Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 aprilie 2017

Vineri , 21 Aprilie 2017, 12:03

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 aprilie 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 aprilie 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 aprilie 2017

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 27.04.2017 ORA 14:00

 

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

 

MIERCURI 26.04.2017    COMISIA BUGET          -    ORA     12,00         SALA MARE

 

MIERCURI 26.04.2017    COMISIA JURIDICĂ    -    ORA     12,00           SALA MARE

                

MIERCURI 26.04.2017    COMISIA URBANISM   -    ORA     12,00        SALA MARE

 

MIERCURI 26.04.2017    COMISIA  SOCIALĂ     -    ORA     14,00          SALA MARE   

 

MIERCURI 26.04.2017    COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT - ORA   14,00         SALA MARE

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Raportul anul privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Oradea. 2017-04-21 0

I. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Modernizare str. Caraiman” din municipiul Oradea varianta V1 recomandată de proiectant. 2017-04-21 14
3 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Modernizare str. LĂCRĂMIOARELOR” din municipiul Oradea varianta V1 recomandată de proiectant. 2017-04-21 14
4 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea achiziției și a caietelor de sarcini, pentru prestarea serviciilor de întreținere și amenajare a parcurilor: 22 Decembrie, Țăranilor, Teiului din mun. Oradea finalizate cu încheierea unui acord cadru pe o perioadă de 3 ani (2017 – 2020). 2017-04-21 18
7 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Construire punct de colectare selectivă a deșeurilor” 2017-04-24 14
22 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Chioșc de vânzare bilete și abonamente în Piața Unirii”. 2017-04-26 14

II. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru personalul contractual și a numărului de personal pentru Aparatul de specialitatre al Primarului municipiului Oradea. 2017-04-21 14
8 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea 2017-04-24 14

III. A.S.C.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind acordarea de subvenții de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2017, în baza Legii nr. 34/1998, pentru asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea. complet.pct. 6.pdf 2017-04-24 14

IV. DIRECȚIA PATRIMONIU

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aplicarea unor măsuri administrative și atribuirea unor spații destinate Organizațiilor Non – Profit in incinta Cetății Oradea. 2017-04-24 18
15 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 2015 pentru stabilirea bunurilor care pot face obiectul compensării în condițiile Legii nr. 10/2001, respectiv a Legii nr. 165/2013 2017-04-25 18
16 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind pentru aprobarea încheierii sau prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizaţii Non - Profit, (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc) sau societăți comerciale 2017-04-25 18
17 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind pentru aprobarea completării Listei spaţiilor având destinaţia de cabinete medicale sau activitaţi conexe actului medical aflate în proprietatea Municipiului Oradea, supuse vânzării conform O.U.G. nr. 68 din 2008, aprobată prin H.C.L nr. 600/2008 2017-04-25 18
18 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind pentru aprobarea unor măsuri de desființare a imobilelor - construcții cu caracter industrial, proprietate privată a Municipiului Oradea, situate pe strada Oneștilor nr. 78 2017-04-25 18
20 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 159008 şi înscris în CF 159008, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Mălăieș Florica - Rodica 2017-04-25 18
21 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 172059, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 38 (în Cartierul Tineretului) în favoarea dnei. Crișan Alexandra 2017-04-25 18
23 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 238 mp, identificat cu nr. cadastral 197383 - Oradea situat în mun. Oradea, str. Chimiei nr. 3 - 5 2017-04-26 18
24 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea înscrierii în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a unor terenuri situate în mun. Oradea, str. Ogorului F.N. 2017-04-26 18
25 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară înaintată de dl. Koreni Ján şi soția sa, d-na. Koreni Alina - Ana, referitoare la suprafaţa de 10 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 157912 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nufărului nr. 169/D, cu destinaţia “drum public” 2017-04-26 18
26 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Kulcsar József referitoare la suprafaţa de 38 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196494, situat în mun. Oradea, în zona străzii Valea Frumoasă, cu destinaţia “drum public” 2017-04-26 18
27 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Nagy Erzsébet referitoare la suprafaţa de 18 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 188535, situat în mun. Oradea, în zona străzii Valea Frumoasă nr. 29, cu destinaţia “drum public” 2017-04-26 18
28 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind administrarea contractelor de concesiune având ca obiect terenuri ocupate de garaje auto pe raza Municipiului Oradea 2017-04-26 18
29 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, cu suprafața de 566 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 197763 şi înscris în CF 197763, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 4, în favoarea soților Botoșanu Toader și Maria 2017-04-26 18
30 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, cu suprafața de 698 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 178291 şi înscris în CF 178291, situat în mun. Oradea, str. Caporal Constantin Mușat nr. 16, în favoarea soților Ghiuro Lică și Elena 2017-04-26 18
31 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, cu suprafața de 602 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 187319 şi înscris în CF 187319, situat în mun. Oradea, str. Caporal Mușat nr. 8B, în favoarea soților Scorțe Gheorghe și Scorțe Gabriela - Claudia 2017-04-26 18
32 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 113 mp, reprezentând teren, cu destinația curte - grădină, identificat cu nr. cadastral 194113 şi înscris în CF 194113, situat în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor, în favoarea d-lui. Praja Viorel 2017-04-26 18
33 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 769 mp, reprezentând teren cu construcţii - casă și anexe, situate în mun. Oradea, str. Corneliu Baba fn, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării suprafeței de 769 mp teren în favoarea soților Țigan Ioan și Țigan Elena 2017-04-26 18
34 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 866 mp, reprezentând teren public, situat în mun. Oradea, în zona străzii Anatole France 2017-04-26 18
35 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri de desființare a imobilului - casă cu 2 apartamente achiziționat de către Municipiul Oradea de la d-na. Fritea (fostă Man) Delia - Monica 2017-04-26 18
36 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri de desființare a imobilului – casă achiziționat de către Municipiul Oradea de la d-na. Gurzău Laura - Luciana 2017-04-26 18
37 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 908 mp și 2.183 mp, reprezentând drumuri publice, situate în mun. Oradea, în zona străzii Ogorului 2017-04-26 18
38 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 5.730 mp, reprezentând teren - drum de acces în zona str. Ion Mihalache – proprietate publică a Municipiului Oradea 2017-04-26 18
39 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 19.728 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Bihorului - tronson 2 2017-04-26 18
40 SE RETRAGE -Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 8.639 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Bihorului - tronson 3 2017-04-26 18
41 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 2.441 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Lăcrămioarelor 2017-04-26 18
42 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 706 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, strada Caraiman 2017-04-26 18
43 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind repartizarea locuințelor disponibile pentru tineri, destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin HCL nr. 225/30.03.2017. 2017-04-26 18
44 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în administrare către Administrația Socială Comunitară Oradea a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în mun. Oradea, str. Miron Pompiliu nr. 5 2017-04-26 18
46 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de Nechifor Romică - Intreprindere Individuală referitoare la suprafaţa de 54 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196126, situat în mun. Oradea, în zona străzii Czárán Gyula, cu destinaţia “drum public” 2017-04-26 18
49 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL 620 din 30 august 2016 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “RESTAURAREA CASEI DARVAS – LA ROCHE IN VEDEREA VALORIFICARII PATRIMONIULUI CULTURAL SECESSION” 2017-04-26 14
50 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea HCL 621 din 30 august 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție: “RESTAURAREA CASEI DARVAS – LA ROCHE IN VEDEREA VALORIFICARII PATRIMONIULUI CULTURAL SECESSION” 2017-04-26 14
54 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind reglementarea apartenenței la domeniul public sau la domeniul privat al Municipiului Oradea a unor imobile cu destinația de locuință 2017-04-27 18
57 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea HCL 624/30.08.2016 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului “Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor” pct. 57 compl.pdf 2017-04-27 14
60 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului – teren, cu suprafața de 637mp situat în mun. Oradea, Calea Clujului, respectiv pentru concesionarea directă a unei suprafețe în favoarea Societății Grup West Premium SRL 2017-04-26 18

V. INSTITUTIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. – Reglementări urbanistice pentru parcelare teren în vederea amplasării de locuințe zona str. Piersicilor, nr. cad. 193928, 193927 – Oradea. 2017-04-24 14
11 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. – Construire și amenajare parc industrial, str. Ion Mihalache, nr. cad. 179854 – Oradea. 2017-04-25 14
12 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amplasare de locuințe Calea Sântandrei, nr. 44 V6, nr. cad. 195488 – Oradea. 2017-04-25 14
13 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea art. 1 al. 1, din HCL 404/2015 de aprobare PUZ – Lotizare teren pentru dezvoltarea unui ansamblu de locuințe colective cu funcțiuni complementare, str. Ceyrat nr. cad. 169131,10838, 10839, 165409, 171125, 165412, 169342, 165022, 165023, 165024, 165026, 187489 Oradea. 2017-04-25 14

VI. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
14 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2017. pct. 14 compl..pdfpct. 14 compl. 2.pdf 2017-04-25 14
45 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru înființarea unei școli internaționale private (cu predare în limba engleză) în Oradea și mandatarea Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. (ADLO) să facă demersurile necesare realizării proiectului. 2017-04-26 14
48 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind completarea HCL 67/26.01.2017 referitor la aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar 2017-04-26 14
51 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea contractării de servicii juridice de către Societatea Compania de Apă SA pct. 51 completare.pdf 2017-04-26 14
52 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și în seama Municipiului Oradea, Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 6647 mp cu societatea Real Expert Advertising SRL 2017-04-26 18
53 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și în seama Municipiului Oradea, Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenurilor în suprafață totală de 32.117 mp, respectiv 193 mp cu societatea Han Besitzgesellscaft SRL 2017-04-26 18
55 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și în seama Municipiului Oradea, Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 4339 mp cu societatea Modpack System SRL 2017-04-26 18
56 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adnunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016. 2017-04-26 14
59 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în concesiune către operatorul Compania de Apă Oradea SA a bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare rezultate ca urmare a implementării proiectului Amenajare Parc Salca Etapa a II –a. 2017-04-26 18
61 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru atribuirea în administrare a unui teren în suprafața de 1515mp, către societatea Administrația Domeniului Public SA, în vederea construirii unui imobil în regim hotelier în vecinătatea Complexului Wellness Termal Nymphaea Oradea 2017-04-26 18
62 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea în concesiune către societatea Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării proiectului Amenajare Parc Salca Etapa a II - a 2017-04-26 18
63 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea avizului cu privire la concesionarea de către Societatea ECO Bihor SRL, operatorul Depozitului Ecologic de Deșeuri Oradea, a Serviciului Public de salubritate pentru managementul și operarea facilităților Centrului de Management Integrat al Deșeurilor – Boroșneu Mare și a Stației de transfer – Târgu Secuiesc, județul Covasna 2017-04-26 18
64 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Termoficare Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016 pct. 64 completare.pdf 2017-04-26 14
66 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Programului de investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017 2017-04-27 14
67 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind numirea membrilor în Consiliul Director al Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune și modificarea Statutului și Actului Constitutiv al asociației 2017-04-27 14
68 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Oradea 2017-04-27 18
70 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind renunțarea Municipiului Oradea la calitatea de membru asociat în Fundația euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar - Oradea 2017-04-27 14
71 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind darea avizului Societății ECO Bihor SRL pentru depunerea unui proiect de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 6, O.S. 6.1. Producție în vederea creșterii producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate: biogaz, biomasă, geotermal. 2017-04-27 14
73 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.05.2017 – 30.04.2018, majorarea cotei de constiuire a Fondului de închidere depozit și încheierea Actului adițional nr. 16 la Contractul de parteneriat public – privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Kaviep Kft. 2017-04-27 14
72 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea începând cu 01.05.2017 a tarifului pentru colectarea deșeurilor de la persoane fizice, practicat de Societatea RER Ecologic Service Oradea S.A., în baza contractului de concesiune nr. 106588/22.01.2008. 2017-04-27 14
74 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind mandatarea societății A.D.L. Oradea SA de a încheia în numele și pe seama Municipiuylui Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totaqlă de 5.185 mp cu societatea Valtryp SRL. 2017-04-27 18

VII. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
19 Informare privind modalitatea de ducere la îndeplinire a Hotărărilor Consiliului Local al Muncipiului Oradea pentru anul 2016. 2017-04-26 0
47 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind desemnarea reprezentanților municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociațiilor A.D.I. Zona Metropolitană Oradea 2017-04-26 14
58 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea și completarea contractului de administrare – cadru aprobat prin HCL nr. 64/26.01.2017 2017-04-26 18

VIII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
69 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Autorității Urbane, în vederea accesării finanțării nerambursabile alocate Municipiului Oradea prin Programul operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. 2017-04-27 14

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
65 Informare în vederea însușirii de către Consiliul Local a constatarilor Curții de Conturi legate de UAT Municipiul Oradea și entitățile subordonate acestuia cuprinse în Raportul referitor la finanțele publice locale pe anul 2015 la nivelul județului Bihor 2017-04-26 0

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 aprilie 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert