Trimite unui prieten

Planul Urbanistic Zonal al Centrului Istoric Protejat este supus consultării publice

Luni , 3 Februarie 2020, 15:06

Exportă PDF - Planul Urbanistic Zonal al Centrului Istoric Protejat este supus consultării publice Tipărește pagina - Planul Urbanistic Zonal al Centrului Istoric Protejat este supus consultării publice Trimite unui prieten - Planul Urbanistic Zonal al Centrului Istoric Protejat este supus consultării publice
Planul Urbanistic Zonal al Centrului Istoric Protejat este supus consultării publice

Primăria municipiului Oradea anunță începerea consultării publice - etapa II pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) privind zona construită a Centrului Istoric Protejat (ZCP01), conform cerințelor din Planul Urbanistic General (PUG) aprobat cu HCL nr. 501/2016.

PUZ-ul Centrului Istoric este un document obligatoriu, cerut de lege, pentru ca municipalitatea să poată elibera autorizaţii de construire în acest areal.

În ceea ce privește etapa I, aceasta a vizat intenția de elaborare a PUZ și s-a derulat deja în perioada 03.06.2019 - 09.06.2019, perioadă în care publicul și-a putut exprima sugestiile la sediul Primăriei municipiului Oradea.

Acum are loc cea de-a II-a etapă privind elaborarea PUZ, etapă care se va desfășura între 6 februarie 2020 până în 1 martie 2020.

Prin Planul Urbanistic Zonal inițiat de către Primaria Municipiului Oradea, s-a studiat o parte din Unitatea Teritorială - Zona Construită Protejată 01 (UTR-ZCP01), cu următoarele subzone:

- SZCP01/01 - Zona centrală - Piața Unirii - cu excepția str. Avram Iancu (tronsonul dintre Piața Unirii și clădirea Isu Crișna);

-  SZCP01/02 - Orașul Nou Vest - cu excepția str. Avram Iancu (tronsonul dintre Piața Unirii și clădirea Isu Crișana);

-  SZCP01/04 - Orașul Nou Sud;

-  SZCP01/20 - Olosig Vest;

-  SZCP01/31 - Piața Ferdinand - str. Republicii;

-  SZCP01/32 - Olosig - Centru - Parcul Traian.

Planul Urbanistic Zonal cuprinde reglementări asupra zonei, referitoare la: 

a) organizarea reţelei stradale;
b) organizarea arhitectural-urbanistică în funcţie de caracteristicile structurii urbane;
c) modul de utilizare a terenurilor;
d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;
e) statutul juridic şi circulaţia terenurilor;
f) protejarea monumentelor istorice şi servituţi în zonele de protecţie ale acestora.

Se vor face diferențieri de valoare a clădirilor, în funcție de grupa valorică în care sunt incluse (clădiri cu valoare arhitecturală deosebită supuse protecției locale, clădirile cu valoarea ambientală în context), în sensul studierii mai amănunțite a anumitor grupuri de clădiri / clădiri izolate, sub aspectul valorii lor în contextul urban și al proiectelor publice de dezvoltare, precum și sub aspectul tipurilor de intervenții posibile asupra acestora, în vederea regenerării fondului construit, creșterii calității spațiului urban și dezvoltării sub aspect economic și urbanistic a zonei centrale, aspecte care nu au fost detaliate astfel în cadrul PUG.

Menționăm că procedura privind informarea publicului asupra propunerilor din PUZ cuprinde următoarele etape:

  1. Etapa I privind intenția de elaborare PUZ, care s-a derulat deja în perioada 03.06.2019-09.06.2019, în care publicul a comentat și și-a exprimat opinia la sediul Primăriei municipiului Oradea;
  2. Etapa II privind elaborare PUZ, a cărei perioadă va începe în 06.02.2020 până în 01.03.2020, în care Primăria Municipiului Oradea va întreprinde următoarele acțiuni:

- anunț pe pagina de internet www.oradea.ro, la secțiunea: Planuri Urbanistice în perioada 06.02.2020 - 01.03.2020;

- anunț pe pagina de internet http://arhitectsef.oradea.ro la secțiunea "Planuri Urbanistice" Secțiunea Elaborare PUZ Zona Construită Protejată - ZCP01 -Centru Istoric;

- panouri de informare montate în limitele zonei de studiu, pe panourile stațiilor mijloacelor de transport în comun din zona centrală;

- comunicate de presă;

- dezbatere publică, organizată la data de 12.03.2020, ora 16:00, în Sala Mare a Oradea.

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt Camelia Ciente și Alina Cadar, consilieri în cadrul Instituției Arhitect Șef - Compartimentul Urbanism și Avize, telefon 0259/408876, e-mail: cmuat@oradea.ro.

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea