Trimite unui prieten

Mihai Jurca

Joi , 20 Ianuarie 2022, 10:53

Exportă PDF - Mihai Jurca Tipărește pagina - Mihai Jurca Trimite unui prieten - Mihai Jurca
Mihai Jurca

 

email: mihai.jurca@oradea.ro

Currculum Vitae (in format .pdf)

 

City Manager/Administrator Public

Primăria Municipiului Oradea

03/12/2020-Prezent

 • Coordonarea departamentelor aflate în directa subordine - Direcția de Patrimoniu, Compania de Transport Local, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. , Departamentul de relații cu Publicul, Clubul Sportiv Municipal, Cetatea Oradea, Muzeul Orașului Oradea;
 • Dezvoltarea și implementarea conceptului de „Smart City" la nivelul Municipiului Oradea;
 • Îndeplinirea prevederilor legale delegate de Primarul Municipiului sau prevăzute de legislația în vigoare;

 

Președinte

Asociația pentru promovarea turismului din Oradea si regiune, Oradea

03/12/2020-Prezent

Reprezentarea Primăriei Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Asociaților;

Coordonarea strategiei de dezvoltare turistică a destinație turistice Oradea și a zonei sale metropolitane;

 • Reprezentarea organizației în relația cu instituții sau companii;
 • Coordonarea activității executivului asociației, conform planului de management al Directorului Executiv;
 • Corelarea strategiei de dezvoltare turistice locale cu cea județene și alte inițiative private care au impact direct în dezvoltarea turismului;

 

Președinte

Agenția de Management al Destinației Bihor

07/11/2020-Prezent

 • Reprezentarea Consiliului Județean Bihor în Adunarea Generală a Asociaților;
 • Coordonarea strategiei de dezvoltare turistică a destinație turistice Bihor;
 • Reprezentarea organizației în relația cu instituții sau companii;
 • Coordonarea activității executivului asociației, conform planului de acțiuni aprobat de Adunarea Generală a Asociaților;
 • Corelarea strategiei de dezvoltare turistice județene cu cea locală și alte inițiative private care au impact direct în dezvoltarea turismului;

 

Președinte

Federația Asociațiilor de promovare turistică din România

15/07/2020-Prezent

 • Reprezentarea membrilor în relația cu instituțiile sau companii cu activitate în turism;
 • Dezvoltarea capacității organizației;
 • Contribuirea la realizarea strategiei naționale de dezvoltare turistică în relația cu alte organizații profesionale și în parteneriat cu Guvernul României;
 • Promovarea conceptului de Organizații de Management al Destinației ca formă de dezvoltare și promovare eficientă a destinațiilor turistice din România și a României;
 • Participarea ca reprezentant al organizației la dezbaterile naționale legate de dezvoltarea turismului din România;
 • Dezvoltarea aplicării conceptului de Organizații de Management al Destinației la nivelul României;

 

Membru Consiliului de Administrație

R.A. Aeroportul Oradea

10.09.2021 - prezent

 • Dezvoltarea de noi zboruri pe Aeroportul din Oradea;
 • Susținerea executivului în realizarea și implementarea strategiei de dezvoltare a aeroportului, accesarea de finanțări nerambursabile și dezvoltarea de noi activități economice în aeroport;
 • Negocierea, alături de executiv, de noi parteneriate sau contracte pentru operarea de noi zboruri;
 • Susținerea dezvoltării companiei locale AIR Oradea S.A.
 • Dezvoltarea serviciilor aeroportului pentru pasageri prin eficientizarea activității și investirea în infrastructura publică a aeroportului;
 • Susținerea procesului de atragere de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea regiei;

 

Președintele Consiliului de Administrație

R.A. Aeroportul Oradea

01/01/2021-03/02/2021

 • Dezvoltarea de noi zboruri pe Aeroportul din Oradea;
 • Susținerea executivului în realizarea și implementarea strategiei de dezvoltare a aeroportului, accesarea de finanțări nerambursabile și dezvoltarea de noi activități economice în aeroport;
 • Coordonarea activității consiliului și urmărirea indicatorilor de performanță ai executivului;
 • Negocierea, alături de executiv, de noi parteneriate sau contracte pentru operarea de noi zboruri;
 • Stabilirea unui set de indicatori care să crească calitatea serviciilor oferite pasagerilor;

 

Director Executiv

Asociația pentru promovarea turismului din Oradea si regiune, Oradea

1/11/2014-03.12.2020

 • Elaborarea strategiei de management a destinației Oradea-Băile Felix și asigurarea dezvoltării turismului local prin creșterea numărului de turiști și a duratei medie de ședere;
 • Asigurarea managementului financiar, elaborarea bugetului anual al Asociației și realizarea demersurilor pentru aprobarea acestuia în Consiliul Local și Adunarea Generală a Asociaților;
 • Identificarea oportunităților de finanțare private pentru completarea bugetului alocat;
 • Dezvoltarea de produse turistice, care să contribuie la dezvoltarea principalilor indicatori turistici locali;
 • Dezvoltarea și consolidarea parteneriatului public-privat pentru dezvoltarea turismului local;
 • Reprezentarea Asociației în relația cu autorități publice, organisme similare sau alte grupuri relevante pentru dezvoltarea și funcționarea Asociației;
 • Planificarea și coordonarea agendei de evenimente publice finanțate de Consiliul Local Oradea;
 • Coordonarea realizării și implementării planului anual de promovare și marketing al destinației;
 • Asigurarea managementului organizației.

 

Manager dezvoltare

SC EurobusinessParc Oradea SRL, Oradea (România)

29/07/2010-30/10/2015

 • Gestionarea relației directe cu investitorii străini interesați să investească în Parcurile Industriale din Oradea;
 • Supervizarea îndeplinirii obligațiilor contractuale de către firmele/investitorii prezenți în Parcurile Industriale al căror management îl asigură compania;
 • Prospectarea pieței și căutarea de noi investitori;
 • Asigură activitatea de publicitate în incinta Parcurilor Industriale și contractarea serviciilor de publicitate și promovare, la nivel național și internațional;
 • Întocmește caietele de sarcini pentru licitarea diferitelor servicii contractate, realizează planuri de afaceri, planuri, strategii, studii de marketing pentru societate și participă activ la realizarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate;
 • Participarea ca membru la comisiile de licitație pentru diferitele servicii necesare dezvoltăriiplatformelor industriale;
 • Planificarea și coordonarea activităților de proiectare și lucrărilor de execuție, cu sprijinul colegilor de specialitate, în conformitate cu strategia de dezvoltare și nevoile companiilor localizate în parcurile industriale;
 • Stabilirea împreună cu directorul general a strategiei de ocupare și dezvoltare a Parcurilor Industriale Eurobusiness;
 • Participarea la procesul de negociere cu potențialii investitori, alături de directorul general și executivul Primăriei Municipiului Oradea

 

Manager Proiect

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Oradea, (România)

15/09/2008-29/07/2010

 • Identificarea de surse de finanțare nerambursabile în vederea dezvoltării de proiecte de dezvoltare la nivelul administrațiilor publice locale membre;
 • Identificarea de proiecte și idei de proiecte care să subscrie priorităților instituției și planului de dezvoltare durabilă locală;
 • Realizarea managementului proiectelor și coordonarea activităților de prestare servicii conexe(servicii de proiectare, întocmire studii de fezabilitate, proiecte tehnice, analize cost­beneficiu etc.) finanțate prin fonduri structurale sau prin alte surse de finanțare ale Uniunii Europene;
 • Asigurarea activităților de traducere în cadrul proiectelor și a evenimentelor organizate de instituție;
 • Analizarea și sintetizarea tuturor potențialelor surse de finanțare nerambursabile și propunerea de proiecte eligibile pentru administrațiile locale membre;
 • Asistența tehnică pentru atragerea de fonduri Europene acordată comunelor membre ale Zonei Metropolitane Oradea

Consilier

Primăria Municipiului Oradea, (România)

01/01/2008-15/09/2008

 • Identificarea de proiecte și idei de proiecte care să se subscrie priorităților instituției, planului de dezvoltare durabilă locală și Planul Național de Dezvoltare;
 • Realizarea managementului și coordonarea proiectelor finanțate prin fonduri structurale sau prin alte surse de finanțare ale Uniunii Europene;
 • Asigurarea activităților de traducere în cadrul proiectelor și a evenimentelor instituției;
 • Analizarea și sintetizarea tuturor informațiilor legate de sursele de finanțare nerambursabile și propunerea de proiecte eligibile pentru administrația locală;
 • Promovarea imaginii Municipiului Oradea pe plan extern;
 • Asigurarea activităților legate de prezența Primăriei Municipiului Oradea la întâlniri bilaterale și reuniuni internaționale, târguri, expoziții, saloane internaționale, simpozioane internaționale, evenimente culturale etc.

Asistent Manager

Servicalduo SRL, Oradea (România)

01/05/2006-01/05/2007

 • Operator Telefonic
 • Realizarea unui număr minim zilnic de apeluri;
 • Realizarea planului lunar de servicii vândute;
 • Asistent Manager
 • Coordonarea și supravegherea echipei de operatori pe durata orelor de muncă;
 • Rapoarte zilnice pe baza activității operatorilor aflați în coordonare;
 • Menținerea contactului permanent cu partenerii și clienții companiei (doar firme din Italia);
 • Responsabilități administrative: realizarea plăților bancare, intervievarea posibililor angajați, rapoarte lunare pentru clienții companiei.

 

Muncitor

Hillhampton Salads, Great Witley, Worcester, UK, Hillhampton (Regatul Unit)

01/05/2005-01/11/2005

 • Plantarea salatei
 • Recoltarea producției
 • Controlul Calității
 • Pregătirea transporturilor

 

Practicant

UNIMPRESA ROMANIA Asociaţia întreprinzătorilor italieni în România, Oradea (România)

01/10/2004-20/04/2005

 • Crearea unei baze de date cu toate firmele cu capital majoritar sau parțial italian din jud. Bihor

Practicant

Universitatea din Oradea, (România)

01/02/2004-01/05/2005

 • Realizarea documentațiilor necesare raportărilor intermediare cât și a documentelor pentru pregătirea noilor propuneri de finanțare. Participarea la activitățile administrative ale proiectelor derulate pe fonduri europene.

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

Diplomă de absolvire curs de specializare Manager în activitatea de Turism

01/09/2016--04/02/2017

CEDES Cercetare Dezvoltare, (România)

    Planificarea activității unității

    Conducerea proceselor pentru ameliorarea continua a calității în unitate

    Asigurarea securității și sănătății în muncă și a protecției mediului

    Conducerea compartimentelor operaționale și funcționale ale unității

    Coordonarea administrării resurselor umane

    Fundamentarea și implementarea programelor de marketing

    Coordonarea activităților realizate prin furnizori și parteneri

    Gestionarea patrimoniului și a resurselor financiare

    Adaptarea la cerințele pieței prin promovarea inovației și a schimbării în unitate

    Asigurarea sistemului de organizare funcțională a unității

    Elaborarea strategiei de dezvoltare a unității

 

 

Diplomă de absolvire curs de specializare Director centru de informare turistică

01/06/2016--10/09/2016

CEDES Cercetare Dezvoltare, (România)

    Promovarea imaginii, a produselor și serviciilor organizației

    Implementarea și asigurarea calității produselor și serviciilor

    Controlul respectării reglementărilor legale specifice

    Administrarea și gestionarea documentelor

    Coordonarea operațiunilor cu mijloace și instrumente de plată

    Realizarea portofoliului de informații

    Consiliere de specialitate

    Elaborarea de rapoarte și informări

    Reprezentarea intereselor instituției administrației publice centrale în probleme de turism, administrației publice locale, a agenției regionale de dezvoltare în zonă.

 

Diplomă de absolvire curs de specializare în Managementul Proiectelor

01/10/2008-29/06/2009

Universitatea din Oradea, (România)

    Introducere în managementul proiectelor

    Instrumentele și tehnicile necesare managementului proiectelor Lansarea, execuția, implementarea și exploatarea proiectelor              Pilotajul, comunicarea și auditul în managementul proiectelor Gestionarea proiectelor finanțate de instituții publice locale și naționale      Gestionarea proiectelor finanțate de U.E. și alte instituții internaționale Sisteme informatice utilizate în managementul proiectelor

    Elaborarea proiectului final

    Limba engleza pentru proiecte

 

Diplomă de Masterat

01/10/2007-01/07/2009

Universitatea din Oradea, Oradea (România)

    Instituții și Organizații Europene

    Antropologie Culturală Europeană

    Uniunea economică și monetară

    Drept Comunitar

    Marketing Teritorial

    Politica Europeană în domeniul afacerilor interne și justiției

    Tehnici de Protocol

    Tehnici de Negociere

    Managementul Conflictelor

    Funcția Publică Comunitară

 

Expert în relații Internaționale  Nivelul 6 CEC

01/10/2003-01/07/2008

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (cursuri la zi Universitatea Oradea), București (România)

    Religia în Istoria Europeană

    Geografie Regională - Europa

    Arta Europeană

    Teoria Integrării europene

    Partide Politice Europene

    Relații Internaționale

    Istoria Europei Centrale și de Est ca entitate regională

    Istoria Minorităților din Europa

    Integrare Economică Europeană

    Relații Internaționale

    Elemente de drept Internațional

    România și Europa

    Drept Internațional

    Istoria Ideii Politice

    Managementul Conflictelor

    Cultura și Civilizația Britanică

    Politici Europene Regionale

    Uniunea Europeană și Spațiile de proximitate

 

 

Profil Uman filologie bilingv     Nivelul 5 CEC

15/09/1999-30/06/2003

Liceul teoretic Aurel Lazăr, Oradea (România)

    Certificat profesional de limba Engleză

    Cunoștințe prevăzute în cadrul curiculei școlare prevăzute de lege la momentul absolvirii

 

 

COMPETENŢE PERSONALE

 

Limba(i) maternă(e): română

 

Alte limbi străine cunoscute:

                         Ascultare                    Citire                      Participare laconversaţie            Discurs oral                Scriere

engleză                  C2                           C2                           C2                                           C2                           C2

italiană                   C2                           C2                           C2                                           C2                           B1

spaniolă                  B1                           B1                           B1                                           B1                           A1

franceză                  B2                           B2                           B1                                           B1                           A1

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

Competenţe organizaţionale/manageriale

   Manager Proiecte - finanțări nerambursabile europene

   Manager în Turism

   Director Centru de Informare Turistică

 

Competenţă digitală (autoevaluare)

   Procesarea informaţiei       Experimentat

   Comunicare                      Experimentat

   Creare de conţinut             Experimentat

   Securitate                         Experimentat

   Rezolvarea deprobleme      Experimentat

 

   ECDL

   Utilizator experimentat suita Microsoft Office

   Bună stăpânire a programului Arc Gis Esri

   Cunoștințe elementare de Corel Draw

 

 

 

 

Oradea colecteaza selectiv
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare PRU Nufărul 1
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Piste de biciclete
Fonduri Europene
Valorificarea energiei geotermale