Consultări publice

martie 04, 2019

Aducere la cunoștința publică: proiectul de act normativ privind atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică proiectul de act normativ privind atribuirea directă a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate.

 

Documentația de atribuire cuprinde următoarele atașamente:

1.    Proiectul hotărârii de consiliu  privind aprobarea studiului de oportunitate, modalitatii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului de contractului de delegare, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate .

2.    Proiectul raportului de specialitate care fundamentează proiectul hotărârii de consiliu.

3.    Studiul de oportunitate.

4.    Proiectul contractului de delegare.

5.    Anexele la proiectul contractului de delegare.

 

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

–          pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro

–          la sediul Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

Procedura de dezbatere publică: 30 zile lucrătoare până în data de 12 aprilie 2019.

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice: 22 martie 2019.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

–          prin email pe adresa: primarie@oradea.ro

–          prin fax la nr. 0259/437.544

–          prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1

–          depuse la Centrul de relații cu publicul – Primăria Municipiului Oradea, Piața Unirii, nr. 1 

 

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut