Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 septembrie 2017

Vineri , 22 Septembrie 2017, 14:55

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 septembrie 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 septembrie 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 septembrie 2017

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 28.09.2017 ORA 14:00

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

 

MIERCURI  27.09.2017  COMISIA BUGET             -  ORA  12.00  SALA MARE

 

MIERCURI  27.09.2017  COMISIA JURIDICĂ          - ORA  12.00   SALA MARE

 

MIERCURI  27.09.2017  COMISIA URBANISM      -  ORA   12.00  SALA MARE

 

MIERCURI  27.09.2017  COMISIA  SOCIALĂ          - ORA     13.00 SALA MICĂ                    

 MIERCURI  27.09.2017  COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT    -  ORA 13.00  SALA MICĂ

 

 

 

General

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Oradea. 2017-09-22 14

I. ASCO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei Administrației Sociale Comunitare Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire și Educație Timpurie, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi, a statului de funcții al ASCO și a numărului de posturi ale instituției. 2017-09-22 14
3 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin HCL nr. 497/2012 – modificat și completat prin HCL nr. 330/2017. 2017-09-22 14
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Universitatea Oradea și Administrația Socială Comunitară Oradea în vederea asigurării asistenței medicale preventive și curative a studenților din cadul Universității din Oradea. 2017-09-22 14

II. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurii legale pentru achiziția publică a serviciilor pentru întreținerea și amenajarea parcului Salca I și a zonei adiacente parcului – taluz mal pârâul Peța din municipiul Oradea, finalizată cu încheierea unui acord cadrul pe o perioadă de 3 ani. 2017-09-22 14
6 Proiect de hotărâre privind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune redusă pe str. Janus Pannonius, Sebeșului și Feleacului din municipiul Oradea 2017-09-25 14
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie “Extindere rețea alimentare cu apă și rețea canalizare menajeră pe strada Livezilor, municipiul Oradea” 2017-09-26 14
50 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie,“Extindere retea de apa si bransamente pe strada Traian Goga, municipiul Oradea” 2017-09-26 14
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Construire drumuri colectoare si pasaj pentru Centrul de Transport Intermodal varianta V1 recomandată de proiectant archive pct. 58 completare.zip 2017-09-27 14

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea evacuării pe cale administrativă a d-nei Otvos Ramona-Melinda și a membrilor înscriși în Contractul de comodat nr. 835/A/23.10.2015 din Centrul de Cazare Temporară nr. 2, str. Atelierelor nr. 13, ap.21 2017-09-25 18
8 Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, următorului solicitant din Lista finală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 225 din 30 martie 2017 2017-09-25 18
9 Proiect de hotărâre pentru repartizarea a 10 locuinţe din fondul locativ administrat de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar persoanelor înscrise pe Lista de priorităţi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 26 din 26.01.2017 2017-09-25 18
10 Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii unor spații cu altă destinație, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 2017-09-25 18
11 Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în municipiul Oradea str. Republicii nr.12, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea 2017-09-25 18
12 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri administrative cu privire la spațiile în care iși desfășoară activitatea Biblioteca Județeana ”Gheorghe Șincai” Bihor 2017-09-25 18
13 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 656/25.07.2017 pentru aprobarea dării în administrarea Consiliului Județean Bihor pentru o perioadă de 2 ani a unor spații cu altă destinație în vederea desfășurării în bune condiții a activității Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Cristal” Oradea complet pct. 13.pdf 2017-09-25 18
14 Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 201150/01.11.2002, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Oradea, str. Louis Pasteur, nr.1, deținut de către DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 2017-09-25 18
15 Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării plății chiriei pentru spaţiul cu altă destinaţie situat în Oradea, Str. V. Alecsandri nr.21, deținut decătre S.C. ARTUS EXIM S.R.L 2017-09-25 18
16 SE RETRAGE - Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002 2017-09-25 18
17 Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriilor lunare pentru locuințele proprietate privată a Statului Român construite de Agenția Națională pentru locuințe 2017-09-25 18
18 Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului cu nr. Cad. 177573 și deschiderea a 2 (două) noi coli de Carte funciară privind nr. Cadastrale 199477 și 199478 Oradea, reprezentând drumuri publice, situate în Municipiul Oradea, zona str. Hack Halasi Gyula 2017-09-25 18
19 Proiect de hotărâre pentru aprobarea deschiderii a 5 (cinci) noi coli de Carte funciară privind nr. cadastrale 199194, 199195, 199199, 199200 și 199201 – Oradea, reprezentând teren intravilan dezmembrat din nr. cadastrale 166927 și 166924 proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea reglementării vecinătății cu drumul de centură al Municipiului Oradea la intersecția cu str. Matei Corvin 2017-09-25 18
20 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 9853 mp, reprezentând teren cu construcții – Parcul Magnoliei, proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în municipiul Oradea, str. Transilvaniei 2017-09-25 18
21 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 178875, situat în municipiul Oradea, str. Virgil Maxim nr. 13 (în Cartierul Tineretului) în favoarea domnului Bulzan Viorel Costel 2017-09-25 18
22 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 168556, situat în municipiul Oradea, str. Victor Papilian nr. 23 (în Cartierul Tineretului) în favoarea domnului Costa Florin Mircea 2017-09-25 18
23 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului – teren, cu suprafața de 45 mp, situate în municipiul Oradea, str. Rafael Sanzio nr. 1, respective concesionarea direct a acestei suprafețe în favoarea d-nei Bodea Miorița Adriana 2017-09-25 18
24 Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării prețului de pornire a licitației pentru vânzarea a 3 (trei) parcele de teren, cu suprafața totală de 593 mp, identificate prin nr. Cadastrale 189895, 189897, 189899 situtate în municipiul Oradea, str. Jurcsak Tibor. 2017-09-25 18
25 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării suprafeței de 250 mp, teren înscris în CF 184653 situat în municipiul Oradea, str. Virgil Maxim nr. 14 (în Cartierul Tineretului) în favoarea domnului Pătulea Ciprian Nicolae 2017-09-25 18
26 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării a 357 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral și înscris în CF 194126, situat în mun. Oradea, str. Veteranilor nr. 97, în favoarea d-nei Drimbe Rodica 2017-09-25 18
27 Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 295 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168611 şi înscris în CF 168611, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Sarkadi Levente 2017-09-25 18
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 242 mp, reprezentând teren, situat în mun. Oradea, str. Moviliței nr. 19, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe de teren în favoarea lui Crăciun Maria și Kovacsinszki Vasile 2017-09-25 18
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 220 mp, reprezentând teren cu construcţie – casă, situat în mun. Oradea, str.Caporal Constantin Mușat nr. 8F, respectiv aprobarea vânzării directe a acestei suprafețe, în favoarea doamnei Condor Terezia Maria 2017-09-25 18
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 170692 - Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul - teren în suprafaţă de 349 mp - identificat cu nr. cadastral 198963 - Oradea, situat în Municipiul Oradea, str. str. Măgurei nr. 7 2017-09-25 18
31 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 3433 mp, 3462 mp, reprezentând terenuri proprietate publică a Municipiului Oradea, situate în mun. Oradea, str. Barcăului 2017-09-25 18
34 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Chiș Ilie - Florin şi soția sa, d-na. Chiș Viorica, referitoare la terenul, în suprafaţă de 83 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194721 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Merilor, cu destinaţia “drum public” 2017-09-25 14
35 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Chirilă Alexandru şi soția sa, d-na. Chirilă Mariana-Ileana, referitoare la terenul, în suprafaţă de 13 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 198337 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Făcliei, cu destinaţia “drum public” 2017-09-25 14
36 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Buzle Vlad-Paul, referitoare la terenul, în suprafaţă de 46 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197875- Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Mugurilor, cu destinaţia “drum public” 2017-09-25 14
37 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Moldovan Dan şi soția sa, d-na. Moldovan Oana-Alexandrina, referitoare la terenul, în suprafaţă de 56 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199146 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Franz Joseph Haydn nr.8/A, cu destinaţia “drum public” 2017-09-25 14
38 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Madarasi Sandor şi soția sa, d-na. Madarasi Csilla, referitoare la terenul, în suprafaţă de 14 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199020 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Izvorului, cu destinaţia “drum public” 2017-09-25 14
39 Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 193754 - Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul - teren în suprafaţă de 410 mp - identificat cu nr. cadastral 196129 - Oradea, situat în Municipiul Oradea, str. Constantin Nottara nr. 24 2017-09-25 18
44 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului limită de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Ghilea Gabriel - Traian, stabilit prin HCL nr. 440 din 25.05.2017, privind terenul situat pe str. Titus Popovici 2017-09-25 18
45 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii termenului limită de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare între Municipiul Oradea și dl. Ghilea Ovidiu – Sorin, stabilit prin HCL nr. 441 din 25.05.2017, privind terenul situat pe str. Titus Popovici . 2017-09-25 18
46 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Balázs Norbert şi soția sa,d-na. Balázs Brigitta - Katalin, referitoare la terenul, în suprafaţă de 71 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 194930 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Colinelor nr.154, cu destinaţia “drum public” 2017-09-25 14
47 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de d-na. Bodea Anca-Maria referitoare la terenul, în suprafaţă de 32 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199260, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calistrat Hogaș, cu destinaţia “drum public” 2017-09-25 14
48 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Leț Florin – Emanuel şi soția sa, d-na. Leț - Cornuțiu Oana, referitoare la terenul, în suprafaţă de 113 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199034 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Eugen Potoran nr.5, cu destinaţia “drum public” 2017-09-25 14
53 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu caracter administrativ pentru comercializarea obiectelor de tip suvenir în Cetatea Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 39-41 2017-09-26 14
54 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor din imobilul situate în Oradea, str. Republicii nr. 31, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a clădirilor pct. 54 completare.pdf 2017-09-26 14
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor din imobilul situate în Oradea, Piața Regele Ferdinand nr. 3, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a clădirilor pct. 55 completare.pdf 2017-09-26 14
56 Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor din imobilul situate în Oradea, str. Iosif Vulcan nr. 4-6, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității architectural-ambientale a clădirilor pct. 56 completare.pdf 2017-09-26 14
66 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilului, reprezentând suprafața de 1136 mp teren și construcții – Grădinița nr. 49, situate în mun. Oradea, str. General Traian Moșoiu nr. 20 2017-09-26 18
76 Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 434/25.05.2017 și darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți din imobilul situat în municipiul Oradea, str. Făgărașului nr. 13, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Județean de Poliție Bihor, în domeniul public al Municipiul Oradea, în vederea realizării unor investiții de interes local. 2017-09-28 18
77 Proiect de hotărâre pentru darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a unei părți dintr-un imobil, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Bihor, în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea realizării unor investiții de interes local. 2017-09-28 18
79 Proiect de hotărâre privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a suprafeței de 30.067 mp, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în administrarea Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în Oradea, str. Ogorului, poz. Km. 6+707,39 si 7+750,26 în vederea realizării investiției de utilitate publică “Pasaj denivelat între Drumul de Centură al Muinicipiului Oradea și str. Universității”. 2017-09-28 18

IV. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
32 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Distrigaz Vest SA Oradea 2017-09-25 14
33 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de administrare a patrimoniului ce se va semna între Municipiul Oradea și unitățile de învățământ preuniversitare de stat din Municipiul Oradea 2017-09-25 18
40 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1, 3 și 4 din HCL nr. 178/30.03.2017 privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA complet pct. 40.pdf 2017-09-25 14
41 Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de investiții la societatea Termoficare SA pe anul 2017 complet.pct. 41.pdf 2017-09-25 14
42 Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare către Inspectoratul de Poliție Județean Bihor a două echipamente – pistoale laser pentru măsurarea vitezei în trafic. 2017-09-25 18
43 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe în vederea scoaterii din funcțiune urmare a inventarierii pe anul 2016 2017-09-25 18
63 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota “pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 septembrie 2017 (prima convocare) şi în data de 29 septembrie 2017 (a doua convocare) pct. 63 completare.pdf 2017-09-26 14
64 Proiect de hotărâre privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafața totală de 7049 mp, cu societatea Industrial Robotic Manufacturing Solutions SRL 2017-09-26 18
65 Proiect de hotărâre privind încetarea activităților comerciale desfășurate în Piața Velența 2017-09-26 18
69 Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 931/2016 privind acordarea facilității fiscale pe anul 2017 societății comerciale AURA S.A. 2017-09-27 14
70 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru stimularea dezvoltării Centrului Istoric al Municipiului Oradea complet pct. 70.pdfcomplet. pct. 70.jpg 2017-09-27 14
74 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între Municipiul Oradea, Comuna Oșorhei și ADI Zona Metropolitană Oradea in vederea modernizarii unui drum de legătură intre UAT-urile mentionate anterior 2017-09-27 14
75 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de asociere între Municipiul Oradea, Comuna Sîntandrei și ADI Zona Metropolitană Oradea in vederea construirii unui drum de legătură intre UAT-urile mentionate anterior 2017-09-27 14
80 Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor în valoare de 600.000 lei pentru 4 localități afectate de calamități. 2017-09-28 14

V. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
51 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al municipiului Oradea pentru anul 2017. 2017-09-26 14
52 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Oradea. 2017-09-26 14
71 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari din Municipiul Oradea pct. 71 completare.pdf 2017-09-27 14
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile și autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor la asociațiile de proprietari. pct. 72 completare.pdf 2017-09-27 14
78 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei HCL 723/2016 privind desemnarea reprezentanților autorității administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Oradea 2017-09-28 14

VI. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
57 Proiect de hotărâre privind modificarea partiala si completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentatiei Planul Urbanistic General al Municipiului Oradea, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 501 / 2016. 2017-09-26 14
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire bloc de locuințe colective cu spații cu altă destinație la parter, str. Roman Ciorogariu, nr. cad. 169032 - Oradea 2017-09-26 14
61 Proiect de hotărâre privind extinderea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic Zonal (aprobat prin HCL nr. 629/2016) – Parcelare teren pentru amplasare de locuințe și construire drum de acces – zona str. Cartier Podgoria, nr. Cad. 188438, Oradea. 2017-09-26 14
62 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare rețea stradală zona str. Al. Hasas, str. Gen. N. Sova, str. Nufărului, str. Romulus Guga, str. Ogorului – str. Ciheiului - Oradea 2017-09-26 14

VII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
59 Proiect de hotărâre completarea H.C.L. nr. 726 din 12.09.2017 privind aprobarea participării în cadrul proiectului, a parteneriatului și a contribuției proprie aferentă Municipiului Oradea pentru ”Proiectul integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor medicale în situații de urgență” 2017-09-26 14

VIII. BIROU RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
67 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal pentru Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Oradea 2017-09-27 14
68 Proiect de hotărâre privind modificarea unor articole din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr. 35 din 03.02.2016 2017-09-27 14
73 Proiect de hotărâre privind privind modificarea Anexei 1 – pct. a) Funcții publice de conducere din H.C.L. nr. 691 din 25.07.2017 2017-09-27 14

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 28 septembrie 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert