Trimite unui prieten

Cladiri - Persoane juridice

Exportă PDF - Cladiri - Persoane juridice Tipărește pagina - Cladiri - Persoane juridice Trimite unui prieten - Cladiri - Persoane juridice

LUAREA IN EVIDENTA A CLADIRILOR

 

In termen de 30 de zile inclusiv de la data dobandirii, construirii, extinderii, imbunatatirii, demolarii, distrugerii partiale a cladirii, schimbarii domiciliului, a numelui si prenumelui etc., proprietarul va depune o declaratie la care va anexa documente doveditoare.

 

1. DECLARAŢIE TIP formular tipizat ITL-002  

 

2. ACTE DE DOBANDIRE:

a. Transfer de proprietate:

 • contract de vanzare-cumpărare;

 • contract de schimb;

 • act de partaj;

 • contracte de fiducie;

 • contract de dare in plată;

 • dispoziţie de retrocedare;

 • act de adjudecare;

 • hotărare judecătorească;

 • sentinţă de divizare/fuziune - sentinţa se completează cu proiectul de divizare/ fuziune+protocolul de predare-primire şi anexe cu patrimoniu

b. Clădiri nou construite:

 • Autorizaţie de construire + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor SAU proces-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor

 • Declaraţie notarială (pentru cele construite fără autorizaţie)

 

c. Clădiri dobandite prin leasing financiar:

 • contract de leasing financiar + proces verbal de predare/primire a bunului

 

d. Clădiri proprietate publică/privată a statului ori a unitatilor adm.teritoriale date in concesiune, inchiriate, in administrare ori in folosinţă:

 • contract de concesiune;

 • contract de inchiriere;

 • contract de comodat;

 • Hotărarea consiliului local/judeţean privind darea in administrare/folosinţă/etc. + protocol/proces verbal de predare-primire;

 • document prin care proprietarul comunica valoarea impozabila, daca aceasta nu este specificata in contract

 

3. COPIA CERTIFICATULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ (dacă este cazul)

4. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE (administrator/imputernicit) -in cazul primei declarări

5. COPIA CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE (C.U.I/C.I.F) -in cazul primei declarări

 

 

SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A CLĂDIRILOR

 

1. DECLARAŢIE TIP formular tipizat: ITL-002


2. ACTE DE INSTRĂINARE/DEMOLARE
b. Transfer de proprietate

 • contract de vanzare-cumpărare;
 • contract de schimb;
 • act de partaj;
 • contracte de fiducie;
 • contract de dare in plată;
 • dispoziţie de retrocedare;
 • act de adjudecare;
 • proiect de divizare, fuziune, hotărare judecătorească, protocol de predare-primire şi anexe cu patrimoniu


b. Clădiri demolate

 • Autorizaţie de demolare + proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor
 • Declaraţie notarială (pentru cele demolate fără autorizaţie)

DECLARAȚIILE RECTIFICATIVE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI CA URMARE A EVALUĂRII

 1. Declarație de stabilire a impozitului pe clădiri -formular tipizat ITL-002;
 2. Raport de evaluare a clădirii;
 3. Declarație pe proprie răspundere a administratorului cu privire la destinația rezidențială/mixtă a clădirii (dacă este cazul) 

Lista cu evaluatorii autorizaţi care și-au manifestat disponibilitatea pentru realizarea de evaluări de proprietăţi aflate în orice judeţ al ţării poate fi consultată aici.

 

 

 

 

Fișiere - Cladiri - Persoane juridice

Nu există fișiere!