Trimite unui prieten

PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 26 februarie 2009

Luni , 9 Martie 2009, 10:08

Exportă PDF - PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 26 februarie 2009 Tipărește pagina - PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 26 februarie 2009 Trimite unui prieten - PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 26 februarie 2009
PROCES VERBAL - şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea din 26 februarie 2009
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 26.02.2009 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Oradea
 
Participă următorii consilieri: d-na Biro Rozalia-Ibolya, dl Carp Gheorghe, d-na Cherecheş Florica, dl Corcheş Dorin-Octavian, d-na Coste Marina-Adelina, dl Cupşa Ioan, dl Dan Octavian, dl Delorean Ion-Iulius, dl Fleisz Ioan-Tiberiu, dl Groza Mihai, dl. Hossu Bogdan, dl Huszar Istvan-Eric, d-na Lipoveanu Adriana-Aurora, dl Lepădatu Nicuşor, dl Luca Dorel,  dl. Manea Mihai, dl. Mercea Pavel, dl. Mureşan Ionel-Ovidiu, dl Pasztor Sandor, dl. Petruţ Vasile, dl. Popa Claudiu, dl Sarkozi Zoltan, dl Szabo Joszef, dl Tifor Dorel-Cornel-Mihai, dl Vulcu Daniel-Sorin, dl. Zbucea Rareş Florin.
            Lipseşte dl. consilier Felea Ioan.
Din partea executivului au participat la şedinţă: dl primar Ilie Bolojan, dl Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea, d-na Birău Diana – director adj. Direcţia Juridică, d-na. Borbei Eugenia – şef Serviciu Juridic, dl. Marcel Bolos – director D.D.D., dl Horia Jarca - director executiv Administratia Imobiliara Oradea, dl. Valentin Trifan  - director adj. AIO, dl. Florea Eduard- director adj. Directia Economică, dl Jarca Horia – director AIO, d-na Aurelia Ţenţ – director Direcţia Tehnică, dl Iacob Lucia – arhitect şef al municipiului Oradea, d-na. Sarca Adina – consilier A.S.C.O. , dl Dragoş Gligor – director SC Electrocentrale SA, dl Szabo Stefan – director tehnic SC Electrocentrale SA, dl. Alexandru Kiss, dl.  Szabó Ödön consilier judeţean, preoţi romano-catolici, dl. Ciuciu Ioan – preşedintele Asociaţiei Naţionale Împotriva Corupţiei, d-na. Hidi Agnes, reprezentanţi ai mass-media, etc.
 
            dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
 
            Înainte de a trece la ordinea de zi propriu-zisă v-aş ruga să îmi permiteţi să dau cuvântul dl. primar Ilie Bolojan pentru un moment festiv al şedinţei noastre. Poftiţi dl. primar.
 
            dl.Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
            Stimaţi consilieri şi invitaţi la această şedinţă, permiteţi-mi ca înainte de desfăşurarea propriu-zisă a şedinţei Consiliului municipal să adresez câteva cuvinte şi să vă rog şi pe dvs. să participaţi la o festivitate prilejuită de pensionarea Preasfinţitului Episcop Romano-Catolic de Oradea Jozsef Tempfli din funcţia pe care a ocupat-o timp de 19 ani şi în numele executivului municipal, în numele consiliului municipal să-l felicităm pentru activitatea pe care a desfăşurat-o în slujba credincioşilor romano-catolici şi a Oradiei în această perioadă să-i urăm multă sănătate şi putere de muncă în continuare. Aş vrea cu permisiunea dvs. în continuare să fac câteva precizări legate de Domnia Sa. În primul rând s-a născut în 9 aprilie 1931 în satul Urziceni judeţul Satu-Mare. A fost hirotonit preot romano-catolic în luna mai 1962 după care din 1982 a deţinut funcţia de abate a Mănăstirii de la Sâniob. Din luna martie 1990 Domnia Sa a fost numit de către Sfântul Scaun al 81-lea episcop de Oradea Mare. A ocupat această funcţie până în cursul acestui şi, ştiu că în data de 7 martie este festivitatea de instalare a noului episcop romano-catolic. Dată la care dl. episcop Tempfli va preda prerogativele pe care le are. În această perioadă a desfăşurat o activitate intensă atât pentru buna gestionare a episcopiei cât şi pentru păstorirea credincioşilor Domniei Sale. Dar, în afară de asta a fost un exemplu de modestie, demnitate, în lumea judeţului Bihor şi pot să vă spun că am colaborat cu Domnia Sa şi în calitate de prefect al judeţului Bihor şi întotdeauna comportamentul Domniei Sale a impus un respect fără de tăgadă. Vreau să-i mulţumesc în calitate de primar pentru ceea ce a făcut pentru oraşul nostru, reprezentându-ne cu demnitate oriunde s-a aflat să-mi exprim recunoştinţa faţă de activitatea Domniei Sale, faţă de activitatea pe linie socială, pentru că în timpul cât a ocupat această funcţie s-a înfiinţat Asociaţia Caritas Catolica care a avut o activitate socială, şi are în continuare în judeţul nostru. Să-i doresc încă o dată multă sănătate şi să-mi exprim recunoştinţa pentru ceea ce a făcut în funcţia pe care a ocupat-o. Vă mulţumesc încă o dată dl. episcop. Dumnezeu să vă ajute, să vă aibă în pază în continuare!
            L-aş invita pe Domnia Sa să-i înmânăm o Diplomă de excelenţă din partea municipiului Oradea pentru întreaga activitate pe care a desfăşurat-o în calitate de episcop.
 
            dl. Jozsef Tempfli – episcop al Oradiei
           
            Stimate domnule primar, stimată doamnă viceprimar, stimate domnule viceprimar, stimaţi membri ai Consiliului.
            Vă mulţumesc din suflet pentru gestul dvs. nobil de recunoştinţă pentru că mi-aţi acordat Diploma de excelenţă. Datorită faptului că timp de 19 ani, har Domnului, am putut să servesc diocenza noastră ca episcop numit de Sfântul Scaun şi cu aprobarea Guvernului României. În această perioadă am beneficiat de atâta dragoste şi atenţie din partea fraţilor mei preoţi, a credincioşilor mei catolici şi de alte religii, sau naţionalitate. Dacă prin absurd bunul Dumnezeu mi-ar da posibilitatea să mai trăiesc 50 de ani şi nu mai mi-ar oferi nimeni nimic, nu aş putea să vă mulţumesc pentru atâta dragoste şi recunoştinţă. Doresc ca bunul Dumnezeu să vă răsplătească pe toţi din belşug. Tot timpul vieţii mele am fost un om mulţumit şi mi-am amintit numai experienţele bune ce mi s-au întâmplat. Cele negative am încercat să le uit. Un eveniment deosebit a fost pentru mine că m-aţi numit Cetăţean de onoare al municipiului Oradea. Diploma de excelenţă de astăzi este un semn de supremă recunoştinţă. Vă mulţumesc încă o dată pentru acest gest nobil. Cu această ocazie solemnă vă rog să-mi mai acordaţi o şansă să fac ceva de folos pentru oraşul nostru Oradea. Merită să trăieşti, să munceşti pentru diocenza noastră, iar în caz de nevoie şi să-ţi dai viaţa pentru semeni tăi. Rog pe bunul Dumnezeu să ne ajute în îndeplinirea unui viitor mai fericit. Vă mulţumesc foarte mult.
 
            dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
 
            Doamnelor şi domnilor consilieri pentru astăzi 26 februarie 2009 a fost convocată şedinţa ordinară Consiliului local al municipiului Oradea, şedinţă aferentă lunii februarie. Din totalul de 27 de consilieri locali aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi 26, lipseşte dl. Felea Ioan. Nu ştim cauzele absenţei dumnealui. În consecinţă, şedinţa este legal constituită, se pot adopta hotărâri cu majoritate calificată şi cu 14 voturi. Vă rog să-mi permiteţi să supun atenţiei dvs. procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 29 ianuarie 2009, îl supun spre aprobarea dvs., vă rog.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            De asemenea procesul verbal al şedinţei extraordinare din 16 februarie 2009, cu precizarea că aceste două procese verbale au fost supuse publicităţii prin afişare la Compartimentul de specialitate al Consiliului Local.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Vă rog să-mi permiteţi să dau cuvântul dl. preşedinte de şedinţă, dl. Huszar. Poftiţi dl. Huszar.
 
            dl. Huszar Istvan-Eric – preşedinte de şedinţă
 
            Vă mulţumesc dl. secretar. Bună – ziua, stimaţi colegi. Aş dori să dau citire listei cu materialele care sunt puse pe masa consilierilor pentru şedinţa ordinară din data de astăzi, care nu au fost discutate în comisie şi care prezintă prioritate, ca atare trebuie să intre pe ordinea de zi.
            Materialul 80 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind propunerea de amânare a dezbaterii proiectului de hotărâre privind unele măsuri în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale la nivelul municipiului Oradea pentru anul 2009, mat. 81 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere a terenurilor ocupate de chioşcurile amplasate pe domeniul public al municipiului Oradea, mat. 82. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea temei de proiectare necesare elaborării studiului de fezabilitate şi studiilor aferente în vederea accesării de fonduri europene pentru finanţarea proiectului cu denumirea: „înfiinţarea unui Centru Respiro în municipiul Oradea str. Gării nr.2”, mat. 83 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare necesare înfiinţării Centrului social cu destinaţie multifuncţională „CANDEO” din str. Iuliu Maniu nr. 20, mat. 84 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare necesare înfiinţării „Centrului social cu destinaţie multifuncţională „DIGNITAS” din str. Eftimie Murgu nr. 9, mat. 85 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie de la S.C. Compania de Apă Oradea S.A. Totodată aş dori să vă anunţ că executivul a retras de pe ordinea de zi materialele cu nr. 14, 16, 17, 20, 35 şi 55.
            Deci, încă o dată: 14 , 16, 17, 20, 35 şi 55.
            Urmare a modificărilor prezentate supun la vot ordinea de zi. Sunt observaţii?
 
            dl. Dorel Luca – consilier local
 
            Propun retragerea materialului 57 întrucât nu este suficient de bine fundamentat. Este vorba de aprobări de personal nedidactic la grădiniţa nr. 35 şi Grup Şcolar Andrei Şaguna din municipiul Oradea. Este vorba de transformarea unui post de spălătoreasă în spălătoreasă -  lenjereasă. Vreau să vă informez că transformarea se poate face doar dacă există în schemă un post vacant. În urma discuţiilor pe care le-am avut cu directorul şcolii este vorba de solicitare de transformare din muncitor necalificat în muncitor calificat. Putem face transformarea dacă postul este vacant. Dar, postul nu este vacant. Dar dacă postul ar fi vacant noi putem face transformare, nu-i nici o problemă, dar o fi fost vacant la 31 decembrie 2008 şi conform OUG 233 nu poate fi ocupat.
            De asemenea, la Grupul Şcolar Andrei Şaguna ei solicită transformare unui 1 per 2 post de îngrijitoare în 1 per 2 post funcţionar, în speţă casier, schema cu personal nedidactic al Grupului Şcolar Andrei Şaguna este supradimensionată şi iese din normative. Iar normativele conform contractului de muncă la nivel de ramură se stabilesc de către Ministerul Educaţiei şi în colaborare cu Inspectoratul şcolar. Calculul numărului de posturi se stabileşte pe baza normativelor date de minister, de către inspectoratele şcolare. Aş solicita să amânăm acest material, să-l retragem deal-fel şi să fie întocmit aşa cum este de cuviinţă.
 
            dl. Huszar Istvan-Eric – preşedinte de şedinţă
 
            Am înţeles propunerea dvs. şi executivul a decis amânarea acestui material, retragerea de fapt.
 
            dl. Dorin Corcheş – consilier local
 
            Aş avea câteva amendamente de făcut înainte de a supune de către dvs. votul ordinii de zi. Aş dori să ştiu de ce mat. 80 a fost retras, este o iniţiativă a grupului de consilieri PD-L, cine a decis că nu este prioritar acest material? În afară de acest material grupul nostru de consilieri a mai depus un set de 3 materiale, aş dori să ştiu de ce nu au intrat în plen. Iar, referitor la materialele care ne-au fost aduse înainte de şedinţa de plen, aş dori o susţinere a lor din partea executivului să vedem care a fost motivaţia pentru care acestea trebuiesc dezbătute în şedinţa actuală fără a a fi discute în şedinţele de comisii. Aştept răspuns.
 
            dl. Huszar Istvan-Eric – preşedinte de şedinţă
 
            La prima parte va răspunde dl. secretar dl. Vila, iar la a doua parte, am să-l rog pe dl. dr. Boloş să facă o scurtă prezentare.
 
            dl. Ionel Vila – secretar al municipiului Oradea
 
            Grupul PD-L într-adevăr a făcut două propuneri, una se regăseşte pe borderou la poziţia 80, face trimitere directă la ASCO. Cealaltă la pieţe şi dacă nu mă înşel făceaţi propunerea de reducere de chirii şi tot de ţine de activitatea de acolo, vreau să vă informez că am transmis nota noastră înspre RAPAS, au termen 30 de zile. Nu s-au putut conforma în 2 – 3 zile să vină cu propunerea concretă. Cu siguranţă în şedinţa următoare va fi pe masa de lucru a Consiliului local.
 
            dl. Dorin Corcheş – consilier local
 
            Vreau să-i aduc aminte dl. secretar că am depus un set de 5 materiale, nu doar 3 pe care le-aţi precizat dvs. Explicaţia nu pot să spun că mă mulţumeşte, dar o iau ca atare şi aş vrea să ştiu atunci, sunt materiale care, înţeleg din spusele domnului preşedinte că reprezintă priorităţi. Vă rog, din punctul executivului propunerile noastre care au fost făcute în urmă cu câteva zile, nu reprezintă priorităţi, sunt unele structuri din subordinea Consiliului local care nu au avut capacitatea să mişte în termenul respectiv şi aştept să văd care este motivaţia sau susţinerea materialelor de la 81 până la 85. Din ce cauză aceste materiale nu suferă amânare, şi dacă se poate punctual pe fiecare material în parte.
 
            dl. Marcel Boloş – director D.D.D.
 
            Toate cele 3 materiale pe care le-am propus în afara ordinii de zi fără a discute în comisii sunt cu accesare de fonduri nerambursabile. Termenul lor de depunere este data de 18 martie, luna viitoare, şi privesc persoane cu dizabilităţi. Primul proiect, respectiv Centrul Respiro, cel pe care-l avem în vedere e văzut a fi accesat în cadrul programului operaţional regional şi se referă la, mă rog, pentru cei care cunosc e  un lucru care îl ştiu, se referă la acele persoane cu dizabilităţi care pe tipul zilei pot fi lăsate acolo în grija celor care se ocupă de activitatea de asistenţă socială, pentru ca mai apoi să poată fi preluată pentru cei care le au în îngrijire. Centrul Respiro este un concept european pentru persoanele cu dizabilităţi şi urmează să fie dezvoltat şi în municipiul Oradea. Valoarea proiectului este de 1 milion de euro, este cu cofinanţare din partea municipiului Oradea de 2%, eu cred că trebuie să facem acest gest de solidaritate socială pentru cei care sunt în suferinţă. Al doilea proiect 82 şi da fapt 83 pentru că sunt legate între ele, sunt de asemenea pentru copii străzii. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a lansat un program finanţat de Banca Mondială, cu termen de depunere, deasemenea 18 martie, pentru a susţine copii străzii, mai concret pentru a le reface infrastructura, respectiv partea de clădiri pe care ei o ocupă cu contracte de închiriere. Valoarea celor două proiecte este de 700.000 de euro, ceea ce înseamnă o sumă considerabilă ca să îmbunătăţim condiţiile de locuit ale celor care vieţuiesc acolo. Este vorba în total de 22 de familii şi un număr de peste 60 de persoane. În cursul zilei de ieri am vizitat cu d-na. viceprimar şi d-na. consilier Cherecheş locaţiile, dumnealor au văzut cele două locaţii şi împreună am hotărât ca să le introducem pe ordinea de zi, cum am spus că trebuie să dăm dovadă de solidaritate socială pentru aceşti copii aflaţi în dificultate probleme sociale şi pentru a ajunge la finalitate cu acel centru Respiro propus de către noi a fi finanţat pe seama finanţărilor nerambursabile. Mulţumesc.
 
            dl. Dorin Corcheş – consilier local
 
            Mulţumesc domnului director pentru explicaţii, cu siguranţă vă daţi seama că nu pot să nu fiu de acord cu materialele atâta timp cât sunt pe fonduri externe cu cofinanţare de 2% care este extraordinar, cu termen de predare. Aş dori să ştiu prioritatea privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie de la Compania de apă Oradea SA. Materialul 85.
 
            dl.Ilie Bolojan – primarul municipiului Oradea
 
            Lucrurile sunt simple. Directorul companiei şi-a încetat mandatul la cererea dânsului. Pe cale de consecinţă trebuie să numim un nou director, pentru a nu sta compania fără conducere, am decis introducerea lui pe ordinea de zi astăzi.
 
            dl. Huszar Istvan-Eric – preşedinte de şedinţă
 
            Stimaţi colegi dacă nu mai sunt alte observaţii şi întrebări supun la vot ordinea de zi cu modificările prezentările.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Începem cu materialul nr. 1.
 
            Pct. 1. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Administraţia Imobiliară Oradea, începând cu data de 01.03.2009
 
            Discuţii?
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Direcţia Economică
 
            Pct. 2. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea abonamentelor ce vor fi practicate de Regia Autonomă Oradea Transport Local pentru transportul public de călători în municipiul Oradea începând cu data de 01.04.2009
 
            dl. Dorin Corcheş – consilier local
 
            La acest material am dori să facem o propunere un amendament. Înţelegem politica pe care o adoptă OTL, am dori doar să se păstreze şi abonamentul pe o singură linie la preţul de 36 lei. De ce? Într-adevăr oferim o facilitate în plus la o creştere a acelui abonament unic. Din materialul prezentat observa că abonamentul pe o singură linie a fost utilizat de 88% dintre cei care foloseau astfel de abonamente, mi se pare logic să păstrăm această posibilitate de a opta pentru un abonament pe o singură linie la preţul iniţial şi sigur, să fie şi acest abonament pe toate liniile la preţul de 45 de lei. Deci, propunerea noastră este de a se introduce şi un abonament pe o singură linie.
 
            dl. Huszar Istvan-Eric – preşedinte de şedinţă
 
            Supun la vot propunerea dl. consilier Corcheş.
 
            Cine este pentru? 10 voturi
            Împotrivă? 16 voturi
            Abţineri?
 
            Îmi pară rău dl. Corcheş nu a trecut propunerea dvs. Era cât pe aci, un pic de neatenţie.
            Supun la vot materialul în forma iniţială, aşa cum a fost prezentat.
 
            Cine este pentru? 16 voturi
            Împotrivă? 5 voturi
            Abţineri? 1 vot
 
            Pct. 3. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe aflate în concesiunea SC Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune
 
            Discuţii?
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
           
Pct. 9. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea reducerii impozitului pe clădire, aferent investiţiei în valoare de 12.123.650 lei, (3.076.287,74 euro) realizată de către SC PELICAN IMPEX SRL în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 2.
 
Discuţii?
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Pct. 10. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind luarea de măsuri în ceea ce priveşte bunurile care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea care sunt înregistrate în evidenţa tehnico operativă în unităţi naturale (fără valoare).
 
            Discuţii?
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Pct. 11. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea stabilirii cotelor de repartizare a profitului aferent anilor 2008 şi 2009 de care beneficiază fiecare asociat în baza contractului nr. 81046/04.08.1999 încheiat între Consiliul Local al municipiului Oradea şi SC Drumuri Orăşeneşti SA.
 
            Discuţii?
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Pct. 12. Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea programului de restructurare şi reorganizare a SC Electrocentrale Oradea SA.
 
            Discuţii?
 
            d-na. Biro Rozalia – viceprimar la municipiului Oradea
 
            Stimaţi consilieri, având în vedere discuţiile care au avut loc în cadrul comisiilor cu privire la acest material şi având în vedere şi actul constitutiv al CET-ului unde la art. 55 lit. „e” se spune că: „atribuţiile Consiliului de administraţie, este printre altele să stabilească politica de personal, organigrama şi statele de funcţii, numărul şi structura personalului, propunerea grupului de consilieri UDMR este aceea de a acorda astăzi un acord de principiu pentru restructurare şi reorganizare, fără însă a vota programul de restructurare şi noua organigramă cerând de la Consiliul de administraţie ca în decurs de două săptămâni pe baza fundamentării deciziilor să decidă asupra structurii restructurării şi să ia deciziile în ceea ce priveşte care vor fi cele 188 de posturi care vor fi restructurate.
 
            dl. Huszar Istvan-Eric – preşedinte de şedinţă
 
            Supun la vot propunerea doamnei viceprimar. Prima dată supun la vot şi după aceea vom trece la altă observaţie.
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            dl. Pasztor Sandor – consilier local
 
            Eu doream să adresez o întrebare conducerii de la CET, fiindcă noi astăzi la Comisia de Urbanism, astăzi, o oră am discutat acest punct, întrebarea este foarte scurtă. Aş dori să-l întreb pe dl. director cât este cheltuiala cu munca vie, într-o lună actualmente la CET şi la cât preconizează dânşii că vor fi cheltuielile cu munca vie după propunerea lor pusă în faţa noastră. Practic la cât se reduc cheltuielile?
 
            dl. Dragoş Gligor – director Electrocentrale
 
            Cheltuiala cu munca vie la nivel de an este în bani vechi de 350 miliarde, iar reducerea prin această disponibilizare este de 30 de miliarde.
 
            dl. Pasztor Sandor – consilier local
 
            Atunci, foarte pe scurt, asta înseamnă aproximativ reducem, prin propunerea dvs., ca să înţelegeţi esenţa, de ce am pus întrebarea. Practic prin această reducere care înseamnă 18 – 20% ne creează un avantaj de aproximativ 8%, fiindcă din cei 350 de miliarde, 30 de miliarde sunt undeva de 8%. Asta este una din cauzele discutate de colegi în comisie că trebuie foarte bine verificată această reducere. Practic cred că ţelul în final este reducerea acestor cheltuieli care din punctul nostru de vedere, cel puţin al comisiei, cred că şi colegii sunt de acord, nu suntem la randamentul cerut. Trebuie lucrat la acest material.
 
            dl. Huszar Istvan-Eric – preşedinte de şedinţă
 
            Supun la vot materialul nr. 12 cu amendamentul d-nei. viceprimar Biro.
 
            Cine este pentru? 22 voturi
            Împotrivă?
            Abţineri? 4 voturi
 
            57 a fost retras
 
            Pct. 58. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate de proprietarii Asociaţiei de Proprietari „22 Decembrie”, situată în Oradea str. 22 Decembrie nr. 9, bl. RB8, ca urmare a lucrărilor de construcţii realizate la acoperişul imobilului.  
 
            Discuţii?
 
            Cine este pentru? 20 voturi
            Împotrivă?
            Abţineri? 6 voturi
 
            Pct. 68. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere în sumă de 56.253,18 lei datorate bugetului local al municipiului Oradea de către Oradea Transport Local R.A.
 
            Discuţii?
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Pct. 69. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plată a impozitului pe clădiri, datorat bugetului local al municipiului Oradea de către persoanele fizice constituite legal în asociaţii de proprietari care procedează la efectuarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe.
 
            Discuţii?
 
            dl. Mihai Groza – consilier local
 
            Aş dori să se ţină seama că toţi sunt locuitorii municipiului Oradea cei cărora le sunt destinate hotărâri de consiliu, în concluzie eu propun la art. 1 o completare, toţi care locuiesc la case şi blocuri de locuinţe şi sunt racordaţi la agentul termic, case construite în perioada 1950 – 1990. Pentru că nu putem să facem o diferenţiere, sigur marea majoritate, aglomerarea este la blocuri, şi beneficiază de agent termic, dar consider că îi nedreptăţim pe cei de la case, în Constituţie scrie clar toţi suntem egali. Nu am făcut nici o discriminare pentru colegul, dacă îmi permiteţi să completez, nu fac nici o discriminare, în material scrie clar blocuri construite în perioada 1950 – 1990. Trebuie citit doar materialul. Atât la case cât şi la blocuri, este completarea mea, care sunt racordaţi la agent termic.
 
            dl. Huszar Istvan-Eric – preşedinte de şedinţă
 
            Supun la vot propunerea dl. consilier Groza.
 
            Cine este pentru? 10 voturi
            Împotrivă? 2 voturi
            Abţineri? 7 voturi
 
            dl. Pasztor Sandor – consilier local
 
            Cu o rugăminte, noi am avut astăzi cealaltă discuţie mai lungă, pe acest material. Noi am venit cu o propunere pe care am discutat-o în Comisia Urbanism cu dl. director Tănase, prin care noi am cerut să ne susţină, şi dânsul ne-a promis că în circa 30 de zile, până la şedinţa ordinară din luna martie, ce înseamnă din punct de vedere al veniturilor din impozite pentru oraş dacă includem în acest program şi casele. Noi am fost de acord şi chiar cerem ca la material să se adauge cererea acestui raport şi să se reanalizeze această situaţie la şedinţa ordinară de luna viitoare.
 
            d-na. Lipoveanu Adriana – Aurora – consilier local
 
            Eu vreau să aduc câteva amendamente de ordin tehnic. Aş vrea ca art. 3 să sune un pic altfel, şi anume: să cuprindem ca reabilitare termică a anvelopei clădirii, să nu intrăm în detalii, că anvelopa înseamnă tot, şi în acelaşi timp trebuie să ne referim un pic şi la instalaţiile termice pentru că şi acolo sunt foarte multe pierderi la blocuri. M-aş referi doar la reabilitarea instalaţiilor termice de la  nivelul subsolurilor tehnice. Asta la art. 3.
            La art. 5 mi se pare că formularea nu este cea mai potrivită şi aş reformula art. 5. În vederea obţinerii performanţei termoenergetice a blocului de locuinţe prin lucrări de reabilitare termică se impune atingerea unui nivel al consumului de căldură specific de maximum 100 de kwh/mp/an. Mi se pare o formulare mai bună. 
 
            dl. Huszar Istvan-Eric – preşedinte de şedinţă
 
            Supun la vot propunerea făcută.
 
            Cine este pentru? 16 voturi
            Împotrivă?
            Abţineri? 10 voturi
 
            dl. Sarkozi Zoltan – consilier local
 
            Aş avea o propunere, dacă se poate, să formăm o comisie de specialitate ca să analizeze ce facilităţi am putea să acordăm celor care fac modernizări în case şi locuinţe ori din punct de vedere ecologic ori din punct de vedere termic.
 
            dl. Huszar Istvan-Eric – preşedinte de şedinţă
 
            Dl. consilier Sarkozi nu vă supăraţi, dar nu am înţeles, doriţi să repetaţi vă rog.
 
            dl. Sarkozi Zoltan – consilier local
 
            Am propus că, dacă se poate să formăm o comisie de specialitate cu privire la ce facilităţi putem acorda acestor investitori care fac aceste lucrări la case, la blocuri, este foarte greu să delimitezi ce înseamnă casă sau bloc, cine se numeşte casă cu mai multe locuinţe. Asta trebuie bine organizat şi discutat. Propunerea mea este ca să putem discuta ce facilităţi sunt pentru cei care fac modernizări indiferent de tipul de locuinţă.
 
dl. Ilie Bolojan – primar al municipiului Oradea
 
            În ideea pe care a ridicat-o şi dl. Pasztor. Propun ca până la şedinţa ordinară de la sfârşitul lunii martie, vom prezenta o notă a Direcţiei Economice privitoare la aceste aspecte în aşa fel încât Consiliul să aibă o imagine cât mai exactă asupra impactului unor astfel de măsuri inclusiv în ceea ce priveşte problema reabilitării caselor.
 
dl. Bodgan Hossu – consilier local
 
            Avem o propunere la art. 2, al. 1, scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii apartamentelor din imobilele reabilitate termic în proporţie de 100% pe o perioadă de 10 ani, cu condiţia ca aceştia să rămână în continuate clienţii Electrocentrale. Dacă tot acordăm această scutire care afectează acest buget local, care a susţinut activitatea Electrocentrale aceştia pe perioada cât beneficiază de scutire să rămână clienţii SC Electrocentrale.
 
            dl. Huszar Istvan-Eric – preşedinte de şedinţă
 
            De acord cu dvs. doar că nu aş menţiona SC Electrocentrale SA ci să rămână racordaţi la sistemul centralizat, fiindcă poate poimâine nu se va numi SC Electrocentrale.
 
dl. Bodgan Hossu – consilier local
 
            Aveţi perfectă dreptate dl. preşedinte să rămână racordaţi la reţeaua de încălzire a oraşului.
 
            Dl. Mihai Groza – consilier local
 
            Ţinând seama de ceea ce a spus mai nainte şi dl. primar, nu ştiu dacă este o hotărâre cu caracter de urgenţă. Părerea mea este să aşteptăm până luna viitoare să avem o imagine de ansamblu şi hotărârea poate să sune pentru toţi locuitorii municipiului Oradea care sunt racordaţi la agent termic. Simplu. Dacă îi dăm drumul acum numai pentru blocuri, înseamnă aşa cum spuneam s-ar putea să greşim cu siguranţă că facem o discriminare, dar dacă ar un anumit caracter de urgenţă atunci este discutabil.
 
d-na. Biro Rozalia – viceprimar la municipiului Oradea
 
            Daţi-mi voie să vă spun că are caracter de urgenţă având în vedere că avem treizeci şi ceva de dosare gata care aşteaptă să demarăm procedura, pe de o parte. Pe de altă parte, având în vedere faptul că lucrăm cu colegii şi analizăm bugetul pe anul 2009 în mod sigur este necesar a face o analiză înainte de a găsi alte modalităţi prin care scădem veniturile noastre. Deci, fără să ştim ce implicaţii bugetare ar putea să aibă o astfel de măsură eu nu cred că este momentul potrivit să luăm această decizie. Pe de o parte eu nu cred că ar trebui să oprim 30 de asociaţii care sunt gata să demareze proiectul, pe de altă parte a lua o astfel de decizie care influenţează bugetul şi într-un mod destul de important ar trebui să facem calcule concrete prima dată.
 
            dl. Huszar Istvan-Eric – preşedinte de şedinţă
 
            Supun la vot propunerea colegului Hossu.
 
            Cine este pentru? 25 voturi 
            Împotrivă?
            Abţineri? 1 vot
 
            Supun la vot materialul cu observaţiile făcute.
 
            Cine este pentru? 20 voturi 
            Împotrivă?
            Abţineri? 6 voturi
 
            Pct. 70. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în municipiul Oradea pentru persoane juridice (schemă locală de ajutor de stat).
            Discuţii?
 
            Cine este pentru? unanimitate
            Împotrivă?
            Abţineri?
 
            Pct. 79. Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind susţinerea deciziei Consiliului de Administraţie a RA OTL de anulare a procedurii de licitaţie pentru achiziţia a 20 de autobuze de transport urban de călători.
 
            Discuţii?
 
            Cine este pentru? 23 voturi
            Împotrivă?
            Abţineri? 3 voturi
 
          

Situatie Covid
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator