Trimite unui prieten

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 Ianuarie 2017

Miercuri , 4 Ianuarie 2017, 10:33

Exportă PDF - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 Ianuarie 2017 Tipărește pagina - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 Ianuarie 2017 Trimite unui prieten - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 Ianuarie 2017

Şedinţa EXTRAORDINARĂ CLMO din data de 09.01.2017 ORA 14:00

 

Şedinţele pe comisii CLMO

 

LUNI 09.01.2017      COMISIA JURIDICĂ    -    ORA     13:00           SALA MARE

 

LUNI 09.01.2017       COMISIA BUGET          -    ORA     13:00           SALA MARE

 

LUNI 09.01.2017       COMISIA  SOCIALĂ     -    ORA     13:00           SALA MARE   

                

LUNI 09.01.2017       COMISIA  ÎNVĂŢĂMÂNT - ORA   13:00           SALA MARE

 

LUNI 09.01.2017       COMISIA URBANISM   -    ORA     13:00           SALA MARE

 

 

Generale

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
1 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Oradea pentru anul școlar 2017-2018 complet pct. 1.pdf 2017-01-09 14

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
2 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului pe secțiuni, la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2016 2017-01-06 14
6 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind numirea președintelui consiliului de administrație al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA și mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societăților Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administrația Domeniului Public SA și Agenția de Dezvoltarea Locală Oradea SA să semneze contractele de mandat în forma contractelor din mandatul anterior. 2017-01-09 14
7 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea mecanismului de percepere a taxei reglementate de PUG 196/2005 privind fondul de mediu, pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vedere eliminării finale prin depozitare. 2017-01-09 14
8 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea scrisorilor de așteptări, profilurilor consiliilor de administrație, profilurilor membrilor CA și a matricelor consiliilor la societățile Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administrația Domeniului Public SA și Agenția de Dezvoltare Locală SA. 2017-01-09 14

II. ASCO

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
3 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2017 – Amplasamentele unde se vor repartiza orele de muncă pentru beneficiară de ajutor social din municipiul Oradea 2017-01-06 14

III. DIRECȚIA PATRIMONIU IMOBILIAR

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
4 Proiect de hotărâre și Raport de specialitate pentru aprobarea dării în administrare, pentru o perioadă de 5 ani, a trei încăperi, în suprafață totală de 44,29 mp, din imobilul în care funcționează Adăpostul de Noapte situat în mun. Oradea pe str. Gutenberg nr. 8, în favoarea Poliției Locale Oradea. complet pct. 4.pdf 2017-01-06 18

IV. ARHITECT ȘEF

Nr. CRT. Continut Data înregistrării La C.LOCAL Vot. Necesar
5 Proiect de hotărâre şi Raport de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal modificator (la PUZ aprobat cu HCL nr. 315/2015)– parcelare teren în parc industrial EUROBUSINESS II – str. Ogorului nr. cad 187985, 187986, 187988, 187992, 187995, 190248, 190247, 187879, 187880, 187883, 187885, 192582, 171455, 194244, 194245, 192880, 192884, 192886, 192578, 177729, 192800, 192803, 192791, 192792, 175984, 175985, 190282, 190283, 175987, 177365, 192878, 188154, 188155, 175993, 177433, 177437, 175991, 187390, 187392, 183276, 190284, 192501, 192502 – Oradea. 2017-01-06 14

Fișiere - Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Oradea 9 Ianuarie 2017

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert