Trimite unui prieten

SUBVENŢII ÎN ORADEA PENTRU SERVICIILE SOCIALE PE ANUL 2022

Miercuri , 8 Septembrie 2021, 15:37

Exportă PDF - SUBVENŢII ÎN ORADEA PENTRU SERVICIILE SOCIALE PE ANUL 2022 Tipărește pagina - SUBVENŢII ÎN ORADEA PENTRU SERVICIILE SOCIALE PE ANUL 2022 Trimite unui prieten - SUBVENŢII ÎN ORADEA PENTRU SERVICIILE SOCIALE PE ANUL 2022
SUBVENŢII ÎN ORADEA PENTRU SERVICIILE SOCIALE PE ANUL 2022

Direcţia de Asistenţă Socială Oradea invită  asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care administrează unităţi de asistenţă socială în municipiul Oradea, să depună documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul 2022, în baza Legii nr. 34/1998, până în data de 30 septembrie 2021.

Condiţiile de eligibilitate sunt prevăzute în următoarele acte normative:

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială.

- Hotărârea nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 759 din 20.10. 2016 privind aprobarea unor măsuri în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Oradea.

Documentaţia de solicitare a subvenţiei se înaintează în plic închis, într-un singur exemplar, de către asociaţiile şi fundaţiile interesate şi se înregistrează la Serviciul Relaţii cu Publicul şi Evaluare Iniţială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea, str. Primăriei nr. 42 - Oradea, pe tot parcursul lunii septembrie 2021.

Data limită de depunere a documentaţiei de solicitare a subvenţiei este 30 septembrie 2021, ora 18.30.      

Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:

a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 (în 3 exemplare - original), din Hotărârea nr. 1.153 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*);

b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţene  sau la administraţia financiară municipală;

c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;

d) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local si central din care să rezulte că nu are datorii - în original.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Programe Sociale din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Oradea, str. Primăriei nr. 42, camera 25, telefon 0359411925, 0259441677 - interior 117,  email: contact@daso-oradea.ro

 

 

Situatie Covid
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator