Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 23 Noiembrie 2016

Joi , 17 Noiembrie 2016, 9:14

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 23 Noiembrie 2016 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 23 Noiembrie 2016 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 23 Noiembrie 2016

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 23.11.2016 ORA 14:00

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

MARȚI 22.11.2016         COMISIA JURIDICĂ    -    ORA     13:00           SALA MARE

 

MARȚI 22.11.2016         COMISIA BUGET          -    ORA     13:00           SALA MARE

 

MARȚI 22.11.2016         COMISIA  SOCIALĂ     -    ORA     13:00           SALA MARE   

                

MARȚI 22.11.2016        COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT - ORA   13:00           SALA MARE

 

MARȚI 22.11.2016        COMISIA URBANISM   -    ORA     13:00           SALA MARE

 

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect „REABILITAREA, RESTAURAREA ŞI REFUNCŢIONALIZAREA ZIDURILOR CETĂŢII ORADEA ÎN VEDEREA INTRODUCERII ÎN CIRCUITUL TURISTIC – „CETATEA ORADEA” – CENTRU MULTICULTURAL ŞI MULTICONFESIONAL EUROPEAN – ETAPA A III-A. CONSOLIDAREA SI RESTAURAREA ZIDURILOR BASTIOANELOR CIUNT SI BETHLEN, RESPECTIV A CURTINEI NORDICE SI VESTICE” 2016-11-23 14

I. DIRECȚIA PATRIMONIU

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Cozman Mircea - Bogdan şi soția sa, d-na. Cozman Ileana, referitoare la suprafaţa de 36 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195788 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Coriolan Hora nr. 151/G, cu destinaţia “drum public” 2016-11-17 18
3 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dulău Marius - Ioan şi soția sa, d-na. Dulău Doina - Adriana referitoare la suprafaţa de 90 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195939 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii, cu destinaţia “drum public” 2016-11-17 18
4 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Filimon Florian şi soția sa,d-na. Filimon Elisabeta pentru suprafaţa de 73 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195187 - Oradea și pentru suprafaţa de 219 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195189 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzilor Episcop Ioan Alexi și K. Nagy Șandor, cu destinaţia “drum public” 2016-11-17 18
5 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Mureșan Dănuț - Augustin referitoare la suprafaţa de 18 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196046 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 48, cu destinaţia “drum public” 2016-11-17 18
6 Proiect de hotărâre și Rport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Silaghi Adrian,referitoare la suprafaţa de 70 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în 195945 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petru Maior, cu destinaţia “drum public” 2016-11-17 18
7 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Zőld - Nagy Robert - András şi soția sa,d-na. Zőld - Nagy Erika pentru suprafaţa de 7 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195318 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 53, cu destinaţia “drum public” 2016-11-17 18
8 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Compania de Construcții Rezidențiale AG referitoare la suprafaţa de 1.664 mp reprezentând teren, identificat cu numărul cadastral și înscris în CF 196092 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ion Bradu, cu destinaţia “drum public” 2016-11-17 18
9 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Compania de Construcții Rezidențiale AG referitoare la suprafaţa de 2.391 mp reprezentând teren, identificat cu numărul cadastral și înscris în CF 195894 - Oradea, situat în mun. Oradea, în prelungirea străzii Ștefan Octavian Iosif spre strada Oneștilor, cu destinaţia “drum public” 2016-11-17 18
10 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Optimit Hidraulic S.R.L.referitoare la suprafaţa de 75 mp reprezentând teren, identificat cu numărul cadastral și înscris în CF 194209 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Czárán Gyula, cu destinaţia “drum public” 2016-11-17 18
11 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Tibea Imob S.R.L. referitoare la suprafaţa de 274 mp reprezentând teren, identificat cu numărul cadastral și înscris în CF 194539 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Lăpușului nr. 21, cu destinaţia “drum public” 2016-11-17 18
30 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Meșter Attila - Ferencz şi soția sa, d-na. Meșter Anca - Emilia, referitoare la suprafaţa de 38 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195907 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 105/A, cu destinaţia “drum public” 2016-11-21 18
31 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de coproprietarii terenului înscris în CF 196184, CF 163316 și CF 196183 - Oradea, pentru suprafața de 10.089 mp reprezentând teren, identificat cu numerele cadastrale 196184, 163316 și 196183, situat în mun. Oradea, în zona străzilor Sofiei și Vasile Lucaciu, cu destinaţia ”drum public” 2016-11-21 18
32 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a terenului reprezentând cota de 65 mp din imobilul, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 178316 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Liszt Ferenc nr. 44/A, în favoarea soților Abrudan Radu - Mihai şi Abrudan Cosmina - Elena 2016-11-21 18
33 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF nr. 170572 - Oradea,situată în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 19 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Coste - Cromec Vlad - Mihai şi a soției sale, d-na. Cromec Mariana - Veronica 2016-11-21 18
34 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 200 mp, teren înscris în CF nr. 176948 - Oradea,situată în mun. Oradea, str. George Emil Palade nr. 23 (în Cartierul Europa) în favoarea d-nei. Malița Maria – Felicia. 2016-11-21 18
35 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a numărului cadastral 193945, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I, pe strada General Mărdărescu 2016-11-21 18
36 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu nr. cadastral 190856, în suprafață de 189 mp reprezentând teren cu construcţie - casă, situat în mun. Oradea, str. Gheorghe Marinescu nr. 22 2016-11-21 18
37 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a numărului cadastral 169198, având suprafața măsurată de 8.228 mp, reprezentând teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, situat în Parcul Industrial I Oradea, str. Nicolae Filipescu nr. 2 2016-11-21 18
38 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 420 mp, 185 mp și 26 mp, reprezentând teren - situat în municipiul Oradea, str. Renașterii 2016-11-21 18
39 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea închirierii spaţiului situat în Oradea, str. Clujului, nr. 186, proprietatea Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea o gupă mixtă de copiii aparţinând de Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” Oradea 2016-11-21 18
40 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea compensării sumei de 4435,36 lei achitată de Asociaţia Serviciul Internațional de Salvarea Copiilor- Organizația din România - Filiala Oradea, pe perioada 01.07.2016 – 31.10.2016 cu chiria aferentă perioadei 01.11.2016 – 28.02.2017, pentru spaţiul cu altă destinaţie deținut în baza contractului de închiriere nr.120133/05.05.2016 2016-11-21 14
41 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii/prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non-Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc) 2016-11-21 18
42 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 200914/B/27.03.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Oradea, Str. I. Vulcan nr. 4-6 deținut de către S.C. CONBRIL COM S.R.L 2016-11-21 18
43 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii / prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea şi gestionarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 2016-11-21 18
44 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind prelungirea cu o perioadă de 2 (doi) ani a duratei Contractelor de comodat încheiate pentru spațiile situate în Centrul Non-profit pentru sprijinirea mediului de afaceri, din Oradea P-ța Emanuil Gojdu nr. 41. 2016-11-21 18
50 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea participării Municipiului Oradea la licitaţia organizată de ANAF Bihor prin Serviciul Colectare Executare Silită Persoane Juridice, în vederea achiziționării construcţiei hotel, construit în anul 1983, respectiv a terenului aferent, în suprafaţă de 670 mp, imobil înscris în CF nr. 189682, situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, proprietate a Fundaţiei Române pentru Tineret Bihor 2016-11-22 18
51 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 155517, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 38 (în Cartierul Tineretului) în favoarea soților Șchiop Vasile - Cornel şi Șchiop Gabriela 2016-11-22 18
52 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea documentaţiilor cadastrale, referitoare la suprafața de 25.372 mp și 38.643 mp, respectiv pentru aprobarea concesionării directe a suprafeţei de 1.506 mp teren, situat în mun. Oradea, str. Oneștilor, în favoarea societății Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L., în vederea realizării investițiilor prevăzute în Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 466 din 12.07.2016 2016-11-22 18
53 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru stabilirea unor măsuri în vederea aplicării prevederilor Regulamentului de acces, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2015 2016-11-22 18
54 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea efectuării unui schimb de terenuri, pentru suprafța de 1.490 mp, cu societatea Construcții Bihor SA, respectiv aprobarea documentației cadastrale pentru suprafețele de 1.352 mp și 138 mp, reprezentând terenuri oferite la schimb de municipiul Oradea situate pe str. Ciheiului. complet.pct. 54.pdf 2016-11-22 18
55 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 14502/04.08.2015 pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință cu o suprafață de 44,77 mp situat în imobilul din Oradea, str. Republicii nr. 5 – colț cu str. Aurel Lazăr nr. 1. 2016-11-22 18
70 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a terenurilor, identificate cu nr. cad. 195414, 195446 și 180169 – Oradea, proprietatea publică a Municipiului Oradea reprezentând tronson in str. Gen. Gheorghe Magheru și platoul din fața Magazinului Crișul. 2016-11-22 18
71 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 1.440 mp, 1.752 mp și 737 mp, reprezentând terenuri publice, situate în mun. Oradea, în zona str. Ogorului, S. Bărnuțiu și Roșiorilor. 2016-11-22 18
72 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea achiziționării, de către Municipiul Oradea, de la d-na. Gurzău Laura – Luciana, a imobilului constând în teren și construcție edificată pe acesta, situate în Oradea, pe str. Cornițelului nr. 12. 2016-11-23 18

II. DIRECȚIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
12 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru ”Realizare Sistem de iluminat public Cartier Ceyrat, Municipiul Oradea, județul Bihor” 2016-11-17 14
13 Proiect de hotărâre și Rport de specialitate privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Ogorului și str. Apateului din municipiul Oradea 2016-11-17 14
15 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea procedurii legale de achizitie pentru intretinerea si amenajarea parcului Petofi si scuar central Bd. Dacia, sensuri giratorii: Bd.Dacia/Transilvaniei, Bd.Dacia/ Carpati, Borsului - parcul Industrial, parcul Traian, parcul Ghioceilor, parcul Sala Sporturilor, scuar Piata Devei, parcul 1 Decembrie, parcul IC Bratianu, parcul Libertatii, parcul Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea finalizata cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani (2017-2020) 2016-11-17 18
16 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Piața Obor” 2016-11-17 14
18 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr. 106588/2008, prin introducerea unor suprafețe noi, rezultate în urma modernizării străzilor în cursul anului 2016, conform anexei nr. 1. 2016-11-17 18
29 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind completarea ,,Regulamentului de Organizare și funcționare a transportului greu în municipiul Oradea,,, aprobat prin HCL. Nr. 362/2010 și modificat succesiv prin HCL nr. 362/2010 și HCL 803/2012 2016-11-21 14
66 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Asigurarea alimentării de rezervă a cazanului nr. 1 cu gaze naturale,,. Anexa 1 ACB Gaz.xlsAnexa 2 ACB Gaz 1% sezitivitate.xlsAnexa 3 ACB Gaz 5% sezitivitate.xlsPlan de situatie.PDFSchema isometrrica.PDFSectiune 1 - traseu ingropat.PDFSectiune 2 - traseu ingropat cu tub de protectie.PDFSectiune 3 - traseu suprateran.PDFSF GAZ-SNT - trimis rev 6 final dupa observatii.doc 2016-11-22 14

III. ARHITECT ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea art. 2 din H.C.L. 741/2015 privind aprobarea P.U.Z. – parcelare teren pentru amplasarea locuințe individuale, zona str. Soarelui nr. cad. 174574 – Oradea. 2016-11-17 14
46 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobrea P.U.Z. – parcelare teren pentru amplasare locuințe, reglementare parcele zona str. Plantelor – str. Afinelor, nr. cad. 195191 – Oradea. 2016-11-21 14
47 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. – parcelare teren pentru amplasare locuințe zona str. Frunzișului – str. Pasului nr. cad. 155833, 20809 – 20819 – Oradea. 2016-11-21 14
48 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. – parcelare teren pentru dezvoltarea unei zone de activități economice terțiare, zona str. Ogorului, nr. cad. 193290, 193264, 193281, 192928, 192929, 192930, 192731, 192752, 195127 – Oradea. 2016-11-21 14

IV. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
17 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea. 2016-11-18 14

V. ASCO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
19 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acordarea unui sprijin financiar asociațiilor și fundațiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora, copii, tineri, persoane cu dizabilități, vârstnici 2016-11-18 14
27 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificarii și compleării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin HCL nr. 497/2012 – modificat și completat prin HCL nr. 354/2016. 2016-11-18 14
28 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Acordului de parteneriat între Adminitrația Socială Comunitară Oradea și Colegiul Tehnic Transilvania Oradea, în vederea organizării acțiunii ,,Prânzul pe roți pentru oameii străzii,, pe perioada sezonului rece 2016-2017 2016-11-21 14

VI. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
20 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind dare în concesiune operatorului Luxten Lighting Company SA a instalației de iluminat public realizată în cadrul proiectului de amenajare a Parcului Salca – etapa I. 2016-11-18 18
21 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării din partea societății Madrugada Com SRL. 2016-11-18 18
22 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea d-lui Sichet Emil Francisc constând în infrastructură de alimentare cu apă. 2016-11-18 18
23 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea d-lui Butnaru Felician Csaba, proprietar al imobilului din str. Călărașilor nr. 4B constând în infrastructură de alimentare cu energie termică. 2016-11-18 18
24 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donației din partea d-lui Cohuț Ioan constând în infrastructură de alimentare cu energie termică. 2016-11-18 18
25 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unui activ fix aflat în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune. 2016-11-18 18
26 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Distrigaz Vest SA Oradea. 2016-11-18 14
49 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2016. complet. pct. 49.pdf 2016-11-22 14
56 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea asocierii autorităților contractante Primăria Municipiului Oradea și Societatea Termoficare Oradea SA în vederea achiziționării de servicii de asigurare a centralei pe gaz de producere energie electrică și energie termică în cogenerare în sistem centralizat în municipiul Oradea. 2016-11-22 14
57 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării din partea societăţii Plastor SA constand in bunuri materiale 2016-11-22 18
58 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind completarea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 2016-11-22 18
59 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea 2016-11-22 14
60 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea programului de investiţii pe anul 2016 la Societatea Oradea Transport Local SA 2016-11-22 14
61 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind numirea unui reprezentant al Municipiului Oradea in Adunarea Generala a Acționarilor la societatea RER Ecologic Service Oradea SA ca urmare a demisiei dlui Domocoș Laviniu Ionuț 2016-11-22 14
62 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 23 noiembrie 2016 și mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în A.G.A., societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare. Anexa 1.pdfAnexa nr. 1.pdfAnexa1.pdf 2016-11-22 14
63 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea contractelor de concesiune încheiate cu societățile PERIND SA și ZUCCHETTI SRL precum și mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății A.D.P. SA în A.G.A. societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota „pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor extraordinară și ordinară a A.G.A. care vor avea loc în data de 24 noiembrie 2016 (prima convocare) și în data de 25 noiembrie 2016 (a doua convocare) 2016-11-22 14
64 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului e investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2016. 2016-11-22 14
65 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei din partea domnului Lazăr Florin Daniel constând în infrastructură de alimentare cu apă realizată pe str. Nufărului 2016-11-22 18
67 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind unele măsuri în legătură cu contractul de delegare a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, Grădinii Zoologice, Ștrandului Municipal, Ștrandului Ioșia Nord, WC-urilor publice și Cimitirului Municipal semnat cu Societatea Administrația Domeniului Public SA complet pct. 67.pdf 2016-11-22 18
68 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Oradea, servicii constand in administrarea pietelor agroalimentare publice, strandurilor publice, cimitirelor publice, WC-urilor publice si a gradinii zoologice din Municipiul Oradea 2016-11-22 18
69 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație al Societăților Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administratia Domeniului Public SA si Agentia de Dezvoltare Locală Oradea SA in conformitate cu legislatia privind guvernanța corporativă 2016-11-22 14

VII. POLIȚIA LOCALĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
45 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal, pentru instituţia publică Poliţia Locală Oradea. 2016-11-21 14

VIII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
73 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării investiției: „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea – Centru multicultural și multiconfesional european – Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt și Bethlen respectiv a curtinei nordice și vestice”. 2016-11-23 14
74 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect "RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA" 2016-11-23 14
75 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie: RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA 2016-11-23 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 23 Noiembrie 2016

Romania 100
Bugetare participativa
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Partener de cultura
Program colectare selectiva - saci galbeni