Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 20 septembrie 2016

Joi , 15 Septembrie 2016, 12:48

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 20 septembrie 2016 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 20 septembrie 2016 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 20 septembrie 2016

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 20.09.2016 ORA 14:00

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

LUNI  19.09.2016 COMISIA  SOCIALĂ                 -    ORA     13:00           SALA MARE                    

LUNI  19.09.2016 COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT       -    ORA     13:00           SALA MARE

LUNI  19.09.2016 COMISIA BUGET                      -    ORA     13:00           SALA MARE

LUNI  19.09.2016 COMISIA URBANISM              -    ORA     12:00           SALA MICĂ

LUNI  19.09.2016 COMISIA JURIDICĂ                -    ORA     12:00           SALA MICĂ

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Oradea. 2016-09-16 14

I. DIRECȚIA PATRIMONIU

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului în și teren, în suprafață de 61.577 mp situate în Municipiul Oradea, Șoseaua Borșului nr. 43, în vederea realizării lucrării de interes public local privind „vederea demarării procedurii de transmitere, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, în domeniul public al Municipiului Oradea, a unor imobile – construcții Dezvoltarea unui Centru Intermodal cu facilitate de acces la transportul rutier și feroviar în Municipiul Oradea – zona Gării CFR din Episcopia Bihor”. 2016-09-15 18
3 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. Cadastral 192678, având suprafața de 54.590 mp, reprezentând teren, domeniul public, respectiv atribuirea denumirilor pentru cele două drumuri principale constituite în incinta viitorului cartier, situat în mun. Oradea, str. Ceyrat. 2016-09-15 18
4 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 745 mp, reprezentând teren cu construcții, situat în Municipiul Oradea, str. Făcliei – zona Silvaș. 2016-09-15 18
5 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 2.871 mp și 346 mp, reprezentând terenuri publice, situate în Municipiul Oradea, în zona str. Liszt Ferenc și str. Depozitului. 2016-09-15 18
6 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.234 mp, reprezentând teren – drum în cartierul Podgoria – proprietate publică a mun. Oradea. 2016-09-15 18
7 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 431 mp, teren cu categoria de folosință „drum”, proprietate publică a mun. Oradea, reprezentând un tronson din str. Pitagora. 2016-09-15 18
8 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 5.300 mp, reprezentând teren – proprietate publică a municipiului Oradea situat pe str. Ogorului. 2016-09-15 18
9 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 11.380 mp, reprezentând teren cu destinație de ”drum” – proprietate publică a mun. Oradea, situat în zona șoseaua Borșului. 2016-09-15 18
10 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării limitei de proprietate a imobilelor, identificate cu nr. Cadastrale 161909 și 7035 – Oradea, situate în Municipiul Oradea, str. Nufărului nr. 90, respectiv pentru aprobarea încheierii unui contract de concesiune cu societatea Podnet Consulting SRL, ca urmare a contractului de vânzare-cumpărare intervenit între această societate și societatea Proges SRL. 2016-09-15 18
11 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 4.024 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 184565 – Oradea, situat în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I, în favoarea societății GTD DISTRIBUTION GROUP SRL. 2016-09-15 18
12 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 173907, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 15 (în cartier Tineretului) în favoarea d-lui Sim Lucian – Marcel. 2016-09-15 18
13 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 94 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Măslinului nr. 1 A, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafețe, în favoarea soților Groza Daniel și Groza Mioara – Monica. 2016-09-15 18
14 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 624 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea pe str. Graurilor nr. 62, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a cotei de 174/624 părți teren, în favoarea soților Lascău Dănuț și Lascău Simona – Loredana. 2016-09-15 18
15 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeței de 305 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cad. si înscris în CF 150888 – Oradea, situat în Oradea, str. Gabor Jozsef nr. 38, în favoarea d-lui Viciu Gabriel. 2016-09-15 18
16 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 811 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea pe str. Graurilor nr. 5/C, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a cotei de 210 părți teren, în favoarea soților Măduța Silviu Mircea și Măuța Ramona. 2016-09-15 18
17 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a două parcele de teren proprietate a Municipiului Oradea, identificate cu nr. Cad. 195136, în suprafață de 404 mp – situat în mun. Oradea pe str. Radu Enescu și nr. Cad. 195143 în suprafață de 873 mp – situat în mun. Oradea pe str. General Eremia Grigorescu. 2016-09-15 18
18 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării prin licitație publică a suprafeței de 250 mp, teren identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 188319 – Oradea – situat în municipiul Oradea, str. Bethlen Gabor 2016-09-15 18
19 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren înscris în CF nr. 159696 – Oradea, situat în municipiul Oradea, str. George Bacaloglu nr. 57 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Kecskes Sandor. 2016-09-15 18
20 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren înscris în CF nr. 151631 – Oradea, situat în municipiul Oradea, str. George Bacaloglu nr. 43 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Mara Răzvan – Ioan și Mara Corina. 2016-09-15 18
21 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren înscris în CF nr. 172821 – Oradea, situat în municipiul Oradea, str. George Bacaloglu nr. 4B (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Popovici Ioan – Adrian și soției sale d-na. Popovici Mariana – Cristina. 2016-09-15 18
22 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren înscris în CF nr. 162667 – Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Bethlen Gabor nr. 46 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Roșan Daniel – Gheorghe și Roșan Clauia – Laura. 2016-09-15 18
23 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 530 mp, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 17. 2016-09-15 18
24 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea sistării de indiviziune din CF 177970 – Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte Funciară pentru imobilul situat pe str.Trotușului nr.38, identificat cu nr. Cadastral 194952 – Oradea, proprietatea d-nei Lăzău – Igna Ana 2016-09-15 18
25 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea sistării de indiviziune din CF 186557 – Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte Funciară pentru imobilul situat pe str. Henrik Ibsen nr.2A, identificat cu nr. Cadastral 194632 – Oradea, proprietatea soților Iuhas Călin – Ioan și Iuhas Gabriela – Daciana. 2016-09-15 18
26 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.000 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, pe str. Coriolan Hora FN, respectiv transmiterea în folosință gratuită a acestei suprafețe în favoarea Asociației Club Sportiv ”Agility” Oradea. 2016-09-15 18
27 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Avram Ioan pentru suprafața de 178 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 194382, situat în mun. Oradea, în zona str. Vasile Lucaciu nr. 25, cu destinația „drum public” 2016-09-15 18
28 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Borhidi Ioan și soția sa dna. Borhidi Cornelia, pentru suprafața de 52 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 195201, situat în mun. Oradea, în zona str. Sofiei nr. 37/A, cu destinația „drum public” 2016-09-15 18
29 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Boțiu Florian și soția sa, d-na Boțiu Anda – Lorana, pentru suprafața de 34 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 194598 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Izvorului nr. 59/E, cu destinația „drum public” 2016-09-15 18
30 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Bungău Mircea- Ciprian și soția sa, d-na Bubgău Daniela - Mariana, pentru suprafața de 21 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 194849 – Oradea, situat în mun. Oradea, în zona str. Macului, cu destinația „drum public” 2016-09-15 18
31 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de d-na Ciora Ioana – Nicoleta pentru suprafața de 112 mp teren identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 153925 – Oradea, situat în mun. Oradea, strada Aurel Covaci nr. 3, cu destinația „drum public” 2016-09-15 18
32 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Iuga Sebastian - Florin, pentru suprafața de 30 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195201057 situat în mun. Oradea, în zona str. Izvorului nr. 10/C, cu destinația „drum public”. 2016-09-15 18
33 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Mate Gabriel, pentru suprafața de 23 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 195255, situat în mun. Oradea, în zona str. Filatov nr. 11, cu destinația „drum public” 2016-09-15 18
34 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Molnar Ioan, d/na. Molnar Erika - Etelka, d-na.Molnar Anna – Maria, d-na. Molnar Monika – Tunde și d-na. Molnar Ana, pentru suprafața de 46 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194925, situat în mun. Oradea, în zona str. Strugurilor nr. 8/A, cu destinația „drum public”. 2016-09-15 18
35 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Racz Jozsef, d-na. Racz Erika, dl Szabo Albert și d-na. Szabo Erzsebet pentru suprafața de 59 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 179946, situat în mun. Oradea, în zona str. Plantelor nr. 36, cu destinația „drum public”. 2016-09-15 18
36 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl Scurt Ioan-Eugen, pentru suprafața de 157 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194835, situat în mun. Oradea, în zona str. Plaiului nr. 13/A cu destinația „drum public”. 2016-09-15 18
37 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Ștef Sebastian - Mihai, pentru suprafața de 139 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195573 situat în mun. Oradea, în zona str. Caișilor nr. 55, cu destinația „drum public”. 2016-09-15 18
38 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de d-na. Zanfir Aurelia – Georgeta referitor la suprafața de 166 mp teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 194659 – Oradea, situat în mun. Oradea, în str. Ion Mihalache, cu destinația „drum public” 2016-09-15 18
39 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea unor spații destinate Organizațiilor Non - Profit în incinta Cetății Oradea. 2016-09-15 18
40 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea și completarea prevederilor HCL nr. 104/2016, pentru spațiile comerciale/terenurile/bunurile situate în incinta Cetății Oradea în vederea desfășurării de activități economice. 2016-09-15 18
41 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr. 784/2015 privind aprobarea unor măsuri pentru locuințele proprietate privată a Statului Român construite de Agenția Națională pentru Locuințe. 2016-09-15 18
52 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr. 600/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a OUG nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical. 2016-09-15 18
53 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr. 684/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietatea privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea. 2016-09-15 14
54 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea unor spații destinate ONG, respectiv pentru aprobarea încheierii/prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către ONG-uri (asociații, fundații, uniuni, ligi, artiști etc.) complet.pct. 54.pdf 2016-09-15 18
55 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea măsurii administrative pentru evacuarea familiei Otvos Ramona – Melinda din Centrul de Cazare Temporară nr. 2, str. Atelierelor nr. 13, ap. 21 2016-09-15 18
56 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea locuințelor sociale și din fondul locativ de stat persoanelor înscrise pe lista de priorități, aprobată prin HCL nr. 830/2015 2016-09-15 18
57 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 20718/20.10.2014, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, în incinta Complexului Multifuncțional cu parcaje supraetajate – parter, str. Tribunalului nr. 8, deținut de către Direcția Națională Anticorupție. 2016-09-16 18
59 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Sală sport polivalentă cu capacitate de 5000 locuri, municipiul Oradea, județul Bihor”, precum și abrogarea HCL nr. 199/31.03.2016 2016-09-16 18
67 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acordarea unui drept de servitute de trecere, provizorie, cu piciorul și auto, pe o lățime de 5 m și o lungime de 38 m, din terenul identificat cu nr. Cad. 188154 – Oradea, proprietate publică a mun. Oradea, situat în incinta Parcului Industrial Oradea II, în favoarea imobilului – teren, identificat cu nr. cad. 12513, înscris în CF nr. 151983 – Oradea, proprietatea d-l Oanță Romeo – Mircea. 2016-09-16 18
68 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp teren înscris în CF nr. 180066 – Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Victor Papilian nr. 27 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Trip Cristina – Rodica. 2016-09-16 18
69 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 313 mp, reprezentând ”drum de acces” – proprietate publică a municipiului Oradea situat pe str. B-dul. Decebal. 2016-09-16 18
70 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea deschierii a 4 (patru) coli dde Carte Funciară nentru nr. cad. 195924, 195034, 195963 și 195967 reprezentând teren extravilan, proprietatea publică a mun. Oradea, cu destinația ”drum în extravilan”. 2016-09-16 18
71 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Popa Bogdan – Adrian și d-na. Iosif Roxana - Diana, pentru suprafața de 157 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195250 situat în mun. Oradea, în zona str. Sofiei nr. 38/D, cu destinația „drum public”. 2016-09-16 18
72 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Marian Ovidiu și soția sa d-na. Marian Elena - Cristina, respectiv d-na. Crăciun Florina - Lăcrămioara pentru suprafața de 57 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195273 situat în mun. Oradea, în zona Cartier Podgoria pe str. Kabos Endre, cu destinația „drum public”. 2016-09-16 18
73 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Micle Gheorghe – Viorel și d-na. Micle Marcela – Niculina, pentru suprafața de 42 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195380 situat în mun. Oradea, în zona str. Branului nr. 19, cu destinația „drum public”. 2016-09-16 18
74 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Schmidh Istvan - Robert, pentru suprafața de 9 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195485 situat în mun. Oradea, în zona str. Piersicilor nr. 50/E, cu destinația „drum public”. 2016-09-16 18
75 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Gombos Cristian și soția sa d-na. Gomboș Camelia - Daniela, pentru suprafața de 37 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195367 situat în mun. Oradea, în zona str. Branului, cu destinația „drum public”. 2016-09-16 18
76 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind schimbarea destinației unor spații situate în municipiul Oradea, aflate în aministrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea. 2016-09-16 18
80 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind închirierea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. M. Viteazul nr. 2, identificat prin CF nr. 31861 Oradea nr. topo 3124/6/I – imobil în care își desfășoară activitatea Școala cu clasele I – VIII „Nicolae Bălcescu” Oradea. 2016-09-19 19
85 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 728 mp, situat în Oradea pe str. Pionierilor nr. 15, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării din această suprafață, prin negociere directă, a cotei de 482 mp teren, în favoarea soților Micula Gheroghe și Micula Ana. 2016-09-19 18
86 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.703 mp, reprezentând teren, proprietate privată a mun. Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Ogorului FN. 2016-09-19 18

II. DIRECȚIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
42 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în administrare societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a bunului rezultat ca urmare a implementării investiției ”Alimentare cu energie electrică pentru organizarea de șantier în Parcul Industrial Eurobusiness Oradea”. complet.pct. 42.pdf 2016-09-15 18
43 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea proprietarilor imobilelor de pe strada Cornițelului nr. 1, 2A și 3 constând în infrastructură de alimentare cu energie termică. 2016-09-15 18
44 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 2.522 mp cu societatea Cezar Paper SRL. complet.pct. 44.pdf 2016-09-15 18
48 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului Oradea, bugetului creditelor interne și externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 30 iunie 2016. 2016-09-15 18
49 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare locală Oradea SA de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 4.376 mp cu societatea Lutech Expert SRL. complet.pct. 49.pdf 2016-09-15 18
51 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind stabilirea redevenței datorată municipiului Oradea de către societatea Termoficare Oradea SA pentru bunurile date în concesiune în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr.1/196/06.08.2013. 2016-09-15 18
62 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea retragerii Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA (fostă Eurobusiness Parc Oradea SRL) din Societatea Parcuri Industriale Bihor SRL ca urmare a neatingerii scopului pentru care a fost aceasta din urmă înființată și a nerealizării obiectului principal de activitate. 2016-09-16 14
63 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în vederea identificării oportunităților de colaborare sau de asociere cu autorități publice locale din județul Bihor interesate în înființarea și/sau administrarea parcurilor industriale. 2016-09-16 14
78 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016 complet.pct. 78.pdf 2016-09-16 14
81 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2016. complet.pct. 81.pdf 2016-09-19 14
82 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării din partea societății Andreas Stihl Motounelte SRL. 2016-09-19 18
83 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea majorării cotizației anuale datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio de către Municipiul Oradea. 2016-09-19 14
84 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea listei de investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2016. 2016-09-19 14
90 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Anexelor 14 și 38 a HCL nr. 712/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016. 2016-09-20 14

III. DIRECȚIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
45 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea locurilor de așteptare a clienților sau de staționare a taxiurilor din municipiul Oradea. 2016-09-15 18
46 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea achiziției privind serviciile de tăieri arbori și arbuști, scoaterea cioatelor, intervenție cu tăieri de orice fel în coroana arborilor și arbuștilor și defrișarea vegetației arbustive și arboricole din municipiul Oradea finalizată cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani cuprinzând 2 loturi (lot 1 și lot 2) 2016-09-15 18
50 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind trecerea unor sectoare de drumuri județene situate în intravilanul municipiului Oradea, aparținând domeniului public al Județului Bihor, în administrarea Municipiului Oradea. 2016-09-15 18
58 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea din municipiul Oradea. 2016-09-16 14
60 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaâi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,, Reabilitare rețea de apă cu branșamente existente pe strada Fluierașului și Sturzului, municipiul Oradea.. 2016-09-16 14
61 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaâi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Extindere rețea de apă și canalizare menajeră pe strada Gheorghe Doja,, 2016-09-16 14

IV. ARHITECT SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
47 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.D. – construire spălătorie auto și împrejmuire str. Calea Borșului, nr. Cad. 160707 – Oradea. 2016-09-15 14
77 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru respingerea proiectului de hotărâre privind protejarea monumentelor istorice indiferent de regimul lor de proprietate. 2016-09-16 14
88 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea completării și modificării HCL nr. 663/2015 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în „Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea” precum și în alte perimetre considerate prioritare pct. 88 anexa.pdf 2016-09-19 14

V. BIROUL RRESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
64 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea. 2016-09-16 14

VI. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
65 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea, completarea și republicarea ”Regulamentului privind serviciile publice, parcurile și zonele verzi, norme specifice privind protecția mediului”, aprobat prin HCL 725/2006, abrogat parțial prin HCL 429/2009 și modificat prin HCL 760/2009. 2016-09-16 18
66 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind însușirea rapoartelor de evaluare a imobilelor, care fac obiectul compensării în temeiul Legii nr. 10/2001 – republicată, actualizată. 2016-09-16 18
87 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public, în domeniul privat al mun. Oradea, a suprafeței totale de 66.657 mp teren arabil, situat în intravilanul municipiului Oradea, str. Matei Corvin FN. 2016-09-19 18
91 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea. Anexa pct.91.xls 2016-09-20 14

VII. DIRECȚIA MONITORIZARE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE SI ORGANIZARE EVENIMENTE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
79 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind prelungirea contractului de comodt pentru spațiul situat la etajul I din imobilul situat în Oradea, str. Primăriei nr. 3 în favoarea Clubului Sportiv Municipal Oradea, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioară automată pe bază de act adițional. 2016-09-19 18

VIII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
89 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind prelungirea termenului de finalizare a proiectului „Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Unirii, Oradea, jud. Bihor” până la 01.11.2016. 2016-09-20 18

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 20 septembrie 2016

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert