Trimite unui prieten

S-A APROBAT LISTA DE PRIORITĂŢI PRIVIND ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE

Vineri , 29 Noiembrie 2019, 12:53

Exportă PDF - S-A APROBAT LISTA DE PRIORITĂŢI PRIVIND ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE Tipărește pagina - S-A APROBAT LISTA DE PRIORITĂŢI PRIVIND ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE Trimite unui prieten - S-A APROBAT LISTA DE PRIORITĂŢI PRIVIND ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE
S-A APROBAT LISTA DE PRIORITĂŢI PRIVIND ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea aduce la cunoștința celor interesați lista privind ordinea de prioritate în vederea închirierii unei locuințe sociale.

În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 privind locuinţele, republicată cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 603/2019 privind aprobarea criteriilor de prioritate şi a punctajului aferent acestora în baza cărora se repartizează, spre închiriere, locuinţele sociale aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, Consiliul Local al Municipiului Oradea, prin HCL nr.953 din 28.11.2019, a aprobat lista de priorităţi a solicitanţilor de locuinţe sociale.

În perioada 2 septembrie - 30 septembrie 2019, a avut loc sesiunea de depunere a dosarelor  pentru închirierea locuinţelor sociale din municipiul Oradea.

Comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale şi de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Direcţiei Patrimoniu Imobiliar a analizat cererile depuse împreună cu documentaţia necesară, de către solicitanţii de locuinţe sociale, a stabilit punctajul obţinut de fiecare solicitant şi a stabilit lista de priorităţi în vederea închirierii.

Lista de priorităţi se poate vizualiza în ataşamentul ştirii.

 

 

Fișiere - S-A APROBAT LISTA DE PRIORITĂŢI PRIVIND ÎNCHIRIEREA LOCUINŢELOR SOCIALE

Donatii spitale
Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea