Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 31 iulie 2013

Vineri , 26 Iulie 2013, 13:28

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 31 iulie 2013 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 31 iulie 2013 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 31 iulie 2013

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 31 iulie 2013 

Şedinţa ordinara CLMO din data de 31.07.2013, 0RA 14,00

 

Şedinţele pe comisii CLMO                                                      

 

MARTI  30.07.2013      COMISIA JURIDICĂ   -      ORA     13,00     -    SALA MARE

 

MARTI   30.07.2013  COMISIA URBANISM   -      ORA      13,00     -   SALA MARE

 

MARTI   30.07.2013    COMISIA  BUGET   -      ORA      13,00     -   SALA MARE

 

MARTI  30.07.2013   COMISIA SOCIALĂ -      ORA       13,00    -   SALA MARE

 

MARTI  30.07.2013  COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT  -  ORA       13,00   -     SALA MARE 

 

GENERALE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea „Studiului de fezabilitate – stabilirea zonelor unitare de încălzire în Municipiul Oradea” şi aprobarea delimitării zonelor unitare de încălzire în municipiul Oradea. pct. 1 anexa.zip 2013-07-26 14

I. DIRECŢIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării Regulamentului de alimentare cu energie termică în municipiul Oradea. 2013-07-26 14

II. A.I.O – TERENURI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Filip Ciprian Sorin şi soţia Filip Ioana Gianina reprezentând suprafaţa de 76 mp teren identificat cu nr. cad. 178869 înscris în C.F. 178869 Oradea, situat în Oradea str. Caişilor, cu destinaţia de „drum public”. 2013-07-26 18
4 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Brie Mircea şi soţia Brie Simona reprezentând suprafaţa de 25 mp teren identificat cu nr. cad. 178828 înscris în CF 178828 Oradea, respectiv suprafaţa de 25 mp teren identificat cu nr. cad. 178775 înscris în C.F. 178775 Oradea situate în Oradea str. Apateului, cu destinaţia de „drum public”. 2013-07-26 18
5 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Ferche Ionel şi soţia Ferche Valentin a Olimpia reprezentând suprafaţa de 70 mp teren identificat cu nr. cad. 172062 înscris în C.F. 172062 Oradea situate în Oradea str. Bunyitai Vince, cu destinaţia de „drum public”. 2013-07-26 18
6 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, situat în Oradea, cu suprafaţa măsurată de 470 mp teren proprietate publică a municipiului Oradea, cu destinaţia de drum. 2013-07-26 18
7 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 5 mp situat în Oradea str. Ştefan cel Mare nr. 162 şi concesionarea directă în favoarea SC Diatex SRL, a suprafeţei de 5 mp teren în vederea extinderii spaţiului comercial. 2013-07-26 18
12 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 248 mp teren situat în Oradea str. Gheorghe Doja, nr. 190 şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a cotei de 248 mp teren înscris în CF 82530 Oradea, identificat cu nr. topo 6529, în favoarea d-lor Porcar Dumitru şi soţia Porcar Maria. 2013-07-30 18
13 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 1688 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Grădiniţa nr. 27 situată în Oradea, str. Păunului, nr. 17. 2013-07-30 18
14 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 156/28.02.2013, privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 602 mp şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a cotei de 602/5847 mp teren situat în Oradea, str. Cap. Gh. Muşat, nr. 8/B în favoarea d-lui Scorţe Gheorghe şi soţia Scorţe Gabriela Claudia. 2013-07-30 18
15 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 304 mp şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 304 mp teren, cu destinaţia „drum de acces” din str. Gheorghe Doja. 2013-07-30 18
16 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare a suprafeţei de 1.381 mp teren cu nr. cadastral 20163 reprezentând drum public în Oradea cartierul Oncea. 2013-07-30 18
17 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 319 mp teren situat în Oradea str. Moreni, nr. 2/A şi darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeţei de 319 mp teren înscris în CF 4751 Oradea, identificat cu nr. topo 7903, în favoarea d-lui Maticaş Florian şi soţia Maticaş Ana. 2013-07-30 18
18 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 15.053 mp şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 15.053 mp teren, cu destinaţia de „drum” situat în Oradea cartierul Bălcescu 2013-07-30 18
19 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a suprafeţei de 1.068 mp teren identificat cu nr. cadastral 8349 înscris în CF 168108 Oradea, situat în Oradea, str. Făcliei FN, fără acces direct la drumul public, proprietatea privată a Municipiului Oradea. 2013-07-30 19
20 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de dl Sălăjan Mihai, prin mandatarul Bara Ştefan în baza procurii speciale autentificată sub nr. 8/04.01.2013 de Biroul Notarului Public Popa Maria, reprezentând teren în suprafaţă de 135 mp identificat cu nr. cadastral 179311 înscris în CF 179311 Oradea, situat în Oradea, str. Podgoria nr. 143/A, cu destinaţia de „drum public”. 2013-07-30 18
25 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. 750/2009 privind acceptarea donaţiei d-l Mihuţ Adrian – Florin, reprezentând suprafaţa totală de 33.631 mp teren identificat cu nr. cad. 152937, 152941, 152862, 152830, 151561, 20861, 20858 şi 151418 – Oradea înscrise în CF 152937, 152941, 152862, 152830, 151561, 95363.95360 şi 151418 situat în Oradea înscrise în C.F. 152937, 152941, 152862, 152830, 151561, 95363, 95360 şi 151418 – Oradea, situat în municipiul Oradea zona Calea Aradului, cu destinaţia de „drum public”. 2013-07-30 18
26 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind avizarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului situat în Oradea str. Coriolan Hora FN identificat cu nr. cad. 179459 compus din suprafaţa de 3.871 mp teren proprietate a Statului Român pe care sunt amplasate şapte construcţii aflate în proprietatea SC Agora Agroind SRL. 2013-07-30 18
27 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 133 mp teren situat în mun. Oradea, str. Feldioarei nr. 12 şi darea acordului de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a suprafeţei de 133 mp teren în favoarea d-nelor Budurean Maria, Dumbravă Adina Florentina şi Oros Ioana – Mihaela. 2013-07-30 18
28 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a suprafeţei de 747 mp şi înscrierea în proprietatea publică a municipiului Oradea a imobilului reprezentând Colegiul tehnic „Iosif Vulcan”, situat în Oradea str. Iuliu Maniu nr. 46. 2013-07-30 18
29 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind modificarea art. 5 şi actualizarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 162/2013, pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona str. Nojoridului şi racorduri”. 2013-07-30 18
30 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire a terenului în suprafaţă de 26.864 mp identificat cu nr. cad. 2830 înscris în CF 165309 proprietate publică a municipiului Oradea şi aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a suprafeţei de 4.444 mp teren dezmembrat ca Lot 2 din nr. cad. 2380 Oradea, situat în mun. Oradea, între Piaţa Obor şi Liceul Sportiv Bihorul, în favoarea SC A.D.P. S.A., în vederea extinderii pieţei Obor. 2013-07-30 18
31 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind darea acordului pentru vânzarea suprafeţei de 3.577 mp teren identificat cu nr. cad. 164183 – Oradea, situat în „Parcul Industrial Eurobusiness Oradea I” în favoarea SC Vulcri S.R.L. 2013-07-30 18
32 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri între municipiul Oradea şi SC Woodest S.A. 2013-07-30 18
33 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea înlocuirii a doi reprezentanţi din partea Consiliului Local a municipiului Oradea în calitate de membrii în comisiile de licitaţie pentru concesionarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al Statului Român sau al municipiului Oradea. 2013-07-30 18
34 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind darea acordului de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 168 mp identificat cu nr. cad. 162206 înscris în CF nr. 162206 Oradea, situat în Oradea str. Filatov nr. 18, în favoarea SC Leofex SRL. 2013-07-30 18
35 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea lotizării nr. cad. 165027 şi 16028 în vederea constituirii unui nou drum în Municipiul Oradea str. Ceyrat. 2013-07-30 18
36 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 17.264 mp teren identificat cu nr. cad. 166054 înscris în CF 166054 Oradea, situat în Oradea, str. Ceyrat. 2013-07-30 18
38 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire a suprafeţei de 9.159 mp teren, identificat cu nr. cad. 4931, înscris în CF 4798 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ştrandului în vederea amplasării de către SC Electrocentrale Oradea SA a unei staţii de pompare a agentului termic pe magistrala 5. 2013-07-30 18
39 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 12.279 mp şi trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea a suprafeţei de 12.279 mp teren, cu destinaţia de „drum” situat în Oradea cartierul Bălcescu. 2013-07-30 18
40 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţa de 3.813 mp reprezentând teren public cu destinaţia de „drum” în municipiul Oradea, str. Gheorghe Doja. 2013-07-30 18
41 Proiect de hotărâre şi raport de specialitate privind acceptarea ofertei de donaţie depusă de d-l Horvath Sandor reprezentând suprafaţa de 56 mp teren identificat cu nr. cad. 179691 înscris în CF 179691 Oradea, situat în Oradea str. Făgetului, cu destinaţia de „drum public”. 2013-07-30 18
43 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate pentru aprobarea Actului de rezoluţiune parţială a Contractului de vânzare – cumpărare, autentificat cu nr. 1482 din 31 august 2008, încheiat la BNP Baba Marinela din Oradea, între municipiul Oradea, prin Administraţia Imobiliară Oradea şi S.C. Tony Construct Imobiliare S.R.L. (actualmente S.C. Tony Invent S.R.L.) 2013-07-31 18
44 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere a unor imobile, reprezentând teren situat în Oradea, afectate de obiectivul de investiţie „Modernizare str. Ţiglarilor”. 2013-07-31 18

III. ARHITECT ŞEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate P.U.Z. – schimbare de destinaţia din zona funcţională agricolă în zona funcţională de servicii de tip C8, Calea Borşului nr. cad. 170679 Oradea. 2013-07-26 14

IV. DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
9 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind concesionarea către operatorul regional SC Compania de Apă Oradea SA a unor investiţii în infrastructura aferentă serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. 2013-07-29 18
10 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea SC Administraţia Domeniului Public SA, în vederea scoaterii din funcţiune. 2013-07-29 18
11 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Oradea şi administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea în domeniul public al Statului român şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA, sucursala „Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF” Cluj a activului „Extindere pasaj subteran în prelungirea pasajului existent pentru a asigura legătura între Piaţa Bucureşti şi str. E: Teodoroiu”. 2013-07-29 18
23 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CS FC Bihor Oradea pentru anul 2013 şi a cotizaţiei anuale a municipiului Oradea. 2013-07-30 14
24 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rectificării bugetului municipiului Oradea pe anul 2013. 2013-07-30 14
45 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea proiectului de act adiţional nr. 3 la contractul de concesiune teren în Parcul Industrial Eurobusiness încheiat între municipiul Oradea, SC Eurobusiness Parc Oradea SA ŞI SC Emerson Oradea SRL. 2013-07-31 18
46 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul şcolar 2013 – 2014. 2013-07-31 14

V. AIO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
21 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea care fac obiectul vânzării în baza prevederilor Legii nr. 550/2002. 2013-07-30 18
22 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind trecerea imobilului situat în Oradea, str. Călimăneşti nr. 10, din administrarea Şcolii Gimnaziale „Dacia” Oradea, în administrarea Liceului Teoretic German „Friederich Schiller” Oradea, în vederea desfăşurării activităţii grupelor de nivel preşcolar, program prelungit, alternativa Waldrof. 2013-07-30 18

VI. A.S.C.O.

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
42 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scoaterii din folosinţă a construcţiei aferente imobilului situat în Oradea, str. Digului nr. 6, nr. cad. 18955, înscris în C.F. nr. 93054 (provenit din nr. topo 7483/5) 2013-07-30 18

DIVERSE

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
37 Raport privind activitatea asistenţilor personali şi ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, pentru semestrul I al anului 2013. 2013-07-31 0

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea - 31 iulie 2013

Situatie Covid
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator