Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 23 februarie 2017

Vineri , 17 Februarie 2017, 11:09

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 23 februarie 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 23 februarie 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 23 februarie 2017

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 23.02.2017 ORA 14:00

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

MIERCURI 22.02.2017    COMISIA JURIDICĂ    -    ORA     12:00           SALA MARE

 

MIERCURI 22.02.2017   COMISIA BUGET          -    ORA     12:00           SALA MARE

                

MIERCURI 22.02.2017   COMISIA URBANISM   -    ORA     12:00           SALA MARE

 

MIERCURI 22.02.2017   COMISIA  SOCIALĂ     -    ORA     13:00           SALA MICA   

 

MIERCURI 22.02.2017  COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT - ORA   13:00           SALA MICĂ

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea. 2017-02-22 18

I. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea 2017-02-17 14

II. ASCO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei Administrației Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi, a statului de funcții al ASCO și a numărului de posturi ale instituției. 2017-02-17 14
14 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea alocării sumei de 2000 lei în vederea organizării celei de a cincea ediții a Galei Voluntarilor în domeniul social, eveniment organizat de către Administrația Socială Comunitară Oradea, care va avea loc în data de 01.03.2017, în sala Traian Moșoiu a Primăriei municipiului Oradea. 2017-02-20 14
15 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului Anual de Acțiune în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale la nivelul A.S.C.O. pe anul 2017. 2017-02-20 14

III. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Reabilitare rețea canalizare pluvială pe str. Georege Coșbuc, municipiul Oradea” 2017-02-17 14
5 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea alimentare cu apă si canalizare menajeră pe str. Ceyrat, municipiul Oradea” 2017-02-17 14
6 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Inlocuire rețea de apă și canalizare menajeră pe str. M. Kogălniceanu, mun. Oradea” 2017-02-17 14
7 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Inlocuire rețea de canalizare menajeră aferentă bl. R10D, R10C, R8B, RL12 pe str. 22 Decembrie, mun. Oradea” 2017-02-17 14
8 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea de canalizare menajeră pe str. Ion Pop Reteganul, mun. Oradea” 2017-02-17 14
9 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Inlocuire rețea de canalizare menajeră aferentă bl. Z10, Z11, pe str. Al. Cazaban, mun. Oradea” 2017-02-17 14
10 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiile de fezabilitate, documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru : „Modernizare str. Sintezei, modernizare str. Al. D. Xenopol – bretea dintre str. Xenopol și str. Chimiei, modernizare str. Chimiei, modernizare str. Lebedei, modernizare str. Potârnichilor, modernizare str. Fluierașului, modernizare str. Sturzului” 2017-02-17 14
11 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea de apă si canalizare menajeră pe str. Gh. Putuț, tronsonul str. Matei Corvin – str. Bunytai Vince, municipiul Oradea” 2017-02-17 14
12 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Inlocuire rețea de apă și branșamente aferente pe str. Caraiman, Lăcrămioarelor, Martin Andersen Nexo și b-dul. Ștefan cel mare (tronsonul cuprns între str. Caraiman și T. Neș) municipiul Oradea. 2017-02-17 14
13 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Extindere rețea de apă cu branșamente pe str. Mărgelelor, municipiul Oradea” 2017-02-17 14
32 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Amenajare Cimitir Municipal Oradea – Împrejmuire latura vestică” 2017-02-20 14
33 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Calea Aradului din mun. Oradea. 2017-02-20 14
34 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Borșului nr. 38 L 1 din mun. Oradea 2017-02-20 14
35 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Caraiman, Lăcrămioarelor și b-dul. Ștefan cel Mare din mun. Oradea. 2017-02-20 14
36 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Gheorghe Costa Foru și Piața Cetății din mun. Oradea 2017-02-20 14
37 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Stefan Zweig din municipiul Oradea. 2017-02-20 14
68 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție “Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă – Tancodrom”. 2017-02-22 14

IV. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
16 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „CityWalk: responsabilizarea energetică a localităților prin dezvoltarea de orașe circulabile pentru pietoni în regiunea Dunării”. 2017-02-20 14
65 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Modernizare tramvaie TATRA T4D + B4D” COMPLET PCT. 65.pdf 2017-02-22 14

V. DIRECȚIA PATRIMONIU

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
17 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-l Bundea Zeno – Marius referitoare la suprafața de 78 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 176811, situat în mun. Oradea, în zona str. Aurel Ciupe, cu destinația de „drum public” 2017-02-20 18
18 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Costea Nicoleta – Ioana, referitoare la suprafața de 7 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196186, situat în mun. Oradea, în zona str. Ivanyi Odon, cu destinația de „drum public” 2017-02-20 18
19 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Gherghey Mariana - Andrada referitoare la suprafața de 28 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196974, situat în mun. Oradea, în zona str. Eva Heyman, cu destinația de „drum public” 2017-02-20 18
20 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Podina Floare, d-na. Urdea Mariana, d-na. Macra Dorina și d-l Podina Radu - Grigore referitoare la suprafața totală de 331 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 155839, și CF 196467 situat în mun. Oradea, în zona str. Pasului și Frunzișului, cu destinația de „drum public” 2017-02-20 18
21 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 8.049 mp teren, situați în incinta Parcului Industrial Eurobusiness Parc II Oradea, identificați cu nr. cad. și înscriși în CF 175985 – Oradea, în favoarea soc. Benvenuti SRL. 2017-02-20 18
22 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 2.530 mp teren, situați în incinta Parcului Industrial Eurobusiness I Oradea, identificați cu nr. cad. și ănscriși în CF 164186 – Oradea, în favoarea soc. Zuchetti SRL. 2017-02-20 18
23 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea radierii dreptului de administrare asupra terenurilor, identificate cu nr. cad. 195110, 195111 și 195112 – Oradea, situate în mun. Oradea, in incinta Parcului Industrial Oradea II. 2017-02-20 18
24 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării de 250 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. 4926/70 înscris în CF 194877, situat în mun. Oradea, str. G. Bacaloglu nr. 8 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Brândaș Camelia – Ramona. 2017-02-20 18
25 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 250 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. înscris în CF 166025, situat în mun. Oradea, str. G. Bacaloglu nr. 1 M (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Retea Cristian și Retea Florentina – Mariana. 2017-02-20 18
26 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 250 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. înscris în CF 169795, situat în mun. Oradea, str. G. Bacaloglu nr. 1 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui Vese Adrian – Paul. 2017-02-20 18
27 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 853 mp, reprezentând teren public cu destinația de drum, respectiv avizarea documentației cadastrale pentru sistarea indiviziunii în vederea constituirii nr. cad. 187828, situat în mun. Oradea, în zona Drumului Uzinal, reprezentând suprafața de 4.146 mp teren cu 5 construcții aflate în proprietatea societății Sinteza SA. 2017-02-20 18
28 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea înscrierii în CF a terenurilor cu nr. cad. 197179, 197180 și 197181 reprezentând proprietatea mun. Oradea, situate în zona str. Oneștilor, respectiv pentru aprobarea completării H.C.L. 832/23.11.2016. 2017-02-20 18
29 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 382 mp, reprezentând teren identificat cu nr. cad. și inscris in CF 194117, situat în Oradea str. Veteranilor nr. 81, în favoarea d-lui Lencar Horea - Cristian. 2017-02-20 18
30 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea modificării și completării HCL 911/2016, privind aprobarea efectuării unui schimb imobiliar intre mun. Oradea și Asociația „Habitat pentru Umanitate Beiuș”. 2017-02-20 18
31 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cad. 194128 și 194129 – Oradea, proprietatea privată a mun. Oradea reprezentând parcele concesionate în favoarea d-nei. Cipleu Ana și d-lui Fodor Alin – Ovidiu. 2017-02-20 18
39 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a mun. Oradea, a imobilului – teren, in suprafață dee 274 mp, identificat cu nr. cad si înscris in CF 194539 – Oradea situat în mun. Oradea, în zona str. Lăpușului nr. 21. 2017-02-20 18
40 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: reabilitarea fatadelor imobilului situat pe strada Vasile Alecsandri, nr. 3, Casa Roth 2017-02-21 14
41 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: reabilitarea fatadelor imobilului situat pe strada Vasile Alecsandri, nr. 7 2017-02-21 14
42 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: “Refacere instalație de climatizare la sala bazin polo din cadul Bazinului Acoperit Oradea”. 2017-02-21 14
43 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Asfaltare curte la Scoala Gimnazială Szacsvay Imre, corp situat pe strada Mihai Eminescu nr. 28 – Municipiul Oradea 2017-02-21 14
44 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Asfaltare curte la Scoala Gimnazială Ioan Bogdan – structură a Scolii Gimnaziale nr. 11 2017-02-21 14
45 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Asfaltare curte interioară, acces auto și trotuare la Liceul Teoretic Lucian Blaga, situat în Oradea pe strada Aleea Posada nr. 1 2017-02-21 14
46 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Asfaltare curte interioară la Colegiul Național Iosif Vulcan, corp clădire situat în Oradea pe strada Jean Calvin nr. 3 2017-02-21 14
47 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2008 pentru aprobarea listei de achiziţie de imobile cu destinaţia de locuinţe, situate în municipiul Oradea, în vederea repartizării către cazurile familiilor evacuate de către foştii proprietari 2017-02-21 18
48 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea a unui imobil constând în teren, cu suprafață totală de 616 mp, respectiv casă – cu două apartamente, situate în mun. Oradea pe strada Oneștilor nr. 78, proprietate privată a doamnei Fritea Delia Monica 2017-02-21 18
49 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fațadă și înlocuire învelitoare la imobilul siutat în Oradea, Piața Regele Ferdinand I, nr. 3 1970-01-01 14
59 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea parteneriatului cu Direcția Județeană pentru sport și Tineret Bihor în vederea desfășurării activităților Centrului de informare și consiliere pentru tineri în Cetatea Oradea complet.pct. 59.pdf 2017-02-21 14
67 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru stabilirea unor măsuri privind vânzarea directă a terenurilor aferente locuințelor situate în mun. Oradea, zona str. Caporal Mușat – Calea Clujului 2017-02-22 18
70 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL nr. 801/2015 pentru numirea Comisiei de analiză a solicitărilor ONG-urilor privind spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea. 2017-02-22 14
71 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 5491/2015, referitor la spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în mun. Oradea, str. V. Alecsandri nr. 21 în favoarea soc. Active Media SRL. complet.pct. 71.pdf 2017-02-22 18
72 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea încheierii sau prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizații Non – Profit (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc.) complet.pct. 72.pdf 2017-02-22 18
73 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a două spații comerciale aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea. complet.pct. 73.pdf 2017-02-22 18
74 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a mun. Oradea, a imobilelor – teren, în suprafață totală de 419 mp, respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.093 mp, teren – proprietate publică a mun. Oradea reprezentând strada Jean Jacques Rousseau. complet.pct. 74.pdf 2017-02-22 18
75 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind vânzarea parcelelor de teren atribuite în concesiune pe care au fost edeificate locuințe, prin credit ipotecar de către Agenția Națională pentru Locuințe, situate în mun. Oradea, str. Titus Popovici. 2017-02-22 18
77 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 20.681 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice și juridice, situate în mun. Oradea – Cartierul Episcopia, afectat de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică, reprezentând tronsonul 1 și Tronsonul 2 din proiectul privind „Drum de legătură între str. Suișului și Calea Bihorului”. 2017-02-22 18
78 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 896 mp și construcții case înscrise în CF 168690, 165859 – C1 și 154032 – C1 – Oradea, proprietate privată a unor persoane fizice și juridice, afectate de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Drum de acces pe relația str. Barcăului – str. Oneștilor – str. S. Bărnuțiu. 2017-02-22 18
80 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. complet. pct. 80.docx 2017-02-22 18

VI. ARHITECT ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
38 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobareas PUZ modificator – parcelare teren pentru amplasare locuințe izolate și colective str. Bajor Andor nr. 37 A, nr. cad. 158430 – Oradea. 2017-02-20 14
69 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea participării și contribuției proprii a municipiului Oradea în cadrul proiectului intitulat „Protejarea și promovarea sustenabilă a moștenirii Art Nouveau în Regiunea Dunării”. 2017-02-22 14

VII. COMP. CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
50 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind evaluarea secretarului municipiului Oradea pe anul 2016 1970-01-01 14

VIII. DIRECTIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
51 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Episcopia Romano – Catolică pentru clădirea situată în Oradea, str. Ion Creangă, nr. 2 2017-02-21 14
52 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociația Acțiunea Felix pentru clădirile și terenurile amplasate în intravilan, str. Eroului Necunoscut nr. 2 și str. Sântandrei nr. 128, nr. 128B, nr. 128C, nr. 128D, nr. 128E, nr. 128F, nr. 128H, nr. 130D, nr.130E 2017-02-21 14
53 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundația Căminul Felix pentru clădirile și terenurile amplasate în Oradea, str. Sântandrei nr. 120 2017-02-21 14
54 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundația Hospice Emanuel pentru terenul situat pe str. Thutzo Sandor, nr. 7 2017-02-21 14
55 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Pod Serv Com SRL pentru clădirea și terenul situate pe str. Piața Emanuil Gojdu, nr. 39 2017-02-21 14
56 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea revocării HCL nr. 902/2015 și a HCL nr. 1009/2016 2017-02-21 14
57 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociația Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Theodor Aman, nr. 1/C, str. Spartacus, nr. 35B Ion Cantacuzino nr. 56 2017-02-21 14
60 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri și teren datorată bugetului local al municipiului Oradea, de către SC CARNIVAL CREW SRL pentru clădirea și terenul situate pe str. P-ța Emanuil Gojdu, nr. 39-41 2017-02-21 14
61 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în administrare către societatea Agenția de Dezvoltare Locaă Oradea SA a unor active fixe proprietate a Municipiiului Oradea 2017-02-21 18
62 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea proprietarilor imobilelor de pe străzile C-tin Nottara, Lanului, Narciselor, Francisc Hubic și Alexandru Hașaș constând în infrastructură de alimentare cu energie termică h62_17 anexa.pdf 2017-02-21 18
63 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA îm Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota “pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor extraordinară și ordinară a Adunării Generale a Acționarilor care vor avea loc în data de 23 februarie 2017 (prima convocare) și în data de 24 februarie 2017 (a doua convocare) 2017-02-21 14
64 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea societății Steinberg Property Invest SRL constând în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare menajeră, executată ca extindere pe domeniul public, pe strada Czaran Gyula, pentru parcelele cu nr. cadastral 194134, 194135, 194141, 194142, 194143, 194144, 194150, 194151, 194152, 194153, 194154 și 194155 2017-02-21 18
66 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea H.C.L. 883/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. 2017-02-22 14
76 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării din partea societății Madrugada Com SRL constând în lucrări de tâmplărie a ferestrelor din cadrul Centrului Social de Urgență și Adăpost de Noapte Oradea. 2017-02-22 18
79 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al mun. Oradea, bugetului creditelor interne și externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la 30.09.2016. 2017-02-22 14

IX. BIROU RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
58 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea 2017-02-21 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 23 februarie 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert