Consultări publice

mai 16, 2024

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND AUTORIZAREA ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-ARTISTICE STRADALE ÎN MUNICIPIUL ORADEA

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și actualizată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ:

PROPUNERE

pentru aprobarea

Regulamentului privind autorizarea activităților cultural-artistice stradale în municipiul Oradea

            Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

–         pe site-ul Primăriei Municipiului Oradea – www.oradea.ro

            Procedura de dezbatere/ consultare publică este de 30 zile lucrătoare, cu termen până în 27 iunie 2024.

Termenul pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice este data de 03 iunie 2024.

            Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

–         prin email pe adresa: office@visitoradea.com

–         prin poștă pe adresa Primăriei Municipiului Oradea, str. Piața Unirii, nr. 1 (cu mențiunea pentru Direcția Juridică)

–         prin depunere la Centrul de relații cu publicul – Primăria Municipiului Oradea, str. Piața Unirii, nr. 1 (cu mențiunea pentru Direcția Juridică).

            Materialele transmise vor purta mențiunea:

 „Recomandare pentru APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND AUTORIZAREA ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-ARTISTICE STRADALE ÎN MUNICIPIUL ORADEA

FIȘIER – ANEXA – PROPUNERE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND AUTORIZAREA ACTIVITĂȚILOR CULTURAL-ARTISTICE STRADALE ÎN MUNICIPIUL ORADEA

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut