Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 ianuarie 2018

Marti , 23 Ianuarie 2018, 14:24

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 ianuarie 2018 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 ianuarie 2018 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 ianuarie 2018

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2018-2019 2018-01-26 14

I. DIRECȚIA TEHNICA

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexei 1 la Caietul de sarcini pentru efecturarea serviciului de transport public local prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în ADI Transregio. 2018-01-23 18
4 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Inlocuire rețea canalizare menajeră Bloc AN7, str. Ialomiței, municipiul Oradea. 2018-01-23 14
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru MODERNIZARE STRADA BALOGH ISTVAN varianta V1 recomandată de proiectant. 2018-01-25 14
8 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare rețea termică primară în zona Piața Ferdinand cu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor riverane.,, 2018-01-25 14
20 Proiect de hotărâre pentru avizarea anexelor 1 şi 3 la Caietul de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul Municipiului Oradea, parte integrantă a contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate în A.D.I. Transregio 2018-01-26 18

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre privind încheiarea unui act adițional la contractul de delegare încheiat cu societatea Compania de Apă Oradea SA având ca obiect concesionarea unor bunuri rezultate din investițiile realizate la infrastructura de alimentare cu apă și canalizare. 2018-01-25 18
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România. 2018-01-23 14
6 Proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul Luxten Lighting Company SA a bunurilor aferente sistemului de iluminat public rezultate ca urmare a implementării unor proiecte derulate de Direcția Tehnică, a celor rezultate din amenajarea spațiului exterior aferent Sinagogii Neologe, precum și cele executate de Luxten Lighting Company SA, și achitate conform HCL nr. 1052/2017 2018-01-25 18
16 Proiect de hotărâre privind acceptarea donației din partea d-lui Hodorog Gheorghe Filimon constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Lugojului nr. 41. 2018-01-26 14
22 Proiect de hotărâre privind privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 3.618 mp cu societatea Rozoti Prodcom SRL 2018-01-26 14
23 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor extraordinară şi ordinară a Adunării Generale a Acţionarilor care vor avea loc în data de 29 ianuarie 2018(prima convocare) şi în data de 30 ianuarie 2018 (a doua convocare) 2018-01-26 14
45 Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Oradea. 2018-01-26 18
46 Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unui activ, în vederea scoaterii din funcțiune. 2018-01-26 18
49 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren datorat bugetului local al mun. Oradea, de către Asociația Caritas Eparhial Oradea pentru clădirile situate pe str. Theodor Aman, nr. 1/C, str. Spartacus nr. 35 B, Ion Cantacuzino nr. 56. 2018-01-26 14
50 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren datorat bugetului local al municipiului Oradea, de către FUNDAŢIA HOSPICE EMANUEL pentru terenul situat pe str. Thurzo Sandor, nr. 7 2018-01-26 14
51 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Parohia Reformată –Velența pentru clădirile şi terenurile amplasate în Oradea, str. Grădinarilor nr. 16, 2018-01-26 14
52 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundaţia Căminul Felix pentru clădirile şi terenurile amplasate în Oradea, str. Sântandrei nr. 120, 2018-01-26 14
53 Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor pe clădiri şi teren datorate bugetului local al municipiului Oradea, de către Asociaţia Acţiunea Felix pentru clădirile şi terenurile amplasate în intravilan, str. Eroului Necunoscut, nr. 2 şi str. Sântandrei nr. 128, nr. 128B, nr. 128 C, nr. 128D, nr. 128F, nr. 130D, nr. 130E 2018-01-26 14
54 Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 1033/2016 2018-01-26 14
55 Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 1098/2017 2018-01-26 14
56 Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 1193/2017 2018-01-26 14
57 Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 1154/2017 2018-01-26 14
71 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.02.2018. 2018-01-29 14
72 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Administrația Domeniului Public SA. 2018-01-29 14

III. D.P.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar pentru Primăria Municipiului Oradea – Direcția Patrimoniu Imobiliar. 2018-01-25 14
14 Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe disponibile pentru tineri, destinate închirierii, construite prin A.N.L. solicitanților din Lista finală aprobată prin H.C.L. 225/2017. 2018-01-26 18
15 Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii sau încheierii unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință administrate de mun. Oradea. 2018-01-26 18
18 Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. 779/2009 privind aprobarea dării în folosință gratuită a fostului pavilion OB 4 din cadrul Spitalului Clinic de Obstretică și Ginecologie Oradea, situat în Oradea dtr. Clujului nr. 50 în favoarea Universității Oradea – Facultatea de Medinică și Farmacie 2018-01-26 18
28 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 644 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199936 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Borșului 2018-01-26 18
29 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 43 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196847 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Poet Vasile Cârlova nr. 29/C 2018-01-26 18
30 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 315 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 199823 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Prunilor 2018-01-26 18
31 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea, a imobilului - teren, în suprafață de 352 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 173397 - Oradea situat în mun. Oradea, în zona străzii Uzinelor nr. 4 2018-01-26 18
32 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Igreț Mihai - Claudiu, referitoare la terenul, în suprafaţă de 9 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 181338 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Nufărului nr. 167/F, cu destinaţia “drum public” 2018-01-26 14
33 Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Mezei Zsolt, referitoare la terenul, în suprafaţă de 95 mp, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 200214 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Piatra Craiului nr. 56/C, cu destinaţia “drum public” 2018-01-26 14
34 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării cu un nou articol a hotărârii Consiliului Local nr. 816 din 28.09.2017 privind darea acordului în vederea demarării procedurii de transmitere a suprafeţei de 30.067 mp, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., în administrarea Municipiului Oradea, reprezentând teren situat în Oradea, str. Ogorului, poz. km. 6+707,39 si 7 +750,26, în vederea realizării investiţiei de utilitate publică „Pasaj denivelat între Drumul de Centură al Municipiului Oradea şi str. Universităţii” 2018-01-26 18
35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziţionării de către Municipiul Oradea a imobilului - teren, în suprafaţă de 18 mp, cu construcţie anexă, situate pe strada Făgărașului nr. 5/D, de la d-na. Mihalca Rozalia în vederea eliberării de sarcini a terenului necesar realizării noii linii de tramvai complet.pct. 35.pdf 2018-01-26 18
36 Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înscrierea în Cartea funciară a nr. cadastral, cu suprafața de 1.162 mp, constituit conform Planului de situaţie, avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 19348 din 10.03.2017, reprezentând coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică„Amenajare acces auto și spații de parcare în zona strada Morii, blocurile X13 - X14 - AN11” 2018-01-26 18
37 Proiect de hotărâre pentru aprobarea sistării stării de indiviziune din CF 991 - Oşorhei, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat cu nr. cadastral 199772 - Oradea, situat în mun. Oradea, pe str. Podgoria nr. 146, proprietatea d-lui. Mehesz - Geczi Alexandru - Natanael 2018-01-26 18
38 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilelor, cu suprafaţa de 3.110 mp și de 570 mp, respectiv pentru transmiterea în folosinţa gratuită a terenului, în suprafață de 3.110 mp, situat în mun. Oradea, pe str. Calea Clujului nr. 202 - 204, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române “Mihai Eminescu” 2018-01-26 18
39 Proiect de hotărâre pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a unei parcele de teren, identificată cu nr. cadastral 200415 - Oradea, în suprafaţă de 270 mp, 2018-01-26 18
40 Proiect de hotărâre pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case și care au fost atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului, în mun. Oradea, zona Calea Clujului - Uzina de apă 2018-01-26 18
68 Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a parcelelor pe care sunt edificate case, precum și stabilirea unor măsuri pentru vânzarea acestor terenuri, atribuite în concesiune cu scopul edificării de locuințe, situate în mun. Oradea, pe str. Veteranilor. 2018-01-26 18
69 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unui Acord de colaborare între Municipiul Oradea, Parohia Romano – Catolică – Olosig și Episcopia Romano – Catolică Oradea, în vederea realizării unui spațiu public integrat în zona str. Dunărea și pentru amplasarea în această locație a statuii arhitectului orădean Rimanoczy Kalman. 2018-01-26 18
73 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale referitoare la dezmembrarea imobilului cu nr. cad. 173729, respective pentru diminuarea suprafeței transmise în folosință gratuită în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe, teren situate în mun. Oradea, în zona str. Spartacus, în curtea Spitalului Municipal „Dr. Gavril Curteanu”. 2018-01-29 18
74 Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri referitoare la gestionarea fondului forestier proprietatea publică a mun. Oradea, ce vor fi aplicate de administrator – Ocolul Silvic Oradea, în anul 2018. 2018-01-29 18
75 Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 523 mp, reprezentând teren public, situate în mun. Oradea, pe str. Mehedinți. 2018-01-29 18
76 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PC82, Pb81, PB83, PB74, 6/A in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea”. 2018-01-29 14
77 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 661 din 2017 în sensul aprobării noilor indicatori tehnico - economici în vederea realizării obiectivului de nvestiții: Conservare și restaurare Sinagoga Ortodoxă Aachvas Rein, continuare lucrări autorizate cu A.C. nr. 967/2013 - Reabilitare clădire și împrejmuire (împrejmuire, finalizare învelitoare, finisaje, pardoseli) și instalații, situată pe str. Primăriei nr. 25 2018-01-29 18

IV. ARHITECT ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
10 Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din H.C.L.nr. 1059 din 21 decembrie 2017 privind atribuirea de denumiri unor atrăzi nou create în municipiul Oradea situate în zona Calea Sântandrei. 2018-01-25 14
17 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reglementari urbanistice in vederea dezvoltarii unor activitati economice tertiare; zona str.Calea Santandrei, nr.cad.191364, 199409, 199410, 193246, 199414, 199415, 193889 - Oradea 2018-01-26 14
21 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spații comerciale str. B-dul Decebal, nr. 66 nr. Cad. 151971 - Oradea complet pct. 21.jpg 2018-01-26 14
41 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere și etajare pavilion; Construire parcare etajată și ambulator str. Dunărea – str. Brașovului nr. cad. 197852 Oradea 2018-01-26 14
58 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere și etajare ar. 2, 3 și 4 cu amenajare salon de înfrumusețare în ap. 2, respectiv locuința la etajul ap. 2 și î nap. 3 și ap. 4, str. Moscovei nr. 22 Oradea. 2018-01-26 14

V. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
11 Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării denumirii Asociației Sociale Comunitare Oradea în Direcția de Asistență Socială Oradea, aprobarea structurii organizatorice în cadrul Direcției de Asistență Socială Oradea, a organigramei instituției, a organigramei Creșe – Oradea, a organigramei Centrului de Îngrijire de Zi și a statului de funcții cu numărul de posturi. 2018-01-26 14
19 Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială Oradea 2018-01-26 14
24 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Cesiune de Creanță încheiat între Municipiul Oradea, Comuna Oșorhei și Zona Metropolitană Oradea 2018-01-29 14
25 Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Cesiune de Creanță încheiat între Municipiul Oradea, Comuna Sântandrei și Zona Metropolitană Oradea 2018-01-29 14

VI. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
12 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Cooperare pentru standarde medicale înalte în prevenirea, identificarea timpurie și tratarea eficientă a bolilor în Euroregiunea Bihor - Hajdú Bihar” (“Cooperation for high health-care standards in prevention, early identification and effective treatment of diseases in the Bihor-Hajdú Bihar Euroregion”) și a contribuției proprii a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea 2018-01-26 14
13 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea în proiectul “Îmbunătățirea standardelor de sănătate în prevenirea, identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona transfrontalieră” (“Improving health-care standards in prevention, identification and treatment of cardiovascular and gynecological diseases in crossborder area”) și a contribuției proprii a Spitalului 2018-01-26 14
59 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 414 din 25.05.2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: ”Creșterea Performanței Energetice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea” 2018-01-26 14
60 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea în proiectul “Imbunătățirea serviciilor medicale transfrontaliere cu echipamente medicale modernizate în cadrului Spitalului Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea și Spitalul Județean Central Bekes” (“Improving cross-border health care services with modernized medical equipment within Dr. Gavril Curteanu Hospital in Oradea and Békés County Central Hospital”) și a contribuției proprii a Spitalului 2018-01-26 14
61 Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la nivelul proiectului: Amenajarea unui Arheoparc in incinta Palatului Princiar al Cetății Oradea, etapa de amenajare provizorie. 2018-01-26 14
62 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanţare: “Reabilitare termică Bloc de locuinţe G6 în vederea Creşterii Eficienţei Energetice în Municipiul Oradea 2018-01-26 14
63 Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiectul și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul proiectului:„Reabilitare termică blocuri de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131” 2018-01-26 14
64 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte PB14, X21, X23, M7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 2018-01-26 14
65 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte Brancoveanu 5A, P63,Q1/II, C4 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 2018-01-26 14
66 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte X219, X220, PB118, Z15, AN7 in vederea cresterii eficientei energetice in municipiul Oradea” 2018-01-26 14
67 Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanţare: “Reabilitarea termica a Blocurilor de Locuinte PB126, PB127, P128, AN122, AN123, AN124 in vederea Cresterii Eficientei Energetice in Municipiul Oradea” 2018-01-26 14
79 Proiect de hotărâre privind aprobarea participării mun. Oradea în proiectul ”Îmbunătățirea ocupării forței de muncă în jud. Bihor, Oradea și în Hajduboszormeny prin dezvoltarea infrastructurilor cu potential local” (Improve employment in Bihor County, Oradea and Hajduboszormeny through the development of the local potential infrasctructures”) și a contribuției proprii a mun. Oradea. 2018-01-29 14

VII. POLITIA LOCALĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
26 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 5 din 14 ianuarie 2011 prin care a fost înființată Comisia Locală de Ordine Publică 2018-01-26 14
27 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publică aprobat prin H.C.L nr. 100/2011 2018-01-26 14
70 Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană, pentru personalul din cadrul Poliției Locale Oradea, începând cu data de 01.01.2018 2018-01-26 14

VIII. RESURSE UMANE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
42 Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a numărului de personal pentru Clubul Sportiv Municipal Oradea 2018-01-26 14
43 Proiect de hotărâre privind modificarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea şi pentru Administrația Socială Comunitară Oradea – instituţie publică subordonată Consiliului Local Oradea pe anul 2018 2018-01-26 14
44 Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea aprobat prin H.C.L. nr. 35 din 03.02.2016 și modificat prin H.C.L. nr. 841 din 28.09.2017 2018-01-26 14

IX. COMP.MANAGEMENT SPITALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
47 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea. 2018-01-29 14
48 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Structurii Organizatorice a Spitalului Clinic Municipal dr. Gavril Curteanu Oradea. 2018-01-29 14

X. COMPARTIMENT CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
78 Proiect de hotărâre privind evaluarea secretarului municipiului Oradea pe anul 2017 complet.pct. 78.pdf 2018-01-29 14

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 29 ianuarie 2018

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert