Trimite unui prieten

PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 22 ianuarie 2009

Miercuri , 11 Februarie 2009, 5:59

Exportă PDF - PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 22 ianuarie 2009 Tipărește pagina - PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 22 ianuarie 2009 Trimite unui prieten - PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 22 ianuarie 2009
PROCES VERBAL - şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 22 ianuarie 2009
PROCES – VERBAL
 
Participă următorii consilieri: d-na. Biro Rozalia-Ibolya, dl. Carp Gheorghe, d-na Cherecheş Florica, dl. Corcheş Dorin-Octavian, dl. Cozma Romulus-Pavel, d-na. Coste Marina-Adelina, dl. Cupşa Ioan, dl. Dan Octavian, dl. Delorean Ion-Iulius, dl. Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Felea Ioan,  dl. Groza Mihai, dl. Hossu Bogdan, dl. Huszar Istvan-Eric, d-na. Lipoveanu Adriana-Aurora, dl Lepădatu Nicuşor, dl Luca Dorel,  dl. Manea Mihai, dl Matei Mircea, dl. Mercea Pavel, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu ,dl Pasztor Sandor dl. Petruţ Vasile, dl. Sarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin.
 
 
Invitaţi: d-na. Madar Adina – director ASCO, dl. Seica Gheorghe – director Direcţia de Evidenţă a Populaţiei, d-na Borbeli Eugenia – şef servciu Direcţia Juridică, d-na. Diana Birău – director adj. Direcţia Juridică, dl. Goidaci Mihai - director Direcţia Juridică, dl. Marcel Dragoş – director Direcţia Tehnică, d-na. Benyovski Tunde – director AIO, d-na Lucia Iacob – arhitect şef, dl. Tănase Miculescu – director Direcţia Economică, dl. Florea Eduard – director Direcţia Economică, dl Dagoş Gligor – director SC Electrocentrale SA, reprezentanţi ai mass-media, etc.
 
 
Vila Ionel - secretar
Doamnelor consilieri, domnilor consilieri, ne întâlnim în acest an, în această formulă, prima dată şi vă rog să-mi daţi voie să vă transmit un an bun, succese, vă doresc sănătate dumneavoastră şi celor dragi dumneavoastră, mult succes şi un an plin de împliniri!
Apoi, v-aş reaminti, cu permisiunea dumneavoastră ca până la sfârşitul lunii ianuarie 2009 să vă predaţi rapoartele de activitate anuale – domnii consilieri şi doamnele consilieri - , de asemenea comisiile de specialitate, până la aceeaşi dată, rapoartele de activitate, şi acolo unde a fost cazul - întâlnirile cu cetăţenii. Aceste materiale ne sunt necesare pentru îndeplinirea procedurile legale.
Pentru astăzi 22 ianuarie 2009 a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Local.
Vă informez că din totalul de 27 de consilieri aleşi în funcţie sunt prezenţi 27, deci în unanimitate, şedinţa în consecinţă este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate simplă şi cu majoritate calificată.
Vă rog să-mi daţi voie să dau cuvântul preşedintelui de şedinţă pentru a intra în ordinea de zi.
Vă mulţumesc.
Poftiţi domnule preşedinte!
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Mulţumim domnului Vila pentru urările de bine.
Daţi-mi voie să vă urez şi eu ,,La mulţi ani!,,. În primul rând – şi nu vă doresc altceva decât – sănătate şi puţin noroc. Cei de pe Titanic erau sănătoşi, erau bogaţi, totul era în regulă, dar nu au avut noroc!
Intrăm în activitatea acestei zile şi vă supun la vot Ordinea de zi. Cu menţiunea că punctul nr. 2 s-a retras, se retrage.
PUNCTUL NR. 2
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţineri?
 
UNANIMITATE PENTRU
 
Vă mulţumesc.
Aş dori să vă atrag atenţia, bănuiesc, că cu toţii care aţi ajuns astăzi mai repede, toate materiale şi comisiile au fost organizate înaintea plenului. Am rugămintea, ca dacă aveţi la oarecare material şi solicitaţi să se facă o prezentare, înainte de a intra în dezbaterea punctului respectiv să solicitaţi să se facă această prezentare de către cel care a întocmit materialul.
Aşadar, trecem la primul punct de pe Ordinea de zi:
 
PUNCTUL NR. 1           
-          Întrebări dacă sunt?
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţineri?
 
UNANIMITATE PENTRU
 
I DIRECŢIA ECONOMICĂ
PUNCTUL NR. 7
 
-          Discuţii dacă sunt?
-          Da domnul consilier, poftiţi!
 
Hossu Bogdan - consilier
Am dori să ştim la acest material condiţiile în care sunt, din câte ni s-a spus în material, autorităţile competente de la Bucureşti nu au acceptat majorarea preţului, pe ce anume se fundamentează această majorare pe care ni se cere să o impunem populaţiei?
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Domnul director Florea, vă rog.
 
Florea Eduard – director Direcţia Economică
Autorităţile de reglementare de la nivel central stabilesc preţul de producţie cel de 217 care rămâne acelaşi şi în acest moment şi mai stabilesc o componentă, partea de buget de stat. Celelalte două componente, cât merge pe populaţie şi cât suportă bugetul local este la latitudinea dumneavoastră.
Noi în momentul de faţă propunem o compensare între cele două. O majorare a componentei suportate de populaţie, o diminuare a componentei buget local, urmând ca această – să zic -, această surplus de resursă care va rămâne la bugetul local să o dirijăm pe o altă cale tot către Electrocentrale. Aport la capital, subvenţii sau furnizori neachitaţi din trecut. Deci, încercăm să ajutăm cu acest surplus de resurse. Iar, relaţia cu autoritatea este dificilă la toate CET-urile din ţară. Trebuiau să vină încă din luna decembrie noile tarife. Nu au venit nu, ... iar această reglementare nu e legată de ei, nu-i legată de autoritate. Componenta autoritate este pentru preţul total. În cadrul componentei cum se suportă de către populaţie şi de către Consiliul Local este de autoritatea locală.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Domnul primar doreşte să ...
 
Bolojan Ilie - primar
Aş vrea să mai fac o completare în legătură cu preţul care este aprobat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
Mâine la ora 10 avem o întâlnire fixată cu cei care asigură conducerea autorităţii şi cu colegii noştri de la Electrocentrale pentru a încerca să reglementăm aspectele care nu concordă între Electrocentrale şi autoritate, în aşa fel încât preţurile de cost pe care le are compania noastră să se reflecte şi în preţul aprobat de producţie şi să nu înregistrăm pierderi atât de mai cât înregistrăm astăzi.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
-          Alte ....
-          Da, poftiţi!
 
Hossu Bogdan - consilier
În legătură cu precizările pe care ni le-a dat domnul director. Ar fi bine de ştiut exact unde anume se va duce acest surplus! Pentru că aici nu s-a scris exact, deci, în această Hotărâre! Am înţeles, ni se cere să creştem preţul pe care îl va suporta populaţia municipiului Oradea pentru ca să se genereze un surplus din partea bugetului local, care urmează să fie folosit în cadrul Electrocentrale, pentru ce anume? Ar fi trebuit aici să se specifice!
Şi a doua problemă. Ni s-au dat aici o serie de oraşe: Arad, Cluj – Napoca, Timişoara, Baia –Mare, Oradea şi preţul de facturare a gigacaloriei către populaţie. Sincer, în toate aceste oraşe, în afară de Oradea, există o reţea extinsă de gaz, şi acolo populaţia are posibilitatea să aleagă între furnizarea agentului termic de către CET din oraşul respectiv sau a trece pe gaz. Între timp ce la Oradea majoritatea populaţiei este dependentă de căldura care o furnizează CET-ul. Aici avem până la urmă o situaţie aproape de monopol în cadrul municipiului Oradea, pe când în celelalte oraşe există concurenţă pe piaţă. Acest exemplu, sincer, pe mine nu mă poate convinge să măresc acest tarif. În condiţiile în care în celelalte oraşe populaţia poate să aleagă.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
-          Domnul coleg!
Dacă îmi permiteţi pentru prima parte aş dori să vă dau eu răspunsul. La articolul 2 se spune: „se împuterniceşte Direcţia Economică pentru a cuprinde diferenţa de subvenţie în bugetul de venituri şi cheltuieli a municipiului Oradea pentru anul 2009 cu destinaţia susţinerea activitatea S.C. Electrocentrale.” Pe de o parte, pe de cealaltă parte dacă intrăm în detalii tehnice nu cred că este cea mai bună soluţie dezvoltarea – adică, mă rog -, având în vedere problemele apărute pe piaţa gazului, cred că în fiecare an avem numai probleme legat de viitorul acestui combustibil. Vă rog.
 
Hossu Bogdan - consilier
Nu m-aţi înţeles! Nu am spus, nu am cerut introducerea reţelei de gaz, am spus că în toate aceste oraşe populaţia poate să aleagă între doi furnizori de agenţi termic. Fie gazul, fie reţeaua de gaz care există, cel puţina la Baia – Mare, caz pe care îl cunosc foarte bine - , fie de la stat. Între timp ce la noi există o situaţia de monopol. Dacă omului nu-i convine mărirea aceasta de preţ şi nu o poate suporta ce va face? Îşi închide caloriferele şi rămâne fără căldură! Noi mărim preţul, dar noi în Oradea discutăm despre o situaţie de monopol până la urmă în furnizarea agentului termic.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
-          Bun, care este totuşi întrebarea dumneavoastră că? ...şi propunerea la material?
 
Hossu Bogdan - consilier
Propunerea noastră este să nu votăm acest material privind mărirea preţului, mai ales în condiţiile în care ştim cu toţii criza economică şi problemele care sunt. Sincer, nu doresc să ne trezim şi cu municipiul Oradea pe ştirile naţionale, cu facturi la energia termică, cum am văzut chiar în ultimele săptămâni cazul de la Cluj. Şi să-l amânăm acest material, solicităm amânarea acestui material până la întâlnirea care va avea loc la Bucureşti şi să vedem punctul de vedere al autorităţilor competente.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Domnul Florea, l-aş ruga să dea explicaţii, dar înainte de acestea aş dori să întreb dacă a ajuns la colegi acea listă cu tarifele practicate în celelalte oraşe ale ţării. De exemplu la Botoşani, dacă ţin eu bine minte este la 180 şi ceva de lei gigacaloria. 
 
Hossu Bogdan - consilier
N-au ajuns.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
N-au ajuns! Vedeţi! Deci, iată, noi suntem printre cei mai ieftini în momentul de faţă, dar domnul Florea!
 
Florea Eduard – director Direcţia Economică
Deci, această măsură a venit să ajute şi cumva să ajutăm Electrocentralele să nu ajungă în situaţia altor CET-uri.
Pentru că aţi văzut, cum aţi zis în ţară, sunt o grămadă de situaţii în care nu s-a mai furnizat căldură. Şi CET-ul are în momentul de faţă doi furnizori care au trecut de faza amiabilă de recuperare a plăţilor şi nu cred că asta e soluţia. Deci, noi încercăm ca aceste resurse suplimentare, să vină în sprijinul CET-ului ca mai departe să poată livra. Iar comparaţia care am arătat-o a fost adusă, nu neparat ca ... am vrut să arătăm că faţă de – exact ce spunea şi domnul Huszar – ţară, faţă de alte municipalităţi, ne aflăm la un nivel „suportabil” apreciem noi, pentru de populaţie.
Efortul bugetului local a fost destul de mare în toată această perioadă şi vom susţine şi mai departe. Important este ca acum, în special luna februarie, cu scadenţe la furnizori, şi v-am spus, doi furnizori se găsesc deja în faza de iniţiere a procedurilor de faliment, e o soluţie care am găsito.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Da, vă rog.
 
Cupşa Ioan - consilier
Dacă îmi permiteţi.
Motivul pentru care această Hotărâre de consiliu trebuie să treacă este acela CET-ul, - motivul principal -, este într-o situaţie financiară gravă.
În ceea ce priveşte susţinerile colegului meu că sistemul concurenţial nu poate fi luat drept exemplu în ceea ce ne priveşte, trebuie să subliniem un lucru: dacă într-un sistem concurenţial CET-urile pot furniza către populaţie gigacaloria la un preţ mai mare atenţie!: într-un sistem concurenţial, într-un sistem de monopol, este firesc că populaţia poate suporta un preţ mai mic decât cel pe care într-un sistem concurenţial CET-urile îl practică. Deci e evident, e o chestie de raţiune simplă.
Mulţumesc.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Da, vă rog.
 
Mureşan Ionel Ovidiu - consilier
Bună ziua!
Conştientizăm situaţia Electrocentrale şi tocmai din această cauză a-ţi observat că a trecut fără nici un fel de problemă, referitor la valorificarea certificatelor de emisie.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Domnul Petruţ.
 
Petruţ Vasile - consilier
Deci, întrebarea a cam a puso colegul meu: căile pe care vin aceste, aceşti bani înapoi, nu s-a precizat, atât am vrut doar să-l întreb pe Edi dacă calea pe care vine nu trebuie reglementată prin autoritatea de preţuri. Am înţeles că nu.
A doua întrebare: şi dacă n-aţi pus în punctul ăsta problema reîntoarcerii banilor, credeţi că nu votam materialul fără reîntoarcerea acestei resurse financiare la populaţie? Pentru că ştim întradevăr în ce situaţie se găseşte CET-ul. Eu cred că nu e prea fundamentat materialul şi că CET-ul are mult mai multe probleme care nu sunt puse ca să le înţelegem şi să ... O şedinţă extraordinară putea să determine o discuţie de două ore şi plecam de aicea nelămuriţi pe problemele CET-ului sau mă rog, nu complet lămuriţi.
Ţin mite, că după anii 2000, noi am plătit în jur de 300 de mii de Euro sau mai mult, entitatea a fost atunci Apaterm şi niciodată nu ni s-a dat răspunsul până la capăt . Am fost foarte atent atucia la problemele CET-ului şi la aranjarea până la CET a punctelor termice. Acel proiect nu ne-a fost prezentat ca finalizare, dar ştiu că s-a plătit 80% din preţul lui care era undeva la 300 de mii de Euro sau 350 şi era făcut de un institut foarte performant pe timpul ăla, prezentat în faţa noastră cred că „FISH MAN”, da poate că sunt amintiri care nu sunt chiar complete, dar ele pot fi cerute instituţiei sau fostei instituţii şi date! Acel material prezentat pe etape până la a nu fi finalizat prezenta avantajul CET-ului şi a oraşului să funcţioneze pe CET. Şi a fost atuncia mai multe materiale: gaz, geotermal, cum şi ele au revenit de acum un an sau doi, pe masa consiliului local, fără să fi determinat o atitudine până la capăt faţă de agentul termic care trebuie în Oradea şi a rămas pe cel care se numeşte CET. Daia în ultimii 3 – 4 ani am făcut încercări destul de costisitoare, trecerea pe cogenerare sau pe cazane pe gaz.
Eu zic că nu-i complet documentată şi noi trebuie să avem în gradul de înţelegere pentru 20 de milioane de Euro datorii pentru chiar o înţelegere pozitivă pentru felul cum au suportat fără gaz această perioadă şi că nimeni din Oradea n-a simţit, ba mai mult, aud, că unii îşi deschid geamurile de căldură şi să se înţeleagă de către un executiv care se face că nu aude, că numai prin extindere, până în Zona Metropolitană, numi pentru a urca pe deal şi pe munte şi pe vale, până la ultimul locatar, să dea agent termic pentru că au! Nu să obstrucţioneze anumite reţele, vor reuşi să relanseze, puţin, că nu ajunge! Relansarea adevărată a CET-ului ar însemna o infunzie de 30 – 50 milioane de Euro, ras de pe faţa pământului, făcut o turbină, de nu ştiu, 2500 sau 25 de megawaţi şi rezolvat problema Orărzii... şi vândut pământul, măcinat toate furnalele ălea şi băgate în de beton, ălea îs soluţii, vitejeşte un pic! Da, ăia sunt care sunt ... eu zic, că dacă propuneţi, fără acel episod care pe el la făcut să zică nu!, se votează materialul.
 
Domnul primar doreşte să ...
 
Bolojan Ilie - primar
Sigur, colegii noştri, au dreptate în ceea ce priveşte rezerva pe care o au vis – a – vis de creşterea preţurilor pentru populaţie!
Dar, dacă ne vom uita stimaţi colegi pe Raportul de specialitate, atât de la acest proiect cât şi dela cel pe care l-aţi votat la primul punct, vom vedea care este situaţia Electrocentrale astăzi. Furnizori neachitaţi peste 600 de miliarde de lei, credite contractate în anii anteriori, care sunt scadente în cursul acestor luni, şi anume: Banca Transilvania 120 de miliarde de lei scadent în lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie 2009, Banca Comercială Română 40 de miliarde scadent în cursul acestui an, mai şi noiembrie, ABN Ambro Bank 66 miliarde lei cu scadenţă în iunie şi decembrie.
Având în vedere faptul că după cum dumneavoastră ştiţi, şi a-ţi aprobat în lunile anterioare, am fost mandataţi, atât executivul cât şi conducere Electrocentrale să angajăm un credit, şi datorită situaţiei economice nu am putut şi nicio bancă nu a acordat credite de volumul care era necesar pentru ca Electrocentrale să poată să treacă peste iarnă fără aceste probleme. Soluţiile, cu rezervele pe care şi noi le avem, pe care le-am propus în cele două, pe de o parte primul punct şi pe de altă parte acest punct al doilea, iar articolul 2 care este trecut acolo, este tocmai să arate clar că surplusul de bani care se încasează va pleca tot către Electrocentrale şi bine înţeles vor fi făcute plăţile care sunt scadente sau cu care suntem în proces. Avem procese, avem termene şi există pericolul că dacă nu se achită furnizorii, să putem intra într-o procedură neplăcută care ar periclita funcţionarea normală din punct de vedere juridic şi financiar al societăţii. Acestea deci sunt argumentele pentru care am propus ambele proiecte de hotărâri de consiliu, cu rezerva la acest punct pe care şi noi o avem!
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Domnul Petruţ.
 
Petruţ Vasile - consilier
Deci, ecuaţia verbală că se întorc înapoi în CET este foarte clarificatoare. Deci, se întorc în CET cu care el prin măsurile de plată sau chiar restanţele care nu vor mai aduce după ele adaosul comercial … financiar, participă tot la populaţie. Ăsta este lămuritor, dar, repet, nu este de ajuns, CET-ul dacă nu ne dăm seama că merită o altă şedinţă şi o altă aprofundare, pentru că nu vreau să monopolizeze. Totuşi, revin asupra acelui factor care a fost atunci reieşit din argumentele care le-a adus acel institut, era că multe oraşe din jurul nostru a făcut acea încercare pe gaz, pe termic, pe lemne, dar, singura soluţie buna a fost tot CET-urile şi s-au întors - şi chiar Debrecenul a fost dat ca exemplu - că s-au întors înapoi la o formă de încălzire centralizată, mai ales că aveau instalaţiile făcute Şi noi avem acuma punctele termice modernizate în proporţie de binişor spre 100% şi între ele racordurile. Deci, nouă ne rămân magistralele şi CET-ul. Deci, această instituţie, dacă vrem să mergem pe ea, trebuie o şedinţă mult mai fundamentată şi mult mai … pe înţelesul tuturor. Pentru că asta nu este problema lui X sau a lui Y, asta este problema a 250 de milioane de locuitori.
Eu, propun să luaţi în considerare, nu ştiu dacă îi încurcă şi se ridică domnul director Gligor şi spune că îi încurcă amânarea, nu amânăm! Da, dacă nu îi încurcă amânarea eu zic că CET-ul merită o altă abordare. Nu CET-ul, această energie care este dată de la CET are o substanţă mult mai grea decât a ţine o şedinţă extraordinară de 20 de minute şi a pleca de aicea cu două concluzii. Unu: că-i bine să fim mai atenţi cu ei şi una că hai să nu dăm că atingem populaţia, să nu treacă materialul. Nici amânarea, nu în toate tipurile de şedinţă amânările aduc vreun avantaj! Ce-l mai mult am văzut că amânările au adus dezavantaje!
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Mulţumim domnul Petruţ.
-          Domnul director Dragoş!
 
Dragoş Gligor – director Electrocentrale
Bună ziua!
Deci, situaţia financiară în care ne găsim astăzi ne poate duce la oprirea în cel mult două sau trei săptămâni a furnizării de energie termică.
Sigur, că o să vă întrebaţi de ce?
O să vă spun că tarifele care au fost aprobate de la ANR pentru Oradea întotdeauna au fost foarte mici.
Noi ne-am făcut temele, am depus documentaţia aşa cum trebuia la fiecare început de an. N-am primit măriri de tarife, pe partea de producţie mă refer unde stăm şi astăzi la 108 RONI, preţul de producţie. Vreau să vă spun că Aradul care aduce cărbunele tot de acolo de unde îl aducem noi, după ce trece trenul prin Arad, mai vine încă 150 de km, Aradul are tarife de producţie cu acelaşi cărbune mai mari decât noi! Asta o să încercăm să rezolvăm, să-i lămurim pe cei de la ANR că nu este normal ceea ce se întâmplă.
Amânarea măririi tarifului, care oricum dacă ne va da ANR-ul mărirea, tot acesta va fi procentul care va veni la populaţie. Cam acolo ar creşte dacă am obţine noi preţ de producţie faţă de 108 cât avem astăzi, să obţinem 146 atâta cât am cerut noi.
Cu un preţ de producţie, mă refer la producţie, deci preţul total acest 217 este compus, are trei componente: componenta de producţie, care astăzi este 108, componenta de transport şi componenta de distribuţie plus TVA-ul, în total 217. Noi dacă am ajunge la preţ total de 260, adică cu 40 de RONI mai mult, ne-am acoperi bugetul pe care vreau să vă spun că exerciţiul bugetar pentru 2009 este cu 230 tarife pe care le am. Sigur, că soluţia adoptată … care vi se propune astăzi este să avem cu o factură cel puţin un nivel mediu pe ţară, deci nu ne ducem spre extremă, noi suntem în extrema de jos, pe mediu preţ de facturare la populaţie, în speranţa că va creşte şi preţul de producţie ca să primim şi de la bugetul local şi de la bugetul centralizat, o sumă mai mare ca să ajungem la o sumă de cel puţin 264 de RONI. Deci, noi, dacă nu vom reuşi să mărim preţul de la 217 la 264, nu ne putem prezenta cu buget în faţa dumneavoastră pentru că iese pe minus!
Deci, rugămintea este să aprobaţi acest  Proiect de hotărâre.
Vă mulţumesc.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Dacă nu sunt alte propuneri supun la vot … da.
 
Mureşan Ionel Ovidiu - consilier
Deci, rugămintea mea e prima dată să supuneţi la vot amânarea materialului după discuţia cu ANRE şi pe urmă puteţi supune la vot şi Proiectul de hotărâre.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Propun … supun la vot propunerea de amânare.
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţineri?
 
10 VOTURI PENTRU AMÂNARE
17 VOTURI IMPOTRIVA AMÂNĂRII
 
Supun la vot materialul aşa sub forma prezentată.
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţineri?
 
5 VOTURI ABŢINERE….
 
Da, domnul Petruţ.
 
Petruţ Vasile - consilier
Trebuia să supui cum a zis: până după avizul ANRE, să nu se înţeleagă că noi am fost împotrivă. Deci, a fost foarte precizat tehnic anumite lucruri că nu putem să fim împotrivă dacă Gligor a explicat tehnic nişte lucruri. După aprobarea ANRE care se poate obţine în trei zile şi la următorul Consiliul local de peste o săptămână am spus că suntem de acord cu materialul cum a fost pus.
Nu-i bine pusă întrebarea! Deci, chiar a fost lămuritoare poziţia. Nu suntem contra! Suntem contra, tehnic … pusă problema tehnic na fost pusă bine.
Noi suntem de acord cu materialul în momentul când îi supus ANR-ului povestea, care poate fi întro săptămână.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Domnul Petruţ! Deci, acordul ANR-ului o să vină, suntem conştienţi de treaba asta, că întotdeauna l-am primit, n-am înţeles de ce mai era cazul pentru aşteptarea între şi să mai amânăm cu o lună!
Am crezut că domnul director Gligor va convins legat de importanţa materialului.
Bine, trecem mai departe.
Şi data viitoare încerc să rostesc pe deplin propunerile de amânare.
 
PUNCTUL NR. 8
-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţineri?
 
UNANIMITATE PENTRU
 
II. DIRECŢIA DEZVOLTARE DURABILĂ
PUNCTUL NR. 3
 
-          Discuţii?
-          Da, poftiţi!
 
Vulcu Daniel - consilier
Aş avea nişte întrebări şi aş dori nişte lămuriri.
-          Cum s-au stabilit parteneriatele?
-          Cine este Fundaţia pentru protecţia monumentelor?
-          Şi de ce este implicată în proiect Facultatea de arte vizuale?
-          Şi nu, de exemplu Muzeul Tării Crişurilor sau …?
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Doamna viceprimar doreşte să …
 
Biro Rozalia - viceprimar
Mulţumesc.
Fundaţia pentru protecţia monumentelor este o fundaţie care a fost creată de Consiliul Local al municipiului Oradea în proporţie de 50% şi Consiliul Judeţean Bihor – 50%.
Este o fundaţie care cum spune şi numele are ca şi obiect de activitate protejarea monumentelor istorice în oraş, respectiv în judeţ. Are ca principală activitate, pe lângă acesta managementul acelui proiect de construire al Teatrului de Vară în Cetate şi având în vedere că acest proiect se referă exact la acest domeniu de activitate de aceea este chemat ca şi partener în acest proiect.
 
Vulcu Daniel - consilier
Problema care se pune este că dacă această Fundaţie, deci eu chiar nu sunt novice în a şti despre ce e vorba, am pus o întrebare oarecum retorică pentru că eu am fost, am verificat în teren cu ce se ocupă această fundaţie şi cine sunt cei care o conduc! Ori, nu ştiu ce specialişti există acolo ca să poată coordona un asemenea proiect.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Doamna vice.
 
Biro Rozalia - viceprimar
Deci, pe de o parte putem să cerem un Raport de activitate a Fundaţiei ca să se vadă ce s-a făcut până acum. Pe de altă parte directorul care este acolo numit, care a fost numit cu acordul Consiliului Local, respectiv cu acordul Consiliului Judeţean atunci când a fost numit. Deci putem să consemnăm în procesul – verbal să se prezinte un Raport de activitate să ştie toată lumea despre … cu ce se ocupă Fundaţia.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Donul Vulcu.
 
Vulcu Daniel - consilier
Şi de ce nu se poate, deci de ce nu există un partener care să aibă specialişti în domeniu. Deci, specialişti în domeniu! Este vorba în special de Muzeul Ţării Crişurilor care se ocupă exact cu aceste lucruri. E vorba acolo, la Debrecen de un muzeu, da, iar la noi e vorba de Arte Vizuale, care nu înţeleg ce amestec are în problema aceasta şi ce specialişti are facultatea de arte vizuale şi cu ce se ocupă Facultatea de Arte Vizuale în acest proiect?
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Doamna vice.
 
Biro Rozalia - viceprimar
Deci, părerea mea este aceea că putem invita liniştit să fie partener Muzeul Ţării Crişurilor . Cu cât sunt mai mulţi parteneri, cu atât este mai bine pentru proiect, dacă lucrează fiecare partener. Aici, o să rog pe colegii care au lucrat la elaborarea proiectului să spună că de ce a ajuns Facultatea de Arte Vizuale ca şi partener în proiect.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
Domnul Boloş.
 
Boloş Marcel – director Direcţia Dezvoltare Durabilă
            Parteneri poate fi invitaţi şi Muzeul Ţării Crişurilor, fără nici un fel de problemă. Facultatea de Arte Vizuale are specializarea aceasta în cadrul facultăţii de restaurare. Pentru că scopul nostru este ca în Cetate să funcţioneze aceste ateliere de restaurare, practic sunt o continuare a activităţii de decopertare şi descărcare de sarcină arheologică pe care noi le-am avut acolo.
            Cum spunea şi doamna viceprimar, nu este niciun fel de problemă dacă Muzeul Ţării Crişurilor vine cu specialişti. Înseamnă că întărim echipa de acolo ca să putem face activitatea mai bună, mai eficientă în cadrul proiectului.
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
 
            Doamna vice.
 
            Biro Rozalia - viceprimar
            Deci, eu propun atunci ca să invităm ca şi partener – timpul este scurt -, va trebui să … pentru că în 31 trebuie predat documentele, da bănuiesc că poate să pregătească documentele de parteneriat, pentru că acesta din partea lor nu înseamnă o implicare financiară în proiect. Înseamnă un acord de parteneriat în care, când se câştigă proiectul, atunci într-o parte oarecare a activităţii proiectului câştigat ei au un rol oarecare. Dacă sunteţi de acord cu acesta?
 
Huszar Istvan Eric – preşedinte de şedinţă
            Supun la vot propunerea doamnei viceprimar.  
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţineri?
 
UNANIMITATE PENTRU
 
            Supun la vot materialul cu modificarea făcută.
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţineri?
 
UNANIMITATE PENTRU
 
Trecem mai departe.
 
PUNCTUL NR. 4
 
-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu:
-          Cine este pentru?
-          Împotrivă?
-          Abţineri?
 
UNANIMITATE PENTRU
 
            PUNCTUL NR. 5
 
-          Discuţii dacă sunt? Dacă nu:

Situatie Covid
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator