Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 iulie 2017

Miercuri , 19 Iulie 2017, 10:41

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 iulie 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 iulie 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 iulie 2017

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 25.07.2017 ORA 14:00

 

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

 

LUNI  24.07.2017          COMISIA BUGET          -    ORA       12,00          SALA MARE

 

LUNI  24.07.2017             COMISIA JURIDICĂ    -    ORA     12,00         SALA MARE

                

LUNI  24.07.2017          COMISIA URBANISM   -    ORA       12,00          SALA MARE

 

LUNI  24.07.2017          COMISIA  SOCIALĂ     -    ORA        13,00          SALA MICĂ  

 

LUNI  24.07.2017          COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT - ORA     13,00         SALA MICĂ

 

 

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017 complet pct. 1.pdfcompl. pct. 1.pdf 2017-07-24 14

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei din partea Societății Inter Terra SRL constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe Bulevardul Decebal nr. 61A Oradea 2017-07-19 18
3 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune compl. nr. 3 pct. 1.pdf 2017-07-19 18
4 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea donaţiei din partea dlui Stan Ioan constând în infrastructură de alimentare cu apă și 20 de branșamente realizate pe strada Atacului Oradea 2017-07-19 18
5 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării tarifului practicat de societatea Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de canalizare-epurare începând cu 01 august 2017 2017-07-19 14
6 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea practicării de către societatea Termoficare Oradea SA a unor tarife pentru prestarea unor activități conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 2017-07-19 14
67 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis în vederea aplicării prevederilor Codului Fiscal privind cotele majorate de impozit ale clădirilor neîntreţinute 2017-07-21 14
68 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea de a vota „pentru„ în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a AGA care va avea loc în data de 25.07.2017 (prima convocare) și în data de 26.07.2017 (a doua convocare). 2017-07-21 14
69 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea suportării din bugetul local a cotei părți din valoarea cofinanțării aferentă municipiului Oradea pentru serviciile necesare întocmirii documentației de atribuire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor în perioada 2014 – 2020. 2017-07-21 14
70 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea sponsorizării din partea societăţii Eco Bihor SRL 2017-07-21 14
71 Proiect de hotărâre și Raport de specialitateprivind aprobarea modificării denumirii unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Nornal „Casa Minunată” și modificarea anexei nr. 2 la HCL 508/2017. complet pct. 71.pdf 2017-07-21 14
90 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind amendarea art.3 din HCL nr.567/ 11.07.2017 privind instituirea tarifului de utilizare definitivă a terenului aferent Depozitului Ecologic de Deșeuri pentru depozitare deşeuri nepericuloase provenite din afara judetului Bihor 2017-07-24 14
91 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017 2017-07-24 14
92 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind însuşirea Rapoartelor de evaluare având ca obiect stabilirea valorii de piaţă pentru proprietățile imobiliare din aria Parcului Industrial Eurobusiness I şi Parcului Industrial Eurobusiness II 2017-07-24 14
93 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA 2017-07-24 14
118 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la Societatea Administrația Domeniului Public S.A. 2017-07-25 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea extinderii sistemului de iluminat public pentru ”Ansamblul rezidential Calea Aradului nr.4(blocurile 1,2,3, 4 si 5) „Cartier Luceafarul”,Municipiul Oradea 2017-07-19 14
10 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea delegării serviciului de salubrizare pentru prestarea activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în Municipiului Oradea catre SC Coral Impex SRL, în baza contractului nr. 197463 din data de 23.06.2017, încheiat între Municipiul Oradea și SC Coral Impex SRL 2017-07-19 18
11 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 123, str. Mestesugarilor nr. 73/B, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 538 din 21.07.2014 2017-07-19 14
12 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 117,str. Mestesugarilor nr.71, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 531 din 21.07.2014 2017-07-19 14
13 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 118,str. Mestesugarilor nr.71, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 532 din 21.07.2014 2017-07-19 14
14 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 126,str. Mestesugarilor nr.77, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 533 din 21.07.2014 2017-07-19 14
15 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte P 128, str. Mestesugarilor nr.77, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 537 din 21.07.2014 2017-07-19 14
16 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PC 129, str. Mestesugarilor nr.77, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 534 din 21.07.2014 2017-07-19 14
17 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 130, str.Salcamilor nr.7, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 529 din 21.07.2014 2017-07-19 14
18 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 131, str.Salcamilor nr.7, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 535 din 21.07.2014 2017-07-19 14
19 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 132, str. Mestesugarilor nr.75, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 528 din 21.07.2014 2017-07-19 14
20 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 133, str. Mestesugarilor nr.75, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 530 din 21.07.2014 2017-07-19 14
21 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 134, str. Mestesugarilor nr.75, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 527 din 21.07.2014 2017-07-19 14
22 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 135, str.Salcamilor nr.9, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 526 din 21.07.2014 2017-07-19 14
23 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 136, str.Salcamilor nr.9, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 525 din 21.07.2014 2017-07-19 14
24 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 137, str.Salcamilor nr.13/A, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 550 din 21.07.2014 2017-07-19 14
25 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PC 139, str.Salcamilor nr.13/C, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 548 din 21.07.2014 2017-07-19 14
26 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte G 6, str. Aleea Rogerius nr. 1, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 93 din 31.01.2013 2017-07-19 14
27 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 124, str. Mestesugarilor nr. 73, municipiul Oradea, judeţul Bihor,” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 536 din 21.07.2014 2017-07-19 14
28 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte P 63, str. Cazaban nr. 3 , municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 109 din 31.01.2013 2017-07-19 14
29 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 127, str. Mestesugarilor nr. 77, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 539 din 21.07.2014 2017-07-19 14
30 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 138,str. Salcamilor nr. 13/B, municipiul Oradea, judeţul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 551 din 21.07.2014 2017-07-19 14
31 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 146,str. Salcamilor nr.11, municipiul Oradea, judeţul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 545 din 21 .07.2014 2017-07-19 14
32 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe PB 147,str. Salcamilor nr.11, municipiul Oradea, judeţul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 544 din 21.07.2014 2017-07-19 14
33 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinţe Q1/II,str. Sovata nr. 48, municipiul Oradea, judeţul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 102 din 31.01.2013 2017-07-19 14
34 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte R 119, str. Mestesugarilor nr. 71, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 541 din 21.07.2014 2017-07-19 14
35 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte X 21, str. Morii nr. 17, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 516 din 21.07.2014 2017-07-19 14
36 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte X 23, str. Morii nr. 17/B, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 515 din 21.07.2014 2017-07-19 14
37 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectul Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare termică bloc de locuinţe X 219, str. Lapusului nr. 46, municipiul Oradea, judeţul Bihor” Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 543 din 21.07.2014 2017-07-19 14
38 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte X 220, str. Lapusului nr. 46, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 542 din 21.07.2014 2017-07-19 14
39 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 4, str. Morii nr.6, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 524 din 21.07.2014 2017-07-19 14
40 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 120, str. Mestesugarilor nr. 71, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 554 din 21.07.2014 2017-07-19 14
41 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 121, str. Mestesugarilor nr. 71, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 553 din 21.07.2014 2017-07-19 14
42 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 122, str. Mestesugarilor nr. 73/C, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 552 din 21.07.2014 2017-07-19 14
43 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 140, str. Salcamilor nr.15/A, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 549 din 21.07.2014 2017-07-19 14
44 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 141, str. Salcamilor nr.15/B, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 547 din 21.07.2014 2017-07-19 14
45 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 142, str. Salcamilor nr.15/C, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 546 din 21.07.2014 2017-07-19 14
46 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte 6/A , str. Piata Bucuresti, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 89 din 31.01.2013 2017-07-19 14
47 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte AN 7 , str. Onestilor nr. 80, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 362 din 14.05.2014 2017-07-19 14
48 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 14 , str. Bumbacului nr. 18/A, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 354 din 14.05.2014 2017-07-19 14
49 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 20 , str. Leonardo da Vinci nr. 6, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 355 din 14.05.2014 2017-07-19 14
50 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte C 4 , str. Sovata nr. 56, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 357 din 14.05.2014 2017-07-19 14
51 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 19 , str. Leonardo da Vinci nr. 4, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 356 din 14.05.2014 2017-07-19 14
52 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 74, str. Locomotivei nr. 4, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 73 din 31.01.2013 2017-07-19 14
53 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 81, str. Locomotivei nr. 7, municipiul Oradea, judetul Bihor”si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 513 din 21.07.2014 2017-07-19 14
54 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de „Reabilitare termică bloc de locuinte PC 82 , str. Locomotivei nr. 5, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 517 din 21.07.2014 2017-07-19 14
55 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte Z 15 , str. Cazaban nr. 49B, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 363 din 14.05.2014 2017-07-19 14
56 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte PB 83 , str. Cantacuzino nr. 3, municipiul Oradea, judetul Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 512 din 21.07.2014 2017-07-19 14
57 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte str. C. Brancoveanu nr. 5A , municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 540 din 21.07.2014 2017-07-19 14
58 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultati din Proiectului Tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare termică bloc de locuinte M 7, str. Gen. Magheru nr.7, municipiul Oradea, jud. Bihor” si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 106 din 31.01.2013 2017-07-19 14
59 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Gheorghe Doja din municipiul Oradea 2017-07-20 14
60 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Banatului din municipiul Oradea 2017-07-20 14
61 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Crinului din municipiul Oradea 2017-07-20 14
64 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Hărților Strategice de Zgomot elaborate pentru municipiul Oradea. anexe 64.zip 2017-07-21 14
84 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare rețele în Piața Ferdinand, municipiul Oradea” 2017-07-24 14
85 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultati din studiul de fezabilitate pentru Extindere retea termica de transport si montare module termice pentru 4 imobile pe Calea Clujului nr. 2 și 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 și 3 2017-07-24 14
86 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 imobile situate pe strada Ion Bradu” 2017-07-24 14
87 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 imobile situate pe strada Oneștilor” 2017-07-24 14

III. ARHITECT ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea, situate în zona străzii Nojoriduluiu și Aeroport Oradea. 2017-07-19 14
66 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea completării HCL 559/11.07.2017 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului. 2017-07-21 14
72 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea completării și modificării HCL nr. 718/2016 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în “Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea” precum si alte perimetre considerate prioritare. 2017-07-24 14
115 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Dezvoltarea activitatii firmei SC ECOSAFE SRL prin construirea unei hale de productie, str.Ion Mihalache nr.cad. 184208-Oradea 2017-07-24 14
116 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal– Reconversie functionala a fostei incinte SC PERIND SA in vederea mobilarii cu cladiri de birouri si centru wellness, str.Louis Pasteur nr.165, nr.cad.194817, 194857, 195890, 195819 si 195820-Oradea 2017-07-24 14

IV. A.S.C.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției zilnice de întreținere a părinților/reprezentanților legali ai copiilor care frecventează Centrul de Ingrijire și Educație Timpurie – Creșe în anul școlar 2017 – 2018. 2017-07-19 14
88 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între ASCO și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Interjudețeană Bihor/Sălaj în vederea informării și consilierii persoanlor nevăzătoare din municipiul Oradea, care se adresează instituției de interes public local – ASCO precum și elaborarea materialelor informative în limbaj braille 2017-07-24 14
117 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea criteriilor de prioritate și a punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuințele sociale aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, a listei cu categoriile de persoane care pot beneficia de locuințe sociale, a modelului de cerere tip și a listei actelor doveditoare care vor fi depuse în completarea cererii pentru solicitare de locuințe sociale 2017-07-24 14

V. COMP. MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
62 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind numirea a câte un membru în fiecare Consiliu de Administrație al unităților sanitare din cadrul Rețelei medicale proprii a mun. Oradea, ca urmare a unor demisii din această calitate. 2017-07-20 14
63 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea încetării duratei de valabilitate a Acordului de Parteneriat dintre Primăria municipiului Oradea și Universitatea Oradea – Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea aprobat prin H.C.L. 336/2015. 2017-07-20 14

VI. DIRECTIA PATRIMONIU IMOBILIAR

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
73 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea atribuirii spatiului cu altă destinație situat în mun. Oradea, str. Clujului nr. 8 în favoarea Fundației Uși Deschise Internațional 2017-07-24 18
74 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru darea în administrarea Consiliului Județean Bihor pentru o perioadă de 2 ani a unor spații cu altă destinație în vederea desfășurării în bune condiții a activității Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Cristal” Oradea 2017-07-24 18
75 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea încheierii sau prelungirii, după caz, a unor contracte de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii non - profit (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc) 2017-07-24 14
76 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 98 din 24.01.2001,privind închirierea imobilului, situat în mun. Oradea, str. Bumbacului nr. 24, bl. AN 30, în care se desfășoară activitatea de îngrijire a copiilor mici de către Creșa nr. 13 „Lizuca și Patrocle” din Oradea 2017-07-24 18
77 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea închirierii spaţiului situat în mun. Oradea, str. Clujului, nr. 186, proprietatea Bisericii Baptiste nr. 1 Oradea, în care îşi desfăşoară activitatea o grupă mixtă de copii aparţinând de Şcoala Gimnazială „Ioan Slavici” din Oradea 2017-07-24 18
78 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: RACORDAREA DE UTILITĂȚI, APĂ RECE, CANALIZARE MENAJERĂ, CANALIZARE PLUVIALĂ, TERMOFICARE ȘI REȚELE ELECTRICE LA VIITORUL BLOC ANL DE LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI DIN SĂNĂTATE DIN STR. SPARTACUS NR.50 LOC. ORADEA, JUD. BIHOR 2017-07-24 14
79 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: CONSERVARE SI RESTAURARE SINAGOGA ORTODOXA AACHVAS REIN, CONTINUARE LUCRARI AUTORIZATE CU AC 967/2013 – REABILITARE CLADIRE SI IMPREJMUIRE SI RECONVERSIE SINAGOGA IN SPATIUL MUZEAL – PARTE DE INSTALATII, SITUATA PE STR. PRIMARIEI, NR. 25 2017-07-24 14
80 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind pentru repartizarea a 6 locuinţe din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar persoanelor înscrise pe Lista de priorităţi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 26 din 2017 2017-07-24 18
81 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru stabilirea sesiunii de depunere a dosarelor şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate şi a criteriilor de selecţie prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare spre închiriere a locuinţelor din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar 2017-07-24 14
82 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea repartizării locuinţelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, solicitanților din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017 2017-07-24 18
83 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind completarea Protocolului de colaborare pentru înființareaȘcolii ”INTERNATIONAL SCHOOL OF ORADEA” - scoală privată cu sistem internațional de predare în limbă engleză, acreditată Cambridge, aprobat prin HCL nr. 509 din 2017 2017-07-24 18
89 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafata de 343 mp reprezentand “drum public” situate in municipiul Oradea, in prelungirea strazii Fagarasului 2017-07-24 18
94 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru însuşirea reconfigurării limitei de proprietate aferentă parcelei cu nr. cadastral 176409 situată în mun. Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 2, proprietatea societăţii Farmacia Vitamina S.R.L., prin care s-a realizat în bune condiții de către Municipiul Oradea obiectivul de interes public local "Parcare D + P şi pasaj subteran de legătură cu Piaţa Rogerius" 2017-07-24 18
95 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea coridorului şi pentru declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor, proprietate privată a unor persoane fizice, constând în teren, cu suprafața de 75 mp, respectiv 4 construcţii garaje, afectate de amplasamentul lucrării de utilitate publică „Amenajare acces auto și spații de parcare în zona strada Morii, blocurile X13 - X14 - AN11” 2017-07-24 18
96 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 497 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 160271 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Bumbacului 2017-07-24 18
97 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 886 mp, reprezentând teren, situat în Municipiul Oradea, în zona străzii Rimler Karoly 2017-07-24 18
98 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 466 mp, reprezentând „drum public”, situat în municipiul Oradea, în prelungirea străzii Aurel Ciupe 2017-07-24 18
99 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate aprobarea documentației cadastrale a suprafeței de 84 mp și pentru aprobarea transmiterii acestei suprafețe de teren, în folosință gratuită în favoarea societății Distrigaz Vest SA situat în mun. Oradea de pe str. Atelierelor 2017-07-24 18
100 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 194528 - Oradea, reprezentând teren în Parcul Industrial I - situat pe str. Nicolae Filipescu 2017-07-24 18
101 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 2.600 mp, situat în Parcul Industrial Eurobusiness I Oradea, identificat cu nr. cadastral 164185 - Oradea, în favoarea societății DITO GROUP S.R.L. 2017-07-24 18
102 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 159929-C1 şi înscris în CF 159929, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea soților Manea Mihai - Ciprian și Manea Cristina 2017-07-24 18
103 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 155234 şi înscris în CF 155234, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Păun Relu - Maricel 2017-07-24 18
104 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 218 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 169646 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Graurilor 2017-07-24 18
105 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață totală de 989 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193897 și CF 173894 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Plugului 2017-07-24 18
106 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare cu propunerea de dezmembrare a imobilelor cu nr. cadastrale 192078 si 167334, reprezentând teren – domeniu public – situat în mun. Oradea, Piața Ferdinand 2017-07-24 18
107 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Joldoș Alin - Claudiu, referitoare la suprafaţa de 56 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187773 situat în mun. Oradea, în zona străzii Caișilor, cu destinaţia “drum public” 2017-07-24 18
108 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Serestély Ștefan şi soția sa, d-na. Serestély Matild - Noémi, referitoare la suprafaţa de 20 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198378 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Podgoria nr. 13/C, cu destinaţia “drum public” 2017-07-24 18
109 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Laslo Nicolae şi soția sa, d-na. Laslo Maricica - Corina, referitoare la suprafaţa de 411 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 160791 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor nr. 10, cu destinaţia “drum public” 2017-07-24 18
110 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare pentru 4 (patru) suprafețe de teren - domeniu public situate în mun. Oradea, în Piața Ferdinand 2017-07-24 18
111 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor cu suprafata de 1053 si 1627mp reprezentand drum public situat in mun. Oradea, str. Aleea Salca – bretea de legatura a strazii Atelierelor cu strada Nufarului, intrare in depou de tramvaie 2017-07-24 18
112 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea achizitionarii de catre Municipiul Oradea a unui teren, cu suprafata de 3216 mp situat in Oradea, pe strada Thurso Sandor nr. 5 proprietate a societății Drumuri Orășănești. pct. 112 completare.pdf 2017-07-24 18
113 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafata de 782 mp reprezentand “teren intravilan” situate in municipiul Oradea, pe strada Thurso Sandor 2017-07-24 18
114 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor, cu suprafetele de 3428 mp, 4728 mp și 3884 mp, reprezentand terenuri situate in mun. Oradea strada Calea Aradului – sector necadastrat intre podul peste pârâul Peța și strada Padișului. 2017-07-24 18
122 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Oradea, societatea Aido Grup Invest SRL și Comunitatea Evreilor Oradea aprobat prin HCL nr. 770/19.11.2015 2017-07-25 14

VII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
119 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit, a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul: „Valorificarea energiei geotermale în asociaţie cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă în cartierul Nufarul I-Oradea” 2017-07-25 14
120 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 - Mobilitate urbană durabilă 2017-07-25 14

VIII. BIROU RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
121 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea şi în cadrul instituţiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea, respectiv, Administraţia Socială Comunitară Oradea, Poliţia Locală a municipiului Oradea și Clubul Sportiv Municipal Oradea 2017-07-25 14

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
65 Informare privind activitatea desfășurată de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017. 2017-07-21 0

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 25 iulie 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert