Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 octombrie 2017

Vineri , 20 Octombrie 2017, 11:16

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 octombrie 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 octombrie 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 octombrie 2017

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 26.10.2017 ORA 14:00

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

 

MIERCURI  25.10.2017  COMISIA BUGET              -  ORA  12.00  SALA MARE

 

MIERCURI  25.10.2017  COMISIA JURIDICĂ          - ORA  12.00   SALA MARE

 

MIERCURI  25.10.2017  COMISIA URBANISM        -  ORA  12.00  SALA MARE

 

MIERCURI  25.10.2017  COMISIA  SOCIALĂ         - ORA   13.00 SALA MICĂ                    

 MIERCURI 25.10.2017  COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   - ORA 13.00 SALA MICĂ

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului - cadru de administrare a patrimoniului ce se va semna între Municipiul Oradea și unitățile de învățământ preuniversitare de stat din Municipiul Oradea. 2017-10-20 18

I. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării parțiale și completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației Planul Urbanistic General al municipiului Oradea, aprobat prin HCL 501/2016. 2017-10-19 14
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului 2017-10-20 14
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 155/2009 – privind aprobarea Planului de Urbanistic Zonal – Modificare regim de înălțime pentru complex hotelier str. Aleea Ștransului nr.2 - Oradea 2017-10-20 14
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării HCL nr. 217/2005 – privind aprobarea proiectului Amenajare pisageră – mal drept Crișul Repede, Oradea 2017-10-20 14
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casa str. Otelarilor, nr.18 nr.cad. 179569 – Oradea 2017-10-20 14
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – Schimbare de destinație a demisolului din vila turistică în locuința și extinderea vilei turistice cu corp de clădire în regim de înălțime D+P+ 2E+M, str. Rimler Karoly nr. 10, nr. Cad 193367, 174043 și 186803 Oradea. 2017-10-23 14
69 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuințe colective cu parter commercial, str. Paunului nr. 3, nr. Cad 197132 Oradea. 2017-10-23 14
90 Proiect de hotărâre privind modificarea partial și completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației Planul Urbanistic General al Municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 501/2016 2017-10-25 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru CONSTRUIRE TRONSON STRADA ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF ÎNTRE STRADA CHIMIEI ȘI STRADA ONEȘTILOR varianta V1 recomandată de proiectant 2017-10-20 14
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare drum în zona intersecției “calea ferată (între stațiile Episcopia Bihor – Oradea Vest) strada Uzinelor-strada Podului” 2017-10-20 14
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de masuri pentru desfasurarea actiunilor de prevenire si combatere a urmarilor fenomenelor meteorologice periculoase (polei, caderi de zapada, etc) in perioada 15.11.2017-15.03.2018. 2017-10-23 14
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune nr.106.588/22.01.2008, prin introducerea unor suprafete noi, rezultate in urma modernizarii strazilor in cursul anului 2017, conform Anexei 1 2017-10-23 18
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiile de fezabilitate pentru Modernizare strada Episcop Ion Alexi (tronson intre str. Poet Gheorghe Pitut-str. Cucului) Modernizare str. Cardinal Alexandru Todea Modernizare strada Cucului (tronson intre str. Matei Corvin-str. Ion Pop Reteganul) Modernizare strada Poet Gheorghe Pitut (tronson intre str. Matei Corvin-Calea Bihorului) Modernizare strada Ion Pop Reteganul (tronson cuprins între str. Poet Gheorghe Pituț-Cucului) Modernizare strada Macului (tronson intre str. Ion Bogdan-Calea Bihorului) 23.10.2017 2017-10-23 14
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE STRADĂ CORIOLAN HORA din municipiul Oradea. 2017-10-23 14
26 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Vasile Cârlova din municipiul Oradea. 2017-10-23 14
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitii-„Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Oradea – Etapa-III-a” 2017-10-23 14

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării a 4 locuinţe din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, persoanelor înscrise pe Lista de priorităţi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 26 din 2017 2017-10-23 18
10 Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuinţe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 2017 2017-10-23 18
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea organizării unei sesiuni de depunere dosare în vederea repartizării de locuințe pentru tineri destinate închirerii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe 2017-10-23 18
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării Listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002 2017-10-23 18
22 Proiect de hotărâre pentru modificarea repartiției privind o locuință închiriată în favoarea d-nei. Tapaszi Erzsébet. 2017-10-23 18
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 375 din 27.04.2017 privind darea în administrare către Administrația Socială Comunitară Oradea a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situată în mun. Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5. 2017-10-23 18
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Municipiului Oradea. pct. 24 completare.pdf 2017-10-23 18
28 Proiect de hotărâre privind Strategia de Parcări a Municipiului Oradea 2017-10-23 14
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 13 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199030 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului nr. 48/A 2017-10-23 18
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 23 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198213 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Corneliu Baba 2017-10-23 18
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 31 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198412 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului 2017-10-23 18
32 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 61 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199267 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Plugului nr. 19 2017-10-23 18
33 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 64 mp din acte (65 mp suprafața măsurată), identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199072 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Meteorilor nr. 2 2017-10-23 18
34 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 65 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199563- Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria 2017-10-23 18
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 66 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197666 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Paleului nr.2/C 2017-10-23 18
36 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 76 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196498 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria 2017-10-23 18
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 164 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198806 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 108/C 2017-10-23 18
38 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 209 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 174119 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Apateului 2017-10-23 18
39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață totală de 416 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196349 - Oradea și în CF 75673 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Meteorilor nr. 1 2017-10-23 18
40 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Bercea Diana – Elena referitoare la terenul, în suprafaţă de 7 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199274, situat în mun. Oradea, în zona Calea Sântandrei nr. 68, cu destinaţia “drum public” 2017-10-23 14
41 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Szabó Zsolt şi soția sa, d-na. Szabó Ágnes - Judit, referitoare la terenul, în suprafaţă de 59 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199265 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 105/E, cu destinaţia “drum public” 2017-10-23 14
42 Proiect de hotărâre pentru pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Șușman Cristian,referitoare la terenul, în suprafaţă de 17 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 179135, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cedrilor nr. 21/C, cu destinaţia “drum public” 2017-10-23 14
43 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 166024, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu nr. 24 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Pâslaru Claudia - Mihaela 2017-10-23 18
44 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 166160, situat în mun. Oradea, str. Virgil Maxim nr. 7 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Pop Crina - Flavia 2017-10-23 18
45 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 169219, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola nr. 27 (în Cartierul Tineretului),în favoarea d-lui. Tat Vasile 2017-10-23 18
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului în suprafață de 2703 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198237, situat în municipiul Oradea, str. Ogorului nr. 28G, în favoarea societății COSTA VOC Impex SRL 2017-10-23 18
47 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prețului, rezultat din procedura de negociere directă, referitor la vânzarea terenului în suprafață de 234 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199661, situat în municipiul Oradea, str. Nojoridului nr. 202, în favoarea soților Pop Florian și Pop Domnița 2017-10-24 18
48 Proiect de hotărâre pentru vânzarea prin licitație publică, a parcelei de teren cu nr. cadastral 199662, având suprafața de 886 mp, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în municipiului Oradea, în zona str. Rimler Karoly. 2017-10-24 18
49 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 690 mp, reprezentând teren, situat în municipiul Oradea, în zona cartierului Episcopia Bihor 2017-10-24 18
50 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 1.004 mp și 355 mp,reprezentând teren proprietate publică a Municipiului Oradea - situat în Oradea, str. Paleului 2017-10-23 18
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5148 mp,reprezentând teren proprietate publică a Municipiului Oradea - cu destinația “drum public in extravilanul localitatii” în zona, str. Pavilioanelor CFR 2017-10-23 18
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 195434 - Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul - teren, în suprafaţă de 541 mp, identificat cu nr. cadastral 196546 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Atelierelor 2017-10-23 18
53 Proiect de hotărâre pentru aprobarea suplimentării cu 27 mp a suprafeţei închiriate inițial, de 180 mp, din terenul situat în mun. Oradea, în Parcul Libertății, în vederea extinderii modulului de alimentație publică existent cu o terasă construită pe structură ușoară în favoarea societății DECLIL S.R.L. 2017-10-23 18
54 Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 427 mp, identificat cu nr. cadastral 192153 - Oradea, precum și pentru aprobarea extinderii suprafeţei de teren concesionate în favoarea societății Lotus Center S.A., cu 90 mp, situată în mun. Oradea, str. Emilian Mircea Chitul 2017-10-23 18
55 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.807 mp, reprezentând teren public - piațetă, situat în mun. Oradea, zona străzii Nufărului 2017-10-23 18
56 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafața de 8.530 mp și 11.024 mp, reprezentând teren public - piațetă, situat în mun. Oradea, în zona străzii Alexandru Cazaban 2017-10-23 18
57 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 9.853 mp, reprezentând teren cu construcții - Parcul Magnoliei, proprietate publică a Municipiului Oradea, 2017-10-23 18
58 Proiect de hotărâre pentru actualizarea poziției 5 din anexa nr. 2 la HCL 259/30.03.2017 privind expropierea imobilelor, proprietate privată, afectate de amplasamentul lucrării “Construire pod peste râul Crișul Repede între strada Plevnei și strada Szigligeti Ede, în mun. Oradea, în sensul rectificării proprietarului imobilului confrom CF nr. 154834 Oradea 2017-10-23 18
59 Proiect de hotărâre pentru actualizarea poziției 6.1 și 6.2 din anexa nr. 2 la HCL 133/2017 privind expropierea imobilelor, proprietate privată, afectate de amplasamentul lucrării “Drum de acces pe relația str. Barcăului – str. Oneștilor – str. Simion Bărnuțiu” în sensul rectificării proprietarilor ap. 1 și ap. 2 2017-10-23 18
60 Proiect de hotărâre pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, 2017-10-23 18
61 Proiect de hotărâre pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil,din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local 2017-10-23 18
62 Proiect de hotărâre pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul Bază sportivă "Dinamo", din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliţie Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiţii de interes local 2017-10-23 18
63 Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 191 din 30.03.2017 privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, reprezentând Tronsonul 1 şi Tronsonul 2 din proiectul lucrării de utilitate publică „Drum de legătură între strada Suişului şi calea Bihorului” 2017-10-23 18
64 Proiect de hotărâre pentru darea acordului privind construirea unei parcări supraetajate în curtea Primăriei Municipiului Oradea cu acces în str. Primăriei și str. Tudor Vladimirescu, respectiv pentru însușirea Acordului de colaborare încheiat în acest sens între Municipiul Oradea și Episcopia Romano-Catolică Oradea, în vederea asigurării cadrului necesar realizării investiției. 2017-10-23 18
65 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu nr. cadastral 199377, reprezentând teren, în suprafață de 700 mp, cu construcţii, situat în mun. Oradea, în zona str. Corneliu Baba 2017-10-23 18
66 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 930 mp, reprezentând teren, situat în municipiul Oradea, în zona străzii Ciheiului. 2017-10-23 18
70 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fațadă la imobilul situat în ansamblul urban Centrul Istoric Oradea, str. Branului nr. 19. 2017-10-24 14
71 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fațadă la imobilul situat în ansamblul urban Centrul Istoric Oradea, str. Primăriei nr. 41, mun. Oradea. 2017-10-24 14
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare Adăpost de Noapte, str. Johan Gutemberg nr. 8, Oradea. 2017-10-24 14
73 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fațadă la imobilul situat în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Ioan Budai Deleanu nr. 4, mun. Oradea. 2017-10-24 14
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fațadă la imobilul situat în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Cuza Vodă nr. 80 municipiul Oradea 2017-10-24 14
75 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție: Reabilitare fațadă la imobilul situat în Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, str. Samuil Micu Klein nr. 9, mun. Oradea. 2017-10-24 14
81 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui Acord de colaborare între Municipiul Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Oradea, în vederea realizării unui spațiu public integrat în complexul arhitectonic urban Piața Unirii și amplasarea în această locație a statuii lui Iuliu Maniu. 2017-10-24 14
82 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 1381 mp, reprezentând teren ocupat de case de locuit și anexe situate în municipiul Oradea, str. Caporal Mușat nr. 23 și pentru aprobarea vânzării directe a cotei de 700 mp din acest teren în favoarea solicitanților Moza Florian și Moza Floare. 2017-10-24 18
87 Proiect de hotărâre pentru aprobarea a 3 Planuri de amplasament și delimitare, reprezentând teren, domeniu public, situat în municipiul Oradea, zona cartierului Nufărul, afectat de lucrările de reabilitare a sistemului de transport a energiei termice. 2017-10-25 18
92 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru vânzarea parcelelor de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, atribuite în concesiune cu scopul edificării de locuinţe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor 2017-10-26 18
93 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului privind obţinerea Autorizaţiei de Construire, acordat societății SELECT CATERING S.R.L., în vederea construirii unei unităţi de alimentaţie publică cu terasă pe terenul situat în mun. Oradea, str. Zorelelor, concesionat în baza contractului nr. 1666 din 14.10.2016. 2017-10-26 14
96 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării parcelei, cu suprafața de 1440 mp, identificată cu nr. cadastral 192683 și înscrisă în CF 192683, reprezentând teren aferent blocului de locuințe edificat pe această parcelă situată în mun. Oradea, Aleea Lavandei, în favoarea societății Compania de Construcții Rezidențiale AG S.R.L. 2017-10-26 18

IV. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
15 Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea societății Salex Prod Com SRL constând în infrastrucutră de alimentare cu apă și canalizare realizată pe Calea Sântandrei nr. 19D 2017-10-23 14
16 Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea d-lui Czier Adam constând în infrastructură de alimentare cu apă și canalizare realizată pe strada Soarelui nr. 39 2017-10-23 14
17 Proiect de hotărâre privind încetarea activităților comerciale desfășurate în Piața Velența 2017-10-23 18
18 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de premii olimpicilor din unitățile de învățământ de stat din Municipiul Oradea care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2016-2017 la olimpiadele naționale școlare organizate de Ministerul Educației Naționale. 2017-10-23 14
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Oradea 2017-10-23 14
21 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la societatea Administrația Domeniului Public SA 2017-10-23 14
27 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017. pct. 27 completare.pdfpct. 27 completare 2.pdf 2017-10-23 14
76 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi modificarea programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2017. 2017-10-24 14
77 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor pe anul 2017. 2017-10-24 14
79 Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de operare a punctului de colectare separată a deșeurilor municipale situat pe strada Thurzo Sandor complet.pct. 79.pdf 2017-10-24 14
80 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi modificarea Programului de investiţii la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017. 2017-10-24 14
84 Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii, începând cu 01.11.2017, din administrarea Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a unei suprafețe din imobilul situat în str. Primăriei nr. 3, proprietate a Municipiului Oradea în vederea amenajării noului sediu al Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune. 2017-10-25 18
85 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Oradea 2017-10-25 14
86 Proeict de hotărâre pentru darea acordului Consiliului Local al Municipiului Oradea privind scutirile din cadrul parcului industrial înfiinţat de către Borghesi SRL denumit WEST PARK ORADEA, situat în Oradea, Str. Ion Mihalache, nr. cadastral 197177 conform prevederilor Legii 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. 2017-10-25 14
91 Proeict de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externeîn valoare de maxim 35.000.000 EUR complet. pct. 91.pdf 2017-10-26 14
94 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentelor de funcționare a Parcurilor Industriale Eurobusiness I și Eurobusiness II. 2017-10-26 14
95 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local SA, societatea Compania de Apă Oradea SA, societatea Termoficare Oradea SA și societatea Administrația Domeniului Public SA în vederea stabilirii unei practici unitare în ceea ce privește contractele colective de muncă încheiate la nivelul acestor societăți 2017-10-26 14

V. BIROU RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
78 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Oradea pct. 78 completare.pdf 2017-10-24 14

VI. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
83 Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru instituția publică Poliția Locală Oradea 2017-10-24 14

VII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
88 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării MUNICIPIUL UI ORADEA în cadrul proiectului “Developing the cycle paths network in view of promoting a sustainable cross-border mobility at the level of Oradea Metropolitan Area, Biharkeresztes, Korosnagyharsany and Biharugra/Dezvoltarea unei rețele de piste de biciclete în vederea promovării unei mobilități durabile transfrontaliere la nivelul Zonei Metropolitane Oradea, Biharkeresztes, Korosnagyharsany and Biharugra” (CYCLECROSS) și a contribuției proprii necesare implementării acestuia 2017-10-25 14
89 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea implementării investițiilor necesare în cadrul proiectului “Developing the cycle paths network in view of promoting a sustainable cross-border mobility at the level of Oradea Metropolitan Area, Biharkeresztes, Korosnagyharsany and Biharugra/ Dezvoltarea unei rețele de piste de biciclete în vederea promovării unei mobilități durabile transfrontaliere la nivelul Zonei Metropolitane Oradea, Biharkeresztes, Korosnagyharsany and Biharugra” (CYCLECROSS) 2017-10-25 14

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 26 octombrie 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert