Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat azi 9 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 13 Ianuarie 2017, 12:57

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat azi  9 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat azi  9 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat azi  9 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

Încheiat azi  9 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin,  d-na. Buhaș Camelia - Liana,  d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana,  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Huszar Istvan-Eric, d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Palladi Dacian Salvator, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: d-l Dușe Traian-Adrian, d-l Ionescu Romeo, d-na. Kecse Gabriela,  d-l Mohan Aurel-George și d-na. Coste Adelina.

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Doamnelor și domnilor consilieri, v-aș ruga puțină atenție, puțină liniște să putem începe ședința extraordinară convocată pentru astăzi 9 ianuarie 2017.

Ședința extraordinară a Consiliului Local a fost convocată cum spuneam, pentru astăzi 9 ianuarie 2017. Din totalul de 27 de consilieri locali sunt prezenți acum 22. Lipsesc motivați următorii consilieri: Dușe Traian, Ionescu Romeo, Kecse Gabriela, Mohan Aurel și Coste Adelina.

În această situație ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 14 voturi.

Dau cuvântul președintelui de ședință. Poftiți doamna președintă.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Mulțumesc domnule secretar.

Bună ziua tuturor.

O să supun la vot pentru început Borderolul de ședință cuprinzând materialele propuse spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în şedinţa extraordinară  din data de 09 ianuarie 2017.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

3 VOTURI ABȚINERE

19 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 1

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2017-2018

- Discuții dacă sunt?

Poftiți domnule Huszar!

 

D-nul Huszar Istvan consilier

Mulțumesc doamna președinte!

În primul rând doresc să vă urez tuturor la mulți ani, un an bine cuvântat de Dumnezeu, plin de sănătate și de realizări.

Legat de acest material, așa cum am menționat și în cadrul comisiei, a cam intrat pe ultima sută de metri. Eu am înțeles care este motivul, dar nu a trecut nici prin comisia de învățământ, ceea ce nu este corect pentru că în anii precedenți aceste materiale ce vizau rețeaua școlară au fost discutate prima dată în comisiile de învățământ și după aceea prezentate Consiliului Local.

Am înțeles că există și avizul Inspectoratului Școlar, grupul UDMR va vota acest material.

Mulțumesc.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

-          Dacă sunt și alte discuții? Dacă nu supunem la vot:

-           Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

I.                    DIRECȚIA ECONOMICĂ

PUNCTUL NR. 2

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secțiuni, la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2016

- Discuții dacă sunt?

Poftiți domnule Sabău!

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

Mulțumesc frumos.

Întrerbarea ar fi: la secțiunea de dezvoltare, acei 40 de milioane care au rămas ca și excedent cărui fapt se datorează?  Dacă ne poate ajuta doamna director?

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

D-nul director Florea.

 

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică

Cele două componente ale bugetului local secțiunea dezvoltare și funcționare au fiecare sursele lor, și de venituri și de cheltuieli. Este normal ca o secțiune de dezvoltare să aibe venituri mai mari decât cheltuielile ca să destinăm către investiții. Asta a fost de fapt! E normal ceea ce s-a întâmplat. Au fost realizate veniturile la nivelul la care le-am estimat iar cheltuielile au fost cel puțin cele de funcționare în parametrii. 

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

Fiind vorba de 40 de milioane, adică aproape 10 milioane de euro, întrebarea era de ce la jumătatea anului nu s-au identificat investiții care să le facem anul acesta din acești bani?

 

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică

În cea mai mare aprte aceste sume s-au regăsit ca și vărsămite către investiții. Unde nu s-au realizat diverse obiective din motive ce tin de achiziții, de întârzierea unor proiecte. 

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

Deci, practic sunt obiective de investiții care nu s-au realizat pentru că nu apar în materiale?

 

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică

Evident, evident ...și investiții și cheltuieli de funcționare mai mici decât cele estimate!

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

Nu, vorbesc de dezvoltare! Separat ...

 

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică

Pe dezvoltare avem un deficit ... pe dezvoltare avem deficit!


D-nul Sabău Liviu - consilier

În material aveți excedent!

 

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică

Nu! Nu! Primul articol soune: acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare ...

D-nul Sabău Liviu - consilier

...din excedentul anului ...

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică

....din excedentul ...

D-nul Sabău Liviu - consilier

...anterior ...! și e excedent de 40 de milioane pentru anul în curs.

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică

Ceea ce este în anul în curs excedent este cumulat și de pe dezvoltare și de pe funcționare! E cumulat!

D-nul Sabău Liviu - consilier

40 de milioane?

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică

Dar nu doar din investiții e și din economia cheltuielilor de funcționare!

D-nul Sabău Liviu - consilier

Cât e pe investiții, cât e pe funcționare?

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică

Nu știu dacă am aici anexa... vă dau imediat cifrele!

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

19 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind numirea președintelui consiliului de administrație al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA și mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societăților Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administrația Domeniului Public SA și Agenția de Dezvoltarea Locală Oradea SA să semneze contractele de mandat în forma contractelor din mandatul anterior.

-          Discuții dacă suntPoftiți domnul Huszar!

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

O observație aș avea la materialul 6, 7 și 8. Și anume: ar fi bine ca măcar acest an să evităm greșelile din trecut și și materialele să fie postate pe site din timp. Știm foarte bine că materialul 7 și 8 a fost postat la fără un sfert, înainte de începerera ședinței Consiliului Local. Eu am înțeles mesajul executivului la sfârști de an vis-a-vis de operativitatea ședințelor din acest an, seriozitatea consilierilor locali legate de luările de cuvânt. Aceeași seriozitate așteptăm și noi din partea secretariatului și din partea executivului.

Mulțumesc.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

-          Domnul secretar!

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Sigur că bine ar fi să fie bine! Este adevărat! Și materialele să fie postate așa cum spune legea, dar în cazul de față, fiind în situația unei ședințe extraordinare, poate că nici nu trebuia să ținem ședințele pe comisii, că nu sunt obligatorii. Ședințele extraordinare au un caracter aparte! Asta nu înseamnă că noi nu ne-am străduit sau nu ne străduim de fiecare dată să le aducem din timp în fața dvs. De ce nu am reușit acest lucru? Efectiv din cauza datelor tehnice!

Vă mulțumim.

 

   D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

19 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 7

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea mecanismului de percepere a taxei reglementate de PUG 196/2005 privind fondul de mediu, pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vedere eliminării finale prin depozitare.

-          Discuții dacă sunt?

Domnul Sabău.

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

Întrebarea ar fi: de ce sunt atașate și nu e hotărâre separată pentru tarifele la RER? Și a doua întrebare: - dacă este cineva de la RER dacă să ne poată să ne dea defalcat pentru că avem doar o anexă -motivul creșterii la colectare persoane fizice cu aproape 6% dacă nu mă înșel?

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

-          Domnul primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Am să îi răspund eu domnului consilier.

Motivul creșterii tarifelor este simplu. Așa cum știți, Guvernul României nu a mai modificat legislația, nu a mai prorogat-o, așa cum s-a făcut în anii anteriori și de la 1 ianuarie intră în vigoare taxa de depozitare a deșeurilor la deponeele din toată România. Această taxă este de 80 de lei/tonă și sigur că ar fi fost bine ca toate aceste măsuri să fie adoptate acum doi ani de zile, acum trei ani de zile, să fi făcut o pregătire, pentru că primul efect al acestei taxe, fără să existe o pregătire va fi că această taxă, treptat, treptat se va muta în tariful care se percepe la consumatorul final. Adică, sau la persoană fizică, cetățeanul din România sau la persoana juridică, firmele care generază deșeuri și care le depun în aceste halde de deșeuri.

Pe cale de consecință există o formulă de calcul care este explicită - domnul Florea poate eventual să o mai detalieze încă o dată dacă doriți - și având în vedere faptul că din cele aproximativ 120 de mii de tone de deșeuri care se depozitează într-un an de zile la deponeu, aproximativ 60 de mii de tone, 58 de mii de tone, ajung în final să se depoziteze, diferența se sortează, se valorifică într-o formă sau alta, se percepe taxa de depozitare de 80 de lei la cele 58 de mii de tone care se depozitează. Această taxă care trebuie plătită de operatorul deponeului, de către Eco Bihor se percepe pe fiecare tonă celor care depozitează deșeuri acolo, aprte către RER care colectează deșeuri care colectează deșeuri de la două categorii de persoane. De la persoanele fizice din Oradea care au acel tarif de aproximativ 8,4 lei pe lună și atunci și de la persoanele juridice din Oradea care depozitează deșeurile prin RER. S-a facut calculul, câte tone, cât revine fiecăruia, ceea ce generează o creștere la persoanele fizice de aproximativ 6 procente, în această creștere calculându-se și reducerea de TVA de la 20% la 19%, deci este inclusă acolo, iar la persoane juridice care transportă prin RER din păcate este o creștere de peste 90% pentru că de la 60 și ceva de lei, 68 de lei/tonă se ajunge undeva ... aproape se dublează prețul. Aceasta este situația!

Ceea ce trebuie să facem în continuare -și sper să se clarifice toată legislația din punctul acesta de vedere - este să luăm măsuri ca în lanțul de depunere de deșeuri, generare de deșeuri și colectare și apoi de partea finală de ducere la deșeuri să introducem tarifarea funcție de volum sau greutate, ceea ce ori cum trebuie să o facem în așa fel cetățeanul sub o formă sau alta să fie stimulat. Că altfel această taxă care ipotetic are un rol de descurajare de generare de deșeuri, - deci ar trebui să încurajeze colectarea selectivă -, nu va avea nici un fel de finalitate dacă cetățeanul nu simte direct că dacă colectează selectiv plătește mai puțin. Și acolo ar trebui să ajungem în perioada următoare, probabil într-un an, doi. Altfel nu am făcut nimic! Aceasta este situația în momentul de față. Noi nu am aplicat această taxă de depunere celor trei categorii de deșeuri pe care noi ca executiv dorim să stimulăm să fie colectate. Deci, tot ce se colectează selectiv nu se aplică taxa de deponeu, pământul care se generează din oraș nu se aplică taxa pentru că ori cum trebuie valorificat și sigur, materialele inerte și deșeurile din construcții, pentru că dacă am aplica aicea ne-am trezi cu tot felul de efecte colaterale la aruncarea deseurilor pe toate terenurile libere și există un interes ca ele să fie direcționate către deponeu și să fie valorificate de către compania care operează acest deponeu. Aceasta este situația în momentul de față. Dacă doriți și alte explicații mai detaliate vi le poate da domnul Florea sau coelgii mei acre s-au aceste negocieri. 

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Domnul Sabău.

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

Domnul primar!

În material la pesoane juridice rămâne același tarif, 69,19, iar la persoane fizice se scumpește cu 6%. Asta era nedumerirea! La persoane juridice se păstrează același tarif, iar la persoane fizice se scumpește în condițiile în care și costruile RER teoretic scad de anul acesta! Scăzând și costurile combustibilului semnificativ, care reprezintă un cost semnificatriv în costurile totale și nu avem o defalcare de costuri la ei!   

Mulțumesc.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

-          Domnul primar!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

A-ți înșeles greșit! Dar îl rog pe domnul Florea să mai explice încă o dată ca să puteți înțelege mai bine.

 

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică

Deci, în cazul operatorului RER are atât clienți persoane fizice cât și persoane juridice. În cazul persoanelor fizice se plătește acel abonament, acel 8 lei virgulă 40 pe lună. Pentru ei a trebuit să identificăm excat care e impactul măririi sau apariței acestei taxe și impactul este de 0,6 lei - 7%. În cazul persoanelor juridice tarifele RER sunt lei pe tonă. Ceea ce înseamnă că acea taxă de 62 de lei impusă pentru haldă se va plăti integral pentru fiecare tonă generată de către agenții economici. Deci, acolo nu a fost nevoie de o include în tarif, pentru că tariful era de componenta lei pe tonă, ea se va evidenția distinct în factură la nivelul care se plătește de către RER către Eco Bihor. Ceea ce foarte important, nici Eco Bihorul nici RER-ul nu rămâne cu nici un leu în plus din această taxă. Suma se duce integral la Agenția Fondului de mediu și noi am creat un mecanism în care totul să se închidă pe zero cu o regularizare dacă este cazul la finele anului.

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

Și s-au ținut cont și de scăderile de costuri ale RER-ului din perioada de la început de an? Adică: combustibil mă refer care a scăzut față de anul trecut și scăderea fiscalității și o parte din taxele și impozitele care le plătesc?

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

-          Domnul primar dorește să vă răspundă!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Deci, această taxă se adaugă în plus la ceea ce plătesc persoanele juridice pentru colectare! Deci atenție! Deci 62 plus ceea ce era 68! Deci este în plus!

În ceea ce privește reglarea tarifelor de către RER, conform contractului încheiat cu această companie, periodic, atunci când sunt modificări - de natură a influența tarilele RER mă refer: scăderea TVA-ului, reducerea prețului la combustibil, creșterea salariului minim sau alte elemente de genul acesta care influențează - compania face adrese către Consiliul Local, Direcția tehnică în baza analizării acestor propuneri și echipa de negociere analizează dacă sunt pertinente sau nu și Consiliul Local la una din ședințele următoare va avea propunerea pe masa de discuții urmând să ia o decizie în senul acesta. Deci, după ce aceste efecte se văd se recalculează aceste tarife. Dar, această taxă nu are legătură cu alte chestiuni decât cu o lege specială care regelementează aceste taxe. 

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

- Să înțeleg că atunci luna viitoare votăm iară dacă întră de la 1 februarie noul salar minim se modifică din nou tariful, la combustibil dat fiind faptul că a scăzut trebuie să își facă din nou ajustare de tarife și atunci luna viitoare votăm iarăși un alt tarif?

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

            Poate luna aceasta!

            Domnule, funcție de ce se întâmplă în economie, este foarte simplu! Dacă sunt niște influențe foarte semnificative care sunt generare de factori care sunt independenți aceste ajustări nu se mai fac anual așa cum procedam de obicei, când sunt ajustări semnificative acesta este contractul, vi se pune contractul la dispoziție, vă documentați și după aceea, sigur o putemi discuta în cunoștiință de cauză.  

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții pe marginea materialului? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

16 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

3 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scrisorilor de așteptări, profilurilor consiliilor de administrație, profilurilor membrilor  CA și a matricelor consiliilor la societățile Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administrația Domeniului Public SA și Agenția de Dezvoltare Locală SA.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

16 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

3         VOTURI ABȚINERE

 

II.ASCO

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2017 - Amplasamentele unde se vor repartiza orele de muncă pentru beneficiară de ajutor social din municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt?  Domnul Sabău.

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

Pentru Direcția Tehnică aș avea o întrebare: aceste amplasamente unde se va face salubritatea se suprapun cumva cu amplasamente unde se serviciul de salubritate este plătit către firme terțe?

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

            Domnul primar!

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

            Prestează RER-ul salubritate unde trebuie să presteze și cei cu ajutor social? Că am văzut malurile Crișului, jumate de oraș e cuprins acolo!

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

            Domnul primar vă răspunde!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

            Da, e adevărat că malurile Crișului ar trebui să le facă Direcția Ape Crișuri! Cum ei nu fac, deși este în crutea lor această chestiune facem curat cu alții! ...Deci nu, ca să vă dau un răspuns explicit, nu se lucrează de către unii și iau banii alții! Ca să fie lucrurile clare!

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

            Nu asta era întrebarea! Intrebarea era dacă se suprapun! Atâta tot.

Mulțumesc.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

 

III. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea dării în administrare, pentru o perioadă de 5 ani, a trei încăperi, în suprafață totală de 44,29 mp, din imobilul în care funcționează Adăpostul de Noapte situat în mun. Oradea pe str. Gutenberg nr. 8, în favoarea Poliției Locale Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Domnul Huszar!

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Mulțumesc doamna președinte.

Așa cum a-ți constat și dvs. în ședința de comisie aș dori ca reprezentantul Poliției Locale să sublinieze că de fapt este vorba de un post permanent în cadrul adăpostului noapte ce se va înființa cu ocazia punerii la dispoziție al acestor trei încăperi pentru că în ședința de comisie s-a rostit două, trei ore pe zi, dar de fapt și în cererea semnată de doamna directoare Moș, din partea ASCO se cere un post permanent, iar și în material este prezentat și ca și notă de fundamentare ... mă bucur că zâmbiți ... , deci vă rog să subliniați acest aspect.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Domnul secretar.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

V-aș ruga să observați că pe masa de lucru aveți un amendament care face referire la darea în administrare de fapt și nu în comodat. Este o chestiune absolut firească și legală, așa se cere. Iar a doua chestiune domnule Huszar așa este, dacă vă uitați în corpul Hotărârii care are patru articole, la articolul 1 se spune foarte clar că: darea în folosință, mă rog, în administrare acuma, pe o perioadă de 5 ani, fără a se arăta scopul pentru care, urmând ca în perioada imediat următoare, după adoptarea Hotărârii de Consiliu Local, cele două entități, cele două instituții de fapt, ASCO și Poliția Locală, să facă un protocol și împreună cu Direcția de Patrimoniu, sigur că da! Fiecare ce are de făcut în această chestiune și acolo va trebui inserat ceea ce solicitați dvs.

Mulțumesc.     

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt și alte discuții: Domnul Huszar poftiți!

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Mulțumesc doamna președinte.

Nu vreau să desfac firul în patru. Eu aș vrea să se precizeze acuma din partea Poliției Locale pentru a evita aceste discuții ulterioare, pentru că în comisie s-a spus una, în Raport scrie alta și nu știu dacă ASCO în afară de faptul că solicită acest post permanent are nevoie de semnarea unui protocol sau nu cu Poliția Locală pentru că de fapt selecția cetățenilor care ajung acolo la azilul de noapte se face atât la intrare cât se face deja în momentul în care îi găsesc prin gurile de canal ș.a.m.d., deja se face acolo o selectare.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Domnul secretar.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Înțeleg că vreți să faceți o propunere în acest sens? Așa că vă rog să o formulați.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

-          Domnul Huszar faceți propunerea?

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Eu pot să dau citire la ceea ce scrie atât în Hotârâre cât și în material, dar în comisie s-a spus altceva din cauza unei neânțelegeri. Nu doresc altceva decât reprezentantul Poliției Locale care se află în sală și în afara discuției a menționat și  confirmat acest lucru să spună: da domnule, este vorba de un post permanent acre noaptea va fi și va supravegea azilul de noapte plus ziua va efectua patrule în zona Gutemberg, zona Voltaiere ș.a.m.d. Atâta doresc!  

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Vă răspunde domnul primar!

 

D-nul Bolojan Ilie - primar

Domnule Huszar, să nu vă supărați pe mine. Dacă vreți să vă aflați în treabă sigur că se poate afla. Vă dați seama că dacă reprezentantul Poliției spune că va fi un post permanent nu are nici un fel de relevanță. Există un material pe Ordinea de zi care pune la dispoziția Poliției Locale un spațiu în care să-și desfășoare activitatea suplimentar și în permanență dacă este nevoie, subliniez, în zona azilului de noapte. Prin urmare dacă va fi nevoie vor avea un post permanent, în anumite perioade, dacă nu va fi nevoie va fi un post temporar. Colegul nostru poate să vă spună ca să vă măgulească orgoliul dacă mai insistați de zece ori, dar nu are nici un fel de efect. Aceste decizii sunt decizii operative care se iau funcție de realitatea din teren. Dacă este nevoie așa cum a fost inițial acum câțiva ani de zile era un spațiu dedicat Poliției Naționale, au avut restrângeri de personal, nu mai pot să mențină oameni acolo, ne vom duce acolo, deci, acest post va fi permanent sau parțial, funcție de realitatea din teren. Puteți să votați materialul sau să nu îl votați! Altfel cred că mai putem insista de zece ori să spună cineva ceva! Dacă asta vreți să auziți poate să spună colegul meu, dar nu are nici un fel de relevanță.       

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

-          Domnul Huszar dacă mai doriți să interveniți?

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Intervin ultima oară.

Îmi cer scuze domnule primar dacă a-ți înțeles asta, dar dacă a-ți fi fost în cadrul comisiei a-ți înțelege de ce insist. Și insist! Îmi cer scuze!

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

Supunem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

16 VOTURI PENTRU

6 VOTURI ABȚINERE

 

IV.ARHITECT ȘEF

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr. 315/2015)- parcelare teren în parc industrial EUROBUSINESS II - str. Ogorului nr. cad 187985, 187986, 187988, 187992, 187995, 190248, 190247, 187879, 187880, 187883, 187885, 192582, 171455, 194244, 194245, 192880, 192884, 192886, 192578, 177729, 192800, 192803, 192791, 192792, 175984, 175985, 190282, 190283, 175987, 177365, 192878, 192879, 188154, 188155, 175993, 177433, 177437, 175991, 187390, 187392, 183275, 183276, 190284, 192501, 192502 - Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri?

UNANIMITATE PENTRU

Trecem la DIVERSE. Dacă sunt discuții, întrebări?

Domnul Sabău.

 

D-nul Sabău Liviu - consilier

O întrebare aș avea doar pentru Fundația de Protejare a Monumentelor. Am văzut că în perioada 2 - 16 ianuarie a fost închisă atât Sinagoga Zion, cât și Casa Darvas, cât și turnul Primăriei pentru inventar. Întrebarea ar fi fost cărui fapt se datorează obligativitatea a ține 14 zile închis tiate cele trei, simultan pentru efectuarea inventarului.

Mulțumesc.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

O să primiți răspuns la următoarea ședință.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Am luat act, da, din păcate colega noastră nu este aicea, ... o să vă informăm domnule consilier.

Mulțumim.

 

D-na Buhaș Camelia Liana - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții?

Dacă nu aș avea eu ceva de propus. Am avut ședința pe comisii și aș vrea să spun că foarte mulți dintre colegii care azi au avut intervenții nu au fost la ședința pe comisii, iar o parte dintre aspectele discutate s-au discutat în acea ședință.

Mulțumesc.

Declar ședința închisă.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR,

   Buhaș Camelia - Liana                                                                                                  Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

       Intocmit,

Jurca Mariana

 

 

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat azi 9 ianuarie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2