Trimite unui prieten

Compensări/Restituiri

Luni , 7 Octombrie 2019, 11:02

Exportă PDF - Compensări/Restituiri Tipărește pagina - Compensări/Restituiri Trimite unui prieten - Compensări/Restituiri

COMPENSAREA

 

Acte necesare:

 • Cerere compensare - Descarca formular ITL058/2016

 • Copie BI/CI;

 • Chitantele prin care s-au achitat sumele catre bugetul local;

 • Copia certificatului de mostenitor (acolo unde este cazul);

 • Actul in baza caruia s-a efectuat incetarea rolului fiscal (acolo unde este cazul).

 

RESTITUIREA

 

Se restituie, la cerere, contribuabilului/plătitorului orice sumă plătită sau încasată în plus.

În situaţia în care s-a făcut o plată în plus, cel pentru care s-a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective. În cazul în care contribuabilul înregistrează obligaţii restante, restituirea se efectuează numai după efectuarea compensării.

 

Acte necesare:

 • Cerere restituire - Descarca formular ITL059/2016

 • Copie BI/CI

 • Dovadă plată

Restituirea taxei judiciare de timbru

 • CERERE de restituire a taxei judiciare de timbru ITL 059 - 2016 ,in care se specifică toate datele de identificare ale solicitantului, modalitatea de plată, contul IBAN şi banca

 • Hotărarea instanţei judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care s-a soluţionat cererea de restituire a taxei de timbru;

 • Documentul de plată al taxei judiciare de timbru ÎN ORIGINAL(chitanţă /ordin de plată)

 • COPIA ACTULUI DE IDENTITATE

Termen de efectuare a restituirilor

 

În cazul restituirii prin virament bancar în contul dumneavoastra - 5 zile

În cazul restituirii prin caseria instituției, în numerar - 45 zile

 

 

 

Sectie de votare
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei