Trimite unui prieten

Ultimul termen de plată a impozitelor locale

Miercuri , 11 Septembrie 2019, 11:50

Exportă PDF - Ultimul termen de plată a impozitelor locale Tipărește pagina - Ultimul termen de plată a impozitelor locale Trimite unui prieten - Ultimul termen de plată a impozitelor locale
Ultimul termen de plată a impozitelor locale

Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea este 30 septembrie 2019.

Ca în fiecare an, Primăria Oradea recomandă contribuabililor să-și achite la termen impozitele şi/sau taxele datorate pentru: clădiri, teren şi mijloace de transport, astfel încât să nu fie nevoiţi să plătească majorări de întârziere. Nivelul acestora este de 1% din cuantumul impozitelor neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Primăria Oradea reaminteşte contribuabililor, persoane fizice sau juridice, modalităţile alternative de plată:

1. PLATA ON-LINE (internet)

- site-ul Municipiului Oradea -  www.oradea.ro - Secţiunea „Plăţi Online". Serviciul de plată online permite accesul pe baza codului numeric personal pentru persoane fizice, respectiv a codului fiscal pentru persoane juridice, iar plata se realizează fără comision.

- site-ul www.ghiseul.ro - Plata taxelor şi impozitelor locale prin intermediul acestui site se face fără comision.

- aplicația MobilePay, aplicaţia pentru dispozitive mobile cu sistem de operare android. Sistemul este dezvoltat pentru administrarea plăţilor electronice, efectuate cu card bancar prin Internet, aferente obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili persoane fizice sau juridice către bugetul local, precum şi a amenzilor contravenţionale şi amenzilor de parcare. Plata taxelor şi impozitelor locale prin intermediul acestui sistem se face fără comision.

2. PLATA ÎN NUMERAR - la Poștă şi CEC Bank

3. PRIN ORDIN DE PLATĂ SAU FOAIE DE VĂRSĂMÂNT - Se poate realiza la orice bancă, specificând pe documentul de plată următoarele:

- datele de identificare ale Municipiului Oradea (CUI : 4230487)

- denumirea impozitului şi contul IBAN deschis la TREZORERIA ORADEA (informaţia se găseşte  pe site-ul www.oradea.ro , secţiunea din stânga paginii de web -  Informaţii de interes public - Conturi IBAN pentru încasări);

- datele de identificare ale contribuabilului.

 

 

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
Travel
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei