Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 mai 2017

Vineri , 19 Mai 2017, 13:46

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 mai 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 mai 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 mai 2017

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 25.05.2017 ORA 14:00

 

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

 

MIERCURI 24.05.2017    COMISIA BUGET          -    ORA     12,00         SALA MICĂ

 

MIERCURI 24.05.2017    COMISIA JURIDICĂ    -    ORA     12,00           SALA MICĂ

                

MIERCURI 24.05.2017    COMISIA URBANISM   -    ORA     12,00        SALA MICĂ

 

MIERCURI 24.05.2017    COMISIA  SOCIALĂ     -    ORA     14,00          SALA MICĂ   

 

MIERCURI 24.05.2017    COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT - ORA   14,00         SALA MICĂ

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Oradea pe anul 2016 complet.pct.1.pdf 2017-05-22 14

I. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei de negociere stabilită prin H.C.L. 21/26.01.2017, pentru stabilirea condițiilor de încheiere a unui Act adițional la Contractul nr. 109976/28.06.2001 cu SC Luxten Lighting Co SA, în legătură cu extinderea Sistemului de iluminat public în Municipiul Oradea prin „Realizare sistem de iluminat public Cartier Ceyrat, municipiul Oradea”. 2017-05-19 18
5 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Clujului și Iuliu Hossu din municipiul Oradea 2017-05-19 14
6 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Iosif Vulcan, Republicii, Piața Regele Ferdinand și str. Teatrului din municipiul Oradea 2017-05-19 14
7 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie ,, Reabilitare termica bloc de locuinte AN 7, str. Onestilor nr.80,, - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 280 din 30.03.2017 2017-05-19 14
23 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție pentru Reabilitare strada Calea Bihorului – tronson pod Theodor Neș – intersecție drum de legătură între strada Suișului și Calea Bihorului varianta V1 recomandată de proiectant 2017-05-22 14
36 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru avizarea anexei 1 și anexei 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea servicului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio. 2017-05-23 18
40 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții “Reamenajare țarc în Grădina Zoologică Oradea” 2017-05-23 14
47 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind avizarea rețelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Industriei, Dimitrie Cantemir și Războieni din municipiul Oradea 2017-05-23 14
48 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE STRADA MARTIN ANDERSEN NEXÖ - TRONSON CUPRINS ÎNTRE STRADA CIPRIAN PORUMBESCU-POD THEODOR NEȘ varianta V1 recomandată de proiectant. 2017-05-23 14
49 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Amenajare accese auto și spații de parcare în zona situată între străzile B-dul Dacia – Constantin Brâncuși – Costache Negruzzi – Doina 2017-05-23 14

II. COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al municipiului Oradea. 2017-05-19 14

III. COMP. MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea. 2017-05-19 14

IV. ARHITECT ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reglementare acces la parcele - modificare PUZ aprobat prin HCL 79/2009 si PUD aprobat cu HCL nr.297/2006 zona str.Plantelor - Pavilioanele CFR, nr.cad.161335, 161331, 168505, 187048 - Oradea 2017-05-19 14
38 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Lotizare teren și construire clădiri cu funcțiuni mixte str. Nufărului nr. cad. 190787 - Oradea 2017-05-23 14
39 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind Planului Urbanistic de Detaliu – Reabilitare clădire existentă extindere cu un corp Sp+P+2E+R, amenajare hotel și restaurant str. Gheorghe Dima, nr.1 nr. cad. 1370 - Oradea 2017-05-23 14

V. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Tronsonului nr. 2 și 3 al coridorului lucrării de interes public local privind “Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între străzile Primăriei – Decebal – Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului – str. Făgărașului – str. Atelierelor (cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcțiile cu str. D. Cantemir. 2017-05-19 18
10 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unor părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, respectiv prin Inspectoratul Județean de Poliție Bihor,în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unei investiţii de interes public local 2017-05-19 18
11 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unor părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Universitatea din Oradea, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unei investiţii de interes public local 2017-05-19 18
12 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea documentației cadastrare privind suprafețele de 7.684 mp, 2.366 mp și 4.130 mp privind terenul aferent străzii Hațegului (tronson 1), a platoului și drumului public aparținând de Piața Devei 2017-05-19 18
13 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 166 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină, identificat cu nr. cadastral 194114 şi înscris în CF 194114, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea d-lui. Horga Ioan - Marius 2017-05-19 18
14 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 137 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină, identificat cu nr. cadastral 194192 şi înscris în CF 194192, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea d-lui. Maghiar Dorin 2017-05-19 18
15 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 123 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină, identificat cu nr. cadastral 194191 şi înscris în CF 194191, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea d-nei. Marc Corina - Florina 2017-05-19 18
16 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168612 şi înscris în CF 168612, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Ghilea Gabriel - Traian 2017-05-19 18
17 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 184198 şi înscris în CF 184198, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui Ghilea Ovidiu - Sorin 2017-05-19 18
18 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 250 mp reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 158747, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 51 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Mangra Mărioara 2017-05-19 18
19 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 250 mp reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 178874, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 50 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Mihon Nicoleta - Simona 2017-05-19 18
20 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 547 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Caraiman - tronson 2 2017-05-22 18
21 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea sistării de indiviziune din CF 833 - Sântandrei, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat în mun. Oradea, pe str. Pionierilor nr. 2A, identificat cu nr. cadastral 194804 - Oradea, proprietate a d-nei. Benţe Floare 2017-05-22 18
22 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Fetea Ioan şi soția sa, d-na. Fetea - Pteancu Liana , referitoare la suprafaţa de 6 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197791 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 93/F, cu destinaţia “drum public” 2017-05-22 18
31 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietate publică a Municipiului Oradea, a imobilului – teren în suprafață de 36 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 158988 – Oradea, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Macului nr. 25/D. 2017-05-22 18
32 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 263 mp teren înscris în CF nr. 169691 – Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Făcliei nr. 14 în favoarea soților Deac Nicolae și Deac Maria. 2017-05-22 18
33 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 266 mp, reprezentând teren cu construcție – casă, situate în municipiul Oradea, str. Bihorului nr. 49C, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării aceste suprafețe de teren în favoarea soților Ghiuro Gavril și Ghiuro Aurora. 2017-05-22 18
34 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru îndreptarea erorii materiale referitoare la identificarea numărului cadastral și de Carte Funciară ce face obiectul HCL nr. 252 din 30.03.207 pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 172386 şi înscris în CF 172386, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Szilágyi Gheorghe. 2017-05-22 18
35 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a două parcele de teren, proprietate a Municipiului Oradea, identificate cu nr. cadastral 197001, în suprafaţă de 420 mp, şi nr. cadastral 197019, în suprafaţă de 185 mp, situate în mun. Oradea pe str. Renașterii 2017-05-23 18
41 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2362 mp, reprezentând drum public, situat în municipiul Oradea, str. Lăcrimioarelor. 2017-05-23 18
42 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru repartizarea unor locuinţe din fondul locativ administrat de Direcția Patrimoniu Imobiliar persoanelor înscrise pe lista de priorităţi, aprobată prin HCL nr. 26/2017 2017-05-23 18
43 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea unei locuinţe disponibilă pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017 2017-05-23 18
44 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 56142/13.09.2011 pentru spațiul deținut de către C.E.C. BANK – Sucursala Oradea, în imobilului din Oradea, P-ța Unirii nr.1 - incinta Primăriei Oradea – cam.11 2017-05-23 18
45 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea atribuirii unor spații cu altă destinație, către Organizaţii Non - Profit (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc) 2017-05-23 18
54 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea completării Anexei nr. 2 la HCL nr. 133/23.02.2017 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, în vederea realizării proiectului de interes public local “Drum de acces pe relația str. Barcăului – str. Oneștilor – str. Simion Bărnuțiu” 2017-05-24 18
55 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea sistării indiviziunii și partajul nr. top 4032/7 înscris în CF 192716 – Oradea (CF vechi 2397 – Episcopia Bihor), prin constituirea nr. cadastrale 195973 și 197961 – Oradea. 2017-05-24 18
56 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL 208 din 30.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție:REABILITAREA FAȚADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI NR. 19 2017-05-24 14
57 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de ridicare, transport și depozitare în spații special amenajate a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice, în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri, în zone de agrement şi pe locurile de parcare rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoane cu handicap și proceduri de ridicare a vehiculelor abandonate ori fără stăpân 2017-05-24 14
58 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru actualizarea Anexei nr. 2 a HCL nr. 62 și nr. 127 din 2014 privind expropierea imobilelor proprietate privată, afectate de amplasamentul lucrării “Drum expres”. 2017-05-24 18

VI. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
24 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016 2017-05-22 14
26 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota “pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor extraordinară și ordinară a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 25 mai 2017 (prima convocare) și în data de 26 mai 2017 (a doua convocare) 2017-05-22 14
27 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investinții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017. 2017-05-22 14
28 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Domeniului Public SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016. 2017-05-22 14
29 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect actualizarea listei bunurilor concesionate operatorului la 30.04.2017 2017-05-22 18
30 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea S.A. având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare. 2017-05-22 18
37 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului Oradea, bugetului creditelor interne și externe, a fondurilor externe nerambursabile și a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, la 31.03.2017. complet.pct. 37.pdf 2017-05-23 14
46 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL nr. 677 din 20 septembrie 2016 privind aprobarea unor măsuri pentru locuințele proprietate privată a Statului Român construite de Agenția Națională de Locuințe 2017-05-23 18
51 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017. complet.pct. 51.pdf 2017-05-23 14
52 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Electrocentrale Oradea S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016. 2017-05-24 14
53 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind numirea reprezentantului Consiliului Local Oradea ca președinte al Comisiei de analiză - cereri scutire majorări cu întârziere. 2017-05-24 14
59 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încetării de comun acord a contractului de comodat nr. 102938 din 08.06.2006 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Fresenius Nephrocare Romania SRL. 2017-05-24 18
60 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea și completarea unor clauze din Contractul de parteneriat public – privat nr. 122246/23.12.2003, încheiat între Municipiul Oradea și firma Kaviep Kft Hungary. 2017-05-24 18
65 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la Societatea Administrația Domeniului Public SA 2017-05-25 14

VII. CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
25 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea art. 2 din HCL 57/2017 privind aprobarea componenței Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 2017-05-22 14

VIII. DIRECȚIA MANAGEMENTCHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI ORGANIZARE EVENIMENTE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
50 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea listei beneficiarilor de finanțări nerambursabile care se acordă în vederea completării calendarului manifestărilor și evenimentelor de interes public din Oradea, în anul 2017. 2017-05-23 14

IX. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
61 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea. 2017-05-24 14

X. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
62 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Oradea. pct. 62 completare.pdfpct. 62 completare 1.pdf 2017-05-24 14
63 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Oradea. pct. 63 completare.pdf 2017-05-24 14
64 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de Acțiune privind Eneregia Durabilă (PAED) a Municipiului Oradea. pct. 64 completare.pdf 2017-05-24 14
66 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea” 2017-05-25 14
67 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „Creșterea performanței energetice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea” 2017-05-25 14
68 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul:„ Cresterea performantei energetice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea” 2017-05-25 14
69 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind Privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei: „Cresterea performantei energetice a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea” 2017-05-25 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 mai 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert