Trimite unui prieten

PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 13 iulie 2009

Luni , 20 Iulie 2009, 6:52

Exportă PDF - PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 13 iulie 2009 Tipărește pagina - PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 13 iulie 2009 Trimite unui prieten - PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 13 iulie 2009
PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 13 iulie 2009
 
 
PROCES – VERBAL
 
Încheiat azi, 13 iulie 2009 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al municipiului Oradea
 
 
Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl Carp Gheorghe, dl. Corcheş Dorin-Octavian, d-na. Coste Marina-Adelina, dl. Cupşa Ioan, d-na. Cherecheş Florica, dl. Dan Octavian, dl. Delorean Ion-Iulius, dl. Felea Ioan, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl. Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan-Eric, dl. Cristian Ile, dl Lăpădatu Nicuşor, dl. Manea Mihai, dl. Mercea Pavel, , dl. Petruţ Vasile, dl. Popa Claudiu, dl Sarkozi Zoltan, dl. Szabo Joszef, dl. Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl. Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin, dl. Pasztor Sandor, dl Luca Dorel,
 
             Lipsesc: dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, d-na. Lipoveanu Adriana-Aurora, iar dl. Felea Ioan întârzie.
            Invitaţi: dl. Miculescu Tănase – director adjunct Direcţia Economică, d-na. Diana Birău – director executiv adj. Direcţia Juridică, d-na. Borbei Eugenia –director executiv Direcţia Juridică, dl. Horia Jarca – director AIO, dl. Porsztner Bella – director executiv adj. AIO, d-na. Benyovski Tunde – director executiv adj. A.I.O., dl. Mircea Ghitea – director executiv Direcţia Tehnică, d-na. Aurelia Ţenţ – director executiv adj. Direcţia Tehnică, d-na Lucia Iacob – Arhitect Sef, dl. Boloș Marcel – director Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe, dl. Cosma Romulus Pavel- director RAPAS Oradea, dl. Purge Ioan - director economic OTL, d-na. Carmen Cherteş – birou mass – media, Dl. Adrian Ciorma – preşedintele Fundaţiei Habitat for Humanity, dl. Aurel Chiriac - director al Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, d-na dr. Tereza Mozes,  mass-media, etc.
           
 
            Dl. Delorean Ion Iulius – președinte de ședință
            Va salutăm la şedința ordinară a Consiliului Local din luna iulie înainte de a intra in dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi si aprobarea ordinii de zi, am să dau cuvântul d-lui primar al municipiului Oradea pentru un moment festiv, vă rugăm să-l ascultați.
 
Dl.Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea
            Stimați consilieri, este o bucurie și o onoare pentru noi să avem astăzi in mijlocul nostru pe doamna dr. Tereza Mozes,căreia dorim să-i mulţumim înnumele Primăriei și a Consiliului Municipal pentru activitatea de o viata a domniei sale pentru oameni si pentru orădeni, îi mulţumim că este astăzi în sediul Primăriei Oradea, îi urăm bun venit și înainte de înmânarea diplomei propriuzise am sa-l rog pe dl. director Chiriac sa citească Laudatio.
           
            Dl. prof.dr. Aurel Chiriac- director Muzeul Țării Crișurilor, Oradea
            D-le primar, d-nă viceprimar, d-le viceprimar, d-lor consilieri locali, d-nelor si d/lor, dați-mi voie să citesc textul pe care l-am pregătit pentru acest eveniment care cred și eu că este foarte important pentru toţi orădenii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Și pentru că în curând așa cum poate că ați reținut la început, va avea aniversarea de vârstă, dați-mi voie să-i urez și ,,la mulţi ani!”, este o vârstă remarcabilă, dorim ca toţi să ajungem la această vârstă sănătoși și în putere aşa cum este d-na dr. Tereza Mozes.
Mulţumesc d-le primar!
 
D-na dr.Tereza Mozes
            Cu lacrimi in ochi, profund emoţionată vă mulţumesc că nu m-aţi uitat, că după atâţia ani de la pensionarea mea, câţi au trecut, mai bine de un sfert de veac, nu m-aţi uitat si apreciaţi activitatea pe care am avut-o la vremea respectivă. Trebuie sa mărturisesc că dacă am reuşit să obţin rezultatele aceasta se datoreşte în primul rând unui grup de tineri care au lucrat alături de mine, cu care am lucrat împreuna cu multă însufleţire, tineri care au devenit oameni de seama in etnografia românească. Menţionez pe dl. Dr. Ioan Godlea, profesor universitar cercetător principal la Muzeul Ţării Crişurilor, pe Maria Bocşe cercetător la Muzeul de Etnografie din Cluj, pe Grigorescu - la Muzeul Banatului, pe Ovidia Lungescu la Alba Iulia. Aceşti tovarăşi de munca cu care am lucrat cu foarte multă însufleţire şi dragoste au dus spiritul nostru de muncă în toată ţara. Trebuie să menţionez, de asemenea ca după ce am ieşit în pensie, am continuat să lucrez, valorificând cercetările mele şi în această muncă am fost sprijinită de colectivul actual al Muzeului, în frunte cu dr. Aurel Chiriac directorul muzeului dar toţi colegii de la etnografie mi-au pus la dispoziţie documentaţia, fototeca, desenoteca, aşa că m-au ajutat m-au sprijinit in tot lucrării mele de mai târziu.
Şi acum permiteţi să spun câteva cuvinte legate de viitorul Muzeului. Am avut norocul sa mi se prezinte proiectul, planurile viitorului Muzeu. Eu am avut posibilitatea sa vad marile muzee din lume, am vizitat muzeele din toată Europa, din oraşele principale, din Kairo, din Ierusalim, din Israel, din SUA de la New York până la San Francisco, în Canada, deci am repere de comparaţie. Trebuie sa va spun ca planul Muzeului actual este foarte original, foarte îndrăzneţ şi foarte ştiiţific, care poate sa stea in fata celor mai mari muzee din lume. Eu doresc cu acest prilej succes in muncă şi aş dori să pot participa la deschiderea viitorului muzeu.
            Vă mulţumesc, încă o dată!
 
Dl. Ionel Vila – secretarul municipiului Oradea
            Pentru astăzi 13 iulie 2009 a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local. Vă informez că din totalul de 27 consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi acum 24, întârzie dl. Consilier local Felea Ioan lipsesc, urmează să sosească pe parcursul lucrărilor şedinţei şi lipsesc motivat d-nul consilier Mureşan Ovidiu, fiind plecat in delegaţie la Bucureşti si de asemenea d-na Lipoveanu . şedinţa în consecinţă este legal constituită, putem adopta hotărâri cu majoritate calificată de 18 voturi, respectiv cu 14 voturi. Va rog să-mi permiteţi să supun atenţiei dvs. Şi votului dvs. Procesul verbal al şedinţei ordinare din 29 iunie 2009, proces verbal care a fost supus publicităţii prin afişare la serviciul de specialitate al Consiliului Local.
 
Cine este pentru?(unanimitate pentru)
Împotrivă?
Cine se abţine?
 
Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă
            Din iniţiativa executivului, se retrag materialele 6 şi 61, şi se doreşte introducerea a două materiale în schimb, materialul nr. 69: ,,Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea transferului personalului cabinetelor medicale şcolare şi universitare precum şi a cabinetelor stomatologice şcolare de pe raza municipiului Oradea la Administraţia Socială Comunitară Oradea, începând cu data de 01.07.2009.”, este în regim de urgenţă având în vedere că trebuie făcute formalităţile necesare pentru preluare până la data amintită, conform nomelor in vigoare, respectiv se doreşte introducerea pe ordinea de zi a materialului nr. 70 : ,, Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind transmiterea in folosinţa gratuită a cotei de 4.176/8.192 mp din nr. cad. 13.093 înscris în CF 86562 Oradea, situat în Oradea str. Gării FN, în favoarea Organizaţiei neguvernamentale ,,Habitat for Humanity România”.
             Trebuie să supun votului dvs. introducerea acestor două materiale pe ordinea de zi.
 
Dl. Pasztor Sandor - consilier local
            Singura problemă e ca materialele 69 şi 70 nu le avem nici pe laptop si nici nu le-am primit.
 
            Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă
            Este la multiplicat, v-am spus ca este in regim de urgenţă, iar dvs. Trebuie să votaşi dacă doriţi să intre sau nu, v-am explicat de ce.
 
Dl. Ionel Vila - Secretar al municipiului Oradea
            Un mic comentariu aş dori să fac la materialul 69, mă rog, din viteza şi aşa a fost formulat de altfel ,,transferul cabinetelor” nu discutam despre transferul cabinetelor şcolare ci discutam despre personalul de aicea, ne cerem scuze dar aşa au venit si materialele, ele se multiplică acuma si vor sosi pe masa dvs, este o chestiune efectiv de urgenta si care ar trebui sa fie pe masa dvs. astăzi.
 
            Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă
            Daca nu mai sunt alte discuţii supun votului dvs. introducerea pe ordinea de zi a materialelor 69 şi 70 .
Cine este de acord? (unanimitate pentru)
Împotrivă?
Abţineri?
 
Am sa va rog sa votaţi ordinea de zi cu completările materialele nr. 69 si 70.
Cine este pentru? (unanimitate)
Împotrivă?
Abţineri?
 
Înainte sa trecem la discutarea pct. 1 am să-l rog pe dl Adrian Ciorma – preşedintele Fundaţiei Habitat for Humanity sa ne prezinte pe scurt o chestiune, după care vom trece la materialul nr. 1. Vă ascultăm stimate d-le preşedinte.
 
Dl. Adrian Ciorma – preşedintele Fundaţiei Habitat for Humanity
Stimaţi consilieri, stimata d-na viceprimar, d-le primar, d-le preşedinte, va mulţumesc pentru oportunitatea de a va prezenta in trei puncte ceea ce am dori să facem in comunitatea dvs. Am vrea sa exprimam la punctul 1. capacitatea noastră, la pct.2 - viziunea pentru Oradea si la pct. 3 beneficiile care credem ca municipiul , comunitatea dvs. le-ar avea. Aţi văzut în presă ceea ce am construi pe zona Voltaire, aici aveţi si câteva imagini de la Beiuş. Ca si cadru general pentru cei care cunoaşteţi mai puţin, locuinţele noastre nu sunt oferite cadou, ci familii sărace, familii modeste, clasa muncitoare săraca, dorim sa trăiască in case, in condiţii bune, in locuinţe simple, decente. Locuinţele nu sunt gratuit ci in rate mici, vreme de 20 de ani, casele sunt achitate, iar cu aceşti bani reciclându-i noi ajutam alte familii in nevoie. În România doar după criteriile noastre de selecţie, locuiesc peste 150000 de familii care ar avea mare nevoie de asistenţa noastră iar dimensiunea financiara a acestei asistente in caz că am avea-o ar fi undeva la 2,5 miliarde de euro. Ca o cerere de implementare, in prezent administrăm 20 de şantiere de locuinţe pe an, avem zeci de terenuri concesionate de diverse primării, câteva sute de locuinţe construim sau reabilitam pe an in tară, in cele 7 filiale, în parteneriate şi prin Biroul Naţional Direct organizăm evenimente majore in care câteva zeci de locuinţe se pot construi in câteva zile, mai precis in cinci, după multe pregătiri evident. Şi dacă in 12 ani am construit 1500 de locuinţe si am reabilitat, inclusiv la inundaţii, planificam in continuare ridicarea a 2500 de locuinţe si reabilitarea acestui nr. de locuinţe. Avem câteva zeci de companii româneşti şi multinaţionale implicate, am spus anterior, planificăm să asistăm 2500 de familii din care o parte pot fi si in Oradea si avem capacitatea de a genera intre 2000 si 5000 de voluntari pe ani care sa complementeze personalul nostru calificat sau subcontractorii noştri. Avem peste 50 de personalităţi care au sprijinit organizaţia de la foşti preşedinţi de state, preşedintele Iliescu sau Constantinescu au fost pe şantierele noastre, deputaţi, senatori din toate partidele politice, din lumea medie, a sportului, etc. Guvernul ne-a acordat statut de utilitate publică, pe baza, credem noi, a meritelor in 2008. Vedeţi aici o mulţime de voluntari care abia aşteaptă să construiască locuinţe, i-aţi văzut şi în Oradea, în Voltaire în principal. Previziunea pentru comunitatea dvs este ilustrată in câteva puncte. Noi vrem sa avem parteneriat cu un municipiu ca Oradea si punctual pe proiecte mai mici, dar cu adevărat, ca să eliminam, ca să adresam problema la nivel macro – problema locuirii sărăcăcioase în municipiul Oradea, trebuie sa avem planificare pe termen lung şi în spatele ei sa fie o strategie. Planificarea sănătoasă este intre 5 si 10 ani in domeniul imobiliar chiar si social. Putem să construim intre 300-400 de locuinţe; noi am mai redactat o scrisoare de intenţie în trecut in acest sens, când am mai aplicat, am mai solicitat atribuirea altor terenuri, nu a acestuia de pe ordinea de zi de azi. Se pot ridica aceste locuinţe in câţiva ani, 3-4 ani. Evident parametric ca si creştere a calităţii vieţii, pentru familiile in nevoie, de asemenea programe ca cele de reabilitare termică, suntem foarte angajaţi în a le aplica, vedeţi cifra de câteva sute de locuinţe sau apartamente ce pot fi reabilitate. Avem in viitorul imediat proiectul din Voltaire cu cele 96 de apartamente de reabilitat complet şi evident ceea ce facem foarte bine, responsabilizarea comunităţii, companiilor, bisericilor, in favoarea proiectelor sociale. Reţineţi că România pierde in continuare populaţie, chiar dacă într-un ritm mai scăzut, populaţie care e şi plătitoare de impozit, prin faptul ca nu au acces la locuinţe sociale. Vreau să spun aici că această clasă muncitoare săracă, atunci când nu are acces la o locuinţă simplă şi decentă, pleacă in alte zări. Ilustraţia unui proiect special: vrem sa facem in 2011, să-l aducem pe preşedintele Kurter în România, avem aprobarea, in principiu atât a Centrului Kurter cât şi a Organizaţiei internaţionale ,,Habitat International” şi intr-un proiect, dacă aici am făcut 27 de locuinţe, planificăm să facem câteva sute într-o săptămână in 2011. Beneficiile si cu asta închei, noi in general nu venim intr-o comunitate pentru ca vrem să fim noi acolo, nu suntem un investitor cu caracter patrimonial sau cu un scop comercial economic, venim unde suntem invitaţi, unde comunitatea locală identifică o nevoie masivă, medie sau mică visavis de familiile, de populaţia săraca sau categorii defavorizate de la orfani la familiile cu problema locuinţei din cauza retrocedărilor, dizabilităţi, etc. Sigur ca dacă parteneriem cu dvs pe reabilitări termice si desigur şi cu Guvernul în schema cunoscută, consumul energetic, poluarea se reduce, etc. Credem si vedem in toate localităţile unde am construit mai multe zeci sau poate peste o sută de locuinţe că veniturile la bugetul local cresc, stimularea economiei locale este un indicator important care aş vrea să-l aveţi în vedere, pentru că atunci când e vorba de câteva sute de locuinţe construite într-un oraş, noi nu venim să aducem materiale nici din America, nici din Beiuş, nici de la Bucureşti ca să construim in parteneriat cu dvs locuinţe pentru cei în nevoie ci le cumpărăm de la furnizorii din municipiu. Este un plus de imagine credem, este o organizaţie globală, este cea mai mare de acest gen, poate mai ştiţi din alte surse şi se construiesc în jur de 60000 de locuinţe pe an, in toată lumea, în 92 de ţări. România este un lider intre cele din lumea largă, evident un beneficiu este implicarea comunităţii, companiilor, bisericilor din Oradea. Am fost nu demult la Cluj, la o reuniune cu reprezentanţi ai diferitelor organizaţii, biserici si au spus ,,nu avem un proiect integrat, nu avem nimic in care să lucrăm împreună si in care să facem ceva, de 20 de ani ne facem fiecare pe bisericuţa noastră, pe organizaţia noastră, facem ceva si iese mărunt. Noi ne angajam sa fim un factor de coeziune in cazul in care vom parteneria cu dvs. Pe termen lung. Evident, îmbunătăţirea spiritului comunitar, ştim că trăim într-o societate în care valorile individuale cresc exponenţial şi mai puţin cele comunitare, ştim că nu este sănătos şi nici sustenabil. De ce vrem să facem in Oradea? Sigur că am fost invitaţi, dl Vila ştie din urmă cu 4 ani mi se pare, când am luat legătura prima dată, cu dvs. Vrem sa aveţi cât mai mulţi copii fericiţi in comunitatea dvs.
Ceea ce avem nevoie, ceea ce va solicitam, atribuirea de terenuri mai mari ca sa clarificăm pe termen mai lung, am specificat 3-4 ha. min., intrarea într-un parteneriat pe termen mediu si lung, finanţarea, executarea utilităţilor, alocarea de buget pentru unele proiecte cu finanţare comună, scutirea de taxe si impozite fără autorizări şi branşări. La început când este mai greu, până oamenii încep să vă plătească impozitele am vrea să ne acordaţi scutiri; urgentarea circulaţiei documentelor este o treabă administrativă a stafului, participarea în programe pentru accesarea de fonduri europene per utilităţi si centre sociale. Dorim să vă fim parteneri în atare iniţiative şi vă invităm să fiţi voluntari pe şantierele noastre. Am adus-o pe d-na Udrea pe şantierele noastre sau pe dl. Tăriceanu sau multe altele, nu vreau sa citez personalităţi şi dl. Laszlo Borbely a fost cel care a mutat, a mişcat, ne-a tras de mână şi a spus ,, haideţi să vă dăm statut de utilitate publică ”, pentru că a văzut că facem treabă bună. Ca modele de locuinţă, am înţeles că doriţi şi vrem şi noi să facem locuinţe multifamiliale. Aici sunt doar două modele de locuinţe înşiruite, respectiv în bloc  de câte 4 apartamente, putem merge şi pe înălţime. Iar ceea ce vrem să ştiţi este ca avem interes din partea multor comunităţi din tara, Craiova, Biserica ortodoxă ne oferă sau este în proces de a ne atribui 15 ha. teren intravilan. Aveţi si în mapă, Primăria Caransebeş ne oferă pentru 200 de locuinţe, Rădăuţi teren şi utilităţi 150 de case, la Cluj pregătim cu un investitor acolo, 5 ha, s.a.m.d., Ploieştiul, primarul de acolo ne-a oferit pentru proiect 220 de locuinţe. Sigur că eu trebuie să fiu şi motivat, in afară de invitaţia dvs., să fiu motivat sa vin sa aduc câteva milioane de euro in următorii ani în Oradea.
Vreau să închei specificând că din trei sute şi ceva de mii investiţi de Habitat în Oradea, oraş care este o comunitate bogată, doar 10%, 30.000 au venit din comunitatea dvs.
Vă mulţumesc şi Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Aveţi în mape invitaţii la ora 14,00, joi, la încheierea fazei I a proiectului din Voltaire, unde 20 de locuinţe sunt terminate. Dacă aveţi întrebări vă stau la dispoziţie.
 
Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă
Vă mulţumim d-le preşedinte.
Trecem la materialul nr. 1
 
1. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului public de întreţinere parcuri şi scuaruri din municipiul Oradea.
 
Discuţii la material.
 
Dl. Huszar Istvan Eric - consilier local
Vă mulţumesc, aş avea o propunere şi anume dacă se poate din lista de parcuri să scoatem Parcul 22 Decembrie, Bratianu .
 
Dl. Ionel Vila - Secretar al municipiului Oradea
Poate că trebuie să facem o precizare si anume ca noi discutăm acum despre concesionarea serviciului şi nu a parcurilor.
 
Dl. Huszar Istvan Eric - consilier local
Am înţeles şi eu m-am gândit că nu parcul îl vom scoate ci din lista serviciilor, există lista serviciilor pentru parcurile aferente, sigur că da, mulţumesc dl. Vila. Deci, aş dori ca din acea listă să scoatem Parcul Teiului, 22 Decembrie si Brătianu, având în vedere că acestea se află în administrarea RAPAS si mă gândesc că RAPAS are personal pentru întreţinerea acestor parcuri.
Daca le vom concesiona către terţi, stau să mă gândesc ce se va întâmpla cu angajaţii de la RAPAS care deservesc acest serviciu.
 
Dl.Ilie Bolojan - Primar al Municipiului Oradea
Suntem de acord, după discuţia pe care am avut-o cu colegii de la RAPAS, menţinem în administrarea RAPAS, dar să o facă aşa cum trebuie, parcurile pe care le-aţi propus, deci să le scoatem de pe listă. Stimaţi colegi, ideea este să punem aceste parcuri la punct, vom scoate aceste parcuri la licitaţie, parte dintre ele le gestionăm pe formule de parteneriat cu alte companii, unde nu plătim nimica, vom vedea la ce tarife vom primi oferte. Daca vor fi nişte tarife acceptabile vom merge pe acesta varianta, daca vor fi tarife foarte mari, vom recurge la alte posibilităţi, dar trebuie sa facem ceva şi am observat ca daca lăsam toate parcurile sub aceeaşi administrare, nu este aşa cum trebuie făcută administrarea aceasta.
 
Dl. Pasztor Sandor - consilier local
Atunci, în schimb, dacă lăsăm cele trei parcuri la RAPAS, trebuie să introducem, că îmi amintesc când am dat parcurile lor în administrare nu a fost serviciu de pază, pe când aici la toate este serviciu de pază, trebuie să suplimentăm şi la ei cu paza atunci.
 
Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă
Dl. primar a spus că se va clarifica atunci această problemă. Atunci iniţiativa executivului este să retragă de pe listă cele trei parcuri.
 
Dl. Lăpădatu Nicuşor - consilier local
Am o propunere, sunt domnii de la RAPAS şi sa ne spună părerea despre cele trei parcuri, dacă pot sau nu să le întreţină.
 
Dl Cosma Romulus Pavel – director RAPAS
            Cele trei parcuri amintite 22 Decembrie, Teiului si Ţăranilor se află la ora actuală în administrarea RAPAS, ele sunt si pot fi administrate in continuare, este adevărat că noi nu avem pe timpul nopţii un serviciu de pază pentru aceste parcuri. Poate colegii de la Poliţia Comunitară ne pot ajuta mai mult sub acest aspect.
 
            Dl. Fleisz Ioan Tiberiu – consilier local
            As vrea să precizez că parcurile şi spaţiile verzi dintr-un oraş reprezintă nu numai o problemă ecologică ci şi o problemă care se leagă de calitatea vieţii, din acest motiv eu salut iniţiativa aceasta de a îmbunătăţi amenajarea parcurilor, însă aş avea o întrebare, ce se întâmplă cu acele parcuri care nu sunt cuprinse aicea şi aş da un exemplu: P-ţa Tineretului, din Velenţa, care de mult timp s-a spus că se va amenaja, ori nu prea s-a realizat. Mulţumesc!
 
            Dl. Ile Cristian –consilier local
            Aş vrea să întreb dacă RAPAS nu poate să achiziţioneze şi ei caietul de sarcini, ca să participe la fel ca şi celelalte firme pentru câştigarea concesiunii.
 
            Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă
Ei au tot dreptul având în vedere că pot să participe la licitaţie dacă doresc, nu ştiu managementul lor ce va conţine, dar ştiu sigur că poate să achiziţioneze.
 
Dl. Ile Cristian –consilier local
Şi atunci aceste trei parcuri să parcurgă etapa firească la fel ca şi celelalte.
 
Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă
Dar pe astea le au deja, asta am spus.
 
Dl. Petruţ Vasile – consilier local
S-a dovedit în ultimul timp şi nu de puţină perioadă că toate licitaţiile sunt un fiasco, se înghesuie tot felul de firme la ele şi fac munca de mântuială, pentru că produc acel caiet de sarcini care permite să se ducă cu preţul undeva ca nu poate sa realizeze nimic din ceea ce-şi propune. Părerea mea este că trebuie să cerem calitate serviciilor care aparţin de Primărie, regiilor, de ex. RAPAS sau altă regie cu care suntem în combinaţie şi să păstrăm parcurile în sistemul actual, dar cu precizarea că ele trebuie să-şi îmbunătăţească calitatea activităţii pe parcuri şi plus că ar da de lucru în sistemul gospodăririi comunale sau in sistemul A.D.P.(administraţia domeniului public) din Primărie şi nu ar face lucru de mântuială, pentru că o firmă care vine si sublicitează nu poate sa facă lucru de calitate si nici să aducă seminţe sau răsaduri de calitate. S-a dovedit în ultimul timp, că toate lucrările făcute pe licitaţii suferă de calitate inferioară pentru că licitează sub preţ. Sau sa se desfiinţeze acest punct şi să se permită comisiei de licitaţie să aleagă printr-o formă, de a se interesa faţă de firmă şi să aleagă pe cea care-i convine nu pe cea care dă preţul cel mai mic. Preţul cel mai mic nu reprezintă garanţia lucrului de calitate. Nu există minuni fără bani.
 
Dl. Delorean Ion Iulius - preşedinte de şedinţă
Punctul nr.4 si 11 de pe acea listă atunci se retrage, conform doleanţei executivului.
Cine este de acord cu ea vă rog frumos să votaţi.
Cine este pentru?(unanimitate)
Împotrivă?
Abţineri?
 
Am să supun la vot materialul în întregul său, fără cele două parcuri.
Cine este pentru?(unanimitate)
Împotrivă?
Abţineri?
 
I. DIRECȚIA ECONOMICĂ
 
2. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat de proprietarii Asociaţiei de Proprietari „Cuibul de Barză”, situată în Oradea str. Nufărului nr. 13 A, bl. D 137, ca urmare a lucrărilor de construcţii realizate la acoperişul imobilului.
 
Dacă nu sunt discuţii supun la vot materialul.
Cine este pentru?(unanimitate)
Împotrivă?
Abţineri?
 
36. Raport de specialitate privind proiectul de hotărâre iniţiat de grupul de consilieri PD-L cu privire la modificarea procentuală a taxelor şi chiriilor pe care RAPAS le percepe în pieţele agroalimentare.
 
Dl. Cosma Romulus Pavel - director RAPAS
Având în vedere proiectul depus de grupul de consilieri PDL, doresc să aduc la cunoştinţă următoarele lucruri, în primul rând acest proiect nu poate fi susţinut de către regia autonomă, din trei motive mari: în primul rând reducerea taxelor cu 100% pentru micii producători agricoli înseamnă o reducere sau o scădere a încasărilor cu peste 50%. În al doilea rând reducerea cu 50% a taxelor pentru ceilalţi comercianţi înseamnă de asemenea o pierdere. Estimat la nivelul unui an întreg, RAPAS ar încasa mai puţin cu 40 de miliarde de lei vechi, ceea ce este inadmisibil având în vedere că prin H.C.L. nr. 295/2009 s-a aprobat un buget estimativ pentru RAPAS de 80 de miliarde. Deci, mai mult de 50%. În al doilea rând, aceste tarife şi taxe pe care RAPAS le are la ora actuală, sunt la același nivel dacă nu chiar mai mici față de alte orașe din țară, mă refer aici la Cluj, Arad, Timisoara, etc. În al treilea rând un alt aspect este că RAPAS nu a modificat și nu a majorat în cursul anului 2009 nici o taxă, taxele sunt cele care au fost stabilite în cursul anului 2008. există la materialul pe care dvs. îl aveți, la raportul de specialitate, toate aceste date cu privire la evoluția și la fluctuția prețurilor pe care RAPAS le-a stabilit începând din 2004 până în 2008. la ora actuala mergem cu aceleași tarife existente în 2008. Mulțumesc!
 
Dl Corcheș Dorin – consilier local
Mulţumesc d-le președinte, mulțumesc și d-lui director pentru amabilitatea de a purta un dialog, iată în plenul consiliului local, am retras data trecută materialul în speranţa că vom găsi o deschidere faţă de executiv, nu s-a întâmplat acest lucru, am repus materialul pe ordinea de zi. Înțeleg din spusele d-lui director că situația economică nu permite aprobarea unui astfel de proiect de hotărâre de consiliu local, totodată din punctul nostru de vedere RAPAS ar putea aplica mult mai consistent pe altă parte pentru a atrage anumite surse. Aş dori să precizez d-lui director faptul că nu trăim in alte oraşe din tara, trăim in Oradea. Totodată aş dori să-l informez pe dl. director că sunt taxele aprobate in urmă cu ceva perioadă când sigur era un alt context al consiliului local. Nu știu în ce măsură domnia sa simte, unii dintre orădeni, într-un nr. Considerabil și aicea nu mă refer doar la cei 1500 care și-au exprimat scriptic susținerea față de acest proiect, ceea ce voiam să va spun e că orădenii simt criza economică sau mă rog, situația economico financiară. Datorită acestui aspect am dorit ca acuma in 2009 sa lansam un astfel proiect, sigur noi ni-l doream mai de demult, de pe când l-am și depus, dar iată ca e bine ca după jumate de an măcar să-l discutăm. In concluzie am observat pentru a doua oară că executivul a venit cu propunerea de respingere a acestui material. In fond și la urma urmei noi ne-am făcut datoria de grup de consilieri locali, am venit în fața dvs. cu o propunere, propunerea a fost înțeleg analizată de executiv, ne-am dorit să avem un canal de dialog în acest sens, nu s-a putut, e o altă discuție, până la urmă stimați colegi este datoria noastră să purcedem la vot și să tratăm materialul după cum considerăm de cuviință. Aşa cum vă spuneam, văzând propunerea executivului atât eu, cât și colegii din grupul PDL vom vota împotriva acestui material, încă o dată subliniind faptul că propunerea executivului este cea de respingere.
Vă mulţumesc!
 
Dl.Ilie Bolojan - Primar al municipiului Oradea
Dl. director Cosma a prezentat câteva date economice din care rezultă ce probleme ar avea de surmontat regia dacă s-ar pune în practică un astfel de proiect de hotărâre.
Eu voi mai spune câteva lucruri, în primul rând regia este prinsă într-un program de investiții pe care îl susţine pentru modernizarea pieței de mașini și cea de vechituri pe care dvs. le știți. Sigur în discuțiile pe care le-am avut legate de acest proiect este că dacă s-a anulat taxa de intrare in piața de mașini și cea de vechituri, înseamnă că se pot reduce și aceste tarife. Am spus că există o logică în anularea acelei taxe, pentru că nu mi se pare normal ca clientul care intră în piată să plătească chiar dacă cumpără sau nu cumpără roșii și dacă plăteste cineva este cel care face profitul, cel care vinde, pentru standul lui, pentru locul lui , ș.a.m.d. Asta a fost logica acordării acestei facilități. Dacă ar fi să dau un răspuns de tip politic, v-as spune că acest proiect este unul de tip populist în totalitate, grupul PDL a avut 8 ani la dispoziție să propună reducerea taxelor și impozitelor la jumătate, la sfert, ș.a.m.d., nu a făcut-o. Dacă ar fi să le facem o propunere în oglindă, având în vedere situația economică din țară, am propune reducerea CAS la jumătate, eliminarea impozitului forfetar, reducerea impozitului pe profit la jumătate și a impozitului pe salarii. Dacă credeţi că este o propune bună pe care sunt de acord că vom stânge 22 de milioane de semnaturi, nu 1500, o putem pune în practică, si vom vedea cum va vota Parlamentul României, de unde se vor plăti salariile la bugetari și celelalte investiții. Sigur e o propunere într-o oglindă mare, la nivel național, dar să știți ca e ceva de genul celei pe care a-ți făcut-o dvs. legat de Oradea. Deci susținem ca și executiv respingerea acestui proiect de hotărâre, nu din alte argumente ci din nişte logici economice și de suportabilitate. În rest sunt de acord că dacă găsim mai bine formulele pentru campanie, să fie gospodăriți mai bine la regie pentru a atrage și alte surse, orice propunere de acest tip este binevenită și îl rog pe dl. Cosma să poarte discuții și cu dvs. și cu ceilalți care vin cu idei, pe care sunt de acord să le punem în practică fără nici un fel de rezervă.
 
Dl. Lăpădatu Nicușor – consilier local
Urmând logica d-lui primar, înseamnă că ceea ce a propus dânsul la nivel național, răspunsul Ministerului Finanţelor este ca d-le dar v-am adâncit deficitul bugetar al țării, deci iar nu merge. Asta lăsăm la o parte problema de campanie politică, problema pe care o ridic eu acuma este dacă colegii de la RAPAS au sau nu au taxă impusă pentru cei ce vând în piața de vechituri, care vând mașini ori ce mai vând acolo.
 
Dl. Cosma Romulus Pavel- director executiv la RAPAS Oradea
Există la această oră în piaţa Obor taxe, în primul rând pentru comercianții agricoli, cei care au certificat de mic producător agricol, există o taxă de intrare auto, care este valabilă pe ziua de sâmbătă și duminică si exista tot o taxa auto pe timpul unei săptămâni întregi, pe 7 zile. De asemenea există și un sistem de taxare a celor care vând acele vechituri în partea ocsko a pieţei, dar aceasta se aplică numai duminica, într-adevăr lunea este gratuit pentru toţi aceşti comercianţi care și așa o duc destul de greu.
 
Dl. Lăpădatu Nicușor – consilier local
Încă o întrebare, nu s-ar putea face încă un pic de echilibru între cei care vând alimente în piețele RAPAS si cei care vând alte obiecte, tip masina sau mai stiu eu ce, adică să creștem un pic acolo si să scadem dincolo, asta ca idee?
 
Dl. Cosma Romulus Pavel- director executiv la RAPAS Oradea
Desigur teoretic se poate discuta orice, mai greu este cu partea practică, pentru că fiecare tip de comerciant dorește să-și mențină tarifele actuale sau dacă s-ar putea elimina, ceea ce nu se poate. Desigur cei de la sectorul auto, piața auto, beneficiază de tarife spun eu relativ bune, comparativ cu celelalte pieţe din țară, mă refer aici la Cluj, Timișoara ș.a.m.d.
 
 
Dl. Lăpădatu Nicușor – consilier local
De asta am întrebat pentru ca tarifele astea bune, ale noastre, n-ar trebui sa fie tocmai aşa de bune dacă în alte localități, tot făcând comparaţie, nu sunt aşa, sunt mai rele. Ar trebui să fim si noi mai răi în chestia asta, pentru că majoritatea cetăţenilor sunt interesați de produsele de strictă necesitate de alimente și restul si mai puțin de mașini. Deci un pic acolo daca s-ar putea ajunge cam la nivelul altor oraşe sau nu chiar, dar să creştem un pic daca tot facem comparaţie.
 
Dl. Cosma Romulus Pavel- director executiv la RAPAS Oradea
Am spus adineaori ca aceste tarife sunt bune, și aici mă refer la comercianţi, pentru că dacă facem un calcul, un comerciant în Cluj sau în Timișoara plăteşte cu 30, 40 sau chiar 50% mai mult decât la Oradea.
 
Dl Corcheș Dorin – consilier local
Mulţumesc d-le președinte, am să profit de faptul ca e dl. director, se comercializează mașini în piaţa de vechituri.
 
Dl. Ilie Bolojan - primar al municipiului Oradea
O să răspund eu, pentru ca am participat la această chestiune. RAPAS a diminuat cu 100.000 de lei taxa, de la 500000 la 400000 lei în piaţa de maşini, deci le-am dat o facilitate pentru parcarea in cursul săptămânii in aşa fel încât să-și mute maşinile acolo, daca veți circula in oraş o sa vedeţi peste tot foarte multe maşini care au ,,mă vinde”, ,,vând mașină, tel...” și aceasta a fost logica, decât sa le ţineţi pe stradă si aşa nu se vând acuma, mai bine ţineţi-le, plătiți 100.000 de lei mai puţin / săptămâna si le ţineţi în piață, deci s-a dat o facilitate în cursul săptămânii, aveți dreptate. Pentru zilele de sâmbătă si duminică nu s-a dat, dar ca sa –i convingem să stea si in cursul săptămânii cu maşinile le-am redus tariful din cursul săptămânii. Cred că e o măsură logică, o parte le-au lăsat acolo, e adevărat a crescut nr. celor care parchează, o parte le-au vândut. Deci asta a fost logica acestei măsuri, deci sâmbăta si duminica nu s-a redus preţul ci doar în cursul săptămânii. Daca iți lasă toată săptămâna plăteşte mai puțin.
 
Dl. Corcheș Dorin – consilier local
Mulţumesc!
 
Dl. Dan Octavian – consilier local
Dincolo de aspectele care au fost precizate până acum, există o chestiune de tehnică de redactare a acestui material, care pe mine mă depășește. Noi avem o propunere privind modificarea procentuală a taxelor si chiriilor de la RAPAS, pe un proiect de hotărâre care nu este trecut pe site in momentul ăsta, în schimb avem un raport de specialitate prin care se propune respingerea materialului. Eu întreb ce se supune la vot. Propunerea PDL de reducere a taxelor sau propunerea Direcţiei Economice de respingere a proiectului, pentru că lucrurile sunt cel puțin pentru mine neclare in momentul acesta.
 
Dl. Delorean Ion Iulius – președinte de ședință
Se propune respingerea materialului propus de grupul PDL.
 
Dl Corcheș Dorin – consilier local
Mulţumesc d-le preşedinte, aceeași precizare voiam să o fac, exista pe material Consiliul Local propune respingerea materialului, deci se va supune la vot respingerea materialului, fapt pe care l-am semnalat și am și precizat că vom vota împotriva respingerii. Va mulţumesc!
 
Dl. Delorean Ion Iulius – președinte de ședință
 
Supun la vot materialul.
Cine este pentru materialul prezentat în forma executivului? (17 voturi pentru)
Cine este împotriva materialului prezentat de executiv?( 9 voturi împotrivă)
Abțineri?
 
38. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea abonamentului săptămânal ce se va practica de către RA OTL pentru transportul public de călători în municipiul Oradea, începând cu data de 01.08.2009.
 
Dl Corcheș Dorin – consilier local
Dacă este cineva de la OTL, as dori sa ştiu care e raționamentul pentru care s-a propus un astfel de raționament, pentru că din material eu pot deduce, daca așa cum am spus-o și data trecută în momentul în care a venit acel abonament unic, care din punctul nostru de vedere a reprezentat scumpirea transportului cu mijloacele publice de transport în comun, iata venim după o perioadă de timp cu o propunere de abonament săptămânal care într-adevăr este o chestie bună, dar ăsta este raționametul, să înțeleg că ceva nu a funcționat la tarifele de ieri si venim astăzi cu o propunere?
 
Dl. Purge- director economic OTL
Am venit cu propunerea unui abonament săptămânal, în primul rând pentru a veni în ajutorul sau în sprijinul unor călători care nu au nevoie de un abonament neapărat pentru o luna de zile. Sunt persoane care din diferite motive, mai ales în perioada de vacanțe, când doresc să cumpere un abonament pentru o perioadă mai mică de o lună de zile. În primul rând pentru ei ne-am gândit să lansăm acest abonament și pentru elevi și studenți. La fel sunt cazuri, este greu de estimat nr. lor, dar totuși sunt solicitări de asemenea abonamente. Rațiunea n-a fost în primul rând de natură economică ci ne-am gândit să diversificăm și să venim în sprijinul unor călători. Sigur că pot să mai fie și cazuri de turiști , vom vedea câți vor fi în final fiindcă în regie un asemenea abonament nu exista cel puțin în ultimii 10 ani de zile.
 
Dl. Corcheș Dorin – consilier local
 Mulțumesc pentru precizări d-lui director , aș dori, în măsura posibilităților, sigur eu am mai făcut-o și cu alte ocazii și cu altă tonalitate, as avea rugămintea poate pe viitor va fi interesant cu ce puteți sprijini și pe aceia care credeți-mă nu sunt puțini, care au nevoie

Situatie Covid
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator