Trimite unui prieten

ATENȚIE LA TERMENUL DE DECLARARE A CLĂDIRILOR

Joi , 7 Noiembrie 2019, 11:10

Exportă PDF - ATENȚIE LA TERMENUL DE DECLARARE A CLĂDIRILOR Tipărește pagina - ATENȚIE LA TERMENUL DE DECLARARE A CLĂDIRILOR Trimite unui prieten - ATENȚIE LA TERMENUL DE DECLARARE A CLĂDIRILOR
ATENȚIE LA TERMENUL DE DECLARARE A CLĂDIRILOR

Primăria Oradea prin Direcția Economică aduce la cunoștința cetățenilor faptul că în termen de 30 de zile inclusiv de la data dobândirii, construirii, extinderii, îmbunătățirii, demolării, distrugerii parțiale a unei clădiri deținute în Municipiul Oradea, schimbării domiciliului/sediului, a numelui și prenumelui/denumirii etc., proprietarul va depune o declarație la care va anexa documentele doveditoare

Această declaraţie fiscală se depune personal sau de către împuternicit potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Toate actele anexă la declaraţie se vor depune în copie şi vor purta menţiunea "Conform cu originalul", cu semnătura olografă a contribuabilului.

În cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, se depun şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat

Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere se sancționează cu amendă de la 71 lei la 283 lei, cu posibilitatea achitării pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Detalii privind documentele care trebuie să însoțească declarația proprietarului  găsiți la link:  pentru persoane fizice, link pentru persoane juridice, respectiv modele ale formularelor fiscale pot fi consultate accesând Secțiunea de impozite și taxe de pe site-ul www.oradea.ro.


 

 

 

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei