiului Oradea actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 4.376 mp cu societatea Lutech Expert SRL.

 

D-na Kirei Melinda - consilier local

Stimați colegi, având în vedere că în comisie la întrebarea care sunt legile aplicabile în materia facilităților, am primit răspunsul că totul este prevăzut la anexele la actul de constituire a unui drept de superficie la anexa nr. 3 actul adițional nr. 1 la art. 6 drepturile părților, subpunctul 6.1.4  are următoarul conținut: de a beneficia de scutirile la plata impozitelor pe clădiri și pe terenuri după caz, potrivit Codului Fiscal precum și de alte facilități prevăzute de legile aplicabile în conformitate cu procedurile prevăzute de acstea, legea parcurilor industriale și legile care reglementează procedurile privind ajutoarele de stat după caz. Pentru a evita apelarea la instanțele competente judecătorești, propun să fie concretizate consecințele în cazul neatingerii sau nemenținerii numărului minim de locuri de muncă, la care se angajează superficiarul prin contract. Adică propunerea mea este să fie scris negru pe alb, care sunt consecințele dacă nu se mențin aceste locuri de muncă sau nu se ating.

 

Dl Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

Stimați colegi, rugămintea este ca cel puțin la aceste materiale care se referă la parcul industrial să  nu introducem astfel de chestiuni din două rațiuni pe de-o parte există o negociere care a fost purtată de către cei mandatați de la ADL cu aceste companii, pe de-o parte, pe de altă parte eu aș fi atent la aceste contracte,  sunt de acord că dacă mai trebuie clarificat ceva s-o facem, dar s-o gândim pebntru ceea ce urmează de acum înainte, am înțeles d-le sunt situații în care firmele nu și-au respectat angajamentele, câte sunt, care e impactul și ceea ce facem să fie de natură ca cei care negociază, și nu primarul negociază, ci echipele de la Agenția de Dezvoltare Locală anumite aspecte cu cei care vin în parcuri, să fie apoi totuși validate, pentru că dacă aceste negocieri nu sunt validate de plen de exemplu, dacă nu, sunt sigur situații excepționale, dar noi mergem după un tipic, e o problemă de credibilitate a negociatorilor noștri. Atuncia din moment ce avem o conducere la Agenția de Dezvoltare Locală, eu cred că o politică publică pe care trebuie să o susținem este ca ceea ce se negociază cu ecești investitori să fie apoi susținut, sigur dacă această conducere respectă linia generală stabilită de consiliu să nu creem anumite perturbații, asta-i rugămintea mea.

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Alte discuții dacă sunt?

 

 

D-na Nadia Haș - director adjunct Direcția Economică

Legat de acordarea facilităților în baza existenței asumării acelui angajament de investiții, noi nu face altceva decât sa plicăm o schemă de ajutor de stat stabilită printr-un Ordin al Ministerului Dezvoltării, Ordinul 2980 din 2013. Nu facem cela la nivel local, ci aplicăm ce s-a stabilit printr-un Ordin al Ministerului Dezvoltării privind acordarea facilităților.

 

Dl Maci Mihai - consilier local

Mai e încă o problemă asupra căreia trebuie să ne gândim bine, dinainte și acesta este motivul pentru care și eu cred că lucrurile trebuie adoptate în forma actuală, problema este următoarea și anume accea că raportul dintre facilități și nevoile angajatorului nu e unul fix, e unul care fluctuează, de asta e mai bine să gândim mult mai aplicat. Dacă statutăm într-o formă sau alta de la bun început sar putea ca mai târziu să ne încurcăm noi.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Alte discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi a împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 4. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 993/29.12.2015.

Discuții dacă sunt?

 

D-na Kirei Melinda - consilier local

Stimați colegi, de acum înainte, materialele de la punctul 4 până la 18 sunt 15 proiecte de hotărâri pentru modificarea unor anterioare hotărâri ale Consiliului Local. Țin să precizez că în urma unor evidențe incomplete sau a unor verificări superficiale, au fost puși pe drumuri 93 de persoane printre care inclusiv dl viceprimar Mircea Mălan, dacă domnia sa este la punctul 9 din proiectele de hotărâri prezentate astăzi, și eu consider că de la aceste persoane în public trebuie să ne cerem scuze, cu atât mai mult cu cât de exemplu la punctul 16 din proiectele de hotărâri proprietarul adevărat este Municipiul Oradea. În concluzie eu îmi cer scuze de la cei tracasați.

 

Dl Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

Sunt de acord cu dumneavoastră vis a vis de această observație, trebuie să dicutăm foarte deschis, sunt niște imobile care au curți comune, care sunt într-o stare de degradare care nu poate fi contestată, dar e adevărat că atunci lucrând pe ultima sută de metri, știți foarte bine că legea a început să se aplice din decembrie anul trecut și trebuia să adoptăm hotărârile până la 1 ianuarie ca să fie aplicabile deja de anul acesta, sigur au fost luați toți cei care locuiau la acea adresă. Ulterior s-a constatat că sau locuiau în corpuri de clădire care nu erau parte cu clădirea care era în față sau erau anumite situații. Și pe bună dreptate acești oameni au făcut sesizări, când s-a verificat în teren s-a constatat că nu e în regulă, lucrurile le-am corectat, dar starea acelor imobile, fie că e proprietatea municipiului sau doar a celor din față sau care sunt în corpul principal de clădire, este în mod cert degradată și eu sunt un susținător a aplicării acestor măsuri care au pe de-o parte pârghia de susținere, împrumuturile pe care le acordăm pe durată de 5 ani de zile fără dobândă, întocmirea de proiecte gratuite, asigurarea asistenței prin dirigintele de șantier tot gratuită, în același timp partea de supraimpozitare trebuie menținută, pentru că altfel dacă dorim să avem un centru de oraș distinctiv european trebuie să facem acest lucru în mod accelerat, să nu reabilităm eu știu 10 clădiri din centrul istoric pe an, ci poate 50 pe an, și vom avea mult mai repede un centru istoric care arată bine, dar sunt de acord că cei care au fost aduși datorită notificărilor aici, merită scuzele noastre.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 5. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 979/29.12.2015

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 6. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 939/29.12.2015

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 7. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 999/29.12.2015

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 8. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 951/29.12.2015

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 9. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 1059/29.12.2015

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 10. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 947/29.12.2015

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 11. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 972/29.12.2015

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 12. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 913/29.12.2015

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 13. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 989/29.12.2015

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 14. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 938/29.12.2015

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 15. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 1017/29.12.2015

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 16. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 944/29.12.2015

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 17. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării HCL nr. 927/29.12.2015

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 18. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind revocarea HCL nr. 1030/29.12.2015

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 19. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire datorată bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 20. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Universitatea din Oradea.

 

D-na Kirei Melinda - consilier local

Stimați colegi într-adevăr Consiliul Local poate acorda scutiri de plată a majorărilor de întârziere în anumite condiții. Din păcate cei care au întocmit raportul de specialitate deși au citat o serie de srticole din Legea nr. 215 din 2001 republicată, și articolul 185 aliniatul 1 din Legea 2017 din 2015 care prevede la punctul b că se pot acorda scutiri, sau reduceri de majorări de întârziere, dar n-au observat aliniatul nr. 7 care prevede citez: „în cazul contribuabilului persoană juridică, acordarea înlesnirilor prevăzute la aliniatul 1 litera b se realizează cu respectarea regulilor în domeniul ajutorului de stat", astfel ar trebui să citească Ordonanța de Urgență nr 77 din 2014 care la articolul 2 aliniatul h prevede avantaj economic orice formă de acordare a unui avantaj cuantificabil în bani indiferent de forma acestuia, subvenții, anularea de datorii sau preluarea pierderilor, exceptări, reduceri, sau amânări de la plata taxelor și impozitelor, mai mult la articolul 15 aliniatul 1 se prevede cu prilejul analizării legalităților actelor administrative prin care se instituie măsuri de sprijin de către autoritățile locale, Prefectul are obligația de a verifica existența avizului emis de Consiliul Concurenței, înafara faptului că nu doresc ca prefectul să ne întoarcă hotărârea, nu doresc să creăm nici un precedent periculos. Și încă ceva Universitatea Oradea dacă dorește poate să modifice contractul de închiriere, cu Sc Select Catering SRL, care practică aceleași prețuri de meniu la Primăria Oradea, la Finanțele Publice Bihor și la Cantina Universității unde are un vad mai bun și probabil profit mai mare deci să sponsorizeze ei Universitatea. Nu sunt de acord cu acest proiect de hotărâre.

 

Dl Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea 

Ca să fie lucrurile cât se poate de clare, pentru că colega noastră ne duce într-o altă zonă, vreau să fac câteva precizări. Universitatea a fost verificată, s-a constatat că trebuie să plătescă un impozit pe o clădire care a fost închiriată pentru alte scopuri de care Universitatea n-a știut că trebuie să plătescă pentru acest impozit. Au constatat ulterior după o perioadă de timp. Nu știu doi, trei ani de zile. În această situație Universitatea a abordat Direcția Economică din Primărie legat de cum trebuie adusă această restanță la zi. Și este restanța propriu zisă plus penalitatea de întârziere. Conform prevederilor legale, iam anunțat, putem discuta în plen să vă scutim de penalitate dar suma trebuie să o plătiți. Trebuie să o plătească Universitatea nu altcineva, nu entitatea privată care a avut contractul de închiriere pentru că asta este situația. În această situație am opinat și aveți materialul pe ordinea de zi că trebuie să acordăm un sprijin Universității din Oradea în situația în care oricum ei trebuie să plătească aceste sume. Având în vedere situația care o are universitatea noastră. Nu stă foarte bine financiar, lucru cunoscut de toată lumea pe de o parte, și sigur înafara altor proiecte și a altor declarații pe care le facem întotdeauna când lucrurile dau bine, haideți să facem ceea ce trebuie pentru această Universitate și când chiar trebuie să facem un gest. Sunt de acord cu colega noastră, că dacă am aplica această chestiune unor persoane juridice care sunt într-un mediu concurențial doar unora și altora sigur ar apărea posibilitatea pe care dânsa o invocă, de a se recurge la ajutorul de stat. Nu știu două companii pe piață în care una nu și-ar plăti impozitele timp de cinci ani de zile și i-am acorda anumite scutiri, ar interveni această chestiune, cum nu este vorba de o astfel de chestiune de competiție pe piață și este vorba totuși de o instituție publică, e adevărat, persoană juridică, am susținut și am propus acest material. Strategia Primăriei Oradea în toți acești ani a fost de a nu interveni pe piețe, de a nu acorda unora sau altora, e adevărat că am acordat scutiri cultelor de penalități când au mai fost astfel de situații, vis a vis de impozite pentru anumite imobile și Universităților din Oradea. Indiferent că este vorba de Universiatea de stat sau de celelalte universități care sunt. Și eu cred că putem vota acest material fără frica că alte instituții nu știu Instituția Prefectului sau alte entități de verificare vor constata, și e vorba doar de majorări, ei trebuie să plătească impozitul, doar majorările și vedeți că nu este o sumă care ne scoate din casă. Mulțumesc.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Alte discuții dacă sunt? Dacă nu sunt vă supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 21. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea proprietarilor imobilelor de pe strada Cornițelului nr. 1, 2A și 3 constând în infrastructură de alimentare cu energie termică.

Discuții dacă sunt?. Dacă nu vă supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 22. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea listei de investiții pe anul 2016 la Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Discuții dacă sunt?. Dacă nu vă supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

 

 

PUNCTUL 23. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea listei de investiții pe anul 2016 la Societatea Compania de Apă Oradea SA

Discuții dacă sunt?. Dacă nu vă supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL 24. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea listei de investiții pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA

Discuții dacă sunt?. Dacă nu vă supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL 68. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 2.522 mp cu societatea Cezar Paper SRL.

Discuții dacă sunt?. Dacă nu vă supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 74. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în administrare societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a bunului rezultat ca urmare a implementării investiției "Alimentare cu energie electrică pentru organizarea de șantier în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea".

Discuții dacă sunt?. Dacă nu vă supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 75. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării obiectivului de investiție Implementare proiect reabilitare rețele de termoficare din Municipiul Oradea in cadrul proiectului "Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legilația de mediu și creșterii eficienței energetice".

Discuții dacă sunt?. Dacă nu vă supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL 83. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind stabilirea redevenței datorată municipiului Oradea de către societatea Termoficare Oradea SA pentru bunurile date în concesiune în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013.

Discuții dacă sunt?. Dacă nu vă supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 87. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind  modificarea H.C.L. 712/2015 privind stbilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.

Discuții dacă sunt?

 

D-na Kecse Gabriella - consilier local

În ședința anterioară am înțeles dacă am înțeles bine taxa momentan pentru ghidaj este de 15 lei pentru orice limbă da? Conform materialului taxa de ghidaj va fi de 5 lei pentru limba maghiară și limba română și pentru limba engleză va fi de 15 lei. Și în ședința anterioară v-am întrebat cât costă acuma taxa de ghidaj adică ce sumă este taxa și dacă am înțeles bine momentan taxa este de 15 lei pentru ghidaj pentru toate limbile.

 

Dl Popescu Cristian Norocel - director adjunct Direcția Patrimoniu Imobiliar

Bună ziua. În prezent nu avem o taxă instituită pentru acest ghidaj de aceea venim în fața dumneavoastră și vă cerem aprobarea spre a o institui în interioarul muzeului.

 

D-na Kecse Gabriella - consilier local

Înțeleg. Mulțumesc.

 

Dl Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

Legat de această taxă de ghidaj pentru că au fost discuții și în comisia de specialitate a Consiliului Local, am văzut dl Sabău a ridicat această chestiune, am discutat astăzi înainte de ședință și propunerea executivului este ca această taxă de ghidaj să fie unică indiferent de limba în care se face ghidarea. Pe cale de consecință față de propunerea din material ca în limba engleză să fie o taxă de ghidaj de 15 lei/persoană, propunerea este ca și în limba engleză și în orice limbă în care noi putem asigura ghidajul să fie o taxă de 5 lei. Deci să se revină la o taxă unitară de 1 EURO. Asta pe de-o parte și în scopul de a facilita accesul în cetate al grupurilor și așa mai departe. Nu este o taxă mare, cei care ați vizitat obiective din străinătate știți care sunt tarifele de vizitare plus taxele de ghidaj, este o variantă care permite atât grupurilor organizate să beneficieze de un ghidaj, oricum cei care merg au acces liber în cetate, deci nu trebuie să plătească nimic, dar ne punem problema să asigurăm ghizi atunci când sunt grupuri organizate. Deci aceasta este varianta propusă.

 

D-na Kecse Gabriella - consilier local

Tocmai asta am vrut să propun și eu. Taxa să fie unică de 5 lei pentru orice ghidaj nu în funcție de limbă.

 

Dl Negrean Danilel Dumitru - președinte de ședință

Acum ca urmare a discuțiilor din comisie și din plen și a intervenției d-lui primar executivul v-a modifica cu această propunere proiectul de hotărâre, în consecință vă propun la vot proiectul de hotărâre cu modificările pe care le-am făcut aici.

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL 105. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind  modificarea începând cu data de 01.09.2016 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de Societatea RER Ecologic Service SA

 

Dl Sabău-Popa Liviu Mihai - consilier local

Așa cum am spus și în comisie și cum am discutat și cu dl Ban de la RER, propunerea noastră este să se amâne materialul până cei de la RER găsesc o variantă financiară de creștere mai mică, dat fiind faptul că prin regulamentul de salubritate obligăm asociațiile de proprietari la o colectare selectivă, lucru ce ceează un avantaj din punct de vedere a costului forței de muncă pentru RER nemaifiind obligați să plătească personal care să facă manual colectarea selectivă sau să investească o sumă de bani pentru un echipament care s-o facă automatizat. Atunci propunerea noastră ar fi să se amâne materialul până când dânșii ar putea cuantifica care este suma, în sumă absolută acest avantaj și cu cât sar putea diminua creșterea de tarife. Mulțumesc.

 

Dl Ilie Bolojan - primarul Municipiului Oradea

Vreau să fac o precizare pentru că dl consilier este într-o eroare. Nu Rer-ul face partea de selectare. Există o strategie care este aprobată la nivelul județului Bihor, care este incidentă și municipiului Oradea prin care firma care colectează deșeurile de pe teritoriul municipiului Oradea este obligată să le depoziteze în deponeul ce este gestionat de firma ECO Bihor. Aceasta este situația. Deci cei de la ECO Bihor fac partea de sortare, selectare și așa mai departe. E adevărat că sunt tarife diferite pentru ceea ce se duce selectiv sau nu. În termeni reali și trebuie să discutăm foarte deschis chestiunea sortării pe cele două fracții nu funcționează așa cum ar trebui, cât timp cetățeanul nu are un avantaj direct dacă colectează selectiv. Și până când în legislația română nu se va introduce tarifarea în funcție de volum sau de greutate, în așa fel încât de exemplu dacă colectezi la grămadă să plătești un tarif, iar dacă colectezi selectiv să nu plătești aproape nimic, și să plătească asociațiile diferențiat, până această modificare în legisleție nu se va introduce va fi foarte greu să facem colectări selective în România la surse serioase. Pentru că e suficient ca din 10 familii care se duc la container una să arunce la grămadă și practic colectarea selectivă nu se mai face. Aceasta este situația. Practic există niște clauze cât se poate de clare în contractul pe care municipiul Oradea l-a încheiat la începutul anului 2008 cu firma RER care prevede modalitatea de indexare a tarifelor, suntem într-o atare situație, colegii de la Direcția Economică, care monitorizează aceste solicitări, au verificat tot ceea  ce înseamnă baza legală, elementele economice și din punctul meu de vedere amânarea votării acestui material nu se justifică. Sigur este dreptul consiliului municipal să aprobe aceste tarife în ședința de astăzi sau să nu aprobe, dar este o obligație pe care o avem contractuală, face parte din contract.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Da mulțumesc. Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu d-le consilier vă mențineți propunerea?

 

Dl Sabău-Popa Liviu Mihai - consilier local

Da.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Vă supun la vot propunerea d-lui consilier de amânare a acestui material.

Cine este pentru? 5 voturi pentru.

Împotrivă? 14 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

Supun la vot materialul în forma inițială.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

PUNCTUL 25. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiție „Modernizare clădire și instalații la PT 710"în Municipiul Oradea.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL 26. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare record PT 516 transformare PT în module termice pentru fiecare imobil".

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL 27. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind trecerea unor sectoare de drumuri județene situate în intravilanul municipiului Oradea, aparținând domeniului public al Județului Bihor, în administrarea Municipiului Oradea.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 28. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ștefan Zweig din municipiul Oradea.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL 29. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Sebeșului din municipiul Oradea.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 30. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Nojoridului din municipiul Oradea.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 1 vot împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

Dl Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

Stimați colegi vreau să fac doar o remarcă, sigur este dreptul grupurilor de consilieri să voteze așa cum consideră de cuviință. S-a respins de exemplu materialul 27 pentru că nu am dorit să preluăm sectoarele de drum de la Consiliul Județean, care asigură accesul locuitorilor din zona metropolitană în municipiu. Cei care vin de la Paleu serpentinele de exemplu de acolo, cei care vin dinspre Sântandrei când trec peste calea ferată. Am încheiat un protocol cu Consiliul Județean la care la consiliu s-a votat, treuie să le preluăm, acum aceste sectoare sunt în țara nimănui. Nu sunt nici întreținute de Consiliul Județean, nu sunt nici preluate de noi. V-a trebui să le introducem în ședința următoare. Ar fi păcat că începe școala prin 15 septembrie, ei nu le repară, noi nu le întreținem. Deci dacă nu se dorește să le luăm, măcar să anunțăm Consiliul Județean să le spunem d-le întrețineți-le voi, pentru că eceste sectoare sunt undeva la limita intravilanului municipiului Oradea, erau în țara nimănui și am considerat că e bine să reglementăm întreținerea lor. Gândiți-vă la aceste sectoare atunci când votați.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Da. Vom trece mai departe.

 

PUNCTUL 31. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Colinelor din municipiul Oradea.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

 

PUNCTUL 32. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea achiziției privind serviciile de tăieri arbori și arbuști, scoaterea cioatelor, intervenție cu tăieri de orice fel în coroana arborilor și arbuștilor și defrișarea vegetației arbustive și arboricole din municipiul Oradea finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani cuprinzând 2 loturi (lot 1 și lot 2)

Discuții la material dacă sunt?

 

Dl Sabău - Popa Liviu -Sabău - consilier local

Așa cum am propus și în comisie vrem să propunem ca modalitatea de achiziție să nu fie acord cadru ci licitație anuală. Să se contracteze anual aceste servicii tocmai să fie probabil pe parcursul a trei ani prețurile evoluează și să existe o posibilitate în așa fel încât să fie cât mai concurențiale.

 

Dl Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

Există o experiență legată de acest tip de servicii, o durată mai mare sau o durată rezonabilă, ne crează hai să spunem două avantaje pentru că este puțin probabil ca în aceste sectoare prețurile să crească sau să scadă la nivel exploziv, oricum există niște indicatori de ajustare a prețului trecuți în contract și atunci acest tip de licitații pot să dureze destul de mult și așa suntem foarte aglomerați la compartimentul de achiziții, noile modificări presupun în lege niște chestiuni birocratice suplimentare pe de-o parte, pe de altă parte e o problem de dotări dacă unei firme care necesită să aibă anumite dotări de funcționare normale macarale și așa mai departe de transport îi pui un an de zile n-are cum să-și facă un calcul financiar și deci e o perioadă optimă pe care experiența a dovedit-o ca eu stiu pe zona de spații verzi, tăieri de arbori și așa mai departe, întreținere să existe o perioadă de trei ani de zile, o perioadă considerată rezonabilă, pe de-o parte ca să nu se întâmple ceea ce spuneți dumneavoastră mutări semnificative de preț, pe de altă parte ca să se amortizeze și să aibă o anumită dotare care să asigure o performanță acestor companii. De aceea propunerea este să menținem această perioadă de trei ani de zile din aceste rațiuni.

 

Dl Maci Mihai - consilier local

Și eu sunt pentru varianta cu trei ani și asta dintr-o rațiune simplă că am avut de-a face cu oamenii aceștia, vă spun că ei au perioade anuale precis determinate în care pot să toaleteze copacii și așa mai departe ori dacă noi ne jucăm de-a votul exact în perioadele respective, cetățeanul trebuie să aștepte până la anul.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Da. Alte intervenții dacă sunt? D-le consilier vă mențineți propunerea? Supunem la vot propunerea d-lui consilier Sabău prin care această licitație să fie anual.

Cine este pentru? 5 voturi pentru.

Împotrivă? 14 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

Supunem la vot materialul în forma inițială.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 69. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiție „Realizare racord termic primar pentru imobilul de locuințe colective P+1E-D+P+6E în trepte de pe str. Apateului nr. 4A".

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL 70. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiție „Realizare racord termic secundar la Colegiul Național Mihai Eminescu, sediul situat pe str. Stânișoarei nr. 4".

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 71. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiție „Racord de alimentare cu energie geotermală și modul termic pentru magazia Termoficare Oradea SA str. Barcăului nr. 200".

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL 84. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea actualizarea listei stațiilor de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate speciale anexa HCL 469/2016.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL 85. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea actualizarea listei stațiilor de autobuz pentru cursele regulate județene, anexa 1 la HCL 266/2015, completată prin HCL 381/2015, pentru aprobarea traseelor și stațiilor de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate județene, pe teritoriul municipiului Oradea.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL 86. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea locurilor de așteptare a clienților sau de staționare a taxiurilor din municipiul Oradea.

Discuții la material dacă sunt?

 

Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

Așa cum am discutat și ieri în comisie am propune desființarea stațiilor, locurilor din fața teatrului și mutarea lor dacă se poate în Piața Unirii. Există spațiu suficient pentru că în momentul de față sau așa cum este propus în Piața Unirii sunt prea puține locuri.

 

Dl Sabău - Popa Liviu -Sabău - consilier local

Mă bucur cu dl Huszar că suntem pe aceeași lungime de undă, ieri în comisie am propus exact același lucru în Piața Ferdinand sunt 17 locuri propuse, sunt 9 cu 8, propunerea ar fi ca acele 8 locuri care sunt în față la teatru ca să putem valorifica cât mai mult frumusețea arhitectonică și a clădirii să permitem accesul pietonal cât mai bine la acea zonă să fie mutată în Piața Unirii cu adăugirea că am propus pentru Piața Unirii pentru perioadele de weekend spații speciale de la ora 7 seara până la 7 dimineața în așa fel încât să nu încurce nici accesul pietonal și vizitarea în timpul zilei să fie special create pentru cei care sunt clienți sub pasaj pe perioada de noapte. Mulțumesc.

 

Dl Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

Stimați colegi. Sigur atunci când stabilești locurile de stații de taximetrie în Oradea, întotdeauna pot fi niște variante mai bune în mod clar. Problema pe care dumneavostră ați ridicat-o din punctul meu de vedere v-a avea o soluție în 2018 pentru că situația în zona centrală se schimbă, eu știu de la o lună la alta. De ce? În această toamnă vom organiza licitația pentru transformarea în stradă pietonală a străzii Vasile Alecsandri, vom transforma într-o piață în cea mai mare parte pietonală Piața Ferdinand și locurile de taximetrie din zona teatrului vor dispărea aproape toate, prin urmare din această iarnă noi vom avea o organizare de șantier în zona Pieței Ferdinand. Practic ce facem prin această hotărâre? Facem o aducere la zi o actualizare a unei situații de fapt din oraș care nu va fi deci o situație definitivă pentru că treptat, treptat pe măsură ce se termină lucrările în zona centrală sau apar altele, există o dinamică a acestei chestiuni și noi suntem de acord că există să zicem dezavantaj din punct de vedere al accesului sau al staționării cu mașinile în zona centrală astăzi pentru că nu este finalizată parcarea subterană de pe Independenței, dar nu exsistă și vă rog să mă credeți alte spații care să genereze locuri de parcare în Piața Unirii sau ar fi o eroare să ne apucăm să marcăm spații aicea de parcare. Pentru perioada de final de săptămână pentru zi am dispus colegilor noștri să existe un acces liber în curtea primăriei cei care vin la cununii și așa mai departe ca să nu mai avem spațiul pietonal din jurul Bisericii Sf. Ladislau ocupat așa cum l-am mai avut de câteva ori pe de-o parte pe de altă parte cei care vin la Horeca, desigur pot să facă 300 de metri pe jos și să își lase mașina în jurul Parcului 1 Decembrie sau în zonele secundare pentru că nu e nici un fel de problemă din acest punct de vedere. A permite accesul mașinilor în zona Piața Unirii cred că ar fi o eroare, sau a găsi alte formule de parcare așa semilegale. Deci rugămintea mea este să votați materialul este oricum o situație tranzitorie nu este o chestiune definitivă și treptat, treptat pe măsură ce se termină lucrările în perimetrul central, în baza discuțiilor pe care le avem cu Camera Taximetriștilor, cu firmele de taxi vom ajusta aceste zone de parcare pentru taximetrie în așa fel încât să acopere toată zona central cât mai bine.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Mulțumesc. Alte discuții dacă sunt? Dacă nu sunt două propuneri a celor doi consilieri așadar d-le Huszar vă mențineți propunerea? Supun la vot propunerea d-lui Huszar.

 

Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

Deci propunerea era eliminarea locurilor din fața teatrului și suplimentarea locurilor în Piața Unirii, în fața Episcopiei Greco-Catolice.

 

Dl Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

Stimați colegi. Întreg spațiul din fața Episcopiei Greco-Catolice este ocupat. Parte de stația de taxi, parte de stația de autobus nu există posibilitatea extinderii numărului de locuri pe de o parte, pe de altă parte atunci când amenajăm locuri de taxi trebuie să avem un aviz de la comisia de circulație. Toate propunerile pe care le avem făcute sunt trecute prin comisia de circulație. Venind aicea cu niște propuneri făcute orice s-ar spune oarecum pe picior, există riscul să intrăm în contradicție sau cu comisia de circulație, sau cu poliția și așa mai departe. Deci nu există posibilitatea fizică ca pe aliniamentul din fața sediului Episcopiei Greco-Catolice, pe acest front pe care-l știți să mai face alte locuri de parcare pentru că sunt locuri de parcare limita maximă și stația de autobus altfel afectăm oprirea autobuzelor. Credeți-mă că nu se poate fizic acolo.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Am să supun la vot propunerea d-lui consilier Huszar.

Cine este pentru? 9 voturi pentru.

Împotrivă? 14 voturi împotrivă

Abțineri?

Vă propun să votăm materialul așa cum este propus de executive.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

 

PUNCTUL 88. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă str. Nicolae Jiga din municipiul Oradea.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

 

PUNCTUL 93. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr. 106588/2008, prin introducerea unor suprafețe noi (carosabil și pietonal) pentru prestarea activității de salubrizare stradală și deszăpezire, conform Anexei nr. 1.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

 

III. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

 

 

 

 

PUNCTUL 33. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea și completarea prevederilor HCL nr. 104/2016, pentru spațiile comerciale/terenurile/bunurile situate în incinta Cetății Oradea în vederea desfășurării de activități economice.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 34. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Avram Ioan pentru suprafața de 178 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 194382, situat în mun. Oradea, în zona str. Vasile Lucaciu nr. 25, cu destinația „drum public".

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 35. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Borhidi Ioan și soția sa dna.Borhidi Cornelia, pentru suprafața de 52 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 195201, situat în mun. Oradea, în zona str. Sofiei nr. 37/A, cu destinația „drum public"

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 36. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de d-na Ciora Ioana - Nicoleta pentru suprafața de 112 mp teren identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 153925 - Oradea, situat în mun. Oradea, strada Aurel Covaci nr. 3, cu destinația „drum public"

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 37. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Boțiu Florian și soția sa, d-na Boțiu Anda - Lorana, pentru suprafața de 34 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 194598 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Izvorului nr. 59/E, cu destinația „drum public"

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 38. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Mate Gabriel, pentru suprafața de 23 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 195255, situat în mun. Oradea, în zona str. Filatov nr. 11, cu destinația „drum public"

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 39. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de d-na. Zanfir Aurelia - Georgetareferitor la suprafața de 166 mp teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 194659 - Oradea, situat în mun. Oradea, în str. Ion Mihalache, cu destinația „drum public"

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 40. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 745 mp, reprezentând teren cu construcții, situat în Municipiul Oradea, str. Făcliei - zona Silvaș.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 41. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, în domeniul public al Municipiului Oradea, a unor imobile - construcții și teren, în suprafață de 61.577 mp situate în Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului nr. 43, în vederea realizării lucrării de interes public local privind „Dezvoltarea unui Centru Intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în Municipiul Oradea - zona Gării CFR din Episcopia Bihor".

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi abținere

 

Dl Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

N-o să mai am o altă intervenție stimați colegi pe această temă, informez doar grupurile de consilieri care nu au votat această temă că există riscul să blocheze proiectul cu terminalul intermodal. știți foarte bine că pentru a depune anumite proiecte europene există un timp pe care e bine să-l respecți, noi lucrăm la acest proiect de terminal intermodal și eu cred că înafară de mici probleme politice sau de imagine totuși trebuie să ne gândim la acest interes al municipiului Oradea. Există 20 de milioane de EURO sumă certă alocată pentru acest proiect intemodal, pentru municipiul Oradea și ar fi păcat ca dintr-o prostie iertațimă că nu pot să-i spun altfel există riscul compromiterii acestora pe de o parte. Pe de altă parte rog Instituția Arhitectului Șef să-i informeze pe cei care nu-și pot construi case pentru că nu s-a votat predarea amplasamentului căror grupuri de consilieri li se dastorează această situație astfel încât să știe cui să se adreseze pentru că poate data viitoare materialele vor reuși să treacă.

 

 

PUNCTUL 42. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării formei geometrice și a suprafeței imobilelor, identificate cu nr. Cadastrale 10830, 156960 și 179530 - Oradea, situate în mun. Oradea, parcul Mihai Viteazul.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri?

 

PUNCTUL 43. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea transmiterii fără plată, în proprietatea Mănăstirii „Buna Vestire" Oradea, a suprafeței de 4.253 mp înscrisă în CF nr. 169743 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Matei Corvin nr. 234/A, teren aferent Bisericii și complexului monahal.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?                                  

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 44. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 173907, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 15 (în cartier Tineretului) în favoarea d-lui Sim Lucian - Marcel.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă?                                  

Abțineri? 9 voturi abținere

 

PUNCTUL 45. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 180066 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 27 (în cartier Tineretului) în favoarea d-nei Trip Cristina - Rodica.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă?                                  

Abțineri? 9 voturi abținere

 

PUNCTUL 46. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 624 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea pe str. Graurilor nr. 62, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a cotei de 174/624 părți teren, în favoarea soților Lascău Dănuț și Lascău Simona - Loredana.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă?                                  

Abțineri? 9 voturi abținere

 

PUNCTUL 47. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 2.871 mp și 346 mp, reprezentând terenuri publice, situate în Municipiul Oradea, în zona str. Liszt Ferenc și str. Depozitului.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 48. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. Cadastral 192678, având suprafața de 54.590 mp, reprezentând teren, domeniul public, respectiv atribuirea denumirilor pentru cele două drumuri principale constituite în incinta viitorului cartier, situat în mun. Oradea, str. Ceyrat.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 49.  Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.234 mp, reprezentând teren - drum în cartierul Podgoria - proprietate publică a mun. Oradea.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 50. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea sistării de indiviziune din CF 186557 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte Funciară pentru imobilulsituat pe str. Henrik Ibsen nr.2A, identificat cu nr. Cadastral 194632 - Oradea, proprietatea soților Iuhas Călin - Ioan și Iuhas Gabriela - Daciana.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 51. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea sistării de indiviziune din CF 177970 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte Funciară pentru imobilul situat pe str.Trotușului nr.38, identificat cu nr. Cadastral 194952 - Oradea, proprietatea d-nei Lăzău - Igna Ana

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 52. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării limitei de proprietate a imobilelor, identificate cu nr. Cadastrale 161909 și 7035 - Oradea, situate în Municipiul Oradea, str. Nufărului nr. 90, respectiv pentru aprobarea încheierii unui contract de concesiune cu societatea Podnet Consulting SRL, ca urmare a contractului de vânzare-cumpărare intervenit între această societate și societatea Proges SRL.

Discuții la material dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 53. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru desemnarea membrilor reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Oradea, în comisiile constituite pentru vânzarea prin negociere directă, a terenurilor proprietate privată a Municipiului Oradea.

La acest punct va trebui să faceți propuneri pentru membrii din această comisie.

 

Dl Mircea Mălan - viceprimarul municipiului Oradea

Grupul PNL îi propune pe d-nii consilieri: Morar Grigore, Filimon Teofil și pe d-na Dulca Camelia ca și titulari și Lezeu Ioan, Fonoage Corina și Zdrâncă Marius ca și supleanți.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

D-lor consilieri și doamnelor consilieri acceptați? Da. Alte propuneri cacă sunt?

 

Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

Grupul UDMR o propune pe d-na Kecse Gabriella ca și titular și supleant pe d-na Kirei Malinda.

D-nelor și d-lor consilieri acceptați? Așadar vă supun la vot propunerile pentru cele 4 locuri de titulari și patru poziții de supleanți.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă        

Abțineri?

                                                                                                  

PUNCTUL 54. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 4.024 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 184565 - Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, în favoarea societății GTD DISTRIBUTION GROUP SRL.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 55. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr. 784/2015 privind aprobarea unor măsuri pentru locuințele proprietate privată a Statului Român construite de Agenția Națională pentru Locuințe.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 4 voturi împotrivă

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL 56. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a două parcele de teren proprietate a Municipiului Oradea, identificate cu nr. Cad. 195136, în suprafață de 404 mp - situat în mun. Oradea pe str. Radu Enescu și nr. Cad. 195143 în suprafață de 873 mp - situat în mun. Oradea pe str. General Eremia Grigorescu.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 57. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind prelungirea contractului de comodat pentru spațiul situat la etajul I din imobilul situat în Oradea, str. Primăriei nr. 3 în favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioară automată pe bază de act adițional.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

 

PUNCTUL 62. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 5.300 mp, reprezentând teren - proprietate publică a municipiului Oradea situat pe str. Ogorului.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 63. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 188319 - Oradea - situat în municipiul Oradea, str. Bethlen Gabor.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 64. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren înscris în CF nr. 159696 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. George Bacaloglu nr. 57 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Kecskes Sandor.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 65. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea majorării suprafeței de teren alocată realizării viitoarei Piețe Obor, pe str. Ogorului, cu suprafața de 3.786 mp teren înscris în CF 182399 - Oradea, respectiv încheierii în acest sens a unui act adițional la contractul de concesiune aprobat prin HCL nr.878 din 30.11.2006, între Municipiul Oradea și Administrația Domeniului Public SA.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL 66. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea reeditării materialelor de informare turistică și punerea în vânzare a broșurilor de promovare a Cetății Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 67. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea unor spații destinate Organizațiilor Non - Profit în incinta Cetății Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi abținere

 

PUNCTUL 72. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea contractului - cadru de închiriere pentru locuințele destinate tinerilor, construite din fondurile ANL, aflate în administrarea municipiului Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 19 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 73. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea locuințelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din lista finală aprobată prin HCL 272/2016.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL 76. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.000 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, pe str. Coriolan Hora FN, respectiv transmiterea în folosință gratuită a acestei suprafețe în favoarea Asociației Club Sportiv "Agility" Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 77. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeței de 305 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cad. si înscris în CF 150888 - Oradea, situat în Oradea, str. Gabor Jozsef nr. 38, în favoarea d-lui Viciu Gabriel.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

 

PUNCTUL 78. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 94 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Măslinului nr. 1 A, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafețe, în favoarea soților Groza Daniel și Groza Mioara - Monica.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL 80. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea unor spații destinate Organizațiilor Non-Profit.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi abținere

 

PUNCTUL 89. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 11.380 mp, reprezentând teren cu destinație de "drum" - proprietate publică a mun. Oradea, situat în zona șoseaua Borșului.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL.90. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 530 mp, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 17.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL.91. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Molnar Ioan, d/na. Molnar Erika - Etelka, d-na.Molnar Anna - Maria, d-na. Molnar Monika - Tunde și d-na. Molnar Ana, pentru suprafața de 46 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194925, situat în mun. Oradea, în zona str. Strugurilor nr. 8/A, cu destinația „drum public".

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL.92. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Iuga Sebastian - Florin, pentru suprafața de 30 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195201057 situat în mun. Oradea, în zona str. Izvorului nr. 10/C, cu destinația „drum public".

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL.97. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 431 mp, teren cu categoria de folosință „drum", proprietate publică a mun. Oradea, reprezentând un tronson din str. Pitagora.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

PUNCTUL.102. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect "Restaurarea Casei Darvas-La Roche" în vederea valorificării patrimoniului cultural secession.

Discuții dacă sunt?

 

Dl Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

Stimați colegi dacă acest material nu trece vom rata proiectul de accesare a fondurilor europene pentru reabilitarea Casei Darvas-La Roche. Noroc că trebuie doar 14 voturi dar cum să vă spun problema este următoarea, noi din tot felul de rațiuni aducem atingere unor cetățeni persoane fizice care au proiectele lor personale, care au fost de ani de zile o formalitate să treacă prin Consiliul Municipal Oradea și e păcat că eu știu cetățeni de toate etniile din toate zonele orașului efectiv sunt blocați să-și facă proiectele lor, construcțiile lor de case și așa mai departe, pe de altă parte blocăm anumite proiecte ale Municipiului Oradea care înseamnă accesare de fonduri europene sau întârzierea lor ceea ce le pune în pericol. Faceți ceea ce doriți de cuviință, va trebui să facem o ședință de consiliu probabil în cursul lunii septembrie în prima parte. Este păcat că intrăm într-o zonă de genul acesta. Eu admit să fie blocate proiecte care au o chestie de tip politic sau alte chestiuni de genul acesta, dar când sunt niște chestiuni evidente pentru niște persoane fizice care nu fac decât să încerce să-și vadă de treaba lor în acest oraș să le blocăm pur și simplu chiar nu este nici un fel de rațiune având în vedere un vot haotic care a fost dat dacă l-ați urmărit și dumneavoastră.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu vă supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL.103. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție "Restaurarea Casei Darvas la Roche, în vederea valorificării patrimoniului cultural secession.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL.104. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cad. și înscris în CF 153679, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 6 (Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Bențe Remus - Marian.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 9 voturi abținere

 

IV. DIRECȚIA JURIDICĂ

 

PUNCTUL.58. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate Privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a Centrelor sociale cu destinație multifuncțională „Candeo" și „Dignitas" din Oradea, aflate în proprietatea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

PUNCTUL.82. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului - Fundației de Protejarea a Monumentelor Istorice Bihor.

Discuții dacă sunt?

 

Dl Mircea Mălan - viceprimar al municipiului Oradea

Grupul PNL îi propune pe d-na Dulca Camelia și Negrean Daniel Dumitru.

Cine este pentru? 16 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 2 voturi abținere

 

PUNCTUL.101. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea, a suprafeței totale de 66.657 mp teren arabil, situat în intravilanul Municipiului Oradea, str. Matei Corvin fn.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 4 voturi abținere

 

V. RESURSE UMANE

 

PUNCTUL.79. Proiect de hotărâre și Raport de specilitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 voturi abținere

 

VI. ARHITECT SEF

 

PUNCTUL.81. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea art. 4 din H.C.L. nr. 317/2015 privind demararea procedurii de notificare conform Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor și aprobarea începerii executării lucrărilor de intervenție de către Municipiul Oradea, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul monument istoric - Palatul Stern, Oradea, str. Republicii nr. 10 - 10 A.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL.94. Proiect de hotărâre și Raport de specilitate privind modificarea componenței Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teirtoriului, respectiv cap. III și cap. V alin. 8 și 9 lit. a) și b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului.

Discuții dacă sunt?

 

Dl Mircea Mălan - viceprimar al Municipiului Oradea

Grupul PNL îl propune pe dl Dragoș Marcel Daniel pentru comisia de urbanism și pe dl. Morar Grigore pentru comisia de estetică urbană.

 

Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

Grupul de consilieri UDMR îl propune pe dl Kiș Gabor Ferenc pentru comisia de estetică.

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Supun la vot materialul cu aceste propuneri.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL.95. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - parcelare teren pentru amplasare locuințe și constituire drum de acces zona str. Cartier Podgoria, nr. cad. 188438 - Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

PUNCTUL.96. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - reconversie funcțională din zona de locuințe în zona de servicii generale, zona str. Nojoridului - str. Ogorului, nr. cad. 190464, 192360, Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL.100. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de detaliu - construire ansamblu rezidențial de locuințe colective și funcțiuni complementare, str. Ion Bradu, nr. cad. 154863, 154864, 165786, 165787, 192891, 192892, 14750, 175599 - Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri?

 

VII. Compartiment Management Spitale

 

PUNCTUL.98. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea depășirii numărului maxim de posturi de medici, normat în cadrul Compartimentului Chirurgie Cardio-Vasculară (cu 4 paturi), din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea, cu 1 post de medic.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL.99. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea și completarea HCL nr. 865/2010 privind numirea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea a doi reprezentanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă

Abțineri? 1 vot abținere

 

DIVERSE

 

PUNCTUL.59. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2016.

Discuții dacă sunt? Nu. Materialul nu se votează.

 

PUNCTUL.60. Informare privind raportul de audit financiar și decizia nr. 34/25.07.2016 a Camerei de Conturi Bihor emise în urma misiunii de audit financiar asupra contului de execuție bugetară pe anul 2015 la Uniunea Administrativ-Teritorială Municipiul Oradea.

Discuții dacă sunt? Nu. Materialul nu se votează.

 

PUNCTUL.61. Informare privind raportul de control și decizia nr. 26/23.05.2016 a Camerei de Conturi Bihor emise în urma controlului efectuat la Uniunea Administrativ Teritorială Municipiul Oradea cu tema „Controlul legalității contractării sau garantării, utilizării precum și a rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul unităților administrativ teritoriale" pe anul 2015 la Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Oradea.

Toate aceste informări au fost prezentate și în comisiile de specialitate. Alte discuții la diverse?

Dl Sabău - Popa Liviu - Mihai - consilier local

O întrebare aș fi avut referitor la cele două rapoarte ale Curții de Conturi dacă în momentul de față s-au constituit comisii administrative pentru cercetare, dat fiind faptul că s-au constatat am văzut o serie de abateri, unele dintre ele mai grave, altele mai puțin grave, o parte au fost îndreptate, o parte am văzut că au termen undeva pe luna a 10 - a sau pe anul viitor, întrebarea asta era dacă există comisii administrative de cercetare în așa fel încât persoanele care se fac vinovate de acele greșeli, din punct de vedere disciplinar să și suporte o parte din sancțiunile conform codului muncii.

 

Dl Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea

Din câte știu eu nu există astfel de comisii în momentul de față pentru că toate aceste constatări au fost de natură să poată fi remediate. și în afară de aspectele de natură politică, cei care vreodată au fost pe poziții executive știu că este imposibil practic ca atunci când vine un control al Curții de Conturi trebuie să găsească anumite decontări care n-au fost făcute hai să spunem conform contractelor. Este aproape imposibil. La rulajul pe care l-a avut Primăria Municipiului Oradea, anul trecut de exemplu, eu apreciez că lucrurile s-au desfășurat într-o condiție de normalitate, asta nu înseamnă că nu trebuie luate niște măsuri pentru a evita astfel de situații, dar este practic împosibil. și vă rog să verificați ce vă spun.

 

D-na Kecse Gabriella - consilier local

Cu mai mult de 10 zile în urmă am depus o propunere de hotărțre a Consiliului Local cu privire la consolidarea integrității, eficienței și transparenței la nivelul administrației publice municipale, precum și pentru creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție propunând afișarea pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Oradea a proceselor verbale de control, rapoartelor auditorilor, încheiate la Primărie Municipiului Oradea, la instituțiile și societățile subordonate Consiliului Local de către organele abilitate. Acest proiect nu a intrat pe ordinea de zi dar mă bucur că măcar acum putem lua cunoștință de raportul de control din 5 mai anul curent întocmit în urma controlului efectuat de Camera de Conturi Bihor. Având în vedere că decizia Camerei de Conturi nu a fost contestată, deci executivul și-a asumat-o în totalitate propun ca la următoarea ședință să fim informați despre măsurile luate și stadiul de recuperare a prejudiciilor ținând cont și de faptul că în raport au fost semnalizate acestea.

 

Dl Ionel Vila - secretarul Municipiului Oradea

Am intrat în posesia materialului depus de dumneavoastră nu am înțeles dacă este o inițiativă a dumneavoastră un proiect de hotărțre, săptămâna trecută eu am fost în concediu mi-a repartizat-o dl primar mie care răspund de acest calup de activitate în Primăria Oradea, am discutat du dumneavoastră înainte de ședință respectiv cu dl Huszar, l-am informat că v-a primi un răspuns la această solicitare a dumneavoastră altminteri noi n-am ținut niciodată secret acțiunile și activitățile primăriei în special cele cu caracter normativ, au fost postate pe site-ul Primăriei și nu numai au fost comunicate și ziarelor locale respectiv buletinului oficial așl județului. Ca atare ne menținem punctul de vedere al transparenței și al tot ceea ce se întâmplă în Primăria Oradea, inclusiv la controalele care desigur suntem supuși și noi ca oricare instituție publică. N-avem de ce să ascundem nimic. În consecință veți primi un răspuns grupul de consilieri. Vă mulțumesc.

 

Dl Palladi Dacian - Salvator - consilier local

Pentru că suntem și la sfârșitul ședinței și pentru că nimic nu este întâmăplător se potrivește să am la mine una dintre cărțile unui domn plecat la cele veșnice în anul 1997 care se numește Petru Creția. Constantin Noica spunea despre el că ar fi fost la vremea respectivă cel puțin cea dintâi minte luminată a țării. Și în 1995 Petru Creția profesor de greacă veche a scris o carte acum aflată la cea de-a treia ediție în publicare care se numește luminile și umbrele sufletului și are un capitol care-l numește homo valahicus și îndrăznesc durează mai puțin de 30 de secunde ceea ce vreau să vă spun dar cred că poate  fi de folos și nu se dorește prin sine a fi o mustrare că nimeni nu e perfect. Zice așa: „nu există vindecare decât prin adevăr. Dar adevărul nu trebuie spus cu încrâncenare ci cu înțelegere și cu dragoste și nu fără zâmbete. La noi lucrurile nu se îndreaptă când cineva își arogă rolul de a biciui scrâșnind moravurile de undeva de sus din transcendența unei conștiințe presupuse fără greș. E bine să ne judecăm, cu dreptate, noi pe noi înșine sperând că orice act de cinstită și lucidă cântărire de sine va da cu vremea roadă în imanența conștiinței obștești". Și având în vedere situația de înțeles de astăzi, așa-i politica, avem un tip care se numește George Budoi, ăsta trăiește, a scris o lucrare Răul și Răutatea, o culegere de epigrame care zicea ceva de felul acesta: omul bun gândește în sine bine-ar fi de-ar fi doar bine. Răul spune-n gândul său, bine-ar fi de-ar fi doar rău. Vă mulțumesc pentru răbdare.

 

Dl Sabău - Popa Liviu - Mihai - consilier local

Aș fi vrut să profit de prezenta d-nei Haș că aș avea o nedumerire referitoare la gradul de îndatorare. La începutul anului era prezentată undeva o cifră de 460 de milioane ca și sumă a datoriei ceea ce însemna undeva la 80% am înțeles că s-au returnat 80 de milioane deci practic este undeva la 390 milioane ca procent la cât suntem în momentul de față d-na Haș?

 

D-na Nadia Haș - director Direcția Economică

Deci ca procent am explicat și în comunicatul de presă rămânem la nivelul anului 2016 la acel 51% pentru că nu avem cum să scoatem suma rambursată din acel calcul. Dar rambursarea nu a fost făcută pe efertul municipiului respectiv din veniturile proprii ale municipiului. În anul 2017 v-a scădea la 18,34% dar există secțiune de datorie  publică pe site-ul municipiului  se văd acolo toate împrumuturile este actualizată la 30.06.2016 o vom acualiza conform legislației la 30.09.2016, se vede exact care este soldul împrumuturilor contractate, perioada de rambursare a lor până când avem datorie publică, gradul de îndatorare, cum merge el în funcție de scadențele pe care le avem la toate împrumuturile pe care le avem contractate.

 

Dl Ionel Vila - secretarul municipiului Oradea

Mandatul domnului Negrean s-a încheiat astăzi, exercițiul conducerii ședințelor de consiliu se încheie. În aceste condiții v-aș ruga să faceți propuneri pentru următorul președinte de ședință pentru următorul mandat de trei luni.

 

Dl Mircea Mălan - viceprimarul municipiului Oradea

Grupul PNL îl propune pe dl consilier Filimon Teofil Laviniu.

 

Dl Ionel Vila - secretarul municipiului Oradea

Acceptați d-le consilier?

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - consilier local

Accept.

 

Dl Ionel Vila - secretarul municipiului Oradea

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

Dl Negrean Daniel Dumitru - președinte de ședință

Declar ședința închisă.

 

 

 

 

 PREȘEINTE DE SEDINTA,                                                                                             SECRETAR,

 Negrean Dumitru-Daniel                                                                                                 Ionel Vila

 

 

 

 

                                                                                                                                     Intocmit,

                                                                                                                                     Negruț Dorina

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL incheiat azi 30 august 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2