Trimite unui prieten

PROCES VERBAL ȘEDINȚA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 20 OCTOMBRIE 2016

, 20 Noiembrie 2016, 14:17

Exportă PDF - PROCES VERBAL ȘEDINȚA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 20 OCTOMBRIE 2016 Tipărește pagina - PROCES VERBAL ȘEDINȚA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 20 OCTOMBRIE 2016 Trimite unui prieten - PROCES VERBAL ȘEDINȚA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 20 OCTOMBRIE 2016

 

PROCES VERBAL

ȘEDINȚA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

DIN DATA DE 20 OCTOMBRIE 2016

 

Participă următorii consilieri: d-l Avram Nicolae-Ioan, d-l Birta Florin-Alin, d-na. Blaga Mariana, d-na. Buhaș Camelia - Liana,  d-l Dragoș Marcel - Daniel, d-na. Dulcă Camelia - Mariana, d-l Dușe Traian-Adrian.  d-l  Felea Adrian-Ioan, d-l Filimon Teofil-Laviniu, d-na. Fonoage Corina-Lavinia-Silvia, d-l Ionescu Romeo, d-l Huszar Istvan-Eric, d-na. Kecse Gabriela, d-l Kis Gabor-Ferenc, d-l  Lezeu Ioan, d-l Maci Mihai, d-l Mălan Mircea, d-l Morar Grigore, d-l Marinău Florin-Liviu, d-l Negrea Adrian, d-l Negrean Daniel-Dumitru, d-l Palladi Dacian Salvator, d-l Revnic Arian, d-l Sabău-Popa Liviu-Mihai, d-l Zdrîncă Ionel-Marius.

Lipsesc motivați următorii domni consilieri: Kirei Melinda, Mohan Aurel și Negrea Adrian

Invitaţi: d-na Nadia Haș - director executiv Direcția Economică, d-nul Popa Dan Lucian - director adjunct A.I.O., d-na Lipoveanu Adriana-Aurora - Instituţia Arhitectului Şef, d-nul Mircea Ghitea - Direcţia Tehnică, d-na Arina Moş - director A.S.C.O., d-nul Csuzi Istvan - director OTL, d-nul. Liviu Andrica - director S.C. Administrația Domeniului Public SA, d-na Delia Ungur - manager general Eurobusiness Parc Oradea SA, d-nul Stănel Necula - administrator Electrocentrale SA, reprezentanţii regiilor, mas-media, etc.

Dl Ionel Vila - secretarul municipiului Oradea

Ședința ordinară aferentă lunii octombrie a fost convocată pentru azi 20 octombrie 2016. Din totalul de 26 de consilieri sunt prezenți acum 23, lipsesc motivați următorii consilieri: Kirei Melinda, Mohan Aurel și Negrea Adrian. În aceste condiții ședința noastră este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată și cu 14 voturi. Înainte de a intra în ordinea de zi v-aș ruga să îmi dați voie să supun atenției dumneavoastră înspre aprobare două procese verbale ale ședințelor anterioare, ale Consiliului Local și v-aș propune să fiți de acord să le votăm în bloc.

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20 septembrie 2016, și procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea din data de 12 octombrie 2016 cu mențiunea că aceste procese verbale au fost supuse publicității la compartimentul de specialitate a Consiliului Local.    

Supun atenției dumneavoastră aprobarea celor două procese verbale așa cum ați hotărât împreună.

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

Da mulțumesc. Dau cuvântul președintelui de ședință.

 

            Dl Filimon Teofil - Laviniu - președinte de ședință

            Mulțumesc d-le secretar. Bună ziua tuturor. Pentru ședința de azi 20 octombrie 2016 avem în față un borderou care cuprinde 64 de materiale, care au fost discutate în comisiile de specialitate, vreau să anunț că executivul a retras materialul nr. 24 astfel că vă supun la vot borderoul cu retragerea materialului 24. Discuții?

 

            Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

            Mulțumesc d-le președinte. Înainte de a trece la ordinea de zi aș avea rugămintea ca materialul 47, având în vedere că se referă la o hotărâre de consiliu local din 2006, parteneriatul respectiv a decurs în condiții optime împreună cu asociația respectivă, inclusiv cu Direcția Județeană de Tineret. Am înțeles că se invocă lipsa regulamentului de organizare și funcționare, interesant este că până în 2013 nu a fost o problemă această lipsă, dar mai mult, în acest an în 9 mai și-au depus o solicitare la care nici până în ziua de astăzi nu au primit un răspuns.

 

            Dl Ionel Vila - secretarul municipiului Oradea

            Am să-i răspund d-lui consilier cu propunerea făcută și îl anunț că borderoul este îl anunț că borderoul este întocmit de către executiv direct de către Primarul Municipiului Oradea în cazul de față. Deci ordinea de zi este stabilită de către executiv. Dumneavoastră aicea puteți vota consilierii pentru, împotrivă, sau vă puteți abține de la oricare material. Retragerea de pe ordinea de zi a unui material se poate face numai de către executiv, în condițiile în care el știe de ce. Ca atare vă rîmâne dumneavoastră să votați cum doriți pentru acest material. Supunerea borderoului se va face de către președintele de ședință așa cum este el prezentat de către executiv. Mulțumesc.

 

 

Dl Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

            O întrebare aș avea. O bună parte din materiale au fost postate în data de 19 și 20 pe siteul primăriei, în condițiile în care ședința este o ședință ordinară. Ne puteți spune care este motivul că nu am primit înainte cu cinci zile materialele? Vă mulțumesc.

 

            Dl Vila Ionel - secretarul Municipiului Oradea

Da. La fiecare din materialele prezentate aici, acum, există în raportul de specialitate motivarea în fapt și urgenta pentru care de fapt sunt discutate ele. Aceste materiale întrunesc condițiile legale pentru a putea fi discutate acum, aici, pentru că există două condiții esențiale 1 raport de specialitate al fiecărui material și apoi au fost discutate pe comisii. Eu nu îmi aduc aminte să fi fost la comisie dumneavoastră acuma. Ieri am avut comisii, azi de asemenea de la ora 13,00 am avut comisii tocmai pentru acest lucru, știind că sunt unele materiale care nu au putut fi finalizate din cauza simplului fapt că având o colaborare foarte bună, și vastă între diferiți arhitecți și așa mai departe cu date care trebuiesc inserate în acest proiect nu au fost gata. Au fost gata de-abia astăzi. Liniștiți puteți vota materialele că întrunesc condițiile de legalitate.

 

Dl Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

Fiind ședință ordinară, unele materiale ne-ajungându-ne o oră chiar înainte de comisii, să le studiem, rugămintea ar fi ca pe viitor chiar dacă nu sunt cele 5 zile dar măcar două zile să apucăm să le studiem. Nu e din rea voință. Efectiv să apucăm ca să ne uităm peste ele. Vă mulțumesc.

 

Dl Filimon Teofil - Laviniu - președinte de ședință

Supun la vot borderoul, cu mențiunea că se retrage materialul 24.

Cine este pentru? 17 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă

Abțineri?

Am propunerea ca materialul nr. 64 să-l discutăm primul pe ordinea de zi, deoarece este vorba de validarea unui consilier.

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL  64. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea încetări mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Palladi Dacian Salvator și validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui Chiană Laurențiu din partea Partidului Național Liberal.

Discuții dacă sunt? Dacă nu invităm președintele comisiei de validare, dl comisiei Maci Mihai să citească procesul verbal al cimisiei de validare prin care se va stabili dacă întrunește toate condițiile legale.

Dl Maci Mihai - președinte comisia de validare

 

PROCES - VERBAL

Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea încetări mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Palladi Dacian Salvator și validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui Chiană Laurențiu din partea Partidului Național Liberal.

 

                Astăzi, 20.12.2016, Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al municipiului Oradea în şedinţa de constituire din data de 22.06.2016 a examinat, în conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanţa nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii dlui Chiană Laurențiu membru supleant pe listele electorale ale Partidul Național Liberal - Filiala Bihor, la alegerile locale pentru Consiliul Local al municipiului Oradea desfăşurate la data de 05 iunie 2016,

Având în vedere renunțarea d-lui Palladi Dacian Salvator la calitatea de consilier local al municipiului Oradea, înregistrată cu nr. 267156/26.09.2016,

Luând în considerare adresa înregistrată cu nr. 431/20.10.2016 prin care Partidul Național Liberal - Filiala Bihor confirmă renunțarea la mandatul de consilier local a dlui. Dan Octavian, care figureaza la poziția cu nr.20, precum și apartenenţa politică a dlui. Chiană Laurențiu la Partidul Național Liberal, acesta fiind candidat pe listele electorale la alegerile locale pentru Consiliul Local al municipiului Oradea din data de 05 iunie 2016, pe următoarea poziție eligibilă cu nr.21, în vederea validării acestuia în funcţia de consilier local,

În conformitate cu prevederile art. 205 alin.(1) lit. h^1) şi alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.754/2008,

În baza art.12 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleşilor locali,

În temeiul art.31 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, a dlui. Chiană Laurențiu din partea Partidului Național Liberal - Filiala Bihor.

Drept pentru care, am încheiat prezentul proces verbal.

            PREŞEDINTE                                                                                                SECRETAR

           Maci Mihai                                                                                                  Revnic Adrian

 

MEMBRII

Zdrînca Ionel Marius

Kirei Melinda

Mohan Aurel George

 

 

 

Dl Filimon Teofil - Laviniu - președinte de ședință

Supun la vot materialul 64.

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

Dl Filimon Teofil - Laviniu - președinte de ședință

Având in vedere cele prezentate în Procesul verbal, îl rugăm pe d-nul Chiană Laurențiu să depună jurământul.

d-nul. Chiană Laurențiu

J U R Ă M Â N T

 

            Subsemnatul CHIANĂ LAURENȚIU consilier local al Consiliului local al municipiului Oradea, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:

            „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Oradea.

Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"

Dl Filimon Teofil Laviniu - președinte de ședință

 

PUNCTUL NR. 1. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico - economici revizuiți, a Aplicației de Finanțare și a cofinanțării pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II", propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 1/A. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind punerea la dispoziția proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Etapa II", propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

I DIRECȚIA TEHNICĂ

 

PUNCTUL NR. 2. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea procedurii legale de achiziție pentru amenajare, modernizare, extindere și executare a lucrărilor specifice spațiilor verzi și domeniului public din Municipiul Oradea care nu sunt în administrarea altor structuri din cadrul Primăriei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local, finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani (13.01.2017-13.01.2020) cuprinzând 3 loturi (Lot 1-Sector 1, Lot 2-Sector 2, Lot 3-Sector 3).

Discuții dacă sunt?

Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

Mulțumesc d-le președinte. Am discutat și în cadrul comisiei n-am găsit în material criteriile economico-financiare, decât vis a vis de criterii tehnice și dotări am văzut cerințe. Nu mi se pare normal ca la un astfel de material cu un contract cadru pe trei ani de zile, milioane de lei să  nu avem niște criterii minime impuse vis a vis de starea financiară a celui care participă.

 

Dl Bențan Emil - director executiv direcția Tehnică

Este vorba despre aprobarea procedurii și a caietului de sarcini. Această propunere o facem către Consiliul Local, a fi aprobate, urmând ca documentele urmând ca documentele de atribuire care face obiectul serviciului de achiziții publice să fie în baza caietelor de sarcini care sunt aprobate, să fie facute criteriile de eligibilitate, modul de îndeplinire a caietului de sarcini și toate celelalte criterii care sunt trecute în caietul de sarcini. Contractantul care urmează a câștiga respectiva licitație v-a fi licitație fiind prețul destul de ridicat, își va asuma cele care sunt stipulate în caietele de sarcini. Deci documentul de atribuire face obiectul a ceea ce dumneavoastră solicitați.

 

Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

Din câte am înțeles nici documentul de atribuire și nici contractul nu v-a mai intra pe masa Consiliului Local.

 

Dl Bențan Emil - director executiv - direcția tehnică

Contractele care se supun n-au intrat nici până acuma. Contractele de achiziție publică. Au intrat doar cele de concesiune. Nefiind un contract de concesiune ci un contract de achiziție publică nu este obligatoriu să intre în Consiliul Local.

 

Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

Așa este însă am înțeles că adică cel puțin până acuma am avut  licitații cu criterii clare tehnico-economice. Am înțeles că s-a schimbat legislația la aceste tipuri de achiziții, dar cred că era bine măcar să se atașeze modelul de contract așa cum într-un caiet de sarcini de obicei apare și modelul de contract în care participantul semnează în gol cum ar veni, cum că este de acord cu condițiile impuse. Să nu fie în insolvență, să nu fie în faliment și așa mai departe adică nu-i pun să aibă  capital social de milioane de lei sau euro, mă înțelegeți? Dar niște chestii minime. Recomandarea mea asta ar fi ca pe viitor în astfel de situații să prezentați și modelul de contract, iar dacă veni vorba de achiziții publice, aș dori să întreb dacă comisia de achiziții publice dacă mai funcționează?

 

Dl Florin Birta - viceprimarul municipiului Oradea

Comisia de monitorizare a achizițiilor publice funcționează. Sigur. Vom verifica și vă vom contacta.

 

Dl Filimon Teofil - Laviniu - președinte de ședință

Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 6 voturi abținere

 

PUNCTUL NR. 3. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție "Modernizare intersecție Peța - acces Depoul Salca".

 

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 6 voturi abținere

PUNCTUL NR. 4. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție "Modernizare infrastructură curbă - str. Transilvaniei"

 

Cine este pentru? 21 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 3 voturi abținere

 

PUNCTUL 5. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție "Străzi, drumuri, alei rutiere și spații de parcare în cartierul Ceyrat, municipiul Oradea".

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL 6. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție "Reabilitare rețea de apă cu branșamente și reabilitare racorduri canalizare menajeră pe str. Velența din municipiul Oradea".

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 7. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultați din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție "SPAU str. Louis Pasteur, Oradea".

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

 

PUNCTUL NR. 9. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Oradea prin concesiune nr. 106588/2008 prin introducerea unor suprafețe noi, rezultate în urma modernizării străzilor în cursul anului 2016, conform anexei 1.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 10. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Programului de măsuri pentru desfășurarea acțiunilor de prevenire și combatere a urmărilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, căderi de zăpadă, etc. )15.11.2016 - 15.03.2017.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 15. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea de canalizare menajeră pe str. Czaran Gyula, Oradea".

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 19 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea delegării gestiunii prin contract de achiziție publică a serviciului public de salubrizare pentru prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în Municipiul Oradea.

 

Dl Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

Întrebarea ar fi legată de perioada de 4 ani pe care am văzut că a fost prevăzută pentru delegarea serviciului, mai ales că pe partea de spaţii verzi s-a făcut licitaţie pe 3 ani. Întrebarea ar fi care este motivul pentru care se face 3 ani acordul cadru, 4 ani concesiunea.

 

Dl Birta Florin - viceprimarul Municipiului Oradea

Dar nu are nici o legătură spaţiile verzi, este vorba de întreţinerea spaţiilor verzi. Acest contract este contractul de deratizare, dezinsecţie şi tratamente fitosanitare. Deci unul este întreţinerea spaţiilor verzi, alta este deratizarea.

 

Dl Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

Da dar întrebarea era de ce unul se face pe 3 ani, unul pe 4 ani. De ce nu se fac ambele pe patru ani sau ambele pe 3.

 

Dl Birta Florin - viceprimarul Municipiului Oradea

Nu ştiu dacă e relevantă chestia asta. Aceasta este propunerea executivului.

 

Dl Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

A doua întrebare legată de asta. Se ţine cont de punctul de vedere al Prefecturii? Cred că s-a şi pierdut în instanţă referitor la partea de DDD împreună, nu mai există acel protocol cu poliţia locală sau din nou se va implementa cu poliţia locală.

 

Dl Birta Florin - viceprimarul Municipiului Oradea

N-are nici o legătură cu subiectul actual. Aici este vorba de procedura de licitaţie care v-a fi pregătită pentru deratizare, dezinsecţie.

 

Dl Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

Corect. Data trecută în concesiune aţi pus şi obligativitatea poliţiei locale să asigure suportul pentru implementare. Întrebarea era dacă de această dată în documentaţie se prevede sau nu pentru că nu am găsit.

 

Dl Birta Florin - viceprimarul Municipiului Oradea

Este o documentaţie se va lua o hotărâre ulterioară care vă va fi comunicată, dar va fi în concordanţă cu prevederile legale.

 

Dl Filimon Teofil - Laviniu - președinte de ședință

Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot materialul.

Cine este pentru? 21 de voturi pentru.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă

Abțineri?

 

II. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

 

PUNCTUL NR. 8 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării și suplimentării liniilor de gardă aprobate la nivelul Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Cruteanu Oradea, prin H.C.L. 313/2016.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

III. DIRECŢIA ECONOMICĂ

 

PUNCTUL NR. 11 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind  modificarea programului de investiții pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA

 

Cine este pentru? 21 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?  3 voturi abţinere

 

PUNCTUL NR. 12 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind sumele încasate de unitățile spitalicești și cele de învățământ preuniversitar din închirierea bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Oradea.

 

Cine este pentru? 21 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 3 voturi abţinere

 

PUNCTUL NR. 13 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2016

 

 

Cine este pentru? 21 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 3 voturi abţinere

 

PUNCTUL NR. 14 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării din partea Societății Eco Bihor SRL.

 

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 35 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prețului local al energiei termice practicat de societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabil începând cu 01.11.2016.

 

Cine este pentru? 18 de voturi pentru.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă

Abțineri? 3 voturi abţinere

 

PUNCTUL NR. 36 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea practicării de către societatea Termoficare Oradea SA a prețului local al energiei termice pentru agenții economici racordați la rețeaua primară, valabil începând cu 01.11.2016.

 

Cine este pentru? 18 de voturi pentru.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă

Abțineri? 3 voturi abţinere

 

PUNCTUL NR. 49 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 9.533 mp cu societatea JP Food Company SRL.

 

Dl Huszar Istvan - consilier local

Mulţumesc d-le preşedinte. Nu găsesc în material dacă au fost cuprinse anumite penalităţi în cazul în care compania respectivă nu va îndeplini angajamentul.

 

Dl Florea Eduard - director Direcţia Economică

Bună ziua. Contractul care este propus spre aprobare este un contract de superficie. Adică dreptul de a trece peste acel teren şi pentru a putea depune pentru o finanţare europeană un proiect. Contractul în schim prin care îşi asumă toate obligaţiile legate de oferta pe care a făcut-o în momentul licitaţiei este contractul de administrare în care sunt clauye inclusiv legat de nerealizarea obiectivului de investiţii, de nerealizarea forţei de muncă, de angajare de forţă de muncă. Nu este obligatoriu a se prelua în acest contract. Asta vroiam să menţionez. Ele se găsesc în contractul de concesiune care este încheiat la nivelul societăţii.

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 6 voturi abţinere

 

PUNCTUL NR. 50. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016.

 

Cine este pentru? 21 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 3 voturi abţinere

PUNCTUL NR. 55 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind demararea procedurilor legale privind inițierea unui proiect de hotărâre de guvern pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a sumei de 30.000 mii lei

 

Dl Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

Întrebarea mea ar fi: această sumă ar fi necesară în fiecare an? Vorbim de 30 de milioane de lei. Deci e un deficit care se va perpetua anual şi vom avea nevoie de ajutor de la fondul de stat sau e o situaţie extraordinară, excepţională şi chashflow-ul termoficării după ce va intra şi partea de cogenerare va putea suporta această sumă?

 

Dl Florea Eduard - director Direcţia Economică

Da evident este o situaţie excepţională. N-am uzat de această cale de a atrage fonduri faţă de alte autorităţi care au realiyat acest lucru, vreau să menţionez în mod special că municipalitatea a făcut un efort foarte mare şi o să vededeţi, sau aţi văzut şi în materialul de rectificare a bugetului, se subvenţioneayă în continuare acest început de sezon rece. E o situaţie de care trebuie să trecem şi este o soluţie pe care am identificat-o. Nu se va repeta cu siguranţă.

 

Dl Kiss Gabor - consilier local

Mulţumesc d-le preşedinte. Eu am discutat cu dl Florea şi în pauză şi sunt 3 variante dacă nu mă înşel şi de aici încolo să spună dânsul care sunt acele 3 variante. Mulţumesc.

 

Dl Florea Eduard - director Direcţia Economică

Deci solicitarea noastră de a obţine aceste fonduri din fondul de rezervă al Guvernului este cu titlu definitiv. Poate fi în schimb şi o variantă în care Guvernul decide să creeze un mecanism doar de împrumut. Indiferent de care dintre forme pentru bugetul local sau pentru operatorul termoficare este important să accesăm. Cea de-a treia variantă este evident dacă nu se aprobă această hotărâre de Guvern.

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 6 voturi abţinere

 

PUNCTUL NR. 61 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății Administrația Domeniului Public SA în Consiliul de Administrație al Societății RER Ecologic Service Oradea SA

 

Discuţii? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 21 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 3 voturi abţinere

 

PUNCTUL NR. 62 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2016 la Societatea Administrația Domeniului Public SA.

Discuţii? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 21 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 3 voturi abţinere

 

 

IV. ASCO

 

PUNCTUL NR. 16 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei Administrației Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi, a statului de funcții al ASCO și a numărului de posturi ale instituției.

 

Discuţii? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 33 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Adăpostului de Noapte Oradea din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea.

 

Discuţii? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 34 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, la nivelul municipiului Oradea.

 

Discuţii? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

CAPITOLUL V. DIRECŢIA PATRIMONIU

 

PUNCTUL NR. 17 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr. 307/2016 privind atribuirea unor spații destinate Organizațiilor Non - Profit în incinta Cetății Oradea.

 

Dl Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

Întreb. Între entităţile enumerate am văzut că apare un SRL. Din câte ştiu SRL-urile nu sunt organizaţii non-profit. Care-i motivul sau sub ce formă apare acolo?

 

Dl Popa Lucian - director Direcţia Patrimoniu

Acest SRL este o societate care are ca obiect de activitate crearea de rochii şi costume tradiţionale medievale în Cetatea Oradea. Momentan ei au fost notificaţi să elibereze acel spaţiu dar ne-au promis că sunt în curs de aprobare pentru documentaţie ca respectiva societate este un ONG de fapt ei nu prea fac venituri din activitatea prestată în Cetatea Oradea.

 

Dl Sabău Popa Liviu Mihai - consilier local

Din păcate din punct de vedere juridic dacă are formă de organizare ca SRL nu putem să-i tratăm ca şi organizaţie non-profit. Ar trebui găsită atuncia o altă formă sub care să-i lăsăm în continuare acolo. Adică nu putem să-i încadrăm la organizaţii non-profit cum apare în hotărârea de consiliu local.

 

Dl Popa Lucian - director Direcţia Patrimoniu

Exact aceasta se întâmplă acuma. Dânşii ne-au trimis deja dosarul cu ONG-ul acreditat pentru această locaţie şi acum se corectează această eroare.

 

Dl Huszar Istvan - consilier local

Nu stiu mi se pare că nu se lucrează cu aceeaşi măsură. Adică în sensul că adineauri era materialul acela pe care eu am pomenit la început să-l retrageţi de pe ordinea de zi sau să-l amânăm, unde ONG-ul respectiv a fost în parteneriat cu primăria ca şi Direcţia Judeţeană de Tineret, iar pentru faptul că nu are un regulament de funcţionare 6 ani de zile a fost finanţat, iar de trei ani de zile nu mai este finanţat, ba mai mult acuma ieşim din parteneriat. Iar în cetate punem la dispoziţie unui SRL care totuşi e o societate comercială. Eu înţeleg că ceea ce produce este unicat dar generează un profit.

 

Dl Popa Lucian - director Direcţia Patrimoniu

Aş vrea să mai fac o completare. Acest SRL a fost băgat din greşeală, nu din greşeală de fapt. S-a făcut o sesiune de depunere de dosare pentru ONG-uri de a ocupa acele spaţii din cetate care sunt destinate exclusiv meşteşugarilor. Dacă bine vă aduceţi aminte că am fost în aceeaşi comisie împreună, nu prea s-au depus dosare. Riscam să rămânem cu acele spaţii şi să plătim utilităţi pe ele din bugetul local. Dânşii au venit şi şi-au depus dosar cu încă două entităţi mi se pare, şi erau ca o societate care vine să colaboreze şi să deruleze acţiuni în cadrul cetăţii Oradea cu tematica cetăţii Oradea. Deci ei repet ceează costume medievale şi au venit la toate evenimentele şi activităţile desfăşurate în cetate să contribuie la respectivele evenimente. Deci motivul pentru care li s-a acordat acel spaţiu a fost acesta. Pentru a salva din utilităţile pe care bugetul local trebuia să le plătească. Au fost notificaţi, şi-au făcut temele, acum revin cu actele în regulă. A mai fost o sesiune de depunere, vreau să fac şi această precizare, de-abia am mai reuşit să găsim un alt artist pe care acuma o să vedeţi l-am introdus în alt spaţiu.

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 6 voturi abţinere.

 

PUNCTUL 29. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea și gestionarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

 

Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

Uitându-mă pe tabel nu prea am găsit care este raţionamentul. Şi anume: punctul 1. SC Ovicret Construct SRL dispune un chioşc de alimentaţie publică în incinta Şcolii Gimnaziale Octavian Goga, prelungire cu 2 ani. Următorul prelungire cu 1 an, al treilea tot cu un an. Primul are contract valabil din 23 octombrie 2015, ceilalţi au din 2001. Se face o reactualizare a preţului sau se merge pe acelaşi preţ?

 

Dl Lucian Popa - director Direcţia Patrimoniu

Societatea Ovicret prestează o activitate în curtea unui liceu. La ultima licitaţie la care au participat s-a luat hotărârea ca tot ce înseamnă chioşcuri în incinta unităţilor de învăţământ să fie alocate pentru 3 ani. Am avut diverse solicitări de la respectivele persoane juridice că este prea puţin să le dăm pe un an de zile pentru că ei îşi fac nişte investiţii în chioşcurile acelea şi ne trezim că-i scoatem afară după un an de zile. S-a luat hotărârea ca să se dea pe trei ani la aceste entităţi juridice, această firmă era una la care i s-a dat prin licitaţie publică pe un an de zile înainte de a se lua această măsură de a da pe trei ani la toate entităţile şi am spus că le prelungim pe 2 ani de zile pentru a le alinia pe toate la acelaşi termen. Data viitoare când se va face licitaţia să se facă unitar pe toate unităţile de învăţământ. Celelalte două locaţii sunt două locaţii aflate în Piaţa Unirii pe aliniamentul str. Avram Iancu, conform noului PUG am hotărât că până nu se ştie nimic concret ce se va întâmpla acolo să nu le prelungim pe perioade mai mari de timp ca ulterior să îi notificăm că trebuie pus în aplicare PUG-ul.

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 6 voturi abţinere.

 

PUNCTUL NR. 30. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru repartizarea locuințelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din lista finală aprobată prin HCL nr. 272/2016

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 31. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea repartizării unei locuințe pentru tineri construite prin Agenția Națională  pentru Locuințe.

 

Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

Aş dori să întreb dacă lista veche s-a epuizat, sau deja avem mai multe spaţii libere decât candidaţi sau cereri depuse?

 

Dl Lucian Popa - director Direcţia Patrimoniu

Lista actualizată se apropie de final, dacă aţi observat la materialul dinainte s-a aprobat repartizarea celor 3 locuinţe cu o cameră, e trecut mai mult de jumate pe această listă şi nu ştim ce se întâmplă în următorul an de zile şi atunci ne-am gândit să dăm drumul la o nouă sesiune pentru reactualizarea listei, dar în acelaşi timp legea ne obligă ca anual să facem până la sfârşitul anului o sesiune de depunere de dosare pentru locuinţele pentru tineri.

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 32 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 681/2016 privind repartizarea locuințelor sociale și din fondul locativ de stat persoanelor înscrise pe lista de priorități, aprobată prin HCL nr. 830/2015.

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 37. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na Chioran Ana și d-na Dogaru Claudia - Mihaela - Ana pentru suprafața de 18 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 191924 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Nicolae Beldiceanu nr. 12, cu destinația „drum public".

 

Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

Mulţumesc d-le preşedinte toate materialele acestea cu donaţii pentru drum public nu le vom vota pentru că data trecută în şedinţă v-am dat inclusiv numărul dosarului care declară ca ilegală această acţiune. Mai mult la punctul 56 suntem în cealaltă postură şi anume fiind strada respectivă afectată de un viitor traseu al pistei de biciclete, acolo cumpărăm. Mulţumesc.

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Şi noi mulţumim. Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă

Abțineri?

 

            PUNCTUL NR. 38. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Condrat Ioan și soția sa d-na Condrat Gafia pentru suprafața de 9 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195409 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Floricelelor nr. 22 - 24, cu destinația „drum public".

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 39. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Dragoș Nicolae și soția sa d-na Dragoș Camelia - Rodica pentru suprafețele de 115 mp și 15 mp, reprezentând terenuri, identificate cu nr. cadastrale și înscrise în CF 195548 și 195549 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzilor Aurel Covaci, respectiv Macului, cu destinația „drum public".

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 40. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Floruț Gabriel - Leontin și soția sa d-na Floruț Ana, pentru suprafața de 28 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193272 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Eva Heyman, cu destinația „drum public".

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 41. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Fodor Septimiu - Sorin și soția sa d-na Fodor Alexandrina pentru suprafața de 27 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195397 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei nr. 22, cu destinația „drum public"

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 42. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației imobiliară, înaintată de dl. Kulcsar Emeric și soția sa d-na Kulcsar Anna - Ibolya, pentru suprafața de 75 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195276 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Vasile Cârlova nr. 32, cu destinația „drum public".

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 43. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de societatea Primero Ego SRL pentru suprafața de 113 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral ți înscris în CF 172825 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Caișilor, cu destinația „drum public".

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 44. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Puie Gavril și soția sa d-na Puie Ana pentru suprafața de 321 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194971 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Dimitrie Anghel nr. 26, cu destinația „drum public"

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 45 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl Somogyi Miklos - Istvan, pentru suprafața de 19 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195556, situat în mun. Oradea, în zona str. Mugurilor nr. 6, cu destinația „drum public"

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 46. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 153679, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 6 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Bențe Remus - Marian.

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 47. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind abrogarea H.C.L. nr. 112/2006, privind aprobarea participării Primăriei municipiului Oradea în parteneriat cu Uniunea Studenților Maghiari din Bihor pentru înființarea Centrului de Tineret.

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 48. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea în vederea închirierii a 3 locuințe din fondul locativ municipal, administrate prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, cu destinația de locuințe de serviciu.

 

            Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

            Da. Din material nu reiese cui vor fi închiriate aceste spaţii mai puţin una dintre ele care va fi distribuită unui consilier pe partea de drumuri şi poduri. Şi celelalte?

 

            Dl Birta Florin - voceprimar al municipiului Oradea

            Scrie. Cum să nu scrie în material. Hotărârea este în favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea. Este menţionat acolo în hotărâre.

 

            Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

            Asta am putut citi şi eu. Dar din partea clubului cine va beneficia? Sportivii sau cine?

 

            Dl Birta Florin - voceprimar al municipiului Oradea

            Sportivi de la echipa de polo sau de la echipa de baschet sau de la celelalte secţii. Doar sportivi.

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 51. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 184633, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 33 (în cartierul Tineretului) în favoarea d-nei Meze Sanda - Mirela.

 

Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

Mulţumesc. Am cerut data trecută ca la materialele, de fapt nu la materiale ci în Cartierul Tineretului să se prezinte o situaţie cum stau lucrurile acolo vis a vis de  contracte, stadii, s-a luat act de această observaţie data trecută dar nu am primit nimic.

 

Dl Lucian Popa - director Direcţia Patrimoniu

Am să verific exact şi am să vă pun la dispoziţie această situaţie.

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

            PUNCTUL NR. 52. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Moca Maria, dl. Țentea Alexandru și soția sa d-na Țentea Voichița, dl Suniogh Cristian-Adrian, d-l Țirtea Viorel-Sorin și soția sa d-na. Țirtea Adriana-Florentina și dl Farkas Francisc, pentru suprafața de 1622 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195005, situat în mun. Oradea, în zona str. Jurcsak Tibor, cu destinația „drum public"

 

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 54. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate, cu propunerea de dezmembrare a nr. cad. 195518 - Oradea, reprezentând teren, proprietate publică a mun. Oradea, pe care este amplasată stația de reinjecție a apelor uzate termic în zăcământ - str. Ceyrat.

 

Discuţii? Dacă nu supun la vot

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 56. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea achiziționării de către municipiul Oradea de la dl. Bondor Laviniu - Ioan și soția sa d-na. Bondor Mihaela - Geta a cotei de 35/150 mp reprezentând teren din nr. topo 1317/7, înscris în CF 174377 - Oradea, afectat de str. Emilian Mircea Chitul.

 

            Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

            Mulţumesc d-le preşedinte. Cam asta ar fi procedura legală pentru drumurile publice. Adică mi se pare şi un preţ corect de 400 de lei/mp pentru că afectează drumul, rugămintea e ca de acum încolo dacă se poate să nu mai punem cetăţenii la drum şi să-i forţăm să doneze, pentru că se pot găsi resursele necesare pentru a achiziţiona. Mai ales pentru că se vor construi drumuri publice.

 

            Dl Lucian Popa - director Direcţia Patrimoniu

            Aş vrea să fac acum o precizare vis a vis de dosarul pe care d-voastră l-aţi invocat şi l-aţi invocat grupului de consilieri, acel dosar în care instanţa a dat câştig de cauză se referă la cu totul şi cu totul altceva. Este o procedură a CNADR-ului de realizare a unui drum şi nu s-a făcut exproprierea. Persoana în cauză care a fost afectată a solicitat să i se exproprieze acel teren sau să fie despăgubită. În acest caz instanţa a dat câştig de cauză, nu are nici o legătură cu aceste donaţii pentru drum public de teren, la care dumneavoastră faceţi referire. Sunt două cauze total distincte. Aici este aceeaşi problemă, este un drum, un carosabil, prin realizarea pistei de biciclete, a fost afectat un teren de 9 m şi celălalt teren se află pe o parte a carosabilului.

 

            Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

            Mă simt nevoit să reacţionez d-lui director şi sincer îmi pare rău. Deci legea se referă la toate instituţiile publice indiferent că exproprierea respectivă o face CNADR-ul sau primăria sau altă instituţie publică. Mulţumesc.

 

            Dl Mircea Mălan - viceprimar al municipiului Oradea

D-le Huszar pentru că tot reveniţi cu această idee aş vrea să fac totuşi o observaţie. Pe vremea în care aţi fost viceprimar al municipiului Oradea, câţiva ani de zile, aţi semnat şi aţi votat întregul grup al UDMR-ului toate materialele care aveau ca obiect această donaţie pe care acum o consideraţi a fi, din opoziţie privind, ilegală. Am mai explicat şi celor de la PSD care au făcut exact aceeaşi piruetă ca şi dumneavoastră, după ce au trecut în opoziţie, că în esenţă nici un oraş şi nici Oradea nu are capacitatea în mod obiectiv vorbind, de a face exproprieri după cum un cetăţean sau altul decide să îşi construiască la capătul uneia dintre sutele de străzi nou apărute în oraşul Oradea o locuinţă. Şi în esenţă nu se întâmplă nimic altceva decât că cetăţeanul respectiv prin această donaţie îşi crează condiţiile legale pentru a putea primi autorizaţie de construire. Pentru că aceste dispoziţii legale prevăd cât se poate de clar că nu se eliberează autorizaţie de construire dacă solicitantul nu dovedeşte că are acces la un drum public care are prevăzută o lăţime minimă stipulată în regulament. Deci aceşti cetăţeni care donează, iar consiliul e chemat doar să accepte oferta de donaţie deja făcută, o fac pentru ca să-şi poată construi, ca să poată îndeplini condiţiile legale pentru a primi autorizaţia necesară. Dar cu siguranţă că nu aceste raţiuni contează ci cu totul altele, domnul primar constatându-vă atitudinea a făcut ceea ce a promis. Atunci când aceste hotărâri de consiliu au căyut pentru că nu au fost prezenţi cei 18 consilieri liberali, i-a comunicat fiecărui cetăţean în parte, cum a votat fiecare grup de consilieri, pentru ca cetăţeanul respectiv să poată cunoaşte care este realitatea. Ca urmare aceasta este poziţia executivului, poziţia grupului politic al PNL şi oricât aţi încerca dumneavoastră să ne convingeţi că atunci când sunteţi la guvernare ceva e legal dar când sunteţi în opoziţie e ilegal, rămâne fără efect. Mulţumesc.

 

Dl Huszar Istvan Eric - consilier local

Mulţumesc d-le viceprimar şi sincer nu o iau ca ameninţare, într-adevăr domnul primar s-a ţinut de cuvânt pentru că zilele trecute am fost sunat de o cetăţeană din Episcopia Bihor spunându-mi că aşa i-au spus cei de la primărie, încerc să redau cuvintele ei, că având în vedere că cele două partide nu se mai înţeleg, noi nu votăm materialele care sunt cu 18 voturi. Ca atare i s-a recomandat să vorbească cu grupul nostru ca să poată să i se cumpere terenul respectiv. Nu cred că este procedura pe care PNL-ul a propus-o, adică nu cred că dă dovadă de bărbăţie, de aşa mai departe. Dar la vremea respectivă, când eram viceprimar, aşa este, nu exista acea sentinţă definitivă şi irevocabilă. Cel puţin eu nu ştiam de ea. Este din primăvara acestui an dacă nu mă înşel. Ca atare eu nu am nimic împotrivă, votaţi-le cu 18 voturi, nu este nici o problemă, dar nu cred că, ca replică, ar trebui să trimit la dumneavoastră toţi cetăţenii care din spatele gării vin la mine şi mă întrebă: domnule când se finalizează drumul expres pentru că nici în momentul de faţă nu există o continuitate. Ştiţi foarte bine reacţia cetăţenilor din zonă. Sperăm ca Ministrul Transporturilor dacă va fi ales pe lista PNL-ului  pe prima poziţie poate va rezolva acest proiect.

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

D-le Huszar imi cer scuze că vă întrerup dar nu are legătură cu materialul. Dacă nu mai sunt alte discuţii supun la vot materialul.

Cine este pentru? Unanimitate de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 57. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-l Lokoshazy Alexandru - Coloman, pentru suprafața de 2193 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastrale și înscrise în CF 195238, 195239, 195240 și 195241, situat în mun. Oradea, în zona str. Făgetului, cu destinația „drum public"

 

Dl Huszar Istva Eric - consilier local

Data viitoare am rugămintea ca atuncia când le spuneţi cetăţenilor, spuneţi-le că er exista şi această posibilitate ca să li se cumpere cu 400 lei/mp.

 

Dl Maci Mihai - consilier local

Aicea cred că problema este destul de simplă. Donaţie în interes public este donaţie implicită a celui care o face. E foarte greu să explicăm omului domnule noi nu ţi-o primim şi ca atare te-am blocat. Nu?

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

 

Supun la vot materialul.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă? 6 voturi împotrivă

Abțineri?

 

PUNCTUL NR. 58. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al municipiului Oradea, a suprafeței de 9.533 mp reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, în Parcul Industrial Eurobusiness II Oradea, identificat cu nr. cad. 192879 și înscris în CF nr. 192879 - Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 6 voturi abţinere.

 

PUNCTUL NR. 59. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 346 mp, reprezentând teren, proprietate publică, situat în municipiul Oradea, în zona str. Depozitului.

 

Discuţii dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 6 voturi abţinere.

 

PUNCTUL NR. 60. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea unor spații destinate Organizațiilor Non-Profit în incinta Cetății Oradea.

 

Discuţii dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 21 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 3 voturi abţinere.

 

PUNCTUL NR. 63. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 2.125 și 3.615 mp, reprezentând teren public cu destinația „drum" - str. Martin Andersen - Nexo.

 

Discuţii dacă sunt? Dacă nu supun la vot.

Cine este pentru? 18 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 6 voturi abţinere.

 

CAPITOLUL IV. DIRECŢIA JURIDICĂ

 

PUNCTUL NR. 18. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local al municipiului Oradea în Consiliul Director al „Fundației pentru sănătate"

 

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dau cuvantul d-lui viceprimar Birta Florin

Dl Birta Florin - viceprimarul Municipiului Oradea

Aș vrea să fac două propuneri pentru aceste locuri libere, d-nul Bumbu Adrian și d-na Ligia Burta

Dl Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dacă, mai sunt alte propuneri?

Dacă nu, propun la vot cele două propuneri.

-          Cine este pentru? 21 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 3 voturi

 

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 21 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 3 voturi

 

PUNCTUL NR. 24  - SE RETRAGE. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru instituția publică Poliția locală Oradea.

 

PUNCTUL NR. 27. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. nr. 5 din 14 ianuarie 2011 prin care a fost înfințată Comisia Locală de Ordine Publică.

Discuții dacă sunt?

Dl. Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul domnului viceprimar Birta Florin

Dl Birta Florin - viceprimarul Municipiului Oradea

Aș vrea să fac trei propuneri: d-nul consilier Morar Grigore, d-na consilier Dulca Camelia si d-na consilier Buhaș Camelia

Dl. Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

d-nule consilier Morar Grigore, acceptați  - DA

d-na consilier Dulca Camelia - DA

d-na consilier Buhaș Camelia - DA

 

Supun la vot propunerea d-lui viceprimar Birta Florin.

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 6 voturi

 

Supun la vot materialul cu numărul 27

-          Cine este pentru? 18 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 6 voturi

PUNCTUL NR. 28. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Locale de Ordine Publică aprobat prin HCL nr. 100/2011.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 21 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 3 voturi

 

Cap. VII. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

PUNCTUL NR. 20. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - Parcelare teren pentru amplasare de locuințe str. Prunilor nr. cad. 174233 - Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

PUNCTUL NR. 21. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.D. - construire spălătorie auto și împrejmuire str. Calea Borșului, nr. cad. 160707 - Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

PUNCTUL NR. 22. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - parcelare teren pentru amplasare locuințe zona str. Aurel Covaci, nr. cad. 195541 - 195549 - Oradea

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

PUNCTUL NR. 25. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - Reconversie funcțională din zona de locuințe unifamiliale sau bifamiliale în zonă de locuințe multifamiliale și construire imobil de locuințe colective, str. Mangaliei nr. 39, nr. cadastral 153396 - Oradea

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

PUNCTUL NR. 26. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. - Reglementări urbanistice pentru parcelare teren în vederea construirii de locuințe str. P. Reteganul, nr. cadastral 173526 - 173534 - Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

Cap. VIII. RESURSE UMANE

PUNCTUL NR. 23. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? unanimitate

-          Împotrivă?

-          Abţinere?

 

PUNCTUL NR. 23. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 21 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 3 voturi

 

PUNCTUL NR. 53. Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea și pentru instituțiile publice subordonate Consiliului Local Oradea pe anul 2017.

Discuții dacă sunt? Dacă nu supun la vot materialul.

-          Cine este pentru? 21 voturi

-          Împotrivă?

-          Abţinere? 3 voturi

 

DIVERSE

Dl. Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul domnului Chirilă Dumitru

Mă numesc Chirilă și am venit în fața dumneavoastră ca să vă răpesc câteva minute pentru o hotărâre care s-a luat în Consiliul local. Este vorba despre autobusul 17 care a avut stația în fața magazinului Crișul. Vin în numele mai multor persoane. Stația din fața magazinului Crișul aduce sau duce mai multe persoane care vin la serviciu, la acele instituții publice pe care dvs. le stiți. Acolo vin multe persoane care cu probleme de sănătate, merg la policlinică, la spitale sau în alte direcții. O să-mi răspundeți că sunt mai multe linii, dar pe linia 17 sunt mai puține mijloace, nu există nici tramvai nici alte mijloace de transport în comun. În consecință, nu cred că este o hotărâre în spre binele orădenilor. Doresc foarte mult să reflectați la această solicitare a mea.

            A doua propunere ar fi pentru pasajul subteran, dacă se lucrează să se pună benzi rulante. Aș mai avea o rugăminte, nu mai țineți cont de culoarea politică, etnie sau religie, pentru cetățenii din Oradea veți rămâne cu faptele, să nu vă mai opuneți unii, altora.

Referitor la solicitarea mea legată de autobusul nr. 17, aștept un răspuns cât mai repede. Multumesc. Spor în muncă.

Dl. Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul domnului viceprimar Mălan Mircea

D-nul Mălan Mircea - viceprimar al municipiului Oradea

Referitor la întrebarea dvs. s-a primit o solicitare scrisă la Direcția tehnică din primărie și o să primiți răspunsul.

Dl. Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt discuții la diverse.

Dau cuvântul domnului consilier Sabău Liviu.

O să încerc să fiu foarte scurt, cele două întrebări pe care le am să le tratăm în cheie tehnică nu în cheie politică.

Prima întrebare referitoare la o problemă care am avut-o cu diverși cetățeni ar fi legată de sistemul de termoficare și mă bucur că este aici domnul viceprimar aici, d-nul Necula.De ce în continuare nu se lucrează sau nu se accelerează ritmul lucrărilor? Am trecut și astăzi și în fiecare zi pe b-dul Magheru, nu se lucrează. Vă confirm că pe Loius Pasteur și zonele adiacente apa caldă și căldura nu sunt la parametri în momentul de față.

A doua întrebare, am sesizat și luna trecută și aș ruga Instituția Arhitectului Șef împreună cu Direcția tehnică să găsească modalitatea prin care să se verifice lucrările la acea canalizatie tehnică executată de RCS & RDS. Există pavaje care nu s-au refăcut, există canale care nu s-au pus la loc cum trebuie, vă dau exemplu stația de autobus de pe str. L. Pasteur, având în vedere că vine și iarna, iar pentru persoanele în vârstă care coboară acolo, vom avea probleme, iar scopul știu că era să punem în subteran tot ceea ce înseamnă cabluri de pe fațada, dar din păcate sau pus în multe zone acele tubulaturi în exterior.

Dl. Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul domnului viceprimar Mălan Mircea

D-nul Mălan Mircea - viceprimar al municipiului Oradea        

Am arătat și ieri întro conferință de presă, următoarea realitate în legătură cu acest proiect cu finanțare europeană care are ca obiect înlocuirea a 20,28 km conducte magistrale, proiect care se derulează pe parcursul a doi ani, a 10 luni practice, împărțite cele 10 luni la 2 ani ca să afectăm doar periaoda în care nu se furnizează agent termic, în măsura în care acest lucru este posibil. Miza noastră a fost aceea de a încerca să finalizăm până la 15 octombrie lucrările care privesc funcționarea sistemului. Dintre cele 7 orașe care realizează astfel de proiecte din România, astăzi, Oradea este singurul care realizează astfel de lucrări în toate celelalte orașe procedurile au rămas cu mult în urmă și nici măcar nu s-a ajuns să se desemneze un câștigător. Noi avem următarea problemă însă, nu avem contract de finanțare încheiat pentru că am încercat să introducem și aceti 20,28 km de conducte magistrale pe programul trecut, ca să ne asigurăm că vom avea finanțarea la dispoziție. Nu s-a reușit acest lucru, s-a acceptat trecerea în programul 2014-2020 și realmente documentația am aprobat-o noi astăzi, documentație actualizată pentru a corespunde cu cerințele noului program. Potrivit spuselor noului ministru Ghinea, în urmă cu o lună, cât mai repede posibil, după ce îi transmitem această documentație, se va încheia contractual de finanțare și abia apoi noi, vom putea plăti ceva din aceste lucrări care s-au făcut. Eu cred că e meritul administrației că a reușit să convingă companiile executante să execute lucrări de milioane de euro pe banii lor, pentru că este iarăși foarte evident cu cât trece timpul și nu înlocuim aceste conducte, cu atât orădenii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru a acoperi aceste pierderi tehnologice mari. Aceastea sunt realitățile, asta nu înseamnă că nu trebuie să încercăm să îi determinăm să închidă toate lucrările care le-au făcut, însă este o problemă de finanțare și sper ca până la finalul anului toate lucrările de refacere să fie rezolvate pentru cei 5,7 km care au fost înlocuiți în acest an.

Dl. Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dau cuvântul domnului consilier Sabău Liviu.

            Mulțumesc pentru răspuns. Rugămintea ar fi dacă se poate împreună și cu domnul Necula găsi o soluție pentru că, în contract există prevederea care perimite societății de termoficare să despăgubească pe cei care nu au beneficiat de serviciu în această perioadă, pentru că nu este doar acea energie termică pe care o plătești la apa caldă pe care o plătești pentru că merge pe contor ci și consumul de energie electrică suplimentar pe care trebuie să îl faci în condițiile în care te afli întro zonă unitară și nu ai variante de a merge pe gaz, fiind zonă unitară nu te poți debranșa. Dacă îi obligăm să rămână pe zona unitară există aceea prevedere contractuală prin care ei pot fi despăgubiți. Rugămintea ar fi ca societatea de Termoficare împreună cu asociațiile de proprietari să stabilească de comun acord pentru luna octombrie o sumă care să fie compesatorie, să fie acceptată și de asociațiile de proprietari și de bugetul Termoficării, pentru că pe acei oameni noi îi obligăm să stea în zona unitară.

Dl. Filimon Teofil Laviniu - preşedinte de şedinţă

Dacă mai sunt alte discuții la diverse?

Dacă nu declar închisă ședința. Vă mulțumim !

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR,

Filimon Teofil Laviniu                                                                                      Ionel Vila

 

 

 

Intocmit,

                                                                                                                                                       Negruț Dorina

 

 

 

 

Fișiere - PROCES VERBAL ȘEDINȚA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA DIN DATA DE 20 OCTOMBRIE 2016

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2