Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 15 februarie 2018

Marti , 13 Februarie 2018, 8:50

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 15 februarie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 15 februarie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 15 februarie 2018

 

Şedinţa ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA va avea loc în data de 15.02.2018 ORA 14:00

 

 

Programarea Şedinţelor pe comisii:

 

 

 

MIERCURI

14.02.2018 

COMISIA BUGET   

ORA  11:00  

SALA MARE

MIERCURI

14.02.2018 

COMISIA JURIDICĂ 

ORA  13:00 

SALA MICĂ

MIERCURI

14.02.2018 

COMISIA URBANISM

ORA  13:00 

SALA MICĂ

MIERCURI

14.02.2018 

COMISIA  SOCIALĂ 

ORA  14:00 

SALA MARE

MIERCURI

14.02.2018 

COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   

ORA  14:00 

SALA MARE

 

 

 

 

 

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2018 pct. 1 completare 1.pdfcompletare pct. 1.pdf 2018-02-14 14

I. ASCO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării sumei de 5000 lei în vederea organizării celei de a șasea ediții a Galei Voluntarilor în domeniul social, eveniment organizat de către Administrația Socială Comunitară Oradea, care va avea loc în data de 01.03.2018, în sala Traian Moșoiu a Primăriei municipiului Oradea 2018-02-13 14

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor și acordării sumei de 1.131.310 lei cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2018. 2018-02-13 14
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 5.300.000 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2018. 2018-02-14 14
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădire şi teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către S.C. ZEMAK - PUB K.F.T. DEBRECEN SUC. ORADEA pentru clădirea şi terenul situate pe str. P-ţa Emanuil Gojdu, nr. 39-41 2018-02-14 14
33 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare 2018-02-14 18
34 Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea proprietarilor de imobile din strada Constantin Brăiloiu nr. 9 și nr.11 Oradea constând în infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare 2018-02-14 14
35 Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei constând în infrastructură de alimentare cu apă şi canalizare realizată pe strada Hack Halasi Gyula nr. 124Y, 126X, 126W, 126Y, 124W, 124Z, 126Z, 122D, 122A, 122C Oradea 2018-02-14 14
36 Proiect de hotărâre aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2018. 2018-02-14 14
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2018. 2018-02-14 14
42 Proiect de hotărâre privind modificarea începând cu 01.03.2018 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER VEST SA 2018-02-14 14
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unui activ aflat în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în vederea scoaterii din evidența contabilă. 2018-02-14 18
44 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Compania de Apă Oradea S.A. pentru anul 2018 2018-02-14 14
45 Proiect de hotărâre privind aprobarea Măsurilor de dezvoltare a agendei de evenimente din Municipiul Oradea propuse de Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune. 2018-02-14 14
46 Proiect de hotărâre privind compensarea partială a redevenței anuale datorată Municipiului Oradea de către societatea Administrația Domeniului Public SA prin transferarea unui activ fix din patrimoniul societății în patrimoniul municipiului 2018-02-14 14
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Termoficare Oradea S.A. pentru anul 2018 2018-02-14 14
51 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrația Domeniului Public S.A. pentru anul 2018 2018-02-15 14

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.428 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, parte din strada Calea Aradului 2018-02-13 18
5 Proiect de hotărâre pentru darea acordului în vederea transmiterii, din proprietatea publică a municipiului Oradea în proprietatea publică a Statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, prin C.N.A.I.R.,a suprafeţei totale de 102.571 mp, reprezentând teren afectat de obiectivele de investiții „Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Nojoridului” şi„Pasaj suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului” pct. 5 completare.pdf 2018-02-13 18
6 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrarea suprafeței de 52.348 mp, reprezentând teren cu nr. cadastral şi înscris în CF 182031 - Oradea,aferent Pasajului suprateran peste drumul de centură al Municipiului Oradea în zona străzii Ciheiului pct. 6 completare.pdf 2018-02-13 18
7 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166027, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Neacșu - Sasca Lidia - Cecilia 2018-02-13 14
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării a două parcele de teren, în suprafață de 250 mp fiecare, identificate cu nr. cadastrale și înscrise în CF 169226 și 169227, situate în mun. Oradea, str. Emile Zola (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Poinar Cosmin - Alin 2018-02-13 18
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 167059, situat în mun. Oradea, str. Ion Isaiu (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Toia Dumitru 2018-02-13 18
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.158 mp, reprezentând teren, ocupat de case de locuit și anexă, situat în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 13 2018-02-13 18
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 998 mp, reprezentând teren ocupat de casă de locuit și anexe gospodărești situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 23A, respectiv pentru aprobarea vânzării directe a cotei de 700 / 998 mp din acest teren în favoarea solicitanților Bițiș Ana și Bițiș Gheorghe 2018-02-13 18
12 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Bejușca Ioan şi soția sa, d-na. Bejușca Dorina, referitoare la terenul, în suprafaţă de 37 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200436 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului nr. 8/A, cu destinaţia “drum public” 2018-02-13 18
13 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Vaida Florin şi soția sa, d-na. Vaida Cristina - Andreea, referitoare la terenul, în suprafaţă de 72 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197769 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ovidiu Cotruș nr. 23, cu destinaţia “drum public” 2018-02-13 18
14 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Vas Anna - Maria, referitoare la terenul, în suprafaţă totală de 54 mp, identificat cu nr. cadastrale și înscris în CF 200287 și CF 200288 - Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 14, cu destinaţia “drum public” 2018-02-13 18
15 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Vesa Cristian - Iancu şi soția sa, d-na. Vesa Cristina - Luminița, referitoare la terenul, în suprafaţă de 39 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200753 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Vișinilor, cu destinaţia “drum public” 2018-02-13 18
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 456 mp, reprezentând teren cu construcții, proprietate a Municipiului Oradea, situat în str. Matei Corvin nr. 113 2018-02-13 18
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării familiei Lacziko Iuliu și Lacziko Iolanka privind atribuirea întregului imobil situat în mun. Oradea, str. Mareșal Averescu nr. 47, prin partaj voluntar în vederea ieşirii din indiviziune în natură, cu plata sultei corespunzătoare valorii de piaţă a apartamentului nr. 1 2018-02-13 18
52 Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii, de la Liceul Teologic Baptist „Emanuel”, la Biserica Baptistă "Emanuel" din Oradea a dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului, în suprafață de 1.483 mp cu nr. cadastral şi înscris în CF 191368 - Oradea, situat în mun. Oradea - str. Petre Ispirescu nr. 7 2018-02-15 18
53 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cadastrale 170504 şi 170517 - Oradea, proprietate publică a Municipiului Oradea reprezentând teren cu construcții aferente Scolii Gimnaziale „Ioan Slavici” situat pe Calea Clujului nr. 188 2018-02-15 18
54 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Oradea la licitația publică pentru achiziţionarea terenului, în suprafață de 4.104 mp, identificat cu nr. topografic 1626/65 înscris în CF nr. 50200 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Barcăului FN, proprietate a societăţii CIAC S.A. 2018-02-15 18
56 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la faza DALI în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitarea Colegiului Național Mihai Eminescu, corp clădire D+P+2E - inclusiv sală de sport, Oradea, str. Roman Ciorogariu nr.18 2018-02-15 14

IV. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
16 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire aparthotel cu cabinet medical str. Gheorghe Doja, nr.182A nr.cad. 200365 – Oradea 2018-02-13 14
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa si imprejmuire teren str. Ovidiu Cotrus, nr.23 nr.cad. 197768, 197769 – Oradea 2018-02-13 14
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire ansamblu de locuințe colective, str. Ciheiului nr. 35, nr. cad. 184321, 196780, 196822 și nr. topo 517/3 Oradea 2018-02-13 14
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistivc de Detaliu – Extindere, compartimentări interioare și reabilitare fațade clădire existentă, str. Bradului nr. 6, nr. cad. 187248 Oradea 2018-02-13 14
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării conținutului art. 1 din HCL nr. 709/31.08.2017 de aprobare a Planului Urbanistic Zonal - Urbanizare - Parcelare teren pentru locuinte unifamiliale, locuinte colective, servicii si dotari zona str.Ciheiului - str.Petru Maior, nr.cad.196872-:-196902, nr.cad.196616-:-196775, nr.cad.197280-:-197382, nr.cad.197409-:-197427, nr.cad.197387-:-197404, 197644, 197645, 197657, 197658 - Oradea 2018-02-14 14
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării conținutului art. 1, art. 2 și art. 3 din HCL nr. 329/30.03.2017 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal modificator – Parcelare teren pentru amplasare locuinte izolate si colective, str. Bajor Andor nr.37A, nr.cad.158430-Oradea 2018-02-14 14

V. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui model de „Contract„ (de mandat) cu privire la stabilirea si efectuarea masurilor si actiunilor de pregatire, contractare si implementare a proiectului pentru cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte. 2018-02-13 14
21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc turn, strada Parcul Traian nr. 31, municipiul Oradea, judeţul Bihor”. 2018-02-13 14
26 Proiect de hotărâre privind aprobarea Reactualizării Studiului de fezabilitate privind stabilirea zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea pct. 26 completare 3.pdfpct. 26 completare 2.pdfpct. 26 completare 1.pdfpct. 26 completare 4.pdf 2018-02-14 14
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică pentru municipiul Oradea pct. 27 completare.pdfpct. 27 completare 2.pdf 2018-02-14 14

VI. POLIȚIA LOCALĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Oradea 2018-02-13 14
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Oradea pe anul 2018 pct. 25 anexa 2018-02-13 14

VII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
37 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii prevederilor articolului nr.3 din HCL 486 / 22 iunie 2017 privind aprobarea participarii UAT Municipiul Oradea, aprobarea aplicatiei de finatare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul „ Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.20 – Municipiul Oradea” 2018-02-14 14
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente spatiilor aflate in prorpietatea PMO din Blocul M7, care fac parte din proiectul “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 2018-02-14 14
39 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 aferent HCL 412/25.05.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea. 2018-02-14 14
40 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL 14 din 29.01.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea” 2018-02-14 14
48 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 6/08.01.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției: „REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA” – Zona 1 2018-02-15 14
49 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 7/08.01.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării investiției: „REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA” – Zona 2 2018-02-15 14
50 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru achiziția tramvaielor, aprobarea studiului de oportunitate privind modernizarea parcului de tramvaie din Municipiul Oradea și aprobarea demarării procedurii de achiziție publică a tramvaielor în municipiul Oradea. 2018-02-15 14

VIII. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat, în condițiile legii, care să asiste și să reprezinte angajații Primăriei municipiului Oradea în fața organelor de cercetare penală, organelor de urmărire penală și în fața instanțelor de judecată penală, în cauzele care au ca obiect fapte săvârșite în legătură cu serviciul 2018-02-15 14

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
31 Informare privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției pentru anul 2017 2018-02-14

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 15 februarie 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert