Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 21 decembrie 2017

Vineri , 15 Decembrie 2017, 12:52

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 21 decembrie 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 21 decembrie 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 21 decembrie 2017

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 21.12.2017 ORA 14:00

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

 

MIERCURI  20.12.2017  COMISIA BUGET    -   ORA  12,00  SALA MARE

 

MIERCURI  20.12.2017  COMISIA JURIDICĂ  - ORA  12,00  SALA MARE

 

MIERCURI  20.12.2017  COMISIA URBANISM -   ORA 12,00  SALA MARE

 

MIERCURI  20.12.2017  COMISIA  SOCIALĂ  -  ORA  14,00  SALA MICĂ

MIERCURI  20.12.2017  COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   - ORA 14,00 SALA MICĂ

 

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar

I. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor stăzi nou create în municipiul Oradea situate în zona Calea Sântandrei 2017-12-15 14
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă și împrejmuire teren str. Cartier Podgoria, nr. 3B nr. Cad. 198333, 198334 - Oradea 2017-12-15 14
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru locuințe individuale și funcțiuni complementare str. Plantelor nr. cad. 152140, 152141 – Oradea. 2017-12-19 14
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Cosntruire cabinet stomatologic și locuință de serviciu D+P, str. Făcliei nr. Cad. 196286 - Oradea 2017-12-20 14
449 Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării și modificării Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza municipiului Oradea. 2017-12-20 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de achizitie pentru amenajare, modernizare, extindere si executare a lucrarilor specifice spatiilor verzi si domeniului public din Municipiul Oradea care nu sunt in administrarea altor structuri din cadrul Primariei Municipiului Oradea sau persoane juridice subordonate Consiliului Local, finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani, cuprinzand lot 4 – Sector 4 2017-12-15 14
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea de apă și canal pluvial pe strada Teatrului, municipiul Oradea” 2017-12-15 14
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea intocmirii unui act aditional la contractul de concesiune nr.106.588/22.01.2008 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea privind realizarea si completarea investitiilor asumate de catre Societatea RER Ecologic Service Oradea SA până la epuizarea sumei stabilite prin Hotararea Consilului local nr.310 din 28 mai 2015, conform Anexei 1. 2017-12-18 18

III. ASCO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2018 - Amplasamentele unde se vor repartiza orele de muncă pentru beneficiarii de ajutor social din municipiul Oradea. 2017-12-18 14

IV. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act aditional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 31.12.2017. 2017-12-18 18
8 Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea Societății Prima Kapital Project SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe strada Sucevei nr. 4A. 2017-12-18 14
10 Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile Termoficare Oradea SA și RER Ecologic Service Oradea SA ca urmare a demisiei d-lui Adrian Revnic. 2017-12-19 14
11 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe, în vederea scoaterii din funcțiune. 2017-12-19 18
12 Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 988/27.11.2017 privind luarea de măsuri pentru ducerea la îndeplinire a celor dispuse de Camera de Conturi Bihor prin Deciziile nr. 22/2017 și nr. 11/2017 referitor la redevența datorată mun. Oradea de către operatorul A.D.P. SA. 2017-12-19 14
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare ce urmează a fi încheiat între mun. Oradea, Colegiul Economic Partenie Cosma și Clubul Sportiv Municipal Oradea. 2017-12-19 18
42 Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea Bisericii Penticostale Ekklesia constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe strada Nufărului nr. 121W 2017-12-20 14
58 Proiect de hotărâre privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia în numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 9.106 mp cu societatea Aurel & Dorina Trans SRL 2017-12-20 14
59 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota “pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 21 decembrie 2017 (prima convocare) şi în data de 22 decembrie 2017 (a doua convocare) 2017-12-20 14
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii dlui Sere Șerban Traian în calitate de reprezentant al Municipiului Oradea în Consiliul de Supraveghere al societății Distrigaz Vest SA Oradea 2017-12-20 14
61 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ aflat în administrarea Spitalului Clinic Municipal “dr. Gavril Curteanu’’ Oradea, în vederea scoaterii din funcţiune 2017-12-20 18
62 Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru încetarea activității institutiei publice de interes local Poliția Locală Oradea și preluarea activității acesteia de către Primăria Municipiului Oradea 2017-12-20 14
63 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. 1 Decembrie, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 63 c.pdf 2017-12-21 14
64 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. 1 Decembrie, Nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-21 14
65 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. 1 Decembrie, Nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 65 c.pdf 2017-12-21 14
66 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 66 c.pdf 2017-12-21 14
67 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 67 c.pdf 2017-12-21 14
68 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 37, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 68 c.pdf 2017-12-21 14
69 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 38, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 69 c.pdf 2017-12-21 14
70 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre, Nr. 42, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 70 c.pdf 2017-12-21 14
71 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 71 c.pdf 2017-12-21 14
72 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 72 c.pdf 2017-12-21 14
73 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-21 14
74 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 74 c.pdf 2017-12-21 14
75 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Armatei Romane, Nr. 20, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 75 c.pdf 2017-12-21 14
76 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Avram Iancu, Nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 76 c.pdf 2017-12-21 14
77 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Avram Iancu, Nr. 20, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 77 c.pdf 2017-12-21 14
78 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Borsului, Nr.51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 78 c.pdf 2017-12-21 14
79 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Aradului, Nr. 89G, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 79 c.pdf 2017-12-21 14
80 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Aradului, Nr. 93D, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 80 c.pdf 2017-12-21 14
81 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Maresal Al. Averescu, Nr. 47, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 81 c.pdf 2017-12-21 14
82 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Maresal Al. Averescu, Nr. 59, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 82 c.pdf 2017-12-21 14
83 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cazarmii, Nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 83 c.pdf 2017-12-21 14
84 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cerbului, Nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 84 c.pdf 2017-12-21 14
85 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Clujului, Nr. 100, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 85 c.pdf 2017-12-21 14
86 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Clujului, Nr. 205, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 86 c.pdf 2017-12-21 14
87 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Clujului, Nr. 95, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 87 c.pdf 2017-12-21 14
88 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. C-tin Dobrogeanu Gherea, Nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 88 c.pdf 2017-12-21 14
89 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Corneliu Baba, Nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-21 14
90 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, NR. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 90 c.pdf 2017-12-21 14
91 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 34, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 91 c.pdf 2017-12-21 14
92 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 44, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 92 c.pdf 2017-12-21 14
93 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 45, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 93 c.pdf 2017-12-21 14
94 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 54, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 94 c.pdf 2017-12-21 14
95 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 70, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 95 c.pdf 2017-12-21 14
96 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 72, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 96 c.pdf 2017-12-21 14
97 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 73, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 97 c.pdf 2017-12-21 14
98 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 80, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 98 c.pdf 2017-12-21 14
99 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 82, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 99 c.pdf 2017-12-21 14
100 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 84, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 100 c.pdf 2017-12-21 14
101 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Decebal, Nr. 55, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 101 c.pdf 2017-12-21 14
102 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Decebal, Nr. 94, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 102 c.pdf 2017-12-21 14
103 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 115B, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-21 14
104 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 73, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-21 14
105 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 105 c.pdf 2017-12-21 14
106 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu, Nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 106 c.pdf 2017-12-21 14
107 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 107 c.pdf 2017-12-21 14
108 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 108 c.pdf 2017-12-21 14
109 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 59, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 109 c.pdf 2017-12-21 14
110 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. General Traian Mosoiu, Nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 110 c.pdf 2017-12-21 14
111 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. General Traian Mosoiu, Nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 111 c.pdf 2017-12-21 14
112 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Gheorghe Dima, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 112 c.pdf 2017-12-21 14
113 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Gheorghe Lazar, Nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 113 c.pdf 2017-12-21 14
114 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Gheorghe Sincai, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 114 c.pdf 2017-12-21 14
115 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ion Creanga Nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 115 c.pdf 2017-12-21 14
116 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iosif Vulcan Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 116 c.pdf 2017-12-21 14
117 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 117 c.pdf 2017-12-21 14
118 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 118 c.pdf 2017-12-21 14
119 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 119 c.pdf 2017-12-21 14
120 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 66, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 120 c.pdf 2017-12-21 14
121 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 121 c.pdf 2017-12-21 14
122 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Jean Calvin, Nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 122 c.pdf 2017-12-21 14
123 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Lamaitei, Nr. 9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 123 c.pdf 2017-12-21 14
124 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Matei Corvin, Nr. 51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 124 c.pdf 2017-12-21 14
125 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mestesugarilor Nr. 19A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 125 c.pdf 2017-12-21 14
126 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 126 c.pdf 2017-12-21 14
127 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 127 c.pdf 2017-12-21 14
128 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 61, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 128 c.pdf 2017-12-21 14
129 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 61A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 129 c.pdf 2017-12-21 14
130 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 68, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 130 c.pdf 2017-12-21 14
131 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 36, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 131 c.pdf 2017-12-21 14
132 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 8A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 132 c.pdf 2017-12-21 14
133 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 133 c.pdf 2017-12-21 14
134 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 42, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 134 c.pdf 2017-12-21 14
135 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Onestilor, Nr. 20A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 135 c.pdf 2017-12-21 14
136 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Petofi Sandor, Nr. 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 136 c.pdf 2017-12-21 14
137 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Poet Panait Cerna, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-21 14
138 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 19, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 138 c.pdf 2017-12-21 14
139 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 20, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 139 c.pdf 2017-12-21 14
140 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 140 c.pdf 2017-12-21 14
141 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 34, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 141 c.pdf 2017-12-21 14
142 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 41, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 142 c.pdf 2017-12-21 14
143 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 48, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 143 c.pdf 2017-12-21 14
144 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 144 c.pdf 2017-12-21 14
145 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 40, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 145 c.pdf 2017-12-21 14
146 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 48, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 146 c.pdf 2017-12-21 14
147 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 147 c.pdf 2017-12-21 14
148 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 54, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 148 c.pdf 2017-12-21 14
149 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 87, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 149 c.pdf 2017-12-21 14
150 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Rosiorilor, Nr. 2A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 150 c.pdf 2017-12-21 14
151 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Samuil Micu-Klein Nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 151 c.pdf 2017-12-21 14
152 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Semenicului, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 152 c.pdf 2017-12-21 14
153 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Sfantul Apostol Andrei, Nr. 23, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 153 c.pdf 2017-12-21 14
154 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Stefan Simion Nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 154 c.pdf 2017-12-21 14
155 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 61, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 155 c.pdf 2017-12-21 14
156 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 73, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 156 c.pdf 2017-12-21 14
157 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian, Nr. 15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 157 c.pdf 2017-12-21 14
158 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian, Nr. 7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 158 c.pdf 2017-12-21 14
159 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 159 c.pdf 2017-12-21 14
160 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 160 c.pdf 2017-12-21 14
161 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 161 c.pdf 2017-12-21 14
162 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 25, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 162 c.pdf 2017-12-21 14
163 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 163 c.pdf 2017-12-21 14
164 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 35, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 164 c.pdf 2017-12-21 14
165 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 38, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 165 c.pdf 2017-12-21 14
166 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 40, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 166 c.pdf 2017-12-21 14
167 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 167 c.pdf 2017-12-21 14
168 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 168 c.pdf 2017-12-21 14
169 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Calea Aradului nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-21 14
170 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Calea Aradului nr.78, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-21 14
171 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,P-ța 1 Decembrie nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 171 c.pdf 2017-12-21 14
172 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,P-ța 1 Decembrie nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 172 c.pdf 2017-12-21 14
173 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,P-ța 1 Decembrie nr.9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 173 c.pdf 2017-12-21 14
174 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 174 c.pdf 2017-12-21 14
175 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre Nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 175 c.pdf 2017-12-21 14
176 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ady Endre nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 176 c.pdf 2017-12-21 14
177 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Aleea Emanuil Gojdu nr.2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-21 14
178 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Alexandru Roman nr.2/G, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-21 14
179 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Anton Bacalbasa nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 179 c.pdf 2017-12-21 14
180 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Apateului nr.35, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 180 c.pdf 2017-12-21 14
181 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Aviatorilor nr.41, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 181 c.pdf 2017-12-21 14
182 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Bacăului nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 182 c.pdf 2017-12-21 14
183 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Bacăului nr.8 / Mociulschi nr.18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 183 c.pdf 2017-12-21 14
184 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Bradului nr.27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 184 c.pdf 2017-12-21 14
185 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Chimiei nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 185 c.pdf 2017-12-21 14
186 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ciheiului nr.53, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 186 c.pdf 2017-12-21 14
188 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Crișului nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 188 c.pdf 2017-12-21 14
190 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Eforiei nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 190 c.pdf 2017-12-21 14
191 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Emil Racoviță nr.28, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 191 c.pdf 2017-12-21 14
192 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 192 c.pdf 2017-12-21 14
193 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 193 c.pdf 2017-12-21 14
194 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 194 c.pdf 2017-12-21 14
195 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.29, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 195 c.pdf 2017-12-21 14
196 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 196 c.pdf 2017-12-21 14
197 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Mihai Pavel nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 197 c.pdf 2017-12-21 14
198 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep.Sulyok Istvan nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 198 c.pdf 2017-12-21 14
199 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Gen.L.Mociulschi nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 199 c.pdf 2017-12-21 14
200 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Gen.L.Mociulschi nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 200 c.pdf 2017-12-21 14
201 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Gen.L.Mociulschi nr.16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 201 c.pdf 2017-12-21 14
202 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. George Cosbuc nr.3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 202 c.pdf 1970-01-01 14
203 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. George Enescu nr.24/A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 203 c.pdf 1970-01-01 14
204 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Henrik Ibsen, nr. 79, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 204 c.pdf 1970-01-01 14
205 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. I.C.Bratianu Nr.14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 205 c.pdf 1970-01-01 14
206 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Independenței nr.11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 206 c.pdf 1970-01-01 14
207 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Independenței nr.13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 207 c.pdf 1970-01-01 14
208 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Independentei nr.24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 208 c.pdf 1970-01-01 14
209 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ioan Budai Deleanu nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 209 c.pdf 1970-01-01 14
210 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ion Heliade Radulescu nr.28, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 210 c.pdf 1970-01-01 14
211 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ion Ratiu nr.17A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 1970-01-01 14
212 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Iuliu Maniu nr.24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 212 c.pdf 1970-01-01 14
213 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Izvorului nr.60, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 213 c.pdf 1970-01-01 14
214 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Jokai Mor nr.2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 214 c.pdf 1970-01-01 14
215 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Libertatii nr.56, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 215 c.pdf 1970-01-01 14
216 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Liszt Ferenc nr.21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 216 c.pdf 1970-01-01 14
217 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mărăști nr.1/A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 1970-01-01 14
218 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mărăști nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 218 c.pdf 1970-01-01 14
219 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr.240, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 219 c.pdf 1970-01-01 14
220 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mediasului nr.32, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 220 c.pdf 1970-01-01 14
221 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mestecanisului nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 221 c.pdf 2017-12-22 14
222 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mestecanisului nr.3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 222 c.pdf 2017-12-22 14
223 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mimozei nr.6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 223 c.pdf 2017-12-22 14
224 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mimozei nr.8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 224 c.pdf 2017-12-22 14
225 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Molidului nr.59, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 225 c.pdf 2017-12-22 14
226 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Nicolaus Olahus nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 226 c.pdf 2017-12-22 14
227 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Octavian Goga nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 227 c.pdf 2017-12-22 14
228 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Olteniei 51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 228 c.pdf 2017-12-22 14
229 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Oneștilor nr.38, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 229 c.pdf 2017-12-22 14
230 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Pacii nr.30, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 230 c.pdf 2017-12-21 14
231 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Parcului Nr.2A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 231 c.pdf 1970-01-01 14
232 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Plevnei nr.9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 232 c.pdf1515665424_pct. 232 c.pdf 1970-01-01 14
233 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Poet Andrei Muresanu nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 233 c.pdf 1970-01-01 14
234 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Postavarului nr.14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 234 c.pdf 1970-01-01 14
235 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Principatele Unite nr.40, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 235 c.pdf 1970-01-01 14
236 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Republicii nr.15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 236 c.pdf1515665564_pct. 236 c.pdf 1970-01-01 14
237 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Republicii nr.49, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 237 c.pdf 1970-01-01 14
238 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Rimanoczy Kalman nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 238 c.pdf 1970-01-01 14
239 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Rimanoczy Kalman nr.13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 239 c.pdf 1970-01-01 14
240 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Rimanoczy Kalman nr.14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 240 c.pdf 1970-01-01 14
241 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Samuil Micu Klein nr.7, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 241 c.pdf 1970-01-01 14
242 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Samuil Micu Klein nr.9, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 242 c.pdf 1970-01-01 14
243 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Sebesului nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 243 c.pdf 1970-01-01 14
244 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Zaharia Stancu nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 244 c.pdf 1970-01-01 14
245 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Stefan Octavian Iosif nr.26, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 245 c.pdf 1970-01-01 14
246 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ștefan Simion nr.14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 246 c.pdf 2017-12-21 14
247 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ștefan Simion nr.42, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 247 c.pdf 2017-12-22 14
248 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Sucevei nr.75, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-22 14
249 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Timotei Cipariu nr.1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 249 c.pdf 2017-12-22 14
250 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Tudor Vladimirescu nr.29, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 250 c.pdf 2017-12-22 14
251 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Tudor Vladimirescu nr.39, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 251 c.pdf 2017-12-22 14
252 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Vlădeasa nr.10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-22 14
253 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ady Endre nr.8, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 253 c.pdf 2017-12-22 14
254 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ady Endre nr.27, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 254 c.pdf 1970-01-01 14
255 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Arany Janos nr.1, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 255 c.pdf 1970-01-01 14
256 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Arany Janos nr.17, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 256 c.pdf 1970-01-01 14
257 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Bradului nr.19, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 257 c.pdf 1970-01-01 14
258 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Bradului nr.32, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 258 c.pdf 1970-01-01 14
259 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Bradului nr.36, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 259 c.pdf 1970-01-01 14
260 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ciheiului,nr.35, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 260 c.pdf 1970-01-01 14
261 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Crișului nr.15, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 1970-01-01 14
262 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Dunărea nr.18, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 262 c.pdf 1970-01-01 14
263 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ep.Mihai Pavel nr.3, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 1970-01-01 14
264 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ep.Mihai Pavel nr.18, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 264 c.pdf 1970-01-01 14
265 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Independenței nr.5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 265 c.pdf 1970-01-01 14
266 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Ioan Budai Deleanu nr.2, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 1970-01-01 14
267 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iosif Vulcan nr.14, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 267 c.pdf 1970-01-01 14
268 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mestecănișului nr.5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 268 c.pdf 1970-01-01 14
269 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mimozei nr.9, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 269 c.pdf 1970-01-01 14
270 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Pescărușului nr.24, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 270 c.pdf 1970-01-01 14
271 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Păcii nr.25 / Crizantemei nr.5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 271 c.pdf 1970-01-01 14
272 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Poet Andrei Mureșanu nr.1, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 272 c.pdf 1970-01-01 14
273 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Samuil Micu Klein nr.3, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 273 c.pdf 1970-01-01 14
274 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Samuil Micu Klein nr.10, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 274 c.pdf 1970-01-01 14
275 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Armatei Romane, Nr. 12, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 275 c.pdf 2017-12-21 14
276 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Calea Maresal Al. Averescu, Nr. 35, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 276 c.pdf 2017-12-21 14
277 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Clujului, Nr. 159, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 277 c.pdf 2017-12-21 14
278 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 12, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 278 c.pdf 2017-12-21 14
279 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 27, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 1970-01-01 14
280 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 47, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 280 c.pdf 1970-01-01 14
281 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Cuza Voda, Nr. 6, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 281 c.pdf 2017-12-21 14
282 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Decebal, Nr. 122, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 282 c.pdf 2017-12-21 14
283 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Doctor Louis Pasteur, Nr. 71, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 2017-12-21 14
284 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Episcop Roman Ciorogariu, Nr. 15, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 2017-12-21 14
285 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 65, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 285 c.pdf 2017-12-21 14
286 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, Nr. 67, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 286 c.pdf 2017-12-21 14
287 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 18, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 287 c.pdf 2017-12-21 14
288 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 53, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 288 c.pdf 2017-12-21 14
289 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Nicolae Jiga, Nr. 34, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 289 c.pdf 2017-12-21 14
290 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 22, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 290 c.pdf 2017-12-21 14
291 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Primariei, Nr. 5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 2017-12-21 14
292 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 71, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 292 c.pdf 2017-12-21 14
293 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, Nr. 73, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 293 c.pdf 2017-12-21 14
294 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Sucevei, Nr. 67, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 294 c.pdf 2017-12-21 14
295 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Szigligeti Ede, Nr. 1, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 295 c.pdf 2017-12-21 14
296 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Szigligeti Ede, Nr. 5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 296 c.pdf 2017-12-21 14
297 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Traian, Nr. 14, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 297 c.pdf 2017-12-21 14
298 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 58, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 298 c.pdf 2017-12-21 14
299 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Mihai Eminescu, Nr. 67, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 299 c.pdf 2017-12-21 14
300 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Rovine, Nr. 2, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 300 c.pdf 2017-12-21 14
301 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Str. Teatrului, Nr. 5, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 pct. 301 c.pdf 2017-12-21 14
302 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Independentei, nr. 1, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
303 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Independentei, nr. 13, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
304 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Madach Imre, nr. 1, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
305 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Madach Imre, nr. 1-5, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
306 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Patriotilor, nr. 2, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
307 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. P-ta Unirii, nr. 2-4, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
308 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. P-ta Unirii, nr. 5, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
309 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, nr. 3-5, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
310 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, nr. 5, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
311 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, nr. 16, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
312 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitelor pe clădire și teren pentru imobilul situat în Oradea, Str. Republicii, nr. 29, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
313 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14605, CF 185429, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
314 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14606, CF 185431, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
315 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14607, CF 185432, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
316 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 16450, CF 184417, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
317 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 16409, CF 184414, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
318 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 16424, CF 184420, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
319 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14436, CF 187173, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
320 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14437, CF 185485, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
321 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14438, CF 185486, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
322 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 12, nr. cadastral 14439, CF 182017, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
323 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. EROULUI NECUNOSCUT NR. 31, nr. cadastral 160388, CF 160388, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
324 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 288/C, nr. cadastral 161986, CF 161986, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
325 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 243, nr. cadastral 2504, CF 1352, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
326 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 175630, CF 175630, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
327 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 164932, CF 164932, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
328 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI FN, nr. cadastral 164933, CF 164933, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
329 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI FN, nr. cadastral 161272, CF 161272, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
330 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. PETRU RARES NR. 1, nr. cadastral 12112, CF 152371, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
331 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ADEVARULUI NR. 8, nr. cadastral 14864, CF 164321, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
332 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. N.BELDICEANU NR. 47, nr. cadastral 169712, CF 169712, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
333 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 37, nr. cadastral 8561, CF 150463, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
334 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI FN, nr. cadastral 192992, CF 192992, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
335 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. PLANTELOR NR. 2, nr. cadastral 164367, CF 164367, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
336 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. AUREL COVACI NR. 48, nr. cadastral 153638, CF 153638, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
337 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. AUREL COVACI NR. 49, nr. cadastral 155462, CF 155462, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
338 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. IOAN POP RETEGANUL FN, nr. cadastral 168876, CF 168876, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
339 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. FRANZ JOSEPH HAYDN FN, nr. cadastral 19896, CF 154000, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
340 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. EP. IOAN ALEXI NR. 31, nr. cadastral 164638, CF 164638, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
341 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153923, CF 153923, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
342 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153934, CF 153934, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
343 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153946, CF 153946, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
344 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6944, CF 153950, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
345 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6945, CF 153953, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
346 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI NR. 209, nr. cadastral 6946, CF 153955, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
347 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 121O, nr. cadastral 3961/11, CF 184740, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
348 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 121O, nr. cadastral 3961/12, CF 184741, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
349 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 68E, nr. cadastral 157323, CF 157323, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
350 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 68F, nr. cadastral 157325, CF 157325, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
351 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 122, nr. cadastral 7869, CF 157327, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
352 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 83, nr. cadastral 16499, CF 157316, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
353 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 47A, nr. cadastral 171876, CF 171876, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
354 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. TOMPA MIHALY NR.1, nr. cadastral 2871/3, CF 177153, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
355 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 139, nr. cadastral 16440, CF 164740, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
356 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 151, nr. cadastral 6608/7, CF 197889, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
357 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 151, nr. cadastral 6608/6, CF 197890, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
358 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 151, nr. cadastral 6608/5, CF 197888, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
359 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 121(I), nr. cadastral 163659, CF 163659, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
360 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153923, CF 153923, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
361 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153934, CF 153934, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
362 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153946, CF 153946, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
363 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6944, CF 153950, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
364 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6945, CF 153953, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
365 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI NR. 209, nr. cadastral 6946, CF 153955, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
366 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI FN, nr. cadastral 188904, CF 188904, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
367 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA ARADULUI/CALEA SANTANDREI FN, nr. cadastral 195388, CF 195388, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
368 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153923, CF 153923, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
369 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153934, CF 153934, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
370 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 153946, CF 153946, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
371 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6944, CF 153950, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
372 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. RADAUTILOR FN, nr. cadastral 6945, CF 153953, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
373 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CLUJULUI NR. 209, nr. cadastral 6946, CF 153955, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
374 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CALEA CLUJULUI NR. 10, nr. cadastral 194518, CF 194518, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
375 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 64, nr. cadastral 185088, CF 185088, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
376 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. AMERICII NR. 1, nr. cadastral 1359/19, CF 167977, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
377 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. AMERICII NR. 1, nr. cadastral 1359/18, CF 167976, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
378 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. NUFARULUI NR. 155B, nr. cadastral 6110/2, CF 181658, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
379 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. CIHEIULUI NR. 126, nr. cadastral 175679, CF 175679, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
380 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. BORSULUI FN, nr. cadastral 188904, CF 188904, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
381 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe terenul situat în Oradea, str. OGORULUI NR. 125, nr. cadastral 151481, CF 151481, ca urmare a identificării terenurilor neîngrijite în urma aplicării prevederilor HCL nr. 794/2016 2017-12-21 14
382 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. ADY ENDRE, nr. 53, în baza HCL 827/2017 pct. 382 c.pdf 2017-12-21 14
383 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. ADY ENDRE, nr. 63, în baza HCL 827/2017 pct. 383 c.pdf 2017-12-21 14
384 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. BARBU STEFANESCU DELAVRANCEA, nr. 37, în baza HCL 827/2017 pct. 384 c.pdf 2017-12-21 14
385 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. CUZA VODA, nr. 33, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
386 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. CUZA VODA, nr. 35, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
387 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. EPISCOP ROMAN CIOROGARIU, nr. 46, în baza HCL 827/2017 pct. 387 c.pdf 2017-12-21 14
388 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. ION C. BRATIANU, nr. 20, în baza HCL 827/2017 pct. 388 c.pdf 2017-12-21 14
389 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. IULIU MANIU, nr. 35, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
390 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. IULIU MANIU, nr. 63, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
391 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. IULIU MANIU, nr. 75, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
392 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. LOUIS PASTEUR, nr. 7, în baza HCL 827/2017 pct. 392 c.pdf 2017-12-21 14
393 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. MIHAI VITEAZU, nr. 6, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
394 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. OLTENIEI, nr. 60, în baza HCL 827/2017 pct. 394 c.pdf 2017-12-21 14
395 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. PETOFI SANDOR, nr. 18, în baza HCL 827/2017 pct. 395 c.pdf 2017-12-21 14
396 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. SF. APOSTOL ANDREI, nr. 22, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
397 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 cu 50% a impozitului pe terenul construibil situat în Oradea, str. SUCEVEI, nr. 21, în baza HCL 827/2017 2017-12-21 14
398 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. 1 Decembrie nr. 4 - 6, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-22 14
399 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Apateului nr. 47, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 399 c.pdf 2017-12-22 14
400 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Belsugului nr. 16, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 400 c.pdf 2017-12-22 14
401 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ciprian Porumbescu nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 401 c.pdf 2017-12-22 14
402 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Clujului nr. 95, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 402 c.pdf 2017-12-22 14
403 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Cuza Voda nr. 22, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 403 c 1.pdfpct. 403 c 2.pdf 2017-12-22 14
404 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Eftimie Murgu nr. 43A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 404 c.pdf 2017-12-22 14
405 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 25, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 405 c.pdf 2017-12-22 14
406 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ep. Roman Ciorogariu nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 406 c.pdf 2017-12-22 14
407 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Libertății nr.2/ Pța Ferdinand 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-22 14
408 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Gheorghe Sincai nr. 8, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 408 c.pdf 2017-12-22 14
409 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Grivitei nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 409 c.pdf 2017-12-22 14
410 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Ion Heliade Radulescu nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 410 c.pdf 2017-12-22 14
411 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Louis Pasteur nr. 42, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-22 14
412 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr. 174, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 412 c.pdf 2017-12-22 14
413 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr. 62, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 413 c.pdf 2017-12-22 14
414 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr. 74, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 414 c.pdf 2017-12-22 14
415 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Matei Corvin nr. 91, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 415 c.pdf 2017-12-22 14
416 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Mihail Kogalniceanu nr. 46, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 416 c.pdf 2017-12-22 14
417 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Nojoridului nr. 50A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 417 c.pdf 2017-12-22 14
418 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Pandurilor nr. 11, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 418 c.pdf 2017-12-22 12
419 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Plevnei nr. 15, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 419 c.pdf 2017-12-22 14
420 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Plevnei nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 420 c.pdf 2017-12-21 14
421 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Postavarului nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 421 c.pdf 2017-12-21 14
422 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Sfantul Apostol Andrei nr. 20, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 422 c.pdf 2017-12-21 14
423 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Simion Barnutiu nr. 20A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-21 14
424 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Stanisoarei nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 424 c.pdf 2017-12-21 14
425 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Stefan Simion nr. 27, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 425 c.pdf 2017-12-21 14
426 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Tepes Voda nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 426 c.pdf 2017-12-21 14
427 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Tuberozelor nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită 2017-12-21 14
428 Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2018 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea,Str. Velenta nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită pct. 428 c.pdf 2017-12-21 14
429 Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice de clădire neîngrijită si majorarea în anul 2018 cu 500% a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Oradea, Parcul Traian nr.31, în cazul nerespectării conditiilor si a perioadei de valabilitate din autorizatia de construire, conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 840/2015 2017-12-21 14
431 Proeict de hotărâre privind modificarea HCL 755/2016 privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai Societății Administrația Domeniului Public SA în Consiliul de Administrație al Societății RER Ecologic Service Oradea SA 2017-12-21 14
432 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 a HCL nr. 872/20146 privind unele măsuri în legătură cu contractual de delegare a serviciului public de adminsitrare și exploatare a piețelor agroalimentare, Grădinii Zoologice, Ștrandului Municipal, Ștrandului Ioșia Nord, WC-urilor publice și Cimitirului Municipal încheiat cu Societatea Administrația Domeniului Public SA 2017-12-21 14
450 Proiect de hotărâre privind mandatarea societății A.D.L. Oradea SA de a încheia în numele și pe seama mun. Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 6.030 mp cu societatea Benvenuti SRL. 2017-12-20 14
451 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la societatea A.D.P. SA. 2017-12-20 14
452 Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetare aprobate prin Dispoziția Primarului nr. 3490/19.12.2017 și aprobarea „Procedurii de decontare a facilităților acordate la transportul public de călători în Municipiul Oradea pentru anul 2018”. 2017-12-20 14

V. BIROUL RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea. complet pct. 14.pdf1513842010_complet pct. 14.pdf 2017-12-19 14
455 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea. 2017-12-20 14

VI. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, în suprafață de 61 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 158100, situat în mun. Oradea, Calea Clujului nr. 4, în favoarea soților Bojan Dumitru și Bojan Mariana 2017-12-19 18
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, în suprafață de 263 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 169691, situat în mun. Oradea, str. Făcliei nr. 14, în favoarea d-nei. Deac Maria și a d-lui. Deac Marius - Dan 2017-12-19 18
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, în suprafață de 266 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 199124, situat în mun. Oradea, Calea Bihorului nr. 49C, în favoarea soților Ghiuro Gavril și Ghiuro Aurora pct. 266 c.pdf 2017-12-19 18
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, reprezentând cota de 26 / 212 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 199664, situat în mun. Oradea, str. B.P. Hașdeu nr. 25, în favoarea soților Hamos Iosif și Hamos Maria - Erzsébet 2017-12-19 18
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului, reprezentând cota de 174 / 624 mp, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 196339 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Graurilor nr. 62 , în favoarea soților Lascău Dănuț și Lascău Simona - Loredana 2017-12-19 18
21 Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL nr. 654/2016, referitoare la “vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 250 mp, teren identificat cu nr. Cadastral si inscris in CF 188319 – sitat in mun. Oradea, str. Bethlen Gabor.” 2017-12-19 18
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 171970, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 26 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Balaj Simona - Dana 2017-12-19 18
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166032, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Boroș Florin 2017-12-19 18
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 170980, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 6 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Letea Claudia 2017-12-19 18
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 179209, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 9 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Miheș Natanael - Viorel 2017-12-19 18
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 173195, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 45 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Popoviciu Florin - Mircea 2017-12-19 18
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 177282 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Bethlen Gabor nr. 11 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-nei. Torjoc Florica 2017-12-19 18
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Igna Cristian - Radu, stabilit prin HCL nr. 244 din 30.03.2017, privind terenul, situat pe str. Titus Popovici 2017-12-19 18
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Păun Relu - Maricel, stabilit prin HCL nr. 676 din 25.07.2017, privind terenul situat pe str. Titus Popovici 2017-12-19 18
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modficării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare cumpărare, stabilit prin HCL nr. 353 din 27.04.2017 privind terenul situat pe str. Titus Popovici precum și actualizarea titularilor tranzacției – Municipiul Oradea, dl. Popescu Dan – Horațiu și d-na Mălăieș Florica –Rodica. 2017-12-19 18
31 Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 1.2 și completarea cu un nou aliniat a art. 1 din HCL nr. 915/26.10.2017 privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea parcelelor de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, atribuite în concesiune cu scopul edificării de locuințe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor. 2017-12-19 18
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 382 mp, aferent locuinței construite, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 194120, situat în mun. Oradea, pe str. Veteranilor, în favoarea d-lui. Știop Teodor 2017-12-19 18
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 715 mp, aferent construcției edificate, identificat cu nr. cadastral 197725 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Veteranilor, în favoarea d-nei. Cipleu Ana și a d-lui. Fodor Alin - Ovidiu 2017-12-19 18
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 5020 mp, reprezentând teren, proprietate a Municipiului Oradea, respectiv teren și construcții, proprietate a societății Tiradi Mob SRL, situate în municipiul Oradea, str. Erou Marius Cosma nr. 11. 2017-12-19 18
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor suprafeţe de teren, identificate cu nr. topo 4573/38, înscris în CF nr. 11940 - Oradea şi cu nr. topo 4573/52, înscris în CF nr. 11931 - Oradea, situate în mun. Oradea, str. Alexandru Vlahuţă nr. 27-29 2017-12-19 18
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a nr. Cadastral cu suprafața de 5417 mp, construit conform Planului de situație, avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. cadastral 13682 din 2017, reprezentând coridorul de expropiere al lucrării de utilitate publică “Drum de acces pe relatia str. Barcăului – str. Oneștilor – str. Simion Bărnuțiu” 2017-12-19 18
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 15 mp, 66 mp și 1156 mp, reprezentând terenuri proprietate publică a Municipiului Oradea, având destinația de “pistă de biciclete”, situateă în zona str. A. Cazaban – Piața Ioșia. 2017-12-19 18
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 2.815 mp şi 3.246 mp reprezentând terenuri - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia "drum public", situate în mun. Oradea - în zona străzii Calea Borşului la limita cu UAT Borş 2017-12-19 18
39 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Dedeman S.R.L., referitoare la terenul, în suprafaţă de 135 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199880 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Iancu de Hunedoara, cu destinaţia “drum public” 2017-12-19 18
40 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Szabó Sándor - Zsolt şi soția sa, d-na. Szabó Timea, referitoare la terenul, în suprafaţă de 95 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199059 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ioan Pop Reteganul nr. 19, cu destinaţia “drum public” 2017-12-19 18
41 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 315 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199823 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor 2017-12-19 18
44 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 700 mp, reprezentând teren și construcţie - casă, situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 7 și pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a acestei suprafețe de teren în favoarea soților Gavriluța Tabita - Olimpia și Gavriluța Claudiu 2017-12-20 18
45 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 700 mp, reprezentând teren și construcţie - casă, situate în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 9A, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării directe a acestei suprafețe de teren în favoarea soților Lucaci Aron și Lucaci Mariana 2017-12-20 18
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilelor, cu nr. cadastrale 189679 şi 200210, reprezentând terenuri publice, situate în mun. Oradea, pe str. Bihorului, respectiv pentru concesionarea suprafeţelor de 112 mp şi 402 mp teren, în favoarea societăţii Compania de Apă Oradea S.A., în vederea construirii a două staţii de pompare a apelor pluviale 2017-12-20 18
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru mutarea depozitului de materiale și a Biroului Întreținere al Direcției Patrimoniu Imobiliar de pe strada Barcăului pe terenul identificat cu număr cadastral și înscris în CF 156170 – Oradea, proprietate a societății Oradea Transport Local S.A. complet pct. 47.pdf 2017-12-20 18
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 1.715 mp din terenul cu nr cadastral 199979, situat în mun. Oradea, str. Ciheiului, în favoarea societății Construcţii Bihor S.A., în vederea realizării parcărilor prevăzute în documentația de urbanism aprobată, pe str. Ciheiului nr. 35 2017-12-20 18
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale în stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare spre închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat, în Municipiul Oradea, pentru dosarele depuse în sesiunea 1 august 2017 - 29 septembrie 2017 2017-12-20 18
50 Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe disponibilă pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017 2017-12-20 18
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor imobile, proprietatea privată a Municipiului Oradea,reprezentând locuințe la bloc cu câte 3 camere fiecare 2017-12-20 18
52 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 14502 din 04.08.2015 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Republicii nr. 5, colț cu str. Aurel Lazăr nr. 1, în favoarea societății AIR ANTARES S.R.L. 2017-12-20 18
53 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200914/B/27.03.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în imobilul din mun. Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 4 - 6, în favoarea societății CONBRIL COM S.R.L 2017-12-20 18
54 Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, administrat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, în favoarea Uniunii Democrate Maghiară din România - Organizația Județeană Bihor 2017-12-20 18
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Municipiului Oradea, în favoarea Asociației Pensionarilor Maghiari din Parțium și a societății Agri Diesel Distribuție S.R.L. 2017-12-20 18
56 Proiect de hotărâre privind modificarea repartiţiei locuinței închiriate în favoarea d-nei. Dunai Margareta 2017-12-20 18
57 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 684 din 2008, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 2017-12-20 18
433 Proiect de hotărâre aprobarea modului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Oradea, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi și după caz instituirea dreptului de creanță pe unitate individuală, privind lucrările de reabilitare la imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 13 colţ cu Parcul Traian, indentificat prin Carte Funciară colectivă nr. 189313-C1, nr. TOPO 611/1-C1 2017-12-21 14
439 Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea a construcției – bucătărie de vară, situate pe strada Făgărașului nr. 5 /E, de la d-Na Nichita Floare în vederea eliberării de sarcini a terenului necesar realizării noii linii de tramvai. 2017-12-20 14
440 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui bun mobil, proprietate privată a Municipiului Oradea, dobândit în baza certificatului de vacanță succesorală nr. 46 din 08.08.2017 emis de notarul public Diana Geambașu și preluat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 725 din 31.08.2017 2017-12-20 18
441 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 688 din 25.07.2017 referitoare la Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Oradea, societatea Aido Grup Invest S.R.L. şi Comunitatea Evreilor Oradea 2017-12-20 14
442 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 200 mp,respectiv pentru aprobarea înscrierii acestei suprafețe de teren, situată pe str. Sucevei,în proprietatea publică a Municipiului Oradea 2017-12-20 18
443 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a suprafaţei de 421 mp, respectiv pentru modificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 522 din 22.06.2017 referitoarea la realizarea unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea şi Asociația "Caritas Sfântul Nicolae", având ca obiect terenuri situate în mun. Oradea, pe strada Alexandru Andrițoiu 2017-12-20 18
444 Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii în folosința gratuită a terenului cu nr. cadastral 200167 - Oradea,în suprafață de 139 mp, în vederea amenajării cu destinație de curte și loc de joacă pentru grădinița din mun. Oradea, str. Seleușului nr. 67, în favoarea Parohiei Greco Catolice Oradea - Velenţa I 2017-12-20 18
445 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 139 din 18.02.2015, încheiat între Municipiul Oradea şi Societatea de Binefacere "Don Orione" Oradea, având ca obiect terenul, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF nr. 189931 - Oradea, situat pe str. Cazaban nr. 49/E 2017-12-20 18
446 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri de reglementare a folosinţei terenurilor, proprietate privată, a unor persoane juridice, pe care Municipiul Oradea are amenajate parcări publice, respectiv loc de joacă pentru copii - a căror folosință a rămas neperturbată de către proprietar 2017-12-20 18
447 Proiect de hotărâre privind susținerea de către Municipiul Oradea a programului national de investiții care conține Strategia eliminării penitenciarelor din centrul orașelor. 2017-12-20 14
448 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de predare – primire privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, din domeniul public și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic de Urgență “Avram Iancu” Oradea, în domeniul public al Municipiului Oradea, în scopul construirii unei parcări supraetajate. complet pct. 448.pdf 2017-12-20 18
453 Proiect de hotărâre privind predarea în administrare și punerea în valoare a monumentelor de for public din mun. Oradea. 2017-12-20 18
454 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții: „Construire clădire parcaje multietajate, Oradea, zona str. Academiei – G. Barițiu”. 2017-12-20 14

VII. DIRECȚIA JURIDCĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
430 Proeict de hotărâre privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 4093/111/2017 aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Bihor 2017-12-21 14

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 21 decembrie 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert