Trimite unui prieten

Vila Ionel

, 3 Octombrie 2010, 10:45

Exportă PDF - Vila Ionel Tipărește pagina - Vila Ionel Trimite unui prieten - Vila Ionel
Vila Ionel

CV Vila Ionel.

  

Curriculum Vitae

 

 

 

 

INFORMATII PERSONALE

 

 

 

Nume

 

VILA IONEL

 

 

 

Str.Jokai Mor,nr.3

 

Telefon

 

0746103266

 

Data nasterii

 

09.01.1956

 

 

 

Sat. Botean, com. Ineu, jud.Bihor

 

Stare civila

 

casatorit

 

EXPERIENTA PROFESIONALA

 

 

 

 • Perioada

 

27.02.2007 -prezent

 

 • Numele si adresa angajatorului

 

Primăria Municipiului Oradea

 

 • Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Administraţie publica locala

 

 • Functia sau postul ocupat

 

Secretarul Municipiului Oradea

 

 • Principalele activitati si responsabilitati

 

Organizarea si conducerea activităţii din cadrul Direcţiei Juridice

 

 

 

Coordonarea activităţilor Consiliului Local al municipiului Oradea ;

 

 

 

Organizarea, participarea la comisiile de specialitate ale Consiliului Local si la şedinţele ordinare si extraordinare organizate

 

 

 

Verificarea documentelor depuse de către solicitanţi si răspunsurile formulate către aceştia

 

 

 

Verificarea, vizarea din punct de vedere al legalităţii a actelor emise instituţia publica, a hotărârilor si proiectelor de hotărâri a Consiliului Local Oradea

 

 

 

Coordonarea activităţii de pregătire, organizare si desfăşurare a referendumului;

 

 

 

Organizarea alegerilor locale şi generale la nivelul municipiului.

 

 

 

Coordonarea activităţilor privind punerea in aplicare a Legii nr. 18/1991 şi Legii nr. 10/2001.

 

 

 

 

 

 • Perioada

 

01.01.2002-26.02.2007

 

 • Numele si adresa angajatorului

 

Administraţia Socială Comunitară Oradea

 

 • Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Administraţie publica locala

 

 • Funcţia sau postul ocupat

 

Director executiv

 

 • Principalele activitati si responsabilitati

 

Coordonarea activităţii privind relaţia administraţiei publice locale cu reprezentanţii instituţiilor sociale din municipiul Oradea, cu fundaţii nonguvernamentale , etc.

 

 

 • Perioada

 

07.11.2000 - 01.01.2002

 

 • Numele si adresa angajatorului

 

Primăria Municipiului Oradea

 

 • Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Administraţie publica locala

 

 • Functia sau postul ocupat

 

Director - Direcţia Socială

 

 • Principalele activitati si responsabilitati

 

Coordonarea activităţilor sociale din cadrul Primăriei Municipiului Oradea(ex. Ajutor social, ajutor de urgenţă, cantină socială, locuinţe sociale, etc.)

 

 

 

 

 

 • Perioada

 

11.09.1998- 07.11.2000

 

 • Numele si adresa angajatorului

 

Primăria Municipiului Oradea

 

 • Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Administraţie publica locala

 

 • Funcţia sau postul ocupat

 

Consilier Juridic

 

 • Principalele activitati si responsabilitati

 

Soluţionarea problemelor legate de reprezentarea în instanţă ,

Soluţionarea dosarelor de instanţă

 

 

 

 

 

 • Perioada

 

01.01.1995- 10.09.1998

 

 • Numele si adresa angajatorului

 

Primăria Municipiului Oradea

 

 • Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Administraţie publica locala

 

 • Functia sau postul ocupat

 

Şef serviciu

 

 • Principalele activitati si responsabilitati

 

Coordonarea activităţii de relaţii cu publicul;

Evidenţa şi soluţionarea problemelor prezentate în audienţe la conducerea Primăriei Mun. Oradea;

Alte activităţi trasate de către conducere.

 

 

 

 

 

 • Perioada

 

01.01.1990- 01.01.1995

 

 • Numele si adresa angajatorului

 

Primăria Municipiului Oradea

 

 • Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Administraţie publica locala

 

 • Functia sau postul ocupat

 

Şef birou

 

 • Principalele activitati si responsabilitati

 

Coordonarea activităţii de relaţii cu publicul;

Evidenţa şi soluţionarea problemelor prezentate în audienţe la conducerea Primăriei Mun. Oradea;

Alte activităţi trasate de către conducere.

 

 

 

 

 

 • Perioada

 

01.01.1988- 01.05.1990

 

 • Numele si adresa angajatorului

 

Consiliul Popular al Municipiului Oradea

 

 • Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Administraţie publica locala

 

 • Functia sau postul ocupat

 

Şef oficiu organizatoric

 

 • Principalele activitati si responsabilitati

 

Coordonarea activităţii de relaţii cu publicul;

Evidenţa şi soluţionarea problemelor prezentate în audienţe la conducerea Primăriei Mun. Oradea;

Alte activităţi trasate de către conducere.

 

 

 

 

 

 • Perioada

 

01.01.1982- 01.05.1988

 

 • Numele si adresa angajatorului

 

Uniunea Tineretului Comunist - Comitetul Judeţean Bihor

 

 • Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Activităţi specifice tineretului

 

 

 

 

 

 • Perioada

 

13.05.1975- 10.01.1982

 

 • Numele si adresa angajatorului

 

Intreprinderea Electrocentrale Oradea

 

 • Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Electrician A.M.C.

 

 

 

 

 

 

 • Perioada

 

01.08.1974- 26.02.1975

 

 • Numele si adresa angajatorului

 

Direcţia Judeţeană de Poştă şi Telecomunicaţii Alba

 

 • Tipul activităţii sau sectorul de activitate

 

Electromecanic CTA 7D

 

 

 

 

 

SPECIALIZARI SI CURSURI DE FORMARE

 

 

 

 • Perioada

 

2008

 

 • Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala

 

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala Bucureşti; Sociologie; Doctorat;

 

 

 

 • Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale

 

 

Sociologie

 

 • Tipul calificarii/diploma obtinuta

 

Diplomă Doctorat

 

 

 

 

 

 • Perioada

 

2005

 

 • Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala

 

Universitatea Oradea - Reconversie profesionala in asistenta sociala;

 

 

 

 • Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale

 

 

Asistenţă socială

 

 • Tipul calificarii/diploma obtinuta

 

Diplomă

 

 • Perioada

 

1999

 

 • Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala

 

Universitatea „Babes-Bolyai" ;

 

 

 

 • Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale

 

 

Drept civil

 

 • Tipul calificarii/diploma obtinuta

 

Certificat de absolvire;

 

 

 

 • Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

 

 

Curs postuniversitar

 

 • Perioada

 

1998

 

 • Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala

 

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu; Facultatea de Stiinte Juridice si Administratie

 

 

 

 • Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale

 

 

Drept

 

 • Tipul calificarii/diploma obtinuta

 

Diplomă licenţă

 

 

 • Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

 

 

Curs universitar

 

 • Perioada

 

1981

 

 • Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala

 

Liceul industrial nr. 2 din Oradea;

 

 

 

 • Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale

 

 

Electrotehnic

 

 • Tipul calificarii/diploma obtinuta

 

Diplomă bacalaureat

 

 

 • Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

 

 

Cursuri liceale

 

 • Perioada

 

1974

 

 • Numele si tipul institutiei de invatamant si al organizatiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala

 

Grup şcolar P.T.T.R. Timişoara

 

 

 • Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale

 

 

-

 

 • Tipul calificarii/diploma obtinuta

 

Diplomă de absolvire

 

 

 • Nivelul de clasificare a formei de
instruire/invatamant

 

 

Şcoala profesionala

 

 

 

 

 

SPECIALIZĂRI SI CURSURI DE FORMARE:

 

 

 1. - Program de iniţiere in utilizarea microcalculatoarelor;

Centrul de pregătire Informatica - S.A.;

Certificat de absolvire;

 

 

 

 

2004 - 2005 - membru fondator Lions Club Oradea

certificat de apreciere;

 

 

 

 

2004 - 2005 - Permisul European de conducere al calculatorului ECDL - Asociatia Instruit Oradea;

 

 

 

 

 • - Institutul National de Administratie;

Program de perfectionare „Management social";

Certificat de absolvire;

 

 

 

 

2005 - Program de formare in Managmentul Proiectelor de Servicii Sociale;

Fundatia pentru Dezvoltare Umana Bucuresti;

 

 

 

 

2006 - Universitatea din Oradea - Facultatea de Stiinte Socio-Umane -

Conferinta internationala „Cultura, dezvoltare, identitate.Perspective actuale";

Diploma de participare;

 

 

 

 

2006 -Reteaua sociala europeana-Consiliul Judetean din Venetia; Seminarul

„Antidiscriminare si integrare"; Certificat de participare.

 

 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE

 

 

Performanta in conditii de stress; punctualitate,corectitudine si confidentialitate ;dinamism;disponibilitate pentru program prelungit ;

 

 

 

Abilitatea de-

 

 

Limbi Straine

 

a citi

a scrie

a vorbi

 

 

 

Limba materna : Romana

 

Engleza

 

Slab

Slab

Slab

 

Rusă

 

Bine

Bine

Bine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE PROFESIONALE

 

Experienţa in administraţie publica;

Capacitate de analiza si sinteza a informaţiilor

Abilitaţi privind managementul conflictului

Abilitaţi de comunicare si relaţionare

Managementul resurselor umane

Managementul echipei

 

 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE ORGANIZATORICE

 

 • capacitate decizionala si organizatorica ;

 • obiectivitate in apreciere si analiza, respectarea valorilor institutiei promovate prin regulamente interne ;

 • profesionalism in abordarea sarcinilor de serviciu;

 • corectitudine si confidentialitate; cultivarea unei atitudini pozitive;

 • orientare spre munca;

 • asumarea responsabilitatilor ;

 • politete.

 

APTITUDINI SI COMPETENTE TEHNICE

 

Cunostinte de operare PC - Certificat European de Conducere a Computerului - Start

 

ALTE ACTIVITATI RELEVANTE

 

In perioada octombrie 2003- martie 2004- activitati didactice in regim de plata cu ora la Facultatea de Ştiinţe Socio- Umane, Catedra de Sociologie- Asistenţă Socială, Universitatea din Oradea.

 

PERMIS DE CONDUCERE

 

Categoria ''B''

 

 

 

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei