Trimite unui prieten

PROCES VERBAL Încheiat in 30 martie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Vineri , 5 Mai 2017, 9:38

Exportă PDF - PROCES VERBAL Încheiat in 30 martie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Tipărește pagina - PROCES VERBAL Încheiat in 30 martie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea Trimite unui prieten - PROCES VERBAL Încheiat in 30 martie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat 30 martie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana,  d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian.  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo, d-na. Kirei Melinda, d-l Huszar Istvan-Eric, d-na. Kecse Gabriela, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Palladi Dacian Salvator, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: d-l Mohan Aurel-George,  d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai.

 

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Doamnelor și domnilor consilieri! Ședința ordinară a Consiliului Local a fost convocată pentru astăzi, 30 martie 2017.

Fac precizarea că din cei 27 de consilieri locali aleși în funcție sunt prezenți acum 25, lipsesc motivați domnii consilieri Mohan Aurel și Sabău Liviu. 

            În condițiile date ședința noastră este legal constituită și se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 14 voturi.

            Înainte de a intra în Ordinea de zi v-aș ruga să îmi permiteți să supun atenției dvs. înspre vot procesele - verbale ale ședințelor anterioare, și v-aș propune dacă sunteți de acord să le votăm în bloc. Sunt două.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

Supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23 februarie 2017 și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16 martie 2017, cu precizarea că aceste materiale, procesele verbale au fost afișate la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local înspre vizualizare. Le votăm în bloc:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

            Dau cuvântul președintelui de ședință! Poftiți doamna Dulca.

 

            D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

            Bună ziua. Mulțumesc domnului secretar.

            Stimați colegi supun aprobării Borderoul cuprinzând materialele propuse spre analiza şi aprobarea Consiliului Local al Municipiului Oradea în şedinţa ordinară de astăzi,  30.03. 2017:

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot Borderoul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

            PUNCTUL NR. 1

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2017.

Aicea vă propun înspre vot, pe articole, capitole, așa cum este prezentat de către executiv. 

-          Discuții dacă sunt?

Vă rog, doamna consilier!

 

D-na Kirey Melida - consilier

Stimate domnule primar, doamna președinte de ședință, stimați colegi! Având în vedere situația excepțională din acest an, că în 30 martie dezbatem proiecul de buget pe anul în curs, consider că ar fi fost oportun să dezbatem în prealabil execuția bugetului pe anul 2016 pentru că aparatul de specialitate dispunde de datele finale. Cred că sunteți de acord că legalitatea și transparența în adoptarea bugetului sunt importante.

De aceea semnalez din nou că nu se repectă prevederea din Legea 350 din 2006 art. 28, alin 1.2. care sună în felul următor: ,, Consiliile județene și Consiliul General al municipiului București precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ contituie anual în cadrul bugetelor proprii fonduri destinate activităților de tineret. Fondurile destinate activităților de tineret prevăzute la alineatul 1 se utilizează pentru finanțarea activității de tineret, a structurilor neguvernamentale, de utilitate publică, de și pentru tineret, precum și a unor activități de tineret de interes local stabilite prin consultarea fundațiilor județene pentru tineret, respectiv a municipiului București precum și a organizațiilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret de pe raza unității administrativ tertoriale respective.,, Răspunsul care a venit ieri la ședința pe comisie a fost că acești bani sunt incluși în bugetul la ONG - uri. Eu consider că Organizațiile pentru tineret ar trebui să concureze între ele și nu cu ONG-uri, cum este și la sport. Sunt concursuri pentru seniori și cum sunt concursuri pentru juniori. Cert este că juniorii post să concureze cu seniorii, dar atuncia acceptă criteriile și cerințele valabile pentru seniori. Dar acest lucru nu este valabil invers. De aceea cred că ar trebui să alocăm o sumă, conform legii, destinată activității de tineret. 

 

            D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții?

Vă rog, domnule consilier.

 

            D-nul Negrea Daniel - consilier

            Mulțumesc doamna președinte.

            Grupul PSD va vota bugetul prevăzut pentru anul 2017, din două considerente: primul considerent este faptul că și PNL-ul a votat bugetul la județ, astfel  încât dacă există colaborare există și dezvoltare. Iar din al doilea punct de vedere: Sala Polivalentă care este un proiect PSD este prevăzut în cadrul bugetului.

            Vă mulțumesc.

 

            D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt și alte discuții?

Vă rog domnule Huszar.

 

            D-nul Huszar Istvan - consilier

Mulțumesc doamna președinte.

Vom vota acest buget pentru că este un buget îndrăzneț, da am înțeles că s-a votat și la județ bugetul, dar nu acesta este motivul pentru care votaăm ci motivul este pentru că s-a ținut cont de multe propuneri pe care le-am făcut și pe care le-am depus în scris și chiar dacă nu sunt în totalitate cuprinse .. dar nu s-a trecut cu vederea peste ele .. aș dori să precizez totuși că atunci când am făcut propunerea vis a vis de salubrizarea pasajelor subterane și construcția acelor pante - care mai mulți cetățeni au solicitat - noi înțelegem și din duiscuțiile care le-am avut cu domnul Florea am înțeles că nu se pot realiza aceste pante pentru persoanele cu dizabilități pentru că nu există spațiul necesar. Cu toate acestea rog Direcția Tehnică ca atuncia când va trece la reabilitarea acestor pasaje să construiască totuși niște pante pentru biciclete, pentru cărucioare. Există totuși precedent pentru că la pasajul care tranvesează calea ferată în zona gării, până la Ecaterina Teodoroiu și acolo s-au aplicat și sunt folosite.

De asemenea ne bucurăm și de cuprinderea unor sume pentru SF-urile care vizează ecologizarea haldelor de zgură de la CET. Ne bucură faptul că s-a păstrat în buget suma pentru Campionii Viitorului, pentru tinerii sportivi. Ne bucură faptul că au fost cuprinse sume importante și există o strategie pentru alocarea sumelor în ceea ce privește unitățile de învățământ.

Nu ne-am mulțumit în totalitate, dar am înțeles că multe propuneri și anume: legate de străzi, reabilitări sunt prinse în SID-ul și PMUD. Cu toate acestea atrag atenția că în zona Podgoria care face parte din oraș, să fie acordată o atenție mai mare în ceea ce privește dezvoltarea rețelei stradale în zona respectivă. Și ne bucură faptul că și de data aceasta evenimentele culturale au fost cuprinse în agenda executivului.        

 

            D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții? Nu mai sunt! Supun la vot materialul nr. 1:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

 

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

            PUNCTUL NR. 2

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

            PUNCTUL NR. 22

            Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Distrigaz Vest SA Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 87

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 4.000.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2017.

-          Discuții dacă sunt? Poftiți domnule consilier Huszar.

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Mulțumesc doamna președinte.

            Așa cum am spus și la punctul 1, suntem mulțumiți că elementele care au fost finanțate și în anii precedenți fac parte din calendarul actorului, dar aș dori să vă rog să aveți în vedere adresa Teatrului Szigligeti care a fost trimisă săptămâna trecută și are un program de evenimente care cred eu că se pot încă înghesui în programul dvs.

Mulțumesc.

 

            D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Da, vă rog!

 

D-nul Negrea Daniel - consilier

Mulțumesc doamna președintă.

M-am uitat peste program, este unul consistent, doar că anul acesta de exemplu se serbează 60 de ani de la înființarea Uniunii Europene și 10 ani de la aderarea României la UE de aceea mi se pare normal ca data de 9 mai de accea mi se pare normal ca data de 9 mai să fie celebrată și prin intermediul actorilor. Dacă se poate face o acțiune, o activitate și să fie bugetată în cadrul acestor activități.

Mulțumesc.

 

            D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

            Administrația a luat act de propunerea dvs.

-          Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu trecem la vot:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 94

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate modicarea HCL nr. 858/2016 privind acceptarea donației din partea domnului Cohut Ioan constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Parcul Petofi Sandor nr. 11.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 95

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea prețurilor locale ale energiei termice practicate de  către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.04.2017.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

22 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 119

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2017

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

22 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 120

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania de Apă Oradea SA pe anul 2017

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

22 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 121

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Administrația Domeniului Public SA

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 122

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea concesionării către Societatea Oradea Transport Local SA a unui spațiu în Pasajul subteran de lângă Magazinul Crișul

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 126

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea cofinanțării unor obiective de investiții în cadrul programului "Termoficare 2006-2020 căldură și confort"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 127

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea retragerii începând cu 01.05.2017 din administrarea Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a unei suprafețe din imobilul situat în str. Primăriei nr. 3 proprietate a Municipiului Oradea în vederea amenajării noului sediu al Serviciului Parcări.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 128

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate prin care se ia act de constractul de preluare a datoriei nr. 3092/23.09.2016 și de Actul Adițional nr. 1/13.12.2016 încheiate între societatea Electrocentrale Oradea SA, CNTEE Transelectrica SA și societatea Termoficare Oradea SA.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ABȚINERE

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 129

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

4 VOTURI ABȚINERE

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 130

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2017

-          Discuții dacă sunt? Poftiți doamna consilier.

 

D-na Blaga Mariana - consilier

Am dori să stim care este numărul de angajați disponibilizați, având în vedere că în buget sunt prevăzute salariile compensatorii?

 

            D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

            Vă va răspunde domnul director Csuzi.

 

            Csuzi Istvan - director OTL

Deci, întradevăr, pe buget apare plata compensatorie, însă, trebuie să spunem că reducerile de personal sunt pe cale naturală îndeosebi. Vor fi optimizări, pentru că știți foarte bine că am făcut digitalizarea evidențelor, deci există posibilități de optimizare. Nu spunem că nu se vor reduce anumite posturi, unde întradevăr se pot face cu mai puține persoane acelea, dar aicea nu este vorba de personal de execuție, vorbim de personal administrativ. Numărul redus în organigramă este de 24, dacă nu mă înșel, dar majoritatea, majoritatea, aproape 20, se face prin reducere pe cale naturală, adică până în primele 3 luni ale anului deja 11 oameni s-au pensionat, ale căror posturi au fost reduse din organigramă. Deci, cine spune că se face o concediere cred că greșește în acest moment.   

 

            D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

            Da, doamna consilier!

 

D-na Blaga Mariana - consilier

Da, mulțumesc.

Aș mai avea o întrebare tot în legătură cu disponibilizarea. De ce se fac disponibilizări atîta timp cât în proiect este prevăzut construirea de noi linii?

 

            Csuzi Istvan - director OTL

Optimizare există întotdeauna. Deci, dacă am preluat această companie acu 8 ani cu 700 de persoane, astăzi avem 585 și funcționăm pe mai multe linii decât atunci. Atunci am avut 8 linii doar și astăzi avem 17 linii de autobuz. Liniile de tramvai s-au păstrat. Dacă atunci erau 100 de șoferi astăzi avem 165 de șoferi. Am redus din partea administrativă, putem lucra cu personal de deservire mai puțin. Încă o dată vă spun: construcția liniilor de tramvai nu o face OTL-ul, o va face un constructor externalizat. Deservirea acestor linii în momentul în care va fi gata va induce întradevăr creșterea numărului de vatmani, dar aceasta nu este o problemă de astăzi ci poate în bugetul din 2019 ..cel mai rapid..

Mulțumesc.  

 

            D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu mai sunt discuții supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

3 VOTURI ABȚINERE

22 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 131

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniululi Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota "pentru" în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017 (a doua convocare)

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

4 VOTURI ABȚINERE

18 VOTURI PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 134

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea HCL 886/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 135

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și acordării sumei de 711.350 lei cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2017

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 136

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2017 a SC VANDANA COM SRL

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 137

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2017 a SC WEST FRUTA SRL

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 138

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2016 a SC NOVATIV IMOBILIARE SRL

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 139

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2017 a SC PLASTOR SA

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 140

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, investiții de natura locuințelor, pe anul 2017 a SC BLOC 10 ARED SRL

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 168

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind incheiere unui act adițional la contractul de delegare a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, Grădinii Zoologice, Ștrandului municipal, Ștrandului municipal, Ștrandului Ioșia Nord, WC-urilor publice și Cimitirului Municipal semnat cu Societatea  A.D.P. SA în vederea modificării nivelului redevenței datorate de societate și stabilirii modului de acordare a subvenției de exploatare de la bugetul local.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 169

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Extindere corp B - Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 170

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2017.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

22 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 171

Proiect de hotărâreşiRaport de specialitateprivindmodificarea "Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL" aprobatinițial prin HCL nr. 447 din 24 iunie 2010

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 172

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrația Domeniului Public SA pe anul 2017

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

22 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 174

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA

-          Discuții dacă sunt? Vă rog domnule consilier Huszar.

 

D-nul  Huszar Istvan - consilier

Mulțumesc doamna președinte.

O întrebare aș avea: m-am uitat peste lista prezentată în anexă, e vorba de obiecte de inventar care au fost cumpărate, achiziționate în urma investiției? Sau sunt cele vechi? .. Și sunteți sigur ca valoarea trecută în evaluare corespunde cu realitatea? ...adică mi se par niște valori foarte mari.

 

D-nul Florea Eduard - director Direcția Economică

Sunt Rapoarte de evaluare întocmite de experți evaluatori. Pentru noi este important să fie o valoare mare, nu ascundem acest lucru pentru că ne ajută în calculul supra compensării.

 

            D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun votului materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

22 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 175

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 2903 mp cu societatea Remoni Service Exim SRL

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

21 VOTURI PENTRU

4 VOTURI ABȚINERE

 

PUNCTUL NR. 177

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate aprobarea valorii pierderilor acoperite prin subvenție de exploatare la Societatea Termoficare Oradea SA, pentru anul 2016 la nivelul sumei de 13.949.167,41 lei

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

3 VOTURI ABȚINERE

22 VOTURI PENTRU

 

PUNCTUL NR. 178

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privindnumireamembrilor in consiliile de administrație ale societăților Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA si Administrația Domeniului Public SA, a formei contractului de mandat și a nivelului componentei fixe a remuneratiei membrilor CA la societatile la care Municipiul Oradea este actionar majoritar

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

3 VOTURI ABȚINERE

22 VOTURI PENTRU

Mulțumesc.

 

II. DIRECȚIA PATRIMONIU

PUNCTUL NR. 3

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 20.681 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice și juridice, situate în mun. Oradea - Cartierul Episcopia, afectat de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică, reprezentând tronsonul 1 și Tronsonul 2 din proiectul privind „Drum de legătură între str. Suișului și Calea Bihorului".

-          Discuții dacă sunt?  Poftiți domnule Huszar.

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Grupul UDMR nu va vota acest material pentru că nu a reieșit clar nici în prezentarea făcută în cadrul comisiilor că s-a purtat o discuție cu proprietarii. Data trecută ni s-a spus că ar dura 6 luni de zile, au am spus atunci în această perioadă de 6 luni de zile se termină tronsolul 1 de la drumul expres. Se apre că are trebui să finalizăm anumite investiții și după aceea să procedăm la celelalte, mai ales dacă oarecum au continuitate.

 

            D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

            Domnul primar.

 

            D-nul Ilie Bolojan - primar

Sigur, este dreptul consilierilor să voteze așa cum consideră de cuviință. Eu vă pot informa pe de o parte că am vorbit eu personal cu proprietarii, sunt 2 proprietari care au 70% din suprafețele afectate. E adevarat, mai sunt câțiva proprietari care au niște suprafețe foarte mici. Ei și-au dat acordul pentru a putea începe lucrările înainte de încasarea banilor pentru că noi am dorit să facem plățile de expropriere anul viitor în așa fel încât să putem aloca bani pe lucrări efective anul acesta, având în vedere faptul că vom începe această lucrare pe bugetele locale, încercând ca în această toamnă sau cel mai târziu în primăvară în urma depunerii acestui proiect pe fonduri europene sau pe program operațional regional sau pe programul ROU să trecem acest proiect în vederea decontării pe fonduri europene.

Având în vedere că realizarea lui va duce la decongestionarea circulației în zona Matei Corvin la o legătură mult mai bună a părții drepte a cartierului Episcopia, la ieșirea din oraș cu orașul, la asfaltarea tuturor străzilor din acest cartier, considerăm că este un proiect bun care va crește gradul de mobilitate urbană în municipiul Oradea.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt alte discuții?

Vă rog domnule Huszar.

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Mulțumesc.

Nu contestăm calitatea proiectului, desigur este un proiect bun și întradevăr dacă în momentul de față nu s-ar gâtui drumul expres în zona capătului străzii, intersecția între străzile Ecaterina Teodoriu, Ana Ipătescu și strada Depoului, ar fi foarte bună. Deci, continuarea până la podul Teodor Neș, de acolo Calea Adevărului și ieșire în Episcopia. Încă o dată repet, nu acest lucru contestm!

Mulțumesc.   

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURUI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 4

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-l Bundea Zeno - Marius referitoare la suprafața de 78 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 176811, situat în mun. Oradea, în zona str. Aurel Ciupe, cu destinația de „drum public"

-          Discuții?

Vă rog domnule consilier Huszar.

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Grupul UDMR nu va vota materialele care se referă la drum public, motivul se cunoaște cred.

Dar, aș veni cu o propunere ca toate materialele care au obiectul de acest tip să le prescurtați, menționând drum public, nr. cutare ...

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Vă mulțumesc pentru propunere! Vă rog să votăm propunerea domnului Huszar:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

            Bun, votăm materialul nr. 4:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

PUNCTUL NR. 5

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Costea Nicoleta - Ioana,  referitoare la suprafața de 7 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196186, situat în mun. Oradea, în zona str. Ivanyi Odon, cu destinația de „drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 6

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Podina Floare, d-na. Urdea Mariana, d-na. Macra Dorina și d-l Podina Radu - Grigore referitoare la suprafața totală de 331 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 155839, și CF 196467 situat în mun. Oradea, în zona str. Pasului și Frunzișului, cu destinația de „drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 7

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Gherghey Mariana - Andrada referitoare la suprafața de 28 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196974, situat în mun. Oradea, în zona str. Eva Heyman, cu destinația de „drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 69

Proiect de hotărâreșiRaport de specialitatepentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Damșa Ioan şi soția sa, d-na. Damșa Felicia, referitoare la suprafaţa de 10 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195904 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Iványi Ödön nr. 10, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 70

Proiect de hotărâreșiRaport de specialitatepentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ghilea Ovidiu - Sorin referitoare la suprafaţa de 54 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197119,  situat în mun. Oradea, în zona străzii Ion Musceleanu nr. 7, cu destinaţia "drum public"

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 71

Proiect de hotărâreșiRaport de specialitatepentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Miron Florin - Emil referitoare la suprafaţa de 102 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197046,  situat în mun. Oradea, în zona străzii Vasile Lucaciu nr. 26, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 72

Proiect de hotărâreși Raport de specialitatepentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Molnár József şi soția sa,  d-na. Molnár Dorina, referitoare la suprafaţa de 52 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195781 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 73

Proiect de hotărâreșiRaport de specialitatepentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Trip Nistor - Daniel şi soția sa,  d-na. Trip Eva - Rodica, referitoare la suprafaţa de 11 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195401 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Adevărului nr. 28/G, cu destinaţia "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 74

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea sistării de indiviziune din CF 158619 - Oradea, prin deschiderea de două coli de Carte funciară referitor la imobilele, situate în Cartierul Tineretului, identificate cu nr. cadastrale 197135 şi 197136 - Oradea, proprietate a d-lui. Galea Vasile - Ioan, respectiv a Municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 75

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 517 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, în zona str. Vișinilor

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 76

Proiect de hotărâreșiRaport de specialitatepentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 184604, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 19 (în Cartierul Tineretului),  în favoarea d-nei. Bogdan Ancuța - Nicoleta

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 77

Proiect de hotărâreșiRaport de specialitatepentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 184608, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 21 (în Cartierul Tineretului)  în favoarea d-nei. Pentie Aurelia - Camelia

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 78

Proiect de hotărâreșiRaport de specialitatepentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 15647 şi înscris în CF nr. 172178, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 65 (în Cartierul Tineretului)  în favoarea d-lui. Popovici Adrian

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 81

            Proiect de hotărâreșiRaport de specialitateprivind aplicarea unor măsuri administrative și atribuirea unor spații destinate Organizaţiilor Non - Profit în incinta Cetății Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

 

PUNCTUL NR. 82

Proiect de hotărâreșiRaport de specialitateprivind aprobarea parteneriatului cu UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA - FILIALA ORADEA pentru organizarea evenimentelor și promovarea creațiilor artistice în cetatea oradea - GALERIA DE ARTĂ - corp C - parter

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 88

Proiect de hotărâreși Raport de specialitatepentru aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr. 115 din 23.02.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.7

-          Discuții dacă sunt? ? Poftiți domnule consilier Huszar.

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Având în vedere că materialele 88, 89, 90, 91, 92 și 93 vizează reabilitarea fațadelor de pe strada Vasile Alecsandri, am propunerea să le votăm în bloc...

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Da, nu se poate decât formula scurtă, prescurtată ...

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Bun, vă supun la vot propunerea domnului Huszar pentru formula prescurtată:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

 

            Votăm materialul nr. 88:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

 

PUNCTUL NR. 89

Proiect de hotărâreși Raport de specialitatepentruaprobareaindicatorilortehnico-economici  in vederearealizariiinvestitiei REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.19 Obiectivul de investitii: REABILITAREA FATADELOR  IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.19  

-          Discuții dacă sunt?

-           Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

 

PUNCTUL NR. 90

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici  in vederea realizarii investitiei REABILITAREA FATADELOR  IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.9 Obiectivul de investitii: REABILITAREA FATADELOR  IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.9

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 91

Proiect de hotărâreși Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici  in vederea realizarii investitiei REABILITAREA FATADELOR  IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.11 Obiectivul de investitii: REABILITAREA FATADELOR  IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.11 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 92

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici  in vederea realizarii investitiei REABILITAREA FATADELOR  IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.17 Obiectivul de investitii: REABILITAREA FATADELOR  IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.17  

 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 93

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr. 114 din 23.02.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.3, CASA ROTH

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 99

Proiect de hotărâre și Raport de specialitatepentru aprobarea sistării de indiviziune din CF 1050 - Seleuș și CF 193754 Oradea, prin deschiderea a două coli de Carte funciară pentru imobilele, identificate cu nr. Cadastrale 194379 și 194342 Oradea proprietate a societății Casa Română SRL

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 100

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Scurt Florin -Izidor și soția sa d-na Scurt ileana, referitoare la suprafața de 63 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral înscris în CF 197012 Oradea, situat în municipiul Oradea în zona străzii Arinului cu destinația de "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 101

Proiect de hotărâre și Raport de specialitatepentru acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Sincai Serban Radu, d-na Șincai Simona Daniela, dl. Goia Dorel, d-na Goia Daniela - Maria și d-na Morar Aurelia Liliana referitoare la suprafața de 101 mp reprezentând teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF159303 situat în Oradea, în zona străzii Branului cu destinația "drum public"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 102

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 4.079 mp, reprezentând teren cu destinaţia „drum de exploatare", situat în zona Calea Sântandrei, proprietate publică a mun. Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR.  103

Proiect de hotărâre și Raport de specialitatepentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 187136, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, situat pe str. Rapsodiei

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 104

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea documentației cadastrale privind dezmembrarea terenului cu nr. Cadastral 176555 Oradea respective concesionare directă a suprafeței de 67 mp, teren identificat cu nr. cadastral nou 197771, situat în mun. Oradea, str. Ștefan Odobleja 46 (în cartierul Europa) în favoarea d-rei Birău Maria Diana în vederea extinderii construcției existente.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 105

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 256 mp, reprezentând teren ocupat de casă de locuit, situat în municipiul Oradea, str. Ciobanului  nr. 24A

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR.  106

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 61 mp, respective pentru majorarea suprafeței concesionate în favoarea d-lui Unguraș AlinViorel de la 85 mp la 146 mp, în vederea realizării împrejmuirii imobilului respective în mun. Oradea, str. Bistriței nr. 38

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 107

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren cu suprafața de 49 mp respectiv concesionarea directa acestei suprafețe în favoarea d-nei Dumea Veronica

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 108

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.752 mp, reprezentând teren public, situat în municipiul Oradea pe str. Simion Bărnuțiu

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 109

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea încheierii sau prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizații Non-profit (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc.) sau societăți comericale

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 110

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea repartiției locuinței închiriate în favoarea d-lui Lăcătuș Gheorghe

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 111

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor - cadru a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe în vederea repartizării locuințelor disponibile, precum și atribuirea efectivă a două astfel de locuințe cu câte o camera.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 112

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru repartizarea a patru locuințe din fondul locativ gestionat de Municipiul Oradea persoanelor înscrise pe lista de priorități aprobată prin HCL nr. 26 din 2017.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 113

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea repartiției locuințe închiriate în favoarea d-lui Mezei Rudolf

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 114

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea organizării licitației publice și a caietului de sarcini în vederea atribuirii de amplasamente pentru terase sezoniere în PiațaUnirii.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

22  VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 115

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind vânzarea unui număr de 20 parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, având o suprafaţă totală de 2.531 mp, situate în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 116

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Pop Călin și soțiasa d-na Pop Raluca Ioana referitoare la suprafața de 22 mp reprezentând teren identificat cu număr cadastral șiînscrisîn CF 197655 - Oradea, situate în municipiul Oradea, în zona străzii Cartier Podgorianr. 34/A cu destinația de "drum public".

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 124

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri de organizare a activităților în Baza Sportivă "Voința"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

22  VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 125

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea subînchirierii de către partidele politice parlamentare, a unor suprafețe din spațiile aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, deținute cu contract de închiriere în favoarea cabinetelor parlamentare ale membrilor lor.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 132

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare , cu propunerea  de dezmembrare a imobilelor cu nr. cadastrale 20267, 20272 și 162891, reprezentând terenuri cu construcții industriale cu CET Oradea situat pe șos Borșului nr. 23

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 133

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea a deschiderii a 3 (trei) coli de Carte funciară privind nr. cadastrale 197245, 197255, 197545 reprezentând teren extravilan proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația "drum extravilan"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 144

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri de punere în aplicare a Deciziei Civile nr. 870/2014-R, privind restituirea în natură în favoarea d-lui. Cura Valeriu a unui teren intravilan în echivalent valoric cu cel deținut de acesta anterior preluării abuzive de către Statul Român

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 145

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul Nr. 282.684 din 10.10.2016, privind exercitarea dreptului de acces pe terenurile Municipiului Oradea pentru reţele subterane proprietatea Societăţii Telekom Romania Communications S.A.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 146

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate Privind darea acordului pentru realizarea de către Ministerul Sănătății a obiectivului de investiții "Clădirenouă (P+1E) pentru modernizarea UPU și alte funcțiuni (farmacie, laborator, amfiteatru etc.). în cadrul Proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar, Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului de Sănptate din România - Componenta 1, pe teren proprietate a Municipiului Oradea, situat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 147

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de  350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 152845 şi înscris în CF 152845, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Ciopleală Rodica - Daniela

-          Discuții dacă sunt? Da, domnul consilier Huszar, vă rog.

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Mulțumesc.

Doamna președinte, având în vedere că materialele de la 147 până la 167 vizează același obiectiv propun să se supună la vot forma prescurtată.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Supun la vot propunerea domnului Huszar:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

            Votăm materialul 147:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 148

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 159966 şi înscris în CF 159966, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Ciordaș Victor - Petru și soția sa, d-na. Ciordaș Mihaiela - Gabriela

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 149

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp teren, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 174923 şi înscris în CF 174923, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Farcaș Florin.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 150

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp,reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 166905, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Filip Dumitru - Dornea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 151

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 355 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit,  identificat cu nr. cadastral 168624 şi înscris în CF 168624, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Gavriluț Cristina - Delia

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 152

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168610 şi înscris în CF 168610, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Gavriluț Viorel - Octavian

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 153

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 155238 şi înscris în CF 155238, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Igna Cristian - Radu

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 154

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168628 şi înscris în CF 168628, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Ignat - Romanul Ioana - Mihaela

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 155

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 155406 şi înscris în CF 155406, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Ionescu Manuela

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 156

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168618 şi înscris în CF 168618, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Ivan Grațian

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 157

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 164138 şi înscris în CF 164138, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Negruțiu Vlad - Dumitru

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 158

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168630 şi înscris în CF 168630, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Nicolae Daniel

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 159

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168626 şi înscris în CF 168626, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Romocea Victor - Andrei

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 160

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168629 şi înscris în CF 168629, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Sana Dinu

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 161

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 172386 şi înscris în CF 172386, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Szilágyi Gheorghe

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 162

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 158563 şi înscris în CF 158563, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Tămaș Andrea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 163

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp teren, reprezentând teren aferent casei de locuit,  identificat cu nr. cadastral 168605 şi înscris în CF 168605, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Zmaranda Rodica - Doina

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 164

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168603 şi înscris în CF 168603, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Ivan Iosif - Ciprian

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 165

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168659 şi înscris în CF 168659,situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Bara Cristina

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 166

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168607 şi înscris în CF 168607, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici,  în favoarea d-nei. Bonta Aliteea - Lorena

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 167

 

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168625 şi înscris în CF 168625, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Lipoveanu Adriana - Aurora

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 176

Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea coridorului și pentru declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor prorietate privată a unor persoane fizice și juridice, constând în teren, cu suprafața de 729 mp, și o construcție, afectate de amplasamentul lucrării de utilitate publică "Construire pod peste râul Crișul Repede între strada Plevnei și strada Szigligeti Ede, mun. Oradea"

-          Discuții dacă sunt? Poftiți!

 

D-nul Negrera Daniel - consilier

Grupul PSD consideră că banii ar putea fi alocați pentru construirea unei baze HAB IT în Oradea și nu pentru construirea unui pod pentru acces.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Domnul primar.

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Aceste lucrări fac parte din planul de mobilitate în zona centrală și sunt parte a unui plan care urmărește pe de o parte o mai bună circulație în zona centrală, extinderea spațiilor pietonale, construcția de parcări, extinderea rețelelor de piste de biciclete și urmează să fie finanțat din bani europeni în condițiile în care vor exista axe de finanțare. Pentru HAB-uri IT vă asigur că vom depune o aplicație în acest domeniu, în așa fel încât să susținem dezvoltarea economică a municipiului Oradea și în acest domeniu.

Mulțumesc.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul nr. 176:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

22 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc

 

            III DIRECȚIA TEHNICĂ

PUNCTUL NR. 8

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie "Reabilitare termica  bloc  de locuinte Q1/II,str. Sovata  nr. 48" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 708 din 22.11.2012 

Poftiți domnule consilier Huszar.

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Mulțumesc doamna președinte.

Având ăn vedere că vizează același proiect mare de reabilitare de blocuri și abrogarea vechilor hotărâri propun ca materialele de 8 până la 21 să le votăm cu prescurtare.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Da, supun la vot propunerea domnului Huszar:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

            Acum votăm materialul nr. 8:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 9

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte R 119, str. Mestesugarilor nr. 71" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 711 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 10

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte X 220, str. Lapusului  nr. 46" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 708 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 11

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 127,str. Mestesugarilor  nr. 77"- varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 723 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 12

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte X 219, str. Lapusului   nr. 46"- varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 705 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 13

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte X 21, str. Morii nr. 17" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 702 din 30.09.2013

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 14

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 146, str. Salcamilor nr.11" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 720 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 15

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte P 63,str. Cazaban nr.3" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 701 din 22.11.2012

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 16 

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 147,str. Salcamilor nr.11" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 700 din 30.09.2013

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 17

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 138,str. Salcamilor nr. 13/B" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 715 din 30.09.2013

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 18

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte AN 124,str. Mestesugarilor  nr.73" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 707 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 19

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte G 6,str. Aleea Rogerius nr. 1" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 693 din 22.11.2012 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 20

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din proiectul tehnic pentru Amenajare strada Vasile Alecsandri și aborgarea HCL nr. 72 din 12 februarie 2015

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 21

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte X 23, str. Morii   nr. 17/B" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 704 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 24

Proiect de hotarâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Constantin Tănase din municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 26

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privindavizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Borșului - Drum Uzinal, str. George Mărdărescu și str. Petre Carp situate în perimetrul Parcului Industrial I din municipiul Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 30

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie"Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 83, str. Cantacuzino nr. 3"- varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 742 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 31

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 20, str. Leonardo da Vinci  nr. 6" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 589 din 14.08.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 32

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 81, str. Locomotivei nr.", - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 718 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 33

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte Z 15, str. Cazaban nr.49 B" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 588 din 14.08.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 34

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte AN 7, str. Cazaban nr.80" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 570 din 14.08.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 35

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 14, str. Bumbacului nr. 18/A" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 591 din 14.08.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 36

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 19, str. Leonardo da Vinci  nr. 4" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 590 din 14.08.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 37

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte C 4, str. Sovata nr. 56" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 580 din 14.08.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 38

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte 6/A, str. Pta Bucuresti" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 680 din 22.11.2012 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 39

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PC 82, str. Locomotivei nr. 5" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 717 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 40

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 74, str. Locomotivei  nr. 4" - varianta 2 propusa de proiectant si abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 702 din 22.11.2012

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

 PUNCTUL NR. 42

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie "Reabilitare termica  bloc  de locuinte PC 139, str. Salcamilor nr.13/C" - varianta 2 propusa de proiectant si abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 734 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 43

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 137, str. Salcamilor nr. 13/A" - varianta 2 propusa de proiectant si abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 710 din 30.09.2013

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

 PUNCTUL NR. 44

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 136, str. Salcamilor nr. 9" - varianta 2 propusa de proiectant si abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 728 din 30.09.2013

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

 PUNCTUL NR.45

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 135, str. Salcamilor nr. 9" - varianta 2 propusa de proiectant si abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 730 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 46

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 117, str. Mestesugarilor  nr. 71" - varianta 2 propusa de proiectant si abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 724 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 47

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 134, str. Mestesugarilor nr. 75" - varianta 2 propusa de proiectant si abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 733 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 48

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 133, str. Mestesugarilor nr. 75" - varianta 2 propusa de proiectant si abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 727 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 49

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 132, str. Mestesugarilor nr. 75" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 732 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 50

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 131, str. Salcamilor nr. 7" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 721 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 51

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 130, str. Salcamilor nr. 7" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 726 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 52

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PC 129, str. Mestesugarilor  nr. 77" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 736 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 53

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte P 128, str. Mestesugarilor nr.77" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 735 din 30.09.2013

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

 PUNCTUL NR. 54

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 126, str. Mestesugarilor nr. 77" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 723 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 55

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte AN 123, str. Mestesugarilor  nr.73/B" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 706 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 56

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 118, str. Mestesugarilor   nr. 71" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 725 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 57

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie "Reabilitare termica  bloc  de locuinte str. C. Brancoveanu 5A" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 716 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 58

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte M 7, str. Gen.. Magheru  nr. 7" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 686 din 22.11.2012 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 59

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte AN 120, str. Mestesugarilor  nr.71" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 703 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 60

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte AN 121, str. Mestesugarilor  nr.71" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 699 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 61

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte AN 122, str. Mestesugarilor  nr.73/C" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 701 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 62

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte AN 4, str. Morii  nr.6" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 731 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 63

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 141, str. Salcamilor  nr. 15/B" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 713 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 64

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 142, str. Salcamilor  nr. 15/C" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 712 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 65

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica  bloc  de locuinte PB 140, str. Salcamilor nr. 15/A" - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 714 din 30.09.2013 

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 67

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă și agrement situate pe domeniul public al Municipiului Oradea, care nu se află în administrarea Municipiului Oradea prin alte entități din cadrul Primăriei Oradea sau subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea, conform Anexei nr. 1

-          Discuții dacă sunt? Vă rog doamna consilier.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Grupul UDMR va vota acest proiect și mulțumim mult că au ținut cont de propunerile noastre.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt și alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul nr. 67:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 85

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr.712/20.09.2016, pentrutrecerea unor sectoare de drumuri județene situate în intravilanul municipiului Oradea, aparținând domeniului public al județului Bihor, din administrarea județului Bihor  în administrarea municipiului Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 86

 

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Construire pod peste raul Crisul Repede intre strada Plevnei si strada Szigligeti Ede, mun. Oradea și proiectul ethnic pentru Demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti)

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

22 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc

 

IV. DIRECȚIA JURIDICĂ

 

PUNCTUL NR. 23

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru funcții publice și a numărului de personal, pentru instituția publică Poliția Locală Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

22 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 98

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2419/111/2016, aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Bihor

-          Discuții dacă sunt? Vă rog domnule consilier Marinău.

 

D-nul Marinău Ioan - consilier

Vă rog să luați act de faptul că mă abțin de la dezbateri și de la vot la acest material, având în vedere că sunt avocatul unuia dintre părțile care fac obiectul acestui dosar la tribunal Bihor.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Am luat act. Mulțumim.

-          Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu votăm materialul nr. 98:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

17 VOTURI PENTRU

8 VOTURI ABȚINERE

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 117

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

22 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ABȚINERE

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 118

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea și completarea HCL 499/2016 pentru modificarea componenței Comitetului Director Clubului Sportiv Municipal Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

22 VOTURI PENTRU

3 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc

 

V. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

PUNCTUL NR. 25

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  - Parcelare teren pentru amplasare locuințe, str. Dimitrie Anghel nr. Cad. 163358, 185781, 164986 - Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc

 

PUNCTUL NR. 27

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea de denumiri pentru străzi nou create în municipiul Oradea și prelungirea cu aceeași denumire a unor străzi nou create aflate în prelungirea străzilor existente.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

 PUNCTUL NR. 28

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea denumirii "PodulCentenarului" pentru podul de pe Râul Crișul Repede care face legătura între str. Plevnei și strada Szigligeti Ede.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

21 VOTURI PENTRU

4 VOTURI ABȚINERE

Mulțumesc.

 

 PUNCTUL NR. 29

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 464 din 12 iulie 2016 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

 PUNCTUL NR. 68

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire imobil locuințe colective cu spații comune de demisol, str. Gh. Doja nr. 103A nr. cade. 196080 - Oradea.

 

Deci, doamnă scumpă, doamna Vidican, a-ți trecut peste ceea ce am discutat înainte de ședință ... vă rog, sunt președintele acestei ședințe și v-am rugat să vă înscrieți și ...

 

....

 

D-nul Mălan Mircea - viceprimar

Stimată doamnă! A-ți făcut undeva peste 100 de sesizări! V-am dat răspunsul instituției. Nu cred că mai trebuie să mai detaliem aici. Poziția noastră este clară ... avem păreri diferite...

Vă mulțumesc.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Doamna Vidican! Ve-ți primi răspuns ...suntem într-o ședință ... domnul viceprimar vi-a raspuns și ve-ți primi in scris un raspuns.

... Continuăm ... vă supun la vot materialul nr. 68 și vă rog doamna Vidican să nu mai insistați că am să chem să vă evacueze din sală!

Acest material este pe Ordinea de zi, toate documentele au fost analizate pe comisii, consilierii au luat act de toate documentele și vă rog să trecem la votarea acestui material.

 ... Doamnă scumpă! Nu facem dialog în timpul ședinței de consiliu.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Doamna Vidican! În condițiile în care nu vă conformați la ceea ce spune președintele de ședință vom fi nevoiți conform Regulamentului de Organizare și funcționare a Consiliului Local să vă evacuăm din sală! O să vă rog să aveți răbdare, ve-ți primi cuvântul după ce se epuizează Ordinea de zi!...

Chiar nu vreți să înțelegeți? Este un Regulament după care se lucrează! ... 

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Deci, acest material a fost trecut prin comisii, consilierii au acum acest drept de a vota acest material!

Supun la vot acest material! Materialul nr. 68:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 79

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare zona str. Jurcsak Tibor, nr. cad 194503, 193504, 194498, 194499, 184511, 194428, 194429, 194406, 194410, 195005 - Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

 PUNCTUL NR. 80

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Ubanistic Zonal - Reglementări urbanistice pentru parcelare teren în vederea amplasării de locuințe zona str. Vasile Lucaciu, nr. cad. 190946, 197045, 197046, 153077, 14346 - Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

 PUNCTUL NR. 83

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificareaarticolului VI din HotărâreaConsiliului Local nr. 153 din 10 martie 2015 privindaprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul monument istoric - Palatul Apollo str. Republicii nr. 12, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

 PUNCTUL NR. 84

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 219/2016 privind Programul de transformare a străzii Vasile Alecsandri în zona pietonală prin refuncţionalizarea şi reamenajarea spaţiului public

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

 

 PUNCTUL NR. 97

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate Planului Urbanistic Zonal - Reglementare parcele și construire locuință, str. Bartok Bela, nr. cad 164360 - Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

 PUNCTUL NR. 123

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice aprobat prin HCL 163/29.03.2010.

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

 PUNCTUL NR. 173

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal - parcelare teren pentru amplasare locuințe izolate și colective, str. Bajor Andor nr. 37A, nr. cad 158430 Oradea

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

VI. ASCO

PUNCTUL NR. 41

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin HCL nr. 497/2012 - modificat și completat prin HCL 852/2016

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 66

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind susținerea organizării "ZileiMondiale de Constientizare a Autismului"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

UNANIMITATATE PENTRU

Mulțumesc.

 

VII. COMP. CONSILIUL LOCAL

PUNCTUL NR. 96

Raport de specialitate privind proiectul de Hotărâre inițiat de grupul de consilieri locali ai UDMR privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de "Cetățean de onoare al municipiului Oradea"

-          Discuții dacă sunt? Doamna consilier Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Titlul de Cetățean de onoare, cum este menționat și în Raportul de specialitate este un titlu onorific acordat de autoritățile locale. Acest titlu este acordat de autoritățile locale cum prevede Legea nr. 215/2001, republicată în 2016 și cum scrie și în Raportul de specialitate: ,,unei persoane fizice române sau străine a cărei activitate sau existență este legată în mod deosebit de viața localității sau pentru talentul și serviciile aduse de acesta localității.

Ceea ce nu este corect în Raportul de specilitate, se citează numai pirma parte a articolului 38 alineatul 8 din Legea nr. 215 din 2001, adică ,,Consiliul Local poate conferi persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite titlul de Cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului,, și restul articolului care justifică de fapt propunerea grupului UDMR este trecută cu vederea.

Acest articol continuă cu precizarea metoda, criteriile acordării acestui titlu, adică în baza unui Regulament propriu. Prin acest Regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Lucru pe care nu înțeleg ... este sintagma ,,în ultima perioadă,,. După cunoștiințele mele în ultima perioadă se înțelege intervalul de timp ,,nu demult trecut,,. Conform datelor de pe site-ul oficial al Primăriei în ultimii 5 ani nu s-a acordat nici un titlu. Cert este că din 1993 și până în 2011, adică în primii 22 de ani de la revoluție s-au acordat 64 de titluri de Cetățeni de onoare. Lucru care ma revoltat foarte mult este faptul că personalul redactant al Raportului de specialitate consideră respectarea sau nerespectarea legii o problemă de prioritate pentru că așa scriu:,, aprobarea unui Regulament pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare a municipiului Oradea nu constituie o prioritate,,.  

Stimați colegi! Respectarea legii este obligatorie. Pentru a putea acorda titlul de Cetățean de onoare trebuie să avem un Regulament pentru acordarea și eventual revocarea acestui titlu, așa cum este cerut și în Legea nr. 215/2001 actualizată și republicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20.02.2016.

Consilierii municipali nu pot aștepta până când aparatul de specialitate va reanaliza dacă este oportună sau nu aprobarea unui Regulament! Noi, grupul UDMR am făcut și treaba lor, am propus un Proiect de Regulament care a fost elaborat pe baza regulamentelor în vigoare în celelalte municipii din țară și inclusiv cel al Județului Bihor, Regulament care poate suferi și îmbunătățiri.

Nu putem fi de acord cu ideea că respectarea unor prevederi legale este oportună sau nu, prioritară sau nu.

Vă rog să votați pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de Cetățeni de onoare ai municipiului Oradea.  

 

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Mulțumim.

Domnul primar!

 

D-nul Bolojan Ilie - primar

Stimați colegi! Nu este o chestiune, să spunem arzătoare, dar după știința mea și din datele pe care le-am primit de la colegii de la Consiliul local, așa cum știți și dumneavoastră după anii 90, atunci când nu mai existau constrângeri ideologice, aproape toate localitățile din România au adus lucrurile la ... istoric și într-o formă sau alta au recompensat cetățenii acestora sau alți cetățeni care au făcut servicii deosebite sau s-au remarcat în viața respectivelor comunități. Și orașul Oradea a acordat la peste 60 de cetățeni titlul de Cetățean de onoare, dar așa cum au fost cu Premiile de Excelență riscam ca și cu diplomele de la facultate de astăzi că doar cine nu vrea să le obțină să nu le obțină. Și atunci, o inflație de cetățeni de onoare duce în derizoriu - orice s-ar spune - sau nu în derizoriu, dar scade foarte mult acest statut.

Prin urmare nu a fost întradevăt o prioritate în acești ani conferirea unor astfel de titluri. Dar, asta nu înseamnă că se pot conferi în anii următori aceste titluri sau analizând serviciile pe care oameni deosebiți le fac comunității noastre. Nu vorbim de proiecte publice, vorbim de activități de responsabilitate socială, economică, culturală, artistică ș.a.m.d.

Dar, toate titlurile care s-au acordat în municipiul Oradea s-au făcut fără un Regulament, deci nu a fost un Regulament.

Dacă, vom acorda astfel de titluri, dacă se va pune problema sigur, putem să facem și cu adoptarea unui Regulament. Această chestiune nu este una imperativă ci ține de strategia care o adoptă în acest domeniu Consiliul municipal. În fața acestei situații, după consultarea care am avut-o cu domnul secretar, propunerea executivului a fost să votăm pentru acest material în sensul de a respinge propunerea grupului UDMR.

Vă mulțumesc.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Vă rog domnule Maci.

 

D-nul Maci Mihai - consilier

Mai e o mică problemă și anume: nu mi că totuși un asemena titlu se acordă paușal, adică nu facem lucruri la grămadă ca să avem nevoie de un Regulament într-o asemenea situație. Până la urmă acordarea titlului de Cetățean de onoare e o problemă de discernământ și o problemă de recunoaștere. Lucrurile astea mi se pare că funcționează strict de la caz la caz și în definitiv titlul acesta este recunoașterea publică consacrată a unei recunoașteri publice care există anterior.

Nu cred că pentru lucrurile astea avem nevoie de reglementări foarte stricte. Există reglementarea legii care ne spune cum să nu fie cei cărora le acordăm titlul ăsta și cred că este absolul suficientă. În rest, acolo unde există o recunoaștere publică de anvergură o vom sancționa și noi prin primărie.

Vă mulțumesc. 

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt și alte discuții?

Da, doamna consilier Kirei.

 

D-na Kirei Melinda - consilier

Eu totuși consider că ceea ce e scris în lege, adică trebuie un Regulament și acesta sigur este aprobat pe baza unui Regulament propriu, asta înseamnă ca acordarea titlului se face pe baza unui Regulament. Paote că eu nu interpretez bine legea, dar pentru mine acest lucru este clar.

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Desigur, că procedura pe care a-ți facut-o dumneavoastră este legală, în sensul că are dreptul la inițiativă legislativă inclusiv consilierii, lucru pe care l-ați făcut.

Nu am făcut altceva decât să aducem în Consiliul local Proiectul de hotărâre al dumneavoastră. Dar cât privește partea despre legalitate vreau să vă asigur că este în regulă. Într-un Raport de specialitate se cuprind anumite elemente de oportunitate și de legalitate. În textul de lege invocat de dumneavoastră și invocat și de noi întradevăr se creează prin lege posibilitatea ca, Consiliile locale să acorde aceste titluri de Cetățean de onoare. Este adevărat de asemenea că legiuitorul a reglementat atunci, când a emis această lege că, consiliile locale vor adopta regulamente, dar asta nu este o chestiune absolut imperativă, lucru pe care de altfel de-a lungul timpului Consiliul local a ținut seama, de actul de voință al lor, propriu și a acordat anumite sau câteva titluri de Cetățean de onoare al municipiului Oradea fără acest Regulament. Repet: legalitatea există, propunerea dumneavoastră există și acuma se poate vota.

Vă mulțumesc.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Mulțumesc.

-          Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul 96:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

18 VOTURI PENTRU

7 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

Mulțumesc.

Domnul conilier Marinău.

 

D-nul Marinău Ioan - consilier

Îmi cer iertare, cred că există o neclaritate la votul care a fost dat asupra acestui material. În senul că votul ,,pentru,, a însemnat adoptarea Proiectului de hotărâre sau votul ,,pentru,, a însemnat adoptarea Raportului de specialitate prin care se propunea respingerea materialului? Cred că e o chestiune care ar trebui să fie clarificată. Ce ânseamnă vot ,,pentru,, și ce înseamnă vot ,,împotrivă,, la acest material. S-au numărat sau nu s-au numărat clar voturile voturile ,,pentru,, și voturile,,împotrivă,,? N-am auzit! Și cred că ar trebui reluat votul pentru acest material cu clarificarea ce reprezintă vot ,,pentru,, și ce reprezintă vot ,,împotrivă,,.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Mulțumim.

Domnul secretar, vă rog!

 

D-nul Vila Ionel - secretar

Da, domnule consilier!

Mai facem un exercițiu de repetațiune.

Grupul UDMR prin inițiativa facută a propus prin Proiect întocmirea unui Regulament și adoptarea unui regulament de altfel pentru titlul de Cetățean de onoare.

Executivul, luând în discuție această propunere, prin Raportul său de specilitate propune respingerea acestui Proiect de hotărâre. Asta votăm! Votăm respingerea acestui material... acestui Proiect!

Vă mulțumesc.

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Vă rog domnule consilier.

 

D-nul Marinău Ioan - consilier

            Doamna președintă! Eu sunt de formație jurist și îi mulțumesc domnului secretar pentru clarificările între ghilimele, care au sporit din punctul meu de vedere și mai mult confuzia.

Consiliul local adoptă Proiecte de hotărâri cu ,,da,, sau cu ,,nu,,! Consiliul local nu aprobă Rapoarte de specialitate. Avem un Proiect de hotărâre pe care îl aprobăm sau nu îl aprobăm! Dacă eu votez cu ,,da,,, votul meu este în sensul aprobării Proiectului de hotărâre? Dacă eu votez cu ,,nu,, votul meu este în sensul că eu am dat ,,nu,, pentru Raportul de specilitate și ,,da,, pentru Proiectul de hotărâre?

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Domnul primar Bolojan, vă rog!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Stimați colegi! Domnul consilier Marinău are dreptate în sensul în care Proiectul de hotărâre pe care îl votăm are la art. 1: ,,se aprobă Regulamentul pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare, conform anexei care face parte din prezenta hotătâre,,. Prin urmare trebuie reluat acest vot în sensul în care votul pentru material înseamnă aprobarea Regulamentului, votul împotrivă înseamnă respingere. Dacă materialul era conform Raportului de specilaitate atunci trebuia să apară ,,se respinge Regulamentul,,. Prin urmare consider că trebuie reluat votul, adică în senul clarificării. Cine votează ,,pentru,, înseamnă că votează pentru Regulamentul propus de UDMR, cine se abține sau cine votează împotrivă înseamnă că este împotriva acestui material ținând cont de Raportul de specilaitate care este întocmit în sensul respingerii.

Mulțumesc.  

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Discuții dacă mai sunt?

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

            Eu am înțeles că totuși s-a votat, mai votăm o dată dar îmi pare rau că rezultatul va fi același!

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

            Bun, mai reluăm votul pentru materialul nr. 96.

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

7 VOTURI PENTRU

18 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

 

VIII. D.M.P.F.I.

PUNCTUL NR. 141

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca - Faza 1: Rigidizarea fundațiilor și executarea drenurilor de adâncime".

-          Doriți domnul Huszar să luați cuvântul?

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

            La acest capitol Dealul Ciuperca, aș dori să știu, să aflăm s-a aflat motivul clar, adică vina cui este această alunecare de teren?

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Domnul primar Bolojan, vă rog!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

Există o expertiză care stabilește că cea mai mare responsabilitate ține de partea de proiectare. În această situație sunt două categorii de lucrări: în prima categorie lucrările de consilordare care trebuiau făcute inițial, pe care astăzi, după aprobarea în Consiliul local le vom derula. Partea de drenuri am început deja să o executăm, urmând ca după aceea să se întocmească proiecul de refacere, după ce se încheie cu partea de consolidare a lucrărilor. Contravaloarea lucrărilor de refacere vor trebui într-o formă sau alta recuperate de la cei care au responsabilitatea situației de fapt. 

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu supun la vot materialul 141:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

3 VOTURI ABȚINERE

4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

18 VOTURI PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 142

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca - Faza 2: Realizare ecran de piloți forați - cota 167,5 m"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

3 VOTURI ABȚINERE

4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

18 VOTURI PENTRU

Mulțumesc.

 

PUNCTUL NR. 143

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca - Faza 3: Realizare ecran de piloți forați - cota 177,5 m"

-          Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul:

-          Cine este pentru?

-          Împotrivă?

-          Abțineri

3 VOTURI ABȚINERE

4 VOTURI ÎMPOTRIVĂ

18 VOTURI PENTRU

Mulțumesc.

 

            La DIVERSE dacă dorește cineva să ia cuvântul?

            Vă rog domnule consilier Chiană.

 

            D-nul Chiană Laurențiu - consilier

            Bună ziua!

Știu că fiecare drum ce se construiește și ficare pod înseamnă dezvoltare, ori unde în acestă lume. Am constatat cu stupoare că PSD-ul este împotriva dezvoltării, lucru pe care am vrut să-l scot în evidență.

În același timp vreau să mulțumesc tuturor votanților că mi-au conferit privilegiul de a vota acest proiect al unui pod care unește. Unește Oradea, unește oameni, unește afaceri.

Mulțumesc. 

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Vă rog domnule consilier!

 

D-nul Negrea Daniel - consilier

PSD-ul ajută la dezvoltarea Oradiei, tocmai de aceea ministerul condus de către ministrul Florian Bodog ajută la construirea UPU, iar investițiile în matriale tangibile și intangibile din nou PSD-ul consideră că investiții materiale intangibile cum sunt educația vor avea un impact pe viitor mult mai îndelungat decât un pod.

Vă mulțumesc.

 

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt și alte discuții?

Domnul consilier Huszar, vă rog.

 

D-nul Huszar Istvan - consilier

Mulțumesc.

N-am intervenit la materialul respectiv și anume la propunerile făcute în consiliile de la ADL și ADP. La ADP am constatat că sunt făcute, mă rog, ordinea schimbată cu cei care au participat și obținut punctajul . La ADL, fostul Eurobusiness Oradea am constatat, am văzut din anexa primită înaintea, chiat înaintea ședinței și de asta nici nu am reușit să intervin pentru că n-am reușit să mă documentez, dar pe locul 1 s-a clasat Ungur Florina Delia, cred că este vorba de doamna care a obținut și titulatura de top manager anul trecut mi se pare și nu este propusă! Care a fost raționamentul? 

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

Vă va răspunde domnul primar, vă rog!

 

D-nul Ilie Bolojan - primar

            În urma unei decizii de executiv, am luat decizia ca managerii care nu au nici un fel de problemă și doresc să continue să nu facă parte din consiliile de administrație în așa fel încât să fie o decuplare în partea de management și în partea de decizie și strategie a consiliului de administrație. În baza acestei rațiuni unii dintre manageri nu și-au depus documente, alții și le-au depus. Aceasta explicația

 

D-na Dulca Camelia - președinte de ședință

-          Dacă mai sunt și alte discuții?

-          Dacă nu declar ședința închisă și vă doresc o dupa amiază minunată!

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                     SECRETAR,

           Dulca Camelia                                                                   Ionel Vila

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit,

Jurca Mariana

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL Încheiat in 30 martie 2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2