Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 22 iunie 2017

Joi , 15 Iunie 2017, 13:26

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 22 iunie 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 22 iunie 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 22 iunie 2017

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 22.06.2017 ORA 14:00

 

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

 

MIERCURI 21.06.2017    COMISIA BUGET  -    ORA     12,00  SALA MARE

 

MIERCURI 21.06.2017    COMISIA JURIDICĂ -    ORA     12,00           SALA MARE

 

MIERCURI 21.06.2017    COMISIA URBANISM  -    ORA     12,00 SALA MARE

 

MIERCURI 21.06.2017    COMISIA  SOCIALĂ     -    ORA     13,00      SALA MICĂ

 

MIERCURI 21.06.2017    COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT-ORA 13,00 SALA MICĂ

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2017. 2017-06-14 14

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donației proprietarilor imobilelor de pe strada Calea Sântandrei nr. 40L1, 40J1, 42L1, 42J1, 44L1, 38K1 constând în infrastructură alimentare cu apă. 2017-06-14 18
3 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea doamnei Zah Elena Iolanda constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe strada Franz Joseph Haydn. 2017-06-14 18
4 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind privind modificarea art. 2 din HCL nr. 244/2015 privind aprobarea pachetului turistic Oradea City Card. 2017-06-14 14
5 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea donației din partea doamnei Secară Florina Alina și doamna Maghiar Minodora Ioana constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe strada Nicolae Beldiceanu nr. 80B și 78F. 2017-06-14 18
7 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în concesiune operatorului Oradea Transport Local SA a bunurilor aferente sistemului de transport public local rezultate ca urmare a implementării proiectului ,,Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri Piața Unirii 2017-06-15 18
8 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în concesiune operatorului Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării proiectelor ,,Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri Piața Unirii,, și ,,Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea 2017-06-15 18
10 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiții la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2017 2017-06-16 14
11 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind indreptarea erorii materiale referitoare la revizuirea facilității fiscale pe anul 2017 a SC NOVATIV IMOBILIARE SRL 2017-06-16 14
12 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind numirea membrilor ăn consiliile de administrație ale societăților Compania de Apă Oradea SA și Oradea Transport Local SA 2017-06-16 14
14 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Liceului cu Program Sportiv „Bihorul” Oradea a microbuzului școlar marca Opel Movano 16+1 locuri având nr. de inventar 007754 2017-06-19 18
15 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea 2017-06-19 18
32 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind completarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de identificare a clădirilor neîntreținute de pe raza municipiului Oradea, în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit al acestor clădiri 2017-06-19 14
33 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite pentru anul fiscal 2018 2017-06-19 14
40 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind darea în concesiune către Operatorul Compania de apă Oradea SA a activelor fixe aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare rezultate ca urmare a implementării proiectului “Reabilitare, modernizare și refacere scuaruri în Piața Unirii, municipiul Oradea”. 2017-06-20 18
43 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privindaprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către SC Exeget Consulting SRL pentru clădirile și terenurile situate pe str. P-ța Emanuil Gojdu nr. 39-41 2017-06-21 14
51 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind rectificarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor pe anul 2017 2017-06-21 14
56 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 1/2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2017-2018. complet. pct. 56.pdf 2017-06-21 14
66 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare pentru înființarea Școlii „International school of Oradea” – școală privată cu sistem internațional în limba engleză, acreditată Cambridge. 2017-06-22 14

II. ATHITECT ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – parcelare teren pentru amplasare de locuințe individuale zona strada Calea Adevărului – strada Livezilor, nr. cadastral 197883, 197884 – Oradea. 2017-06-14 14
39 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire birouri, service și parking TIR, str. Matei Corvin nr. 303, nr. cade. 167003 – Oradea. 2017-06-20 14
41 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe, str. Dimitrie Anghel nr. cad. 9465, 4395/1, 169821, 17185 0 Oradea. 2017-06-19 14

III. DIREȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea rețelei termice de distribuție a instalațiilor interioare, modernizarea parametrilor și automatizarea din dispecerat a punctelor termice (2 puncte termice) 2017-06-19 14
16 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentruMODERNIZARE STRADA PIATA BOBALNEIDIN MUNICIPIUL ORADEA 2017-06-19 14
17 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Modernizareainstalațiilorinterioare, monitorizareaparametrilorșiautomatizarea din dispecerat a punctelortermice (16 punctetermice)” PT100_final.pdfPT103_final.pdfPT110_final.pdfPT111_final.pdfPT112_final.pdfPT115_final.pdfPT120_final.pdfPT126_final.pdfPT127_final.pdfPT404_final.pdfPT521_final.pdfPT523_final.pdfPT611_final.pdfPT612_final.pdfPT613_final.pdfPT910_final.pdf 2017-06-19 14
37 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Realizare clădire și instalații punct termic geotermal și preluare utilizatori situați pe str. Făgărașului nr. 5”. 2017-06-20 14

IV. A.S.C.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
13 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei A.S.C.O., a organigramei Centrului de Ingrijire și Educație Timpurie, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi, a statului de funcții al ASCO și a numărului de posturi ale instituției. 2017-06-19 14
42 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea completării şi modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Îngrijire de Zi din cadrul Administrației Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 167/2016, începând cu data de 01.09.2017 Raport de specialitate liceu.docx 2017-06-20 14

V. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
18 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 18.813 mp, reprezentând teren - domeniu public al Municipiului Oradea, respectiv curtea blocurilor de locuințe situată între străzile bulevardul Dacia - Constantin Brâncuşi - Costache Negruzzi - Doina 2017-06-19 18
19 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea radierii dreptului de administrare înscris asupra terenurilor, identificate cu numerele cadastrale 187995 și 192582 - Oradea,situate în Municipiul Oradea, în incinta Parcului Industrial II 2017-06-19 18
20 Proiect de hotărâre și Raport de specialitatepentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 250 mp, identificată cu nr. cadastral şi înscrisă în CF 180342, situată în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 22 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Kőteles Bogdan - Mihai și Kőteles Ana - Maria 2017-06-19 18
21 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 250 mp, identificată cu nr. cadastral şi înscrisă în CF 167223, situată în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 43 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Purima Gabriella - Ilona 2017-06-19 18
22 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentruaprobareaunormăsuri de gestionare a fonduluiforestierceconstituieproprietateapublică a Municipiului Oradea învedereaaplicăriiacestora de către administrator 2017-06-19 18
23 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 421 mp, şi pentru realizarea unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea şi Asociația "Caritas Sfântul Nicolae" având ca obiect terenuri situate în Oradea, pe strada Alexandru Andrițoiu 2017-06-19 18
24 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Budura Liviu şi soția sa, d-na. Ștef Elena, referitoare la suprafaţa de 516 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198082 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Aradului - DN79 cu destinaţia “drum public” 2017-06-19 18
25 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Crișan Sorin-Gheorghe şi soția sa, d-na. Crișan Cornelia-Margareta, referitoare la suprafaţa de 24 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194287 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei nr. 27/A, cu destinaţia “drum public” 2017-06-19 18
26 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Csekő Kálmán - Károly, referitoare la suprafaţa de 1.684 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197884 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzilor Calea Adevărului - Livezilor, cu destinaţia “drum public” 2017-06-19 18
27 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Fetea Ioan şi soția sa, d-na. Fetea - Pteancu Liana , referitoare la suprafaţa de 6 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197791 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 93/F, cu destinaţia “drum public” 2017-06-19 18
28 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pușcaș Viorel - Gelu şi soția sa, d-na. Pușcaș Mia - Dana, referitoare la suprafaţa de 28 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197675 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făgetului nr. 8, cu destinaţia “drum public” 2017-06-19 18
29 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Șorhenț Silvia referitoare la suprafaţa de 29 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198192, situat în mun. Oradea, în zona străzii Éva Heyman, cu destinaţia “drum public” 2017-06-19 18
30 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Sotiuț Dorel - Ovidiu şi soția sa, d-na. Sotiuț Dana - Amalia, referitoare la suprafaţa de 46 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198088 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Podgoria nr. 99, cu destinaţia “drum public” 2017-06-19 18
31 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului – teren, în suprafață de 41 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 174799 – Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Aurel Bihorului. 2017-06-19 18
34 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Gomboș Cristian şi soția sa, d-na. Gomboș Camelia - Daniela, referitoare la suprafaţa de 37 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195367 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului, cu destinaţia “drum public” 2017-06-19 18
35 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Micle Gheorghe - Viorel şi soția sa, d-na. Micle Marcela - Niculina, referitoare la suprafaţa de 42 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195380 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului nr. 19, cu destinaţia “drum public” 2017-06-19 18
36 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului – teren, în suprafață de 76 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195590 – Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Aurel Covaci 2017-06-19 18
44 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privindaprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către SC Exeget Consulting SRL pentru clădirile și terenurile situate pe str. P-ța Emanuil Gojdu nr. 39-41 2017-06-21 18
45 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere, nr. 273000 din 30.09.2016, privind închirierea imobilului, situat în mun. Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 2, identificat prin CF nr. 31861 - Oradea, nr. top 3124/6/I, în care își desfășoară parțial activitatea didactică Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Oradea 2017-06-21 18
46 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 8/08.01.2016 privind stabilirea componenţei şi a atribuţiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar 2017-06-21 14
47 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea locuinţelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017 2017-06-21 18
48 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200388/30.06.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, Str. T. Vladimirescu nr. 35, deținut de către VENGYIE ȘTEFAN – Persoană Fizică Autorizată 2017-06-21 18
52 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITARE FATADE, INLOCUIRE INVELITOARE, REPARATII ACOPERIS la imobilul situat in Oradea, Piata Ferdinand nr.1 2017-06-21 14
53 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.4, CASA DEUTSCH K.I. 2017-06-21 14
54 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru preluarea în administrarea Municipiului Oradea a imobilului - situat în Oradea, str. T. Vladimirescu nr. 42, înscris în CF nr. 188307 Oradea și CF nr. 186487 Oradea 2017-06-21 14
55 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea procedurilor de ridicare, transport și depozitare în spații special amenajate a vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor abandonate ori fără stăpân, pe raza Municipiului Oradea 2017-06-21 14
57 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui contract de colaborare pentru recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul Municipiului Oradea, inclusiv în incinta Uzinei de Apă, cu Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Forest Hunt Paleu - gestionar al fondului cinegetic 21 Paleu 2017-06-22 14

VI. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
38 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea încetării mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Huszár István Eric 2017-06-20 14

VII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
49 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 877/23.11.2016 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect"RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA" 2017-06-21 14
50 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 878/23.11.2016 privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici pentru realizarea obiectivului de investiție "RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA" 2017-06-22 14
58 PROIECT DE HOTARARE și Raport de specialitate privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„Creşterea Eficienţei Energetice a Cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea” 2017-06-22 14
59 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei :„Creşterea Eficienţei Energetice a Cladirilor aferente Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu - Municipiul Oradea” Raport de Specialitate indicatori liceu.doc 2017-06-22 14
60 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei :„Creşterea eficienţei energetice a clădirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea” Raport de specialitate indicatori.doc 2017-06-22 14
61 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: Creştrea eficienţei energetice a cladirilor existente la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea Raport de specialitate Cheltuieli.docx 2017-06-22 14
62 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei :„Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.20 – Municipiul Oradea” 2017-06-22 14
63 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Cresterea Eficientei Energetice a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.20 – Municipiul Oradea” 2017-06-22 14
64 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei : „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A ŞCOLII GIMNAZIALE DACIA DIN MUNICIPIUL ORADEA” Raport de Specialitate indicatori Sc Dacia.doc 2017-06-22 14
65 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Creşterea eficienţei energetice a Şcolii Gimnaziale DACIA din Municipiul Oradea” Raport de specialitate Sc Dacia.docx 2017-06-22 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 22 iunie 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert