Trimite unui prieten

23 de apartamente de tip ANL cu două camere de pe str. Balogh István urmează să fie repartizate

Vineri , 8 Februarie 2019, 15:49

Exportă PDF - 23 de apartamente de tip ANL cu două camere de pe str. Balogh István urmează să fie repartizate Tipărește pagina - 23 de apartamente de tip ANL cu două camere de pe str. Balogh István urmează să fie repartizate Trimite unui prieten - 23 de apartamente de tip ANL cu două camere de pe str. Balogh István urmează să fie repartizate
23 de apartamente de tip ANL cu două camere de pe str. Balogh István urmează să fie repartizate

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 895/24.09.2018 s-a aprobat organizarea în perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018, a unei sesiuni de depunere a cererilor, însoțite de actele doveditoare, pentru solicitanţii de locuinţe pentru tineri construite din fonduri ANL în municipiul Oradea, în vederea stabilirii listei de priorități.

Pentru anul 2019, au rămas nerepartizate un număr de 23 de apartamente de tip ANL cu două camere, situate pe strada Balogh István, care urmează să fie repartizate solicitanților, conform listei de priorități, care urmează să fie aprobată în cadrul Consiliului Local.  

Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuințe sociale și de locuințe pentru tineri construite din fondurile ANL, aflate în administrarea Direcției Patrimoniu Imobiliar, a analizat dosarele depuse. Astfel, conform Procesului Verbal nr. 37155/05.02.2019, din totalul de 393 de dosare depuse în perioada 01 noiembrie 2018 - 31 decembrie 2018:

  • 28 dosare au fost respinse, motivat de faptul că nu s-au încadrat în criteriile legale de acces la o locuință pentru tineri, construită din fonduri ANL

  • 1 dosar a fost retras

  • 364 dosare fiind punctate conform tabelelor anexate.

Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, precum și locuințele care se vor elibera pe parcursul anului.

Lista de priorități se stabileşte anual. Solicitanții înscrişi în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

Persoanele ale căror dosare nu au fost respinse și se află pe lista aprobată anul acesta, vor primi repartiție în funcție de apartamentele care se vor elibera, în ordinea punctajului obținut și au posibilitatea de a depune solicitări și în anii următori, luându-se în considerare și vechimea cererii solicitantului.

Menționăm faptul că, în termen de 7 zile calendaristice de la data afişării prezentului anunţ la avizierul institutiei şi pe site-ul www.oradea.ro, respectiv în perioada 8 februarie - 14 februarie 2019 inclusiv, persoanele nemulţumite au posibilitatea de a depune contestație. Contestațiile se depun la ghișeele 1 și 2 din Centrul de Relații cu Publicul (Piramidă) - Primăria Municipiului Oradea.

După soluționarea contestațiilor, lista finală privind ordinea de prioritate în vederea repartizării unei locuințe pentru tineri construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Oradea, va fi supusă aprobării Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând să fie afișată la avizierul instituției şi pe site-ul www.oradea.ro. 

În atașament găsiți listele cu punctajele obținute de solicitanți, dar și toate criteriile de acces și departajare în vederea obținerii unei locuințe ANL.

Fișiere - 23 de apartamente de tip ANL cu două camere de pe str. Balogh István urmează să fie repartizate

Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Guvernare transparenta