Trimite unui prieten

PROCES VERBAL incheiat azi  26 mai 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Miercuri , 31 Mai 2017, 12:49

Exportă PDF - PROCES VERBAL incheiat azi  26 mai 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL incheiat azi  26 mai 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL incheiat azi  26 mai 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi  26 mai 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana, Chiană Laurențiu Alin,  d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian, d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina Lavinia Silvia, d-l Ionescu Romeo,  d-na. Kecse Gabriella,  d-na. Kirei Melinda, d-l Kis Gabor Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: d-l Huszar Istvan-Eric, d-l Mohan Aurel-George,  d-l Mălan Mircea, 

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Pop Viorel - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

                d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 25 mai 2017 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Oradea. Vă informez că din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt prezenţi astăzi 22 lipsesc motivaţi d-l consilier d-l Mohan Aurel, d-l Huszar Istvan, d-l. Mălan Mircea și întârzie d-l Sabău Popa Liviu. Vom consemna in momentul in care v-a ajunge in sala de sedinte. În condiţiile acestea şedinţa noastră este legal constituită se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Înainte de a intra pe ordinea de zi as dori să supun înspre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare, din data de 27 aprilie 2017, care a fost supus publicității la Comp. Consiliului Local.  

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

                Dau cuvântul președintelui de ședință d-na Dulca

 

                d-na Dulca Camelia - Mariana - președinte de ședință

 

                Bună ziua tuturor, voi incepe prin a supune votului dvs.  borderoul ședintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea in sedinta de astăzi 25 mai 2017, cu precizarea că materialul cu nr. 57 se retrage la inițiativa executivului.

 

                Dacă sunt discuții? Nu.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Vă mulțumesc. Vom incepe cu materialul nr. 1.

Pct. 1. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Oradea pe anul 2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abținere?  3 voturi

 

Pct. 2. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei de negociere stabilită prin H.C.L. 21/26.01.2017, pentru stabilirea condițiilor de încheiere a unui Act adițional la Contractul nr. 109976/28.06.2001 cu SC Luxten Lighting Co SA,  în legătură cu extinderea Sistemului de iluminat public în Municipiul Oradea prin „Realizare sistem de iluminat public Cartier Ceyrat, municipiul Oradea".

 

Discuții dacă sunt? Poftiți d-na. Kirei

 

d-na. Kirei Melinda - consilier local

 

Mulțumesc d-na. președintă. Stimați colegi, nu este ușor să intri în amănunte cu micile nereguli sau să ții cont de legislație cum  menționa d-l primar data trecută. Oricum se vede că lucrul a fost cusut cu ată albă  pentru că, Curtea de conturi urmărește respectarea prevederilor legale ale contractului, a caietului de sarcini, faptul că Luxten nu este de acord să plătescă pentru unele prejudicii ca urmare a nerespectării prevederilor legale, dovedeste că am avut dreptate la ședinta din decembrie și consider că are dreptate comisia când nu propune aprobarea actului adițional. După părerea mea solutia ar fi licitatia deschisă. Felicit pe d-l viceprimar și comisia pentru decizia luată. Grupul UDMR va vota acest proiect de hotărâre.

 

d-na Dulca Camelia - Mariana - președinte de ședință

 

Discuții  dacă mai sunt la acest material. Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 5. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Clujului și Iuliu Hossu din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 6. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Iosif Vulcan, Republicii, Piața Regele Ferdinand și str. Teatrului din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

Pct. 7. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie ,, Reabilitare termica  bloc  de locuinte AN 7, str. Onestilor nr.80,, - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 280 din 30.03.2017 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 23. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru Reabilitare strada Calea Bihorului - tronson pod Theodor Neș - intersecție drum de legătură între strada Suișului și Calea Bihorului varianta V1 recomandată de proiectant

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 36. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru avizarea anexei 1 și anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea servicului de transport  public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 40. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții "Reamenajare țarc în Grădina Zoologică Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 47. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Industriei, Dimitrie Cantemir și Războieni din municipiul Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

Pct. 48. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE STRADA MARTIN ANDERSEN NEXÖ - TRONSON CUPRINS ÎNTRE STRADA CIPRIAN PORUMBESCU-POD THEODOR NEȘ varianta V1 recomandată de proiectant.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 49. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Amenajare accese auto și spații de parcare în zona situată între străzile B-dul Dacia - Constantin Brâncuși - Costache Negruzzi - Doina

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ

 

Pct. 3. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

COMP. MANAGEMENT SPITALE

 

Pct. 4. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

ARHITECT ȘEF

 

Pct. 8. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementare acces la parcele - modificare PUZ aprobat prin HCL 79/2009 si PUD aprobat cu HCL nr.297/2006zona str.Plantelor - Pavilioanele CFR, nr.cad.161335, 161331, 168505, 187048 - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 38. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Lotizare teren și construire clădiri cu funcțiuni mixte str. Nufărului nr. cad. 190787 - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 39. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind Planului Urbanistic de Detaliu - Reabilitare clădire existentă extindere cu un corp Sp+P+2E+R, amenajare hotel și restaurant str. Gheorghe Dima, nr.1 nr. cad. 1370 - Oradea

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

D.P.I.

 

Pct. 9. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Tronsonului nr. 2 și 3 al coridorului lucrării de interes public local privind "Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între străzile Primăriei - Decebal - Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Făgărașului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcțiile cu str. D. Cantemir.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere? 

 

Pct. 10. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unor părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, respectiv prin Inspectoratul Județean de Poliție Bihor,în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unei investiţii de interes public local

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere? 

 

Pct. 11. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unor părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Universitatea din Oradea, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unei investiţii de interes public local

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere? 

 

Pct. 12. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea documentației cadastrare privind suprafețele de 7.684 mp, 2.366 mp și 4.130 mp  privind terenul aferent străzii Hațegului (tronson 1), a platoului și drumului public aparținând de Piața Devei

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 13. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 166 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină, identificat cu nr. cadastral 194114 şi înscris în CF 194114, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea d-lui. Horga Ioan - Marius

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 14. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 137 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină, identificat cu nr. cadastral 194192 şi înscris în CF 194192, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea d-lui. Maghiar Dorin

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 15. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 123 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină, identificat cu nr. cadastral 194191 şi înscris în CF 194191, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea d-nei. Marc Corina - Florina

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 16. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168612 şi înscris în CF 168612, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Ghilea Gabriel - Traian

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 17. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 184198 şi înscris în CF 184198, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui Ghilea Ovidiu - Sorin

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 18. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 250 mp reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 158747, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 51 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Mangra Mărioara

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 19. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 250 mp reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 178874, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 50 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Mihon Nicoleta - Simona

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 20. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 547 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Caraiman - tronson 2

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 21. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea sistării de indiviziune din CF 833 - Sântandrei, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat în mun. Oradea, pe str. Pionierilor nr. 2A, identificat cu nr. cadastral 194804 - Oradea, proprietate a d-nei. Benţe Floare

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 22. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Fetea Ioan şi soția sa, d-na. Fetea - Pteancu Liana , referitoare la suprafaţa de 6 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197791 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 93/F, cu destinaţia "drum public"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 7 voturi

Abținere? 

 

Pct. 31. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietate publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 158988 - Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Macului nr. 25/D.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 32. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 263 mp teren înscris în CF nr. 169691 - Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Făcliei nr. 14 în favoarea soților Deac Nicolae și Deac Maria.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 33.  Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 266 mp, reprezentând teren cu construcție - casă, situate în municipiul Oradea, str. Bihorului nr. 49C, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării aceste suprafețe de teren în favoarea soților Ghiuro Gavril și Ghiuro Aurora.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 34. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru îndreptarea erorii materiale referitoare la identificarea numărului cadastral și de Carte Funciară ce face obiectul HCL nr. 252 din 30.03.2017 pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 172386 şi înscris în CF 172386, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Szilágyi Gheorghe.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 35. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a două parcele de teren, proprietate a Municipiului Oradea, identificate cu nr. cadastral 197001, în suprafaţă de 420 mp, şi nr. cadastral 197019, în suprafaţă de 185 mp, situate în mun. Oradea pe str. Renașterii

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 41. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2362 mp, reprezentând drum public, situat în municipiul Oradea, str. Lăcrimioarelor.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 42. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru repartizarea unor locuinţe din fondul locativ administrat de Direcția Patrimoniu Imobiliar persoanelor înscrise pe lista de priorităţi, aprobată prin HCL nr. 26/2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 43. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea unei locuinţe disponibilă pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 44. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 56142/13.09.2011 pentru spațiul deținut de către C.E.C. BANK - Sucursala Oradea, în imobilului din Oradea, P-ța Unirii nr.1 - incinta Primăriei Oradea - cam.11

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 45. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea atribuirii unor spații cu altă destinație, către Organizaţii Non - Profit (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc)

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 54. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea completării Anexei nr. 2 la HCL nr. 133/23.02.2017 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, în vederea realizării proiectului de interes public local "Drum de accesperelația str. Barcăului - str. Oneștilor - str. Simion Bărnuțiu"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere? 

 

Pct. 55. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea sistării indiviziunii și partajul nr. top 4032/7 înscris în CF 192716 - Oradea (CF vechi 2397 - Episcopia Bihor), prin constituirea nr. cadastrale 195973 și 197961 - Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 56. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL 208 din 30.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție:REABILITAREA FAȚADELOR  IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI NR. 19

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 58. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru actualizarea Anexei nr. 2 a HCL nr. 62 și nr. 127 din 2014 privind expropierea imobilelor proprietate privată, afectate de amplasamentul lucrării "Drum expres".

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere? 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ

 

Pct. 24. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?  3 voturi

 

Pct. 26. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota "pentru" în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor extraordinară și ordinară a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 mai 2017 (prima convocare) și în data de 26 mai 2017 (a doua convocare)

 

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?  3 voturi

 

Pct. 27. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea  Programului de investinții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abținere?  4 voturi

 

Pct. 28. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Domeniului Public SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?  3 voturi

 

Pct. 29. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 30.04.2017

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abținere?  4 voturi

 

Pct. 30. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abținere?  4 voturi

 

Pct. 37. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului Oradea, bugetului creditelor interne și externe, a fondurilor externe nerambursabile și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 31.03.2017.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abținere?  4 voturi

 

Pct. 46. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr. 677 din 20 septembrie 2016 privind aprobarea unor măsuri pentru locuințele proprietate privată a Statului Român construite de Agenția Națională de Locuințe

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 51.  Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abținere?  4 voturi

 

Pct. 52. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Electrocentrale Oradea S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?  3 voturi

 

Pct. 53. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind numirea reprezentantului Consiliului Local Oradea ca președinte al Comisiei de analiză - cereri scutire majorări cu întârziere.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 22 voturi

Împotrivă?

Abținere?  1 vot

 

Pct. 59. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încetării de comun acord a contractului de comodat nr. 102938 din 08.06.2006 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Fresenius Nephrocare Romania SRL.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 60. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea și completarea unor clauze din Contractul de parteneriat public - privat nr. 122246/23.12.2003, încheiat între Municipiul Oradea și firma Kaviep Kft Hungary.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 65. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la Societatea Administrația Domeniului Public SA

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abținere?  4 voturi

 

CONSILIUL LOCAL

 

Pct. 25. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea art. 2 din HCL 57/2017 privind aprobarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

DIRECȚIA MANAGEMENTCHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

 

               Pct. 50. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea listei beneficiarilor de finanțări nerambursabile care se acordă în vederea completării calendarului manifestărilor și evenimentelor de interes public din Oradea, în anul 2017.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abținere?  4 voturi

 

                RESURSE UMANE

 

                Pct. 61. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 19 voturi

Împotrivă?

Abținere?  4 voturi

 

                D.M.P.F.I.

 

Pct. 62. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 4 voturi

Abținere?  3 voturi

 

Pct. 63. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă? 3 voturi

Abținere?  4 voturi

 

Pct. 64. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de Acțiune privind Eneregia Durabilă (PAED) a Municipiului Oradea.

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? 16 voturi

Împotrivă?

Abținere?  7 voturi

 

Pct. 66. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Creștereaperformanțeienergetice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 67. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind PrivindaprobareaDocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţiesi a indicatorilortehnico-economici in vederearealizariiinvestitiei: „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 68. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„ Crestereaperformanteienergetice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

Pct. 69. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind privind aprobareaDocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţiesi a indicatorilortehnico-economici in vederearealizariiinvestitiei: „Cresterea performantei energetice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea"

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul. 

 

Cine este pentru? unanimitate

Împotrivă?

Abținere? 

 

La „Diverse" dacă dorește cineva să ia cuvântul? D-na. Kecse, poftiti.

 

d-na Kecse Gabriella - consilier local

 

Locatarii din Podgoria s-au plâns de mai multe ori că sunt deranjați de mistreți. Au depus de ma multe ori cereri, plângeri, solicitări și nu au primit nici un răspuns. Când un părinte vine și imi spoune că nu are curajul să iși lase copilul în curte pentru că vin mistreții, mi se pare că este totuși putin ciudat  ca in Oradea să existe așa ceva.

 

d-l Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Avem sesizată această problemă, vom găsi o solutie, vom incheia un contract cu Asociația vânătorilor și găsim o solutie, in cel mai scurt timp.

 

d-na Dulca Camelia Mariana - președinte de sedință

 

Poftiți d-l Lezeu

 

d-l Lezeu Ioan - consilier local

 

Din partea mediului de afaceri, a discutiilor pe care le-am avut vis-a-vis de noul sistem de reevaluare  a construcțiilor. Apropo de sedinta de data trecuta când unii dintre colegii mei au zis că toate impozitele sunt pe persoanele fizice. E adevărat la persoanele juridice după noul sistem de reevaluare anul acesta a crescut impozitul între 50 și 100 % pe clădiri. Nu se mai ia in considerare valoare de piată a clădirii, care era ceva normal, până acum dacă poti să o folosesti erau mai multe criterii de reevaluare. Acuma este un singur criteriu agreat de ANVAR, eu știu că problema Primăriei nu este asta, dar  noi facem demersuri in continuare și la ANVAR si la Parlamanet, dacă nu reusim să se tină cont că si impozitele la persoane juridice pe clădiri vor fi foarte mari, au inceput de anul acesta pentru că sunt multi care au reevaluat in 2015 și încă nu au scadența, la 3 ani se face reevaluarea. Impozitele vor crește foarte mult, ceea ce pentru noi este foarte impovărător. Dacă se  poate să ne ajute cu o mică reducere acolo pentru că in rest nu primim. Mulțumesc.

 

d-l Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Ideea este că noi aceste reevaluări le punem in practică conform Codului fiscal, nu avem ce face din acest punct de vedere al reevaluărilor, cu siguranță noi dacă vom putea face loby pe lângă parlamentari să modifice Codul Fiscal, să vină cu alte propuneri din punct de vedere al reevaluărilor, dacă nu vom reeanaliza pe plan local să vedem ce putem face pentru aceste impozite, dacă va fi cazul.

 

d-l Lezeu Ioan - consilier local

 

S-ar mai putea face ceva? Sunt unele clădiri, multi sau relocat in parcul industrial, ceea ce este un lucru foarte bun, cu ajutorul primăriei, dar am rămas cu clădirile pe aliniamentele vechi, pe vechile locatii pe care până le demolăm sau găsim alte solutii pentru utilitate, nu le putem folosi din cauza taxei de transport, taxa de intrare in oraș care este 50 de lei/zi/autoverhicul care depășește 5 tone. Pe vremuri era 7,5  tone limita, mia puteam să intrăm cu camioanele de transpoort, acuma nu poti să intri decât cu microbuze, dar sunt zone adiacente care unde s-ar putea găsi solutii sa nu deranjăm locatarii intre anumite ore să putem intra fără taxe.Mulțumesc.

 

d-l Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Vom analiza si această problemă.

 

d-l Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

 

Doar o mică precizare de făcut la nivelul de impozitare. Codul fiscal prevede un minim și un maxim. Noi in momentul de față  mergem spre maxim, este decizia Consiliului local cota spre care mergem, mai ales s-a venit cu partea  de reevaluare probabil ar trebui văzut care ar fi impactul bugetar, Direcția Economică să facă o simulare cât am putea merge mai jos în asa fel încât să venim și in intâmpinarea lor, mai ales că anul trecut am avut un excedent destul de consistent la bugetul local.

 

d-l Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Colegul nostru Lezeu se referea la reevaluarea clădirilor. Codul fiscal nu cuprinde nici un minim sau maxim in ceea ce privește reevaluarea clădirilor. Cu siguranță cota, am și spus vom reanaliza și dacă vor fi anumite posibilități vom veni cu un plan de măsuri.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

Au trecut trei luni iată de când președintia este deținută de d-na Camelia Dulca, ii mulțumim pentru ceea ce a făcut, pentru colaborare. Este momentul să alegem un nou președinte de sedintă pentru următoarele 3 luni. Vă rog să faceți propuneri.

 

d-l Birta Florin - viceprimar al municipiului Oradea

 

Il propun pe d-l Lezeu.

 

d-l Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea

 

D-l Lezeu acceptați?

 

d-l Lezeu Ioan - consilier local

 

Da.

 

d-na Dulca Camelia mariana - președinte de sedinta

 

Cine este pentru? 23 de voturi pentru

Împotrivă?

Abțineri? 1 vot.

 

 

                Dacă nu mai sunt și alte discuții  declar sedinta închisă. O zi bună.   La revedere.

 

 

 

 

 

             PREȘEDINTE                                                                                                   SECRETAR,

    Dulca Camelia Mariana                                                                                              Ionel Vila

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                            Intocmit,

                                                                                                                                     Silaghi Teodora

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL incheiat azi  26 mai 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2