Trimite unui prieten

Se scot la licitație amplasamentele pentru terase în Piața Unirii

Joi , 13 Aprilie 2017, 14:19

Exportă PDF - Se scot la licitație amplasamentele pentru terase în Piața Unirii Tipărește pagina - Se scot la licitație amplasamentele pentru terase în Piața Unirii Trimite unui prieten - Se scot la licitație amplasamentele pentru terase în Piața Unirii
Se scot la licitație amplasamentele pentru terase în Piața Unirii

Primăria municipiului Oradea organizează licitaţie publică deschisă cu strigare pentru atribuirea amplasamentelor situate pe domeniul public al municipiului Oradea, în Piaţa Unirii, în vederea  amplasării de terase sezoniere.

Obiectul licitaţiei este ocuparea domeniului public în vederea amplasării teraselor sezoniere în Piaţa Unirii, în conformitate cu locaţiile stabilite în Anexa nr. 1 (atașat) şi individualizate conform Planurilor de situaţie care fac parte integrantă din Hotărârea prin care Consiliul Local a aprobat a Caietul de sarcini și anume amplasamentele T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14 şi T15.

Domeniul public se va ocupa prin licitaţie publică deschisă începând cu data încheierii convenţiei.

Convenţia se va încheia pe o perioadă de 3 (trei) ani, cu obligaţia ca adjudecatarul licitaţiei să funcţioneze minimum 6 (șase) luni pe an, cel puțin în intervalul 01.04. - 31.10. aferent sezonului oficial.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 0,9 lei/mp/zi pentru oricare amplasament ce face obiectul licitaţiei.

Tariful stabilit, în urma adjudecării licitației, se datorează pe perioada de ocupare a domeniului public (sezon) şi se va achita anticipat, lunar.

Tariful va fi indexat de drept anual, începând cu cel de-al doilea an calendaristic, cu indicele de inflaţie prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Pentru participarea la licitaţie, solicitanţii sunt obligaţi să depună la organizator o garanţie de participare și o taxă de participare conform Instrucţiunilor ce vor sta la baza organizării licitației.

Garanția de participare la licitație se constituie în garanție de bună execuție și va fi completată de către beneficiar la data încheierii convenției până la incidența sumei datorate lunar (lei tarif adjudecat/mp/zi). Această sumă poate fi utilizată în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale (înregistrează restanțe la plata chiriei sau pentru eventuale deteriorări aduse domeniului public).

În caz de renunţare, după adjudecarea licitaţiei sau de nesemnare a Convenției, adjudecatarul pierde garanţia de participare la licitaţie, iar Municipiul Oradea va reorganiza procedura de licitaţie, iar agentul economic care a generat această situație nu va mai putea participa.

Data limită de depunere a ofertelor este 18 aprilie 2017, ora 14.00, iar ședinţa publică de strigare va avea loc în data de 19 aprilie 2017, ora 12.00.

Informaţiile şi documentaţia de atribuire le găsiţi accesând fişierele ataşate pe site-ul www.oradea.ro, secţiunea Licitaţii.

 

 

Fișiere - Se scot la licitație amplasamentele pentru terase în Piața Unirii

Romania 100
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Camera web
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert