Trimite unui prieten

Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 6 noiembrie 2017

Vineri , 3 Noiembrie 2017, 13:27

Exportă PDF - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 6 noiembrie 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 6 noiembrie 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 6 noiembrie 2017

I. DIRECȚIA TEHNICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizarea drumului de legătură dintre municipiul Oradea ( zona Podgoria) și comuna Oșorhei (sat Fughiu), județul Bihor porțiune care aparține municipiului Oradea 2017-11-03 14
2 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Drum de legătura între centura municipiului Oradea(strada Cazaban) şi comuna Sîntandrei(strada Râturi)” porţiunea care aparţine municipiului Oradea 2017-11-03 14
3 Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate pentru Amenajare intersectie prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea si strada Universitătii – scenariul 2 recomandat de proiectant 2017-11-03 14

II. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre pentru demararea procedurilor legale privind inițierea unui proiect de hotărâre de guvern pentru alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului a sumei de 40.000 mii lei 2017-11-03 14
5 Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea și Universitatea din Oradea pentru derularea evenimentului public “25 de ani de la reluarea învățământului juridic superior orădean“ 2017-11-03 14
6 Proiect de hotărâre pentru acceptarea donației din partea Universității Emanuel din Oradea, constând în infrastructură de alimentare cu energie termică realizată pe strada Constantin Nottara – Grigore Moisil. 2017-11-06 14
10 Proiect de hotărâre privind aprobarea completării listei proiectelor anexă la HCL 932/2017 privind aprobarea contractării unei finanţǎri rambursabile externe în valoare de maxim 35.000.000 EURO, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii 2017-11-06 14
11 Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 și 4 din HCL nr. 339/ 27.04.2017 privind mandatarea societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a încheia pe numele şi pe seama Municipiului Oradea Actul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului în suprafaţă totală de 5.185 mp cu societatea Valtryp SRL 2017-11-06 18
12 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 06 noiembrie 2017 (prima convocare) şi în data de 07 noiembrie 2017 (a doua convocare) 2017-11-06 14
13 Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării din partea societății RCS&RDS SA și a d-lui Teszari Zoltan constând în reamenajarea Sălii de Fitness din incinta Arenei „Antonio Alexe” 2017-11-06 14

III. INSTITUȚIA ARHITECTULUI ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Urbaniare in vederea dezvoltarii unor activitati economice cu caracter industrial; Construire sediu firma, hala de depozitare, service zona str.Uzinelor, nr.cad.199160, 199768, 199769, nr.cad.184941 - Oradea 2017-11-06 14

IV. DPI

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
8 Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “Dezvoltarea unei rețele de piste de biciclete în vederea promovării unei mobilități durabile transfrontaliere la nivelul Zonei Metropolitane Oradea, Biharkeresztes, Korosnagyharsany și Biharugra” (CYCLECROSS) și pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 2017-11-06 18
9 Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes local “DRUM DE LEGATURĂ ÎNTRE CENTURA MUNICIPIULUI ORADEA (strada CAZABAN) ȘI COMUNA SÎNTANDREI (strada RÂTURI) și dezvoltare piste ciclabile între Municipiul Oradea și comuna Sântandrei“ și pentru aprobarea declanşării procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări 2017-11-06 18

Fișiere - Proiecte de Hotarâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 6 noiembrie 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert