Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 11 iulie 2017

Vineri , 7 Iulie 2017, 13:59

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 11 iulie 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 11 iulie 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 11 iulie 2017

 

Şedinţa EXTRAORDINARĂ CLMO din data de 11.07.2017 ORA 14:00

 

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

 

MARTI  11.07.2017          COMISIA BUGET          -    ORA     13,00          SALA MARE

 

MARTI  11.07.2017          COMISIA JURIDICĂ    -    ORA     13,00           SALA MARE

                

MARTI  11.07.2017          COMISIA URBANISM   -    ORA     13,00          SALA MARE

 

MARTI  11.07.2017          COMISIA  SOCIALĂ     -    ORA     13,00          SALA MARE  

 

MARTI  11.07.2017          COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT - ORA   13,00         SALA MARE

 

 

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul:„Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” 2017-07-11 14

I. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea art.3 din HCL nr. 479 din 22 iunie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: ,, RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA " 2017-07-07 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Amenajare acces auto și spații de parcare în zona strada Morii, blocurile X13 - X14 - AN11 varianta V1 recomandată de proiectant 2017-07-07 14
4 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL PEȚA ÎNTRE CALEA ARMATEI ROMÂNE – STRADA UNIVERSITĂȚII, inclusiv DEMOLARE POD PESTE PÂRÂUL PEȚA ÎNTRE CALEA ARMATEI ROMÂNE – STRADA UNIVERSITĂȚII – varianta V1 recomandată de proiectant 2017-07-07 14
5 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea delegării serviciului de salubrizare pentru prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în Municipiului Oradea catre SC Coral Impex SRL, în baza contractului nr. 197463 din data de 23.06.2017, încheiat între Municipiul Oradea și SC Coral Impex SRL 2017-07-07 18

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planurilor de ampasament și delimitare pentru 4 (patru) suprafețe de teren – domeniu public situate în mun. Oradea, în Piața Ferdinand 2017-07-07 18
7 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilelor cu nr. cadastrale 192078 și 167334, reprezentând teren – domeniu public – situat în mun. Oradea, Piața Ferdinand 2017-07-07 18
10 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție : „Reabilitare cămin internat Colegiul Tehnic Traian Vuia, str. Constantin Brâncoveanu nr. 12 A, mun. Oradea”. 2017-07-10 14
12 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele 11.712 mp, 5.873 mp și 1.105 mp, reprezentând terenuri cu destinația de drumuri publice, situate în mun. Oradea, str. Universității, str. Atelierelor (tronson 1), str. Calea Aradului (tronson 1). 2017-07-11 18
13 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind completarea Protocolului de colaborare pentru înființarea Școlii „Internațional Schoolo of Oradea” – școală privată cu sistem internațional în limba engleză, acreditată Cambridge, aprobat prin H.C.L. nr. 509/2017. 2017-07-11 18
14 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea remunerării activităţii desfăşurate de către membrii titulari, membrii supleanţi şi membrii secretariatului comisiei de vânzare a spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestari de servicii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 2017-07-11 14
15 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea remunerării activității desfășurate de către membrii titulari, membrii supleanți și membrii secretariatului comisiei de vânzarea spațiilor medicale proprietate privată a statului sau a unităților administrativ – teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spaților în care se desfășoară activități conexe actului medical, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea și a Comisiei de contestații. 2017-07-11 14
16 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 12.109 mp, respectiv 13.512 mp reprezentând drumuri publice, situate în mun. Oradea, Aleea Forajului și Aleea Zidarilor. complet.pct. 16.pdf 2017-07-11 18
21 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului având nr. cadastral 163162 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Depozitului, respectiv pentru aprobarea diminuării unei suprafeţe concesionate către societatea Transgex S.A., de la 1.675 mp la 718 mp, în baza contractului de concesiune nr. 1268 din 2010 2017-07-11 18

IV. ARHITECTȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Orgabnizare și Funcționare a Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului. 2017-07-10 14
9 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. – Construire cartier de locuințe colective, servicii conplementare, comerț, turism și alimentație publică, str. Ceyrat nr. cad. 198327, 198328, 198329, 198330, 198331 și 198332 Oradea. complet pct. 9.pdf 2017-07-10 14
11 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea și completarea H.C.L. 62/2017 privind aprobarea unor măsuri pentru montarea numerelor administrative pe imobilele din municipiul Oradea. 2017-07-10 14

V. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
17 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind suspendarea aplicării de către Societatea Eco Bihor SRL a taxei pentru depozitare finală aprobată prin HCL nr. 4/2017 privind aprobarea mecanismului de percepere a taxei reglementate de OUG 196/2005 privind fondul de mediu, pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare 2017-07-11 14
18 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțului privind atribuirea directă a serviciului de transport public local prin curse regulate 2017-07-11 14
19 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea de a vota „pentru„ în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a AGA care va avea loc în data de 11.07.2017 (prima convocare) și în data de 12.07.2017 (a doua convocare). 2017-07-11 14
20 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 18.865 mp cu societatea Hanning Motors România SRL. 2017-07-11 18
22 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri referitoare la înființarea Asociației ISO (Scoala Internațională Oradea). 2017-07-11 14
23 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind instituirea tarifului de utilizare definitivă a unei părți din terenul aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare deşeuri nepericuloase provenite din afara Județului Bihor 2017-07-11 14
24 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind instituirea cotei de dezvoltare pentru realizarea de investitii in sistemul de salubritate în vederea reducerii cantităţii de deşeuri menajere generate de persoanele fizice si depozitate definitiv la depozitul ecologic 2017-07-11 14
25 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire datorată bugetului local al municipiului Oradea,de către EPISCOPIA ROMANO CATOLICĂ ORADEA 2017-07-11 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 11 iulie 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert