Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 Ianuarie 2017

Joi , 19 Ianuarie 2017, 14:30

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 Ianuarie 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 Ianuarie 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 Ianuarie 2017

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 26.01.2017 ORA 14:00

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

MIERCURI 25.01.2017         COMISIA JURIDICĂ    -    ORA     12:00           SALA MARE

 

MIERCURI 25.01.2017         COMISIA BUGET          -    ORA     12:00           SALA MARE

 

MIERCURI 25.01.2017         COMISIA  SOCIALĂ     -    ORA     12:00           SALA MARE   

                

MIERCURI 25.01.2017         COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT - ORA   12:00          SALA MARE

 

MIERCURI 25.01.2017         COMISIA URBANISM   -    ORA     12:00          SALA MARE

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii „Realizare legatura pe cele trei directii a liniilor tramvai in intersectia intre strazile Primariei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str. Atelierelor (cu acces depou OTL) si legatura pe toate directiile cu str. D.Cantemir”, care va fi depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional (2014-2020), Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiție 4.1 - Mobilitate urbană durabilă 2017-01-21 14

I. COMPARTIMENT MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea 2017-01-19 14
3 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea 2017-01-19 14
4 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind Proiectul de Hotarâre inițiat de grupul de consilieri UDMR din cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea, referitor la aprobarea unor linii de gardă la Spitalul Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea 2017-01-19 14
40 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea infiintarii unei linii de garda in specialitatea Medicina Interna, precum si desfiintarea unei linii de gardă în specialitatea Oncologie Medicală la nivelul Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea 2017-01-21 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare 2017-01-19 14
6 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea unei suprafețe noi pentru prestarea activitatii de salubrizare stradala si deszapezire, conform Anexei 1. 2017-01-19 18
13 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea achiziției și a caietelor de sarcini pentru prestarea serviciilor de întreținere a parcului Salca II din municipiul Oradea, finalizată cu încheierea unui acord de cadru pe o perioadă de 3 ani (2017 – 2020). 2017-01-20 18
14 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea negocierii, intre MUNICIPIUL ORADEA in calitate de concedent si SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA Bucuresti in calitate de concesionar, pentru stabilirea conditiilor de incheiere a unui Act aditional la Contractul nr. 109.967/28. 06. 2001, privind concesionarea sistemului de iluminat public şi modernizarea acestuia în municipiul Oradea, cu privire la extinderea Sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea prin “Realizare sistem de iluminat public Cartier Ceyrat, Municipiul Oradea” 2017-01-21 18

IV. DIRECȚIA PATRIMONIU

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea încheierii/prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizații Non-Profit (asociații, fundații, ligi, unuiuni, artiști, etc) 2017-01-20 18
8 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea dării în administrare, pentru o perioadă de 5 ani, a trei încăperi, în suprafață totală de 44,29mp, din imobilul în care funcționează Adăpostul de Noapte, situat în municipiul Oradea pe str. Gutenberg nr. 8, în favoarea Poliției Locale Oradea 2017-01-20 18
9 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea locuințelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din lista finală aprobată prin Hotarârea Consiliului Local nr. 272 din 28 aprilie 2016 2017-01-20 18
10 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea modificării repartiției unei locuințe atribuită cu chirie din fondul locativ de stat la solicitarea doamnei Varga Piroska 2017-01-20 18
11 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea listei finale în stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor pentru repartizarea unei locuințe cu chirie din fondul locativ de stat, în municipiul Oradea, sesiunea 1 august 2016 – 30 septembrie 2016 2017-01-20 18
12 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea încheierii unui nou contract de închiriere privind imobilul (clădire și teren), situat în municipiul Oradea, str. Moscovei nr. 1-3, jud. Bihor, înscris în CF nr. 153295 Oradea, respectiv CF 13033 Oradea, în care își desfășoară activitatea două unități de învățământ, respectiv Liceul “Ady Endre” și Grădinița “Orsolya”. 2017-01-20 18
15 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Brazda Mircea - Dan, d-na. Brazda Maria și dl. Brazda Liviu - Oliver referitoare la suprafaţa totală de 9.408 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194438, 194483, 194482, 194463 și 194445 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei, cu destinaţia “drum public” 2017-01-21 18
16 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ghiurău Gheorghe şi soția sa,d-na. Ghiurău Lia, referitoare la suprafaţa de 67 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196419 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Bunyitai Vince, cu destinaţia “drum public” 2017-01-21 18
17 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Haidu George - Flaviu şi soția sa, d-na. Haidu Valentina - Florina referitoare la suprafaţa de 20 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196496 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Petru Maior nr. 66, cu destinaţia “drum public” 2017-01-21 18
18 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Lele Adrian-Ovidiu referitoare la suprafaţa totală de 238 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 189386, 191369, 191359 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Pădurii, cu destinaţia “drum public” 2017-01-21 18
19 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Lotus Center S.A.referitoare la suprafaţa totală din acte de 1.590 mp (suprafață măsurată de 1.754 mp) reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196851, 196852 și 196853 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Tudor Vladimirescu nr. 80/A, cu destinaţia “drum public” 2017-01-21 18
20 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Mașcaș Ioan - Daniel şi soția sa, d-na. Mașcaș Daniela - Anamaria referitoare la suprafaţa de 3 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196069 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Sofiei nr. 50/B, cu destinaţia “drum public” 2017-01-21 18
21 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Nagy Ianos - Lajos, referitoare la suprafaţa de 416 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196194 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 216/A, cu destinaţia “drum public” 2017-01-21 18
22 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de societatea Optimedia S.R.L.referitoare la suprafaţa de 297 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196359 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Sântandrei nr.36, cu destinaţia “drum public” 2017-01-21 18
23 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pantea Florin - Adrian și soția sa, d-na. Pantea Simona - Carla - Elena, d-na. Onaca Felicia și d-na. Capriș Patricia - Maria, coproprietarii terenului înscris în CF 196332 și CF 196393 - Oradea, pentru suprafața totală de 3.348 mp reprezentând teren, identificat cu numerele cadastrale 196332 și 196393 - situat în mun. Oradea, în zona străzilor Plantelor și Afinelor, cu destinaţia ”drum public” 2017-01-21 18
24 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Pantiș Marius-Ioan şi soția sa, d-na. Pantiș Otilia-Simona referitoare la suprafaţa de 141 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196269 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Sântandrei nr.36, cu destinaţia “drum public” 2017-01-21 18
25 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Petrucz István şi soția sa, d-na. Petrucz Katalin-Julianna referitoare la suprafaţa de 98 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 193592 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Viilor nr.19, cu destinaţia “drum public” 2017-01-21 18
26 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Vîrva Sanda- Luminița- Elena referitoare la suprafaţa de 31 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196258 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Renașterii nr.23, cu destinaţia “drum public” 2017-01-21 18
27 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării parcelei de teren, în suprafață de 15.028 mp, situată în incinta Parcului Industrial Oradea I, pe str. Petre P. Carp, nr. 2, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 160693 - Oradea, în favoarea societății PERIND S.A. 2017-01-21 18
28 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 566 mp reprezentând teren cu construcţii - casă şi anexă, situat în mun. Oradea, str. Caporal Muşat nr. 4 2017-01-21 18
29 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a unor terenuri situate în mun. Oradea, str. Ogorului F.N. 2017-01-21 18
30 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case și care au fost atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în mun. Oradea, zona Calea Clujului - Uzina de apă 2017-01-21 18
31 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei REABILITARE FATADE, REPARATII ACOPERIS SI INLOCUIRE TAMPLARIE LA IMOBILUL SITUAT PE STR. IOSIF VULCAN NR.4-6 , ORADEA 2017-01-21 18
32 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei REABILITARE FATADE STRADALE IMOBIL SITUAT PE STR. IOSIF VULCAN NR.2 (Casa Kolozsvary) 2017-01-21 18
33 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei REABILITARE FATADE, REPARATII ACOPERIS LA IMOBILUL SITUAT PE STR. REPUBLICII NR.31, ORADEA 2017-01-21 18
41 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aplicarea unor măsuri administrative și atribuirea unor spatii destinate Organizatiilor Non – Profit in incinta Cetatii Oradea 2017-01-21 18
44 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea incheierii de contracte noi de inchiriere pentru spatiile cu alta destiantie decat aceea de locuinta, situate in municipiul Oradea, str. Vasile Alecsandri nr. 21 2017-01-21 18
45 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru incheierea unui contract nou de inchiriere in favoarea societatii Telekom Roamnia Comunications S.A. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in municipiul Oradea, str. Dragos Vodă Bl. C18 2017-01-21 18
50 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea modificării calendarului de lucrări la spaţiul exterior aferent Sinagogii Neologe Sion, precum şi la imobilul învecinat din str. Independenţei nr. 24, prevăzut în Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Oradea, societatea Aido Grup Invest S.R.L. şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Comunitatea Evreilor Oradea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 770 din 19.11.2015 completare pct. 50.pdf 2017-01-25 18
51 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea atribuirii directe și a documentației de atribuire a contractului de servicii de furnizare a energiei electrice produse de sistemul fotovoltaic montat pe un imobil, proprietate publică a Municipiului Oradea, respectiv la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 56, situată în mun. Oradea, str. Liszt Ferencz nr. 75 2017-01-25 18
52 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate aprobarea repoziţionării limitei de demarcaţie a parcelei cu nr. cadastral 4806 ce constituie proprietatea Municipiului Oradea, situată în mun. Oradea, str. Independenţei F.N. 2017-01-25 18
53 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren, cu suprafeţe între 357 mp şi 448 mp, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate în mun. Oradea, str. Veteranilor, atribuite prin licitaţie publică în vederea realizării de construcţii de locuințe 2017-01-25 18
54 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.050 mp, respectiv pentru acordarea unui drept de servitute de trecere, cu piciorul şi auto, asupra cotei de 55 /1.050 mp din terenul identificat cu nr. cadastral nou constituit, în favoarea imobilului – teren, identificat cu nr. topografic 4680/3, înscris în CF nr. 181746 – Oradea, proprietatea d-lui. Ciuciu Pavel și a soției sale, d-na. Ciuciu Maria 2017-01-25 18
56 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafețele de 893 mp și 438 mp, reprezentând teren în zona de acces a Spitalului Clinic Județean de Urgență și pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire la nr. cad. 176789 a parcelelor menționate. 2017-01-25 18
61 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 4.771 mp, proprietate privată, situat pe malul stâng al pârâului Peța între Calea Aradului și str. T. Blajovici, afectat de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică, reprezentând Tronsonul 1 din proiectul privind „Realizarea legăturii pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între str. Primăriei – Decebal – Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului – str. Făgărașului – str. Atelierelor (cu acces depou OTL) și legătura pe toate direcțiile cu str. D. Cantemir”. 2017-01-25 18

IV DIRECTIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
34 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 687/2010 privind aprobarea componenţei Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 2017-01-21 14
35 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al municipiului Oradea a d-nei Coste Marina Adelina 2017-01-21 18
48 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de functii pentru functii cu contract individual de munca și a numărului de personal, pentru instituția publică Poliția Locală Oradea 2017-01-25 14
55 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de functii pentru functii publice și a numărului de personal, pentru instituția publică Poliția Locală Oradea. 2017-01-25 14
62 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-nei. Blaga Mariana din partea Partidului Social Democrat. 2017-01-26 14

V. ARHITECT SEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
36 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functionala din zona agricola in zona destinata activitatilor economice de tip industrial pentru construire hala de depozitare și birouri, str. Corneliu Baba nr. cad. 192834 și 193745 Oradea 2017-01-21 14
37 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind extinderea perioadei de valabilitate a Planului urbanistic Zonal (aprobat cu HCL nr. 840/27.11.2016) – Parcelare teren pentru amplasare de locuinte – zona str. Rimler Karoly – Str. Ghe. Doja, nr. cad 189345, 189349, 13967, 13968, Oradea 2017-01-21 14
38 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – parcelare de teren pentru dezvoltarea unei zone de activitati economice industriale si tertiare, zona str. Calea Borsului nr. cad 196025, 193038, 193723, 193724 - Oradea 2017-01-21 14
43 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor masuri pentru montarea numerelor administrative pe imobilele din municipiul Oradea complet pct. 43.jpg 2017-01-21 14

VI. DIRECTIA ECONOMICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
39 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ referitoare la Muzeul Cetății și orașului Oradea și la Serviciul de Management Cetate – Centrul Municipal de informare turistică Cetatea Oradea, situat în Oradea, Piața Emonuil Gojdu nr. 41 2017-01-21 14
42 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea in administrare catre unitatile de invatamant din Oradea a unor bunuri proprietatea publica a Municipiului Oradea 2017-01-21 18
47 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind respingerea solicitarii inaintate de societatea Autogenn Logistic SRL pentru infiintarea Autogarii Autogenn pe strada Sf. Ladislau, colt cu bulevardul Stefan cel Mare 2017-01-25 18
49 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea infiintarii de către Municipiul Oradea, prin Societatea Oradea Transport Local SA – operatorul serviciului de transport public local, a autagarii b-dul Stefan cel Mare – Gara Centrală situată în Municipiul Oradea, B-dul Stefan cel Mare nr. 3, cuprins in CF nr. 191235 – Oradea cu numărul cadastral 191235 2017-01-25 18
57 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar. 2017-01-25 14
58 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea redevenței datorate pentru terenul concesionat situat în mun. Oradea – str. T. Popovici, aferent ansamblului de locuințe realizate cu credit ipotecar prin A.N.L. 2017-01-25 14
59 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL 883/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. complet pct. 59.pdf 2017-01-25 14
60 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea începând modificarea începând cu data 01.02.2017 a tarifelor la serviciile de salubritate prestate de societatea RER Ecologic Service SA. 2017-01-25 14

VII. BIROU RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
46 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru personalul contractual și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea 2017-01-21 14
63 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea. complet pct. 63.pdf 2017-01-26 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 Ianuarie 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert