Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 30 martie 2017

Vineri , 24 Martie 2017, 15:23

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 30 martie 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 30 martie 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 30 martie 2017

 

Şedinţa ORDINARĂ CLMO din data de 30.03.2017 ORA 14:00

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

MIERCURI 29.03.2017    COMISIA BUGET          -    ORA     12,00         SALA MARE

 

MIERCURI 29.03.2017    COMISIA JURIDICĂ    -    ORA     12,00           SALA MARE

                

MIERCURI 29.03.2017    COMISIA URBANISM   -    ORA     13,00        SALA MICĂ

 

MIERCURI 29.03.2017    COMISIA  SOCIALĂ     -    ORA     12,00          SALA MARE   

 

MIERCURI 29.03.2017    COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT - ORA   13,00         SALA MICĂ

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pe anul 2017 pct. 1 completare.pdfcomplet.pct. 1.pdf1490853333_pct. 1 completare.pdf 2017-03-29 14

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea plății cotizației municipiului Oradea la Asociația Municipiilor din România 2017-03-24 14
22 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Distrigaz Vest SA Oradea 2017-03-24 14
87 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 4.000.000 lei cu titlu de cotizație pentru anul 2017. Completare pct 87 anexa 1.1.pdfCompletare pct 87 anexa 1.1. f.pdf 2017-03-28 14
94 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate modicarea HCL nr. 858/2016 privind acceptarea donației din partea domnului Cohut Ioan constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe str. Parcul Petofi Sandor nr. 11 2017-03-28 18
95 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea prețurilor locale ale energiei termice practicate de către societatea Termoficare Oradea SA în municipiul Oradea, valabile începând cu 01.04.2017. 2017-03-28 14
119 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2017 2017-03-29 14
120 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Compania de Apă Oradea SA pe anul 2017 2017-03-29 14
121 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Administrația Domeniului Public SA 2017-03-29 14
122 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea concesionării către Societatea Oradea Transport Local SA a unui spațiu în Pasajul subteran de lângă Magazinul Crișul 2017-03-29 18
126 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea cofinanțării unor obiective de investiții în cadrul programului “Termoficare 2006-2020 căldură și confort” 2017-03-29 14
127 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea retragerii începând cu 01.05.2017 din administrarea Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a unei suprafețe din imobilul situat în str. Primăriei nr. 3 proprietate a Municipiului Oradea în vederea amenajării noului sediu al Serviciului Parcări. 2017-03-29 14
128 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate prin care se ia act de constractul de preluare a datoriei nr. 3092/23.09.2016 și de Actul Adițional nr. 1/13.12.2016 încheiate între societatea Electrocentrale Oradea SA, CNTEE Transelectrica SA și societatea Termoficare Oradea SA. 2017-03-29 14
129 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agtenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2016 2017-03-29 14
130 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Oradea Transport Local SA pe anul 2017 2017-03-29 14
131 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniululi Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota “pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării generale a Acționarilor care va avea loc în data de 30 martie 2017 (prima convocare) și în data de 31 martie 2017 (a doua convocare) 2017-03-29 14
134 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea HCL 886/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 2017-03-29 14
135 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor și acordării sumei de 711.350 lei cu titlul de contribuție financiară pentru anul 2017 2017-03-29 14
136 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2017 a SC VANDANA COM SRL 2017-03-29 14
137 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2017 a SC WEST FRUTA SRL 2017-03-29 14
138 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2016 a SC NOVATIV IMOBILIARE SRL 2017-03-29 14
139 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revizuirea facilității fiscale pe anul 2017 a SC PLASTOR SA 2017-03-29 14
140 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind revizuirea scutirii la plata impozitului pe clădiri, investiții de natura locuințelor, pe anul 2017 a SC BLOC 10 ARED SRL 2017-03-29 14
168 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind incheiere unui act adițional la contractul de delegare a serviciului public de administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, Grădinii Zoologice, Ștrandului municipal, Ștrandului municipal, Ștrandului Ioșia Nord, WC-urilor publice și Cimitirului Municipal semnat cu Societatea A.D.P. SA în vederea modificării nivelului redevenței datorate de societate și stabilirii modului de acordare a subvenției de exploatare de la bugetul local. 2017-03-30 18
169 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru „Extindere corp B – Unitatea de primiri urgență al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea”. 2017-03-30 18
170 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Termoficare Oradea SA pe anul 2017. 2017-03-30 14
171 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind modificarea “Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL” aprobat inițial prin HCL nr. 447 din 24 iunie 2010 2017-03-30 18
172 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrația Domeniului Public SA pe anul 2017 2017-03-30 14
174 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind majorarea capitalului social al societății Termoficare Oradea SA 2017-03-30 14
175 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind mandatarea societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele și seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 2903 mp cu societatea Remoni Service Exim SRL 2017-03-30 14
177 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate aprobarea valorii pierderilor acoperite prin subvenție de exploatare la Societatea Termoficare Oradea SA, pentru anul 2016 la nivelul sumei de 13.949.167,41 lei 2017-03-30 14
178 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind numirea membrilor in consiliile de administrație ale societăților Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA si Administrația Domeniului Public SA, a formei contractului de mandat și a nivelului componentei fixe a remuneratiei membrilor CA la societatile la care Municipiul Oradea este actionar majoritar 2017-03-30 14

II. DIRECȚIA PATRIMONIU

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață de 20.681 mp, proprietate privată ale unor persoane fizice și juridice, situate în mun. Oradea – Cartierul Episcopia, afectat de coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică, reprezentând tronsonul 1 și Tronsonul 2 din proiectul privind „Drum de legătură între str. Suișului și Calea Bihorului”. 2017-03-24 18
4 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-l Bundea Zeno – Marius referitoare la suprafața de 78 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 176811, situat în mun. Oradea, în zona str. Aurel Ciupe, cu destinația de „drum public” 1970-01-01 18
5 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Costea Nicoleta – Ioana, referitoare la suprafața de 7 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196186, situat în mun. Oradea, în zona str. Ivanyi Odon, cu destinația de „drum public” 1970-01-01 18
6 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Podina Floare, d-na. Urdea Mariana, d-na. Macra Dorina și d-l Podina Radu - Grigore referitoare la suprafața totală de 331 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 155839, și CF 196467 situat în mun. Oradea, în zona str. Pasului și Frunzișului, cu destinația de „drum public” 2017-03-24 18
7 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de d-na. Gherghey Mariana - Andrada referitoare la suprafața de 28 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 196974, situat în mun. Oradea, în zona str. Eva Heyman, cu destinația de „drum public” 2017-03-24 18
69 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Damșa Ioan şi soția sa, d-na. Damșa Felicia, referitoare la suprafaţa de 10 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195904 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Iványi Ödön nr. 10, cu destinaţia “drum public” 2017-03-28 18
70 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Ghilea Ovidiu – Sorin referitoare la suprafaţa de 54 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197119, situat în mun. Oradea, în zona străzii Ion Musceleanu nr. 7, cu destinaţia “drum public” 2017-03-28 14
71 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Miron Florin – Emil referitoare la suprafaţa de 102 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 197046, situat în mun. Oradea, în zona străzii Vasile Lucaciu nr. 26, cu destinaţia “drum public” 2017-03-28 18
72 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Molnár József şi soția sa, d-na. Molnár Dorina, referitoare la suprafaţa de 52 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195781 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Branului, cu destinaţia “drum public” 2017-03-28 18
73 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donaţie imobiliară, înaintată de dl. Trip Nistor - Daniel şi soția sa, d-na. Trip Eva - Rodica, referitoare la suprafaţa de 11 mp reprezentând teren, identificat cu nr. cadastral și înscris în CF 195401 - Oradea, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Adevărului nr. 28/G, cu destinaţia “drum public” 2017-03-28 18
74 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea sistării de indiviziune din CF 158619 - Oradea, prin deschiderea de două coli de Carte funciară referitor la imobilele, situate în Cartierul Tineretului, identificate cu nr. cadastrale 197135 şi 197136 - Oradea, proprietate a d-lui. Galea Vasile - Ioan, respectiv a Municipiului Oradea 2017-03-28 18
75 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 517 mp, reprezentând drum public, situat în Municipiul Oradea, în zona str. Vișinilor 2017-03-28 18
76 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 184604, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 19 (în Cartierul Tineretului), în favoarea d-nei. Bogdan Ancuța - Nicoleta 2017-03-28 18
77 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral şi înscris în CF 184608, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian nr. 21 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-nei. Pentie Aurelia - Camelia 2017-03-28 18
78 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării a 250 mp teren, identificat cu nr. cadastral 15647 şi înscris în CF nr. 172178, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot nr. 65 (în Cartierul Tineretului) în favoarea d-lui. Popovici Adrian 2017-03-28 18
81 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aplicarea unor măsuri administrative și atribuirea unor spații destinate Organizaţiilor Non - Profit în incinta Cetății Oradea 2017-03-28 18
82 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea parteneriatului cu UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA – FILIALA ORADEA pentru organizarea evenimentelor și promovarea creațiilor artistice în cetatea oradea - GALERIA DE ARTĂ – corp C - parter 2017-03-28 18
88 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr. 115 din 23.02.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.7 2017-03-28 14
89 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.19 Obiectivul de investitii: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.19 2017-03-28 14
90 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.9 Obiectivul de investitii: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.9 2017-03-28 14
91 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.11 Obiectivul de investitii: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.11 2017-03-28 14
92 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.17 Obiectivul de investitii: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.17 2017-03-28 14
93 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local nr. 114 din 23.02.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum si unele masuri pentru realizarea obiectivului de investitie: REABILITAREA FATADELOR IMOBILULUI SITUAT PE STR. VASILE ALECSANDRI, NR.3, CASA ROTH 2017-03-28 14
99 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea sistării de indiviziune din CF 1050 – Seleuș și CF 193754 Oradea, prin deschiderea a două coli de Carte funciară pentru imobilele, identificate cu nr. Cadastrale 194379 și 194342 Oradea proprietate a societății Casa Română SRL 2017-03-28 18
100 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Scurt Florin –Izidor și soția sa d-na Scurt ileana, referitoare la suprafața de 63 mp reprezentând teren, identificat cu nr. Cadastral înscris în CF 197012 Oradea, situat în municipiul Oradea în zona străzii Arinului cu destinația de “drum public” 2017-03-28 18
101 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară înaintată de dl. Sincai Serban Radu, d-na Șincai Simona Daniela, dl. Goia Dorel, d-na Goia Daniela – Maria și d-na Morar Aurelia Liliana referitoare la suprafața de 101 mp reprezentând teren identificat cu nr. cadastral și înscris în CF159303 situat în Oradea, în zona străzii Branului cu destinația “drum public” 2017-03-28 18
102 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 4.079 mp, reprezentând teren cu destinaţia „drum de exploatare”, situat în zona Calea Sântandrei, proprietate publică a mun. Oradea 2017-03-28 18
103 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare, cu propunerea de dezmembrare a imobilului cu nr. cadastral 187136, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, situat pe str. Rapsodiei 2017-03-28 18
104 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea documentației cadastrale privind dezmembrarea terenului cu nr. Cadastral 176555 Oradea respective concesionare directă a suprafeței de 67 mp, teren identificat cu nr. cadastral nou 197771, situat în mun. Oradea, str. Ștefan odobleja 46 (în cartierul Europa) în favoarea d-rei Birău Maria Ziana în vederea extinderii construcției existente. 2017-03-28 18
105 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 256 mp, reprezentând teren ocupat de casă de locuit, situat în municipiul Oradea, str. Ciobanului nr. 24A 2017-03-28 18
106 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 61 mp, respective pentru majorarea suprafeței concesionate în favoarea d-lui Unguraș Alin viorel de la 85 mp la 146mp, în vederea realizării împrejmuirii imobilului situate în mun. Oradea, str. Bistriței nr. 38 2017-03-28 18
107 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului – teren cu suprafața de 49mp respective concesionarea direct a acestei suprafețe în favoarea d-nei Dumea Vironica 2017-03-28 18
108 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 1.752 mp, reprezentând teren public, situat în municipiul Oradea pe str. Simion Bărnuțiu 2017-03-28 18
109 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea încheierii sau prelungirii contractelor de închiriere pentru spațiile deținute de către Organizații Non-profit (asociații, fundații, ligi, uniuni, artiști, etc.) sau societăți comericale 2017-03-28 18
110 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea repartiției locuinței închiriate în favoarea d-lui Lăcătuș Gheorghe 2017-03-29 18
111 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea Listelor finale rezultate în urma departajării, conform Criteriilor – cadru a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agența Națională pentru Locuințe în vederea repartizării locuințelor disponibile, precum și atribuirea efectivă a două astfel de locuințe cu câte o thnic. 2017-03-29 18
112 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru repartizarea a patru locuințe din fondul locative gestionat de Municipiul Oradea persoanelor înscrise pe lista de priorități aprobată prin HCL nr. 26 din 2017. 2017-03-29 18
113 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea repartiției locuinșei închiriate în favoarea d-lui Mezei Rudolf 2017-03-29 18
114 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea organizării licitației publice și a caietului de sarcini în vederea atribuirii de amplasamente pentru terase sezoniere în Piața Unirii. 2017-03-29 18
115 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri privind vânzarea unui număr de 20 parcele de teren, proprietate privată a Municipiului Oradea, având o suprafaţă totală de 2.531 mp, situate în mun. Oradea, între str. Henrik Ibsen și str. Veteranilor 2017-03-29 18
116 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru acceptarea ofertei de donație imobiliară, înaintată de dl. Pop Călin și soția sa d-na Pop Raluca Ioana referitoare la suprafața de 22mp reprezentând teren identificat cu număr cadastral și înscris în CF 197655 – Oradea, situate în municipiul Oradea, în zona străzii Cartier Podgoria nr. 34/A cu destinația de “drum public”. 2017-03-29 18
124 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri de organizare a activităților în Baza Sportivă “Voința” 2017-03-29 18
125 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea subînchirierii de către partidele politice parlamentare, a unor suprafețe din spațiile aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, deținute cu contract de închiriere în favoarea cabinetelor parlamentare ale membrilor lor. 2017-03-29 18
132 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare , cu propunerea de dezmembrare a imobilelor cu nr. cadastrale 20267, 20272 și 162891, reprezentând terenuri cu construcții industriale cu CET Oradea situat pe șos Borșului nr. 23 2017-03-29 18
133 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea a deschiderii a 3 (trei) coli de Carte funciară privind nr. cadastrale 197245, 197255, 197545 reprezentând teren extravilan proprietate publică a Municipiului Oradea, cu destinația “drum extravilan” 2017-03-29 18
144 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea unor măsuri de punere în aplicare a Deciziei Civile nr. 870/2014-R, privind restituirea în natură în favoarea d-lui. Cura Valeriu a unui teren intravilan în echivalent valoric cu cel deținut de acesta anterior preluării abuzive de către Statul Român 2017-03-29 18
145 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea încheierii unui Act Adiţional la Contractul Nr. 282.684 din 10.10.2016, privind exercitarea dreptului de acces pe terenurile Municipiului Oradea pentru reţele subterane proprietatea Societăţii Telekom Romania Communications S.A. 2017-03-29 18
146 privind darea acordului pentru realizarea predareade către Ministerul Sănătăţii a , obiectivului de investiţii „Extindere corp B – Unitatea de Primiri Urgenţă a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea”, pe teren proprietate publică a Municipiului Oradeaa suprafeţei de 2.140 mp., teren proprietatea Municipiului Oradea, în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă OradeaBihor,, în cadrul proiectului privind Reforma Sectorului Sanitar, Îmbunătăţirea Calităţii şi Eficienţei Sistemului de Sănătate din România - Componenta 1 2017-03-30 18
147 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 152845 şi înscris în CF 152845, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Ciopleală Rodica - Daniela 2017-03-29 18
148 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 159966 şi înscris în CF 159966, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Ciordaș Victor - Petru și soția sa, d-na. Ciordaș Mihaiela - Gabriela 2017-03-29 18
149 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp teren, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 174923 şi înscris în CF 174923, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Farcaș Florin 2017-03-30 18
150 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp,reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 166905, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Filip Dumitru - Dornea 2017-03-29 18
151 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 355 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168624 şi înscris în CF 168624, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Gavriluț Cristina - Delia 2017-03-29 18
152 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168610 şi înscris în CF 168610, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Gavriluț Viorel - Octavian 2017-03-29 18
153 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 155238 şi înscris în CF 155238, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Igna Cristian - Radu 2017-03-29 18
154 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168628 şi înscris în CF 168628, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Ignat - Romanul Ioana - Mihaela 2017-03-29 18
155 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 155406 şi înscris în CF 155406, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Ionescu Manuela 2017-03-29 18
156 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168618 şi înscris în CF 168618, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Ivan Grațian 2017-03-29 18
157 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 164138 şi înscris în CF 164138, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Negruțiu Vlad - Dumitru 2017-03-29 18
158 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168630 şi înscris în CF 168630, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Nicolae Daniel 2017-03-29 18
159 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168626 şi înscris în CF 168626, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Romocea Victor - Andrei 2017-03-29 18
160 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168629 şi înscris în CF 168629, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Sana Dinu 2017-03-29 18
161 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 172386 şi înscris în CF 172386, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Szilágyi Gheorghe 2017-03-29 18
162 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 158563 şi înscris în CF 158563, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Tămaș Andrea 2017-03-29 18
163 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp teren, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168605 şi înscris în CF 168605, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Zmaranda Rodica - Doina 2017-03-29 18
164 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168603 şi înscris în CF 168603, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-lui. Ivan Iosif - Ciprian 2017-03-29 18
165 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168659 şi înscris în CF 168659,situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Bara Cristina 2017-03-29 18
166 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezetând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168607 şi înscris în CF 168607, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Bonta Aliteea - Lorena 2017-03-29 18
167 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea vânzării unei parcele, cu suprafața de 350 mp, reprezentând teren aferent casei de locuit, identificat cu nr. cadastral 168625 şi înscris în CF 168625, situat în mun. Oradea, str. Titus Popovici, în favoarea d-nei. Lipoveanu Adriana - Aurora 2017-03-29 18
176 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea coridorului și pentru declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor prorietate privată a unor persoane fizice și juridice, constând în teren, cu suprafața de 729 mp, și o construcție, afectate de amplasamentul lucrării de utilitate publică “Construire pod peste râul Crișul Repede între strada Plevnei și strada Szigligeti Ede, mun. Oradea” 2017-03-30 18

III. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte Q1/II,str. Sovata nr. 48” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 708 din 22.11.2012 2017-03-24 14
9 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte R 119, str. Mestesugarilor nr. 71” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 711 din 30.09.2013 2017-03-24 14
10 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte X 220, str. Lapusului nr. 46” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 708 din 30.09.2013 1970-01-01 14
11 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 127,str. Mestesugarilor nr. 77”- varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 723 din 30.09.2013 2017-03-24 14
12 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte X 219, str. Lapusului nr. 46”- varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 705 din 30.09.2013 2017-03-24 14
13 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte X 21, str. Morii nr. 17” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 702 din 30.09.2013 2017-03-24 14
14 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 146, str. Salcamilor nr.11” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 720 din 30.09.2013 2017-03-24 14
15 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte P 63,str. Cazaban nr.3” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 701 din 22.11.2012 2017-03-24 14
16 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 147,str. Salcamilor nr.11” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 700 din 30.09.2013 2017-03-24 14
17 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 138,str. Salcamilor nr. 13/B” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 715 din 30.09.2013 2017-03-24 14
18 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 124,str. Mestesugarilor nr.73” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 707 din 30.09.2013 2017-03-24 14
19 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte G 6,str. Aleea Rogerius nr. 1” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 693 din 22.11.2012 2017-03-24 14
20 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din proiectul tehnic pentru Amenajare strada Vasile Alecsandri și aborgarea HCL nr. 72 din 12 februarie 2015 2017-03-24 14
21 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte X 23, str. Morii nr. 17/B” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 704 din 30.09.2013 2017-03-24 14
24 Proiect de hotarâre și raport de specialitate privind avizarea extinderii rețelei de gaze naturale presiune redusă pe strada Constantin Tănase din municipiul Oradea 2017-03-27 14
26 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privindprivind avizarea extinderii reţelei de gaze naturale presiune medie pe str. Borșului - Drum Uzinal, str. George Mărdărescu și str. Petre Carp situate în perimetrul Parcului Industrial I din municipiul Oradea 2017-03-27 14
30 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte PB 83, str. Cantacuzino nr. 3”- varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 742 din 30.09.2013 2017-03-27 14
31 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 20, str. Leonardo da Vinci nr. 6” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 589 din 14.08.2013 2017-03-27 14
32 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 81, str. Locomotivei nr.”, - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 718 din 30.09.2013 2017-03-27 14
33 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte Z 15, str. Cazaban nr.49 B” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 588 din 14.08.2013 2017-03-27 14
34 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 7, str. Cazaban nr.80” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 570 din 14.08.2013 2017-03-27 14
35 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 14, str. Bumbacului nr. 18/A” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 591 din 14.08.2013 2017-03-27 14
36 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 19, str. Leonardo da Vinci nr. 4” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 590 din 14.08.2013 2017-03-27 14
37 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte C 4, str. Sovata nr. 56” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 580 din 14.08.2013 2017-03-27 14
38 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte 6/A, str. Pta Bucuresti” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 680 din 22.11.2012 2017-03-27 14
39 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PC 82, str. Locomotivei nr. 5” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 717 din 30.09.2013 2017-03-27 14
40 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 74, str. Locomotivei nr. 4” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 702 din 22.11.2012 2017-03-27 14
42 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte PC 139, str. Salcamilor nr.13/C” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 734 din 30.09.2013 2017-03-27 14
43 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 137, str. Salcamilor nr. 13/A” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 710 din 30.09.2013 2017-03-27 14
44 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 136, str. Salcamilor nr. 9” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 728 din 30.09.2013 2017-03-27 14
45 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 135, str. Salcamilor nr. 9” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 730 din 30.09.2013 2017-03-27 14
46 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 117, str. Mestesugarilor nr. 71” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 724 din 30.09.2013 2017-03-27 14
47 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 134, str. Mestesugarilor nr. 75” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 733 din 30.09.2013 2017-03-27 14
48 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 133, str. Mestesugarilor nr. 75” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 727 din 30.09.2013 2017-03-27 14
49 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 132, str. Mestesugarilor nr. 75” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 732 din 30.09.2013 2017-03-27 14
50 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 131, str. Salcamilor nr. 7” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 721 din 30.09.2013 2017-03-27 14
51 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 130, str. Salcamilor nr. 7” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 726 din 30.09.2013 2017-03-27 14
52 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PC 129, str. Mestesugarilor nr. 77” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 736 din 30.09.2013 2017-03-27 14
53 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte P 128, str. Mestesugarilor nr.77” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 735 din 30.09.2013 2017-03-27 14
54 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 126, str. Mestesugarilor nr. 77” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 723 din 30.09.2013 2017-03-27 14
55 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 123, str. Mestesugarilor nr.73/B” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 706 din 30.09.2013 2017-03-27 14
56 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 118, str. Mestesugarilor nr. 71” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 725 din 30.09.2013 2017-03-27 14
57 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie “Reabilitare termica bloc de locuinte str. C. Brancoveanu 5A” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 716 din 30.09.2013 2017-03-27 14
58 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte M 7, str. Gen.. Magheru nr. 7” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 686 din 22.11.2012 2017-03-27 14
59 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 120, str. Mestesugarilor nr.71” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 703 din 30.09.2013 2017-03-27 14
60 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 121, str. Mestesugarilor nr.71” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 699 din 30.09.2013 2017-03-27 14
61 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 122, str. Mestesugarilor nr.73/C” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 701 din 30.09.2013 2017-03-27 14
62 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte AN 4, str. Morii nr.6” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 731 din 30.09.2013 2017-03-27 14
63 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 141, str. Salcamilor nr. 15/B” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 713 din 30.09.2013 2017-03-27 14
64 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 142, str. Salcamilor nr. 15/C” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 712 din 30.09.2013 2017-03-27 14
65 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultati din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii actualizata pentru obiectivul de investitie „Reabilitare termica bloc de locuinte PB 140, str. Salcamilor nr. 15/A” - varianta 2 propusa de proiectant si Abrogarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 714 din 30.09.2013 2017-03-27 14
67 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă și agrement situate pe domeniul public al Municipiului Oradea, care nu sea află în administrarea Municipiului Oradea prin alte entități din cadrul Primăriei Oradea sau subordonate Consiliului Local al municipiului Oradea, conform Anexei nr. 1 2017-03-27 14
85 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea, nr.712/20.09.2016, pentru trecerea unor sectoare de drumuri județene situate în intravilanul municipiului Oradea, aparținând domeniului public al județului Bihor, din administrarea județului Bihor în administrarea municipiului Oradea 2017-03-28 18
86 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Construire pod peste raul Crisul Repede intre strada Plevnei si strada Szigligeti Ede, mun. Oradea și proiectul tehnic pentru Demolare pasarela Plevnei din beton armat peste Crisul Repede (pietonal si pentru ciclisti) 2017-03-28 14

IV. DIRECȚIA JURIDICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
23 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea organigramei, statului de funcții pentru funcții publice și a numărului de personal, pentru instituția publică Poliția Locală Oradea 2017-03-27 14
98 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2419/111/2016, aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Bihor 2017-03-29 14
117 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Oradea 2017-03-29 14
118 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificaea și completarea HCL 499/2016 pentru modificarea componenței Comitetului Director Clubului Sportiv Municipal Oradea 2017-03-29 14

V. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
25 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe, str. Dimitrie Anghel nr. cad. 163358, 185781, 164986 - Oradea 2017-03-27 14
27 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea de denumiri pentru străzi nou create în municipiul Oradea și prelungirea cu aceeași denumire a unor străzi nou create aflate în prelungirea străzilor existente. 2017-03-27 14
28 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind atribuirea denumirii “Podul Centenarului” pentru podul de pe Râul Crișul Repede care face legătura între str. Plevnei și strada Szigligeti Ede. 2017-03-27 14
29 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 464 din 12 iulie 2016 privind atribuirea de denumiri unor străzi nou create în municipiul Oradea. 2017-03-27 14
68 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire imobil locuințe colective cu spații comune de demisol, str. Gh. Doja nr. 103A nr. cade. 196080 - Oradea 2017-03-28 14
79 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare zona str. Jurcsak Tibor, nr. cad 194503, 193504, 194498, 194499, 184511, 194428, 194429, 194406, 194410, 195005 - Oradea 2017-03-28 14
80 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Ubanistic Zonal – Reglementări urbanistice pentru parcelare teren în vederea amplasării de locuințe zona str. Vasile Lucaciu, nr. cad. 190946, 197045, 197046, 153077, 14346 - Oradea 2017-03-28 14
83 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea articolului VI din Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 10 martie 2015 privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul monument istoric – Palatul Apollo str. Republicii nr. 12, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor 2017-03-28 14
84 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 219/2016 privind Programul de transformare a străzii Vasile Alecsandri în zona pietonală prin refuncţionalizarea şi reamenajarea spaţiului public 2017-03-28 14
97 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate Planului Urbanistic Zonal – Reglementare parcele și construire locuință, str. Bartok Bela, nr. cad 164360 - Oradea 2017-03-28 14
123 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice aprobat prin HCL 163/29.03.2010. 2017-03-29 14
173 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – parcelare teren pentru amplasare locuințe izolate și colective, str. Bajor Andor nr. 37A, nr. cad 158430 Oradea 2017-03-30 14

VI. ASCO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
41 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Sociale Comunitare Oradea, aprobat prin HCL nr. 497/2012 – modificat și completat prin HCL 852/2016 2017-03-27 14
66 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind susținerea organizării “Zilei Mondiale de Constientizare a Autismului” 2017-03-27 14

VII. COMP. CONSILIUL LOCAL

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
96 Raport de specialitate privind proiectul de Hotărâre inițiat de grupul de consilieri locali ai UDMR privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Oradea” 2017-03-28 14

VIII. D.M.P.F.I.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
141 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca – Faza 1: Rigidizarea fundațiilor și executarea drenurilor de adâncime” 2017-03-29 14
142 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca – Faza 2: Realizare ecran de piloți forați – cota 167,5 m” 2017-03-29 14
143 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Consolidarea și Refacerea Versantului în Grădina Publică Dealul Ciuperca – Faza 3: Realizare ecran de piloți forați – cota 177,5 m” 2017-03-29 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 30 martie 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert