Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 31 AUGUST 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Joi , 28 Septembrie 2017, 12:45

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi 31 AUGUST 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi 31 AUGUST 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi 31 AUGUST 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 31 AUGUST 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a

 

Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, d-l. Chiană Laurențiu Alin,  d-l. Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian.  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-na. Peto Dalma Csilla, d-l. Ionescu Romeo, d-na. Kecse Gabriela, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l.  Lezeu Ioan, d-l. Maci Mihai, d-nul Marinău Florin, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipse;te motivat domnul Mălan Mircea.

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

D-na Borbei Eugenia - director Direcția Juridică

Bună ziua!

Rugămintea mea ar fi să vă așezați ca să putem declara deschisă ședința ordinară convocată pentru astăzi, 31 august.

Aș ruga domnii consilieri să se aseze la locurile lor pentru a putea declara ședința deschisă.

Mulțumesc.

Pentru început am să supun la vot aprobarea proceselor - verbale ale ședințelor: ordinare din data de 25 iulie 2017 și a ședinței extraordinare din data de 10 august 2017.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

În continuare dau cuvântul președintelui de ședință.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

            Bună ziua!

Începem ședința prin a spune că materialul nr. 11 a fost retras de pe Ordinea de zi!

Supun la vot Borderoul!

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

I. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

PUNCTUL NR. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Strucuturii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

-          Discuții dacă sunt la acest material?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

II. INSTITUȚIA ARHITECTULUI SEF

PUNCTUL NR. 2

Proiect de hotărâre privind aprobareaPlanului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinta, str. Jimboliei, nr.32  nr.cad. 2166 - Oradea

-          Discuții dacă sunt la acest material?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării conținutului art. 1 al HCL 560/11.07.2017 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal - Construire cartier de locuinte colective, servicii complementare, comert, turism si alimentatie publica, str. Ceyratnr.cad.198327, 198328, 198329, 198330, 198331 si 198332  Oradea

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

5 ÎMPOTRIVĂ

4 ABȚINERI

 

PUNCTUL NR. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind tema de proiectare și execuție lucrări "Amplasare ansamblu statuar Podul Centenarului Oradea".

Aici, vreau să propun un consilier, pe domnul Birta Florin ca să fie în comisia de concurs la evaluarea ofertelor pentru această lucrare.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

16 VOTRURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

În şedinţa pe comisii ieri, doamna Architect şef a spus, că la elaborarea acestui ansamblu de statuar coerent, simbolic - figurativ, format din şase piese unitare, aflate în perfect dialog spaţial şi conceptual - estetic între ele, să se ţine cont de a fi concepute în stil contemporan, fără a tinde către abstract.

Ţinând cont de acest lucru grupul UDMR propune să se include în caietul de sarcini următoarele variante:

-          În cazul elaborării unui proiect de ansamblu statuar figurativ una din cele şase statui să fie a lui Sfântul Ladislau întemeietorul oraşului.

-          Ţinând cont de tematica ansamblului statuar propunem ca pe soclurile statuilor, amplasate la capătele podului Centenariu să se amplaseze plăci care se conţină citeţ cele şase principii fundamentale la alcătuirea noului Stat Român enumerate la punctul II din textul Rezoluţiei de la Alba Iulia.

Citez:

1.     Deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său şi fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.

2.     Egală îndreptăţire şi deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat.

3.     Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieţii publice. Votul obştesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, judeţe ori parlament.

4.     Desăvârşită libertate de presă, asociere şi întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omeneşti.

5.     Reforma agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăţilor, în special a proprietăţilor mari. În baza acestei conscrieri, desfiinţând fidei-comisele şi în temeiul dreptului de a micşora după trebuinţă latifundiile, i se va face posibil ţăranului să-şi creeze o proprietate (arător, păşune, pădure) cel puţin atât cât să poată munci el şi familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte, potenţarea producţiunii.

6.     Muncitorimei industriale i se asigură aceleaşi drepturi şi avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumesc.

Domnul primar.

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

      Stimați colegi!

Eu propun să votași materiaul așa cum a fost propus de către executiv. Dar, din propunerile colegei noastre ... doamna consilier! E bine ca atunci când faceți propuneri, totuși să aveți o anumită decență. Eu atâta vă spun. Pentru că altfel - cum să vă spun - există riscul din astea de a ne crede pe unii, altfel decât alții și nu este o chestiune corectă.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Da, domnul Marinău.

 

D-nul Marinău Florin - consilier

.. putem să ne manifestăm opțiunea față de propunerea colegei noastre ... poate că poate să ne spună dacă statuia care îl va reprezenta pe Sfântul Ladislau să fie o statuie ecvestră, un bust sau o statuie în mărime naturală? Ca să știm mai îndeaproape ...

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Doamna Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Aceasta depinde de proiectanți, cum doresc ei să fie. Nu am dori să precizăm și descriem. Noi, ce am vrut, adică ce am dorit să exprimăm este că Sfântul Ladislau, fiind întemeietorul orașului, totuși nu am putea sărbători în acest oraș această uniune dacă nu ar fi fost întemeiată. Așa a fost gândul la Sfântul Ladislau. Nu am spus alți... acesta era singurul. La celălalt punct spun că este ceva care este legat strict de această comemorare. Cele șase puncete nu știu de ce nu se pot fi scrise pe soclurile statuilor.

Mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

O să vedem proiectele care se vor depune pentru aceste statui.

Supun la vot materiaul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

4 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă și refacere gard. Str. August Treboniu Laurian nr. 14A nr. cad 173010 - Oradea

-          Discuții dacă sunt la acest material?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 38

Proiect de hotărâre privin daprobarea Planului Urbanistic Zonal - Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuint ecolective, servicii si dotari zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr. cad. 196872-:-196902, nr. cad. 196616-:-196775, nr.cad.197280-:-197382, nr. cad. 197409-:-197427,nr. cad. 197387-:-197404, 197644, 197645, 197657, 197658  - Oradea.

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 40

Proiect de hotărâre pentrua probarea completării și modificării HCL Oradea nr. 647/2017 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate in "Ansamblul urban - CentrulIstoric Oradea" precum si alte perimeter considerate prioritare.

-          Discuții dacă sunt la acest material?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 41

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobile cu functiuni mixte ( sediu administrativ,  servicii, birouri ,  locuinta bifamiliala,  spalatorie, spatiu comercial , spatiu cazare pentru personal), dotari conexe, zona B-dul Stefan cel Mare - str.Sf. Ladislau, nr.cad.192272, 4015, 177560, 192249. 192657 - Oradea.

-          Discuții dacă sunt la acest material?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

III. DIRECȚIA TEHNICĂ

PUNCTUL NR.4

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Modernizare trecere nivel cu calea ferată între stațiile Episcopia Bihor - Oradea Vest."

-          Discuții dacă sunt la acest material?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

RETRAS PUNCTUL NR. 11

Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Războieni, Seleușului și Căprioarei din municipiul Oradea.

 

PUNCTUL NR. 12

Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Colinelor din municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt la acest material? Domnul Sabău.

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Voiam doar să motivez. Mă voi abține la vot fiind direct interesat în zonă. Deci, nu sunt împotriva proiectului sau alte lucruri, doar am interes în zonă.

Mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Domnul consilier Kis.

 

D-nul Kis Gabor - consilier

-          Doream să știu de ce a fost retras materialul nr. 11. Nu este bine pregatit?

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

            Domnul primar.

 

D-nul Bolojan Ilie - primar

Nu este pregatit bine!

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

            Bun, supun la vot materialul nr. 12:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

25 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 15

Proiect de hotărâre pentru avizarea anexelor 1-4 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I, Transregio.

-          Discuții dacă sunt la acest material?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 50

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie "Asigurarea separatoarelor de nămol pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termoficare"

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 51

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Reparatii capitale la acoperis - 20 puncte termice".

-          Discuții dacă sunt la acest material?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 52

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie „Asigurarea unui degazor termic, avand capacitatea de 200m3/h, pentru dagazarea apei de adaos termoficare"

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 53

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de  investiţie „Reabilitarea retelelor de apă, canalizare menajeră și pluvială pe strada Mihai Eminescu, municipiul Oradea."

-          Discuții dacă sunt la acest material?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 54

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentatia de avizare a lucrarilor de interventie  pentru obiectivul de  investiţie "Reabilitare retele termice secundare amplasate pe strada Caraiman si Lacramioarelor - aferente PT 128"

-          Discuții dacă sunt la acest material?

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

IV. DIRECȚIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către operatorul Termoficare Oradea SA a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului "Valorificarea energiei geotermale, pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii punctului termic PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ."

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 883/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

                                   

PUNCTUL NR. 7

Raport de specialitate privind respingerea proiectului de Hotărâre inițiat de grupul de consilieri locali ai PSD din cadrul Consiliului Local al municipiului Oradea privind alocarea de burse de performanță pentru elevii orădeni din învățământul preuniversitar de stat

-          Discuții dacă sunt? Domnul consilier Negrea.

 

D-nul Negrea Adrian - consilier

Mulțumesc domnule președinte.

Aș dori să subliniez faptul că este un material important pentru viitorul comunității orădene. În Cluj de exemplu, care au investit peste 30 milioane de lei în ultimi patru ani, în burse pentru elevi, rezultatele la bacalaureat au ajuns în jurul de 80 de procente, gradul de promovabilitate.

Municipiul Oradea are nevoie de oameni care să își vizualizeze bine obiectivele, începând încă din liceu, iar la matruitate să aducă un plus valoare mult mai mare. De aceea v-aș ruga să reconsiderați acest vot și să votați în numele comunității.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

            Domnul primar.

 

D-nul Bolojan Ilie - primar

Stimați colegi!

Sigur, orice proiect de a oferi facilități, de a oferi gratuități, de a reduce impozite este bine venit. E cel mai simplu lucru pe care îl poate face o guvernare. Dar, nu întotdeauna efectele sunt cele care le estimează cei care propun astfel chestiuni.

Pe cale de consecință cred că acordarea de burse elevilor, fară niște criterii cât se poate de clare, care să stimuleze porformanța nu este un drept pentru acești elevi sau pentru alți beneficiari. De aceea, eu cred că Primăria municipiului Oradea și Consiliul Local, în acești ani, au făcut ceea ce ține de aceste entități pentru a crea condiții în acest oraș, ca părinții acestor elevi, din Oradea și Zona Metropolitană care sunt în Oradea să aibă locuri de muncă, ceea ce ste cea mai importantă protecție socială. Au alocat sume importante de bani pentru îmbunătășirea condițiilor în școli din municipiu. Și, cu excepția a două, trei clădiri, parte dintre ele în situații juridice complicate, condițiile din șoclile din municipiu sunt destul de bune. E adevărat și în anii următori vor fi programe de investiții destul de importante. Și, de asemnea avem acel program pe care îl știți de a-i premia pe olimpicii noștri, sigur, care poate fi discutat, în sensul extinderii lui către elevii care întradevăr performează, care sunt motoarele de dezvoltare.

Cu aceste argumente, cred că executivul își întemeiază în mod corect propunerea de respingere a acestei variante susținute de grupul PSD și sigur, rămânem deschiși ori căror formule de a găsi modalități pentru a îmbunătăți întradevăr calitatea învățământului în municipiu. Nu există nici o legătură între a da o bursă și rezultatul la bacalaureat. Asta este cât se poate ...nu există astfel de legături.

Există capacitatea fiecărui municipiu, există politicile locale. Dacă vom crea în continuare locuri de muncă în municipiu, dacă vom îmbunătăți infrastructura școlară, dacă vom susține universitatea noastră să se dezvolte, sunt convins că în anii următori printr-un corp profesoral bine plătit și motivat calitatea învățământului va crește fără nici un fel de probleme.

Cu aceste concluzii, solicitarea mea este să votați ,,pentru,, respingerea grupului PSD.

Vă mulțumesc.    

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

            Mulțumesc.

Domnul consilier Chiană.

 

            D-nul Chiană Laurențiu - consilier

            O completare dacă îmi este permisă.

            Pentru creșterea promovabilității la bacalaureat Guvernul a contractat prin Banca Mondială și a inițiat și s-a implementat Proiectul Rose în fiecare liceu, care reprezintă 70 de mii de euro, care primește în fiecare an acel liceu.

Obiectivul acestui proiect este creșterea promovabilității în fiecare liceu. Se derulează pe 5 ani.

            Vă mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

            Mulțumesc.

            Supun la vot materialul:

-          Cine este pentru repingerea proiectului inițiat de grupul PSD?

17 VOTURI PENTRU

 

D-nul Kirei Melinda - consilier

Eu aș avea o întrebare pentru a ști cum votăm. Eu așa știu că se votează proiectele de hotărâri.

Proiectul de hotărâre este pentru acordarea bursei, numai ...

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

            Doamna Borbei.

 

            D-na Borbei Eugenia - director Direcția Juridică

            S-a supus la vot propunerea domnului primar de respingere a Proiectului și urmează să se supună la vot priectul inițiat de grupul PSD.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

            Supun la vot Proiectul grupului parlamentar PSD:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

9 VOTURI PENTRU
17 ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 a HCL nr. 399/2017 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 13

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea dnei Roșu Maria constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Episcop Roman Ciorogariu nr. 42A

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 39

Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor active care fac obiectul Certificatului de Vacanță Succesorală nr. 46 din 08.08.2017

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 42

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe și interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 30.06.2017

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 45

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 48

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2017

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

4 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 49

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației I.S.O. (Școala Internațională Oradea)

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

16 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

1 VOT ABȚINERE

 

V. BIROU RESURSE UMANE

PUNCTUL NR. 9

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

21 VOTURI PENTRU

5 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

VI. DIRECȚIA JURIDICĂ

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 5 din 14 ianuarie 2011 prin care a fost înființată Comisia Locală de Ordine Publică.

-          Discuții dacă sunt la acest material? Doamna Consilier Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

La şedinţa ordinară din data de 20 octombrie 2016, la votarea membrilor consilieri locali în Comisia Locală de Ordine Publică s-a omis votul secret, prescris şi de Legea 215/2001 la art. 45 alin (5).

            Folosind de acest proiect de hotărâre în care oricum trebuie să votăm de noua compoziţie a Comisiei Locale de Ordine Publică, fiind schimbare la persoana comisarului şef, am propune să intrăm în legalitate la votarea membrilor şi să avem un vot secret despre cei trei consilieri locali desemnaţi de consiliu.

     Totodată considerând că toate cele trei partide aflate în Consiliu Local ar trebuie să fie prezenţi în această comisie, grupul UDMR ar avea o propunere de membru în persoana doamnei consiliere Pető Dalma.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Doamna Borbei.

 

D-na Borbei Eugenia - director Direcția Juridică

Comisia Locală de Ordine Publică a fost stabilită, modificările care s-au adus, s-au adus în ccea ce privește Poliția Municipiului Oradea! Așadar șeful Poliției municipiului Oradea este doar unul, acuma nu cred că trebuie să supunem la vot acest material.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumesc.

Domnul primar.

 

D-nul Bolojan Ilie - primar

Stimați colegi! Când instituții care prin lege au reprezentanți în aceste comisii, a căror nominalizare nu depinde de Consiliul Local, este o practică și o chestiune de uz curent ca să aprobăm acești reprezentanți așa cum sunt propuși. Dacă s-a schimbat șeful Poliției Județului Bihor, este o chestiune normală să votăm această chestiune. Celelalte aspecte legate de modificarea comisiei nu sunt pe Ordinea de zi. Prin urmare actualizarea ei se face atunci când se schimbă reprezentanții delegați ai celorlalte autorități sau o dată cu schimbarea Consiliului Local când, sigur, se înoiesc toate comisile sau atunci când consilierii locali demisionează.  

Mă gândesc ce s-ar întâmpla doamna consilier dacă nu ar fi propunerile scrise.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

-          Doamna Consilier Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Aș răspunde prima dată la ultima întrebare! Fiind un pic emoționată aș bâlbâi foarte mult dacă nu aș scrie ce aș vrea să vorbesc. Îs scrise de mine și de aceea ...

Dar, răspunzând la întrebarea aceea: comisiile, - sau eu așa știu cel puțin, așa am interpretat Legea nr. 215 -, că la persoanele care se nominalizează de către Consiliul Local într-o comisie, membrii acestuia trebuiesc votați în vot secret! Dacă nu este așa ... am greșit! ... atuncia nu a fost votat secret.

 

 D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

De comun acord... Mulțumesc.

-          Supun la vot matrialul nr. 10 în forma care am prezentato:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ABȚINERE

 

VII. D.P.I.

PUNCTUL NR. 16

Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 105 - Episcopia Bihor, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat în mun. Oradea, pe str.  Valea Nucului nr. 19A, identificat cu nr. cadastral 197863 - Oradea, proprietatea soţilor Grecu Sebastian - Ioan şi Grecu Marta

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 17

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea public a Municipiului Oradea, a imobilului-teren, în suprafață de 31 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 198412 - Oradea situate în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 18

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea public a Municipiului Oradea, a imobilului-teren, însuprafață de 164 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 198806 - Oradea situate în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgorianr. 108/C

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 19

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dogar Samuel şi soția sa, d-na. Dogar Aurelia, referitoare la terenul, în suprafaţă de 28 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198194 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Răspântiilor nr. 40/C, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt la acest material? Domnul Sabău.

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

O întrebare tehnică! Am văzut că e cu 14 voturi trecută în Borderou! Până acum ce erau cu drum public, donații, erau cu 18 voturi tot timpul? E o greșală sau ...?

 

D-na Borbei Eugenia - director Direcția Juridică

Nu, nu este o greșală! Potrivit Legii nr. 215, donațiile și legatele au caracter universal se votează cu 14 voturi, adică majoritate plus 1.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 20

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-nii. Morar Ioan - Bogdan şi Morar Dragoș - Daniel, referitoare la terenul, în suprafaţă de 66 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198893 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Viilor nr. 13/A, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 21

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Sabo Viorica referitoare la terenul, în suprafaţă de 5 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198934, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făcliei nr. 68/C, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 22

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Apolzan Liviu şi soția sa, d-na. Apolzan Lupoaia - Saveta, referitoare la terenul, în suprafaţă de 19 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în  CF 191411 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Rimler Károly, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 23

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea public a Municipiului Oradea, a imobilului-teren, în suprafață de 23 mp, identificat cu nr. Cadastral șiînscrisîn CF 198213 - Oradea situate în mun. Oradea, în zona străzii Corneliu Baba

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 24

Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 300 mp teren din imobilul cu nr. cadastral înscris CF 196355 - Oradea, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe reprezentând teren aferent construcției, situată în Mun. Oradea, str. Graurilor nr. 64, prin negociere directă, în favoarea dnei. Răzășeanu Valeria

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 25

Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Gerber Kohler - Bologa Liana Felicia Maria referitoare la suprafaţa totală de 536 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193316, 193317 și 173577 situat în mun. Oradea, în zona străzilor Paleului și Prunilor nr. 6/H, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.012 mp, reprezentând teren cu construcții - proprietate publică a Municipiului Oradea , situat în mun. Oradea, str. Făgăraşului

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 27

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 621 mp reprezentând teren și construcţii - case și anexe, situate în Mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 11 și darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a acestei suprafețe de teren în favoarea soților Pașcalău Rodica Florica și Pașcalău Vasile

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 28

Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea public a Municipiului Oradea, a imobilului-teren, însuprafață de 66 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 197666 - Oradea situate în mun. Oradea, în zona străzii Paleului nr.2/C

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

9 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

17 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 29

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 169220, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola nr. 25 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Costea Sorin

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 30

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 212 mp, reprezentând teren cu construcţii - casă de locuit, situat în mun. Oradea, str. B.P. Haşdeu nr. 25, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 26/212 mp teren în favoarea soților Hamos Iosif și Hamos Maria Erzsebet

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 32

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: REFACERE FAȚADE CORP CLĂDIRE PRINCIPALĂ LA LICEUL TEOLOGIC ORTODOX EP. ROMAN CIOROGARIU, str. Republicii nr. 48.

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 33

Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în municipiul Oradea, str. G-ral Henri Mathias Berthelot nr. 20, ap. 2 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra acestui imobil

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 34

Proiect de hotărâre pentru aprobarea stabilirii unor măsuri în raport cu beneficiarii de terenuri care nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale privind realizarea construcţiei pe parcelele atribuite în baza Legii nr. 15/2003

-          Discuții dacă sunt la acest material? Domnul consilier Sabău.

 

D-nul Sabău Popa Liviu - consilier

Mulțumesc.

Propunerea noastră ar fi - că am văzut în material se dorește cu aceste parcele să fie scoase la concesiune - propunerea ar fi aceste parcele să fie - băuniesc că există listă în continuare cu tineri care s-au înscris pentru terenuri - să fie acordată în continuare tinerilor care .. 7 parcele am văzut că e vorba în material.

Mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumesc.

Domnul primar.

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

      Stimați colegi!

Generarea unor noi proceduri de repartizare gratuită ar fi total neproductivă pentru că numărul de cereri, chiar dacă sunt nevoi reale sau nu, ar fi ori cum mult mai mare, așa cu s-a dovedit din păcate până acuma. Aproape jumătate dintre cei care au primit terenuri nu au și-au respectat, nu au făcut nimic acolo, au blocat amplasamentele ani de zile s-au au construit niște fundații care sunt abandonate și datorită faptului că legea nu prevede măsuri de reziliere explicită cu pierderea acelor investiții parțial realizate sunt parcelele blocate.

Pe cale de consecință, pentru a putea asigura în Cartierul Tineretului un ambient corespunzător, mă refer: străzi asfaltate și sisteme publice de transport care să acopere cu o frecvență bună zona, e nevoie de o anumită densitate urbanistică pentru că altfel nu e rentabil nimic din ceea ce ar trebui făcut acolo.

Ca atare, vom încerca așa cum am facut și până acuma, să scoatem la conecesiune la prețuri modice toate aceste parcele, tot ce rămâne disponibil acolo, în așa fel încât cei care întradevăr vor să facă ceva și au banii de casă, să poată practic să ocupe acele terenuri la niște prețuri foarte mici, urmând să cumpere după aceea, - atunci când au posibilitatea - terenul, bine înțeles dacă edifică într-o perioadă de timip limitată, doi, trei ani de zile, cât este stabilit prin caietul de sarcini casa pe care doresc să o facă. Și aceasta va fi procedura pe care o vom pune în practică. Ea s-a dovedit foarte corectă. Și, de exemplu, în zona veteranilor, unde am scos astfel de parcele, aproape toate sunt în cosntrucție și se vor termina la timp. Și avantajul acestei măsuri este că o dată ce se termină într-un timp rezonabil casele poți să asfaltezi. Dacă nu se termină toate casele într-un timp rezonabil în permanență este un șantier. Dacă te apuci să asfaltezi se distruge cu camioanele, - care transportă acolo materialul greu - ceea ce ai făcut, sau rămân acolo bălării, pentru că ori cât i-am sancționa și ia-m notifica, unii tot sunt indisciplinați.

Prin urmare, în zona Cartierului Tineretului proiectul în anii următori este: scoatem la concesiune la prețuri modice toate parcelele, condiționând contractarea concesiunii de realizarea într-un termen relativ decent a caselor. Reabilităm rețelele de utilități, în sensul asfaltării străzilor ș.a.m.d. și mărim frecvența de transport a mijloacelor auto, o dată cu achiziția a noii flote de către OTL.

Vă mulțumesc.      

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Supun la vot materialul nr. 34:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 35

Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 250 mp, identificată cu nr. Cadastral și înscrisă în CF 187751, situate în mun. Oradea, str. Emil Cioran nr. 2 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Diaconescu Constantin - Cristian

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 36

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, teren, în suprafaţă de 270 mp, situat în mun. Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 19

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 37

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 234 mp reprezentând teren situat în Mun. Oradea, str. Nojoridului nr. 202 și darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a acestei suprafețe, către soții Pop Domnița și Pop Florian

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 43

Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale aflate în administrarea  Consiliului Local al Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 46

Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

17 VOTURI PENTRU

9 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 47

Proiect de hotărâre pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a terenului, în suprafață de 2703 mp, identificat cu număr cadastral 198237, situat pe str. Ogorului nr. 28G, în favoarea societății comerciale COSTA VOC IMPEX SRL

-          Discuții dacă sunt la acest material? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

Înainte ca să trecem la Diverse vreau să propun ca și președinte de ședință viitoare pe domnul consilier Revnic Adrian.

-          Sunteți de acord domnul Revnic Adrian?

-           

D-nul Revnic Adrian - consilier

Da!

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Supun la vot ca domnul Revnic Adrian să fie președinte de ședință!

 

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

25 VOTURI PENTRU

1 VOT ABȚINERE

            Mulțumesc.

 

La DIVERSE:

PUNCTUL NR. 44

Informare privind raportul de audit financiar și decizia nr. 22/18.07.2017 a Camerei de Conturi Bihor emise în urma controlului efectuat de Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Oradea cu tema "auditul financiar asupra contului de executie bugetara pe anul 2016".

            Doamna Kirei.

 

            D-na Kirei Melinda - consilier

            Cu aprobarea domnului primar ... aș citi și această părere, cu promisiunea că încerc pe al doilea parte al mandatului meu să controlez emoțiile și să pot vorbi cât mai fluent.

            Mă bucur că după intervenţii în Mass Media ... nu a fost necesară depunerea unei solicitări scrise pentru a primi aceste documente.

     Citindu-le se pune întrebarea ce măsuri va lua executivul pentru a evita în viitor asemenea probleme.

     Bineînţeles nu numai ducerea la îndeplinirea deciziei este importantă, ci şi stabilirea persoanelor responsabile şi luarea măsurilor de revenire pa viitor.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumesc.

Domnul primar.

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi!

            În cursul lunii septembrie intenționăm să organizăm două ședințe de consiliu. O ședință în jurul datei de 15 septembrie și cealaltă, așa cum sunteți obișnuiți, ședința ordinară de la sfârșitul lunii.

            Pentru cei care n-ați urmărit, în aceste zile au fost anunțate câteva documente importante care creonează propunerea unor strategii pe domenii importante în municipiul Oradea. Stategii care urmeză să intre în dezbatere în cursul luni septembrie și cel mai probabil în luna octombrie vor fi pe Ordinea de zi a Consiliului Local, după propunerile dvs. sau a celor care vor fi interesați.

Există propusă spre dezbatere o strategie de regenerare a Centrului Istoric, în sensul adoptării unor măsuri ca spațiile comerciale din zona central să fie în permanență deschise și să funcționeze după un anumit orar, susținând mai multe puncte de atracție în zona centrală, mai mulți oameni și condiții mai bune pentru cei care se plimbă în zona centrală.

De asemena există o altă strategie, parte a celei de dezvoltare a centrului, de parcări, care este și ea în dezbatere publică, cred că a fost anunțată și data în care va avea loc această dezbatere.

De asemena, în zilele următoare va fi publicată materialul legat de strategia privind zonele unitare. Compania Termoficare, împreună cu Direcția Tehnică definitivează de fapt, s-a finalizat acest material și în zilele următoare veți avea acest material în debatere, în așa fel încât pe de o parte investițiile care au fost realizate prin bani europeni să aibă o piață sustenabilă și prețul giga kaloriei în sistemele de termoficare să rămână la un nivel bun în Oradea și de asemenea să fie evitate situațiile pe care le-am avut în ultima perioadă, când în niște zone de graniță au apărut tot felul de interpretări diferite legat de limita zonei unitare de încălzire.     

În urma acestor dezbateri, aceste materiale și alte materiale importante care vor fi în perioada imediat următoare le vom supune aprobării Consiliului Local.

Rugămintea mea este să le studiați în măsura în care sunteți interesați de aceste domenii să faceți propunerile de rigoare. Aveți datele legate de propuneri și puteți lua legătura cu colegii noștrii care sunt directorii de specialitate pe domeniile respective!

Mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumesc.

-          La diverse dacă mai sunt ...?

Doamna Peto.

 

D-na Peto Dalma - consilier

Stimate consilieri, stimaţi reprezentanţi ai executivului local, 

Fiind solicitată într-o problemă de finanţare a unor evenimente culturale am formulat o solicitare APTOR, domnului director executiv Mihai Jurcă.

În cursul lunii august am primit un răspuns, nu pot să vă spun că m-ar fi mulţumit răspunsul dar în ceea ce priveşte problema concretă vom proceda corespunzător. 

În legătură cu răspunsul primit însă, doresc să vă relatez altceva. Doresc să vă citez un pasaj din răspuns: "... considerăm solicitarea dvs. o acţiune lipsită de conţinut, răspunsurile la toate întrebările fiind deja la dumneavoastră".

Nu văd sensul unor asemenea aprecieri în cadrul unor răspunsuri oficiale emise de reprezentanţii Primăriei municipiului Oradea şi mai ales nu înţeleg cum îşi permite dl director să facă asemenea aprecieri, evaluări, în acelaşi timp sper că acesta nu reprezintă poziţia instituţiei.

Trecând peste faptul că, acest mod de a trata solicitările consilierilor locali dovedeşte lipsa completă de respect faţă de acest for, consider că, este util să explic întregului corp al executivului câteva lucruri.

Ca simplu cetăţean, dar şi în calitate de consilier local, aleasă în această demnitate de către locuitorii plătitori de taxă din municipiul Oradea, am tot dreptul să vă întreb în mod oficial orice (şi vă asigur de faptul că, şi în viitor am să formulez întrebări, solicitări ori de câte ori o voi considera necesară) iar dumneavoastră aveţi obligaţia ca în termenul legal să-mi oferiţi un răspuns corespunzător.

Mai mult decât atât, în condiţiile în care noi consilierii suntem solicitaţi în legătură cu o problemă, este normal ca eu, indiferent de ce informaţii deţin sau consider că le deţin, să solicit la direcţia, compartimentul respectiv un răspuns oficial, semnat şi asumat de executiv. La rândul meu voi da răspuns solicitanţilor în baza acestui document.

Aş dori să-i rog respectuos, deci, pe toţi reprezentanţii executivului, şi în mod special pe domnul director Jurcă, ca în viitor să se abţină de a-mi comunica aprecierile de orice fel în legătură cu întrebările, solicitările mele, şi în loc de aceste elemente inutile şi jignitoare, să se concentreze să-mi ofere informaţii concrete şi corecte în legătură cu problema respectivă. Acesta cred că este sarcina dumneavoastră.

De altfel, observ că, în cazul domnului director Jurcă devine o obişnuinţă să jignească consilieri, să abuzeze invitaţi ai oraşului, cred că ar fi timpul să luaţi un moment de respiro, acordaţi-vă timp pentru a vă analiza acţiunile şi sper ca după această autoevaluare să corectaţi aceste excese şi reacţii necontrolate.

Și aș mai adăuga că Tetrul Sziglieti se schie fără ,,h,, și numele meu este Peto Dalma Csilla și nu Peto Csilla Dalma.

Vă mulţumesc

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumesc.

Domnul Maci, după aceea donnul Kis.

 

D-nul Maci Mihai - consilier

Așa cum știți, în intervalul care a trecut de la precedenta noastră întâlnire ne-a părăsit nedrept de repede colega noastră Adelina Coste. O păstrăm în memorie așa cum era alături de noi, aici și îi rog pe cei care au cunoscut-o să încredințeze familiei condoleanțele noastre.

Vă mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Domnul consilier Kis.

 

D-nul Kis Gabor - consilier

Un moment de reculegere...

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

            Să păstrăm un moment de reculegere.

.... Mulțumesc.

 

D-nul Kis Gabor - consilier

Legat de răspunsul domnului Jurcă adresat către doamna Peto, un răspuns a venit și la Tetrul Sziglieti. Eu ne mai lucrând la Teatrul Sziglieti ulterioar am primit acest răspuns în care am aflat că și eu sunt băgat în această oală, nu știu din ce cauză! Deși, eu numai verbal am vorbit cu domnul Jurcă pe coridor. Și, supune în felul  următor: ,, am comunicat verbal domnului Kis Gabor faptul că solicatarea trebuie transmisă către Primărie!,, Solicitarea a fost transmisă către Pirmărie, deci nu poate să spună domnul Jurcă că nu a fost transmisă către Pirmărie! Eu consider mai degrabă că a fost tergiversat timp de patru luni de zile răspunsul! Asta de adevărul! Și nu sunt respectate anumite principia care prin împărțirea banilor, prin APTOR sau prin acel fons de 300 de mii de lei ar trebui precizate, adică sunt precizate dar ar trebui respectate.

Deci, o instituție cultural nu trebuie trimisă în acea zonă a ONG-urilor, să primească finanțare de acolo ci din cadrul acelor sume de 4 milioane de lei sau indiferent cât or fi anul viitor, de acolo ar trebui ... pe bază de invitație! Că este un fond normativ după mine!

Mulțumesc.

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumesc.

Domnul primar.

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi!

Am vrut să dau un răspuns într-un anumit fel, dar intervenția domnului Maci ma liniștit, ... totuși, neștiind despre ce este vorba în aceste epistole pe care le citează colegii noștri, ... îmi dau seama care este problema și din nou fac un apel la normalitate!

E adevărat că oamenii din conducerea UDMR-ului au fost obișnuiți în acești ani să gestioneze resursele alocate de municipiul Oradea pentru activitățile care erau derulate pentru comunitatea maghiară.

Trebuie să se obișnuiască că acest lucru nu se va mai întâmpla și că Primăria Oradea va organiza și anii următori, -  așa cum a făcut în toți acești ani -, evenimete care vor fi adresate tuturor locuitorilor Oradiei, urmărind niște principii de reprezentare proporțională. Așa se întâmplă și în cazul alocării pentru culte și în cazul alocării pentru evenimente. Iar dacă dânșii doresc se organizaze evenimente în oraș, pentru comunitatea maghiară sau pentru toți orădenii sunt liberi să o facă! Dar, vă dați seama, uneori se riscă intrarea în penibil când se fac conferințe de presă în paralel, când se dau comunicate contradictorii, când mă sună redactori de limba maghiară să mă întrebe pe mine dacă e adevărat că e aia, ...dacă e aia laltă, când sunt cereri care se suprapun pe aceeași oră.. Găsiți niște formule rezonabile dacă doriți întradevăr să faceți ceea ce trebuie pentru această comunitate, să fim decenți și fiecare să facă cât mai multe lucruri pentru oamenii din Oradea. Altfel, intrăm într-o zonă din asta de - iertați-mă - ușor penibil și avem fiecatre atâtea de multe lucruri de făcut, încât nu merită să intrăm în această zonă. Dar, rugămintea mea, să le transmiteți să înțeleagă această stare de fapt: că nu vor mai derula aceste resurse. Asta este de fapt cea mai importantă problem care trebuie să o înțelegeți. În rest, lucrurile vor fi făcute civilizat, correct și respectând pe toți orădenii.

Vă mulțumesc.    

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Domnul consilier Kis.

 

D-nul Kis Gabor - consilier

Înțelegem și respectăm dar, să țineți cont și să nu uitați o treabă, sunt două teatre în Oradea. Ambele lucrează, ambele produc și nici unul dintre ei nu este egal cu PSD - PNL sau cu UDMR, sunt instituții culturale!

Mulțumesc.

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Nu știu la ce se referă domnul consilier. Teatrele sunt în subordinea Consiliului Județean care le finanțează și după știința mea chiar bugetul Teatrului Szigligeti  a fost mai mare decât bugetul Teatrului Regina Maria. Nu sțiu,  poate vorbeați ceva de proproționalitate sau lucruri de genul acesta, nu înțeleg la ce vă referiți!!

 

D-nul Lezeu Ioan - președinte de ședință

Mulțumesc.

-          Dacă mai sunt la diverse?

Vă mulțumesc, declar închisă ședința.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR,

        Lezeu Ioan                                                                                                    Ionel Vila

 

                                        

                                                                                                Întocmit,

                                                                                                Jurca Mariana

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 31 AUGUST 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2