Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 noiembrie 2017

Miercuri , 22 Noiembrie 2017, 14:10

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 noiembrie 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 noiembrie 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 noiembrie 2017

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 27.11.2017 ORA 14:00

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

 

VINERI  24.11.2017  COMISIA BUGET              -   ORA  10.00  SALA MICĂ

 

VINERI  24.11.2017  COMISIA JURIDICĂ          - ORA  10.00   SALA MICĂ

 

VINERI  24.11.2017  COMISIA URBANISM      -   ORA   10.00  SALA MICĂ

 

VINERI  24.11.2017  COMISIA  SOCIALĂ         -  ORA    10.00 SALA MICĂ                    

VINERI 24.11.2017  COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT   -  ORA 10.00  SALA MICĂ

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2017. pct. 1 completare.pdf 2017-11-24 14

I. BIROU RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi pentru Administrația Socială Comunitară Oradea – instituţie publică subordonată Consiliului Local Oradea pe anul 2018. 2017-11-22 14
42 Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru funcțiile publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea și Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Oradea. 2017-11-24 14

II. A.S.C.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Socială Comunitară Oradea și Direcția Generală de Asisitență Socială și Protecția Copilului Bihor, privind furnizarea serviciilor de recuperare pentru copii cu dizabilități din municipiul Oradea, în vederea prevenirii unor situații de dificultate sau vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excludere social. 2017-11-22 14
4 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea listelor de priorități în vederea închirierii locuințelor sociale, sesiunea 2017. 2017-11-22 14
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar asociațiilor și fundațiilor din municipiul Oradea, care organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă evenimente adresate beneficiarilor acestora. 2017-11-23 14

III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Oradea. 2017-11-22 14
28 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator – Construire spațiu comercial, amenajare hostel la etaj și împrejmuire și organizare de șantier, b-dul. Decebal nr. 92, nr. cad. 181847 și 197266 – Oradea. 2017-11-23 14
29 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - Construire imobil de locuinte colective cu spatiu comercial la parter str. Crisului, nr.3 nr.cad. 186028 – Oradea 2017-11-23 14
30 Proiect de hotărâre privind aprobarea Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, zona str.Jurcsak Tibor, nr.cad.199547, 199548, 199549, Oradea 2017-11-23 14
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire doua locuinte str. Infratirii, nr.cad. 2895 – Oradea 2017-11-23 14
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Extindere, supraetajare imobil cu destinatia locuinta, str. G.Enescu nr.21, nr.cad.197600-Oradea 2017-11-23 14

IV. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
6 Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor cu cazarea și masa elevilor înscriși în sistemul de învățământ dual. 2017-11-22 14
34 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii la societatea Compania de Apă Oradea SA pe anul 2017 2017-11-23 14
35 Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării de la bugetul local a cotei părți din valoarea cofinanțării aferentă Municipiului Oradea, pentru serviciile de Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bihor în perioada 2014 – 2020, ce va fi finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2017-11-23 14
36 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Termoficare Oradea SA a suprafețelor de teren ocupate de punctele termice aflate în administrarea societății în baza contractului de delegare nr. 196/1/06.08.2013, încheiat între Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele şi pe seama municipiului Oradea şi societatea Termoficare Oradea SA 2017-11-23 18
37 Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Oradea 2017-11-23 18
39 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2017 2017-11-23 14
48 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat nr. 1/196/06.08.2013 având ca obiectiv decalarea scadenței de plată a redevenței. 2017-11-24 14
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al Municipiului Oradea, bugetului creditelor externe și interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, la 30.09.2017 2017-11-24 14
73 Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Oradea 2017-11-24 14
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu sportivii și antrenorii care beneficiază de premiere și susținere în cadrul programului „Campionii Viitorului” – editia 2017. 2017-11-24 14
75 Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018. 2017-11-24 14
80 Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru anul 2015 pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice și a valorilor pierderilor de energie termică ale societății Termoficare Oradea SA. 2017-11-27 14
81 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli precum și modificarea Programului de investiții pe anul 2017 la societatea Administrația Domeniului Public SA. 2017-11-27 14
83 Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, Grădinii Zoologice, Ștrandului Municipal, Ștrandului Ioșia Nord, WC-urilor publice și Cimitirului Municipal semnat cu societatea Administrația Domeniului Public SA în vederea modificării prevederilor referitoare la redevența datorată de operator. 2017-11-27 17
84 Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări, profilului consiliului de administrație, profilului membrilor acestuia și a matricei consiliului de administrație la societatea Termoficare Oradea SA. 2017-11-27 14
85 Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație al societății Termoficare Oradea SA în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă. 2017-11-27 14
87 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administrație la societarea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru mandatele 2017 – 2021. 2017-11-27 14
88 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administrație la societarea Compania de Apă Oradea SA pentru mandatele 2017 – 2021. 2017-11-27 14
89 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administrație la societarea Oradea Transport Local SA pentru mandatele 2017 – 2021. 2017-11-27 14
90 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari în sarcina consiliului de administrație la societarea Administrația Domeniului Public SA pentru mandatele 2017 – 2021. 2017-11-27 14
91 Proiect de hotărâre privind luarea de măsuri pentru ducerea la îndeplinire a celor dispuse de Camera de Conturi Bihor prin Deciziile nr. 22/2017 și nr. 11/2017 referitor la redevența datorată Municipiului Oradea de către operatorul Administrația Domeniului Public SA. 2017-11-27 14
92 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții la societatea Termoficare Oradea SA pe anul 2017. 2017-11-27 14
96 Proiect de hotărâre privind majorarea prețului local de facturare la populație, practicat de către societatea Termoficare Oradea SA pentru energia termică furnizată în sistem centralizat în mun. Oradea începând cu 01.01.2018. 2017-11-27 14

V. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind repartizarea a trei locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, următorilor solicitanți din Lista finală aprobată prin HCL nr. 225 din 30 martie 2017. 2017-11-23 18
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea închirierii a locuinței sociale situate în mun. Oradea, str. Cuza Vodă nr. 80, ap. 2 în favoarea d-nei Horvath Izabella Melinda înscrisă pe poziția 5 în Lista de priorități aprobată prin HCL nr. 900/2016. 2017-11-23 14
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietate a Municipiului Oradea, în favoarea unor furnizori de utilități pentru punctele de lucru ale acestora care funcționează la parterul clădirii primăriei. 2017-11-23 18
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii în chirie a 4 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Municipiului Oradea 2017-11-23 18
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor spații comerciale aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea. 2017-11-23 18
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații, proprietate a Municipiului Oradea, cu destinația de chioșc alimentar. 2017-11-23 18
13 Proiect de hotărâre pentru schimbarea destinației unor spații administrate de Consiliul Local al Municipiului Oradea 2017-11-23 18
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru o perioadă determinată a Uniunii Studenților Maghiari din Județul Bihor, precum și a societății Patri Sport SRL pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuințe, situate în mu. Oradea, în Piața Unirii nr. 2-4, respectiv în incinta Bazinului Olimpic 2017-11-23 18
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 169274, situat în mun. Oradea, str. Emile Zola nr. 13 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Baciu Nicolae - Petre 2017-11-23 18
16 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, înscris în CF 163383, situat în mun. Oradea, str. George Bacaloglu nr. 25 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Mitran Șerban - Călin 2017-11-23 18
17 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 169205, situat în mun. Oradea, str. George Bacovia nr. 10 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Pater Florica 2017-11-23 18
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166014, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu nr. 4 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Vese Adrian - Paul 2017-11-23 18
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 166015, situat în mun. Oradea, str. Eugen Lovinescu nr. 6 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-lui. Vese Adrian - Paul 2017-11-23 18
20 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării unei parcele de teren, în suprafață de 448 mp, aferentă locuinței edificate, identificată cu nr. cadastral 194196 şi înscrisă în CF 194196, situată în mun. Oradea, pe str. Veteranilor, în favoarea d-nei. Tripa - Dragoș Valentina - Alina 2017-11-23 18
21 Proiect de hotărâre pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 80 mp, cu nr. topo 6215/44/2 din CF 12782 - Oradea, respectiv pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a acestui teren, situat în mun. Oradea, în zona străzii Vasile Cârlova 2017-11-23 18
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 200 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Clujului nr. 113, respectiv pentru aprobarea vânzării directe a acestei suprafețe, în favoarea soților Kocsis Alexandru și Kocsis Rozalia 2017-11-23 18
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea achizitionării de către Municipiul Oradea a cotei de 74 mp din imobilul cu nr. Topo 8425 înscris în CF 166827 – Oradea, constând în teren, situate în mun. Oradea, pe strada Ardealului, de la d-na Dudaș Ana. 2017-11-23 18
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 8.222 mp, 3.555 mp, 1.712 mp şi 1.854 mp, reprezentând terenuri, proprietate publică a Municipiului Oradea, având destinaţia "drum public", în fapt străzile Libertății, Aurel Lazăr, Andrei Șaguna și Iosif Vulcan pct. 24 completare.pdf 2017-11-23 18
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren, respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 386 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Adevărului nr. 120. 2017-11-23 18
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropiere a lucrării de utilitate publică de interes local “Pasaj denivelat între Drumul de Centură al Municipiului Oradea și str. Universității”, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropiere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări. 2017-11-23 18
33 Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii spre închiriere a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea către Clubul Sportiv „Crișul” Oradea. 2017-11-23 18
40 Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de intere local „Drum de legătură între str. Suișului și Calea Bihorului” – tronson 3, respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări. complet. pct. 40.pdf 2017-11-24 18
43 Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridoarelor de expropiere a lucrării de utilitate publică de interes local „Modernizare str. Martin Andersen Nexo – Tronson cuprins între str. C. Porumbescu – Pod Theodor Neș” și „Lucrări de construire spații de parcare, accese și alei în zonaq str. Martin Andersen Nexo” respectiv pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului cu construcție, proprietate privată, afectat de coridoarele acestor lucrări. pct. 43 completare.pdf 2017-11-24 18
44 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare – cumpărare între mun. Oradea și soții Ciordaș Victor – Petru și Ciordaș Mihaela Gabriela, stabilit prin HCL 239/2017, privind terenul situat in mun. Oradea pe str. Titus Popovici. 2017-11-24 18
45 Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl KuncserKristof – Zoltan și sotia sa, d-na Kuncser Zsofia Zsuzsanna, referitoare la terenul în suprafață de 163 mp, identificat cu nr. cad. și înscris în CF 199119 – Oradea, situat în mun. Oradea în zona str. Prislopului nr. 27 cu destinația de „drum public”. 2017-11-24 14
46 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor cu suprafețele de 399 mp, 469 mp și 137 mp reprezentând terenuri, proprietatea private a mun. Oradea, situate în mun. Oradea str. Graurilor. 2017-11-24 18
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiție „Reparații capitale și modernizare Bazin Olimpic, str. Aleea Ștrandului nr. 5 Oradea”. 2017-11-24 14
50 Proiect de hotărâre pentru aprobarea transferului, de la Episcopia Română Unită cu Roma Greco – Catolică Oradea, în favoarea Parohiei “Duminica Tuturor Sfintilor” a dreptului de folosință gratuită asupra terenului, în suprafață de 1.428 mp, cu număr cadastral și înscris în CF 159117, situat în municipiul Oradea – str. Al. Cazaban nr. 49/F. 2017-11-24 18
51 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării termenului limită de încheiere a contractului de vânzare – cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Ivan Grațian, stabilit prin HCL nr. 247 din 30.03.3017, privind terenul, situate pe str. Titus Popvici, ocupat de locuința realizată în favoarea acestuia, prin ANL 2017-11-24 18
52 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării termenului pentru finalizarea investițiilor pe cota de 350/427 mp din terenul, identificat cu nr. Cadastral 192153 – Oradea, concesionat în favoarea societății Lotus Center SA și pe domeniul public adiacent amplasamentului situate în municipiul Oradea, str. Emilian Mircea Chitul. 2017-11-24 18
53 Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 188920 -Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat în mun. Oradea, pe str. Călimăneştilor nr. 38, identificat cu nr. cadastral 193259 - Oradea, proprietatea d-lui. Ciucioiu Ioan 2017-11-24 18
54 Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 196263 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, situat în mun. Oradea, pe str. Grădina de Fragi nr. 7, identificat cu nr. cadastral 199885 - Oradea, reprezentând proprietatea în cote egale a d-lor. Schneider Rodica - Marina şi Buda Elena 2017-11-24 18
55 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 90 mp, reprezentând teren, situate în municipiul Oradea, b-dul Dacia nr. 56, subiect al contractului de concesiune nr. 247/1994 încheiat între Municipiul Oradea și societatea Transilvania General Import – Export SRL 2017-11-24 18
56 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 177 mp, reprezentând teren și construcții, situate în mun. Oradea, str. Mihai Viteazul nr. 6 2017-11-24 18
57 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 975 mp, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinaţia "drum public", situat în mun. Oradea - în zona străzii Ciheiului 2017-11-24 18
58 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafețele de 1.065 mp și 3.860 mp, respectiv pentru înscrierea acestor suprafețe de teren, situate în mun. Oradea – în zona străzii Ogorului, în proprietatea privată a Municipiului Oradea. 2017-11-24 18
59 Proiect de hotărâre pentru aprobarea a 2 (două) Planuri de amplasament și delimitare a imobilelor, reprezentând terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Oradea, situate în zona cartierului Nufărul, afectate de lucrările de reabilitare ale sistemului de transport a energiei termice. 2017-11-24 18
60 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 914 din 26.10.2017 privind aprobarea a 3 Planuri de amplasament și delimitare, reprezentând teren, domeniu public, situate în municipiul Oradea, zona cartierului Nufărul, afectat de lucrările de reabilitare a sistemului de transport a energiei termice. 2017-11-24 18
61 Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea documentației cadastrale referitoare la dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 158049 și pentru deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte funciară privind nr. cadastrale 199699 și 199700 - Oradea, reprezentând drumuri publice, situate în mun. Oradea, în zona str. Nojoridului 2017-11-24 18
62 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dărăban Avram şi soția sa, d-na. Dărăban Ana, referitoare la terenul, în suprafaţă de 16 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 187812 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Afinelor nr. 14/C, cu destinaţia “drum public” 2017-11-24 14
63 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Dumiter - Popuțe Petru, referitoare la terenul, în suprafaţă de 120 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197406 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria, cu destinaţia “drum public” 2017-11-24 14
64 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Verebi Laslo - Daniel, referitoare la terenul, în suprafață de 92 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 199081 – Oradea, situate în mun. Oradea, în zona străzii Teleki Mihaly nr. 100, cu destintația de “drum public”. 2017-11-24 14
65 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului – teren, în suprafață de 393 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199769 – Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Uzinelor nr. 76 2017-11-24 18
66 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 430 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 170953 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Atacului 2017-11-24 18
67 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 599 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198646 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Matei Corvin 2017-11-24 18
68 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 847 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198090 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Apateului 2017-11-24 18
69 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului – teren , în suprafața de 1508 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 161844 – Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Plantelor 2017-11-24 18
70 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului – teren , în suprafața de 5153 mp, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 198331 și CF 198332 – Oradea situat în municipiul Oradea, în zona străzii Ceyrat 2017-11-24 18
76 Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului pentru spațiul din Cetatea Oradea corp E – parter, pentru Ambasada Republicii Slovace din România, în vederea funcționării Consulatului Onorific al Republicii Slovace – Centru Cultural. 2017-11-27 18
77 Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării chiriei pentru spațiul cu funcțiunea de restaurant – brutărie – patiserie – cofetărie, situat în Cetatea Oradea, corp H Piața E. Gojdu, nr. 39 – 41. Deținut de Zemak – PUB Felelossegu Tarsasag, cu sucursala în Oradea. 2017-11-27 18
78 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru spațiul cu funcțiunea de cafe-bar-bistro, situat în Cetatea Oradea, Corp J, Piața E. Gojdu, nr. 39 – 41, deținut de SC Carnival Crew SRL Oradea. 2017-11-27 18
79 Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării chiriei pentru spațiul cu funcțiunea de restaurant, situat în Cetatea Oradea, corp K, Piața E. Gojdu nr. 39 – 41, deținut de SC Exeget Consulting SRL Oradea. 2017-11-27 18
82 Proiect de hotărâre privind lucrările de reabilitare ale imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr. 13 colț cu Parcul Traian, aprobarea preluării cuantumului cheltuielilor efectuate de mun. Oradea, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobil. 2017-11-27 14
95 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării din domeniul public al jud. Bihor, în domeniul public al mun. Oradea, a terenului, în suprafață de 130 mp, situat în zona Pieței Regele Ferdinand I nr. 6, pentru realizarea investiției „Reabilitare, modernizare scuarurui în Piața Ferdinand – Oradea”. 2017-11-27 18

VI. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
26 Proiect de hotărâre privind actualizarea anexelor 1 și 2 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio. complet.pct. 26.pdf 2017-11-23 14
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru LUCRĂRI DE CONSTRUIRE SPAȚII DE PARCARE, ACCESE ȘI ALEI ÎN ZONA STRĂZII MARTIN ANDERSEN NEXO varianta V1 recomandată de proiectant 2017-11-24 14

VII. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
71 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea 2017-11-24 14
72 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al municipiului Oradea al d-lui Revnic Adrian şi validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Oradea a d-lui Tau Ioan din partea Partidului Național Liberal 2017-11-24 14
86 Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei de validare. 2017-11-27 14

VIII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
93 Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei : „REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA” pct. 93 anexa.pdf 2017-11-27 14
94 Proiect de hotărâre privind aprobarea DocumentaţieI de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie si a indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei : „REABILITARE, MODERNIZARE SI REFACERE SCUARURI IN PIATA FERDINAND – MUNICIPIUL ORADEA”, Zona 2 pct. 94 anexa.pdf 2017-11-27 14

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 27 noiembrie 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert